Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
2574913

NOWENNA PRZED NAWIEDZENIEM IKONY JASNOGÓRSKIEJ

 

Logo

 

idziemy

Duchowe Centrum Włocławka

Duchowe Centrum Włocławka Logo

Drogi Jakubowe

 

 

    

DOBRZYŃSKO-KUJAWSKA DROGA ŚW.JAKUBA


DROGI SYNODALNE

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU          2 października 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W miesiącu październiku ze względu na różaniec msze św. odprawiane są o 16.30 , o 17.00 różaniec i 17.30 druga msza św; Kancelaria parafialna od 15.30 do 16.30 oraz przez kontakt telefoniczny w ważnych sprawach;

2.     Dziś dwudziesta siódma niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Jest to trzeci dzień nowenny przygotowującej nas do nawiedzenia Matki Bożej w Kopii Cudownego Obrazu. Zapraszamy na mszę św. o 16.00 po której w nabożeństwie różańcowym pielgrzymować będziemy duchowo na spotkanie Maryi uczącej nas wytrwałej modlitwy; Tym razem w ramach nowenny odwiedzimy duchowo sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

3.     Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym codziennie po mszy św. o godz. 16.30 w niedzielę po mszy św. o godz. 16.00. Osoby, które nie mogą przybyć na modlitwę do świątyni, zapraszamy do odmawiania różańca w domu. Przypominamy także, że w niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty – tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła.

4.     Osoby modlące się na różańcu mogą zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli darowanie kar czyśćcowych za grzechy. Taki odpust pod zwykłymi warunkami można zyskać, odmawiając jedną część różańca.

5.     We wtorek, 4 października, w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu. To także dzień imienin papieża Franciszka. Niech nasza modlitwa będzie wsparciem dla Ojca Świętego.

6.     6 października, będziemy wspominać w liturgii Świętą Siostrę Faustynę Kowalską, którą nazywamy Apostołką Bożego Miłosierdzia. Tego dnia w sposób szczególny będziemy modlić się przez jej wstawiennictwo o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata.

7.     W piątek, 7 października, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. To jednocześnie pierwszy piątek miesiąca. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.16.30  Z sakramentu pokuty i pojednania będzie można skorzystać od godz. 16.15. Do chorych z posługą sakramentalną udam się od godziny 9.00;

8.     Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Taca niedzielna na wsparcie prac przy remoncie wieży kościoła;

9.     Dzieci przygotowujące się do I komunii św. wraz z rodzicami maja swoje zgromadzenie na mszy św. o 11.00, /składamy wypełnione  deklaracje o przygotowaniu do I komunii św.  Po mszy św. katecheza dla ich rodziców – poprowadzi ks. Adam Zieliński ;

10.Zapraszamy do włączenia się w działalność naszych parafialnych wspólnot, w których można pogłębiać swoją formację duchową i służyć innym. Na spotkania  Koła Biblijnego zapraszamy w piątek po 2 -ej  mszy św. o 18.00 w salce parafialnej ;

11.W każdą środę zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

12.Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

13.W minionym tygodniu do wieczności odeszli : +Andrzej Ptaszyński z Cyprianki i +Marcin Szczupakowski ze Zbytkowa +RIP+

 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU              25 września 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dziś dwudziesta szósta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Po raz kolejny (108) obchodzony jest dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Modlitwą wspieramy wszystkich, którzy z powodu wojny, prześladowań i innych trudności musieli opuścić rodzinny kraj, aby doświadczali życzliwości i odpowiedniej pomocy w nowych środowiskach.

2.     W czwartek, 29 września, przypada święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Święci Archaniołowie to szczególni Boży posłańcy. Niech ich wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę.

3.     W piątek, 30 września, w liturgii wspominamy Świętego Hieronima, który całe życie poświęcił poznawaniu Pisma Świętego. Przetłumaczył Biblię z języka greckiego na język łaciński (tzw. „Wulgata”). Pozostawił ważną myśl, że „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

4.     W najbliższą sobotę rozpoczniemy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym codziennie po mszy św. o godz. 16.30;  Osoby, które nie mogą przybyć na tę modlitwę do świątyni, zapraszamy, aby modlić się na różańcu w domu.

5.     Tego dnia w liturgii Kościoła będziemy wspominać Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, nazywaną Małą Tereską, patronkę misji. Jest to jednocześnie Dzień Misyjny Sióstr Zakonnych. Naszą modlitwą będziemy wspierać siostry zakonne zaangażowane w pracę misyjną.

6.     Najbliższa niedziela będzie pierwszą niedzielą miesiąca. Taca niedzielna na spłatę ogrodzenia domu parafialnego.

7.     Dzieci przygotowujące się do I komunii św. wraz z rodzicami maja swoje zgromadzenie na mszy św. o 11.00, /składamy wypełnione  deklaracje o przygotowaniu do I komunii św.  Po mszy św. katecheza dla ich rodziców – poprowadzi ks. Adam Zieliński ;

8.     W ostatnim tygodniu Bóg powołał do siebie Barbarę Naczmańska;. Niech miłosierny Bóg da wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w światłości wiekuistej.

9.     Zapraszamy do włączenia się w działalność naszych parafialnych wspólnot, w których można pogłębiać swoją formację duchową i służyć innym. Na spotkania  Koła Biblijnego zapraszamy w piątek po 2 -ej  mszy św. o 19.00 w salce parafialnej ; w sobotę zapraszamy na różaniec i mszę św. o 17.30 po, której odbędzie się konferencja dla wspólnot Żywego Różańca z racji I soboty miesiąca października;

10.W każdą środę zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

11.Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                 18 września 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś dwudziesta piąta niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się wspólnie, abyśmy zachowując Boże przykazania, zasłużyli na życie wieczne.

2.     Dziś przypada także Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Naszą modlitwą otaczamy wszystkich pracujących w mediach, aby wiernie służyli prawdzie. W korzystaniu z przestrzeni medialnej niech wszystkim towarzyszy wzajemna życzliwość i szacunek. Dziękujemy także za media katolickie, które służą szerzeniu Dobrej Nowiny.

3.     Dziś, 18 września, przypada również święto Świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, głównego patrona Polski. Naszą modlitwą otaczamy młode pokolenie, aby wzrastało w wierze i bliskości Pana.

4.     W środę, 21 września, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty.

5.     W minionym tygodniu odeszła do domu Ojca + Mirosława  Kijewska  Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie…

6.     Zapraszamy do włączenia się w działalność naszych parafialnych wspólnot, w których można pogłębiać swoją formację duchową i służyć innym. Na spotkania  Koła Biblijnego zapraszamy w piątek po 2 -ej  mszy św. o 19.00 w salce parafialnej ; Dziś po mszy św. o 11.00 spotkanie w salce parafialnej dla małżeństw sakramentalnych pragnących pogłębić wspólnotę życia z Bogiem i we wspólnocie małżeńskiej w ramach Kościoła Domowego – zapraszamy;

7.     W każdą środę zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

8.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                11 września 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dziś dwudziesta czwarta niedziela zwykła w ciągu roku. Dobry Bóg w swojej łaskawości zgromadził nas w świątyni, abyśmy po raz kolejny sprawowali pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech moc Boga płynąca z tajemnicy Eucharystii wspomaga nas w naśladowaniu Zbawiciela i dźwiganiu codziennego krzyża.

2.     Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła.

3.     We wtorek, 13 września, nabożeństwo fatimskie o godz. 18.30;

4.     W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę poświęcenia wybudowanej w IV wieku w Jerozolimie bazyliki Krzyża Świętego i odnalezienia relikwii Krzyża Chrystusa. To święto przypomina nam, że „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Dlatego dla nas, chrześcijan, krzyż pozostaje szczególnym znakiem. Msze Święte w naszej świątyni tego dnia o godz. 18.00 i 18.30;

5.     W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną. Tym liturgicznym obchodem Kościół upamiętnia cierpienie Maryi i Jej udział w męce Zbawiciela.

6.     W najbliższą niedzielę, 18 września, przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Będziemy modlić się za wszystkich pracujących w mediach, aby zawsze służyli prawdzie i dobru.

7.     Zapraszamy do włączenia się w działalność naszych parafialnych wspólnot, w których można pogłębiać swoją formację duchową i służyć innym. Na spotkania  Koła Biblijnego zapraszamy w piątek po 2 -ej  mszy św. o 19.00 w salce parafialnej;

8.     W następną niedzielę po mszy św. o 11.00 zapraszamy chętnych  małżonków na pierwsze spotkanie w ramach wspólnoty DomowegoKościoła; Jest o wspólnota umożliwiająca małżeństwom sakramentalnym poszukiwanie drogi ku Bogu w powołaniu do życia w małżeństwie i  w rodzinie; Zapraszamy na spotkanie do salki parafialnej;

9.     W każdą środę zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

10.  Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU      4 września 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś dwudziesta trzecia niedziela w ciągu roku kościelnego. Sprawując tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, uwielbiliśmy Boga i zaczerpnęliśmy ze źródła Bożej łaski. Niech te dary umacniają nas na drogach codziennego życia i dawania świadectwa naszej bliskości z Bogiem.

2.     Dziś pierwsza niedziela miesiąca września a więc początek roku szkolnego i katechetycznego. PO mszy św. o 9.00 spotkanie z młodzieżą kl. ósmych i siódmych. zaś dzieci mające przygotowywać się do I komunii św. zapraszamy wraz z rodzicami na godzinę 11.00 ; bardzo proszę o obecność na tej mszy św. dzieci, które przystąpiły w czerwcu tego roku do Komunii św. Będziemy prosili o Boże błogosławieństwo na trud pracy i nauki w nowym roku szkolnym. Można będzie skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania przed Msza Świętą. Dziś też poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla najmłodszych uczniów;

3.     W czwartek, 8 września, przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W Polsce ten liturgiczny obchód nazywany jest popularnie świętem Matki Bożej Siewnej. Przez wstawiennictwo Maryi będziemy modlić się za wszystkich pracujących na roli, aby ich praca i trud wydawały błogosławione owoce. Msze Święte tego dnia o godz.18.00 i 18.30; Błogosławieństwo ziarna siewnego;

4.     Zapraszamy do włączenia się w działalność naszych parafialnych wspólnot, w których można pogłębiać swoją formację duchową i służyć innym. Chcielibyśmy wznowić spotkania  Koła Biblijnego zapraszamy w piątek po 2 -ej  mszy św. o 19.00 w salce parafialnej – serdecznie zapraszamy! 

5.     Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Bożej.  

6.     Dziś pierwszą niedzielą miesiąca. Przypominamy o trwającej nowennie przed Nawiedzeniem Kopii Cudownego Obrazu. Po mszy św. o 16.00 Nabożeństwo Eucharystyczne z modlitwami Nowenny a o 20,30 zapraszamy do świątyni na różaniec i Apel Jasnogórski; Prosimy o zapisy na pielgrzymkę do Częstochowy na 22 października. Jest jeszcze 9 miejsc – koszt około 80 zł; Celem pielgrzymki jest m.in. zaproszenie Matki Bożej do Diecezji Włocławskiej i naszych parafii w ramach peregrynacji Cudownego obrazu, która rozpocznie się  w roku przyszłym

7.     W każdą środę zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

8.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

Fotogaleria Dożynki 2022

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z Dożynek Parafialnych w naszej parafii.


autorzy zdjęć :ks. Jakub i p. Jarosław Aleksandrzak 

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                28 sierpnia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Przed nami ostatnie dni wakacyjnego odpoczynku. Dziękujemy Bogu za czas wakacji i urlopów, za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy w tym czasie, i za ludzi, których Bóg postawił na naszej drodze.

2.     Jutro, 29 sierpnia, w liturgii będziemy wspominali Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela.

3.     W czwartek, 1 września, początek nowego roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy młodzież, rodziców, wychowawców i nauczycieli na Mszę Świętą w niedzielę o 9.00  zaś dzieci mające przygotowywać się do I komunii św. zapraszamy wraz z rodzicami na godzinę 11.00 ; bardzo proszę o obecność na tej mszy św. dzieci, które przystąpiły w czerwcu tego roku do Komunii św. Będziemy prosili o Boże błogosławieństwo na trud pracy i nauki w nowym roku szkolnym. Można będzie skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania przed Msza Świętą.

4.     1 września przypada kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej (83). Naszą modlitewną pamięcią będziemy ogarniali wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny. Czwartek będzie jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca;

5.     Piątek, 2 września, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.00; spowiedź od godz. 17.30 Zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież rozpoczynającą nowy rok szkolny. Do chorych udam się od godziny 9.00;

6.     W sobotę, 3 września, przypada pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej po Mszy Świętej o godz. 18.00;

7.     Najbliższa niedziela będzie pierwszą niedzielą miesiąca. Przypominamy o trwającej nowennie przed Nawiedzeniem Kopii Cudownego Obrazu. Po mszy św. o 16.00 Nabożeństwo Eucharystyczne z modlitwami Nowenny a o 20,30 zapraszamy do świątyni na różaniec i Apel Jasnogórski; Prosimy o zapisy na pielgrzymkę do Częstochowy na 22 października. Są 23 miejsca – koszt około 80 zł; Celem pielgrzymki jest m.in. zaproszenie Matki Bożej do Diecezji Włocławskiej i naszych parafii w ramach peregrynacji Cudownego obrazu, która rozpocznie się  w roku przyszłym

8.     Wszystkim świętującym w tym tygodniu dzień urodzin, imienin oraz różnego rodzaju rocznice i jubileusze składamy najlepsze życzenia. Niech Bóg otacza was swoją opieką na drogach codzienności, obdarza radością i pokojem oraz umacnia w trudach i przeciwnościach. 

9.     W dzisiejszą niedzielę  na mszy św. o 11.00  będziemy dziękować Bogu za dar chleba i dary ziemi a rolnikom, sadownikom za ich trud włożony w tegoroczne zbiory. W tym roku w wymiarze naszej wspólnoty parafialnej przygotowali tę uroczystość mieszkańcy Wichowa; dziękujemy za zaangażowanie mieszkańcom Wichowa oraz tym przedstawicielom poszczególnych miejscowości naszej parafii, którzy przygotowali wieńce dożynkowe podtrzymując piękną tradycję naszych ojców; Tegoroczni starostowie to młodzi gospodarze Wichowa: Dariusz Gączewski i Katarzyna Cackowska;

10.W każdą środę zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych; w minionym tygodniu do wieczności odszedł  śp. Bolesław Kijewski z Popowa; +RIP+

11.Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

 

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                   21 sierpnia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dziś dwudziesta pierwsza niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się we wspólnocie Kościoła, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości (kolekta mszalna). Niech wśród naszych codziennych obowiązków tego tygodnia nie zabraknie troski o bliskość z Bogiem ;

2.     Jutro, 22 sierpnia, w liturgii przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Maryję możemy nazywać Królową, ponieważ jest Matką Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

3.     W piątek, 26 sierpnia, przypada w liturgii uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Tego dnia będziemy łączyć się z Jasną Górą, gdzie znajduje się wizerunek Czarnej Madonny. Częstochowa dla nas Polaków jest wyjątkowym miejscem, duchowym sercem naszego narodu. Zapraszamy na wspólną modlitwę przez wstawiennictwo Jasnogórskiej Pani. Msze Święte w naszym kościele o godz.18.00 i 18.30;

4.     Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Jasnogórskiej Pani. 

5.     Dorocznym zwyczajem w ostatnią niedzielę sierpnia czyli 28 sierpnia na mszy św. o 11.00  planujemy parafialne dożynki – święto dziękczynienia za tegoroczne plony. Zwracam się z prośbą do mieszkańców Wichowa o przygotowanie tej uroczystości a do wszystkich parafian z prośba o pielęgnowanie pięknych polskich zwyczajów związanych z dziękczynieniem wyrażonym w przygotowanych wieńcach dożynkowych .;

6.     W każdą środę zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych; w minionym tygodniu do wieczności odszedł  śp. Jan Mordzak z Łochocina RIP+

7.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                       14 sierpnia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś kolejna wakacyjna niedziela, w kalendarzu liturgicznym dwudziesta niedziela zwykła w ciągu roku. Zwracamy się w modlitwie do Boga, abyśmy miłując Go we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia (kolekta mszalna). Niech moc Pana płynąca z tajemnicy Eucharystii umacnia nas na drogach codziennych obowiązków.

2.     Jutro, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wiara w to, że Maryja po ziemskim życiu została z ciałem i duszą wzięta do nieba, istniała już w pierwotnym Kościele. Oficjalnie sformułował ją papież Pius XII dogmatem w 1950 roku. Msze Święte w naszej świątyni tego dnia o godz. 9.00; 11,00; 16.00; Zbiórka na katedrę włocławską; /odczytać odezwę bpa Krzysztofa/

3.     W polskiej tradycji jutrzejsza uroczystość nosi nazwę święta Matki Bożej Zielnej. Maryja jest najpiękniejszym kwiatem ludzkości. Tego dnia błogosławione są bukiety kwiatów, ziół i warzyw. W ten sposób będziemy dziękowali Bogu za pierwsze tegoroczne zbiory i owoce ziemi.

4.     Jutro przypada również kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, tak zwanego Cudu nad Wisłą. Polacy odnieśli wówczas wielkie zwycięstwo w walce z wojskami bolszewickimi. Ten dzień obchodzony jest także jako Święto Wojska Polskiego.

5.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wzrastania w wierze, nadziei i miłości oraz nieustannego trwania przy Chrystusie i nieustannej opieki Maryi Wniebowziętej.

6.     Dorocznym zwyczajem w ostatnią niedzielę sierpnia czyli 28 sierpnia na mszy św. o 11.00  planujemy parafialne dożynki – święto dziękczynienia za tegoroczne plony. Zwracam się z prośbą do mieszkańców Wichowa o przygotowanie tej uroczystości a do wszystkich parafian z prośba o pielęgnowanie pięknych polskich zwyczajów związanych z dziękczynieniem wyrażonym w przygotowanych wieńcach dożynkowych .;

7.     W każdą środę zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych; w minionym tygodniu do wieczności odeszła śp. Małgorzata Krajewska z Cukrowni . RIP

8.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                          7 sierpnia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś w naszej diecezji i naszych parafiach początek nowenny przed nawiedzeniem ikony Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej;. Uroczyste rozpoczęcie podczas każdej mszy św. niedzielnej . Po mszy św. o 16.00 nabożeństwo Eucharystyczne przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Natomiast o 20.30 różaniec i apel Jasnogórski;

2.     Dziś kolejna wakacyjna niedziela, dziewiętnasta niedziela w roku liturgicznym. Modlimy się wspólnie, aby Bóg umocnił w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo (kolekta mszalna). Niech nasze dobre pragnienia wspomaga także orędownictwo Maryi, która w różnych sanktuariach gromadzi rzesze pielgrzymów. Wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w pielgrzymce, zapraszamy do duchowego pielgrzymowania i wpierania osobistą modlitwą i cierpieniem pielgrzymujących do różnych sanktuariów maryjnych, szczególnie na Jasną Górę. 

3.     W dzisiejszą niedzielę doroczny dzień świadectwa osób borykających się z problemami uzależnień, Ogłoszenie grupy AA;

4.     W środę, 10 sierpnia, w liturgii obchodzimy święto Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika z III wieku. 

5.     W sobotę, 13 sierpnia, nabożeństwo fatimskie o godz.18.30 z procesją fatimską; Serdecznie zapraszamy, aby w modlitwie przez ręce Maryi wypraszać Boże dary dla nas i całego świata.

6.     Dorocznym zwyczajem w ostatnią niedzielę sierpnia czyli 28 sierpnia planujemy tym razem parafialne dożynki – święto dziękczynienia za tegoroczne plony. Zwracam się z prośbą do mieszkańców Wichowa o przygotowanie tych uroczystości;

7.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Najświętszej.

8.     W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: +Marianna Sikora z Chełmicy Dużej i +Elżbieta Rajniak z Włocławka. Wypraszajmy im dar życia wiecznego naszą modlitwą: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. 

OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                    31 lipca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś ostatnia niedziela lipca, w kalendarzu liturgicznym osiemnasta niedziela w ciągu roku. Liturgia dzisiaj wzywa do troski nie tylko o dobra doczesne, ale przede wszystkim o dobra wieczne. Niech moc Pana płynąca z Eucharystii uzdalnia nas do troski o nasze zbawienie.

2.     Jutro, 1 sierpnia, przypada 78. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Wszystkich, którzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny, będziemy polecać w modlitwie miłosiernemu Bogu.

3.     W czwartek, 4 sierpnia, przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Marii Vianneya, patrona proboszczów. Będzie to jednocześnie pierwszy czwartek miesiąca i modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania o godz.18.00;

4.     Najbliższy piątek, 5 sierpnia, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Msza Święta wotywna o godz.18.00. Po niej nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spowiedź święta od godz. 17.30; Do chorych udam się od godziny 9.00;

5.     W sobotę, 6 sierpnia, będziemy obchodzili święto Przemienienia Pańskiego. To wydarzenie zanotowane na kartach Ewangelii było zapowiedzią naszej przyszłości – życia wiecznego, oglądania na wieki Boskiego Oblicza. Msze Święte tego dnia o godz. 18.00 i 18.30; Z racji pierwszej soboty miesiąca nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej po Mszy Świętej o godz. 18.00;

6.     Sierpień to miesiąc licznych pielgrzymek do różnych sanktuariów maryjnych, szczególnie na Jasną Górę. Zapraszamy na pielgrzymi szlak, a także do włączenia się w dzieło pielgrzymowania duchowego. Wszystkich, którzy podejmą ten trud, polecamy Bogu przez ręce Matki Najświętszej.  We czwartek 4 sierpnia przez naszą parafię będzie przechodziła pielgrzymka Ziemi Lubawskiej. Przyjmijmy gościnnie pielgrzymów udzielając noclegu i otwartych serc i progów naszych domów;

7.     Zbliża się rozpoczęcie nowenny przed nawiedzeniem Matki Bożej w ikonie Jasnogórskiej w naszej diecezji i naszych parafiach; Początek nowenny w pierwszą niedzielę miesiąca  tj. 7 sierpnia;. Uroczyste rozpoczęcie podczas każdej mszy św. niedzielnej . Po mszy św. o 16.00 nabożeństwo Eucharystyczne przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Natomiast o 20.30 różaniec i apel Jasnogórski;

8.     Wszystkim solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzymy otwartości na Boże słowo, roztropności w podejmowanych decyzjach oraz doświadczenia Bożej mocy w trudnościach dnia codziennego.

9.     W każdą środę zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

10.Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

 

Odpust Parafialny w galerii zdjęć

uroczystościom odpustowym przewodniczył ks. dr Jakub Ziemski wikariusz naszej parafii

Uroczystość odpustowa ku czci  Świętego Jakuba Apostoła

Należał do grona najbliższych uczniów, obok Piotra i Jana był świadkiem wielu cudów dokonywanych przez Jezusa. Pierwszy męczennik za wiarę z grona Dwunastu. Msze św. o 9.00 – suma odpustowa o 12.00 i popołudniowa msza św. o 16.00; Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. Jakub wikariusz naszej parafii, który jedocześnie świętował swój dzień Imienin; Dziękujemy Panom Strażakom, asyście parafialnej, dziewczynkom sypiącym kwiatkami, ministrantom oraz Wam drodzy Parafianie i Goście na uroczyste przeżycie Święta naszego Patrona. 

SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                  24 lipca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś w kalendarzu liturgicznym przypada siedemnasta niedziela w ciągu roku. Niech na drogach wakacyjnego odpoczynku nie zabraknie troski o życie duchowe, o modlitwę osobistą, nawiedzenie świątyń i udział we Mszy Świętej.

2.     Jutro, w poniedziałek, 25 lipca, będziemy obchodzili parafialną Uroczystość odpustową ku czci  Świętego Jakuba Apostoła. Należał do grona najbliższych uczniów, obok Piotra i Jana był świadkiem wielu cudów dokonywanych przez Jezusa. Pierwszy męczennik za wiarę z grona Dwunastu. Msze św. o 9.00 – suma odpustowa o 12.00 i popołudniowa msza św. o 16.00; Sumę odpustową odprawi i kazanie wygłosi ks. Jakub wikariusz naszej parafii, który jedocześnie będzie świętował swój dzień Imienin; Zapraszamy Panów Strażaków, asystę parafialną, , dziewczynki do sypania kwiatkami, ministrantów oraz Was drodzy parafianie i Goście na uroczyste przeżycie Święta naszego Patrona. Po mszy św, procesja Eucharystyczna wokół świątyni;

3.     Jutro także przypada wspomnienie Świętego Krzysztofa, który zginął śmiercią męczeńską w III wieku. We wspólnocie Kościoła odbiera cześć jako patron kierowców, podróżujących oraz orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Będziemy modlić się za wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek i odpowiedzialność na drodze. Po każdej Mszy Świętej będzie błogosławieństwo pojazdów i kierowców.

4.     We wtorek, 26 lipca, w liturgii będziemy wspominali Świętych Rodziców Najświętszej Maryi Panny: Joachima i Annę. Pismo Święte nie przekazuje o nich żadnych informacji. Tradycja Kościoła wraz z kultem Maryi czci także Rodziców Matki Chrystusa. Będziemy modlić się za naszych dziadków i babcie, aby doświadczali bliskości Boga oraz szacunku i miłości ze strony najbliższych.

5.     Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa oraz doświadczenia bliskości Zbawiciela i Jego Najświętszej Matki.

6.     W każdą środę zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

7.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

8.     We czwartek 4 sierpnia przez naszą parafię będzie przechodziła pielgrzymka Ziemi Lubawskiej. Przyjmijmy gościnnie \pielgrzymów udzielając noclegu i otwartych serc i progów naszych domów;

 

SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                 17 lipca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.    Dziś szesnasta niedziela zwykła w kalendarzu liturgicznym. W liturgii mszalnej modlimy się, abyśmy pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Boże przykazania (kolekta mszalna). Niech spotkanie z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Jego męki, śmierci i zmartwychwstania będzie umocnieniem na tej drodze.

2.    W piątek, 22 lipca, przypada święto Świętej Marii Magdaleny. Magda z Magdali była uczennicą Jezusa. Wraz z innymi niewiastami towarzyszyła Zbawicielowi. Pierwsza  spotkała Zmartwychwstałego Pana i przekazała tę radosną nowinę Apostołom. Otrzymała miano Apostołki Apostołów. Będziemy modlić się przez jej wstawiennictwo, aby Dobra Nowina o Zmartwychwstałym dotarła do wszystkich ludzi.

3.    W sobotę, 23 lipca, w liturgii przypada święto Świętej Brygidy, patronki Europy. Przez jej wstawiennictwo będziemy modlić się, aby Europa była wierna chrześcijańskim wartościom i trwała wiernie przy Chrystusie i Jego Ewangelii.

4.    Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Niepokalanej.

5.    W każdą środę zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

6.    Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

7.    Zapowiedzi:Stanisław Zasłucki, kaw. zam. w Poznaniu par. NSP Jezusa i św. Floriana i Milena Rzepińska zam. w Wichowie – zapowiedź druga; Magdalena Gaiman z d. Ręgocka zam. Niemcy i Mario Gaiman zam. Niemcy – zapowiedź druga;Mateusz Adamkowski kaw. zam w Cypriance i Sylwia Adamowicz, panna zam. w Cypriance – zapowiedź druga;

8.    Sprawy kancelaryjne w tym tygodniu poprowadzi ks. wikariusz;

 

 

 

PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                        10 lipca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś przypada piętnasta niedziela w ciągu roku. Na drogach wakacyjnego odpoczynku niech nie zabraknie spotkania z Bogiem w czasie Eucharystii. Pamiętajmy o niedzielnym obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej. Znajdźmy także czas na osobistą adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę, aby umacniać wieź ze Zbawicielem. 

2.     Jutro, w poniedziałek, przypada święto Świętego Benedykta, opata, patrona Europy. Ułożona przez niego reguła zakonna stała się podstawą życia wielu zgromadzeń zakonnych. Jej zasadniczym rysem były słowa: „Módl się i pracuj” (Ora et labora).

3.     W środę, 13 lipca, po Mszy Świętej o godz. 18.30 nabożeństwo fatimskie. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby przez ręce Niepokalanej przedstawiać Bogu nasze pokorne prośby.

4.     W sobotę, 16 lipca, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, popularnie zwanej Matką Bożą Szkaplerzną. Na tej górze duchowi synowie proroka Eliasza oddawali się gorliwej modlitwie. W tan sposób narodził się zakon karmelitański, który w XII wieku ze względu na prześladowania przeniósł się do Europy. 

5.     W minionym tygodniu do wieczności odeszła śp. Helena Brodzińska; +RIP+

6.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości Boga i opieki Matki Najświętszej, a korzystającym z wakacyjnego odpoczynku, bezpiecznych urlopów i umocnienia sił fizycznych oraz duchowych.

7.     Tegoroczny odpust parafialny ku czci św. Jakuba przypada w poniedziałek 25 lipca ; Czcicieli Patrona naszej parafii św. Jakuba Apostoła zapraszamy na uroczystości odpustowe w poniedziałek 25 lipca; Msze św. o 9.00 – suma odpustowa o 12.00 ipopołudniowa msza św. o 16.00; Sumę odpustową odprawi i kazanie wygłosi ks. Jakub wikariusz naszej parafii, który jedocześnie będzie świętował swój dzień Imienin; Zapraszamy Panów Strażaków, asystę parafialną, , dziewczynki do sypania kwiatkami, ministrantów oraz Was drodzy parafianie i Goście na uroczyste przeżycie Święta naszego Patrona. Po mszy św, procesja Eucharystyczna wokół świątyni;

8.     W każdą środę zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

9.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

10.Sprawy kancelaryjne w tym tygodniu poprowadzi ks. wikariusz;

Powitanie ks. Wikariusza dra Jakuba Ziemskiego

W niedzielę 3 lipca 2022 r. powitaliśmy nowego księdza wikariusza w naszej parafii. Decyzją Biskupa Włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego w naszej parafii będzie pełnił posługę duszpasterską ks. dr Jakub Ziemski. Wraz z darem modlitwy życzymy Księdzu Jakubowi mocy Ducha Świętego w myśl słów dzisiejszej Ewangelii "Idziecie , oto was posyłam..."

CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                   3 lipca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dekret Bpa Ordynariusza mianujący ks. dr Jakuba Ziemskiego wikariuszem naszej parafii;

2.     Po raz kolejny Bóg zaprosił nas, abyśmy celebrowali tajemnicę Jezusa Chrystusa. On dla nas i naszego zbawienia umarł i powstał z martwych. Niech ta prawda wiary towarzyszy nam na drogach nowego tygodnia.

3.     W środę, 6 lipca, przypada liturgiczne wspomnienie Błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej. Ten dzień jest świętem patronalnym Apostolstwa Chorych w związku ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. W modlitwie będziemy polecać Bogu wszystkich chorych i cierpiących, a także tych, którzy leczą i pielęgnują chorych.

4.     Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy obfitości Bożych darów i opieki Matki Najświętszej, a wyjeżdżającym na urlopy i wakacje – dobrego odpoczynku i szczęśliwych powrotów do domu.

5.     W każdą środę zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

6.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                 26 czerwca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Ks. dr Jakub Ziemski wikariuszem naszej parafii;

2.     W środę, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Święty Piotr został wybrany przez Jezusa na przewodnika Apostołów, Święty Paweł głosił Ewangelię wśród ludów pogańskich. Według tradycji obaj ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

3.     Nabożeństwo czerwcowe do czwartku włącznie będziemy celebrowali po Mszy Świętej o godz. 18.00 – serdecznie zapraszamy!

4.     W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:

·        - w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.00; spowiedź święta od godz. 17.30; z posługą sakramentalną do chorych udam się od godziny 9.00;

·        - w sobotę nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej po Mszy Świętej o godz.18.00

5.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Tym, którzy rozpoczynają letni wypoczynek udanych wyjazdów, życzymy umocnienia sił fizycznych i duchowych, a także szczególnego doświadczenia obecności Boga w pięknie stworzonego świata.

6.   W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty Bóg wezwał do siebie:+Tadeusza  Kotwickiego z Cukrowni + Teresę Głodkowską z Fabianek + Halinę Chmielewską z Włocławka + RIP

7.     W każdą środę zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

8.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

 

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                   19 czerwca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś przypada dwunasta niedziela zwykła w roku liturgicznym. Centrum każdej niedzieli jest Eucharystia, czyli pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Te wydarzenia zbawcze przypominają nam o wielkiej miłości Boga do człowieka. Niech ta świadomość towarzyszy nam na drogach nowego tygodnia.

2.     Podziękowanie za Uroczystość Bożego Ciała; wszystkim uczestnikom uroczystości Bożego Ciała i procesji Eucharystycznej składam serdeczne podziękowanie: ks. Prałatowi Józefowi, zaangażowanym w przygotowanie ołtarzy mieszkańcom : Wichowa, Cyprianki, Łochocina, i Popowa z Karasiewem, Druhom OSP z Łochocina, Wichowa, Chełmicy Cukrowni i Rachcina, asyście z Cyprianki, Łochocina, Zbytkowa, Rachcina, Chełmicy, dzieciom rocznicowej i I Komunii św. z rodzicami i Paniami Katechetkami p. Różą i p. Ewą;  p. Organiście, p. Kościelnemu, ministrantom, służbą porządkowym : Policji i druhom OSP z Chełmicy Cukrowni oraz uczestnikom za wspólnotę modlitwy i świadectwo wiary – Bóg zapłać;

3.     W czwartek, 23 czerwca, przypada Dzień Ojca. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18.00 w intencji ojców. Będziemy żyjącym wypraszać obfitość Bożego błogosławieństwa, a dla zmarłych – wieczną nagrodę.

4.     W piątek, 24 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To także z inicjatywy Świętego Jana Pawła II Światowy dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5.     Piątek jest także dniem zakończenia roku szkolnego. Zapraszamy dzieci i młodzież, nauczycieli i wychowawców na Mszą Świętą  w niedzielę o godz.11.00 w czasie której będziemy w sposób szczególny dziękować za trud całorocznej pracy i prosić o Bożą opiekę na czas wakacji.  

6.     Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy obfitości Bożych darów oraz kształtowania własnego serca na wzór Serca Jezusowego.

7.     Od piątku po Bożym Ciele przez najbliższego czwartku /oktawa/ po nabożeństwie czerwcowym procesja z Najświętszym Sakramentem , w czwartek zakończenie oktawy, tzw. „Ostatnie nieszpory „ poświęcenie wianków;

8.     W każdą środę zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

9.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

 

BOŻE CIAŁO 2022

1.      Podziękowanie za Uroczystość Bożego Ciała; wszystkim uczestnikom uroczystości Bożego Ciała i procesji Eucharystycznej składam serdeczne podziękowanie: ks. Prałatowi Józefowi, zaangażowanym w przygotowanie ołtarzy mieszkańcom : Wichowa, Cyprianki, Łochocina, i Popowa z Karasiewem, Druhom OSP z Łochocina, Wichowa, Chełmicy Cukrowni i Rachcina, asyście z Cyprianki, Łochocina, Zbytkowa, Rachcina, Chełmicy, dzieciom rocznicowej i I Komunii św. z rodzicami i Paniami Katechetkami p. Różą i p. Ewą;  p. Organiście, p. Kościelnemu, ministrantom, służbą porządkowym : Policji i druhom OSP z Chełmicy Cukrowni oraz uczestnikom za wspólnotę modlitwy i świadectwo wiary – Bóg zapłać;

 

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY                                                      12 czerwca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś uroczystość Najświętszej Trójcy, w której Kościół wyznaje wiarę w Jednego Boga w Trzech Osobach. Ta prawda wiary przekracza możliwości naszego rozumu i pozostaje dla nas wielką tajemnicą. Najprostszym jej wyznaniem jest modlitwa „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu (…), a także znak krzyża. Dziś kończy się okres wielkanocnej Komunii Świętej.

2.     Jutro, 13 czerwca, po Mszy Świętej o godz. 18.00 nabożeństwo fatimskie – serdecznie zapraszamy!

3.     W czwartek, 16 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwaną świętem Bożego Ciała. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Europy, naszej Ojczyzny i  narodu ukraińskiego. Udział w procesji eucharystycznej jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, że jest w naszym życiu zawsze obecny. Uroczystą liturgię tego dnia rozpoczniemy Mszą Świętą sprawowaną w naszym kościele o godz. 11.00; po czym nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu z Litanią do Serca Pana Jezusa. Następnie wyruszy procesja do 4 ołtarzy . W związku z tym zwracam się z prośbą o przygotowanie ołtarza pierwszego – przy domu Państwa Kozłowskich - mieszkańcy Wichowa; o przygotowanie ołtarza drugiego, - przy wikariatce -  mieszkańców Cyprianki; o przygotowanie ołtarza trzeciego/przy cmentarzu- mieszkańców Łochocina, o przygotowanie ołtarza czwartego - /przy figurze Serca Jezusowego na placu kościelnym/ mieszkańców Popowa i Karasiewa. Do uroczystej procesji zapraszamy asystę parafialną, czyli Panie z Kół Gospodyń w strojach ludowych, Druhów z OSP do niesienia baldachimu, sztandarów religijnych, feretronów, dzieci I Komunii św i Rocznicowej Komunii św; ministrantów, dziewczynki do sypania kwiatkami pod opieką pań Katechetek;

4.     Od piątku po Bożym Ciele przez najbliższy tydzień /oktawa/ po nabożeństwie czerwcowym procesja z Najświętszym Sakramentem. czerwcowe z Litanią do Serca Pana Jezusa codziennie po Mszy Świętej o godz. 18.00.

5.     W dzisiejszą niedzielę  - dzień I Komunii św. w naszej parafii. W tym roku do tego sakramentu przystąpi 61 dzieci; Warto przypomnieć, że kończy ona czas wielkanocnej Komunii Świętej. Tegorocznym darem ołtarz\a dzieci dla kościoła są dwa świeczniki dla św. Józefa i kapa do nabożeństw Eucharystycznych; Dziękujemy;

6.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

7.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

8.     Rocznicowa Komunia św. w Boże Ciało. Spotkanie i spowiedź we środę 15.06. o 16.00;

9.     Przypomnienie o jubileuszu 50 lecia kapłaństwa  Bpa Seniora Wiesława Meringa w sobotę 18 czerwca o 11.00 w katedrze - msza św. w intencji Jubilata;

 

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO                                              5 czerwca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś wraz z całym Kościołem obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wspominamy dzień, kiedy na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów zstąpił Duch Święty pod postacią ognistych języków. Dzięki Jego mocy uczniowie wyszli z Wieczernika, aby głosić całemu światu orędzie zbawienia. Dziś prosimy, aby „Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy” (modlitwa nad darami). Niech nas umacnia swoimi darami, abyśmy byli prawdziwymi świadkami Chrystusa w dzisiejszym świecie.

2.     Pierwsza niedziela czerwca corocznie obchodzona jest także jako Dzień Dziękczynienia. To szczególna okazja, aby wyrazić wdzięczność za wszelkie dary Bożej dobroci.

3.     Jutro, 6 czerwca, przypada święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Pod krzyżem Maryja została dana za Matkę nie tylko Świętemu Janowi, ale także wszystkim ludziom. Towarzyszy wspólnocie Kościoła od samego początku. Będziemy wypraszać Jej orędownictwa w naszych codziennych potrzebach.

4.     W czwartek, 9 czerwca, przypada święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Naszą modlitewną pamięcią pragniemy objąć wszystkich kapłanów i wypraszać im Bożą pomoc oraz łaskę wierności na drodze powołania, jak również wszystkich przygotowujących się do kapłańskiej posługi.

5.     Nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Serca Pana Jezusa codziennie po Mszy Świętej o godz. 18.00.

6.     W najbliższą niedzielę, 12 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. To dzień I Komunii św. w naszej parafii. W tym roku do tego sakramentu przystąpi 60 dzieci; Warto przypomnieć, że kończy ona czas wielkanocnej Komunii Świętej.

7.     Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia: otwartości na działanie Bożej łaski oraz nieustannego czerpania mocy od Pana Jezusa, który jest cichy i pokornego Serca.

8.     W ostatnim tygodniu do wieczności odszedł śp. Zdzisław Czachorowski z Łochocina;, polecajmy Go Miłosiernemu Bogu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

9.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

10.Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

11.Dziś po mszy św. o 11.00 spotkanie z rodzicami dzieci Komunijnych;

12.Wczaso-rekolekcje w Licheniu dla Seniorów, Emerytów i osób Niepełnosprawnych 28.06-06.07. 2022 r. Bliższe informacje u ks. proboszcza w Szpetalu Górnym tel. 518-014-789;

13.Pielgrzymka do Lichenia w poniedziałek 27 czerwca wyjazd - 7.30 ; zapisy do 5 czerwca  br.

14.Dziękuję Państwu Szląskiewiczom z Chełmicy Dużej za ofiarowane piękne kwiaty w donicach przed kościołem.

15.Rocznicowa Komunia św. w Boże Ciało. Spotkanie i spowiedź we środę 15.06. o 16.00;

16.Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało przypada w czwartek 16 czerwca br.Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Europy, naszej Ojczyzny i  narodu ukraińskiego. Udział w procesji eucharystycznej jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, że jest w naszym życiu zawsze obecny. Uroczystą liturgię tego dnia rozpoczniemy Mszą Świętą sprawowaną w naszym kościele o godz. 11.00; po czym nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu z Litanią do Serca Pana Jezusa. Następnie wyruszy procesja do 4 ołtarzy . W związku z tym zwracam się z prośbą o przygotowanie ołtarza pierwszego – przy domu Państwa Kozłowskich - mieszkańcy Wichowa; o przygotowanie ołtarza drugiego, - przy wikariatce -  mieszkańców Cyprianki; o przygotowanie ołtarza trzeciego/przy cmentarzu- mieszkańców Łochocina, o przygotowanie ołtarza czwartego - /przy figurze Serca Jezusowego na placu kościelnym/ mieszkańców Popowa i Karasiewa. Do uroczystej procesji zapraszamy asystę parafialną, czyli Panie z Kół Gospodyń w strojach ludowych, Druhów z OSP do niesienia baldachimu, sztandarów religijnych, feretronów, dzieci I Komunii św i Rocznicowej Komunii św; ministrantów, dziewczynki do sypania kwiatkami pod opieką pań Katechetek;

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE                                                        29 maja 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich zanotował, że Jezus w obecności Apostołów uniósł się w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Modlimy się dzisiaj, aby Dobry Bóg „wzbudził w nas pragnienie nieba, gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa z Bogiem” (modlitwa po Komunii). 

2.     Codziennie przygotowujemy się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego przez nowennę, którą odmawiamy po Mszy Świętej o godz. 18.00;

3.     We wtorek, 31 maja, przypada liturgiczne święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Będziemy wpatrywali się w Maryję, która spieszy do swojej krewnej Elżbiety, będziemy prosili o wrażliwość na potrzeby innych dla wszystkich uczniów Chrystusa.

4.     W środę, 1 czerwca, przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18.00, w czasie której będziemy modlić się za wszystkie dzieci, aby wzrastały w łasce Bożej, mądrości i były otaczane miłością i troską przez swoich rodziców.

5.     Rozpoczynamy miesiąc czerwiec, który poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Serca Pana Jezusa codziennie po mszy św. o  godz. 18.00; Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę.

6.     W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:

·        - w czwartek modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz nowe powołania o godz. 18.00;

·        - w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.00 spowiedź święta od godz. 17.30; do chorych od 9.00;

·        - w sobotę nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej po Mszy Świętej po Mszy św. o  godz. 18.00;

7.     W najbliższą niedzielę, 5 czerwca przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Świętowanie rozpoczniemy Mszą wigilii Zesłania Ducha Świętego w sobotę o godz. 18.30; Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy okres Wielkanocy. Będzie to jednocześnie pierwsza niedziela czerwca, która obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia;

8.     Wszystkim solenizantom i jubilatom nadchodzącego tygodnia życzymy wiernego trwania przy Chrystusie, doświadczenia mocy Boga w codziennym życiu oraz niegasnącej nadziei na spotkanie z Bogiem w niebie. 

9.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

10.Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

11.W naszym kościele została zainstalowana wystawa o bł. Kardynale Wyszyńskim. Zachęcamy do zapoznania się z jej przesłaniem przybliżającym postać prymasa Tysiąclecia; Dziękuję za pomoc w przygotowaniu tej wystawy państwu Marcie i Danielowi Wawrzyniakom;

12.Dziś po mszy św. o 9.00 spotkanie młodzieży kl. 8 przed sakr. Bierzmowania. Natomiast po mszy św. o 11.00 z rodzicami dzieci Komunijnych;

13.Wczaso-rekolekcje w Licheniu dla Seniorów, Emerytów i osób Niepełnosprawnych 28.06-06.07 2022 r. Bliższe informacje u ks. proboszcza w Szpetalu Górnym tel. 518-014-789;

14.Pielgrzymka do Lichenia w poniedziałek 27 czerwca wyjazd - 7.30 ; zapisy do 5 czerwca  br. W kancelarii lub telefonicznie 518-014-614;

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                 22 maja 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś szósta niedziela Wielkanocy. Słowo Boże przypomina nam, że miłość do Zbawiciela wyraża się w zachowywaniu Jego nauki. Niech udział w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa, celebrowanej w Eucharystii, umacnia naszą miłość do Zmartwychwstałego Pana i pomaga zachowywać Jego słowa w codziennym życiu.

2.     Jutro, w poniedziałek, początek Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Przez trzy kolejne dni będziemy prosili o obfite plony, błogosławieństwo Boże i szacunek dla pracujących na roli, a także o to, aby nigdzie na świecie nie brakowało ludziom podstawowych środków do życia.  Mieszkańcy Cyprianki zapraszają na mszę św, do figury przy szkole w poniedziałek 23 maja  na 19.00; mieszkańcy Zbytkowa zapraszają we wtorek 24 maja  do figury na mszę św, o 19.00, mieszkańcy Wichowa zapraszają na mszę św w środę na 19.30 do Figury Serca Jezusowego

3.      We wtorek, 24 maja, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Na prośbę papieża Benedykta XVI jest to Dzień modlitw Kościoła powszechnego za Kościół w Chinach. Przez wstawiennictwo Matki Zbawiciela będziemy prosić Boga w intencji chrześcijan w Chinach, aby wzrastali w wierze, nadziei i miłości, a także aby mogli swobodnie wyznawać wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

4.     W czwartek, 26 maja, przypada Dzień Matki. Pamiętajmy tego dnia o naszych mamach. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz.17.30; Będziemy modlić się za wszystkie mamy, żyjącym wypraszać Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej, a dla zmarłych łaskę życia wiecznego.

5.     W piątek, 27 maja, po Mszy Świętej o godz. 17.30 rozpoczniemy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

6.     W sobotę, 28 maja, przypada 41. rocznica śmierci błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego (1981 r.). Dziękujmy za przykład jego wierności Bogu, Kościołowi i ojczyźnie.

7.     Nabożeństwo majowe w naszym kościele codziennie po mszy św. o godz. 17.30; Zapraszamy, aby śpiewem Litanii Loretańskiej wypraszać opiekę Matki Zbawiciela. 

8.     W najbliższą niedzielą przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Nowenna do Ducha Świętego po Mszy Świętej o godz. 16.00;

9.     Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela.

10.W ostatnim tygodniu  odeszła do wieczności + Maria Targańska; Niech Zmartwychwstały Chrystus przyjmie ją do niebieskiego domu.

11.W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

12.Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

13.W niedzielę 29 maja – spotkanie przed s. bierzmowania młodzieży kl. 8 po mszy św. o 9.00 oraz po mszy św. o 11.00  rodzice dzieci I komunijnych proszeni są na spotkanie ./szatki/;

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                                   15 maja 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym. Umocnieni Bożymi darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana. 

2.     W poniedziałek, 16 maja, przypada święto Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Był on jezuickim kapłanem, gorliwym głosicielem Ewangelii, który pracował na rzecz jedności Kościoła i ojczyzny. Zginął śmiercią męczeńską w 1657 roku. Niech jego wstawiennictwo wyprasza dar jedności naszym małym wspólnotom oraz całej ojczyźnie.

3.     W środę, 18 maja, przypada rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. To kolejna okazja, aby odkrywać na nowo słowa naszego Wielkiego Rodaka. On całe życie zawierzył Bogu przez ręce Maryi. Niech jego wstawiennictwo oraz orędownictwo Najświętszej Maryi Panny wyprasza nam Bożą pomoc w naszym codziennym życiu.

4.     Nabożeństwa majowe w naszej świątyni codziennie po mszy św. o godz.17.30 Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby uwielbiać Matkę Zbawiciela śpiewem Litanii loretańskiej.

5.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożych darów oraz opieki Maryi – Wspomożycielki Wiernych.

6.     W ostatnim tygodniu odeszli do wieczności: Jacek Lamka, Łukasz Nisztuk i Teresa Złakowska;  Niech miłosierny Bóg za dobro uczynione na ziemi wynagrodzi ich szczęściem wiecznym.

7.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

8.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

9.     Doroczne DNI Krzyżowe /dni modlitw o szczęśliwe urodzaje/ -  przypadają w tym roku w poniedziałek 23 maja, we wtorek 24 maja i we środę 25 maja; mieszkańcy Cyprianki zapraszają na mszę św, do figury przy szkole w poniedziałek 23 maja  na 19.00; mieszkańcy Zbytkowa zapraszają na mszę św. do figury we wtorek 24 maja  o 19.00, mieszkańcy Wichowa zapraszają na mszę św w środę na 19.30 do Figury Serca Jezusowego .

 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY                                               8 maja 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów świętych. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy odpowiedzieli na głos Bożego wezwania i przygotowują się do kapłaństwa w naszym diecezjalnym seminarium.  Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.

2.     Jutro, 9 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, przeniesiona z 8 maja ze względu na przypadającą niedzielę wielkanocną. Będziemy wzywać jego orędownictwa i wypraszać Bożą pomoc dla naszej ojczyzny.

3.     W piątek, 13 maja, w liturgii będziemy wspominać Matkę Bożą Fatimską. Tego dnia przypada także 41. rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II. Nabożeństwo fatimskie po Mszy Świętej o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę do Matki Najświętszej.

4.     W sobotę, 14 maja, święto Świętego Macieja Apostoła, który dołączył do grona Dwunastu po śmierci Judasza.

5.     W naszej świątyni nabożeństwa majowe w dni powszednie po mszy św. o godz. 17.30, w niedzielę po mszy św. o  godz.16.00. Serdecznie zapraszamy, aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcamy do modlitwy przy przydrożnych kapliczkach oraz w domach rodzinnych.

6.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy gorliwości w wypełnianiu codziennych obowiązków oraz otwartości na Boże natchnienia.

7.     W ostatnim czasie odeszli do Pana: + Eufemia Bętlewska . Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej   wieczne spoczywanie…

8.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

9.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

10.Zebranie z rodzicami dzieci I komunii św. w niedzielę 8 maja o godzinie  11.00 – poświęcenie książeczek i medalików.

11.W niedzielę 8 maja o godzinie 16.00 msza św. wspólna za zmarłych noszących imię Stanisław: można zgłaszać intencje;

12.W niedzielę 8 maja kolejny raz  organizowana  jest akcja  poboru krwi. Od godziny 8. 30 podstawiony będzie ambulans przed kościołem.

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                 1 maja 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.                 Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Apostołowie doświadczyli Jego mocy, kiedy dokonali cudownego połowu ryb. Niech moc Chrystusa, której doświadczyliśmy w Eucharystii, uzdalnia nas do podejmowania codziennych obowiązków.

2.                 Dziś w całej Polsce obchodzona jest po raz kolejny Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To zachęta do lektury i rozważania tekstów Pisma Świętego. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – mówił Święty Hieronim. Niech będzie to czas szczególnego zasłuchania i rozważania słowa Pana.

3.                 Dziś rozpoczynamy miesiąc maj, w którym w sposób szczególny będziemy oddawać cześć Matce Zbawiciela. W naszej świątyni nabożeństwo majowe w dni powszednie po mszy św. o 17.30 - w niedzielę po mszy św. o godz.16.00; Serdecznie zapraszamy, aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcamy do modlitwy przy przydrożnych kapliczkach oraz domach rodzinnych.

4.                 Dziś także przypada Święto Pracy. Naszą modlitwą wspieramy wszystkich pracowników i pracodawców, aby podejmowali uczciwie swoje obowiązki. Modlimy się również za wszystkich bezrobotnych i poszukujących pracy, aby znaleźli godne zajęcie i mogli zapewnić byt swoim bliskim.

5.                 Jutro, 2 maja, przypada Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. W modlitwie pamiętajmy o naszych rodakach mieszkających poza granicami ojczyzny. Nie zapomnijmy także wywiesić flagi narodowej.

6.                 We wtorek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. To także kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Msze Święte w naszej świątyni będą sprawowane o godz.9.00; 11.00; 16.00; Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Królowej Polski wypraszać Bożą opiekę dla całego naszego narodu, szczególnie dar jedności i wzajemnego szacunku. O 11.00 zapraszamy Drużyny OSP z naszej parafii na wspólną mszę św. dziękczynną za służbę BOGU I LUDZIOM ;

7.                 W piątek, 6 maja, w liturgii będziemy obchodzili święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba.

8.                 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:

9.                 - w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.17.30 - spowiedź święta od godz. 17.00; do chorych z posługą sakramentalną  udam się od 9.00;’

10.            W najbliższą niedzielę, 8 maja, przypada czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Będziemy obchodzić ją po raz kolejny jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. W ten sposób rozpoczniemy Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele.

11.            Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy nieustannego doświadczania mocy Bożego słowa i wzrastania w posłuszeństwie Jego zbawczej woli.

12.            W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

13.            Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

14.            Zebranie z rodzicami dzieci I komunii św. w niedzielę 8 maja o godzinie  11.00 – poświęcenie książeczek i medalików.

15.            W niedzielę 8 maja o godzinie 16.00 msza św. wspólna za zmarłych noszących imię Stanisław: można zgłaszać intencje;

16.            W niedzielę 8 maja kolejny raz  organizowana  jest akcja  poboru krwi. Od godziny 8. 30 podstawiony będzie ambulans przed kościołem.

 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY,                                           24 kwietnia 2022

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś druga niedziela Wielkanocy, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. To wydarzenie jest szczególnym znakiem tego, że Bóg zlitował się nad grzesznymi ludźmi i całemu światu okazał swoje miłosierdzie.

2.     Dziś przypada także patronalne święto Caritas oraz rozpoczyna się w Kościele Tydzień Miłosierdzia. To nie tylko dzień modlitwy za wszystkich zaangażowanych w dzieła charytatywne, ale także okazja do budzenia wrażliwości na potrzeby innych i przychodzenia im z pomocą. Temu służą parafialne zespoły charytatywne czy Szkolne Koła Caritas. Ofiary składane dzisiaj na tacę są przeznaczone na działalność Caritas naszej diecezji.

3.     Jutro, w poniedziałek, 25 kwietnia, przypada święto Świętego Marka Ewangelisty. Jest to także dzień modlitwy o urodzaje. Zapraszamy na Mszę Świętą, w czasie której będziemy się modlić za wszystkich pracujących na roli, aby ich praca była doceniana i szanowana oraz aby nikomu nie brakowało codziennego chleba.

4.     We wtorek, 26 kwietnia, uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. W tym roku 23 kwietnia przypadł w oktawie Wielkanocy, dlatego uroczystość ku czci Świętego Wojciecha została przeniesiona na 26 kwietnia. 

5.     W piątek, 29 kwietnia, obchodzimy święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy. To również Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, obchodzony w rocznicę wyzwolenia obozu w Dachau (1945). Naszą modlitwą będziemy otaczać wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego totalitaryzmu, szczególnie kapłanów oraz osoby życia konsekrowanego.

6.     Za tydzień przypada pierwsza niedziela miesiąca. To także kolejna Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To szczególne zaproszenie do poznawania i rozważania słowa Bożego zapisanego na kartach Pisma Świętego.

7.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wzrastania w wierze, doświadczenia bliskości Zmartwychwstałego Pana i Jego mocy w codziennym życiu.

8.     W ostatnim tygodniu odeszli do wieczności +Jadwiga Manczur i + Mariusz Olesiński. Niech Maryja, Matka miłosierdzia, wyprosi im łaskę przebaczenia grzechów i oglądania Bożego oblicza w niebie.

9.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

10.Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

11.W związku z wprowadzonymi przez władze przepisami RODO/Ochrona Danych Osobowych/przypomnienie które obowiązuje również w kancelarii parafialnej : wszystkie dokumenty zawierające dane osobowe osób pełnoletnich mogą być przekazane tylko zainteresowanym .

12.Zebranie z rodzicami dzieci I komunii św. w niedzielę 8 maja o godzinie  11.00 – poświęcenie książeczek i medalików .

NIEDZIELA WIELKANOCNA                                                        17 kwietnia 2022

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO                                   

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Życzenia Biskupa Ordynariusza;

2.     Dziś uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg w swojej wielkiej miłości nie

zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich. Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i społecznościach, wspomaga na drogach codzienności oraz oświeca blaskiem swojej prawdy.

3.     Serdeczne słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie celebracji Triduum Paschalnego oraz dekoracji w naszej świątyni. Za wszelką pomoc i okazane dobro niech Bóg wynagrodzi wam swoją łaską. Dziękuję p. Marioli Wałęza za dekorację kwiatami świątyni, wraz z p. Tomaszem Kłódkowskim; za pomoc w przygotowaniu Grobu Pańskiego: p. Tomaszowi Zielińskiemu, Bogdanowi Suskiemu, Krzysztofowi Rybackiemu z synem Piotrem, Mirosławowi Trojanowskiemu z synem Igorem, Stanisławowi Tatarewiczowi z córką Martyną; Danielowi Wawrzyniakowi  Romanowi Kalinowskiemu, Druhom i Druhenkom OSP z Wichowa, Łochocina, Cukrowni, Chełmicy Małej, Popowa Rachcina Zbytkowa,  p. Organiście,  Ministrantom, Lektorkom i Lektorom, Kantorkom, p. Leszkowi z rodziną za sprzątnięcie świątyni; wszystkim ofiarodawcom na kwiaty i zbierającym /z ostatniego tygodnia p. Politańskiej z bl.28 i 29 – 170 zł. ; p. Pyzdrowskim z Chełmicy Małej cz. III – 350 zł;

4.     Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w liturgii została rozszerzona o oktawę. Jutro poniedziałek w oktawie Wielkanocy – drugi dzień naszego świętowania. Msze Święte w naszej świątyni będą sprawowane według porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na KUL; Przez cały tydzień trwa Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia odmawiana po mszy św. o 18.00;

5.     W piątek z racji oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

6.     Najbliższa niedziela będzie drugą niedzielą wielkanocną, czyli Niedzielą Miłosierdzia Bożego, która rozpocznie Tydzień Miłosierdzia. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na działalność Caritas naszej diecezji.

7.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

8.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

9.     Do wieczności odszedł sp. Rafał Górka. +RIP+

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ                                    10 kwietnia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Błogosławieństwo palm podczas każdej Mszy Świętej. Uroczysta procesja z palmami w czasie Mszy Świętej o godz. 11.00. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy obchód Wielkiego Tygodnia.

2.     W Wielkim Tygodniu będziemy przeżywali największe tajemnice naszego zbawienia: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Niech będzie to czas naszego zamyślenia nad relacją do Boga i aktywnego udziału w celebracjach Triduum Paschalnego, które stanowi centrum roku liturgicznego.

3.     Triduum Paschalne rozpoczniemy w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej o godz.18.00. Ta celebracja upamiętnia ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony w procesji do kaplicy adoracji. Adoracja w naszej świątyni potrwa do godz. 21.00;

4.     W tym roku, 14 kwietnia, w Wielki Czwartek przypada także ustanowione przez Sejm RP święto Chrztu Polski. Dziękując Bogu za dar wiary, módlmy się, abyśmy byli wierni chrześcijańskiemu powołaniu.

5.     Wielki Piątek jest dniem śmierci Chrystusa. Tego dnia Kościół nie sprawuje Eucharystii, ale trwa na modlitwie, rozważając mękę i śmierć Zbawiciela.. O godz. 15.00 koronka do miłosierdzia Bożego. O godzinie 17.30 DROGA KRZYŻOWA; Liturgia Męki Pańskiej z adoracją krzyża rozpocznie się o godz. 18.00; Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie procesyjnie przeniesiony do grobu Pańskiego. Adoracja Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim potrwa do godz.21.00; Ofiary składane tego dnia na tacę są przeznaczone na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej.

6.     W Wielki Piątek wszystkich między 18. a 60. rokiem życia obowiązuje post ścisły, czyli powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i spożycie trzech posiłków, w tym jednego do syta. Osoby, które ukończyły 14 lat, obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

7.     Wielka Sobota jest dniem ciszy Kościoła po śmierci Zbawiciela. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Zapraszamy serdecznie na adorację Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. O godz. 15.00 koronka do miłosierdzia Bożego. W oczekiwaniu na radość poranka wielkanocnego trwajmy w zadumie nad śmiercią Zbawiciela. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny o godz.9.00 DO 13.00 CO PEŁNĄ GODZINĘ; Zapraszamy Druhów Strażaków z OSP z parafii, Panie w strojach ludowych do asysty na godzinę 20 .00 w W. Sobotę, ministrantów młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania oraz parafian i Gości na wspólne modlitewne czuwanie w Noc Zmartwychwstania;

8.     W sobotę, 15 kwietnia, przypada 95. rocznica urodzin papieża seniora Benedykta XVI. W naszej modlitwie dziękujmy za jego posługę w Kościele i wypraszajmy mu obfitość Bożych darów.

9.     W najbliższą niedzielę będziemy celebrować uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Świętowanie rozpoczniemy już w sobotę Mszą Wigilii Paschalnej o godz. 20.00. To najbardziej uroczysta Msza Święta w roku liturgicznym, nazywana „matką wszystkich liturgii”. Serdecznie zapraszamy wszystkich do licznego udziału w tej celebracji. W niedzielę o godz. 6.00 Msza Święta z procesją rezurekcyjną. Pozostałe Msze Święte o godz.9.00; 11.00; 16.00

10.W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

11.Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                          3 kwietnia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś, w piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy część tego okresu liturgicznego, która będzie miała charakter pasyjny. Modlimy się, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Chrystusa, który oddał własne życie za zbawienie świata (kolekta mszalna). Niech rozważanie męki Zbawiciela pomaga nam podejmować codzienny trud i przeżywać go w łączności ze Zbawicielem. Od dziś zgodnie z tradycją w kościołach zasłaniane są krzyże.

2.     Bardzo prosimy, aby nie odkładać spowiedzi na ostatnie dni Wielkiego Postu. Codziennie możemy korzystać z sakramentu pokuty i pojednania kwadrans przed Mszą Świętą.

3.     Dziś przed 10 minut przed mszą św. o 11.00 wystąpi młodzież z Wichowa pod kierunkiem p. Zdzisława Chełminiaka z programem poświęconym 17 rocznicy śmierci św. Jana Pawła II.  Dziękujemy za kultywowanie pamięci o naszym Wielkim Rodaku;

4.     Najbliższa niedziela, 10 kwietnia, będzie Niedzielą Męki Pańskiej, czyli Niedzielą Palmową. Będziemy wspominać uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. Błogosławieństwo palm na wszystkich mszach św. Na sumie procesja z palmami wokół kościoła. Zapraszamy dzieci I komunii św. i rocznicowej na wspólne świętowanie z palemkami; W ten sposób rozpoczniemy przeżywanie Wielkiego Tygodnia, w którym będziemy wspominać najważniejsze wydarzenia zbawcze: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

5.     W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty:+ Krystynę i Stanisława Kwiatkowskich z Wichowa; + Andrzeja Niedziałkowskiego z Chełmicy Dużej; Niech Bóg przyjmie ich do swojej chwały: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

6.     Dziś po mszy św. o 11.00 pilne spotkanie w ramach przygotowania dzieci do I komunii św.

7.     Caritas diecezji włocławskiej za pośrednictwem parafii rozprowadza „baranki wielkanocne” po 10 zł. za sztukę  – cel wspomaganie akcji charytatywnych Caritasu;

8.     Nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek o godz. 17.30;

9.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

10.W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi zwracam się z prośbą o spotkanie z naczelnikami OSP z terenu naszej parafii w piątek po drodze krzyżowej i mszy św. o godzinie 18.00 w salce parafialnej;

11.Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

12.Uczniowie Szkoły Podstawowej we Wichowie przygotowują Palemki, które będą rozprowadzali przed mszą św. w Niedzielę palmową. Pozyskane środki pragną przeznaczyć jako pomoc dla misjonarzy.

 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                     27 marca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Od dzisiejszej niedzieli zmiana czasu na letni. W związku z tym zmieniają się godziny mszy św. w dni powszednie : czyli 18.00 i 18.30; Kancelaria od 16.30 do 17.45; W tym tygodniu we środę kancelaria nieczynna;

2.     Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą „Laetare”, czyli wielkopostną niedzielą radości. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych słów antyfony na wejście w języku łacińskim: „Laetare, Jerusalem (…)”, czyli: „Raduj się, Jerozolimo

3.     Gorzkie żale dziś po mszy św. o  godz. 16.00.  Przypominamy, że za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

4.     Najbliższy piątek, 1 kwietnia, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Msza Święta wotywna oraz nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.00;  Spowiedź od godz. 17.00 . Mękę Zbawiciela będziemy rozważać w czasie nabożeństwa drogi krzyżowej o godz.17.30; Do chorych udam się od 9.00. Proszę o zgłaszania adresów osób starszych czy chorych, którzy chcieliby skorzystać z e spowiedzi i Komunii św. przed świętami wielkanocnymi;

5.     Sobota, 2 kwietnia, będzie pierwszą sobotą miesiąca. Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o 18.00; W sobotę przypada także 17. rocznica śmieci Świętego Jana Pawła II. Nasz Wielki Rodak nazywany jest Sługą Miłosierdzia. Módlmy się przez jego wstawiennictwo o miłosierdzie dla nas i całego świata.

6.     Najbliższa niedziela, 3 kwietnia, będzie pierwszą niedzielą miesiąca. Po mszy św. o 11.00 pilne spotkanie w ramach przygotowania dzieci do I komunii św.

7.     Caritas diecezji włocławskiej za pośrednictwem parafii rozprowadza „baranki wielkanocne” po 10 zł. Sztuka – cel wspomaganie akcji charytatywnych Caritasu;

8.     W ostatnim tygodniu do domu Ojca odeszli +Grzegorz Olesiński i Jadwiga Kowalewska; Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

9.     Nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek o godz. 17.30;

10.                       W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

11.                       Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

12.                       Uczniowie Szkoły Podstawowej we Wichowie przygotowują Palemki, które będą rozprowadzali przed mszą św. w Niedzielę palmową. Pozyskane środki pragną przeznaczyć jako pomoc dla misjonarzy.

13.                       Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej spotkania z narzeczonymi w ramach katechezy przedmałżeńskiej.

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                             20 marca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś – trzecią niedzielą Wielkiego Postu kończymy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Bogu niech będą dzięki za czas dany nam po to aby przygotować się do odnowienia przymierza chrzcielnego z Bogiem. Dziękuję ks. Marcinowi Pachlińskiemu  za posługę Słowa i Sakramentów ; ks. prałatowi Józefowi, kapłanom spowiednikom z dekanatu, Panu Kościelnemu, ministrantom,. Dziękuję parafianom, którzy odpowiedzieli swoją obecnością, modlitwą  i w czasie tych świętych ćwiczeń uczestniczyli w naukach rekolekcyjnych i skorzystali z sakramentu pojednania. Niech Bóg pomnoży to dzieło, które sam w nas rozpoczął.

2.     Zapraszam dzisiaj na nabożeństwo gorzkich żali po mszy św. o godz. 16.00; Niech rozważanie męki Zbawiciela będzie dla nas okazją do wchodzenia w tajemnicę bliskości Pana, powstawania z upadków i dobrych postanowień. 

3.     W piątek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia obchodzimy Dzień Świętości Życia. Życie człowieka jest największym darem Boga. Nikt nie ma prawa tego daru niszczyć. Przykazanie Boże stoi na straży życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Wzywając orędownictwa Maryi, która zgodziła się być Matką Syna Bożego, polecajmy Bogu każde poczęte dziecko, aby było z miłością przyjęte, oraz osoby starsze i chore, aby były otaczane szacunkiem i pomocą.

4.     Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to także Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.  Msze św . o 9.00 i 17.00 po drodze krzyżowej.

6.     W każdą środę o godzinie 17.00 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

7.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

8.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i wzrastania w wierze, nadziei i miłości.

9.     Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej spotkania z narzeczonymi w ramach katechezy przedmałżeńskiej.

10.Dorocznym zwyczajem zwracam się z prośbą przed Świętami Wielkanocnymi o ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Są przygotowane listy z poszczególnych miejscowości naszej parafii. Proszę o życzliwe potraktowanie tej zbiórki;

11.Informację dla rodziców dzieci I komunii św. – w pierwszą niedzielę kwietnia /03.04./ po mszy św. o 11.00 pilne spotkanie w ramach przygotowania dzieci do I komunii św.

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                     13 marca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W wielu miejscach świata ofiarną pracę misyjną podejmują misjonarze duchowni i świeccy. Nie tylko niosą światło Ewangelii, ale także codzienną pomoc. Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty wierzących.

2.     Gorzkie żale dzisiaj po mszy św. o godz.16.00;

3.     W ramach naszego wielkopostnego przygotowania do świąt zmartwychwstania Chrystusa w tym tygodniu rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne.

·        - Początek w czwartek 17 marca - msza św, o godzinie 17.00;

·        - W piątek w szkole Podstawowej w Cypriance spotkanie rekolekcyjne o godzinie 8.00 natomiast w szkole Podstawowej w Wichowie spotkanie rekolekcyjne o godzinie 10.00; O 16.30 w piątek w kościele Droga Krzyżowa a po niej Msza św. z nauką rekolekcyjną;

·        - w sobotę dzień spowiedzi: od 9.30 do 10.00 – Msza św.; od 11.30  do 12.00 – msza św./sakrament namaszczenia chorych/ i od 16.30 do 17.00 - msza św /Spowiedź dla dzieci i młodzieży/;

·        -  w niedzielę msze św. o 9.00; 11.00 i 16.00 z nabożeństwem Gorzkich Żali; Rekolekcje poprowadzi ks. Marcin Pachliński z WSD z Włocławka. Zaplanujmy tak nasze zajęcia, aby nie zabrakło nas na spotkaniach rekolekcyjnych. W te dni będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Nie odkładajmy jednak spowiedzi na ostatnie dni Wielkiego Postu. Za udział w rekolekcjach można uzyskać łaskę odpustu zupełnego.

4.     Dziś przypada także 9. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Módlmy się za następcę Świętego Piotra, aby dla wszystkich był znakiem miłości Boga i wiernie prowadził Owczarnię Chrystusa na spotkanie z Najlepszym Pasterzem. 

5.     W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. Jest także orędownikiem dobrej śmierci. W naszej świątyni Msze Święte tego dnia o godz.10.00; 12.00 i 17.00;  Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Oblubieńca Maryi wypraszać Bożą pomoc dla Kościoła, naszych rodzin oraz prosić o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich konających.

6.     Dziś po mszy św. o 9.00 katecheza dla klas siódmych;

7.     W każdą środę o godzinie 17.00 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

8.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

9.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i wzrastania w wierze, nadziei i miłości.

10.            Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej spotkania z narzeczonymi w ramach katechezy przedmałżeńskiej.

 

 

 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                  6 marca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu oraz ostatni dzień Kwartalnych dni modlitw o ducha pokuty. Niech czas Wielkiego Postu będzie dla każdego z nas czasem zbliżania się do Boga, pracy nad sobą i wrażliwości na potrzeby innych. Kościół w sposób szczególny zaprasza nas do praktykowania modlitwy, postu i jałmużny. Ze zbiórki do puszek dla uchodźców z Ukrainy zebraliśmy pieniądze, które zostały przekazane do centrali Caritas diecezjalnej; dziś pół godziny przez mszą sw, można złożyć dary materialne dla uchodźców w ramach zbiórki prowadzonej wspólnie z OSP w Cukrowni , KGW z Cyprianki  i parafii; w najbliższym tygodniu osoby chcące pomóc materialnie /artykuły wskazane na liście/ mogą to uczynić w salce parafialnej w godzinach kancelarii;

2.     W czasie Wielkiego Postu zapraszamy serdecznie na drogę krzyżową w każdy piątek o godz.16.30. Niech rozważanie męki Chrystusa będzie dla nas pomocą w przeżywaniu codziennych trudności.

3.     We wtorek, 8 marca, przypada Dzień Kobiet. Wszystkim paniom życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa, doświadczenia miłości i szacunku oraz opieki Matki Najświętszej.

4.     Najbliższa niedziela, 13 marca, będzie Niedzielą Ad Gentes – Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Zapraszamy do modlitwy indywidualnej i wspólnotowej w intencji wszystkich pracujących na misjach. 

5.     W ramach naszego wielkopostnego przygotowania do świąt zmartwychwstania Chrystusa będziemy uczestniczyć w rekolekcjach. W naszej wspólnocie będą miały miejsce w dniach 17, 18, 19 i 20 marca 2022 r. Rekolekcje poprowadzi ks. Marcin Pachliński z WSD z Włocławka. Zaplanujmy tak nasze zajęcia, aby nie zabrakło nas na spotkaniach rekolekcyjnych. W te dni będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Nie odkładajmy jednak spowiedzi na ostatnie dni Wielkiego Postu. Za udział w rekolekcjach można uzyskać łaskę odpustu zupełnego.

6.     W minionym tygodniu z naszej wspólnoty Bóg powołał do siebie Tadeusza Olesińskiego; Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

7.     Dziś po mszy św. o 9.00 katecheza dla klas ósmych przed sakramentem bierzmowania a po mszy św o 11.00 – konferencja dla rodziców dzieci I komunii św; w następną niedzielę II miesiąca po mszy św. o 9.00 katecheza dla klas siódmych;

8.     W każdą środę o godzinie 17.00 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

9.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”/całość ze sprzedaży zostanie przekazana jako pomoc dla uchodźców z Ukrainy/;

10.Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i wzrastania w wierze, nadziei i miłości.

11.Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej spotkania z narzeczonymi w ramach katechezy przedmałżeńskiej. Zgłoszenia telefoniczne;

Pomoc dla Ukrainy

Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmicy-Cukrowni wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Cypriance prowadzi zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy. Dla osób zainteresowanych udzieleniem pomocy materialnej w niedziele 6 marca na pół godziny  przed każdą mszą św. czyli od 8,30; 10,30 i 15,30 będzie podstawiony samochód strażacki przy kościele parafialnym św. Jakuba w Chełmicy Dużej w którym będzie można zostawić dary.

 

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).

 

Odzież i okrycie:

Koce zwykłe i termiczne

Śpiwory

Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej

Materace

Ubrania (nowe!), płaszcze przeciwdeszczowe (nowe!)

 

Środki higieny i czystości:

Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło, Dezodoranty, Pasta do zębów, Szczoteczki do zębów, Grzebienie

Bielizna damska, męska, dziecięca

Podpaski, Pampersy, Pieluchy dla dorosłych, Papier toaletowy i ręczniki papierowe

Ręczniki (w tym z mikrofibry)

Worki na śmieci, Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji, Maski filtrujące lub jednorazowe

 

Żywność:

Woda

żywność do szybkiego przygotowania (instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy,

konserwy,

makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania

narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

Uwaga! Zabezpieczyć szkło!!

 

Inne:

Zapałki, Baterie, powerbanki, Oświetlenie, w tym latarki, Świece

Zestawy pierwszej pomocy

 

Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie) – Lekarstwa, tylko te które są kupowane bez recepty!! I mogą być przechowywane w temperaturze do 260C. Wyłącznie nowe opakowania z ważnym terminem przydatności Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej?

UWAGA: produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane! Jeżeli chcesz przekazać coś z poniższej listy

 

Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)

Broń biała

Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania

Inny sprzęt militarny i paramilitarny

Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia

Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej.

 

POMOC DLA UKRAINY

Pomoc dla Ukrainy

Agresja Rosji na Ukrainę wywołała lawinę wsparcia i solidarności z całego świata. Również diecezja włocławska solidaryzuje się z ogarniętym wojną krajem. W wielu kościołach i kaplicach trwają modlitewne czuwania: adoracje Najświętszego Sakramentu, Różaniec, sprawowane są Msze św. o zaprzestanie działań wojennych.
 
Do diecezji włocławskiej przybywają już pierwsze grypy uchodźców, które znajdują schronienie m.in. w obiektach parafialnych. W związku z tym potrzebna jest konkretna pomoc materialna. Najbardziej potrzebne w tej chwili są: 
 

  • koce,
  • śpiwory,
  • karimaty,
  • ręczniki,
  • materiały opatrunkowe,
  • wodę pitną,
  • żywność nie wymagająca przechowania w lodówce o długim terminie ważności np. konserwy, olej, cukier, kasza, mąka, ryż, słodycze, warzywa, owoce w puszkach,
  • mleko modyfikowane,
  • środki opatrunkowe i odkażające: gazy i kompresy jałowe, bandaże zwykłe i elastyczne, rękawiczki jednorazowe, nożyczki do opatrunków, ampułki soli fizjologicznej, środki dezynfekujące rany
  • środki higieniczne, środki czystości, pampersy.

 
Prosimy o nieprzekazywanie ubrań i innych rzeczy poza wymienionymi.
 
Prosimy również, aby przekazywane rzeczy były nowe ze względu na ich przydatność.
 
Dary można składać w parafiach lub siedzibie Caritas we Włocławku, przy ul. Wojska Polskiego 2, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
 
Można również włączyć się w pomoc przekazując dowolną kwotę pieniężną podczas zbiórki do puszek w parafiach w Środę Popielcową lub bezpośrednio na konto Caritas: PKO BP S.A. 36 1020 5170 0000 1502  0059 7583, z dopiskiem: Ukraina.
 
Można też wysyłać sms o treści: UKRAINA pod numer 72052 (koszt: 2,46 zł).
 
W razie pytań prosimy o kontakt: 518 014 550.
 

ks. Jacek Kędzierski
dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej

 

ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                   27 lutego 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś ósma niedziela zwykła w roku liturgicznym. Każda niedziela to dzień spotkania z Panem w tajemnicy Eucharystii, wytchnienia od codziennych obowiązków oraz pogłębienia relacji z najbliższymi. Posileni na Świętej Wieczerzy wykorzystajmy dobrze czas dany nam przez Boga.

2.     Dziś, w ostatnią niedzielę lutego, tradycyjnie rozpoczynamy 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. To zaproszenie do modlitwy indywidualnej i wspólnotowej o trzeźwość w naszych rodzinach. Z darem modlitwy możemy także podjąć abstynencję oraz inne wyrzeczenia w intencji tych, którzy nadużywają alkoholu lub cierpią z powodu choroby alkoholowej najbliższych.

3.     W najbliższą środę, 2 marca, przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca w Kościele czas Wielkiego Postu. To dzień, kiedy wchodzimy na drogę pokuty i nawrócenia. Zewnętrznym znakiem takiej postawy jest obrzęd posypania głów popiołem. Kapłan posypując nasze głowy, wypowie słowa: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” (por. Rdz 3,19) lub „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii” (Mk 1,15). Ten starożytny gest jest wyrazem pokuty, uniżenia przed Bogiem. Msze Święte tego dnia o godz. 9.00 i 17.00 z nowenną do św. Józefa;

4.     W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa mniejsze oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych). Do zachowania postu ścisłego zobowiązani są  wierni pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Natomiast wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W myśl przykazań kościelnych czas Wielkiego Postu jest także okresem pokuty, dlatego jako wierzący nie organizujemy hucznych zabaw i nie bierzemy udziału w takich spotkaniach.

5.     W Środę Popielcową rozpoczynają się także Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, które potrwają do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu

6.     Pomocą w przeżywaniu czasu pokuty i nawrócenia będą nabożeństwa wielkopostne. Zapraszamy serdecznie na drogę krzyżową w piątki o godz.16.30; oraz na nabożeństwo gorzkich żali  w każdą niedzielę po mszy św. o 16.00;

7.     W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:- w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.16.30 spowiedź święta od godz. 16.00; Do chorych udam się z posługą sakramentalną od 9.00;

8.     Za tydzień 6 marca I niedziela Wielkiego Postu; Po mszy św. o 9.00 katecheza dla klas ósmych przed sakramentem bierzmowania a po mszy św o 11.00 – konferencja dla rodziców dzieci I komunii św;

9.     W każdą środę o godzinie 17.00 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

10.Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

11.Dziś po mszy św. o 9.00 – zapraszam na katechezę młodzież z klasy ósmej.

12.Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i wzrastania w wierze, nadziei i miłości.

13.Proboszcz parafii zaprasza zainteresowanych parafian na pierwsze spotkanie w ramach Parafialnej Drogi Synodalnej dziś w niedzielę 27 lutego po mszy św. o 16.00 w salce parafialnej.

14.Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej spotkania z narzeczonymi w ramach katechezy przedmałżeńskiej. Zgłoszenia telefoniczne;

 

SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                            20 lutego 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś siódma niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się wraz z całym Kościołem, abyśmy spełniali słowem i czynem to, co podoba się Bogu (kolekta mszalna). Niech sprawowanie tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa będzie doświadczeniem zbawczej mocy Boga i umocnieniem na trud kolejnego tygodnia.

2.     We wtorek, 22 lutego, obchodzimy święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Chrześcijanie w Rzymie już od IV wieku obchodzili pamiątkę wybrania Wiecznego Miasta na stolicę Kościoła. To dzień naszej łączności z następcą Świętego Piotra, papieżem Franciszkiem. Pamiętajmy o nim w naszej modlitwie, wypraszając mu Bożą pomoc i opiekę w trudzie pasterskiej posługi w Kościele.

3.     W przyszłą niedzielę, 27 lutego – w ostatnią niedzielę lutego rozpocznie się 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Modlitewną pamięcią ogarnijmy wszystkich uzależnionych od alkoholu i ich najbliższych, wypraszając im wolność od nałogu.

4.     .W każdą środę o godzinie 17.00 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

5.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

6.     Dziś po mszy św. o 9.00 – katecheza dla młodzieży z klasy szóstej w ramach przygotowania do sakr. Bierzmowania; za tydzień zapraszam młodzież z klasy ósmej.

7.     W minionym tygodniu do wieczności odeszła śp. Jadwiga Rumińska – RIP+

8.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i wzrastania w wierze, nadziei i miłości.

9.     Proboszcz parafii zaprasza zainteresowanych parafian na pierwsze spotkanie w ramach Parafialnej Drogi Synodalnej w niedzielę 27 lutego po mszy św. o 16.00 w salce parafialnej. Materiały pomocne na spotkanie  można odebrać w zakrystii lub na stronie parafii.

10.Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej spotkania z narzeczonymi w ramach katechezy przedmałżeńskiej. Zgłoszenia telefoniczne

 

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ DROGI

Homilia papieża Franciszka na rozpoczęcie synodu

Pewien człowiek, bogacz, idzie na spotkanie z Jezusem, w chwili gdy „wybierał się On w drogę” (Mk 10, 17). Wiele razy Ewangelie przedstawiają nam Jezusa „w drodze”, gdy towarzyszy idącemu człowiekowi i słucha pytań, jakie nurtują i niepokoją jego serce. W ten sposób objawia nam, że Bóg nie mieszka w miejscach jałowych, w miejscach spokojnych, z dala od rzeczywistości, ale idzie z nami i dołącza do nas, gdziekolwiek jesteśmy, na wyboistych niekiedy drogach życia. I dziś, gdy rozpoczynamy drogę synodalną, zadajemy sobie wszyscy – papież, biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, bracia i siostry świeccy – pytanie: czy my, wspólnota chrześcijańska, ucieleśniamy styl Boga, który kroczy przez dzieje i uczestniczy w wydarzeniach ludzkości? Czy jesteśmy gotowi podjąć przygodę podróży, czy też, bojąc się nieznanego, wolimy schronić się w wymówkach typu „nie potrzeba” i „zawsze robiliśmy to w ten sposób”?

Odbywanie Synodu oznacza wspólne podążanie tą samą drogą, wspólne wędrowanie. Spójrzmy na Jezusa, który na drodze najpierw spotyka bogacza, potem słucha jego pytań, a w końcu pomaga mu rozeznać, co ma czynić, aby mieć życie wieczne. Spotkać, słuchać, rozeznawać: są to trzy czasowniki Synodu, na których chciałbym się skupić.

Spotkać. Ewangelia rozpoczyna się opisem spotkania. Pewien człowiek idzie na spotkanie Jezusa i klęka przed Nim, zadając Mu decydujące pytanie: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (w. 17). Pytanie tak ważne wymaga uwagi, czasu, gotowości spotkania z drugim człowiekiem i pozwolenia, by jego niepokój stał się dla nas wyzwaniem. Istotnie, Pan nie jest obojętny, nie okazje poirytowania czy zaniepokojenia, wręcz przeciwnie, zatrzymuje się z nim. Jest gotów na spotkanie. Nic nie pozostawia Go obojętnym, wszystko go fascynuje. Spotkanie twarzy, wymiana spojrzeń, dzielenie się historią każdej osoby: tak wygląda bliskość Jezusa. On wie, że spotkanie może zmienić życie. A Ewangelia jest pełna spotkań z Chrystusem, które podnoszą na duchu i uzdrawiają. Jezus nie śpieszył się, nie patrzył na zegarek, aby szybko zakończyć spotkanie. Był zawsze do dyspozycji osoby, którą spotykał, aby jej słuchać.

Także i my, rozpoczynający tę drogę, jesteśmy wezwani, by stać się ekspertami w sztuce spotkania. Nie w organizowaniu wydarzeń, czy rozważań teoretycznych nad problemami, ale przede wszystkim w poświęcaniu czasu na spotkanie z Panem i promowaniu spotkań między sobą. 

Czasu, by uczynić przestrzeń dla modlitwy, adoracji – tej modlitwy, którą my bardzo zaniedbujemy: adorować, dać miejsce dla adoracji -, na to, co Duch chce powiedzieć Kościołowi; na zwrócenie się ku twarzy i słowu drugiego człowieka, na spotkanie twarzą w twarz, by dać się poruszyć pytaniami sióstr i braci, by pomagać sobie nawzajem, aby ubogacała nas różnorodność charyzmatów, powołań i posług. Każde spotkanie – jak wiemy – wymaga otwartości, odwagi, gotowości, by pozwolić sobie na wyzwanie, jakie stawia przed nami oblicze i historia drugiego człowieka. Podczas gdy czasami wolimy schronić się w relacjach formalnych, lub przywdziewać maski sytuacyjne – duch klerykalny i dworski: jestem bardziej monsieur l’abbé aniżeli ojcem -, spotkanie nas przemienia i często podpowiada nowe drogi, o których obraniu nie myśleliśmy. Dzisiaj po Anioł Pański przyjmę pokaźną grupę ludzi ulicy, którzy po prostu się zebrali, bo jest grupa ludzi, którzy chodzą ich słuchać, tylko po to, by ich słuchać. A od słuchania udało im się zacząć chodzić. Słuchanie. Często właśnie w ten sposób Bóg wskazuje nam drogi, którymi mamy podążać, wydobywając nas z naszych znużonych przyzwyczajeń. Wszystko się zmienia, gdy jesteśmy zdolni do prawdziwego spotkania z Nim i ze sobą nawzajem. Bez formalności, bez udawania, bez sztuczek (…).

 

 

 

Cele synodu 

 

·         upamiętnianie, w jaki sposób Duch Święty prowadził drogę Kościoła w historii i wzywa nas dzisiaj, abyśmy byli razem świadkami Bożej miłości;

 

·         przeżywanie tego procesu kościelnego opartego na uczestnictwie i włączeniu, który da wszystkim – zwłaszcza tym, którzy z różnych powodów znajdują się na marginesie – możliwość wypowiedzenia się i bycia wysłuchanym, by przyczynić się do budowania Ludu Bożego;

 

·         dostrzeganie i docenienie bogactwa i różnorodności darów i charyzmatów, którymi Duch Święty obdarza w wolności, dla dobra wspólnoty i całej rodziny ludzkiej;

 

·         doświadczanie sposobów uczestnictwa w wypełnianiu odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii i zaangażowania w budowanie świata piękniejszego i lepszego do zamieszkania;

 

·         analizowanie tego, jak w Kościele przeżywana jest odpowiedzialność i władza oraz struktur, za pomocą których się to odbywa, ujawniając i dążąc do skorygowania stereotypów i wypaczonych praktyk, które nie są zakorzenione w Ewangelii;

 

·         wzbudzanie zaufania do wspólnoty chrześcijańskiej jako wiarygodnego podmiotu i rzetelnego partnera na drogach dialogu społecznego, uzdrowienia, pojednania, integracji i uczestnictwa, odbudowy demokracji, krzewienia braterstwa i przyjaźni społecznej;

 

·         odnowienie relacji między członkami wspólnot chrześcijańskich, jak również między wspólnotami a innymi grupami społecznymi, np. wspólnotami wyznawców innych religii i wyznań, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, ruchami ludowymi itp.;

 

·         wsparcie w docenianiu i przyswajaniu owoców ostatnich doświadczeń synodalnych na poziomie powszechnym, regionalnym, krajowym i lokalnym.

 

Wyzwanie synodalności

 

“To, czego domaga się od nas Pan, w pewnym sensie jest już w całości zawarte w słowie „Synod”. Wspólne podążanie – osoby świeckie, pasterze, Biskup Rzymu –to koncepcja łatwa do ujęcia w słowa, ale nie tak łatwa do zrealizowania w praktyce.”

 

Papież Franciszek, Przemówienie podczas uroczystości upamiętniającej 50. Rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów, 17 października 2015 roku

 

 

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                             13 lutego 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dziś szósta niedziela zwykła w ciągu roku liturgicznego. Każda Msza Święta jest uwielbieniem Boga i uświęceniem człowieka. Niech usłyszane słowo Boże i udział w świętych obrzędach będą dla nas pomocą w chrześcijańskim przeżywaniu naszej codzienności.

2.     Jutro, w poniedziałek, 14 lutego, przypada liturgiczne święto Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy.

3.     W ubiegłym tygodniu Bóg powołał do siebie z naszej wspólnoty:+Anna Lewandowska,  +Marianna Śmigielska, +Andrzej Kmieciak, +Marcin Kozłowski. Niech nasza modlitwa wyprosi im oglądanie Bożego oblicza na wieki: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

4.     W każdą środę o godzinie 17.00 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

5.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”; Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia: obfitości Bożego błogosławieństwa i wzrastania w miłości do Boga i ludzi.

6.     Dziś po mszy św. o 9.00 – katecheza dla młodzieży z klas siódmych przed sakr. Bierzmowania; za tydzień zapraszam młodzież z klasy szóstej;

 

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                  6 lutego 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dziś pierwsza niedziela miesiąca a piąta niedziela w ciągu w roku kościelnego. Dobry Bóg gromadzi nas na Świętej Wieczerzy, aby karmić słowem i Ciałem Chrystusa. W ten sposób umacnia nas na drodze naszych codziennych zmagań. 

2.     W  piątek, 11 lutego, przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W 1858 roku Maryja objawiła się Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała wówczas do modlitwy i pokuty. Dziś Lourdes to jedno z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych na świecie. Słynie z wielu pielgrzymek oraz licznych uzdrowień duszy i ciała. Dzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes jest obchodzony także jako Światowy Dzień Chorych. Szczególną modlitwą będziemy otaczać wszystkich, którzy zmagają się z trudnościami choroby i cierpienia;

3.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy odważnego odpowiadania na głos Bożego wezwania, ufnego kroczenia za Panem i bycia znakiem Bożej obecności dla innych.

4.     W ostatnim czasie odeszli do Pana: + Stanisław Knejziński ; Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

5.     W każdą środę o godzinie 17.00 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

6.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

7.     Dziękuję p. Romanowi Kalinowskiemu i p. Leszkowi Wróblowi za rozebranie dekoracji Bożonarodzeniowych w kościele;

8.     Dziś po mszy św. o 11.00 comiesięczne spotkanie z rodzicami dzieci I komunii św; w następną niedzielę po mszy św. o 9.00 – katecheza dla młodzieży z klas siódmych przed sakr. Bierzmowania;

 

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                     30 stycznia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś czwarta niedziela zwykła w roku liturgicznym. Ostatnia niedziela stycznia tradycyjnie obchodzona jest jako Światowy Dzień Trędowatych ustanowiony w 1954 roku. Módlmy się dzisiaj za wszystkich dotkniętych tą chorobą, aby zostali uzdrowieni. Prośmy także za tych, którzy leczą i opiekują się chorymi, aby czynili to zawsze, szanując godność każdego człowieka.

2.     W środę, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Będziemy wspominać dzień, kiedy Maryja i Józef przynieśli małego Jezusa do świątyni, aby ofiarować Go Panu. Starzec Symeon nazwał Jezusa „Światłem na oświecenie pogan i ludu Izraela”. Msze Święte z błogosławieństwem świec w naszej świątyni o godz. 16.30 i 17.00 /nowenna do św. Józefa/

3.     Tego dnia obchodzimy także ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą będziemy wspierać wszystkich, którzy oddali się na służbę Bogu i ludziom w zgromadzeniach życia zakonnego i instytutach świeckich. Będziemy prosić Boga o nowe powołania do życia zakonnego. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na wparcie zakonów klauzurowych.

4.     Zakończyła się tegoroczna kolęda. W tym roku kierując się wskazaniem Biskupa Ordynariusza odwiedziłem  te rodziny naszej parafii, które podjęły decyzję o osobistym zaproszeniu kapłana na spotkanie kolędowe;  Dziękuję za te spotkania nacechowane otwartością serc, życzliwością i darem budowania więzi z parafią pomimo trudności; Dziękuję też osobom /wielu z Rady Parafialnej, Sołtysom /  które organizowały informację przekazywaną sąsiadom i bliskim o możliwości zaproszenia kapłana; Dziękuję za materialne wsparcie okazywane w tych trudnych czasach, gdy w kościele jest mniej osób składających się na utrzymanie parafii;. Zebrane środki przeznaczone zostaną na opłacenie zobowiązań  podatkowych parafii/ubezpieczenie kościoła, podatki na rzecz instytucji Kurialnych, Seminarium Duchownego i Domu XX. Emerytów/.  Ufam, że w tym roku zrealizowana  zostanie naprawa wieży kościoła z założeniem krzyża zniszczonego przez wichurę;

5.     Rodziny Katolickie, które przybyły i zamieszkały na terenie naszej parafii /tam gdzie nie było kolędy/, proszę o kontakt telefoniczny lub w kancelarii parafialnej;

6.     W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: - w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 16.30 - spowiedź od godz. 16.00; Do chorych z posługą sakramentalną udam się od 9.00;

7.     Najbliższa niedziela, 6 lutego, będzie pierwszą niedzielą miesiąca.

8.     Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu dzień imienin, urodzin oraz inne jubileusze życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i Bożego światła na drogach codzienności.

9.     W każdą środę o godzinie 17.00 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

10.Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

 

 

TRZECIA NIEDZIELA WCIĄGU ROKU                                        23 stycznia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (List apostolski Ojca Świętego Franciszka „Aperuit illis”, nr 8). Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych. 

2.     We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy ono Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

3.     W przyszłą niedzielę, 30 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych.

4.     Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na słowo Boga zapisane na kartach Pisma Świętego oraz trwania w bliskości z Chrystusem.

5.     W każdą środę o godzinie 17.00 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

6.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

7.     Trwa wizyta duszpasterska, zwaną kolędą w tym roku wyjątkowo na indywidualne zaproszenie rodzin;. Dziękuje za serdeczne przyjęcie, za wspólną modlitwę, za rozmowy ; Plan wizyty kolędowej na najbliższy tydzień :

·        24 stycznia – od 9.00 -  Świątkowizna  od 15.00 - domy od szkoły do Cukrowni i Cukrownia bl. 15, 16, 17, 18, 19, 20;

·        25 stycznia – od 9.00 – Łochocin Gaj

·        26 stycznia – od 10.00 – Fabianki cz. I i II;

·        27 stycznia o 17.00 - Msza św. Kolędowa w intencji o Boże błogosławieństwo dla rodzin z Chełmicy Małej, Chełmicy Dużej, Fabianek, Świątkowizny ;

·        28 stycznia o 17.00 - + Msza Św.  Kolędowa w intencji o Boże Błogosławieństwo dla rodzin z Cyprianki, Cukrowni, Łochocina, Popowa i Karasiewa oraz Parceli Łochockich

·        29 stycznia – od 9.00 – kolęda uzupełniająca ; Godzina 17.00 + Msza św. Kolędowa w intencji o Boże błogosławieństwo dla rodzin z Rachcina, Rachcinka, Windugi, Okrągłej Zbytkowa i Wichowa;

Zgłoszenia możemy przekazać telefonicznie do kancelarii lub w zakrystii bądź u Radnych naszej parafii z danej miejscowości;

 

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                        16 stycznia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś druga niedziela tak zwana zwykła – w ciągu roku. Przypomina nam o tym zielony kolor szat liturgicznych. Prosimy Boga, aby dał nam poznać, co należy czynić, i udzielił siły do wypełnienia poznanych obowiązków (kolekta mszalna).

2.     Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach ekumenicznych. W ten sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie podziały i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa.

3.     W piątek, 21 stycznia, będziemy obchodzili Dzień Babci, a w sobotę,  22 stycznia – Dzień Dziadka. Niech będzie to czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych dziadków i babć. Żyjącym wypraszajmy obfitość Bożego błogosławieństwa, a zmarłym radość życia wiecznego.

4.     W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty Bóg powołał do siebie +Jan Knopiński; + Zofia Maciejczak; Módlmy się, aby dostąpili radości wiecznej: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

5.     W każdą środę o godzinie 17.00 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

6.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

7.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości Boga i Jego mocy w codziennym  życiu oraz opieki Matki Najświętszej.

8.     Trwa wizyta duszpasterska, zwaną kolędą w tym roku wyjątkowo na indywidualne zaproszenie rodzin;. Dziękuje za serdeczne przyjęcie, za wspólną modlitwę, za rozmowy ; Plan wizyty kolędowej na najbliższy tydzień : jest dostępny na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszej parafii. Po zakończeniu kolędy pod koniec stycznia będą odprawione msze św. za rodziny z poszczególnych miejscowości;  Plan proponowanych spotkań:

17 stycznia – od 9.00 -  Bednarka i od 15.00 Cukrownia bl. 31,32 i 33

18 stycznia – od 9.00 – Popowo str. Lewa;; od 15.00 – Łochocin droga do Wichowa, Łochocin bl. 6d;

20 stycznia – od 9.00 – Parcele Łochockie i Okrągła;  oraz od 15.00 - Łochocin bl. 5a.i 5b Łochocin bl. 6a i 6b baza POM ;

21 stycznia od 9.00 – Cyprianka str. Prawa i droga do Łochocina

22 stycznia – od 9.00 – Cyprianka str. Lewa i I II cz.

Zgłoszenia możemy przekazać telefonicznie do kancelarii lub w zakrystii bądź u Radnych naszej parafii z danej miejscowości;

 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO                                                 9 stycznia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś w liturgii celebrujemy święto Chrztu Pańskiego. Jezus staje w gronie grzeszników, aby przyjąć chrzest nawrócenia od Jana. Od tej chwili rozpoczyna publiczną działalność, głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

2.     Dzisiejszy dzień to okazja, aby wspomnieć sakrament chrztu świętego. Chrzest Janowy był zapowiedzią prawdziwego chrztu. Przez ten sakrament zostaliśmy złączeni z Chrystusem i włączeni do Kościoła. Niech dzisiejszy dzień będzie dniem wdzięczności za naszych rodziców, rodziców chrzestnych, którzy wyznając wiarę, przynieśli nas do świątyni, abyśmy mogli dostąpić odrodzenia z wody i Ducha Świętego.

3.     Dziś kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Kolędy tradycyjnie można śpiewać do 2 lutego po zakończonej liturgii mszalnej.

4.     W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty Bóg powołał do siebie +Barbara Jesionowska, +Ryszard Gryczewski;+ Jan Kalinowski). Módlmy się, aby dostąpili radości wiecznej: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

5.     Trwa wizyta duszpasterska, zwaną kolędą w tym roku wyjątkowo na indywidualne zaproszenie rodzin;. Dziękuje za serdeczne przyjęcie, za wspólną modlitwę, za rozmowy ; Plan wizyty kolędowej na najbliższy tydzień jest dostępny na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszej parafii. Po zakończeniu kolędy pod koniec stycznia będą odprawione msze św. za rodziny z poszczególnych miejscowości;  Plan proponowanych spotkań:

·        10 stycznia – od 9.00 -  Łochocin Zdroje

·        11 stycznia – od 9.00 – Wichowo II i III - od 15.00 – Cyprianka za mleczarnią oraz Chełmica za jeziorem;

·        12 stycznia – od 9.00 – Chełmica Kolonia cz. I i II oraz domy wokół kościoła i dawna komunalka;

·        13 stycznia – od 9.00 – Winduga i  Rachcinek /podwozi p. Władysław Kraziński/ oraz od 15.00  Cukrownia bl. 21, 27,28, 29 i 30 Cukrownia  bl. 34 i Cukrownia bl. 24      

·        14 stycznia od 9.00 – Chełmica Duża cz. I i II

·        15 stycznia – od 9.00 – Cyprianka Borek cz. I i II

Zgłoszenia możemy przekazać telefonicznie do kancelarii lub w zakrystii bądź u Radnych naszej parafii z danej miejscowości;

6.     W każdą środę o godzinie 17.00 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

7.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na przychodzącego Pana, posłuszeństwa Jego zbawczej woli oraz gorliwego wypełniania codziennych obowiązków.

8.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

 

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM                                 2 stycznia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Trwamy w radości z narodzin Chrystusa, obchodząc drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Modlimy się dzisiaj, aby Bóg napełnił cały świat swoją chwałą i ukazał się wszystkim narodom (kolekta mszalna).

2.     W czwartek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwana świętem Trzech Króli. Będziemy wspominać Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon Jezusowi. To wydarzenie zapowiada, że Zbawiciel nie przyszedł tylko do wybranych, ale do wszystkich ludzi na ziemi. Msze Święte z obrzędem błogosławieństwa kredy i kadzidła będą sprawowane według porządku niedzielnego. Jednocześnie będzie to Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Ofiary składane na tacę zostaną przeznaczone na cele misyjne.

3.     Piątek, 7 stycznia, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 16.30; ze względu na kolędę nie będzie odwiedzin chorych z posługą sakramentalną;

4.     W najbliższą niedzielę, 9 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.

5.     Tych, którzy w ostatnim tygodniu przekroczyli bramę śmierci+ Teresa Molińska, +Hanna Maciejewska, Bożena Butrykowska, Halina Podgórska, polećmy Miłosiernemu Panu: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

6.     Trwa wizyta duszpasterska, zwaną kolędą w tym roku wyjątkowo na indywidualne zaproszenie rodzin;. Dziękuje za serdeczne przyjęcie, za wspólną modlitwę, za rozmowy ; Plan wizyty kolędowej na najbliższy tydzień jest dostępny na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszej parafii. Po zakończeniu kolędy pod koniec stycznia będą odprawione msze św. za rodziny z poszczególnych miejscowości;  Plan proponowanych spotkań:

·        3 stycznia – od 9.00 -  Rachcin – podwozi p. Sławomir Kraziński;

·        4 stycznia – od 9.00 – Zbytkowo

·        5 stycznia – od 9.00 – Popowo strona prawa i Karasiewo /podwozi p. Dominik Jankowski/

·        7 stycznia – od 9.00 – Wichowo cz. I

·        8 stycznia – od 9.00 – Łochocin Budki I i II cz.

Zgłoszenia możemy przekazać telefonicznie do kancelarii lub w zakrystii bądź u Radnych naszej parafii z danej miejscowości;

7.     W każdą środę o godzinie 17.00 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

8.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na przychodzącego Pana, posłuszeństwa Jego zbawczej woli oraz gorliwego wypełniania codziennych obowiązków.

9.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA           26 grudnia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś, w ostatnią niedzielę roku kalendarzowego, obchodzimy święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Naszą modlitwą otaczamy wszystkie rodziny, aby wzrastały w świętości, aby były środowiskiem umacniania wiary, nadziei i miłości oraz troski o każdego, szczególnie starszych i przeżywających życiowe trudności.

2.     Jutro, 27 grudnia, obchodzimy święto Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty.

3.     We wtorek, 28 grudnia, przypada liturgiczne święto Świętych Młodzianków. Tego dnia będziemy się modlić szczególnie za dzieci nienarodzone oraz niemowlęta.

4.     W piątek, 31 grudnia, ostatni dzień roku kalendarzowego. Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne po Mszy Świętej o godz. 16.30.

5.     W sobotę, 1 stycznia, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Przez wstawiennictwo Bogurodzicy będziemy modlić się o pokój na świecie oraz wypraszać Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2022. Msze Święte będą sprawowane według porządku niedzielnego. Przypominamy, że tego dnia obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej i powstrzymanie się od prac niekoniecznych (święto nakazane). Jest to jednocześnie pierwsza sobota miesiąca.

6.     Informacje dotyczące formy tegorocznej kolędy. W myśl wskazań Biskupa Włocławskiego, po zasięgnięciu opinii Rady Parafialnej tegoroczna wizyta duszpasterska będzie miała formę odwiedzin tych Rodzin, które zaproszą indywidualnie przy zachowaniu norm sanitarnych. Dla sprawnego przeprowadzenia odwiedzin zostały wyznaczone dni dla poszczególnych miejscowości; po zakończeniu kolędy na zaproszenie pod koniec stycznia będą odprawione msze św. za rodziny z poszczególnych miejscowości;  Plan proponowanych spotkań : we wtorek 28.12. – Lisek od 9.00; we środę 29.12. - Chełmica Mała od 9.00 i w czwartek 30.12 - Cyprianka Zapusta od 9.00; Zgłoszenia możemy przekazać telefonicznie do kancelarii lub w zakrystii bądź u Radnych naszej parafii z danej miejscowości;

7.     W każdą środę o godzinie 17.00 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

8.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na przychodzącego Pana, posłuszeństwa Jego zbawczej woli oraz gorliwego wypełniania codziennych obowiązków.

9.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

10.Podziękowanie za przygotowanie dekoracji świątyni: Państwu Głąbom z Wichowa za ofiarowanie choinek, p. Marioli Wałęza za dekorację ołtarzy, Paniom Katechetkom Róży Jaworskiej i Ewie Zalewskiej, p. Trojanowskim z synami Igorem i Dawidem; p. Sikorskiemu Jarosławowi z synami Krzysztofem i Grzegorzem;  p. Dariuszowi Witkowskiemu z córką Gabrysią; Piotrowi i Mai Matuszewskim, Krzysztofowi i Piotrowi Rybackim, Tomaszowi i Filipowi Zielińskim, Leszkowi Wróblowi, Stanisławowi i Martynie Tatarewicz, Piotrowi, Milenie, Basi i Jankowi Wyszyńskim, Bogdanowi Suskiemu, p. Jadzi Snopkowskiej; Dzieciom ze szkoły w Cypriance i Wichowie za przygotowanie ozdób choinkowych dla żłóbka w naszym kościele;

 

 

 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU                                                  19 grudnia 2021

      OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś czwarta – ostatnia niedziela Adwentu. Wykorzystajmy te kilka dni adwentowego oczekiwania na duchowe przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Modlimy się, aby nasza gorliwość wzrastała w miarę zbliżania się święta oraz abyśmy godnie obchodzili tajemnicę narodzin Syna Bożego (modlitwa po Komunii).

2.     Jak co roku planowana jest msza św. w Wigilię o 9.00 w intencji naszych zmarłych szczególnie w tym roku. Zgłaszajmy intencje do kancelarii lub zakrystii;

3.     Wigilia 24.12.2021 r. godzina 9.00 – za zmarłych: + Paweł Krygier – int. żony i córki z rodziną; +Wanda i Michał Snopkowscy – int. rodziny Sznajder; +Zygmunt Barszczewski 5 r. śm./ – int. rodziny; + Marianna i Zenon Kmieć – int. wnuczki Magdy z rodz. i wnuka Piotra z rodziną; + Barbara i Jan Politowscy, Regina i Stefan Kotas Stanisława i Ignacy Dąbek; Krzysztof Sznajder – int. Dominiki z rodziną; + Kazimierz, Grzegorz, Marek Korpalscy, rodzice Grudowscy; Stanisław Nowiński, Sławomir Kazanecki, zm. z rodziny Smerczak, Nowińskich, Lubrant; + Daniel Politowski – int. najbliższych; + Czesława Górczyńska – int. Zenona i  Marii Chojnickich; + Stanisław Białkowski – int. wnuczki Anity  z  rodziną; + Bernardeta Szafrańska – int. wnuczka Ireneusza z rodz; + Halina Dutkowska – int. chrześniaczki Teresy z mężem i dziećmi;+ Anna Skibińska – int. chrześniaczki Martyny + Longina Cackowska – int. brata Stanisława z żoną; + Barbara Czerwińska – int. szwagierki Zofii;+ Teresa Olesińska – int. brata Marka; + Maria Rumińska – int. szwagra Kazimierza z żoną; + Paweł Kwiatowski – int. szwagierki Ewy z rodziną;

4.     W piątek, 24 grudnia, wraz z bliskimi zasiądziemy przy wigilijnym stole. Zadbajmy o religijny wymiar tej wieczerzy. Niech towarzyszy nam modlitwa, czytanie fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza o narodzeniu Chrystusa, łamanie opłatkiem oraz śpiew kolęd. Zachowajmy tradycyjny postny charakter wieczerzy. Niech będzie to czas rodzinnego spotkania, przepełniony życzliwością, dobrocią, a także okazja do pojednania w naszych małych wspólnotach. Pamiętajmy w modlitwie także o tych, których w tym roku przy stole wigilijnym zabraknie.

5.     Świętowanie tajemnicy narodzenia Pańskiego rozpoczniemy Mszą o północy, zwaną Pasterką. Msze Święte w dzień Narodzenia Pańskiego o godz. 9.00; 11.00 i 16.00;

6.     W najbliższą niedzielę, 26 grudnia, w drugi dzień świąt, przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Msze Święte będą sprawowane w naszej świątyni według stałego porządku. 10 minut przed mszą św. o 11.00 śpiew kolęd w wykonaniu zespołu Młodzieżowego z WDK z Wichowa;

7.     W zakrystii są jeszcze do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, 

8.     W ostatnim tygodniu przeszli do domu Ojca: śp. + Bronisław Górski + Stefan Gurczyński; + Zdzisław Zilski; wypraszajmy dar życia wiecznego: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

9.     Msze Święte roratne sprawowane są codziennie o godz.16.30; Serdecznie zapraszamy!

10.W każdą środę o godzinie 17.00 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

11.Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na przychodzącego Pana, posłuszeństwa Jego zbawczej woli oraz gorliwego wypełniania codziennych obowiązków.

12.Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

13.Informacje dotyczące formy tegorocznej kolędy. W myśl wskazań Biskupa Włocławskiego, po zasięgnięciu opinii Rady Parafialnej tegoroczna wizyta duszpasterska będzie miała formę odwiedzin Rodzin naszej parafii przez proboszcza na zaproszenie. Natomiast w uzgodnionym terminie sprawowana będzie msza św. w intencji tych rodzin , które z różnych przyczyn nie będą mogły podjąć kapłana z wizytą duszpasterska ;  Dziś podam proponowane daty dla poszczególnych miejscowości. Proszę o zgłaszanie adresów rodzin, które chcą przyjąć wizytę duszpasterską. Podczas wizyty powinny być zachowane obowiązujące zasady sanitarne.: /harmonogram dat wizyty będzie udostępniony na stronie internetowej parafii.;

 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU                                                 12 grudnia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dziś trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych słów antyfony na wejście: „Radujcie się zawsze w Panu (…)” nazywana po łacinie „Gaudete”. Słowa te zostały zaczerpnięte z Listu Świętego Pawła do Filipian i wyrażają adwentową radość z bliskości Pana.

2.     W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Będziemy wypraszać Bożą pomoc, aby nasze rodziny były środowiskiem wzrostu wiary, nadziei i miłości.

3.     Jutro, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Módlmy się za wszystkie ofiary tego trudnego czasu naszej historii oraz o Boże błogosławieństwo i pokój dla naszej ojczyzny.

4.     Od piątku, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą część Adwentu, która stanowi bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To także dzień 85. urodzin papieża Franciszka. Pamiętajmy w naszej modlitwie o następcy Świętego Piotra i wypraszajmy obfitość Bożych darów w prowadzeniu owczarni Chrystusowej.

5.     Dziś kończą się parafialne rekolekcje Adwentowe. Dziękujemy Bogu za dar tych świętych dni, za Jego Miłosierdzie okazane tym, którzy w spowiedzi odnowili swoją przyjaźń z Bogiem i bliźnimi; dziękujemy ks. Marcinowi Pachlińskiemu tegorocznemu rekolekcjoniście za wskazywanie dróg Pańskich; kapłanom posługującym w konfesjonałach, panu Organiście, panu Kościelnemu, liturgicznej służbie ołtarza, paniom, które nas żywiły. Dziękuję Parafianom, którzy uczestniczyli w rekolekcjach adwentowych; Zgłaszajmy adresy osób starszych czy chorych, które pragną przystąpić do spowiedzi i Komunii św. przed Bożym Narodzeniem. Do nich udamy się w piątek 17 grudnia od 9.00;

6.     Jak co roku planowana jest msza św. w Wigilię o 9.00 w intencji naszych zmarłych szczególnie w tym roku. Zgłaszajmy intencje do kancelarii lub zakrystii;

7.     Msze Święte roratne sprawowane są codziennie o godz.16.30; Serdecznie zapraszamy! Dzieci I komunii św. we wtorki i czwartki ; młodzież w środy i piątki;  Zabierzmy ze sobą lampiony.

8.     Po Mszach Świętych można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy.

9.     W każdą środę o godzinie 17.00 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

10.Apel ks. Adama Zielińskiego - Dyr. Dzieł Misyjnych o udział w akcji pomocy dzieciom w Kenii, Zambii , Kazachstanie. Celem zbiórki jest pozyskanie artykułów szkolnych, : kredki, zeszyty, długopisy, ołówki, mazaki itp.; Zebrane artykuły można przekazać do Z. Sz. Katolickich im. Ks. Długosza we Włocławku; Miejscem złożenia wspomnianych darów w naszej parafii będzie kancelaria parafialna; Dziękuję za pierwsze złożone dary;

11.Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

Dziś w niedziele 12 grudnia po mszy św. o 11.00 zapraszam Radę Parafialną na przedświąteczne spotkanie połączone z informacją o aktualnych ważnych sprawach z życia naszej parafii; Spotkanie odbędzie się w salce parafialnej;

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                                             5 grudnia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś druga niedziela Adwentu. Trwamy w radosnym czasie oczekiwania na spotkanie z Panem. Jednocześnie już po raz 22. obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wpieramy modlitwą wspólnoty chrześcijan mieszkających za naszą wschodnią granicą. Po Mszy Świętej możemy także wesprzeć naszych braci i siostry na Wschodzie ofiarą do puszek.

2.     W środę, 8 grudnia, będziemy obchodzili uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu Kościół upamiętnia tajemnicę Maryi, która jako jedyna z ludzi została poczęta bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta prawda wiary towarzyszy Kościołowi od samego początku. Jej wyrazem jest także śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w każdą niedzielę przed mszą św. o 9.00; Tego dnia kończy się rok poświęcony św. Józefowi. Uczynimy to odmówieniem aktu zawierzenia św. Józefowi naszej ojczyzny i naszych rodzin;

3.     Msze Święte roratne sprawowane są codziennie o godz.16.30; Serdecznie zapraszamy! Dzieci I komunii św. we wtorki i czwartki ; młodzież w środy i piątki;  Zabierzmy ze sobą lampiony.

4.     Po Mszach Świętych można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy.

5.     W ostatnim tygodniu zmarli śp; Jarosław Sawicki + Krzysztof Sznajder + Lech Śmiechowski – wypraszajmy im  łaskę nieba: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

6.     W tym drugim adwentowym tygodniu  dany jest nam czas rekolekcji. W naszej wspólnocie będą one miały miejsce w dniach 10, 11 i 12 grudnia. Zaplanujmy tak nasze zajęcia, aby wziąć udział w spotkaniach rekolekcyjnych. W sobotę 11 grudnia  możemy skorzystać także z sakramentu pokuty i pojednania.. Zachęcamy do podejmowania postanowień adwentowych, niech one będą pomocą w zbliżaniu się do Pana. Rekolekcje poprowadzi ks, Marcin Pachliński z WSD we Włocławku;

7.     Dziś z racji pierwszej niedzieli miesiąca katecheza dla uczniów kl. VIII po mszy św. o 9.00 i rodziców dzieci I komunii św, po mszy o 11.00;

8.     Wspólnota AA (Anonimowych Alkoholików), działająca przy naszej parafii, zaprasza na mityngi w każdy wtorek o 18.00. Są to spotkania dla osób dotkniętych problemem alkoholowym. Główny cel tej grupy to „trwać w trzeźwości i pomagać innym w jej osiągnięciu”.

9.     W każdą środę o godzinie 17.00 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

10.Apel ks. Adama Zielińskiego - Dyr. Dzieł Misyjnych o udział w akcji pomocy dzieciom w Kenii, Zambii , Kazachstanie. Celem zbiórki jest pozyskanie artykułów szkolnych, : kredki, zeszyty, długopisy, ołówki, mazaki itp.; Zebrane artykuły można przekazać do Z. Sz. Katolickich im. Ks. Długosza we Włocławku; Miejscem złożenia wspomnianych darów w naszej parafii będzie kancelaria parafialna; Dziękuję za pierwsze złożone dary;

11.Przez cały miesiąc listopad trwała zbiórka elektroodpadów Dziękuję w imieniu organizatorów za włączenie się wielu osób w dar na rzecz misji;

12.Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

13.Wszystkich parafianom i gościom, a szczególnie solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wzrastania w miłości ku Bogu, który uczynił dla nas wielkie rzeczy, oraz opieki Niepokalanej.

14.W niedziele 12 grudnia po mszy św. o 11.00 zapraszam Radę Parafialną na przedświąteczne spotkanie połączone z informacją o aktualnych ważnych sprawach z życia naszej parafii; Spotkanie odbędzie się w salce parafialnej;

 

 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                                            28 listopada 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia) będziemy pochylać się nad tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Druga część (od 17 do 24 grudnia) będzie stanowić bezpośrednie przygotowanie do celebrowania pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię – na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami.

2.     Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Trwamy w realizacji programu duszpasterskiego poświęconego tajemnicy Eucharystii, zatytułowanego „Eucharystia daje życie”. W trzecim już roku pracy duszpasterskiej będziemy pochylać się nad tematem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Mottem biblijnym będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „…ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).

3.     W czasie adwentowego oczekiwania zapraszamy serdecznie wszystkich na Msze Święte roratne; szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży. W naszym kościele będą one celebrowane codziennie o godz.`16.30;  Przynieśmy ze sobą lampiony, aby ze światłem w dłoniach oczekiwać przyjścia Pana.

4.     W Adwencie będziemy także przeżywali czas rekolekcji. W naszej wspólnocie będą one miały miejsce w dniach 10, 11 i 12 grudnia. Zaplanujmy tak nasze zajęcia, aby wziąć udział w spotkaniach rekolekcyjnych. W sobotę 11 grudnia  możemy skorzystać także z sakramentu pokuty i pojednania.. Zachęcamy do podejmowania postanowień adwentowych, niech one będą pomocą w zbliżaniu się do Pana. Możemy także wesprzeć potrzebujących poprzez zakup świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Ta świeca już na stałe wpisuje się w tradycje przeżywania świąt Narodzenia Pańskiego.

5.     W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:

- w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po mszy św. o godz.16.30;  Do chorych z posługą sakramentalną udam się od 9.00; Spowiedź w kościele od 15.30;

6.     Najbliższa niedziela, 5 grudnia, będzie 2. niedzielą Adwentu. To także Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca katecheza dla rodziców dzieci I komunii św, po mszy o 11.00;

7.     Z naszej wspólnoty w ostatnim tygodniu odeszli do domu Ojca + Stanisława Pieczyńska z d. Gęsicka; Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

1.     Wspólnota AA (Anonimowych Alkoholików), działająca przy naszej parafii, zaprasza na mityngi w każdy wtorek o 18.00. Są to spotkania dla osób dotkniętych problemem alkoholowym. Główny cel tej grupy to „trwać w trzeźwości i pomagać innym w jej osiągnięciu”.

2.     W każdą środę o godzinie 17.00 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

3.     Apel ks. Adama Zielińskiego - Dyr. Dzieł Misyjnych o udział w akcji pomocy dzieciom w Kenii, Zambii , Kazachstanie. Celem zbiórki jest pozyskanie artykułów szkolnych, : kredki, zeszyty, długopisy, ołówki, mazaki itp.; Zebrane artykuły można przekazać do Z. Sz. Katolickich im. Ks. Długosza we Włocławku; Miejscem złożenia wspomnianych darów w naszej parafii będzie kancelaria parafialna;

4.     Przez cały miesiąc listopad będzie trwała zbiórka elektroodpadów /pralki, lodówki, telewizory komputery itp./Składowanie na podwórzu wikariatki.

Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA                           21 listopada 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Kolejny rok liturgiczny kończymy uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi możemy dziś uzyskać odpust zupełny. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Akt poświęcenia odmówimy przed błogosławieństwem po Mszy Świętej o godz.11.00  uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt oddania naszej parafii Chrystusowi Królowi.

2.     W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Roraty w naszym kościele codziennie w dni powszednie o 16.30;

3.     Apel ks. Adama Dyr. Dzieł Misyjnych o udział w akcji pomocy dzieciom w Kenii, Zambii , Kazachstanie. Celem zbiórki jest pozyskanie artykułów szkolnych, : kredki, zeszyty, długopisy, ołówki, mazaki itp.; Zebrane artykuły można przekazać do Z. Sz. Katolickich im. Ks. Długosza we Włocławku; Miejscem złożenia wspomnianych darów w naszej parafii będzie kancelaria parafialna;

4.     W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:+ Jan Witkowski, +Irena Kwiatkowska, +Maria Maciejewska i +Władysława Stężewska; +RIP Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

5.     Wspólnota AA (Anonimowych Alkoholików), działająca przy naszej parafii, zaprasza na mityngi w każdy wtorek o 18.00. Są to spotkania dla osób dotkniętych problemem alkoholowym. Główny cel tej grupy to „trwać w trzeźwości i pomagać innym w jej osiągnięciu”.

6.     W każdą środę o godzinie 17.00 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

7.     Przez cały miesiąc listopad będzie trwała zbiórka elektroodpadów /pralki, lodówki, telewizory komputery itp./Składowanie na podwórzu wikariatki.

8.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

9.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli;

10.We wtorek 23 listopada - kancelaria parafialna nieczynna;

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                14 listopada 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Żyjemy w czasach ostatecznych, bo nasze życie na tym świecie jest tylko etapem pielgrzymki ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie miejsca przygotował nam Bóg. Wobec wydarzeń, które czasem mają cechy apokaliptyczne, w sercu człowieka pojawia się strach i niepokój. Nie możemy jednak zapomnieć, że Chrystus nas odkupił, że jesteśmy wezwani, by przyjąć Jego perspektywę. Świat się zmienia, lecz słowo Boga trwa na wieki. Każdy nasz udział w Eucharystii jest wyrazem naszej czujności, ufności i gotowości na spotkanie z Panem;

2.     Obchodzimy dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku obejmujemy szczególną modlitwą prześladowanych chrześcijan ; Obchodzimy także Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka w 2016 r. na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Niech nasze serca i oczy będą wrażliwe na tyle, by dostrzegać potrzebujących i ubogich, którzy czasem żyją blisko nas. Zachęcamy, by włączać się w różne akcje charytatywne organizacji społecznych i kościelnych.

3.     W przyszłą niedzielę zakończymy rok liturgiczny uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to trzecia niedziela miesiąca. Po mszy św. o 9.00 katecheza dla kl. 6 przed sakramentem bierzmowania; Dziś po mszy św. o 9.00 katecheza dla kl. siódmych w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania;

4.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

5.     Wspólnota AA (Anonimowych Alkoholików), działająca przy naszej parafii, zaprasza na mityngi w każdy wtorek o 18.00. Są to spotkania dla osób dotkniętych problemem alkoholowym. Główny cel tej grupy to „trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu”. W tym tygodniu w sobotę o 17.00 zostanie odprawiona msza św. w intencji o błogosławieństwo Boże dla uczestników grupy „Przystań” w 6 rocznicę jej powstania;

6.     W każdą środę o godzinie 17.00 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

7.     Przez cały miesiąc listopad będzie trwała zbiórka elektroodpadów /pralki, lodówki, telewizory komputery itp./Składowanie na podwórzu wikariatki.

8.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU          7 listopada 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Bóg prowadzi nas drogami prawdy i miłości. Dał nam przykazania, a więc jasne zasady, konkretne wymagania. W świecie skażonym obłudą i zakłamaniem ci, którzy to demaskują, są narażeni na różne ataki, trudności. Jednak wpatrujemy się w Pana Jezusa, który nie bał się demaskować faryzejskich, nieprawdziwych i nieuczciwych postaw, dlatego miejmy odwagę zawsze stawać po stronie prawdy i uczciwości. Bóg wspiera tych, którzy są Mu wierni.

2.     Do 8 listopada można zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych.

3.     W czwartek 11 listopada będziemy świętowali Narodowe Święto Niepodległości – 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Aby podziękować Bogu za odzyskaną wolność i niepodległość i prosić o dobre jej wykorzystanie, zapraszamy na Msze Święte o godz.9.00 11.00 i 16.00; Przed Mszą Świętą o godz.11.00 młodzież z WDK z Wichowa zaprasza na występ patriotyczny pod tytułem „Dla Niepodległej”.

4.     W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:+ Dariusz Ręgocki, + Leopold Sztuka i +Regina Szeloch; Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

5.     Wspólnota AA (Anonimowych Alkoholików), działająca przy naszej parafii, zaprasza na mityngi w każdy wtorek o 18.00. Są to spotkania dla osób dotkniętych problemem alkoholowym. Główny cel tej grupy to „trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu”.

6.     W każdą środę o godzinie 17.00 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

7.     W dzisiejszą pierwszą niedzielę listopada poświęcenie opłatków na stół wigilijny; Po Mszy św, o 9.00 katecheza dla uczniów klas ósmych przed sakramentem bierzmowania; Po Mszy św, o 11.00 dzieci I komunii św. wraz z Rodzicami spotykają się na comiesięcznej katechezie przygotowującej do I Komunii św. oraz wspólna modlitwa przy grobie ks. Klimaszewskiego budowniczego świątyni w Chełmicy.

8.     Przez cały miesiąc listopad będzie trwała zbiórka elektroodpadów /pralki, lodówki, telewizory komputery itp./Składowanie na podwórzu wikariatki.

9.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

10.Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli;

W naszej parafii wśród kilku osób świeckich powstała inicjatywa modlitwy  za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie , misyjne i zakonne;

Ruch osób modlących się za kapłanów  został założony w Kanadzie w 1981 roku przez panią profesor Louise Ward, przy aprobacie miejscowego biskupa. Tam też powstały pierwsze Margaretki.

Cele Apostolatu:

1.     modlitwa za wybranego kapłana

2.     troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą

3.     współpraca między kapłanami i świeckimi

4.     wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego

Powyższa informacja zostaje przekazana  po to aby stworzyć szersze forum modlitwy we wspomnianej intencji. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się w następną niedzielę po mszy św. o 16.00 w naszym kościele – zapraszamy na  spotkanie.

 

Nowi Ministranci w naszej parafii

W ostatnią niedzielę października 2021 r. do wspólnoty ministrantów w naszej parafii zostali włączeni nowi ministranci: Szymon, Piotr, Filip i Dawid. 

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   31 października 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dzisiaj obchodzimy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła w tych świątyniach, których data poświęcenia nie jest znana. To również okazja do uświadomienia sobie, że gdy modlimy się w świątyni, celebrujemy Mszę Świętą, jesteśmy przez Boga uświęcani, by dawać świadectwo we współczesnym świecie. Niech będzie to przyczynkiem naszego dziękczynienia Panu Bogu i uwielbiania Go.

2.     Dziś na sumie uroczyste włączenie do grona ministrantów 4 chłopców, którzy po odpowiednim przygotowaniu przywdzieją komżę jako znak, służby ministranta;

3.     Jutrzejsza uroczystość Wszystkich Świętych będzie miała bardzo radosny charakter, bowiem będziemy wspominali tych, którzy żyli przed nami i po wypełnieniu woli Bożej osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W kościele msza św. o 9.00 a na naszym cmentarzu parafialnym o godz.11.00 procesja żałobna, a po niej Msza Święta za wszystkich zmarłych.

4.     We wtorek 2 listopada – Dzień Zaduszny. W liturgii Kościół wspomina wszystkich wiernych zmarłych, którzy poprzedzili nas na drodze wiary. Msze św w Dzień Zaduszny o 7.30 i 16.30 - po mszy św. będziemy się modlić za zmarłych w czasie procesji żałobnej z różańcem na cmentarz

5.     Od 1 do 8 listopada włącznie można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych.

6.     Przez cały listopad w zakrystii i kancelarii przyjmujemy wypominki roczne;

7.     5 listopada przypada pierwszy piątek miesiąca. Od 9.00 udam się do chorych parafian z posługą sakramentalną. W kościele spowiedź od 15.45. O godz.16.30  Msza Święta i nabożeństwo wynagradzające Sercu Jezusa. Po mszy św. różaniec za zmarłych z procesją na cmentarz;

8.     W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:+ Genowefa Dymkowska, Grzegorz Kraziński; +RIP+ Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

9.     Wspólnota AA (Anonimowych Alkoholików), działająca przy naszej parafii, zaprasza na mityngi w każdy wtorek o 18.00. Są to spotkania dla osób dotkniętych problemem alkoholowym. Główny cel tej grupy to „trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu”.

10.W najbliższą środę o godzinie 16.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

11.W następną pierwszą niedzielę listopada poświęcenie opłatków na stół wigilijny; Po Mszy św, o 11.00 dzieci I komunii św. wraz z Rodzicami spotykają się na comiesięcznej katechezie przygotowującej do I Komunii św. oraz wspólna modlitwa przy grobie ks. Klimaszewskiego budowniczego świątyni w Chełmicy.

12.Przez cały miesiąc listopad będzie trwała zbiórka elektroodpadów /pralki, lodówki, telewizory komputery itp./Składowanie na podwórzu wikariatki.

13.Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

14.Dziękujemy Państwu Szląskiewiczom z Chełmicy za chryzantemy do dekoracji naszej  świątyni. Dziękuję też tym Panom, którzy w miniony poniedziałek odpowiadając na moją prośbę o pomoc w posprzątaniu zniszczonej części ogrodzenia to uczynili.

15.Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli;

 

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                24 października 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny, w którym będziemy otaczać modlitwą i wsparciem materialnym szczególnie tych, którzy głoszą Chrystusa na wszystkich kontynentach świata.

2.     Kończy się październik – miesiąc różańca. Zapraszamy codziennie o 16.30, dzieci we wtorek i w czwartek o 16.30;  młodzież w środę po Mszy o 16.30 ; Warto zadać sobie pytania: Czy choć raz w tym miesiącu modliłem się na różańcem w intencjach swoich bliskich? Czy udało mi się zebrać rodzinę i zaprosić ją do wspólnej modlitwy?

3.     Nadchodzący listopad to miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. W zakrystii i kancelarii przyjmujemy wypominki roczne i jednorazowe.

4.     Przyszły weekend to czas, w którym wyruszymy na groby bliskich. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. 1 listopada procesja na cmentarzu parafialnym o godz.11.00  a po niej Msza Święta za zmarłych. 2 listopada będziemy wspominali wszystkich wiernych zmarłych. W Dzień Zaduszny (jak sama nazwa wskazuje) po Mszy św. o 16.30 zapraszamy na różaniec z wypominkami z procesją na cmentarz za wszystkich bliskich zmarłych.

5.     Od 1 do 8 listopada włącznie można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych.

6.     Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza swoim błogosławieństwem waszą hojność.

7.     W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:+ Tomasz Gryczewski;+ Dariusz Blomberg; + Janusz Politowski; + Barbara Gryczewska; + Tadeusz Pobożan; +RIP+ Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

8.     Wspólnota AA (Anonimowych Alkoholików), działająca przy naszej parafii, zaprasza na mityngi w każdy wtorek o 18.00. Są to spotkania dla osób dotkniętych problemem alkoholowym. Główny cel tej grupy to „trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu”.

9.     W każdą środę o godzinie 17.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

10.Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

11.Zbiórki ministrantów i kandydatów w piątek po mszy św. o 17.30;

12.Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli;

 

 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU      17 października 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Każdego dnia zapraszamy na nabożeństwo różańcowe po mszy św. o 16.30; Dzieci spotkają się na różańcu we wtorek i w czwartek po Mszy św, o 16.30; a w środę po Mszy Świętej o 16.30 zapraszamy młodzież na nabożeństwo różańcowe;.

2.     Jutro przypada wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, który zanim rozpoczął kroczenie drogą Pańską, był lekarzem. Tego dnia pamiętajmy o pracownikach służby zdrowia, o tych, którzy służą nam i opiekują się nami.

3.     Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. W zakrystii i kancelarii przyjmujemy wypominki roczne i jednorazowe.

4.     W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: + Robert Kędzierski, + Zofia Suska + Zofia Rucińska +RIP+

5.     Wspólnota AA (Anonimowych Alkoholików), działająca przy naszej parafii, zaprasza na mityngi w każdy wtorek o 18.00. Są to spotkania dla osób dotkniętych problemem alkoholowym. Główny cel tej grupy to „trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu”.

6.     W każdą środę o godzinie 17.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

7.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

8.     Program przygotowania do sakramentu bierzmowania obejmuje 3-letni okres. Dlatego niedzielne  katechezy dla klas ósmychprzygotowujących się do sakramentu bierzmowania po mszy św. o 9.00 w I i IV niedzielę miesiąca; Klasy Siódme katechezy mają w II  niedzielę miesiąca, klasy szóste w III niedzielę miesiąca;  Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. zapraszam w każdą niedzielę 10 minut przed 11.00 na katechezę o kościele /poznajemy historię kościoła powszechnego i naszej parafialnej świątyni/;

9.     Zbiórki ministrantów i kandydatów w piątek po mszy św. o 17.30;

10.Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli;

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU     10 października 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Obchodzimy 21. Dzień Papieski. Przed kościołem można złożyć ofiary do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która realizuje program stypendialny skierowany do uzdolnionej młodzieży z małych miast i wsi.

2.     W sobotę 16 października 43. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II.

3.     W czwartek będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim, którym leży na sercu dobre wychowanie młodego pokolenia, szczególnie rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, katechetom, życzymy przede wszystkim wytrwałości i mocy Ducha Świętego na każdy dzień.

4.     Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Na ławkach przy wejściu do kościoła można zabrać ze sobą formularze wypominków.

5.     Każdego dnia zapraszamy na nabożeństwo różańcowe po mszy św. o 16.30; Dzieci spotkają się na różańcu we wtorek i w czwartek po Mszy św, o 16.30; a w środę po Mszy Świętej o 16.30 zapraszamy młodzież na nabożeństwo różańcowe;.

6.     Wspólnota AA (Anonimowych Alkoholików), działająca przy naszej parafii, zaprasza na mityngi w każdy wtorek o 18.00. Są to spotkania dla osób dotkniętych problemem alkoholowym. Główny cel tej grupy to „trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu”.

7.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

8.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

9.     Program przygotowania do sakramentu bierzmowania obejmuje 3-letni okres. Dlatego niedzielne  katechezy dla klas ósmychprzygotowujących się do sakramentu bierzmowania po mszy św. o 9.00 w I i IV niedzielę miesiąca; Klasy Siódme katechezy mają w II  niedzielę miesiąca, klasy szóste w III niedzielę miesiąca;  Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. zapraszam w każdą niedzielę 10 minut przed 11.00 na katechezę o kościele /poznajemy historię kościoła powszechnego i naszej parafialnej świątyni/;

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli;

11.Do wieczności odszedł + Jan Witkowski z Cukrowni -+RIP+

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU          3 października 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Będziemy rozważali tajemnice Boże, wzywali wstawiennictwa Matki Bożej i przedstawiali Bogu codzienne sprawy własne, najbliższych i tych, którzy powierzają się naszej pamięci. Zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinach. To piękna praktyka, a przede wszystkim najpiękniejsze świadectwo wiary, kiedy to rodzina razem modli się za siebie. Każdego dnia zapraszamy na nabożeństwo różańcowe po mszy św. o 16.30; Dzieci spotkają się na różańcu we wtorek i w czwartek po Mszy św, o 16.30; a w środę po Mszy Świętej o 16.30 zapraszamy młodzież na nabożeństwo różańcowe;.

2.     W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić 21. Dzień Papieski. Zbiórka do puszek na fundusz stypendialny fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

3.     Od 1 października zmiana godzin mszy św. popołudniowych : 16.30; różaniec o 17.00 i druga msza św. o 17.30; Kancelaria od 15.30 do 16.15;

4.     Wspólnota AA (Anonimowych Alkoholików), działająca przy naszej parafii, zaprasza na mityngi w każdy wtorek o 18.00. Są to spotkania dla osób dotkniętych problemem alkoholowym. Główny cel tej grupy to „trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu”.

5.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych;

6.     W każdy czwartek po mszy św. o godz. 17.30 zapraszamy na spotkania z Biblią.

7.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

8.     Program przygotowania do sakramentu bierzmowania obejmuje 3-letni okres. Dlatego niedzielne  katechezy dla  klas ósmychprzygotowujących się do sakramentu bierzmowania po mszy św. o 9.00 w I i IV niedzielę miesiąca; Klasy siódme katechezy mają w II  niedzielę miesiąca, klasy szóste w III niedzielę miesiąca;  Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. zapraszam w każdą niedzielę 10 minut przed 11.00 na katechezę o kościele /poznajemy historię kościoła powszechnego i naszej parafialnej świątyni;/ mija termin składania deklaracji/;

9.      Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli;

10.Do wieczności odszedł +Paweł Kwiatowski +RIP; Zmarł ks. kan. Józef Boniecki były proboszcz i dziekan ze Szpetala G. Pogrzeb w poniedziałek o 11.00 w Michalinie;

11.Sprawy materialne: złożyłem wnioski do konserwatora zabytków we Włocławku o pozwolenie na realizację naprawy wschodniej wieży kościoła. Niebawem zostanie przeprowadzona ekspertyza stanu zwieńczenia wieży oraz przegotowanie technicznego projektu naprawy wraz z renowacją zdjętego krzyża. Zamówiłem nową przesuwną bramę i furtkę do remontowanego. Proszę nie wsypywać ziemi do kontenerów oraz śmieci do boksu, który został zamknięty; Zachęcam do dokonywania przedłużenia dzierżawy na cmentarzu po 20 latach od ostatniego pochówku. Zbierane opłaty służą finasowaniu przez parafię wywozu śmieci, wycince drzew na cmentarzu i aktualnym wydatkom związanym z opieką nad cmentarzem;

 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU               26 września 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Od 1 października zmiana godzin mszy św. popołudniowych : 16.30; różaniec o 17.00 i druga msza św. o 17.30; Kancelaria od 15.30 do 16.15;

2.     W środę święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Bóg posyła swoich aniołów, by troszczyli się o nas, strzegli nas i chronili w ważnych momentach życia. Oni są przejawem miłości i codziennej obecności Boga w naszym życiu. Warto polecać się ich opiece nie tylko w latach dziecięcych, ale i w dorosłym życiu.

3.     W piątek rozpoczniemy październik, miesiąc w szczególny sposób poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Różaniec będziemy odmawiać codziennie po mszy św. o godz.16.30; We wtorki i w czwartki o godz.16.30 zapraszamy dzieci, a w środy o 16.30 młodzież, szczególnie przygotowującą się do bierzmowania.

4.     W pierwszy piątek miesiąca udam się do chorych z posługą sakramentalną od 9.00; O godz.16.00 spowiedź i Msza Święta 16.30 po czym różaniec;

5.     W sobotę będziemy wspominali Świętych Aniołów Stróżów. Bóg każdemu z nas daje Anioła, by go strzegł i wspomagał na drogach życia.

6.     W pierwszą sobotę miesiąca o godz.16.30 Msza Święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi.

7.     Wspólnota AA (Anonimowych Alkoholików), działająca przy naszej parafii, zaprasza na mityngi w każdy wtorek o 18.00. Są to spotkania dla osób dotkniętych problemem alkoholowym. Główny cel tej grupy to „trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu”.

8.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli;

9.     W każdy czwartek po mszy św. o godz 18.30 zapraszamy na spotkania z Biblią.

10.Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

11.W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych; Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

12.Coniedzielne  katechezy dla klas ósmych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania po mszy św. o 9.00; Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. zapraszam w każdą niedzielę 10 minut przed 11.00 na katechezę o kościele /poznajemy historię kościoła powszechnego i naszej parafialnej świątyni;/Informacja dla rodziców dzieci I Komunii św. w pierwszą niedzielę października poświęcenie różańców dla dzieci a po mszy św. comiesięczna konferencja dla rodziców;/mija termin składania deklaracji/;

13.Dziś  doroczne liczenie uczestników niedzielnej Eucharystii dla celów statystycznych kościoła;

14.Zaproszenie ks. Biskupa na dziękczynienie za beatyfikację ł. Stefana Wyszyńskiego;/odczytać/

 

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU              19 września 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Jezus nie przeminął wraz ze swoją epoką. Zmartwychwstały żyje również w naszych czasach. Jego zbawczą moc otrzymujemy w sakramentach, w słowie Bożym, w liturgii. Możemy uczyć się odkrywać to na co dzień. Czasami potrzebujemy trochę czasu i musimy włożyć pewien wysiłek, żeby usłyszeć i poznać Chrystusa. Trzeba czasu i wysiłku, by z osoby towarzyszącej, obserwującej Go stać się Jego uczniem. Dziś Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się za tych, którzy są odpowiedzialni za przekaz prawdy i faktów.

2.     W każdy czwartek po mszy św. o godz 18.30 zapraszamy na spotkania z Biblią.

3.     W czwartek wspomnienie św. o. Pio, czciciela Najświętszej Eucharystii i Matki Bożej, niezwykłego charyzmatyka. Tego dnia chcemy wyrazić wdzięczność wszystkim pochylającym się nad ludźmi chorymi i nie w pełni sprawnymi. Dziękujemy za samarytańską posługę, często praktykowaną w cichości i pokorze, a tak bardzo potrzebną.

4.     W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: + Stefan Kiszczeński i +Emilian Kopijowski. Pamiętajmy o nich w modlitwach;

5.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

6.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

7.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych; Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

8.     Coniedzielne  katechezy dla klas ósmych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania po mszy św. o 9.00; Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. zapraszam w każdą niedzielę 10 minut przed 11.00 na katechezę o kościele /poznajemy historię kościoła powszechnego i naszej parafialnej świątyni;/

9. Ks. Biskup Ordynariusz zaprasza na diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację bł. Kad. Stefana Wyszyńskiego i bł. Elżbiety Róży Czackiej w sobotę 2 października 2021 r. do katedry na godzinę 10.00 - różaniec i o 11.00 Msza św. dziekczynna;

 

 

Błogosławiony Stefan Wyszyński

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 12 września 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś w niedzielę 12 września w Warszawie podniosła uroczystość ogłoszenia błogosławionymi Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego i Służebnicy Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej. Zachęcam do oglądania TRANSMISJI W TELEWIZJI z tego ważnego dla kościoła w Polsce wydarzenia; Dziś w naszej świątyni przed mszą św. o 11.00 zespół muzyczny pod kierunkiem p. Zdzisława Chełminika z Domu Kultury z Wichowa przedstawi krótki słowno muzyczny przekaz poświęcony Błogosławionemu Prymasowi Tysiąclecia;

2.     Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Niech to będzie nie tylko czas szczególnej modlitwy, lecz także okazja do refleksji, jakie dajemy świadectwo życia.

3.     We wtorek 14 września święto Podwyższenia Krzyża świętego. Krzyż to znak zbawienia – znak mojej wiary. Czy za każdym razem, gdy go czynię, robię to z pełną świadomością? Wobec profanacji krzyża w wielu miejscach świata powinienem się zastanowić nad tym, jakie miejsce w moim życiu zajmuje Chrystusowy krzyż – znak zbawienia i zwycięstwa. Czy w moim domu, miejscu pracy jest dla niego godne miejsce?

4.     17 września - rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 r. Pamiętajmy o tej tragicznej karcie historii i módlmy się za wszystkich poległych na Wschodzie w obronie ojczyzny.

5.     W sobotę 18 września święto patrona dzieci i młodzieży – św. Stanisława Kostki. Msza św. z modlitwą w intencji dzieci i młodziezy o godzinie 18.00;

6.     W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: + Jan Prykowski i + Barbara Samodulska; RIP

7.     Dziś w niedzielę 12 września po mszy św. o 9.00 spotkanie młodzieży klas siódmych i ósmych w ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania; Zapraszam na to spotkanie także rodziców tej młodzieży aby wspólnie otoczyć troską tych młodych chrześcijan pragnących świadomie otworzyć się na łaski sakramentu bierzmowania;

8.     Po wakacjach wznawiamy „Czwartkowe spotkania z Biblią”. Zapraszamy na te spotkania wszystkich, którzy chcieliby się pochylić nad słowem Bożym. Ono nadal przemienia nasze życie. Rozpoczynamy zawsze po mszy św. o 18.30 w sali spotkań w domu parafialnym. Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 września. Zabierzmy na to spotkanie Pismo Święte.

9.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

10.W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych; Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

11.Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                  5 września 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W niedzielę 12 września w Warszawie będzie miała miejsce podniosła uroczystość ogłoszenia błogosławionymi Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego i Służebnicy Bożej Matki  Róży  Czackiej.

2.     W środę 8 września święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Duchowość naszego narodu jest przeniknięta duchowością maryjną, która zawsze ukierunkowuje nas na Boga. W naszej tradycji to święto jest nazywane świętem Matki Bożej Siewnej, bo tego właśnie dnia prosimy o błogosławieństwo Boże dla przyszłych plonów, żeby nasza ziemia przyniosła chleb.

3.     Wychowanie religijne jest naszym wspólnym obowiązkiem. Oczywiście pierwszymi wychowawcami są zawsze rodzice. Chodzi o rozwój intelektualny dzieci i ich rozwój duchowy ku świętości. Otwieramy ich serca na Boga i świat, który nas otacza. Chcemy wypraszać dla nich łaski, których potrzebują. Dlatego w przyszłą niedzielę 12 września na Mszy Świętej o godz.11.00 pragniemy otoczyć szczególną modlitwą dzieci, które w tym roku rozpoczną  przygotowania do Pierwszej Komunii św. Zapraszamy dzieci i ich rodziców. Po Mszy Świętej spotkanie w świątyni; W niedzielę 12 września po mszy św. o 9.00 spotkanie młodzieży klas siódmych i ósmych w ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania; Zapraszam na to spotkanie także rodziców tej młodzieży aby wspólnie otoczyć troską tych młodych chrześcijan pragnących świadomie otworzyć się na łaski sakramentu bierzmowania;

4.     Po wakacjach wznawiamy „Czwartkowe spotkania z Biblią”. Zapraszamy na te spotkania wszystkich, którzy chcieliby się pochylić nad słowem Bożym. Ono nadal przemienia nasze życie. Rozpoczynamy zawsze po mszy św. o 18.30 w sali spotkań w domu parafialnym. Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 września. Zabierzmy na nie Pismo Święte.

5.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

6.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy” ;

7.     W dzisiejszą niedzielę 5 września przejdzie ulicami Włocławka „Marsz dla życia i rodziny”. rozpocznie się mszą sw. o 15.00 w kościele św. Stanisława a zakończy się w sanktuarium sw. Józefa; zachęcamy do wzięcia udziału w świadectwie radości z wiary i wartości jakimi są życie, rodzina, rodzicielstwo;

8.     Dziś dzień solidarności z Afgańczykami – zbiórka do puszek na rzecz Caritas

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU            29 sierpnia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś pragnę podziękować ks. Marcinowi Pachlińskiemu za jego miesięczną posługę duszoasterską w naszej parafii. Decyzją ks. Biskupa Krzysztofa z dniem 1 września ks. Marcin obejmuje stanowisko ekonoma WSD we Włocławku. Życzymy ks. Marcinowi wiele dobra na nowym odcinku pracy w naszej diecezji;

2.     Czas urlopów i wakacji, który się kończy, był dla wielu z nas okazją do pogłębienia więzi z Bogiem, szukania i rozpoznawania znaków Jego obecności i błogosławieństwa.

3.     W środę będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w modlitwie szczególnie o tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny na wszystkich frontach.

4.     1 września rozpocznie się nowy rok szkolny. Dzieciom i młodzieży życzymy wiele zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, kształtowaniu dojrzałych postaw, a czcigodnym nauczycielom, katechetom i wychowawcom dużo siły i mocy Ducha Świętego, potrzebnego w procesie kształtowania dzieci i młodzieży. Msza Święta, ze szczególną prośbą o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym, asystencję Ducha Świętego na czas edukacji i wszelkie potrzebne łaski dla wychowawców, nauczycieli i rodziców, w naszym kościele w niedzielę 5 września br. o 11.00; Zapraszamy uczniów klas zerowych i pierwszych z tornistrami i przyborami do poświęcenia i błogosławieństwa na nowy rok szkolny;

5.     W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca. O godz.18.00 Msza Święta z modlitwą w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Do służby przy ołtarzu zapraszamy chłopców po Pierwszej Komunii Świętej, aby w grupie kandydatów przygotowywali się do obowiązków ministrantów.. Zainteresowanych, najlepiej z rodzicami, zapraszamy do zakrystii po niedzielnych Mszach Świętych.

6.     Piątek 3 września to pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej od godz.17.00 od 9.00 udam się do chorych z posługą sakramentalną; Rozpoczynamy nowennę przed uroczystością beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Kard Stefana Wyszyńskiego która będzie miała miejsce 12 września w Warszawie;

7.     W sobotę o godz.18.00 Msza Święta ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Okazja do spowiedzi od 17.45  i Komunii Świętej wynagradzającej.

8.     Raz jeszcze podziękowania za przygotowanie tegorocznych dożynek parafialnych   które odbyły się w ubiegłą niedzielę kieruję na ręce  P.  Sołtys  Sołectwa Łochocin  Marii Dobrowolskiej wraz z osobami zaangażowanymi w przygotowanie tej uroczystości dziękczynnej za tegoroczne plony. Dziękuję Starostom dożynek p. Magdalenie Kucińskiej i p. Markowi Lendzionowi z Łochocina. Panu z Gminy Lipno dziękuję za dar ołtarza jakim był ofiarowany Mszał  Rzymski; Sołectwu i mieszkańcom Łochocina za dar ołtarza /1500 zł/na remonty kościoła/ Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wieńców dożynkowych z Łochocina, Wichowa, Rachcina, Świątkowizny, Chełmicy Dużej i Chełmicy Małej, Zbytkowa, Cyprianki, p. Organiście, p. Kościelnemu, ministrantom i wszystkim uczestnikom dziękczynienia za zebrane plony;

9.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

10.W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych; Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

11.W niedzielę 5 września przejdzie ulicami Włocławka „Marsz dla życia i rodziny”. rozpocznie się mszą sw. o 15.00 w kościele św. Stanisława a zakończy się w sanktuarium sw. Józefa; zachęcamy do wzięcia udziału w świadectwie radości z wiary i wartości jakimi sa życie, rodzina, rodzicielstwo;

 

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU     22 sierpnia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dzisiaj w naszej parafii dziękczynienie Bogu składane za tegoroczne plony. Specyfiką naszej parafii jest to że leży na jej terenie trzech gmin: Fabianki, Lipno i Bobrowniki; Stąd potrzeba budowania wspólnoty w centrum jakim jest świątynia parafialna. Dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszego dziękczynienia za tegoroczne plony. Podziękowania kieruję pod adresem p.  Sołtys  Sołectwa Łochocin  Marii Dobrowolskiej wraz z osobami zaangażowanymi w przygotowanie dzisiejszej uroczystości dziękczynnej za tegoroczne plony. Dziękuję Starostom dożynek p. Magdalenie Kucińskiej i p. Markowi Lendzionowi z Łochocina. Na ręce p. Wójta z Gminy Lipno dziękuję za dar ołtarza jakim jest ofiarowany Mszał  Rzymski; Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wieńców dożynkowych z Łochocina, Rachcina, Cyprianki, Świątkowizny, Zbytkowa, Chełmicy Małej, Wichowa, Chełmicy Dużej  dziękuję za włożoną pracę na rzecz przygotowania tychże wieńców dożynkowych i kultywowanie tradycji ; wszystkim uczestnikom tej uroczystości dziękczynnej za wspólnotę modlitwy. A chleb , którym będziemy poczęstowani przy wyjściu z kościoła niech będzie znakiem wspólnoty naszych chrześcijańskich serc;

2.     W czwartek 26 sierpnia uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Św. Jan Paweł II na Jasnej Górze powtarzał, że tu bije serce narodu. Na Jasną Górę swoje kroki kierują miliony pielgrzymów. W wielu domach jest czczony wizerunek Czarnej Madonny. To świadectwo naszej miłości do Matki naszego Pana, która w jasnogórskiej ikonie przebywa w naszym narodzie od wieków. Msze Święte tego dnia o18.00 i 18.30;

3.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

4.     W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła śp. Teresa Olsińska z Chełmicy Małej;+RIP+

5.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

6.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych; Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

7.     Dożynki gminy Fabianki w niedzielę 29 sierpnia – msza św dziękczynna o 13.00 przy szkole w Fabiankach ;

8.     W niedzielę 5 września przejdzie ulicami Włocławka „Marsz dla życia i rodziny”. rozpocznie się mszą sw. o 15.00 w kościele św. Stanisława a zakończy się w sanktuarium sw. Józefa; zachęcamy do wzięcia udziału w świadectwie radości z wiary i wartości jakimi sa życie, rodzina, rodzicielstwo;

9.     SPRAWY MATERIALNE: Trwają przygotowania dokumentacji związanej z naprawą szkód jakie wyrządziła wichura. Przygotowane zostały kosztorysy prac związanych z naprawą wieży, w trakcie w  przygotowaniu są pisma do konserwatora zabytków związane z pozwoleniami na przeprowadzenie napraw uszkodzeń kościoła oraz ogrodzenia kościoła oraz wycinki dwóch drzew w wejściu na teren kościoła, które stanowią  zagrożenie dla ludzi i otoczenia;

10.Dziękuję za 3 indywidualne ofiary w wysokości 300 zł za wspomniane prace;

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY                                      15 sierpnia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Przez dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny Kościół przypomina nam, że powołaniem każdego z nas jest zjednoczenie z Bogiem. Dążymy do niego w doczesnym, ziemskim życiu, dlatego podejmujemy różne wyzwania wynikające z naszego powołania, realizowanego na różnych płaszczyznach, wspierani łaską Boga w sakramentach, których szczytem jest Eucharystia. Bóg wzywa nas do nieba, gdzie dla każdego jest przygotowane miejsce od założenia świata.

2.     Przeżywamy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obrzęd błogosławienia ziół, kwiatów, warzyw, pierwocin zbóż na zakończenie każdej Mszy Świętej.

3.     Dziś 101. rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 r., zwanej Cudem nad Wisłą, która zmieniła bieg historii naszej ojczyzny i całej Europy. Za przyczyną Maryi Królowej Pokoju polecajmy Bogu sprawy naszej ojczyzny i naszego narodu.

4.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

5.     W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła śp. Maria Rumińska z Cukrowni + RIP+

1.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

2.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych; Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

3.     Dożynki parafialne w niedzielę 22 sierpnia o 11.00; Powierzamy przygotowanie naszych parafialnych dożynek mieszkańcom Łochocina; Starostami dożynek będą :p. Magdalena Kucińska i p. Marek Lendzion. Spotkanie przygotowawcze we wtorek o 19.00 w kościele;

 

 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                   8 sierpnia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Sierpień jest miesiącem wielu ważnych wydarzeń, dla wielu z nas jest to także czas abstynencji od alkoholu, by dać świadectwo życia w wolności i wspierać tych, którzy żyć w trzeźwości. Nie zapominajmy o tym, jak wielką moc ma nasze codzienne świadectwo;

2.     W najbliższą niedzielę uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Papież Pius XII w 1950 r. przypieczętował dogmatem prawdę obecną w Kościele już od V w., że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały nieba i wywyższona przez Boga jako Królowa. W polskiej tradycji z tą uroczystością jest związany obrzęd błogosławienia ziół, kwiatów, warzyw, zbóż, dlatego przynosimy je przed ołtarz. Chcemy w ten sposób uwielbić Boga i podziękować Mu za to, że troszczy się o nas. Obrzęd błogosławieństwa odbędzie się na zakończenie każdej Mszy Świętej.

3.     15 sierpnia przypadnie 101. rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 r., zwanej Cudem nad Wisłą, która zmieniła bieg historii naszej ojczyzny. Skutki tego triumfu Wojska Polskiego wpłynęły także na historię Europy, bowiem zatrzymano nawałnicę bolszewicką, która zagrażała nie tylko naszemu narodowi.

4.     W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:+ Barbara Czerwińska i śp.+ Eugeniusz Barszczewski z Łochocina; + Wieczny odpoczynek…

5.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

6.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych; Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

7.     Dożynki parafialne w niedzielę 22 sierpnia o 11.00; Powierzamy przygotowanie naszych parafialnych dożynek mieszkańcom Łochocina;

8.     Przypomnienie o apelu Urzędu Gminy Fabianki o udziale w spisie powszechnym ; w niedzielę 8 sierpnia po mszach św. o 9.00 i 11.00 – w salce parafialnej możliwość dokonania spisu, pomogą panie z Urzędu Gminy w Fabiankach;. Należy zabrać ze sobą nr pesel;

9.     Na cmentarzu znajdują się kontenery 1100 litrowe do których wrzucamy plastikowe odpady. Natomiast kontenery KP7 są do odpadów biodegradowalnych. Zamknięty zostaje box który dotychczas służył do wszystkich śmieci. Proszę nie wrzucać śmieci do wymurowanego boxu !!!Niebawem po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń to miejsce zostanie przeznaczone pod budowę tzw. Kolumbarium czyli ściany do pochówku urn;

10.Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

 

 

 

OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                           1 sierpnia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś 1 sierpnia – rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Módlmy się za wszystkich, którzy przez 63 dni powstania warszawskiego walczyli o wolność Warszawy i ojczyzny.

2.     W pierwszą niedzielę sierpnia modlimy się o trzeźwość w naszych rodzinach – gościmy ks. Stanisława Kowalskiego zaangażowanego w sprawy AA;

3.     W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek (okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusowemu) i pierwsza sobota miesiąca. W piątek od godziny 9.00 udam się do chorych z posługą sakramentalną; spowiedź w kościele od 17.00, msza św. pierwszopiątkowa o 18.00; W sobotę o 18.00 Msza Święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny. Wspierajmy modlitwą kapłanów. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy modlą się za kapłanów; Serdeczne podziękowania za życzenia, kwiaty i serdeczność z jaką moi Bracia i Ja spotkaliśmy się w ostanią niedzielę ze strony wielu Parafian. Dziękuję asyście , Druhom i druhenkom OSP z naszej parafii, LSO, wszystkim, którzy brali udział w parafialnym odpuście za wspólnotę modlitwy;

4.     W piątek 6 sierpnia święto Przemienienia Pańskiego. Msze Święte tego dnia o godz.18.00 i 18.30;

5.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

6.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

7.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa z mszą św. wspólną za zmarłych; Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

8.     Wszystkim osobom, które oddały krew podczas ostatniej akcji przy naszym kościele dziękujemy za ten dar i udział w akcji; Szczególne podziękowania kieruję pod adresem p. Marty Prylińskiej za koordynację tej akcji;

9.     Dożynki parafialne planujemy na niedzielę 22 sierpnia o 11.00; Powierzamy przygotowanie naszych parafialnych dożynek mieszkańcom Łochocina;

10.Przypomnienie o apelu Urzędu Gminy Fabianki o udziale w spisie powszechnym ; w niedzielę 8 sierpnia po mszach św. o 9.00 i 11.00 – w salce parafialnej możliwość dokonania spisu, pomogą panie z Urzędu Gminy w Fabiankach;. Należy zabrać ze sobą nr pesel;

11.Po nawałnicach jakie dotknęły nasz teren, kościół i cmentarz w minionym tygodniu dziękuję za pomoc w  sprzątaniu terenu wokół kościoła: panom : Andrzejowi Przybyszewskiemu, p. Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, p. Markowi Lendzionowi, p. Markowi Rutkowskiemu, p. Krzysztofowi Rybackiemu z synem Piotrem, p. Tomaszowi Kozakiewiczowi i p. Tomaszowi Kłódkowskiemu, p. Jarosławowi Sikorskiemu i p. Danielowi Wawrzyniakowi. Dziękuje p. Kamili Szychulskiej z dziećmi Leną i Hubertem. Wykonane prace: zdjęty krzyż i zabezpieczony szczyt wieży, posprzątane powalone drzewa wokół świątyni i na cmentarzu;, oszklone okno na chórze, w trakcie: rozbiórka zniszczonych elementów ogrodzenia kościoła, wymurowanie słupków ogrodzeniowych, renowacja przęseł, umocowane blachy na gzymsach świątyni, wymiana na nowe elementów orynnowania wejścia bocznego kościoła;.

12.Przypominam ogłoszenie z lutego br. o możliwości ubezpieczeń nagrobków na cmentarzu w firmach Ubezpieczeniowych m.in. w TUW. Administrator cmentarza nie jest właścicielem nagrobków. Ubezpieczenie nagrobków należy do indywidualnych decyzji dysponentów grobów.

13.Na cmentarzu zakupiłem jako własność parafii 10 kontenerów 1100 litrowych do których wrzucamy plastikowe odpady. Natomiast kontenery KP7 są do odpadów biodegradowalnych. Zamknięty zostaje box który dotychczas służył do wszystkich śmieci. Proszę tam nie wrzucać śmieci Niebawem to miejsce zostanie przeznaczone pod budowę tzw. Kolumbarium czyli ściany do pochówku urn;

SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                        25 lipca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Każda Msza Święta rozpoczyna się wezwaniem do modlitwy, kierowanym do nas przez celebransa, byśmy do wspólnej intencji dołączyli osobiste, z którymi przyszliśmy. Czy o tym pamiętamy? Czy zabieramy na Eucharystię także osobiste sprawy, by przedstawić je Panu? Jezus może spełnić nasze prośby, przemienić nasze życie, dosłownie dokonać cudu, o ile z pełnym zaufaniem potrafimy złożyć w Jego dłonie to, co czasami określamy jako „niewiele”. Uczmy się od apostołów postawy zawierzenia, z którą złożyli w dłonie Jezusa pięć chlebów i dwie ryby. Jezus nakarmił tłumy. Dokonał cudu. Czy w naszym życiu nie mógłby dokonać takich znaków?

2.     Wspominamy dziś św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Błogosławieństwo pojazdów przed kościołem. Pamiętajmy jednak, że błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku zachowania rozsądku i wyobraźni na drodze.

3.     1 sierpnia będziemy obchodzili 77. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Pamiętajmy o tych, którzy oddali życie za wolność ojczyzny.

4.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

5.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

6.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

7.     Po raz kolejny podjęliśmy wyzwanie, jakim jest zbiórka krwi, która odbędzie się przy parafii św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej dnia 25. 07. 2021 roku. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 9 30 do 14 00 . dziękujemy za udział w akcji;

8.     W przyszłą pierwszą niedzielę sierpnia modlitwy o trzeźwość- będziemy gościli ks. Stanisława Kowalskiego zaangażowanego w działalność grup AA;

9.     Dożynki parafialne planujemy na niedzielę 22 sierpnia o 11.00;

10.Przypomnienie o apelu Urzędu Gminy Fabianki o udziale w spisie powszechnym ;

11.       Po nawałnicach jakie dotknęły nasz teren, kościół i cmentarz w minionym tygodniu sprzątaliśmy: dziękuję za prace porządkowe przy świątyni i na cmentarzu:p. Tomasz Kłódkowski, p. Tomasz Kozakiewicz., p. Stanisław Olszewski /3x/, Marek Rudziński/2x/, P. Marcin Kmieciak, p. Leszek Wróbel, p. Dariusz Chwiałkowski, p. Marek Lendzion, p. Piotr Wyszyński/2x/, p. Jarosław Sikorski, P. Tomasz Leszczyński, p. Piotr Szafrański, p. Daniel Wawrzyniak; Dziękuję firmie p. Sławomira Boruczkowskiego za pomoc w udostępnieniu pojazdów i koparko ładowarki. , p. Jackowi Czarnomskiemu za pomoc w wywozie gałęzi oraz  p. Tomaszowi Wiśniewskiemu wraz z ciągnikiem za wywóz gałęzi,  W piątek ub. tygodniu były prowadzone prace związane z naprawą dachu rynien spadowych, dekli . Na ten tydzień planujemy wymianę popękanych szyb w oknach na chórze/firma Lumac z \Kowala/, prowadzone są rozmowy z firmą alpinistyczną na temat logistycznego przygotowania zdjęcia wiszącego krzyża na wieży kościoła  Firma JOKER  usunęła już 7 zniszczonych drzew , pozostały jeszcze przynajmniej 2 do usunięcia i 3 do oczyszczenia. Czekają parafię spore wydatki związane z naprawa dachu świątyni, zaciekami jakie powstały na suficie nad organami, ogrodzeniem, Proszę o pomoc w wywiezieniu obciętych gałęzi w poniedziałek na 8.30; Proszę o ciągnik z przyczepami i 6 panów ; Przypominam też ogłoszenie z lutego br. o możliwości ubezpieczeń nagrobków na cmentarzu w firmach Ubezpieczeniowych m.in. w TUW. Administrator cmentarza nie jest właścicielem nagrobków. Ubezpieczenie nagrobków należy do indywidualnych decyzji dysponentów grobów.

SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                              18 lipca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Odpust parafialny ku czci św Jakuba przypada w przyszłą niedzielę 25 lipca.  Sumę odpustową odprawi mój brat ks. prałat Józef Wysocki, który obchodzi w tym roku złoty jubileusz kapłaństwa – 50 lecie , wraz z nim koncelebrować będzie mój drugi brat ks. Stanisław emerytowany proboszcz oraz miejscowy proboszcz obchodzący jubileusz 40 lecia kapłaństwa. Kazanie odpustowe wygłosi ks. Adam Zieliński z Zespołu Szkół Katolickich z Długosza. Zapraszam już dziś do wspólnoty modlitwy uwieńczonej procesją z Najświętszym Sakramentem, grupy liturgiczne, panie z asysty, panów strażaków dziewczynki do sypania kwiatkami oraz parafian i gości. 

2.     Za tydzień będziemy wspominać św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Po Mszach Świętych błogosławieństwo pojazdów przed kościołem. Pamiętajmy jednak, że błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku zachowania rozsądku i wyobraźni na drodze.

3.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

4.     W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła + Halina Sztuczka i śp. Leszek Szychulski z Cukrowni +RIP+

5.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

6.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa połączoną z mszą św. za zmarłych. Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

7.     Po raz kolejny podjęliśmy wyzwanie, jakim jest zbiórka krwi, która odbędzie się przy parafii św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej dnia 25. 07. 2021 roku. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 9 30 do 14 00 . W okresie urlopowym duża liczba wypadków komunikacyjnych, zwiększa zapotrzebowanie na krew.. Dlatego też MY wychodzimy naprzeciw WASZYM oczekiwaniom i zachęcamy WAS gorąco do licznego uczestnictwa w tej akcji. Aby wziąć w niej udział:

·        to przede wszystkim wystarczy chcieć -

·        wystarczy 30 minut,

·        wystarczy mieć dowód osobisty,

·        należy zjeść lekkie śniadanie;

8.     Przypomnienie o apelu Urzędu Gminy Fabianki o udziale w spisie powszechnym ;

9.     Po nawałnicach jakie dotknęły nasz teren, kościół i cmentarz potrzebuje sprzątania. Konieczna jest mobilizacja, wzajemna sąsiedzka pomoc.  Kieruję też  prośbę do osób które chciałyby pomóc przy sprzątaniu terenu wokół kościoła i na cmentarzu  o przybycie w poniedziałek od 8.30 na teren przy kościele.. /Jeśli ktoś dysponuje piłą spalinową proszę o zabranie/; Zdjęcie złamanego krzyża z wieży wymaga specjalistycznych działań : trzeba zorganizować przyjazd wysięgnika oraz dźwigu do zdjęcia aby jeszcze bardziej nie uszkodzić wieży i dachu kościoła, z którego spadło wiele blach, dachówek, dekli. Tak będzie wyglądał kościół jak o niego zadbamy.

PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                              11 lipca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W okresie wakacyjnym, urlopów, odpoczynku gromadzimy się na Eucharystii, by ze źródła, jakim jest Bóg, zaczerpnąć siły i przyjąć wszelkie dary i łaski dla nas przygotowane. Niezależnie od różnych sytuacji, które pojawiają się na drodze naszej wiary, odkrywamy, że Bóg nigdy nie zmienia swojego wyboru i zawsze przerzuca mosty między sobą a naszym życiem, posyła do nas proroków, abyśmy przez odnawianie przymierza zawsze byli Jego wybranym narodem.

2.     We wtorek 13 lipca po mszy św. o 18.30 nabożeństwo Fatimskie z procesją;

3.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa połączoną z mszą św. za zmarłych. Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

4.     Odpust parafialny ku czci św Jakuba przypada w tym roku w niedzielę 25 lipca.  Będzie miał szczególny charakter. Sumę odpustową odprawi mój brat ks. prałat Józef Wysocki, który obchodzi w tym roku złoty jubileusz kapłaństwa – 50 lecie , wraz z nim koncelebrować będzie mój drugi brat ks. Stanisław emerytowany proboszcz oraz miejscowy proboszcz obchodzący jubileusz 40 lecia kapłaństwa. Zapraszam już dziś do wspólnoty modlitwy uwieńczonej procesją z Najświętszym Sakramentem, grupy liturgiczne, panie z asysty, panów strażaków dziewczynki do sypania kwiatkami oraz parafian i gości. 

5.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli;

6.     W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszły: Halina Dudkowska z Cukrowni, Anna Skibińska z Cukrowni +RIP;

7.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

 

Po raz kolejny podjęliśmy wyzwanie, jakim jest zbiórka krwi, która odbędzie się przy parafii św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej dnia 25. 07. 2021 roku. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 9 30 do 14 00 . W okresie urlopowym duża liczba wypadków komunikacyjnych, zwiększa zapotrzebowanie na krew. Dzieje się tak, ponieważ często osobom poszkodowanym w wypadkach jest ona przetaczana. Wciąż liczną grupę

poszkodowanych stanowią tutaj dzieci. Niestety wakacje zmniejszają aktywność

krwiodawców. Głównie są spowodowane przez wakacyjne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, często do miejscowości, w których nie ma placówek krwiodawstwa, ograniczają możliwość oddawania krwi. Dlatego też MY wychodzimy naprzeciw WASZYM oczekiwaniom i zachęcamy WAS gorąco do licznego uczestnictwa w tej akcji.

Aby wziąć w niej udział:

·        to przede wszystkim wystarczy chcieć !

·        wystarczy 30 minut,

·        wystarczy mieć dowód osobisty,

·        należy zjeść lekkie śniadanie;

CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                    4 lipca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Czas wakacji, urlopów, odpoczynku jest okazją do pogłębiania relacji z Bogiem przez modlitwę, lekturę Pisma Świętego, celebrowanie niedzieli i spotkania na Eucharystii, na które wcześniej, z powodu zabiegania, musieliśmy znaleźć czas. Teraz możemy go zaplanować, by spotkać Jezusa, który jest naszym bratem podobnym do nas we wszystkim prócz grzechu. Zadbajmy, zwłaszcza w tym czasie, by spotkanie z Jezusem było zawsze spotkaniem godnym Jego miłości.

2.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa połączoną z mszą św. za zmarłych. Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

3.     Odpust parafialny ku czci św Jakuba przypada w tym roku w niedzielę 25 lipca.  Będzie miał szczególny charakter. Sumę odpustową odprawi mój brat ks. prałat Józef , który obchodzi w tym roku złoty jubileusz kapłaństwa – 50 lecie , wraz z nim koncelebrować będzie mój drugi brat ks. Stanisław emerytowany proboszcz oraz miejscowy proboszcz obchodzący jubileusz 40 lecia kapłaństwa z czego prawie połowę tego czasu posługując w tej parafii. Zapraszam już dziś do wspólnoty modlitwy uwieńczonej procesją z Najświętszym Sakramentem, grupy liturgiczne, panie z asysty, panów strażaków dziewczynki do sypania kwiatkami oraz parafian i gości. 

4.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli;

5.     W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła śp. Bernardeta Szafrańska z Chełmicy Małej. Pamiętajmy w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

6.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

7.     Wśród rozwiązań mogących zabezpieczyć miejsca pochówku na naszym cmentarzu w związku niewielką ilością miejsca w ostatnim już sektorze chcę wskazać na pozyskanie takich miejsc na cmentarzu pośród zaniedbanych, opuszczonych grobów. Proszę opiekunów  grobów o dokonanie takich przeglądów i zgłaszanie do kancelarii parafialnej decyzji o rezygnacji z opieki nad grobem dotyczy to miejsc pochówku powyżej 20 lat. Przypomnę, że od kilkunastu lat usiłuję dokonać uporządkowania dotyczącego dysponowania grobem przez poszczególne rodziny tak aby każdy grób miał swojego prawnego dysponenta. Niestety napotyka to na pewnego rodzaju niezrozumienie. W najbliższym czasie pojawią się na opuszczonych grobach skierowane do domniemanych opiekunów grobów czy rodzin - karty wzywające do kontaktu z kancelarią w celu uporządkowania odpowiedzialności  za mogiłę. Po wyznaczonym okresie karencji gdy nikt z opiekunów się nie zgłosi - opuszczone i zaniedbane groby będą niwelowane a miejsce zostanie przeznaczone do ponownego pochówku;

TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                      27 czerwca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Kończy się czerwiec – miesiąc szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Jezusa. Zapraszamy na ostatnie w tym miesiącu nabożeństwa czerwcowe codziennie po mszy św. o 18.00;

2.     We wtorek 29 czerwca uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Tego dnia w sposób szczególny pamiętajmy o Piotrze naszych czasów, papieżu Franciszku, i ks. bp. Krzysztofie i prośmy Ducha Świętego, aby towarzyszył im w posłudze.

3.     W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Będziemy się modlić w intencji powołań kapłańskich. W piątek okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej. Msza Święta o godz.18.00; Do chorych udam się  z posługą sakramentalną od 9.00;

4.     W I sobotę o godz.18.00 Msza Święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi nasze niewierności i znieważenia;

5.     Nabożeństwo czerwcowe codziennie po mszy św. o 18.00;

6.     Zapraszamy dziś w niedzielę na godz.11.00 na Mszę Świętą dziękczynną za wszelkie dary i łaski, których Bóg udzielił nam w tym roku, za pracę wychowawczą naszych nauczycieli, pedagogów, pracowników szkoły, za pracę dzieci i młodzieży, uwieńczoną dobrymi wynikami.

7.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa połączoną z mszą św. za zmarłych. Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

8.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

9.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli;

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                              20 czerwca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Eucharystia, w której uczestniczymy, jest cudem dokonującym się na naszych oczach, lecz rzadko tak o niej myślimy. Może gdyby wśród nas Jezus dokonał tak spektakularnego znaku jak ucieszenie burzy na jeziorze Genezaret, przypadlibyśmy Mu do stóp. A tu, na tym ołtarzu, w czasie każdej Eucharystii dokonuje się cud: Bóg staje wśród nas i jest dla nas pokarmem. Niech nigdy nie zabraknie nam wiary w słowa Jezusa: „[…] Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

2.     Nabożeństwo czerwcowe codziennie po mszy św. o 18.00;

3.     W środę przeżyjemy także Dzień Ojca. Na Mszy Świętej o godz.18.30 w ramach nowenny do św. Józefa  w szczególny sposób będziemy się modlić za wszystkich ojców w naszej parafii, by wzorem św. Józefa odważnie podejmowali wyzwania wynikające z ich powołania. Można dołączyć intencje mszalne;

4.     W czwartek 24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który wzywał do nawrócenia i przygotował drogę Jezusowi. Wskazał Jezusa jako Baranka Bożego.

5.     W piątek 25.06. zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy w niedzielę na godz.11.00 na Mszę Świętą dziękczynną za wszelkie dary i łaski, których Bóg udzielił nam w tym roku, za piękną pracę wychowawczą naszych nauczycieli, pedagogów, pracowników szkoły, za rzetelną pracę dzieci i młodzieży, uwieńczoną dobrymi wynikami.

6.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa połączoną z mszą św. za zmarłych. Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

7.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

8.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli;

 

Odwołana dyspensa

JEDENASTA  NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                      13 czerwca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś 13 dzień miesiąca – nabożeństwo fatimskie po mszy św. o 16.00;

2.     Nabożeństwo czerwcowe codziennie po mszy św o 18.00;

3.     W miniony poniedziałek 7 czerwca br. nowo mianowany przez papieża Franciszka biskup włocławski Krzysztof Wętkowski objął kanonicznie posługę pasterza diecezji włocławskiej.  Odtąd w kanonie mszy św. wymieniane jest Jego imię Krzysztof. Uroczysty ingres do katedry włocławskiej nastąpi w sobotę 19 czerwca na mszy św. o godzinie 11.00. Przewidywana jest transmisja w TV Trwam i Radio Maryja; Osobę nowego biskupa polecamy naszym modlitwom.

4.     Decyzją bpa administratora diecezji włocławskiej Wiesława Meringa do pracy duszpasterskiej w naszej parafii jako wikariusz został skierowany z dniem 1 lipca br. Ks. mgr Marcin Pachliński dotychczas pracujący w parafii Najśw. Zbawiciela we Włocławku;

5.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa połączoną z mszą św. za zmarłych. Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

6.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

7.     Do wieczności w minionym tygodniu odeszła śp. Elżbieta Cichorska z Chełmicy Małej +RIP+

8.      Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

DZIESIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                               6 czerwca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Eucharystia niedzielna jest dla każdego z nas źródłem i centrum życia duchowego. Bóg powierza nam siebie w drodze do nieba, jest pokarmem, który daje życie. Bądźmy wdzięczni, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki, że nigdy o nas nie zapomina i stale czuwa nad nami.

2.     Dziś obchodzimy Dzień Dziękczynienia. Prawdziwym wotum jest Polska wdzięczna Bogu za odzyskaną wolność. Idea Dnia Dziękczynienia jest kontynuacją historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego z 1792 r.

3.     Trwamy w oktawie Bożego Ciała. Do czwartku codziennie o 18.30 msza św z nabożeństwem czerwcowym z procesją Eucharystyczną. Na zakończenie oktawy w czwartek o 18.30 tzw. OSTATNIE NIESZPORY i poświęcenie wianków z kwiatów i ziół.

4.     W piątek 11 czerwca uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze Święte o godz.18.00 i 18.30; Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Odnowienie aktu poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa; Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych;

5.     W sobotę wspomnimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Na wieczorną Mszę Świętą o 18.30 zapraszamy wszystkich pielęgnujących nabożeństwo wynagradzające pięciu pierwszych sobót miesiąca.

6.     Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zatroszczyli się o oprawę uroczystości Bożego Ciała: grupom osób z Łochocina, Cyprianki, Zbytkowa, Popowa z Karasiewem   przygotowującym ołtarze, dzieciom pierwszokomunijnym i obchodzącym rocznicę Pierwszej Komunii Świętej, szczególnie ich rodzicom, liturgicznej służbie ołtarza z p. Organistą i p. Kościelnym,, Druhom i Druhenkom OSP z Łochocina, Wichowa , Zbytkowa, Chełmicy Małej, Rachcina  i Cukrowni, Paniom w pięknych strojach ludowych z KGW z Łochocina, Cyprianki, Zbytkowa, Rachcina, a przede wszystkim wam, drodzy, za wspólnotę modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu. Paniom z KGW z Rachcina dziękuję za odnowiony feretron Serca Jezusowego;

7.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa połączoną z mszą św. za zmarłych. Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

8.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

9.      Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY                                                 30 maja 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Stajemy dziś wobec największej tajemnicy wiary, która mówi, że jest jeden Bóg w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Próbujmy zrozumieć tę prawdę nie tyle umysłem, ile światłem wiary, bowiem nie o zrozumienie chodzi, ale o tajemnicę miłości, która spaja Osoby Boskie i w której my także mamy swoje miejsce.

2.     Jutro ostatni dzień maja. Nabożeństwo majowe o godz.18.00. - serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym nabożeństwie dzieci I Komunii św. w ramach Białego Tygodnia; Po nabożeństwie będzie msza św. podczas, której podziękujemy Bogu za dar Komunii św;

3.     W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi od 17.00; Msza św. z Komunią sa.. wynagradzającą o godz. 18.00; Do chorych udam się od 9.00;

4.     Pragnę serdecznie podziękować za ofiarowane do kościoła przez rodziców dzieci I Komunii św. razem z bierzmowanymi dwie podstawy ze świecami zwanymi akolitkami do procesji eucharystycznej. Bóg zapłać;

5.     W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli śp. Grażyna Suska z Liska i śp. Joanna Kwaśniewska z Zadusznik; Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

6.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa połączoną z mszą św. za zmarłych. Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

7.     Rocznicowa Komunia św. w Boże Ciało na mszy św. o 11.00. Niestety tylko kilkoro dzieci przystąpiło w sobotę do spowiedzi – proszę Rodziców aby dopilnowali dzieci rocznicowej Komunii by przystąpiły do spowiedzi w środę od  16.00;

8.     Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało przypada w czwartek 3 czerwca br.Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu. Udział w procesji eucharystycznej jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, że jest w naszym życiu zawsze obecny. Uroczystą liturgię tego dnia rozpoczniemy Mszą Świętą sprawowaną w naszym kościele o godz. 11.00; po czym nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu z Litanią do Serca Pana Jezusa. Następnie wyruszy procesja do 4 ołtarzy usytuowanych wokół świątyni. W związku z tym zwracam się z prośbą o przygotowanie ołtarza pierwszego - zachodnia ściana kościoła mieszkańcy Zbytkowa; o przygotowanie ołtarza drugiego, - przy figurze św. Józefa mieszkańców Cyprianki; o przygotowanie ołtarza trzeciego/ wschodnia ściana kościoła - mieszkańców Łochocina, o przygotowanie ołtarza czwartego - /przy figurze Serca Jezusowego na placu kościelnym/ mieszkańców Popowa i Karasiewa. Do uroczystej procesji zapraszamy asystę parafialną, czyli Panie z Kół Gospodyń w strojach ludowych, Panów z OSP do niesienia baldachimu, sztandarów religijnych, feretronów, dzieci I Komunii św i Rocznicowej Komunii św; ministrantów, dziewczynki do sypania kwiatkami; Zachowajmy zasady okresu epidemii wskazane przez władze sanitarne;  Przez całą oktawę Bożego Ciała zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe z procesją o godz. 18.00

9.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO                                       23 maja 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy

2.     Jutro będziemy obchodzili święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. To również dzień modlitw Kościoła powszechnego za Kościół w Chinach.

3.     W środę 26 maja – Dzień Matki. To dzięki matkom żyjemy, to one troszczyły się, i stale troszczą, o nas, z ojcami kształtują naszą osobowość. Na Nowennie i Mszy Świętej o godz. 18.30 w sposób szczególny będziemy otaczać modlitwą wszystkie matki naszej parafii i prosić, by w zdrowiu, radości i pokoju serc wypełniały niezwykłą misję miłości wobec każdego człowieka, dzięki której człowiek nigdy nie pogubi się we współczesnym świecie.

4.     W czwartek 27 maja pragniemy uczcić Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana, jedynego pośrednika u Ojca. Tego dnia będziemy się modlić o uświęcenie tych, których Chrystus zaprosił do kapłańskiej wspólnoty ze sobą przez sakrament święceń.

5.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

6.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa połączoną z mszą św. za zmarłych. Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

7.     I Komunia św w naszej parafii 30 maja w- pierwsza grupa o 11.00/Wichowo i dzieci z innych szkół/ i II grupa Cyprianka/ o 13.00; Spowiedź dla dzieci I komunii św oraz rocznicowej Komunii św. w sobotę 29 maja o 9.45; Będzie to też okazja do spowiedzi rodziców i pozostałych domowników; informacja dla RODZICÓW- PO ODNOWIENIU PRZYRZECZEŃ CHRZTU – POŚWIECENIE KSIĄZĘCZEK, MEDALIKÓW, RÓŻAŃCÓW TYM DZIECIOM, KTÓRE NIE MAJĄ TYCHŻE POŚWIĘCONYCH;

8.     Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało przypada. 3 czerwca br. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu. Udział w procesji eucharystycznej jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, że jest w naszym życiu zawsze obecny. Uroczystą liturgię tego dnia rozpoczniemy Mszą Świętą sprawowaną w naszym kościele o godz. 11.00; po czym nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu z Litanią do Serca Pana Jezusa. Następnie wyruszy procesja do 4 ołtarzy usytuowanych wokół świątyni. W związku z tym zwracam się z prośbą o przygotowanie ołtarza pierwszego - zachodnia ściana kościoła mieszkańcy Zbytkowa; o przygotowanie ołtarza drugiego, - przy figurze św. Józefa mieszkańców Cyprianki; o przygotowanie ołtarza trzeciego/ wschodnia ściana kościoła - mieszkańców Łochocina, o przygotowanie ołtarza czwartego - /przy figurze Serca Jezusowego na placu kościelnym/ mieszkańców Popowa i Karasiewa. Do uroczystej procesji zapraszamy asystę parafialną, czyli Panie z Kół Gospodyń w strojach ludowych, Panów z OSP do niesienia baldachimu, sztandarów religijnych, feretronów, dzieci I Komunii św i Rocznicowej Komunii św; ministrantów, dziewczynki do sypania kwiatkami; Zachowajmy zasady okresu epidemii wskazane przez władze sanitarne;  Procesje eucharystyczne wokół naszego kościoła będą odbywały się codziennie o godz. 18.00 przez całą tzw. oktawę Bożego Ciała.

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE                                              16 maja 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa uświadamia nam, że Chrystus uwielbiony, przebywający z Bogiem jest równocześnie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Żyje w Kościele, nieustannie uobecnia się w czasie każdej Eucharystii. Przyjęcie tej prawdy pomaga nam trwać w dziękczynieniu i uświęcać codzienność.

2.     Przez cały maj codziennie, po mszy św o godz. 17.30  nabożeństwo majowe.

3.     Trwamy w nowennie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Módlmy się, aby w każdym z nas Bóg odnowił dary i charyzmaty. Zachęcam do szczególnej modlitwy w intencji młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

4.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

5.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

6.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa połączoną z mszą św. za zmarłych. Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

7.      W sobotę o godzinie 11.00 ks. Bp Wiesław Mering udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii;

8.     Do wieczności odeszła w minionym tygodniu śp. Halina Jagielska z Fabianek + RIP;

9.     I Komunia św w naszej parafii 30 maja w- pierwsza grupa o 11.00/Wichowo i dzieci z innych szkół/ i II grupa Cyprianka/ o 13.00; Spowiedź dla dzieci I komunii św oraz rocznicowej Komunii św. w sobotę 29 maja o 10.00; Będzie to też okazja do spowiedzi rodziców i pozostałych domowników;

 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                 9 maja 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Świętowanie niedzieli to świętowanie obecności Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas. Oddał życie, aby nas zbawić, abyśmy mieli życie. Jego ofiara wymaga naszej odpowiedzi, dlatego zachęcajmy się nawzajem do autentycznego życia wiarą na co dzień. Tak żyły pierwsze wspólnoty. Trwajmy w radości Wielkiej Nocy.

2.     Przez cały maj codziennie, po mszy św. o godz.17.30  nabożeństwo majowe;

3.     W najbliższy czwartek, 13 maja, wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej i kolejna rocznica zamachu na Jana Pawła II w 1981 r.

4.     W  piątek rozpoczniemy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Módlmy się, by w każdym z nas Bóg odnowił dary i charyzmaty. Zachęcamy do modlitwy w intencji młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

5.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

6.     W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:+ Wanda Snopkowska ze Zbytkowa i śp. Stanisław Białkowski z Chełmicy Dużej. Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

7.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

8.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa połączoną z mszą św. za zmarłych. Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

9.     Dziś po mszy św. o 11.00 spotkanie z rodzicami i dziećmi I Komunii św;

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                    2 maja 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Nowy Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski z Gniezna; Słowo Administratora Ap.

2.     Kościół jest wspólnotą zakorzenioną w Chrystusie, który jest krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami. Warto uświadamiać sobie tę ewangeliczną prawdę i świadczyć o niej swoim życiem. A każde uczestnictwo w Eucharystii jest nieustannym wzrastaniem w miłości.

3.     Rozpoczęliśmy maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Każdego dnia po mszy św. o 17.30 zapraszamy na nabożeństwo majowe,;

4.     Jutro, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszego narodu. Przez lata ta uroczystość jednoczyła nas wokół sanktuarium jasnogórskiego, o którym św. Jan Paweł II, powiedział że tam bije serce naszego narodu. Maryja króluje nam od wieków i nigdy nie zawiodła pokładanej w Niej nadziei, czego świadectwem są wota wdzięczności. Tego dnia Msze w kościele o godz.9.00; 11.00; i 16.00;

5.     W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa. Do chorych udam się od 9.00;. spowiedź w kościele od 16.30 /kancelaria nieczynna/;

6.     W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: Czesława Górczyńska z Popowa i Irena Ziółkowska z Włocławka; Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

7.     W tym tygodniu patronują nam:

– w poniedziałek 3 maja – Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski, główna patronka Polski;

– we wtorek 4 maja – św. Florian (ok. 250-ok. 304), żołnierz, męczennik, patron strażaków;

– w czwartek 6 maja – święci apostołowie Filip (†I w.) i Jakub (†62);

– w sobotę 8 maja – św. Stanisław (między 1034 a 1040-1079), biskup i męczennik, główny patron Polski.

8.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

9.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa połączoną z mszą św. za zmarłych. Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

10.W następną niedzielę po mszy św. o 11.00 spotkanie z wykonawcą szatek dla dzieci I Komunii św;

 

 

Ojciec Święty Franciszek mianował nowym biskupem włocławskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej Krzysztofa Wętkowskiego.Tym samym przyjął rezygnację biskupa Wiesława Meringa z posługi biskupa włocławskiego. Do czasu kanonicznego objęcia diecezji przez bp. Wętkowskiego administratorem apostolskim diecezji włocławskiej będzie bp Mering.   Komunikat Nuncjatury Apostolskiej ogłoszony został w samo południe 27 kwietnia br. We Włocławku, w kaplicy Domu Biskupów Włocławskich, o decyzji Ojca Świętego poinformował ustępujący biskup diecezjalny w obecności pracowników Kurii i przedstawicieli innych urzędów diecezjalnych. Komunikat Nuncjatury Apostolskiej, w obecności dotychczasowego biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, biskupa seniora Stanisława Gębickiego, w obecności księży z kurii i innych instytucji diecezjalnych, odczytał kanclerz kurii ks. prał. Artur Niemira. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem południowej modlitwy Regina coeli. Podczas krótkiej uroczystości modlono się za nowego, 77 biskupa diecezjalnego włocławskiego.   Bp Krzysztof Wętkowski urodził się 12 sierpnia 1963 r. w Gnieźnie. Ukończył miejscową szkołę podstawową, a następnie II Liceum Ogólnokształcącego (obecnie im. Dąbrówki). Po zdaniu matury wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze gnieźnieńskiej 4 czerwca 1988 r. z rąk Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. 1 lipca 1988 r. został mianowany wikariuszem w parafii farnej pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy (obecnie katedra bydgoska). Wypełniał także obowiązki kapelana i sekretarza bp. Jana Nowaka, wówczas biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego, wikariusza biskupiego Prymasa Polski dla miasta Bydgoszczy, późniejszego biskupa siedleckiego. W 1989 r. został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zakończył uzyskaniem tytułu doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Po ukończeniu studiów specjalistycznych wrócił do archidiecezji gnieźnieńskiej, gdzie w 1994 r. abp Henryk Muszyński mianował go rzecznikiem prasowym oraz referentem ds. środków społecznego przekazu Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Pełnił także obowiązki ojca duchownego w Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie. W latach 1995-2012  pełnił obowiązki kanclerza Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. W ramach prac przygotowawczych do synodu diecezjalnego kierował pracami komisji ds. struktur kościelnych. Pełnił również obowiązki sekretarza komisji organizacyjnej ds. Jubileuszu 1000-lecia śmierci św. Wojciecha oraz Archidiecezjalnego Komitetu Pielgrzymki Papieskiej w 1997 r. Był przewodniczącym Międzydiecezjalnej Komisji Historycznej archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej.   Z początkiem roku akademickim 1997/98 powierzono mu wykłady z zakresu prawa kanonicznego w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie. Od 2008 r. był adiunktem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz promotorem dziesięciu prac magisterskich. Jest również autorem książki: „Działalność ustawodawcza kardynała Stefana Wyszyńskiego, jako Arcybiskupa Gnieźnieńskiego” i współredaktorem książki „Kanonicy Kapituły Katedry Gnieźnieńskiej 1918-2009”, za którą otrzymał nagrodę Towarzystwa Miłośników Gniezna. Należy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Należał również do rady programowej gazety diecezjalnej, radia diecezjalnego oraz Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej. W latach 2007-2011 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Prymasowskiego Wydawnictwa „Gaudentinum”. Od 2009 do 2012 r. należał do Rady Programowej Instytutu Prymasa Józefa Glempa.   W latach 2000-2012 był sędzią Trybunału Metropolitalnego w Gnieźnie. Od 2001 do 2012 r. pełnił funkcję delegata arcybiskupa gnieźnieńskiego do wizytowania parafii dziekańskich. W latach 1995-2008 był ceremoniarzem bazyliki prymasowskiej w Gnieźnie. W 2000 r. został mianowany kanonikiem honorowym, a cztery lata później kanonikiem gremialnym Kapituły Prymasowskiej Archikatedry Gnieźnieńskiej. Należał do grona Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej i Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.   Od 1 stycznia 2011 r. pełnił funkcję moderatora Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Z dniem 1 października 2012 r. Prymas Polski abp. Józef Kowalczyk powierzył mu obowiązki wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej. 24 listopada 2012 r. została ogłoszona jego nominacja na biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej. Jego biskupią dewizą są słowa state in fide (trwajcie mocno w wierze) zaczerpnięte z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. Sakrę biskupią przyjął 22 grudnia 2012 r. w katedrze gnieźnieńskiej z rąk Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. Jest członkiem Rady Prawnej KEP, członek Kościelnej Komisji Konkordatowej i przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Nowelizacji Statutu i Regulaminu KEP.   27 kwietnia 2021 r. została ogłoszona decyzja Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu biskupa Krzysztofa Wętkowskiego 77. biskupem włocławskim. 

/za www.diecezja.wloclawek.pl/ 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY                                      25 kwietnia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Nasz Pan, Jezus Chrystus, nazywa siebie dobrym pasterzem, który zna swoje owce po imieniu i oddaje za nie życie. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy tak jak Chrystus podejmą w Kościele służbę głoszenia słowa i sprawowania sakramentów.

2.     W wydanym komunikacie kard. Kazimierz Nycz poinformował, że zgodnie z decyzją papieża Franciszka uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września bieżącego roku w Warszawie, o godzinie 12.00. Podczas uroczystości Ojca Świętego będzie reprezentował kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych.

3.     Dziś w niedzielę o 11.00 Msza Święta w intencji kapłanów, którzy przez swoją posługę wywarli wpływ na nasze życie. Ich imiona i nazwiska możemy wpisywać do księgi wyłożonej przed ołtarzem.

4.     W najbliższą sobotę rozpocznie się maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Każdego dnia po mszy św o 17.30  zapraszamy na nabożeństwa majowe. W pierwszą sobotę miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi wszelkie grzechy i znieważenia.

5.     Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza swoim błogosławieństwem waszą hojność.

6.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

7.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

8.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa połączoną z mszą św. za zmarłych. Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY                                     18 kwietnia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym w drodze do niebieskiej ojczyzny. Chrystus gromadzi nas na uczcie eucharystycznej, wyjaśnia nam pisma, w sakramentalnych znakach sam staje się pokarmem, byśmy nie ustali w drodze. W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym prośmy Pana Jezusa szczególnie o to, aby pozwolił nam jeszcze bardziej ukochać i zrozumieć Pismo Święte. Wygospodarujmy w tym tygodniu nieco więcej czasu, abyśmy mogli sięgać po Biblię.

2.     W piątek uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Główne uroczystości odbędą się w Gnieźnie. W tym dniu podziękujemy Bogu za dzieło ewangelizacji nie tylko naszych rdzennych ziem, którego dokonał św. Wojciech.

3.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

4.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

5.     W każdą środę o godzinie 18.30 zapraszamy na nowennę do św. Józefa połączoną z mszą św. za zmarłych. Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

6.     W przyszłą niedzielę o 11.00 Msza Święta w intencji kapłanów, którzy przez swoją posługę wywarli wpływ na nasze życie. Ich imiona i nazwiska możemy wpisywać do księgi wyłożonej przed ołtarzem.

 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY,                                       11 kwietnia 2021

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002)

2.     O 15, w godzinie miłosierdzia, zapraszam do wspólnej modlitwy Koronką do miłosierdzia Bożego. Bóg nieustannie nas  zaskakuje swoim miłosierdziem, okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności.

3.     Niedziela Miłosierdzia Bożego jest patronalnym świętem Caritas. Dzisiejsze ofiary są przeznaczone na potrzeby Caritas diecezji Włocławskiej prowadzącej Dom Dziecka we Włocławku przy ul. Leśnej.

4.     W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości.

5.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

6.     W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: + Andrzej Bandoszek z Chełmicy Dużej; + Irena Adamkowska z Popowa; Stanisław Kołtun z Chełmicy Dużej; + Jadwiga Rzepińska z Wichowa +RIP+ Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

7.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

8.     SERDECZNE PODZIĘKOWANIA dla nowożeńców Laury i Rafała Kwiatkowskich za ofiarowany dla naszej świątyni z racji ślubu dar ołtarza – ornat dedykowany  św. Rodzinie;

9.     Wychodząc z kościoła możemy otrzymać jednorazowe maseczki ochronne po jednej paczce  dla rodziny w ilości 50 szt. Jest to dar Wojewody Kuj-Pom;

 

NIEDZIELA WIELKANOCNA                                                    4 kwietnia 2021

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO       

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Drodzy parafianie i goście!

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej. Nauczmy się tak na nie patrzeć.

Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z nami spotka. Pokoju serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie – z całego serca wam życzymy.

1.     Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym tak pięknie przeżywamy Święte Triduum Paschalne: P. Marioli Wałęza za dekoracje wielkanocne, p. Dariuszowi Głąbowi właścicielowi Firmy „Piękny Ogród” za ofiarowane drzewka do grobu Pańskiego;   pomagającym w przygotowaniu Grobu p. Tomaszowi Kłódkowskiemu,  p. Stanisławowi Tatarewiczowi i córce Martynie, ministrantom starszym : Gabrysiowi, Wiktorowi Rosińskim, Domnikowi Strupczewskiemu,  sprzątającym naszą świątynię, osobom zaangażowanym w przekaz Słowa Bożego: lektorkom, lektorom, panu kościelnemu, panu organiście, LSO oraz wszystkim, którzy pomogli składając ofiary na kwiaty, dziękuję też nowożeńcom Laurze i Rafałowi za włączenie się w troskę o wystrój świątyni; wszystkim uczestnikom tych świętych dni -  Niech Zmartwychwstały spotka was na drodze waszego życia jak uczniów idących do Emaus.

2.     Przed ołtarzem została wyłożona Księga modlitwy za kapłanów. Możemy wpisywać do niej imiona i nazwiska kapłanów (żyjących i zmarłych), którzy udzielali nam sakramentów, których spotkaliśmy na swojej drodze, czyli tych, którzy coś znaczą w naszym życiu. W Niedzielę Dobrego Pasterza, czyli w 4. niedzielę Wielkanocy (25 kwietnia), o godz.11.00 pragniemy sprawować Mszę Świętą w ich intencji.

3.     Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. o 9.00; 11.00 i 16.00;

4.     Za tydzień, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, o godz. 15 spotkajmy się na godzinie miłosierdzia. Bóg nieustannie nas zaskakuje miłosierdziem okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem wdzięczności Bogu. Do niedzieli nowenna do miłosierdzia Bożego po mszy św. o 18.30;

5.     W następną niedzielę 11 kwietnia po mszy św. o  11.00 spotkanie z rodzicami dzieci I komunii św; Bardzo proszę o potraktowanie tej informacji jako ważnej;

6.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

7.     W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: śp.  Krzysztof Makowski i śp. Jadwiga Chojnicka;+ RIP+ Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

8.     Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ                          28 marca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Zmiana godzin popołudniowych mszy św. i kancelarii parafialnej w dni powszednie ;rozpoczyna się czas letni ; msze św. o 18.00 i 18.30 ; Kancelaria parafialna w tym tygodniu o od 16.30 do 17.45;

2.     Niedziela palmowa - błogosławieństwo palm wielkanocnych po każdej mszy św. Dzieci ze szkoły w Wichowie jak co roku przygotowały wiązanki palemek , które będą rozprowadzane przed mszami św. w niedzielę palmową . Ofiary dzieci przeznaczają na pomoc misjom w Afryce;

3.     Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Ten, który stał się dla nas cierpiącym Sługą Jahwe, prowadzi nas do zwycięstwa zmartwychwstania.

4.     Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Noc. Triduum Paschalne kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.

5.     Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. O godz.10.00 w katedrze będzie sprawowana Msza krzyżma, której będzie przewodniczył ks. bp Ordynariusz;  Uroczysta liturgia w naszej świątyni rozpocznie się o 18.00; Adoracja Najświętszego Sakramentu po liturgii do godz.20.00.

6.     Przed ołtarzem została wyłożona Księga modlitwy za kapłanów. Przez całe Triduum Paschalne możemy wpisywać do niej imiona i nazwiska kapłanów (żyjących i zmarłych), którzy udzielali nam sakramentów, których spotkaliśmy na swojej drodze, czyli tych, którzy coś znaczą w naszym życiu. W Niedzielę Dobrego Pasterza, czyli w 4. niedzielę Wielkanocy (25 kwietnia), o godz.11.00 pragniemy sprawować Mszę Świętą w ich intencji.

7.     Wielki Piątek – pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa. O godz. 15 (w godzinie miłosierdzia) odmówimy w naszym kościele koronkę do miłosierdzia Bożego; W tym dniu nie sprawujemy Eucharystii. Obowiązuje post ścisły. Liturgię rozpoczniemy o godz.17.30 Drogą Krzyżową. Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00 Tego dnia przypada rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Pamiętajmy, że papież i jego nauczanie to dar, którego nam, Polakom, nie wolno zmarnować. Będziemy mogli zobaczyć nową wystawę poświęconą św. Janowi Pawłowi II;

8.     Wielka Sobota – dzień, w którym Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważa mękę i śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani, a także oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. W tym dniu Kościół powstrzymuje się od celebrowania Eucharystii. Adoracja Pana Jezusa w grobie. Święcenie pokarmów od 9.00 co pełną godzinę na zewnątrz świątyni;   Wigilia Paschalna. Liturgię rozpoczniemy o godz.20.00;  Zabierzmy na nią świece.  Msza św. wielkanocna w poranek wielkanocny o godz. 6.00 bez procesji wielkanocnej;

9.     Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin. W każdą środę o godzinie 18.30. zapraszamy na nowennę do św. Józefa. Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

10.Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

11.W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:+Marianna Modrzejewska z Popowa; śp. Irena Maciejewska z Włocławka i śp. Teresa Mularska z Łochocina; Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

12.Podziękowanie ks. Jackowi Kędzierskiemu za 3 miesiące posługi duszpasterskiej w parafii i najlepsze życzenia na czas kierowania diecezjalną Caritas;

 

 

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                 21 marca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

2.     Za tydzień Niedziela Palmowa zwana Niedzielą Męki Pańskiej; Ofiary z tacy z niedzieli palmowej przeznaczymy na kwiaty do grobu pańskiego i dekorację grobu;

3.     Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin. W każdą środę o godzinie 17.00. zapraszamy na nowennę do św. Józefa. Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

4.     We wszystkie piątki Wielkiego Postu  rozważamy mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz.16.30. W każdą niedzielę Wielkiego Postu po mszy św. o godz.16.00 gorzkie żale;

5.     W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Trwa tydzień modlitw o ochronę życia od 19 marca do 25 marca na mszy św. o 16.30 powierzamy Bogu intencje związane z darem życia złożonym przez Boga w ręce człowieka;

6.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

7.     Do nabycia gazeta „Idziemy”;

8.     Do chorych /poza osobami z I piątku/ udamy się w piątek 26 marca od 9.00 – prosimy zgłaszać adresy osobiście lub telefonicznie do piątku;

9.     Za tydzień niedziela palmowa błogosławieństwo palm . Dzieci ze szkoły w Wichowie jak co roku przygotowały wiązanki palemek , które będą rozprowadzane przed mszami św. w niedzielę palmową . Ofiary dzieci przeznaczają na pomoc misjom w Afryce;

10.Dekret ks. Biskupa ustanawiający wikariusza naszej parafii ks. Jacka Kędzierskiego dyrektorem Caritas Diecezji Włocławskiej;

 

 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                     14 marca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Życie ciągle stawia przed nami nowe wyzwania. Są one okazją do głębszej refleksji nad wartościami i zasadami, którymi się kierujemy. Wielki Post wzywa każdego z nas do zrewidowania życia, postawienia sobie pytania, czy naprawdę idziemy śladem Bożych drogowskazów. Żyć to stawać się człowiekiem, a dla wierzących – stawać się chrześcijaninem. To proces, który dokonuje się w nas nieustannie. Na tej drodze wpatrujmy się w Jezusa, który podczas rozmowy z Nikodemem mówi jasno i konkretnie: trzeba się na nowo narodzić, aby żyć.

2.     W piątek 19 marca będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Ten dzień możemy nazwać dniem mężczyzn.. Tego dnia prośmy Boga o wszelkie łaski dla nich, by codziennie wypełniali powołanie, do jakiego zostali wezwani. Zapewne będą otoczeni miłością i życzliwością najbliższych, których również serdecznie zapraszamy na Eucharystię.

3.     Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin. W każdą środę o godzinie 17.00. zapraszamy na nowennę do św. Józefa. Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

4.     We wszystkie piątki Wielkiego Postu  rozważamy mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz.16.30. W każdą niedzielę Wielkiego Postu po mszy św. o godz.16.00 gorzkie żale ;

5.     Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę na cele wspólnoty parafialnej i jej utrzymanie. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem.

6.     Od pierwszej niedzieli wielkiego postu rozpoczęły się spotkania duszpasterskie dla narzeczonych czyli nauki przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Odbywają się w niedziele wielkiego postu  po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej;

7.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

8.     W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł: + Józef Zygmunciak

9.     Do nabycia gazeta „Idziemy”;

10.Tydzień Modlitw o Ochronę życia w dniach od 19 do 25 marca 2021. /komunikat/


Po raz kolejny podjęliśmy wyzwanie, jakim jest zbiórka krwi. Tym razem nasz akcja adresowana jest dla Pana Kamila Pawlaka, mieszkańca gminy Fabianki. Pan Kamil to maż Justyny a także tata dwójki dzieci: Zuzi i Marcela. Od kilku miesięcy dzielnie walczy z ciężką chorobą, jaką jest białaczka. Obecnie czeka na przeszczep szpiku, do którego potrzebne jest zabezpieczenie krwi.

Nasza zbiórka odbędzie się dziś  dnia 14 marca 2021 roku. przy kościele św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej. Ambulans podstawiony będzie w godz. 9.00 do 14.00. 

Zachęcamy WAS gorąco do licznego udziału w tej akcji.

Aby wziąć w niej udział to wystarczy:

- przede wszystkim chcieć -

- poświęcić ok. 30 minut,

- mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość,

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                     7 marca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś – trzecią niedzielą Wielkiego Postu kończymy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Bogu niech będą dzięki za czas dany nam po to aby przygotować się do odnowienia przymierza chrzcielnego z Bogiem. Dziękuję ks. Adamowi Zielińskiemu  za posługę Słowa i Sakramentów ; ks. Jackowi, kapłanom spowiednikom z dekanatu, Panu Organiście i Panu Kościelnemu, ministrantom,. Dziękuję parafianom, którzy odpowiedzieli swoją obecnością, modlitwą  i w czasie tych świętych ćwiczeń uczestniczyli w naukach rekolekcyjnych i skorzystali z sakramentu pojednania. Niech Bóg pomnoży to dzieło, które sam w nas rozpoczął.

2.     Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin. W każdą środę o godzinie 17.00. zapraszamy na nowennę do św. Józefa. Przed nowenną prosimy o napisanie na kartkach podziękowań i próśb do św. Józefa oraz złożenie ich do skrzynki  stojącej przy ławkach;

3.     We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz.16.30. W każdą niedzielę Wielkiego Postu po mszy św. o godz.16.00 gorzkie żale; Za udział w gorzkich żalach, a także w drodze krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

4.     W sobotę przypadnie 8. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem miłości do Głowy Kościoła powszechnego.

5.     Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę i do skarbonek w świątyni na cele wspólnoty parafialnej i jej utrzymanie. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem.

6.     Dziś w  niedzie