DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY,         23 kwietnia 2017

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

 

2.     Jutro, w poniedziałek, 24 kwietnia, zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego, będziemy obchodzili – przeniesioną z dzisiejszego dnia – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujmy w stronę Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie.

 

3.     We wtorek, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto św. Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje.

 

4.     Tydzień zakończymy liturgicznym świętem św. Katarzyny Sieneńskiej (sobota, 29 kwietnia). Tak dalece wyróżniała się ona czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem wiary, że nadano jej tytuł doktora Kościoła. A w 1999 roku św. Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy.

 

5.     W nadchodzącą sobotę naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane, ponieważ tego dnia przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku.

 

6.     Przyszła, kończąca kwiecień trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny. Będzie to też Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców.

 

7.     Dziś w  niedzielę 23 kwietnia na mszy św. o 11.00 poświęcenie książeczek do nabożeństwa dzieciom I komunii św. a po mszy św. w salce parafialnej spotkanie trójek klasowych dzieci I komunii św. w sprawach foto i filmowania.

 

8.     Do nabycia gazeta „Idziemy”;

 

 

 Wigilia Paschalna wraz z procesją Rezurekcyjną ( zdjęcia )

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  16 kwietnia 2017

 

1.     Życzenia Wielkanocne ks. Biskupa.

Drodzy Bracia i Siostry!

W te świąteczne dni, gdy pełni wiary zatrzymujemy się przed tajemnicą Zmartwychwstania Pańskiego, kieruję do Was Wszystkich serdeczne życzenia. Święta wielkanocne napełniają serca nadzieją i pokojem. Chrystus pokonał zło i śmierć, a nam dał nadzieję życia wiecznego. Przypomina o tym wielkanocna prefacja: „On bowiem jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie". To właśnie życie, jest najpiękniejszą obietnicą, gdyż rozbudza w nas pragnienie Nieba - życia wiecznego we wspólnocie z Bogiem. Zmartwychwstanie Pańskie jest równocześnie najwspanialszym objawieniem Bożego miłosierdzia. Dlatego w wielkanocnej Sekwencja pobrzmiewają słowa: „Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy". Bożego miłosierdzia potrzebujemy nieustannie - to Boża miłość trzyma nas przy życiu, nie pozwala zwątpić i poddać się beznadziei, dać zwyciężyć grzechowi w nas. Przekonaliśmy się o tym wchodząc na drogę wielkopostnego nawrócenia. Odbyta spowiedź i przyjęta w Wielkanoc Komunia Święta to znaki miłosiernej miłości Boga, o której upewniają nas Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Całej Rodzinie Diecezjalnej życzę więc ciągłego wpatrywania się w blask Zmartwychwstałego i otwartych serc na doświadczenie łaski Bożego miłosierdzia. Na tak przeżywane Święta z serca błogosławię

+Wiesław Mering

 

2.     Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym.

3.     Dziś Msze Święte o godz. 6.00; 9.00; 11.00 i 16.00;  Jutro drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Zadbajmy o nasz udział w świątecznej Mszy Świętej. Będziemy je sprawować o godz. 9.00;11.00;16,00;. Zachęcam także, o ile to możliwe, do uczestnictwa we Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy.

4.     W drugi dzień Świąt Wielkanocnych złożymy ofiary na powstające sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świnicach Warckich;

5.     W przyszłą niedzielę – drugą niedzielę Wielkanocy, czyli niedzielę Miłosierdzia Bożego, rozpocznie się Tydzień Miłosierdzia -  a do niedzieli nowenna przed Dniem Bożego Miłosierdzia;

6.     Dziękuję za złożone ofiary na kwiaty i dekoracje Grobu Pańskiego – ofiarodawcom i zbierającym. Dziękuję za przygotowanie dekoracji oraz ułożenie kwiatów p. Marioli Wałęza z Cyprianki; ks. Prefektowi, p. Kościelnemu, p. Organiście, młodzieży i ministrantom za pomoc w dekoracji, wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Triduum Paschalnego: p. Szafarzom, lektorom, kantorkom, bielankom, asyście,   a nade wszystko drużynom OSP zarówno żeńskim jak i druhom Strażakom za straż przy Grobie Pańskim i udział w procesjach wielkanocnych. Chciałbym też podziękować p. Sławomirowi Wiśniewskiemu z Krzyżówek za wykonanie zamówionego Groby Pańskiego.

7.     Spotkanie przed pielgrzymką do Fatimy i Lourdes we środę 19 kwietnia o 18.00 w Oratorium w Szpetalu Górnym przy kościele;

8.     W niedziele 23 kwietnia na mszy św. o 11.00 poświęcenie książeczek do nabożeństwa dzieciom I komunii św. a po mszy św. w salce parafialnej spotkanie trójek klasowych dzieci I komunii św. w sprawach foto i filmowania.

 

9.     Do nabycia gazeta „Idziemy”;Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej oraz Droga Krzyżowa ( zdjęcia )


Wielki Czwartek 

Msza Wieczerzy Pańskiej

( zdjęcia )

 

 

 

Niedziela Palmowa 09.04.2017 r.

 

Niedziela Męki Pańska zwana Palmową upamiętnia uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, gdzie witały Go tłumy z palmami w ręku. Na tę pamiątkę w Kościołach odbywają się uroczyste procesje.
W naszej Wspólnocie Parafialnej taka procesja miała miejsce podczas Mszy Świętej o godzinie 11:00. Zgromadzeniu Liturgicznemu przewodniczył ks. Dawid St. Matusiak, Również, dziś dzieci i  młodzież ze Szkoły we Wichowie pod kierunkiem p. katechetki Ewy i p. Jadwigi Snopkowskiej przygotowały gotowe palemki, które rozprowadzały wśród nas w niedzielę Palmową a zebrane środki przeznaczą na pomoc misjonarce siostrze Weronice z Rwandy, która opiekuje się sierotami w jednym ze szpitali w tym kraju. 
To właśnie w dniu dzisiejszym rozpoczynamy Wielki Tydzień, a więc czas niezwykle ważny w życiu każdego chrześcijanina. (zdjęcia

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ                            9 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś – Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej, rozpoczynająca Wieki Tydzień i przypominająca mesjański wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Dzieci i młodzież ze Szkoły we Wichowie pod kierunkiem p. katechetki Ewy i p. Jadwigi Snopkowskiej przygotowały gotowe palemki, które pragną rozprowadzić wśród nas w niedzielę Palmową a zebrane środki przeznaczą na pomoc misjonarce siostrze Weronice z Rwandy, która opiekuje się sierotami w jednym ze szpitali w tym kraju;

2.     W Wielki Czwarteko 10.00 w bazylice katedralnej  we Włocławku JE. Biskup Ordynariusz odprawi Mszę Świętą Krzyżma świętego, natomiast w naszym kościele parafialnym Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynająca Święte Triduum Paschalne rozpocznie się o godz. 18.00; Podczas tej Mszy Świętej w procesji z darami wezmą udział dzieci szkolne ze skarbonkami wielkopostnymi. Do wspólnoty ministrantów włączeni zostaną nowi kandydaci;  Po Mszy Świętej – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.

3.     W Wielki Piątek – adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 z odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego; Droga krzyżowa o godz. 17.30 – prosimy druhów Strażaków o poniesienie krzyża;

4.     Liturgia Męki Pańskiej o godz.18.00; Za udział w adoracji Krzyża i ucałowanie go podczas uroczystych obrzędów można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Na zakończenie liturgii Męki Pańskiej – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, śpiew trzech części gorzkich żali i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00; Druhów Strażaków prosimy o zaciągnięcie warty przy Bożym Grobie.

5.     W Wielki PiątekKomunii Świętej udziela się wiernym jedynie podczas liturgii Męki Pańskiej; W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa i post ścisły. Zachęcamy wiernych, aby zachowali wstrzemięźliwość także w Wielką Sobotę aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej. Rozpoczęcie nowenny do miłosierdzia Bożego w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie; Od 20.00 zapraszamy wspólnoty Koła Biblijnego, Żywego Różańca, ministrantów, Bielanki, młodzież i wszystkich chętnych do wspólnej adoracji;

6.       W Wielką Sobotę – adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 9.00 Zakończymy ją przed rozpoczęciem liturgii Wigilii Paschalnej o godz. 20.00 Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę w kościele od godz. 9.00 co pełną godzinę do godziny 13.00; Poświęcenie pokarmów w terenie według następującego programu:  Rachcin – szkoła 9.00; Łochocin – remiza 10.00; Popowo – remiza 10.30; Wichowo – kaplica 11.00;

7.       Wigilię Paschalną – stanowiącą apogeum Świętego Triduum Paschalnego – rozpoczniemy w Wielką Sobotę wieczorem o godz. 20.00. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Tego dnia przyjdźmy do kościoła ze świecami. Odnowimy naszą przyjaźń z Jezusem uroczyście dokonując wyznania wiary. Po mszy św. Wigilii Paschalnej odbędzie się uroczysta Procesja Zmartwychwstania Pańskiego z 3-krotnym obejściem wokół świątyni. Zapraszamy mieszkańców naszej parafii do wzięcia udziału w tej Nocy paschalnej i uroczystej procesji; prosimy Panie z asysty, Druhów Strażaków, których serdecznie zapraszam do trwania na czuwaniu przy Grobie Pańskim od W. Piątku; ministrantów, bielanki; Aby całe Święte Triduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, wszystkich Parafian zachęcam do licznego udziału.

8.       Wielkanoc msze św. o - godz. 6.00 poranna Wielkanocna Msza św. z procesją eucharystyczną wokół kościoła.  9.00; 11.00; 16.00; Ofiary z W. Piątku przeznaczone są na Grób Pański w Jerozolimie;

9.       W Wielką Środę po mszy św. o godzinie 18.30 konferencja dla rodziców i chrzestnych przed chrztem wielkanocnym. W tym tygodniu /poniedz, wtorek i środa/ podczas mszy św. popołudniowych okazja do spowiedzi.

10.Zachęcamy do zachowania zwyczajów związanych ze śniadaniem wielkanocnym w naszych rodzinach, takich jak: wspólna modlitwa, dzielenie się jajkiem i składanie życzeń.

11.Dziś zakończenie spotkań narzeczonych w ramach katechez przedmałżeńskich, po mszy św. o 11.00 – spotkanie w kościele;

12.Zbiórka tzw. śmieci elektrycznych na rzecz pomocy misjonarzom. W dniu 11 kwietnia br. przyjedzie po odbiór złożonych w podwórzu ks. prefekta elektrośmieci.

13.Chorych odwiedzimy w Wielki Poniedziałek 10 kwietnia od 9.00 - adresy prosimy składać w zakrystii lub kancelarii;

14.Do nabycia gazeta „Idziemy”; W imieniu organizatorów akcji zbiórki krwi wszystkim którzy oddali ten bezcenny dar – serdeczne podziękowanie; dziękuję także wszystkim uczestnikom Drogi Krzyżowej z Cukrowni do Kościoła: Druhom Strażakom z Cukrowni, Łochocina, Wichowa, p. Bogdanowi i Przemysławowi Suskim; p. Romanowi Politowskiemu, ks. Prefektowi, p. Organiście, Bielankom, osobom czytającym rozważania;

 

 

Droga Krzyżowa ulicami Chełmicy Dużej - 07.04.2017 r. (zdjęcia)

 

Mój papież Jan Paweł II...

 

W niedzielę 2 kwietnia obchodziliśmy w naszej parafii 12 rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II. Po Mszy Świętej o godz. 9:00 z tej okazji wystąpił zespół wokalno - muzyczny prowadzony przez pana Zdzisława Chełminiaka. Zaprezentował krótki program artystyczny o tematyce religijnej ukazujący postać papieża Polaka. Autorką zaprezentowanych wierszy jest Emilia Jabłońska. Występ został nagrodzony gromkimi brawami. (zdjęcia )

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                               2 kwietnia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali.

2.     Dzisiaj, 2 kwietnia, przypada 12. rocznica śmierci papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Warto pamiętać, że przez jego wstawiennictwo możemy prosić Pana Boga o potrzebne dla nas łaski. Po mszy św. o 9.00 zapraszamy do wysłuchania 15 minutowego wspomnienia o św. Janie Pawle II przygotowanego przez młodzież z Wichowa pod kierunkiem p. Z. Chełminiaka;

3.     W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W pierwszy czwartek, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, będziemy dziękowali za dar Eucharystii i kapłaństwa. Będziemy też prosili o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. W pierwszy piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. Okazja do spowiedzi św. pierwszopiątkowej od godz. 16.30; Do chorych z racji I Piątku ks. proboszcz uda się od 9.00; w sobotę ks. prefekt uda się do chorych od 9.00; Pozostałych chorych i starszych przed świętami z posługą sakramentalną, odwiedzimy w Wielki Poniedziałek 10 kwietnia od 9.00 - adresy prosimy składać w zakrystii lub kancelarii;

4.     Przyszła niedziela, 9 kwietnia, będzie już Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu; Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy gałązki palmowe, które będą przypominały palmy jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. Dzieci i młodzież ze Szkoły we Wichowie pod kierunkiem p. katechetki Ewy i p. Jadwigi Snopkowskiej przygotowały gotowe palemki, które pragną rozprowadzić wśród nas w niedzielę Palmową a zebrane środki przeznaczą na pomoc misjonarce siostrze Weronice z Rwandy, która opiekuje się sierotami w jednym ze szpitali w tym kraju;

5.     Do nabycia gazeta „Idziemy”; dziś po mszy św. o 11.00 kolejne spotkanie w ramach nauk przedmałżeńskich;

6.     Zapraszamy w piątek  na Drogę Krzyżową z Cukrowni do Kościoła o 17.30, Dorocznym zwyczajem prosimy Druhów z OSP z terenu naszej parafii o poniesienie krzyża i zabezpieczenie drogi nabożeństwa ;po mszy św. zapraszam na spotkanie do salki Panów Prezesów lub Naczelników w celu omówienia udziału OSP w Świętach  Wielkanocnych;  Zapraszamy osoby chętne  do odczytania rozważań Drogi Krzyżowej w czasie  tego nabożeństwa; W niedzielę na Gorzkie Żale po mszy św. o 16.00;

7.     W środę po mszy św. o 18.30 spotkanie Koła Biblijnego w salce parafialnej;

8.     Dziś 2 kwietnia 2017 r. po raz kolejny odbędzie się zbiórka krwi w naszej parafii. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 900 do 1500 na parkingu przy kościele. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej akcji. Honorowe krwiodawstwo jest wybitnie szlachetnym i bezinteresownym darem na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Krew jest najbardziej poszukiwanym przez szpitale środkiem medycznym, którego nie można niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować. Zawsze jest jej za mało!  Należy pamiętać, że osoby chcące oddać krew muszą okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty).

9.     Zbiórka tzw. elektrośmieci na rzecz pomocy misjonarzom. W dniu 11 kwietnia br. o godz. 13.00 przyjedzie transport po odbiór elektrośmieci złożonych na podwórzu ks. prefekta.

 

 

CZWARTA  NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU            26 marca 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W związku ze zmianą czasu na letnizmieniają się godziny odprawiana mszy św popołudniowych; pierwsza msza św. o 18.00 i 18.30; Podobnie kancelaria parafialna w dni powszednie od 16.30 do 17.45;

2.     Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

3.     Dzisiejsza niedziela przykrywa wspomnienie Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na śmierć. Patronuje on również więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom, proszącym o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom, Wspomnienie Dobrego Łotra od 2009 roku obchodzimy w Kościele jako Dzień Modlitw za Więźniów.

4.     Wielki Post, który przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Panem Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą Bożej miłosiernej miłości. Zapraszamy w piątki na Drogę Krzyżową o 17.30; a w niedzielę na Gorzkie Żale po mszy św. o 16.00;

5.     W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie Sercu Maryi – najlepszej z matek.

6.     Do nabycia gazeta „Idziemy”; dziś po mszy św. o 11.00 kolejne spotkanie w ramach nauk przedmałżeńskich;

7.     W środę po mszy św. o 18.30 spotkanie Koła Biblijnego w salce parafialnej;

8.     Dorocznym zwyczajem przed świętami wielkanocnymi chcemy przygotować fundusze na zakup kwiatów do Grobu Pańskiego oraz potrzebne dekoracje. Zostały przygotowane listy na poszczególne miejscowości. Proszę o życzliwe podjęcie zbiórki na ten doroczny cel. Dziękujemy za ofiary

9.     Podpisane listy „Mama, Tata i Ja” będące petycją do Urzędów Unijnych o ochronę Rodziny możemy zostawić w zakrystii lub u ministrantów przed kościołem;

10.           W następną niedzielę 2 kwietnia 2017 r. po raz kolejny odbędzie się zbiórka krwi w naszej parafii. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 900 do 1500 na parkingu przy kościele. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej akcji. Honorowe krwiodawstwo jest wybitnie szlachetnym i bezinteresownym darem na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Krew jest najbardziej poszukiwanym przez szpitale środkiem medycznym, którego nie można niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować. Zawsze jest jej za mało!  Należy pamiętać, że osoby chcące oddać krew muszą okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty).

11.           W następną niedziele 2 kwietnia 2017r. po mszy św. o 11.00 kolejne b. ważne spotkanie z rodzicami dzieci I komunii św.

12.           Zbiórka tzw. śmieci elektrycznych na rzecz pomocy misjonarzom. W dniu 11 kwietnia br. przyjedzie po odbiór złożonych w podwórzu ks. prefekta elektrośmieci.

13.           Doroczny wyjazd na Misterium Męki Pańskiej w Poznaniu 8 kwietnia. Koszt ok. 45 zł. Zapisy do 6 kwietnia u ks. Dawida;

 

14.           Do wieczności w tym tygodniu odeszli śp; Stanisław Gęsicki z Popowa; +Jadwiga Mertka z Łochocina, + Włodzimierz Aleksandrzak z Łochocina, +Zdzisław Zalewski ze Świątkowizny,+ Anna Kazimierska z Chełmicy Dużej;RIP+

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                19 marca 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1.   Dziś – trzecią niedzielą Wielkiego Postu kończymy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Bogu niech będą dzięki za czas dany nam po to aby przygotować się do odnowienia przymierza chrzcielnego z Bogiem. Dziękuję ks. prał. dr hab. Lechowi Królowi   za posługę Słowa i Sakramentów św., ks. Dawidowi,  Kapłanom spowiednikom z dekanatu, Panu Organiście i Panu Kościelnemu, ministrantom, Bielankom, lektorkom i kantorkom. Dziękuję Dyrekcjom Szkół z terenu parafii, Opiekunom, Paniom Katechetkom, dzieciom i młodzieży, a nade wszystko  tym parafianom, którzy odpowiedzieli swoją obecnością, modlitwą  i w czasie tych świętych ćwiczeń uczestniczyli w naukach rekolekcyjnych i skorzystali z sakramentu pojednania.. Niech Bóg pomnoży to dzieło, które sam w nas rozpoczął. Dziękuję też Paniom z plebanii za przygotowane posiłki.  

2.     Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej drodze krzyżowej o godz. 16.30  i niedzielnych gorzkich żalach o godz. 16.00. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. W przyszłą niedziele zapraszamy dzieci I komunii św. i rodziców wyjątkowo na msze św. na godzinę 16.00; Po mszy św. będziemy uczestnikami Nabożeństwa Gorzkich Żali z udziałem tych dzieci i rodziców;

3.     Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą.

4.     W kalendarzu liturgicznym rozpoczynającego się tygodnia przypadną dwie ważne uroczystości. Ponieważ w tym roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież bł. Pius IX w 1870 roku ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do św. Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

5.    Natomiast w sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy. Można włączyć się w dzieło duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Folderki są rozdawane przy wyjściu z kościoła;

6.    Do nabycia gazeta „Idziemy”; dziś po mszy św. o 11.00 kolejne spotkanie w ramach nauk przedmałżeńskich;

7.    W środę po mszy św. o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego w salce parafialnej;

8.    Zapraszamy chłopców, którzy chcieliby włączyć się do służby ministranckiej pod kierunkiem ks. Dawida; również zapraszamy dziewczęta od. kl. Iv wzwyż do wspólnoty Bielanek.

10. Dorocznym zwyczajem przed świętami wielkanocnymi chcemy przygotować fundusze na zakup kwiatów do Grobu Pańskiego oraz potrzebne dekoracje. Zostały przygotowane listy na poszczególne miejscowości. Proszę o życzliwe podjęcie zbiórki na ten doroczny cel.

11. Podpisane listy „Mama, Tata i Ja” będące petycją do Urzędów Unijnych o ochronę Rodziny możemy zostawić w zakrystii lub u ministrantów przed kościołem;

 

 

 

 

Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych 

parafia św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej 

prowadzi ks. prał. dr hab. Lech Król

 

dzień I - Droga Krzyżowa, Eucharystia ( zdjęcia )

 

dzień II - zakończenie rekolekcji ( zdjęcia )

 

 

Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie».

 
Ostatni dzień rekolekcji dla dzieci i młodzieży - Droga Krzyżowa, Konferencja, Komunia Święta ( zdjęcia )

 


Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?» 

 

Drugi dzień rekolekcji ( zdjęcia )

Jezus rzekł do nich: «Czego szukacie?»  

Pierwszy dzień rekolekcji dla Dzieci i Młodzieży (zdjęcia) 

 

 

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży

Chełmica Duża 15 – 16 – 17 marca 2017 r.

Prowadzi: ks. dr Marek Raszewski

Ewangelia wg św. Jana 1, 38-39

Jezus rzekł do nich: «Czego szukacie Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie».


15 marca 2017 r. – środa, godzina 10.00 «Czego szukacie

1 dzień – zawiązanie wspólnoty - Eucharystia

16 marca 2017 r.- czwartek, godzina 10.00 «Nauczycielu - gdzie mieszkasz

2 dzień – sakrament Pokuty i pojednania

17 marca 2017 r. – piątek, godzina 10.00 «Chodźcie, a zobaczycie»

3 dzień – Droga Krzyżowa i Nabożeństwo Słowa Bożego, Komunia św.

Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych

parafia św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej

- prowadzi ks. prał. dr hab. Lech Król

 

*

16 marca 2017 r. -  czwartek

godzina 16.30 – rozpoczęcie rekolekcji mszą św. z nauka wprowadzającą;

 

*

17 marca 2017 r. - piątek

godzina 9.00 – Msza św. z nauka rekolekcyjną;

godzina 16.30 – rekolekcyjna Droga Krzyżowa

17.00 – msza św. z nauką rekolekcyjną;

 

*

18 marca 2017 r. – sobota

Godzina 9.30 - spowiedź o 10.00 – Msza sw. z nauką rekolekcyjną:

Godzina 11.30 – spowiedź o 12.00 – Msza sw. z nauką rekolekcyjną /sakrament namaszczenia chorych/:

Godzina 16.30 spowiedź o 17.00 - Msza sw. z nauką rekolekcyjną:

 

*

19 marca – III niedziela Wielkiego Postu

 

9.00; 11.00; 14.00/Wichowo, Rachcin/; 16.00 /Gorzkie Żale;

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU          12 marca 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o godz.16.30 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 16.00  rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas gorzkich żali. Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia oraz ściślejszej wspólnoty z Panem Bogiem i bliźnimi.

2.     Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obejmujemy także głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.

3.     Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, rozpoczniemy w tym tygodniu święte wielkopostne ćwiczenia rekolekcyjne: dzieci i młodzież od środy do piątkuwłącznie poprowadzi ks. dr Marek Raszewski specjalista od dzieł biblijnych; natomiast pozostałych parafian  zapraszamy już we czwartek na 16.30 na rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych. Poprowadzi je ks. prał. dr hab. Lech Król wykładowca seminarium i UMK w Toruniu; / odczytać program/

4.     W najbliższy poniedziałek przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

5.     Do nabycia gazeta „Idziemy”; dziś po mszy św. o 11.00 kolejne spotkanie w ramach nauk przedmałżeńskich;

6.     W środę po mszy św. o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego w salce parafialnej;

7.     Zapraszamy chłopców, którzy chcieliby włączyć się do służby ministranckiej pod kierunkiem ks. Dawida; również zapraszamy dziewczęta od. kl. Iv wzwyż do wspólnoty Bielanek;

8.     Dorocznym zwyczajem przed świętami wielkanocnymi chcemy przygotować fundusze na zakup kwiatów do Grobu Pańskiego oraz potrzebne dekoracje. Zostały przygotowane listy na poszczególne miejscowości. Proszę o życzliwe podjęcie zbiórki na ten doroczny cel.

9.     Podpisane listy „Mama, Tata i Ja” będące petycją do Urzędów Unijnych o ochronę Rodziny możemy zostawić w zakrystii lub u ministrantów przed kościołem;

 

 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU   5 marca 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa papieża św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.

 

2.     Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godz. 16.30 celebrujemy nabożeństwo drogi krzyżowej, a w niedziele po mszy św. o godz. 16.00 gorzkie żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych;

 

3.     W każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

 

4.     W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

 

5.     W przyszłą – drugą niedzielę Wielkiego Postu, tradycyjnie do puszek przed kościołem złożymy ofiary na dzieło pomocy Ad Gentes, będzie to bowiem dzień modlitw w intencji misji i misjonarzy.

 

6.     Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej odbędą się w dniach od 15 do 17 marca, natomiast rekolekcje dla dorosłych od 16 do niedzieli 19 marca

 

 

7.     Do nabycia gazeta „Idziemy”; dziś po mszy św. o 11.00 spotkanie w ramach nauk przedmałżeńskich;

ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                             26 lutego 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy; jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

2.     Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych. Spotkania Wspólnoty AA odbywają się w każdy wtorek o 18.00 w salce parafialnej;

3.     Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 9.00 i 16.00. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy –  ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

4.     Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5.     Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa”

6.     W Środę Popielcową przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny

7.     W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Pierwszy piątek to dzień Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem, dlatego w naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi św. od godz. 16.00. Do chorych ks. proboszcz w piątek od 9.00 a ks. prefekt w sobotę od 9.00; W pierwszą sobotę prośmy Matkę Najświętszą o opiekę nad naszymi rodzinami.

8.     Do nabycia gazeta „Idziemy”; dziś po mszy św. o 11.00 spotkanie w salce w sprawie ubranek I komunijnych. Za tydzień pierwsze spotkanie w ramach nauk przedmałżeńskich po mszy św. o 11.00  w salce parafialnej;

 

 

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                             12 lutego 2017

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

2.     W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy;

3.     Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

4.     Do nabycia gazeta „Idziemy”; Nadal prosimy o składanie podpisów pod petycją o powstanie stopnia wodnego na Wiśle;

5.     Z okazji 100-lecia objawień Fatimskich pragniemy zorganizować wspólnie z ks. kanonikiem Dariuszem Fabisiakiem proboszczem ze Szpetala Górnego autokarową pielgrzymkę do Fatimy, Santiago de Compostella w Hiszpanii oraz Lourdes i LaSalette. Od 28.04 do 08 maja 2017 r. w cenie 2790 zł. Zapisy w kancelarii do połowy lutego.

 

6.     We środę o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego ;

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                   5 lutego 2017  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Częściej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie.

2.     W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie śpiewana pieśń Po górach, dolinach. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak też się stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.

3.     Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, wobec tych, do których mamy bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan.

4.     Do nabycia gazeta „Idziemy”; Nadal prosimy o składanie podpisów pod petycją o powstanie stopnia wodnego na Wiśle;

5.     Z okazji 100-lecia objawień Fatimskich pragniemy zorganizować wspólnie z ks. kanonikiem Dariuszem Fabisiakiem proboszczem ze Szpetala Górnego autokarową pielgrzymkę do Fatimy, Santiago de Compostella w Hiszpanii oraz Lourdes i La Salette. Od 28.04 do 08 maja 2017 r. w cenie 2790 zł. Zapisy w kancelarii do połowy lutego.

6.     Do wieczności odeszli: + Jan Korpalski, + Roman Leśniewski; +RIP+;

7.     Przygotowany został kalendarz intencji mszalnych na 2018 r.

 

 

 

 

 

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   29 stycznia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.      Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak straszna w skutkach jest ta choroba. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami.

2.      W czwartek, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu – zgodnie z żydowskim prawem – w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić Je Panu Bogu i złożyć ofiarę. Msze Święte o godz. 9.00 i 16.30; Tego dnia na uroczystą liturgię przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Panu Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.

3.      Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby podejmujące służbę Panu Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Wesprzemy też materialnie borykające się z trudnościami klasztory i domy zakonne.

4.      W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy w winnicy Pańskiej, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej od godz. 16.00; do chorych udam się od 9.00; ks. prefekt w sobotę od 9.00; W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność.

5.      Do nabycia gazeta „Idziemy”; Nadal prosimy o składanie podpisów pod petycją o powstanie stopnia wodnego na Wiśle;

6.      Po zakończonej wizycie duszpasterskiej dziękuję wszystkim rodzinom naszej parafii, którzy przyjęli kapłanów niosącym Boże błogosławieństwo; dziękuję na pomoc w zorganizowaniu dojazdów do poszczególnych miejscowości Radzie Parafialnej , P. sołtysom. Podziękowanie kieruję pod adresem osób, które nas podwoziły. Dziękujemy za posiłki czy gorący kubek herbaty; Serdecznie dziękuje za złożone ofiary przy okazji kolędy, które stanowią szczególną i nieodzowną pomoc w trosce o wymiar materialny świątyni i wspólnoty parafialnej;

7.      Spotkanie rodziców dzieci I Komunii św. z firmą SLAW_TOM w sprawie szatek  odbędzie się w niedziele 26 lutego po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej;

8.      Z okazji 100-lecia objawień Fatimskich pragniemy zorganizować wspólnie z ks. kanonikiem Dariuszem Fabisiakiem proboszczem ze Szeptala Górnego autokarową pielgrzymkę do Fatimy, Santiago de Compostella w Hiszpanii oraz Lourdes i La Salette. Od 28.04 do 08 maja 2017 r. w cenie 2790 zł. Zapisy w kancelarii do połowy lutego.

9.      Do wieczności odeszli: + Jan Dybicz, + Zdzisław Paszyński, + Leonard Gołębiewski, + Regina Ossowska;

 

 

 

 

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                           22 stycznia 2017

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.

2.     Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zakończy się w najbliższą środę, 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła, nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia. Tak bardzo pragnie jej sam Pan Jezus, a często jej brak jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, trudy i cierpienia.

 

 

Plan kolędy w tym tygodniu:

 

·        23 stycznia - poniedziałek – Godzina 9.00 – Chełmica Duża cz.I /p. Lech Szląskiewicz/ drugi ks. od 9.00 Łochocin Zdroje;/p. Krzysztof Sztypka/;

·        28 stycznia – sobota – godzina 9.00 – Łochocin Budki / p. Marek Lendzion i p. Józef Suliński/;

·        Kolęda uzupełniająca w tym tygodniu : na telefon 518 014 614;

 

1.     Do nabycia gazeta „Idziemy” ;

2.     Spotkanie rodziców dzieci I Komunii św. z firmą SLAW_TOM w sprawie szatek  odbędzie się w niedziele 26 lutego po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej;

3.     Z okazji 100-lecia objawień Fatimskich pragniemy zorganizować wspólnie z ks. kanonikiem Dariuszem Fabisiakiem proboszczem ze Szeptala Górnego autokarową pielgrzymkę do Fatimy, Santiago de Compostella w Hiszpanii oraz Lourdes i LaSalette. Od 28.04 do 08 maja 2017 r. w cenie 2790 zł. Zapisy w kancelarii do połowy lutego.

 

4.     W dalszym ciągu prosimy o podpisy petycji o budowie stopnia wodnego na Wiśle. 

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                15 stycznia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     We wtorek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.

2.     W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech to będzie naszym wkładem w dzieło ekumenizmu. 

3.     W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.

 

Plan kolędy w tym tygodniu:

 

·        16 stycznia - poniedziałek – Godzina 9.00 – Chełmica Duża Kolonia od Komunalki i drugi ks. od 9.00 od strony jeziora ;/p. Władysław Wiśniewski/;

·        17 stycznia – wtorek – Godzina 9.00 – Łochocin Gaj /p. Sławomir Mańkowski/

- Godzina 15.00 – Cyprianka za mleczarnią /p. Ireneusz Wałęza/;

·        18 stycznia – środa – Godzina 15.00 – Łochocin 5a i 5b oraz bloki 6a i 6b z mieszkaniami w dawnej Bazie POM- Łochocin;

·        19 stycznia – czwartek – Godzina 9.00 – Chełmica Duża cz. II /p. Mariusz Słomski/ i od 15.00 – Łochocin droga do Wichowa i blok 6D;

·        20 stycznia – piątek – godzina 9.00 – Świątkowizna /p. Sławomir Boruczkowski/  i od 15.00 – Chełmica za jeziorem / p. Wiktor Jagielski/

·        21 stycznia – sobota – godzina 9.00 – Cyprianka Borek / p. Leszek Wyczachowski/

4.     Do nabycia gazeta „Idziemy” ;

5.     Spotkanie rodziców dzieci I Komunii św. z firmą SLAW_TOM w sprawie szatek  odbędzie się w niedziele 26 lutego po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej;

 

6.      Do wieczności odeszli + Krystyna Jakubowska i + Daniela Słomska +RIP+

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO    8 stycznia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, per annum – w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.

 

2.     Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi – po to jesteśmy posłani do świata.

 

3.     W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. Niech będzie ona okazją do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się, zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale także o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. Kapłan przynosi do naszego domu Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru.

 

4.     Plan kolędy w tym tygodniu:

 

·        9 stycznia - poniedziałek – Godzina 9.00 – Wichowo cz. III /p. Grzegorz Gryczewski/;

Godzina 9.00 – Wichowo cz. II /p. Józef Gączewski/;

·        10 stycznia – wtorek – Godzina 9.00 – Wichowo cz. I /p. Bohdan Nowak/;

- Godzina 15.00 – Cukrownia domy 27 i 28;bl. 29 i 30;

·        11 stycznia – środa – Godzina 15.00 – Cukrownia bl. 31 i 32 i drugi ks. 33;

·        12 stycznia – czwartek – Godzina 9.00 – Fabianki od Bogucina i od 15.00 – Fabianki od Lecznicy;

·        13 stycznia – piątek – godzina 9.00 – Parcele Łochockie i Okrągła /p. Krzysztof Górczyński/  i od 15.00 – Chełmica domy od Szkoły do Cukrowni;

·        14 stycznia – sobota – godzina 9.00 – Cyprianka strona lewa od Zajazdu „Pod Aniołem” drugi ks. od p. Kijewskiej; /p. Alfred Pryliński/

 

5.     Do nabycia gazeta „Idziemy” i kalendarze Rolników;

6.     Apel o podpisy na wnioskach o realizację stopnia wodnego na Wiśle;

 

 

 

 

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI                     1 stycznia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2017 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach.

2.     W Betlejem Aniołowie głosili chwałę Pana Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, ogłoszona  z inicjatywy papieża bł. Pawła VI (list z 1967 r.), jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój.

3.     W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Msze Święte o godz. 9.00 i 16.00; Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr.

4.     W uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci, dlatego do puszek tego dnia będą zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Już dziś gorąco polecamy tę dodatkową składkę ofiarności parafian.

5.     W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W modlitwach prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, a w piątek przepraszamy Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie Bożych darów, zwłaszcza Eucharystii. Prosimy o miłosierdzie dla tych, którzy Pana Boga przeprosić nie chcą. W sobotę prosimy Niepokalane Serce Maryi o wstawiennictwo przed Bożym tronem.

6.     U progu nowego roku kalendarzowego 2017 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok Pański dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym.

7.     Do nabycia Katolicka gazeta „Idziemy” oraz kalendarze rolników i ścienne;

8.     Kolęda w tym tygodniu:

·        2.01.2017 – poniedziałek: od 9.00 - Zbytkowo od Wichowa cz, II /p. Stanisław Sznajder/ i od godz. 9.00 Popowo str. Lewa /p. Mirosław Trojanowski/;                          

·        3.01.2017 – wtorek od 9.00   Popowo str. Prawa /p. Jankowski  Dominik/ i od 15.00 Cukrownia bl. 15,16,17,18,19;              

·        4.01.2017 – środa od 9.00 – Karasiewo /p.Artur Majda/ i od 15.00 Cukrownia bl. 20 i 21;

·        5.01.2017 – czwartek od 9.00 - Chełmica Mała cz. III /p.Kamila Grabowska/ i od 15.00 Cukrownia  bl. 24 i 34;

·        6.01.2017 – piątek od 9.00/10.15 Cyprianka strona prawa /p. Grzegorz Rawski/;

·        7.01.2017 – sobota od 9.00 -          Cyprianka Zapusta /p. Marek Kwiatkowski i p. Wojciech Suski/;

 

 

 

 

 

 

 

NARODZENIE PAŃSKIE                                                                     25 grudnia 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Pan Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej tajemnicy wcielenia. Przeżywajmy te święta w gronie rodzinnym, pochyleni nad dobrą nowiną zwiastującą pokój i miłość.

2.     Niech przejawem takiego przeżywania tych świąt będzie wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. To piękny polski zwyczaj, niestety, zanikający już w naszych rodzinach i w naszej współczesnej kulturze. Polskie kolędy zawierają bogate treści teologiczne, czerpią z narodowej tradycji i historii. Niech polskie katolickie domy w tym czasie rozbrzmiewają kolędą płynącą nie tylko z głośników radiowych i telewizyjnych, ale przede wszystkim z naszych serc.

3.     Jutro drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, Msze Święte o godz. 9.00; 11.00 /po mszy św. wspólny śpiew kolęd z dziećmi przy żłóbku; i o godz.16.00;. W liturgii Kościół czci św. Szczepana, pierwszego męczennika, który przypomina, że prawda o Zbawicielu warta jest każdej, nawet największej ofiary.

4.     Oktawę Narodzenia Pańskiego ubogacają przypadające w najbliższych dniach kolejne święta.

5.     We wtorek, 27 grudnia, wspominamy św. Jana Apostoła, największego teologa wśród Ewangelistów. W środę, 28 grudnia, wspominamy św. Młodzianków, męczenników. Tradycyjnie jest to także dzień modlitw w intencji dzieci nienarodzonych. Tego dnia na świąteczną Eucharystię zapraszam szczególnie rodziców z małymi dziećmi – zostanie im udzielone specjalne błogosławieństwo.

6.     W piątek, 30 grudnia, zgodnie z kalendarzem liturgicznym, będziemy obchodzili święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Kierując myśli ku Świętej Rodzinie, powierzymy Jej nasze rodziny – niech będą Bogiem silne i promieniujące wiarą.

7.     Jeszcze w tym tygodniu – w sobotę – zakończymy rok kalendarzowy 2016. Był on brzemienny w wydarzenia na gruncie Kościoła powszechnego, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Przeżywaliśmy nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, radowaliśmy się 1050. rocznicą chrztu Polski, gościliśmy młodą cząstkę Kościoła powszechnego podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i wyjątkowego gościa – Ojca Świętego Franciszka. Mamy za co dziękować, ale mamy również za co przepraszać i prosić Bożą Opatrzność o opiekę na naszą niepewną przyszłość, dlatego bardzo serdecznie zapraszam na Eucharystię i specjalne nabożeństwo o godz. 16.30;

8.     Od wtorku w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Pragnę wraz z ks. Wikariuszem odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej. Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na potrzeby naszej parafii.


KOLĘDA:

Wtorek - Chełmica Mała cz. I –od 9.00 /p. Roman Kalinowski/ i Chełmica Mała cz. II od g. 9.00 /p. Rafał Śmiałowicz/

Środa Bednarka – /od 9.00 p. Jankowski Sebastian/ i Lisek od 9.00 /         p.Mieczysław Kraziński/;

CzwartekRachcin od 9.00 /p. Konrad Kostrzewski/ i Winduga -  Rachcinek od 9.00 /p. Lech Krzemieniecki/;

PiątekZbytkowo od Zadusznik od 9.00 /p. Jarosław Śląskiewicz; i Zbytkowo od Wichowa – od 9.00 /p. Janusz Politowski/;


9.     Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą codzienność.

 

10.           Serdeczne podziękowania: Panu Dariuszowi Głąbowi z Wichowa za przekazanie 5 szt. choinek do kościoła na dekorację do żłóbka, ks. Dawidowi wraz z ministrantami i bielankami, p. Organiście Jackowi i p. Kościelnemu Romanowi, Pani Marioli Wałęza za tegoroczne przygotowanie żłóbka Bożonarodzeniowego;

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU                     18 grudnia 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Coraz bliżej jest do uroczystości Narodzenia Pańskiego. W sobotę jest Wigilia, a potem kolejne świąteczne dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem; przede wszystkim niech to będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że Pan Bóg wkracza w naszą historię i przez to nadaje naszemu życiu Boży wymiar, a Słowo, które stało się Ciałem, jest obecne pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze.

2.     Liturgiczny obchód pamiątki narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy Świętej sprawowanej o północy z soboty, 24 grudnia, na niedzielę, 25 grudnia. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś z bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Nie stawiajmy na wigilijnym stole alkoholu i tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych;

3.     Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach biednych i samotnych. Utrwalone w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste. Niech czas Bożego narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili. W ich intencji odprawiona zostanie msza św. wspólna o 9.00 rano we wigilię;

4.     Pozostając wierni tradycji naszych ojców w wierze przyjdźmy na Pasterkę do naszej parafialnej świątyni. Pół godziny przed północą odbędzie się wspólne śpiewanie kolęd pod przewodem chóru „Rycerze Floriana” z Wichowa;

5.     Wcześniej, w pokorze zajrzyjmy głęboko do swojego serca. Może to właściwy moment na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia. W naszej świątyni okazja do przedświątecznej spowiedzi św. jeszcze w tygodniu kwadrans przed mszą św. wieczorną;

6.     Msze Święte w uroczystość Narodzenia Pańskiego będą sprawowane o godz. północy /Pasterka/ a w dzień tak jak w niedziele /9.00;11.00;16.00/

7.     Wigilijne Dzieło Pomocy - rozprowadzamy świece Caritas w zakrystii i przed kościołem; Gazeta katolicka „Idziemy”

8.     We wtorek spotkanie wspólnoty AA o godzinie 18.00; we środę zapraszamy na Koło Biblijne po mszy św. o 17.30;

 

9.     Adresy chorych, którzy chcą skorzystać ze spowiedzi i komunii św. przed Bożym Narodzeniem zgłaszajmy w zakrystii. Do chorych zgłoszonych udamy się w poniedziałek 19 grudnia od godziny 9.00;

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU            11 grudnia 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dobiegamy połowy Adwentu. Pod koniec rozpoczynającego się tygodnia, a dokładnie od soboty, 17 grudnia, wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Panem Bogiem – Sędzią Sprawiedliwym. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszą wspólnotą parafialną;

2.     Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko.

3.     Dziś kończą się parafialne rekolekcje Adwentowe. Dziękujemy Bogu za dar tych świętych dni, za Jego Miłosierdzie okazane tym , którzy w spowiedzi odnowili swoją przyjaźń z Bogiem i bliźnimi; dziękujemy ks. Krzysztofowi naszemu rekolekcjoniście za wskazywanie dróg Pańskich; kapłanom posługującym w konfesjonałach, panu Organiście, panu Kościelnemu, liturgicznej służbie ołtarza, paniom, które nas żywiły. Dziękuję Parafianom, którzy uczestniczyli w rekolekcjach adwentowych AD.2016;

4.     Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach pobłogosławionego wcześniej w kościele wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritasu.

5.     Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego Kościoła.

6.     We wtorek, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (1981 r.). Pamiętajmy o tych, którzy w tym czasie cierpieli, a nawet oddali życie;

7.     Wigilijne Dzieło Pomocy - rozprowadzamy świece Caritas w zakrystii i przed kościołem; Gazeta katolicka „Idziemy”

8.     We wtorek spotkanie wspólnoty AA o godzinie 18.00; we środę zapraszamy na Koło Biblijne po mszy św. o 17.30;

9.     Adresy chorych, którzy chcą skorzystać ze spowiedzi i komunii św. przed Bożym Narodzeniem zgłaszajmy w zakrystii. Do chorych zgłoszonych udamy się w poniedziałek 19 grudnia od godziny 9.00;

 

 

 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                                                           4 grudnia 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Niech ten święty czas mobilizuje każdego do duchowej odnowy, zacieśniania więzi z Panem Bogiem i braćmi. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z Panem, który z miłości do nas przyjmuje na siebie nasze człowieczeństwo, aby je przemienić, uświęcić.

2.     Wśród adwentowych umartwień i wyrzeczeń niech znajdzie się także miejsce na walkę z nałogami i słabościami, zwłaszcza z alkoholizmem. Może warto właśnie w tym czasie włączyć się w wielką krucjatę walki o trzeźwość naszego narodu. Ten adwentowy wysiłek pięknie wpisuje się w zadania, jakie stawia przed nami tegoroczny program duszpasterski. Tylko w pełni trzeźwym umysłem jesteśmy zdolni świadomie głosić innym zbawienie i wołać: Przyjdź, Panie Jezu!

3.     W piątek mszą św. o 16.30 rozpoczniemy tegoroczne rekolekcje adwentowe. W sobotę odbędzie się dzień naszego pojednania z Bogiem i bliźnimi; spowiedź od 9.30 a o 10.00 msza św; następnie o 11.30 spowiedź a o 12.00 msza św. /dla starszych/; o 16.30 spowiedź i o 17.00 msza św. na którą zapraszamy rodziców z dziećmi rocznicowej Komunii św., młodzież, która w październiku przystąpiła do bierzmowania oraz klasy I-e gimnazjum oraz młodzież pracującą i pozostałych parafian; W następną niedziele spotkanie na Eucharystii całej Wspólnoty parafialnej; Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof Rogala z UKSW w Warszawy;

4.     W dzisiejszą niedzielę przypada też XVII Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Specjalną zbiórką do puszek przed kościołem wspieramy Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

5.     Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami!), młodzież i dorosłych zachęcam do licznego udziału w roratach, sprawowanych w naszym kościele codziennie o godz. 16.30;

6.     W najbliższy wtorek, 6 grudnia, o wstawiennictwo prosimy św. Mikołaja, biskupa Miry Licyjskiej, który żył na przełomie III i IV wieku. Sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci i mądrości. Tego dnia tradycyjnie obdarujemy prezentami dzieci i bliskich.

7.     W czwartek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pochylamy się nad tajemnicą wiary, która mówi, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Prawda ta sięga źródeł chrześcijaństwa, pochodzi z czasów apostolskich. Prośmy naszą Najlepszą Matkę o wstawiennictwo u Jej Syna we wszelkich potrzebach, zwłaszcza o wytrwałość w walce z grzechami.

8.     Wigilijne Dzieło Pomocy - rozprowadzamy świece Caritas w zakrystii i przed kościołem; Gazeta katolicka „Idziemy”

9.     We wtorek spotkanie wspólnoty AA; we środę zapraszamy na Koło Biblijne po mszy św. o 17.30 w salce  – zostanie wyświetlony film zatytułowany „Czy naprawdę wierzysz?”

 

 

 

 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                                       27 listopada 2016

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Przeżyjemy go pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Wieńczy ono program duszpasterski, jaki realizowaliśmy przez ostatnie lata od 2013 roku. W tym czasie pogłębialiśmy naszą wiarę i osobiste relacje z Panem Bogiem, również wzajemne między sobą w rodzinach i we wspólnocie Kościoła. Na nowo odkrywaliśmy wartość naszego chrztu, także jako naród, radując się 1050. rocznicą chrztu Polski, a teraz mamy stawać się autentycznymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii w świecie. Jak Apostołów, tak każdego z nas Pan Jezus posyła, abyśmy świadczyli, że tylko w Panu Bogu pełnym miłości i miłosierdzia człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście.

 

2.     Jednocześnie dzisiejszą niedzielą wchodzimy w liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego. Ten czas warto dobrze wykorzystać dla odkrycia w sobie apostolskiego powołania. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego niesienia dobrej nowiny o przyjściu Odkupiciela. Wpatrujmy się w Maryję podążającą do swej krewnej Elżbiety i starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

 

3.     Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu celebrować jedną Mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwaną Mszą roratnią. Do licznego udziału w roratach, sprawowanych w naszym kościele codziennie o godz.16.30 zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. W soboty o 7.30; W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących, choćby przez zakup świec Caritasu, które są już do nabycia w naszym kościele. /6 zł. małe i 17.zł duże/

 

4.     W rozpoczynającym się tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu ofiarujmy w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Tym bardziej że w pierwszą sobotę, 3 grudnia, obchodzimy Dzień Misyjny. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej o godz. 15.30. Do chorych ks. proboszcz uda się w piątek od 9.00; natomiast ks. wikariusz w sobotę od 9.00;

 

5.     Rekolekcje adwentowe w naszej parafii będące dobrym przygotowaniem do odkrycia sensu adwentu jak i przeżycia Świąt Bożego Narodzenia dla nas i naszych rodzin rozpoczną się w piątek 9 grudnia mszą sw. o 16.30; w sobotę 10 grudnia dzień naszej spowiedzi a w niedzielę 11 grudnia zakończenie rekolekcji; Prowadzącym będzie ks. Krzysztof Rogala z UKSW. Zapraszamy do udziału;

6.     Za tydzień w niedzielę po mszy św. o 11.00 spotkanie Rady Parafialnej podsumowujące dotychczasowe starania o nasz kościół oraz omówienie przyszłorocznych założeń w tym zakresie;. Podczas mszy św.  poświęcenie medalików dzieciom I komunii św; Dziękuję za dekorację kościoła na adwent ks. Dawidowi, paniom katechetkom i p. Romanowi Kalinowskiemu ;

 

7.     Do wieczności odeszła śp. Jadwiga Jędrzejewska z Wichowa +RIP+

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA             20 listopada 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dzisiejsza uroczystość, ustanowiona przed ponad 90 laty encykliką papieża Piusa XI Quas primas, stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia i odkupienia. Uwielbiamy i składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie. Przez chrzest święty uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju i zbawienia.

2.     Dzisiaj kończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Był to szczególny czas łaski. Ufamy, że wielu z nas w tym roku wróciło w miłosierne ramiona Ojca, odnowiło swoją wiarę, uporządkowało swoje rodzinne, małżeńskie sprawy. Jest za co dziękować. Duchowo łączymy się z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękujemy za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.

3.     Jutro przypada wspomnienie Ofiarowania NMP. Choć odwołuje się ono do VI w. i do pamiątki poświęcenia kościoła ku czci Matki Bożej zbudowanego obok świątyni jerozolimskiej, to ma nam ukazywać wielkość i znaczenie życia ofiarowanego całkowicie Bogu. Dlatego w tym dniu modlimy się szczególnie za siostry w zakonach klauzurowych i do tej modlitwy zachęcamy wszystkich parafian.

4.     We wtorek natomiast przypada wspomnienie Świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej

5.     Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. Za tydzień, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy następny. Hasłem tego roku będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie;

6.     Solenizantów i jubilatów tego tygodnia pragniemy zapewnić o naszej życzliwości i modlitwie.

7.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA; w środę po mszy św. o 17.00 Krąg Biblijny; Do nabycia „Idziemy” z diecezjalnym  Ładem Bożym.

8.     Spotkania młodzieży w ramach 3 cyklu przygotowania do sakramentu bierzmowania odbywają się w kościele w każdą niedzielę po mszy św. o 9.00; Młodzież prosimy o czynne włączanie się w przygotowanie liturgii mszy św. pod kierunkiem ks. Dawida;

9.     Do wieczności odeszli : + Jerzy Mechowski; + Regina Kalinowska ze Zbytkowa;

+ Regina Szychulska z Cyprianki; Mariusz Gryczewski z Chełmicy Dużej; R+I+P

 

 

 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   13 listopada 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Liturgia Słowa dzisiejszej, przedostatniej, niedzieli roku liturgicznego przypomina nam
o sprawiedliwym sądzie Bożym, który czeka każdą i każdego z nas. Pan Bóg oceni nasze życie: wynagrodzi dobro, a zło ukarze. W Ewangelii znajdziemy również zapowiedź prześladowań. Wierność Chrystusowi i Jego nauce spotka się z niezrozumieniem i wrogością nawet ze strony najbliższych.

2.     W dalszym ciągu możemy jeszcze zgłaszać wypominki roczne .

3.     W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Trwa nowenna po mszy św. wieczornej przed niedzielną uroczystością.

4.     W przyszłą niedzielę zakończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Duchowo będziemy się łączyć z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękować za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas. 

5.     Pragniemy przekazać słowa serdecznych życzeń dla wszystkich solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

6.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA; w środę po mszy św. o 17.00 Krąg Biblijny; Do nabycia „Idziemy” z diecezjalnym  Ładem Bożym.

 

7.     Spotkania młodzieży w ramach 3 cyklu przygotowania do sakramentu bierzmowania odbywają się w kościele w każdą niedzielę po mszy św. o 9.00; Młodzież prosimy o czynne włączanie się w przygotowanie liturgii mszy św. pod kierunkiem ks. Dawida;

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                          6 listopada 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dzisiejsza liturgia Słowa przypomina prawdę o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym, a modlitwa za zmarłych pozwala nam pogłębiać naszą wiarę w to, że spotkamy się wszyscy w królestwie Bożym, bo „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. Dlatego tym bardziej chcemy zaprosić do udziału we wspólnej modlitwie:

·        dziś po południu, po mszy św. o godz. 16.00 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach i procesja na cmentarz; Ta różańcowa modlitwa za zmarłych odbywa się po mszy św. o godz. 16.30; we wtorek po mszy św. o 17.00;

·        przypominamy również o możliwości uzyskania w tych dniach (do 8 listopada) odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami za odwiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych.

2.     W środę, 9 listopada, będziemy obchodzić święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest katedrą biskupa Rzymu – papieża. To wspaniała okazja, aby w modlitwie powierzać osobę i posługę Ojca Świętego. Pamiętamy częste apele papieża Franciszka o modlitwę za niego.  

3.     We czwartek 10 listopada rozpoczniemy nowennę przed jubileuszowym aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana;

4.     W piątek, 11 listopada, przypadnie 98. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym dniu pragniemy szczególnie modlić się za naszych Rodaków, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny i w jej obronie. Chcemy także modlić się o to, by każdy Polak troszczył się o wspólny dom, jakim jest jego kraj. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i na Eucharystię w intencji Ojczyzny o godz. 11.00, podczas której będziemy zawierzać dobremu Bogu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polski; /dyspensa ks. Bpa Ordynariusza od pokarmów mięsnych/

5.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy zdrowia i wielu łask Bożych.

6.     Do nabycia „Idziemy” z diecezjalnym  Ładem Bożym.

7.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA; w środę po mszy św. o 17.00 Krąg Biblijny;

 

 

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA                  30 października 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     „Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota, Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota” – śpiewamy w jednej z pieśni. W sposób szczególny tę prawdę pragniemy sobie uświadomić obchodząc uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła parafialnego.

2.     Dziś i jutro jeszcze zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. Od środy natomiast, o tej samej godzinie czyli o 16.30  będziemy spotykać się na wspólnej modlitwie za naszych zmarłych, których wypisaliśmy na kartach wspominkowych. Towarzyszyć jej będzie rozważanie tajemnic różańcowych z procesją na cmentarz;

3.     We wtorek, 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, chcemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Ta uroczystość to również przypomnienie, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną. Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.00; natomiast o 11.00 wyruszy procesja żałobna na cmentarzu, podczas której będziemy się modlić się za zmarłych kapłanów, budowniczych naszej świątyni, zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin oraz błogosławić groby. Wspólne nabożeństwo żałobne zakończy msza św. w int. zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu;

4.     W środę, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Modlimy się w tym dniu za tych, którzy nas poprzedzili w drodze do wieczności. Modlimy się za zmarłych, a w sposób szczególny za tych, którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem. Na mocy specjalnego papieskiego przywileju każdy kapłan może sprawować trzy Msze Święte pod specjalnymi warunkami, dlatego też w naszym kościele będzie następujący porządek Mszy Świętych 7.30 i 16.30;

5.     Na te listopadowe dni modlitwy i zadumy przygotujmy groby naszych bliskich, zatroszczmy się o porządek na cmentarzu. Śmieci, różne odpadki, zużyte znicze, stare kwiaty proszę składać tylko w wyznaczonych miejscach do odpowiednich pojemników.

6.     Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki – dzięki niej możemy pomóc tym, którzy poprzedzili nas w drodze do Domu Ojca.

7.     W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:

·        w czwartek poza modlitwą za zmarłych polecanych w wypominkach pomodlimy się za zmarłych kapłanów, zwłaszcza tych, którzy towarzyszyli nam na drogach wiary, przygotowywali i udzielali sakramentów oraz o nowe powołania do służby Bożej;

·        w piątek po wspólnej modlitwie za zmarłych – nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa; spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 16.00; do chorych udamy się od 9.00 – ks. proboszcz a w sobotę od 9.00 – ks. prefekt;

·        w sobotę różańcowa modlitwa za zmarłych po wieczornej mszy św. stanowić będzie w tym miesiącu nasze pierwszosobotnie nabożeństwo.

8.     Życzymy wielu Bożych łask wszystkim obchodzącym urodziny i imieniny. Zmarłych pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu.

9.     Do nabycia „Idziemy” z włocławskim Ładem Bożym.

 

10.            W następna niedzielę po mszy św. o 11.00 spotkanie z rodzicami i dziećmi I Komunii sw./przynosimy małe znicze/;

Halloween – czy to tylko "niewinna” zabawa?

2016-10-26

„Dzisiejsze „zabawy” Halloween, sięgając swymi korzeniami do starych rytów pogańskich . Czy jednak jest to tyko „niewinna” zabawa? Doświadczenie chrześcijańskie mówi jednoznacznie, że wkraczanie w sferę kultów pogańskich, które zawsze są związane ze światem złych duchów, nawet kiedy czyni się to niby „dla zabawy”, jest otwieraniem się na obecność i działanie demonów. A w ogóle, w Halloween nie ma nic „świętego” do świętowania! Zdumiewa bezmyślność w przejmowaniu zwyczajów zupełnie obcych i niezrozumiałych w polskiej kulturze. Przyzwyczajenie się do pewnych symboli oraz zabawowe ich traktowanie niszczy świat kultury, która wypracowała szacunek, a także postawę milczenia i zadumy wobec tajemnicy śmierci człowieka, cmentarzy, grobów” – pisze ks. prof. Tomasz Kaczmarek, diecezjalny egzorcysta, w nocie duszpasterskiej na temat Halloween.

 

Przedstawiamy pełną treść noty:

 

W ciągu ostatnich lat w Polsce bardzo znacząco rozszerzyła się moda na Halloween, tak w kręgach szkolnych jak i osób dorosłych. Przeniesiono ją do nas nachalnie w ostatnim dwudziestopięcioleciu w ramach otwierania się na wszystko, co wówczas płynęło z Zachodu. Odpowiadając na pytanie, czym w ogóle jest Halloween, przydatnym będzie przypomnieć najpierw kontekst historyczno-kulturowy pojawienia się w Europie tegoż zjawiska.

 

Faktycznie jego korzenie sięgają fali odrodzenia się mitologii w europejskiej literaturze XVIII i XIX stulecia, która nie bez znaczenia pozostawała przy pojawianiu się różnych prądów myślowych przeciwnych chrześcijaństwu. W takim klimacie zaistniał m.in. renesans mitologii celtyckiej, ruch dążący do odkrycia i ożywienia „pierwotnych duchów Europy”, czyli powrót do mentalności i zachowań sprzed ewangelizacji. Według danych udostępnionych przy okazji Światowego Kongresu Druidów w Interlaken (Szwajcaria) w 1987 r., stowarzyszenie zrzesza ponad 3 miliony członków z całego świata, funkcjonując na podobieństwo lóż masońskich. O faktycznych celach tegoż stowarzyszenia może świadczyć ich ścisłe powiązanie z antychrześcijańskimi ruchami pacyfistyczno-ekologicznymi oraz z New Age.

 

Halloween nawiązuje właśnie do pogańskich obrzędów Celtów, którzy 31 października żegnali lato, a witali zimę. To było zakończenie jednego roku i rozpoczęcie drugiego. Podczas rytów sprawowanych tegoż dnia celtyccy kapłani, czyli druidzi, oddawali cześć bogu śmierci, nazywanego Samhain. Wierzono, że 31 października wywoływał on duchy osób zmarłych, które za życia były złymi osobami. Owe złe duchy miałyby następnie nękać ludzi i im dokuczać. Włócząc się tego dnia po polach niszczyły wszystko, co nie zostało z nich zebrane. Aby tego uniknąć, składano im ofiary, w tym także z ludzi. Natomiast sami druidzi wyruszali w tym dniu od zamku do zamku, domagając się dla siebie jedzenia. Jeżeli nie dostawali, to przeklinali dane miejsce. Czasami domagali się także składania ofiar swoim bogom – demonom z młodych dziewcząt, które palono na stosie.

 

Dzisiejsze „zabawy” Halloween, sięgając swymi korzeniami świadomie czy nieświadomie do starych rytów pogańskich, polegają na przebieraniu się za zombie, upiory wywołujące strach. Mamy tu nawiązanie do faktu, że w okresie celtyckim przebierano się w czarne, odstraszające stroje, aby upodobnić się do złego ducha. Chciano go w ten sposób oszukać, żeby im nie wyrządzał krzywdy. Poza tym, według tych neoceltyckich obrzędów, wydrążona dynia ze świeczką w środku miałaby stać się symbolem różnych duchów błąkających się w postaci ogników. Halloween stawał się w ten sposób czasem kontaktowania się z nimi. Czy jednak jest to tyko „niewinna” zabawa?

 

Doświadczenie chrześcijańskie mówi jednoznacznie, że wkraczanie w sferę kultów pogańskich, które zawsze są związane ze światem złych duchów, nawet kiedy czyni się to niby „dla zabawy”, jest otwieraniem się na obecność i działanie demonów. Szatan nie zna żartów. Jeżeli ktoś przebiera się w zombie czy wystawia przed dom symbole Halloween, uważając to tylko za zabawę, naraża się na ryzyko zetknięcia się ze światem demonów. W ten sposób mogą one niejako zawiązać pierwsze kontakty, by następnie stopniowo wpływać na wygaszanie życia religijnego i dokonywać spustoszenia w sercu człowieka, zwłaszcza w przypadku osób o powierzchownej, nieugruntowanej wierze.

 

Wystarczająco wymowne jest już to, że sami sataniści przyjęli Halloween za jeden z trzech głównych terminów w kalendarzu swoich rytów. Dla nich noc z 31 października na 1 listopada jest czasem „czarnych mszy” i orgii seksualnych. Praktyki te mają na celu połączenie się z demonami.

Dla osób głęboko wierzących, to wszystko jest przestrogą. Dla obojętnych w kwestiach wiary albo poszukujących sensacji, staje się natomiast zaproszeniem do tego, żeby spróbować czegoś tajemnego i ekscytującego. Niestety, osoby te z pewnością nie zdają sobie sprawy, że prędzej czy później padną ofiarą swojej bezmyślności, co będzie zaznaczało się w postaci nękania czy dręczenia, zaburzeń w normalnym funkcjonowaniu i w kontaktach międzyosobowych. Te „zabawy” mogą stać się nieświadomie przetarciem drogi do serca dla demona. Fakty przypominają bezlitośnie: po Halloween z reguły dużo więcej osób potrzebuje pomocy duchowej, niż to jest zazwyczaj.

 

Jakżeby w tym kontekście nie przypomnieć pouczenia św. Pawła Apostoła (1 Tes 5,22), by unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła?

 

Na pytanie, czy chrześcijanin może uczestniczyć w takiej „zabawie”, odpowiedź będzie zatem zawsze jednoznaczna, na „nie”. Nie powinien, ponieważ otwiera się w ten sposób na okultyzm. Nie powinien, ponieważ dla niego Panem życia i śmierci jest Jezus Chrystus. Chrześcijanin nie może sprawować kultu bóstwa śmierci (demonów). Nie powinien się też ze śmierci wyśmiewać.

 

A w ogóle, w Halloween nie ma nic „świętego” do świętowania!

 

Skoro mówimy o tych sprawach, warto jeszcze sięgnąć do spostrzeżeń ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego, zamieszczonych w październikowym miesięczniku „Egzorcysta” z 2016 r. Autor przyznaje tam, że trudno powiedzieć, dlaczego wspomniany wyżej dzień o nazwie Halloween zyskał w Polsce taką popularność. Być może ma to związek z czasową bliskością katolickiej uroczystości Wszystkich Świętych. O słuszności tego przypuszczenia może świadczyć sam termin Halloween, który powstał ze skrótu dwu nazw: All Hallow Day, czyli Dzień Wszystkich Świętych, oraz All Hallow Evening (Wieczór Wszystkich Świętych).

 

Przy tym wszystkim zdumiewa bezmyślność w przejmowaniu zwyczajów zupełnie obcych i niezrozumiałych w polskiej kulturze. „Zabawa” symbolami śmierci oraz paktowaniem z diabłem może prowadzić do niebezpiecznego zjawiska, zwanego w nauce o kulturze banalizowaniem symboli. Przyzwyczajenie się do pewnych symboli oraz zabawowe ich traktowanie niszczy świat kultury, która wypracowała szacunek, a także postawę milczenia i zadumy wobec tajemnicy śmierci człowieka, cmentarzy, grobów. Zniszczenie owej postawy, która w chrześcijańskiej kulturze nieodzownie łączona jest z cmentarną ciszą, budzić może nowe pokolenie barbarzyńców. W średniowiecznych kronikach spotkać można opisy plądrowania polskich miast przez pogańskich najeźdźców. Kronikarze odnotowywali też, że barbarzyńcy nawet zmarłym nie dali spokoju, plądrując ich groby. Pusty śmiech w wigilię Wszystkich Świętych, urządzane wówczas dyskoteki i tańce czy czerwone wino (symbol krwi) wypijane z pucharów w kształcie trupich czaszek są tego typu destrukcją kulturową.

 

Zrozumiałym jest przeto bardzo zdecydowany sprzeciw chrześcijaństwa wobec Halloween.

Katoliccy biskupi Francji uznali obchodzenie Halloween za odrodzenie pogańskich zwyczajów. Nawet liberalny w innych kwestiach Kościół luterański w Szwecji, stwierdził, że Halloween, to gloryfikacja zła, przemocy i śmierci. Zmarły 15 lat temu biskup radomski Jan Chrapek określił Halloween jako pogański obyczaj, bezmyślnie promowany przez media i niektóre szkoły, który zamazuje chrześcijański wymiar modlitewnego spotkania nad grobami bliskich.

Wydaje się, że w organizowaniu Halloween w polskich szkołach sprawdza się socjologiczna zasada, znana jako zachowanie „się”. Grupy podejmują działania, ale nie mają większego pojęcia, co czynią. Na pytanie: „Dlaczego to robicie”?, odpowiedzią jest jedynie: „Bo to się teraz robi, to się teraz obchodzi, tak się teraz bawi”. Owo „się” staje sią jedynym uzasadnieniem dla podjętych działań. O dalszych skutkach nikt nie myśli. Bagatelizuje się fakt, że dzieci, przebierając się za czarowników, uczestniczą we wróżbach, „bawią się” w strachy. Dominującymi kolorami są czerń i pomarańcz, a najczęstszą symboliką czaszka, piszczele, a więc tzw. symbole cmentarne łączone często z satanizmem. Nawet bezmyślne oddawanie w ten sposób czci szatanowi jest w jakimś stopniu jego triumfem. Propaguje się okultyzm, wiarę w siły i moce zła, daje się wiarę – choćby na poziomie zabawy – w potęgę ezoteryzmu i spirytyzmu.

 

Zakończmy te uwagi słowem Ojca świętego Franciszka. W październiku 2014 r. podczas spotkania z duchownymi, zebranymi w Rzymie w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, Papież uwrażliwiał uczestników tegoż spotkania, by zawsze zachowywali rozsądny dystans wobec tego wszystkiego, co proponuje społeczna demagogia, w tym telewizja, kino. W pogoni za sensacją i łatwym poklaskiem często bowiem rozbudzają one w młodych ludziach zainteresowanie okultyzmem i satanizmem. A wstępem do tego jest właśnie zabawowo traktowane Halloween !

 

 

ks. prof. Tomasz Kaczmarek

/tekst pochodzi z www.diecezja.wloclawek.pl/

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU            23 października 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ponownie przypomina o wartości pokornej, ufnej, wytrwałej modlitwy. Gdy stanę w prawdzie przed Bogiem i przed samymi sobą, uznam swoją słabość i grzeszność, wtedy zostanę wysłuchany i Pan udzieli mi swojej łaski. Przykładem takiej modlitwy jest modlitwa różańcowa, której szczególnie poświęcony jest październik. Zapraszamy was, drodzy parafianie, do wspólnego odmawiania różańca codziennie po mszy św. o godz. 16.30 w naszym kościele parafialnym.

 

2.     Dziś przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, który w naszej Ojczyźnie rozpoczyna Tydzień Misyjny. Podczas różańcowych nabożeństw w tym tygodniu będziemy polecać Panu Bogu dzieło misyjne Kościoła. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczymy na materialną pomoc misjom i misjonarzom.

 

3.     Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za naszych zmarłych. Zachęcamy do zgłaszania wypominek rocznych i tzw. jednorazowych; Przypominam, ze od kilku już lat pielęgnujemy różaniec za zmarłych wraz z powyższymi wypominkami w czasie oktawy Wszystkich Świętych.

 

4.     We wtorek o godzinie 18.00 spotkanie wspólnoty AA, w środę po mszy św. o 17.30 spotkanie modlitewne Kręgu Biblijnego; Do nabycia gazeta „Idziemy”.

 

5.     Pozdrawiamy serdecznie solenizantów i jubilatów tygodnia, przekazując im najlepsze życzenia. Zmarłych w ostatnim czasie parafian /śp. Antoni Jaroński z Chełmicy Dużej/ polecamy dobroci i miłosierdziu Boga.

 

 

 

DZWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 16 października 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się modlić; że nasza modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwała. Wierność modlitwie różańcowej − przesuwaniu paciorków i powtarzaniu tych samych zdań może nam dopomóc, by nasza modlitwa charakteryzowała się wymienionymi przymiotnikami; Zatem zapraszamy każdego wieczoru po mszy św. o godz. 16.30 na wspólne różańcowe nabożeństwa.

2.     Dzisiaj powracamy pamięcią do pamiętnych wydarzeń sprzed 38 lat, gdy nasz Rodak, dziś już nasz Święty orędownik w niebie, Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Pragniemy wciąż na nowo odczytywać i rozważać dzieło życia oraz nauczanie papieża Polaka. W sposób szczególny uczynimy to w czasie dzisiejszego nabożeństwa różańcowego, którego rozważania będą osnute wokół myśli Świętego Jana Pawła II.

3.     We wtorek, 18 października, w liturgiczne święto Świętego Łukasza Ewangelisty, na wieczornej Eucharystii i różańcu modlić się będziemy za lekarzy i pielęgniarki z okazji przypadającego w tym dniu ich patronalnego święta.

4.     W sobotę, 22 października Kościół w liturgii wspomina Świętego Jana Pawła II. Jest to rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas której padły słowa zachęty do odwagi i otwarcia drzwi Chrystusowi.

5.     W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny i rozpoczniemy Tydzień Misyjny. W tym dniu naszą modlitwą, a także materialną ofiarą będziemy chcieli wspomóc tych, którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła – misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność.

6.    We wtorek o godzinie 18.00 spotkanie wspólnoty AA, w środę po mszy św. o 17.30 spotkanie modlitewne Kręgu Biblijnego; Do nabycia gazeta „Idziemy” z moim artykułem o uroczystości konsekracji ołtarza i wizytacji Ks. Biskupa Ordynariusza.

7.     Wszystkich obchodzących urodziny i imieniny zapewniamy o życzliwości i modlitwie.
W modlitwach w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych : Wiesław Suski z par. Ostrowite.; Halina Celmer z Łochocina, Maciej Kubiak z Cyprianki; + RIP+.

8.     Zachęcamy do zamawiania wypominek za zmarłych z racji zbliżających się Uroczystości Wszystkich św. i Dnia Zadusznego.

9.     Chcę też przypomnieć osobom, które zamierzają stawiać pomniki na grobach bliskich. Proszę zamawiać wymiarowe pomniki nie przekraczające 2 m. W przeciwnym razie nie będzie zgodny na stawianie ponadwymiarowych  gdyż prowadzi to do konfliktowych sytuacji w sąsiedztwie i jest niezgodne z regulaminem cmentarza. Najpierw zamiar stawiania pomnika zgłaszamy w kancelarii parafialnej w celu ustalenia wymiarów;

 

 

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                             9 października 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Pan Jezus oczekuje od nas wiary, bo tylko wtedy może dokonywać wielkich dzieł. Musimy zapytać samych siebie: czy dostrzegamy to Boże działanie w nas i czy jesteśmy Bogu wdzięczni za otrzymywane łaski? Można powiedzieć, że tego uczymy się przez całe życie.

2.     Dzisiaj, już po raz 16., obchodzimy w całym kraju Dzień Papieski. To wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II. Chcemy również dołożyć swoją „cegiełkę” do budowy żywego pomnika Jana Pawła II, materialnie wspierając zdolną, lecz ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych miasteczek. Młodzi przedstawiciele naszej parafii czekają przy drzwiach kościoła ze specjalnymi skarbonkami. „Bóg zapłać” za składane ofiary.

3.     Październik to miesiąc różańcowej modlitwy, o której Święty Jan Paweł II mówił, że to modlitwa, którą bardzo ukochał. My także wzbudźmy w sobie pragnienie umiłowania tej modlitwy. Niech pomoże nam w tym udział w nabożeństwach różańcowych, które odprawiamy każdego dnia o godz. 17.00;

4.     We wtorek o godzinie 18.00 spotkanie wspólnoty AA, w środę po mszy św. o 17.30 spotkanie modlitewne Kręgu Biblijnego;

5.     W czwartek, w 13. dzień miesiąca, ostatni w tym roku dzień fatimski. Zapraszamy na nabożeństwo fatimskie po mszy św. o 17.30;

6.     W piątek, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W naszych modlitwach nie zapominajmy o tych, którzy trudzą się nad przekazywaniem wiedzy i kształtowaniem postaw młodego pokolenia w naszym kraju. W ich intencji będziemy modlić się szczególnie podczas nabożeństwa różańcowego i na wieczornej Eucharystii o godz. 16.30;

7.     Ogłoszenia społeczne ; szczepienia przeciwko pneumokokom; mammografia w przy UG w Fabiankach24.10.2016 r. oraz ambulans dla dawców krwi przy kościele św. Józefa w Szpetalu Górnym; 23.10.2016 r. ; Propozycja wyjazdu do Częstochowy – 15 października 2016 r. „Wielka pokuta”

8.     W Dniu Dziecka Utraconego w sobotę 15.10.2016 r. zapraszamy na mszę św. o 16.30 szczególnie rodziny, które w swej historii przeżyły takie doświadczenie. Wieczorem pomodlimy się prz grobie Dzieci Utraconych na naszym cmentarzu parafialnym;

9.     Podziękowania za przygotowanie uroczystości poświęcenia ołtarza i wizytacji w naszej parafii ks. Biskupa:  Radzie Parafialnej z jej przewodniczącą p. Różą Jaworską i p. Grzegorzem Rawskim, Paniom z Koła Kobiet z  Łochocina na ręce p. Marii Dobrowolskiej, KGW ze Zbytkowa na ręce p. Seweryny Jabłońskiej,  Paniom z Cyprianki Zapusty na ręce p. Teresy Leszczyńskiej, paniom z Rachcina na ręce p. Marzeny Krazińskiej, Wspólnocie Koła Biblijnego na ręce p. Lucyny Brodzińskiej, Żywej Roży z p. Genowefą Sękowską,  Panom strażakom z Łochocina i Wichowa wraz z pocztem sztandarowym,, Dyrekcjom Szkół z Cyprianki i Wichowa za obecność pocztów sztandarowych wraz z uczniami; Bielankom, p. Organiście, p. Kościelnemu, p. Justynie Rawskiej i p. Jarosławowi Ciarkowskiemu, p. Adamowi Skrzypińskiemu, Laurze Czarnomskiej i Julce Rawskiej, p. Marioli Wałęza, ministrantom,  oraz wszystkim parafianom i gościom, którzy wzięli udział w tym historycznym wydarzeniu rozpoczynającym jubileusz 100 lecia konsekracji naszej świątyni; słowa szczególnego podziękowania kieruję do ks. Dawida za wspieranie moich starań aby ta uroczystość wypadła jak najdostojniej;

10.           Solenizantom i jubilatom tygodnia przekazujemy najserdeczniejsze życzenia. Zmarłych ostatnio parafian polecamy dobroci i miłosierdziu Boga.

 

 

 

Konsekracja ołtarza w kościele parafialnym w Chełmicy Dużej

foto. Ks. Biskup dokonuje konsekracji ołtarza

 

 

Na większą chwałę Boga Wszechmogącego w Trójcy sw. Jedynego w szesnastym roku trzeciego tysiąclecia, w czwartym roku pontyfikatu papieża Franciszka, w 1050 rocznice chrztu Polski, w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, na rok przed 100 rocznicą konsekracji świątyni w Chełmicy Dużej J E ks. Biskup Ordynariusz  Wiesław Alojzy Mering Pasterz Kościoła Włocławskiego dokonał w dniu 2 października 2016 roku  konsekracji ołtarza i poświęcenia przebudowanego prezbiterium.

Uroczystość zbiegła się z przypadającą w tym roku kanoniczną wizytacją naszej parafii. Wizytację rozpoczęło spotkanie Dostojnego Gościa w domu plebanijnym z przedstawicielami Wspólnot Duszpasterskich działającymi w naszej parafii.  Słowa powitania skierowali do ks. Biskupa przedstawiciele Rady Parafialnej z Jej przewodniczącą p. Różą Jaworską, a następnie na ręce Czcigodnego Gościa obecni złożyli kwiaty. Przy stole zebranych przedstawił ks. Biskupowi gospodarz parafii proboszcz ks. Henryk Wysocki prezentując w krótkich słowach działalność poszczególnych Wspólnot Duszpasterskich.

O godzinie 11.00 w pięknej neogotyckiej świątyni wypełnionej wiernymi z udziałem pocztów sztandarowych ze Szkoły im. Orła Białego z Cyprianki, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II z Wichowa jak i Pocztu sztandarowego Jednostki OSP z Wichowa, której założycielem przed stu laty był budowniczy kościoła w Chełmicy Dużej ówczesny proboszcz ks. kan. Antoni Klimaszewski,  rozpoczęła się msza sw. z rozbudowaną liturgią poświęcenia ołtarza. Ks. Biskup w otoczeniu obecnych kapłanów ks. wicedziekana dekanatu szpetalskiego Dariusza Fabisiaka oraz ks. prałata Józefa Wysockiego proboszcza parafii św. Wojciecha w Koninie wysłuchał sprawozdania z ostatnich 5 lat  pracy duszpasterskiej które przedstawił proboszcz parafii. „Dzisiejsza wizytacja kanoniczna Pasterza Diecezji  - mówił - dopisuje kolejną kartę historii naszej parafii i tej prawie 100 letniej świątyni. Jak podaje kronika naszego kościoła parafialnego 7 października  1917 roku miała miejsce uroczysta konsekracja nowo wybudowanego kościoła parafialnego w Chełmicy Wielkiej. Dokonał jej ówczesny Ordynariusz Płocki  abp Julian Nowowiejski, gdyż wtedy parafia należała do diecezji płockiej. Chcemy aby dzisiejsza uroczystość zainicjowała roczny obchód 100 rocznicy poświecenia tego kościoła.  Tym znamiennym wydarzeniem będzie konsekracja ołtarza i poświęcenie odnowionego prezbiterium naszej świątyni o co serdecznymi słowami Ciebie Drogi Ojcze prosimy.” Po czym przedstawiając charakterystykę parafii wskazał na radosne strony życia duchowego jak i problemy z którymi starają się radzić duszpasterze na płaszczyźnie posługiwania tutejszemu lokalnemu kościołowi. „ Nasza Wspólnota uczestniczy i na swój sposób  przeżywa te trudności, które są udziałem całego społeczeństwa polskiego, a więc: problemy materialnej biedy – wspomniane bezrobocie, problemy małżeństw rozbitych i niesakramentalnych, problemy wsi polskiej, problemy wynikające z kultury konsumpcyjnej, demoralizacji i permisywizmu moralnego „.

„ W jakim sensie z tego wymiaru duchowego życia parafii wyrasta troska o świątynię parafialną gdzie się gromadzimy przy wspólnym stole Eucharystii .  Ten piękny kościół to wyjątkowy dar minionych pokoleń, które zostawiły go naszemu jak i przyszłym pokoleniom  ale jednocześnie odpowiedzialne zadanie aby nie  został zaprzepaszczony ich wysiłek i trud jaki włożyli przed stu prawie laty budując ten Boży Dom. Neogotycka świątynia zaprojektowana przez warszawskiego architekta Stefana Szyllera i wzniesiona wysiłkiem ofiarodawców i parafian dziś stanowi poważne wyzwanie dla nas. Upływający czas i inne czynniki zewnętrzne zostawiają niszczejący ślad tak na murach zewnętrznych jak i wewnątrz. Dlatego każdy choćby najmniejszy wyraz troski o jej odrestaurowanie jest ze wszechmiar pożądany.” 

Następnie ks. proboszcz podziękował parafianom :”Pragnę wyrazić wdzięczność moim parafianom  za ich zaufanie wobec mojej posługi i podejmowanych remontów i inwestycji.  W jakimś sensie symbolicznym podsumowaniem stanu życia duchowego naszej wspólnoty parafialnej jak i podejmowanej troski o sprawy materialne tej świątyni staje się dzisiejsza uroczystość konsekracji ołtarza „.

"Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej z żywych kamieni" (Rytuał). Konsekracja jest to Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec wszystkich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce spotkania, przebaczenia, jako miejsce, w którym niebo spotyka się z ziemią. Ten akt potwierdza również godność człowieka, który wyszedł od Boga, jest Jego odblaskiem przez wolność, możliwość wyboru i zdolność do miłości.  W obrzędzie konsekracji występuje wiele symboli o głębokim znaczeniu. Na początku Biskup Konsekrator święci wodę, ołtarz i wiernych. W tym akcie nawiązuje się do chrztu, który czyni z nas świątynię Ducha Świętego. Po Liturgii Słowa następuje namaszczenie olejem ołtarza . Olej święci się w Wielki Czwartek w katedrze, matce wszystkich kościołów. Namaszczenie nawiązuje do tradycji Starego Testamentu, namaszczania proroków i królów. Wydarzenie to wiązało się z godnością osoby namaszczonej i określało jej powołanie oraz zadanie do spełnienia. Sam Pan Jezus został namaszczony (Mesjasz), aby odkupić ludzkość.  Ołtarz namaszcza się, aby służył do sprawowania Najświętszej Ofiary. Podczas widzialnego namaszczenia olejem dokonuje się namaszczenie niewidzialne Duchem Świętym. Po namaszczeniu ołtarza następuje jego okadzenie, okadza się również wiernych. Czynności te symbolizują, że odtąd modlitwa, jak woń kadzidła, wznosi się do Boga. Świątynia ma być wypełniona modlitwą ludzi, którzy tu przychodzą. Następuje teraz uroczyste oświetlenie ołtarza oraz zapalenie wszystkich innych świec. Płonąca świeca oznacza Jezusa Chrystusa - Światłość świata.

Z takim rozumieniem treści tej bogatej liturgii zgromadzeni w świątyni pod przewodnictwem Pasterza Diecezji, który wygłosił do zebranych homilię poświęconą roli i znaczeniu ołtarza tak dla liturgii jak i do życia konkretnego chrześcijanina  -  doświadczaliśmy tajemnicy spotkania Boga z człowiekiem, który zbudował dla Niego Ołtarza ofiarny. W poszczególne akty liturgii konsekracji ołtarza włączały się coraz to nowe grupy parafian: lektorzy, kantorki pięknie wykonujące śpiewy liturgiczne, kobiety z KGW w strojach ludowych, panowie strażacy z OSP, Dziewczęca Służba Maryi /Bielanki/, ministranci …

 Przy wspólnym śpiewie pieśni „Pan wieczernik przygotował…” dopełnił się oczekiwany czas wspólnej Uczty Eucharystycznej przy nowo poświęconym Stole Pańskim.

 

 

DZWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU             2 października 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś w niedzielę przeżywamy w naszej parafii uroczystość wizytacji kanonicznej ks. Biskupa Ordynariusza WIESŁAWA MERINGA. Ta wizyta zbiega się z  rozpoczęciem Jubileuszowego Roku 100 rocznicy konsekracji naszego kościoła. Szczególnym wydarzeniem będzie konsekracja ołtarza kamiennego oraz poświęcenie odnowionego prezbiterium naszego kościoła na mszy św. o godzinie 11.00; Sakramentu bierzmowania udzieli ks. Biskup młodzież na mszy św. o godzinie 16.00;Natomiast o godzinie 15.30na naszym parafialnym cmentarzu pod przewodnictwem ks. Biskupa odbędą się modlitwy za naszych bliskich zmarłych.

2.     Rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej, o której Święty Jan Paweł II mówił, że  zajmowała ona ważne miejsce w jego życiu duchowym, towarzyszyła mu w chwilach radości i doświadczenia. Papież Franciszek podkreśla, że otwiera ona nas na Pana Boga, pomaga przezwyciężyć egoizm i wnosi pokój w serca, w rodziny, w społeczeństwo i w świat, że to modlitwa, która wspiera nas w zmaganiach ze złem. Zachęceni tymi świadectwami weźmy do rąk różaniec i módlmy się, powierzając Panu Bogu naszą codzienność oraz rozważajmy tajemnice z życia Chrystusa i Jego Matki. Zapraszamy na wspólne różańcowe nabożeństwa po mszy św. o 16.30; w niedzielę po mszy św. o 16.00;

3.     W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek szczególną intencją wspólnej modlitwy różańcowej będzie prośba o nowe i święte powołania zakonne i kapłańskie, w piątek zaś wynagrodzenie zniewag, jakie Serce Jezusowe doświadcza przez oziębłość ludzkich serc. Piątkowy różaniec zakończymy litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i aktem oddania rodzaju ludzkiego. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 16.00;

4.     Wizytę z sakramentem chorych w I piątek ks. proboszcz rozpocznie od 9.00 ks. prefekt w sobotę od 9.00; 

5.     W piątek także przypada wspomnienie NMP Różańcowej, ustanowione na pamiątkę wyproszonego przez modlitwę różańcową zwycięstwa floty chrześcijańskiej pod Lepanto w 1571 roku. W dzień Matki Bożej Różańcowej w naszym kościele Msze Święte o zwykłej porze.

6.     W przyszłą niedzielę już po raz 16. będziemy w całym kraju obchodzić Dzień Papieski. To wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka –  Świętego Jana Pawła II. Rozważania różańcowe podczas wieczornego nabożeństwa w tym dniu pragniemy osnuć wokół nauczania papieża Polaka. Chcemy również złożyć swoją „cegiełkę” w budowę żywego pomnika Jana Pawła II, materialnie wspierając zdolną, lecz ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych miasteczek. Młodzi przedstawiciele naszej parafii będą stać przy drzwiach kościoła ze specjalnymi skarbonkami. „Bóg zapłać” za składane ofiary.

7.     Solenizantom i jubilatom tego tygodnia pragniemy przekazać najserdeczniejsze słowa życzeń i pozdrowień. Zmarłych parafian Annę Politowska z Rachcina i Zofię Urbaczewską z Chełmicy Małej polecamy Bożemu miłosierdziu.

8.     Nastąpiła zmiana godzin odprawianych w dni powszednie mszy św. GODZINA 16.30; RÓŻANIEC 17.00 i DRUGA MSZA ŚW. O 17.30; Podobnie zmieniają się godziny urzędowania kancelarii parafialnej – od 15.30 do 16.30;

 

 

 

Po raz kolejny odbędzie się zbiórka krwi.

Po raz kolejny w naszej gminie odbędzie się zbiórka krwi. Tym razem akcja zorganizowana zostanie w dniu 23. 10. 2016 r. przy parafii św. Józefa w Szpetalu Górnym. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 900 do 1500.  Nikogo nie trzeba przekonywać jak bezcennym i bezinteresownym darem jest ludzka krew. Honorowe krwiodawstwo jest wybitnie szlachetnym i bezinteresownym darem na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Krew jest najbardziej poszukiwanym przez szpitale środkiem medycznym. Zawsze jest jej za mało!

Osoby chcące oddać krew muszą okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty). Akcja skierowana jest do osób w wieku 18-60 lat, które w dniu poboru powinny się do tego odpowiednio przygotować:

         należy być po lekkim posiłku,

         nie powinny zgłaszać się osoby przeziębione i po spożyciu alkoholu,

         osoby palące powinny ograniczyć tego dnia palenie,

         należy pamiętać o terminach ostatnich badań (chodzi o ostatnie pół roku), o przebytych chorobach, pobytach w szpitalu.

 

Serdecznie zapraszamy do licznego i czynnego udziału w tej bardzo pożytecznej akcji.

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                25 września 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W czwartek przypada święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Pamiętamy
z lekcji religii, że poza światem widzialnym istnieje
świat rzeczy niewidzialnych, świat duchowy. Pan Bóg stworzył Aniołów i powierzył im misję bycia Jego posłańcami i jednocześnie naszymi towarzyszami w ziemskiej pielgrzymce. Aniołów, których będziemy wspominać w liturgii w najbliższy czwartek, nazywamy Archaniołami. Jak naucza w jednej z homilii Święty Grzegorz Wielki, są oni Bożymi zwiastunami w sprawach większej wagi.

2.     Najbliższa sobota będzie pierwszą sobotą października – miesiąca różańcowej modlitwy. Następuje zmiana godzin odprawianych mszy św. GODZINA 16.30; RÓŻANIEC 17.00 I DRUGA MSZA ŚW. O 17.30; Podobnie zmieniają się godziny urzędowania kancelarii parafialnej – od 15.30 do 16.30; W tym miesiącu będziemy spotykać się na nabożeństwach różańcowych. Nabożeństwa różańcowe przez cały miesiąc po mszy św. o 16.30 /godz. 17.00/; w niedzielę po mszy św. o 16.00;

3.     W następną niedzielę będziemy przeżywać w naszej parafii uroczystość wizytacji kanonicznej ks. Biskupa Ordynariusza WIESŁAWA MERINGA. Ta wizyta zbiega się z  rozpoczęciem Jubileuszowego Roku 100 rocznicy konsekracji naszego kościoła. Szczególnym wydarzeniem będzie konsekracja ołtarza kamiennego oraz poświęcenie odnowionego prezbiterium naszego kościoła. Serdecznie zapraszamy na mszę św. inaugurującą te obchody 2 października w niedzielę o godzinie 11.00; Niech nasza obecność na tej mszy św.,  wspólna modlitwa będzie znakiem dla nas, że trwamy w wierze naszych Ojców; Sakramentu bierzmowania udzieli ks. Biskup młodzież na mszy św. o godzinie 16.00; Natomiast także 2 października o godzinie 15.30 na naszym parafialnym cmentarzu pod przewodnictwem ks. Biskupa odbędą się modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Przygotujmy się także i na to spotkanie porządkując groby bliskich;   

4.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce a w środę  spotkanie Koła Biblijnego po mszy św. o 19.00 w salce parafialnej;

5.     Dziś do nabycia katolicka gazeta „Idziemy”.

 

6.     Serdecznie pozdrawiamy solenizantów i jubilatów tygodnia, przekazując słowa najlepszych życzeń. Dla ostatnio zmarłych parafian pragniemy prosić o szczęście wieczne.

 

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU          18września 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     „Nie możecie służyć Bogu i mamonie” – przestrzega nas dzisiaj Pan Jezus. Ta Chrystusowa przestroga każe nam zadać pytanie o nasz system wartości, o priorytety w naszym życiu.

2.     W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w naszej Ojczyźnie Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ogarniamy modlitwą dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w różnego rodzaju mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości.

3.     Rodziców wraz z dziećmi, które zamierzają przystąpić do I Komunii św. w tym roku szkolnym zapraszamy na I spotkanie dziś  w niedzielę 18 września na mszę sw. o 11.00;

4.     Dziś w niedzielę 18 września o 11.00 rocznicowa msza św. w int. dzieci ochrzczonych w ubiegłym roku.

5.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce a w środę  spotkanie Koła Biblijnego po mszy św. o 19.00 w salce parafialnej;

6.     Dziś do nabycia katolicka gazeta „Idziemy”.

7.     Historia minionych pokoleń mieszkających na tych terenach została spisana i wydana w formie książkowej przez p. Jana Bielickiego. Warto posiadać tę pozycję książkową w domowej biblioteczce, znajdziemy tam też dwa rozdziały o naszej parafii o naszym kościele . Zainteresowanych nabyciem tej książki „Fabianki i okolice” proszę o kontakt w kancelarii parafialnej;

8.     Dziś w niedziele 18 września po mszy św. o 16.00 zebranie Rady parafialnej w salce parafialnej;

9.     Solenizantom i jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia zdrowia i wielu Bożych łask.

10.           O dar miłosierdzia i życia wiecznego pomódlmy się dla Roberta Sztuki z Fabianek, Jadwigi Siecińskiej z Chełmicy Małej  naszych ostatnio zmarłych parafian.

11.           Już dziś na dwa tygodnie przed wyjątkową uroczystością jaką będziemy przeżywać w naszej parafii związaną z rozpoczęciem Jubileuszowego Roku 100 rocznicy konsekracji naszego kościoła, poświęceniem nowego ołtarza w naszym kościele oraz wizytacją ks. Biskupa Ordynariusza serdecznie zapraszam na mszę św. inaugurującą te obchody 2 października w niedzielę o godzinie 11.00; Niech nasza obecność na tej mszy św.,  wspólna modlitwa będzie znakiem dla nas, że trwamy w wierze naszych Ojców; Sakramentu bierzmowania udzieli ks. Biskup młodzież na mszy św. o godzinie 16.00; Natomiast także 2 października o godzinie 15.30 na naszym parafialnym cmentarzu pod przewodnictwem ks. Biskupa odbędą się modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Przygotujmy się także i na to spotkanie porządkując groby bliskich;   

12.           W dniu 14 września 2016 r.  zmarł ks. kan. Senior Eugeniusz Czarnecki z Wielgiego. Uroczyste pożegnanie zmarłego  kapłana w poniedziałek o 17.00 w kościele parafialnym we Wielgiem. Pogrzeb we wtorek o 11.00 także we Wielgiem gdzie na miejscowym cmentarzu ks. kan. Eugeniusz  zostanie pochowany.

 

 

 

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

11 września 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dzisiejsza liturgia Słowa przypomniała nam prawdę o nieskończonym miłosierdziu Boga. Pan Bóg przebacza nasze grzechy, kiedy widzi szczery żal i chęć poprawy i cieszy się z naszego nawrócenia. Pielęgnujmy w sobie pragnienie nieustannego przemieniania naszego życia i korzystajmy jak najczęściej z sakramentu pokuty i pojednania, w którym doświadczamy Bożego miłosierdzia. Codziennie przed i podczas Mszy Świętej kapłani służą posługą w konfesjonale.

2.     We wtorek, 13 września kolejny dzień fatimski. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na godz. 18.30; Po Mszy Świętej nabożeństwo fatimskie z procesją.

3.     W środę, 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego upamiętniające odnalezienie relikwii krzyża, na którym umarł i dokonał zbawienia świata nasz Pan Jezus Chrystus. W czasach, kiedy symbole naszej wiary są znieważane, miejmy odwagę przyznać się, że jesteśmy chrześcijanami przez pobożne czynienie tego znaku, gdy przechodzimy obok kościoła czy przez okazywanie szacunku przydrożnym kapliczkom i krzyżom. Zapraszamy w tym dniu na Msze Święte, które odprawimy o godz. 18.00 i 18.30;

4.     W czwartek, 15 września Kościół w kalendarzu liturgicznym wspomina Matkę Bożą Bolesną.

5.     Przyszła sobota to wspomnienie 77. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach o pomordowanych na Wschodzie, o ofiarach Golgoty Wschodu.  Prośmy, by trudne i nierozwiązane dotąd kwestie wspólnych dziejów polsko-rosyjskich mogły doczekać się sprawiedliwego i zgodnego z historyczną prawdą rozstrzygnięcia.

6.     Rodziców wraz z dziećmi, które zamierzają przystąpić do I Komunii św. w tym roku szkolnym zapraszamy na I spotkanie w niedzielę 18 września na mszę sw. o 11.00;

7.     Rocznicowa msza św. w int. dzieci ochrzczonych w ubiegłym roku w niedzielę 18 września o 11.00;

8.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce a w środę  spotkanie Koła Biblijnego po mszy św. o 19.00 w salce parafialnej;

9.     Dziś do nabycia katolicka gazeta „Idziemy”.

10.           Historia minionych pokoleń mieszkających na tych terenach została spisana i wydana w formie książkowej przez p. Jana Bielickiego. Warto posiadać tę pozycję książkową w domowej biblioteczce, znajdziemy tam też dwa rozdziały o naszej parafii o naszym kościele . Zainteresowanych nabyciem tej książki „Fabianki i okolice” proszę o kontakt w kancelarii parafialnej;

11.           Przekazujemy najlepsze życzenia obchodzącym w tym tygodniu imieniny i urodziny. Zmarłych śp. Sabinę Osińską z Chełmicy Dużej i śp. Annę Skrzypińską z Cyprianki polecamy Bożemu miłosierdziu.

12.           W niedziele 18 września po mszy św. o 16.00 zebranie Rady parafialnej.

 

 

 

DWUDZISTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       4 września 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Pan Jezus stawia nam – swoim uczniom − wysokie wymagania. Ma być w naszym życiu na pierwszym miejscu. Od Niego winno brać początek każde działanie i w Nim znajdować swoje dopełnienie. Jako komentarz do słów dzisiejszej Ewangelii niech posłużą słowa Świętego Augustyna: „Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, to wszystko jest na właściwym miejscu, ale jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu w twoim systemie wartości, to w twoim życiu jest bałagan”.

2.     Zatroszczmy się o dobre wychowanie młodego pokolenia. Postarajmy się znaleźć czas dla naszych dzieci – żywo interesujmy się ich postępami w szkole, zadbajmy o ich udział w lekcjach religii. Przypominamy ponadto, że przygotowanie do sakramentów świętych – do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej oraz do bierzmowania odbywa się przy parafii. Nasza wspólnota parafialna dla dzieci i młodzieży ma kilka propozycji: liturgiczna służba ołtarza (ministranci i lektorzy) czy grupa Bielanek, które po wakacyjnej przerwie wznowią swoją działalność. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi tych grup. Spotkania ogłasza ks. Dawid ich opiekun; Dziś po mszy św. o 9.00 spotkanie młodzieży do bierzmowania; natomiast o 11.00 – uroczyste rozpoczęcie Roku Nauki szkolnej z udziałem sztandarów: Sz.P. im Orła Białego z Cyprianki, Zesp. Szkół im. Jana Pawła II z Wichowa oraz Szk. P. ze Świątkowizny i Rachcina;

3.     Rodziców wraz z dziećmi, które zamierzają przystąpić do I Komunii św. w tym roku szkolnym zapraszam na I spotkanie w niedzielę 18 września na mszę sw. o 11.00;

4.     Rocznicowa msza św. w int. dzieci ochrzczonych w ubiegłym roku w niedzielę 18 września o 11.00;

5.     W środę  pierwsze po wakacjach spotkanie Koła Biblijnego po mszy św. o 19.00 w salce parafialnej; Natomiast w czwartek, 8 września przypada święto Narodzenia NMP, w polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Siewnej. Zapraszamy na Msze Święte o godz.18.00 i 18,30 - na zakończenie których pobłogosławimy ziarno do jesiennych zasiewów.

6.     Solenizantów i jubilatów zapewniamy o naszej życzliwości i modlitwie. W szczególny sposób pragniemy ogarnąć modlitwą ostatnio zmarłych parafian i ich bliskich.

7.     Dziś do nabycia katolicka gazeta „Idziemy”.

8.     Dziękujemy za wsparcie akcji „Tornister pełen uśmiechów” – jeszcze w tym tygodniu oczekujemy na wsparcie tej akcji. Dziękujemy w imieniu obdarowanych;

9.     Historia minionych pokoleń mieszkających na tych terenach została spisana i wydana w formie książkowej przez p. Jana Bielickiego. Warto posiadać tę pozycję książkową w domowej biblioteczce, znajdziemy tam też dwa rozdziały o naszej parafii o naszym kościele . Zainteresowanych nabyciem tej książki „Fabianki i okolice” proszę o kontakt w kancelarii parafialnej;

10.           Ks. Dawid zaprasza ministrantów w poniedziałek na 19.00, a Bielanki we wtorek na 19.00;

 

 

Podziękowanie za plony 2016

W niedzielę 28 sierpnia 2016 r. odbyły się w naszym kościele parafialnym  dożynki parafialno-gminne. Dziękowaliśmy Bogu Miłosiernemu za tegoroczne plony zebrane w trudzie i mozole z pól, sadów i ogrodów. O godzinie 12.30 rozpoczęła się msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Henryka Wysockiego proboszcza parafii Chełmica Duża i jednocześnie dziekana dekanatu szpetalskiego. Mszę św. współcelebrował ks. Dariusz Fabisiak  proboszcz parafii w Szpetalu Górnym i jednocześnie wicedziekan dekanatu szpetalskiego. Wśród uczestników dziękczynienia nie zabrakło włodarzy samorządowych z p. Zbigniewem Słomskim wójtem Gminy Fabianki , p. Andrzejem Szychulskim wójtem gminy Lipno i p. Jarosławem Poliwko wójtem gminy Bobrowniki. Obecny był również p. Starosta Włocławski Kazimierz Kaca, przedstawiciele rady powiatu a przede wszystkim mieszkańcy naszych sołectw, którzy przygotowali piękne wieńce i korony dożynkowe. W trakcie mszy poświęcone zostały wieńce dożynkowe oraz wszystkie płody rolne złożone jako dar z tegorocznych urodzajów. Na zakończenie mszy św. dziękczynnej nastąpiło symboliczne podzielenie się chlebem wypieczonym z tegorocznych zbiorów. Po mszy św. wyruszył korowód na miejscowy stadion gdzie odbyła się część artystyczno zabawowa dożynek. Fotorelacja

Ks. Dawid Stanisław Matusiak - przywitanie

 W niedzielę 21 sierpnia 2016 roku podczas mszy św. niedzielnych powitaliśmy nowego księdza wikariusza Dawida Stanisława Matusiaka. Ks. proboszcz odczytał dekret ks. Biskupa Ordynariusza mianujący ks. mgr Dawida Matusiaka wikariuszem naszej parafii. Życzymy ks. Dawidowi obfitych łask Bożych w pracy duszpasterskiej , niech z zapałem godnym Kapłana Chrystusowego służy Bogu i ludziom powierzonym jego trosce pasterskiej;

 

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        28 sierpnia 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     To już ostatnia wakacyjna niedziela. Cieszmy się z ostatnich wolnych dni, ze sprzyjającej pogody. Wykorzystajmy je, aby nabrać sił do codziennych obowiązków w nowym roku szkolnym i katechetycznym.

2.     Jutro przypada wspomnienie męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela. To, poza Maryją, jedyny Święty, którego w liturgii Kościoła czcimy zarówno w dzień ziemskich, jak i niebiańskich narodzin. Jutro w poniedziałek 29 sierpnia w naszej parafii przypada doroczny dzień całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu. O godzinie 9.00 Msza św. w int. parafian oraz nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu a następnie adoracja do godziny 18.00; po czym msza sw.

3.     W czwartek, 1 września, dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny. Zatroszczmy się, by rozpoczęły go w imię Boże. Zapraszamy uczniów, ich rodziców, nauczycieli
i katechetów na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w niedziele 4 września  na 11.00. W czasie mszy św. poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych najmłodszym. Natomiast młodzież do bierzmowania kl. III i II też w niedzielę na 9.00/obowiązkowo/

4.     W pierwszy czwartek miesiąca modlitwą o nowe i święte powołania będziemy prosić za wszystkich, którzy rozpoczęli rok pracy i formacji oraz w intencji pokoju na świecie i tych, którzy oddali życie za Ojczyznę z racji przypadającej 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

5.     W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz.17.30 po południu zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające i Mszę Świętą wotywną ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa na godzinę 18.00;; W pierwszy piątek od 9.00 ks. proboszcz odwiedzi chorych z Komunią świętą, natomiast ks. prefekt w sobotę od 9.00;

6.     Dziś do nabycia katolicka gazeta „Idziemy”.

7.     Przekazujemy wszystkim obchodzącym imieniny i urodziny najserdeczniejsze życzenia.

 

 

 

 

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  21.08. 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Powitanie ks. wikariusza Dawida Matusiaka , który rozpoczyna posługę duszpasterką w naszej parafii; /dekret ks. Biskupa/

2.     Pan Bóg wszystkich nas powołuje do wspólnoty ze sobą, powołuje do zbawienia. Ten dar, który jest ofiarowany każdej i każdemu z nas, staje się jednocześnie zadaniem, misją do wypełnienia. Trzeba nam wciąż „wchodzić przez ciasne drzwi”, nieustannie podejmować trud życia zgodnego z Chrystusową Ewangelią. Wytrwale módlmy się o łaskę wierności i o potrzebne siły.

3.     Zachęcamy do udziału we Mszach Świętych w tygodniu. W tym tygodniu towarzyszy nam szczególne wstawiennictwo Maryi, naszej Matki i Królowej. Jutro, w poniedziałek, 22 sierpnia przypada wspomnienie NMP Królowej, a w piątek, 26 sierpnia uroczystość NMP Częstochowskiej. W piątek, z racji uroczystości, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W środę, 24 sierpnia obchodzimy święto Świętego Bartłomieja, Apostoła.

4.     Tegoroczne dożynki parafialno-gminne odbędą się w następną niedzielę 28 sierpnia. Rozpoczęcie mszą św. o 12.30 w kościele parafialnym. Uroczystości w kościele przygotowują mieszkańcy Popowa. Tegoroczni starostowie dożynek z Popowa to p. Agnieszka Adamkowska i p. Rafał Gęsicki; Spotkanie organizacyjne w piątek o 19.00 w kościele; Serdecznie prosimy mieszkańców poszczególnych wiosek pod kierunkiem państwa sołtysów czy istniejących KGW o przygotowanie wieńców dożynkowych oraz chleba na tę uroczystość dziękczynienia za tegoroczne plony;

5.     Radę Parafialną zapraszam serdecznie na spotkanie dziś w niedzielę po mszy św. o 16.00 na plebanii. Tematem spotkania będą aktualne sprawy gospodarcze w parafii oraz zbliżająca się wizytacja Biskupa Ordynariusza;

6.     Dziś do nabycia katolicka gazeta „Idziemy”.

7.     W poniedziałek 29 sierpnia w naszym kościele parafialnym doroczna całodniowa diecezjalna adoracja Najświętszego Sakramentu. Szczegóły w następną niedzielę;

8.      Pozdrawiamy serdecznie solenizantów i jubilatów tygodnia.

 

 

 

 

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                 14 sierpnia 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dekret Biskupa Włocławskiego o zmianie ks. wikariusza;

1.     Niełatwo jest być uczniem Chrystusa, ale pamiętajmy, że On zawsze przychodzi nam z pomocą
i udziela potrzebnych darów. Prośmy Go, aby zawsze nam towarzyszył swoją łaską tak
w godzinach pracy, jak i wypoczynku oraz umacniał nasze dobre sierpniowe postanowienia.

2.     Jutro będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia NMP, w polskiej tradycji nazwaną Świętem Matki Bożej Zielnej. Jest to święto nakazane, w które jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte w tym dniu tak jak w każdą niedzielę. Na zakończenie Mszy Świętych  pobłogosławimy przyniesione zioła, owoce, warzywa i kwiaty.

3.     Jutrzejsza uroczystość to także rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, tzw. Cud nad Wisłą
i święto Wojska Polskiego. W naszych modlitwach pamiętajmy o polskich żołnierzach pełniących pokojowe misje w różnych zakątkach świata.

4.     Pozdrawiamy wszystkich odpoczywających i życzymy im przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku. Życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa przekazujemy solenizantom i jubilatom tygodnia szczególnie p. Organiście Jackowi Stawisińskiemu . Zmarłych w ostatnim czasie parafian śp. Stanisława Sękowskiego z Cyprianki i śp. Helenę Kowalską z Popowa,  polecamy nieskończonemu miłosierdziu Boga.

5.     Tegoroczne dożynki parafialno-gminne odbędą się w niedzielę 28 sierpnia. Rozpoczęcie mszą św. o 12.30 w kościele parafialnym. Przygotowanie uroczystości w kościele podjęli się mieszkańcy Popowa. Wskazani zostali też tegoroczni starostowie dożynek z Popowa: p. Agnieszka Adamkowska i p. Rafał Gęsicki; Spotkanie organizacyjne we wtorek o 19.00 w kościele;

6.     Radę Parafialną zapraszam serdecznie na spotkanie w następna niedziele po mszy św. o 16.00 na spotkanie na plebanii. Treścią będą aktualne sprawy gospodarcze w parafii oraz zbliżająca się wizytacja Biskupa Ordynariusza;

7.     Dziś do nabycia katolicka gazeta „Idziemy”.

8.     Zniszczona została na cmentarzu tablica informacyjna. Przy tej okazji przypomnę, że cmentarz to szczególne miejsce na którym należy się odpowiednio zachować.  Przebywając tam czyńmy to w ciszy i dyskrecji ze względu na szacunek do zmarłych; Rodzinom opiekującym się grobami przypominam o przedłużeniu tzw. „dzierżawy grobu” po upływie 20 lat od ostatniego pochówku. Jeżeli mamy zamiar stawiać lub wymienić  nagrobek proszę najpierw zgłosić to w kancelarii parafialnej celem uzyskania informacji o warunkach i zasadach stawiania nagrobków jakie obowiązują na naszym cmentarzu. /m.in. wymiary nagrobka, sprawa zdolności zarządzania mogiłą…/.

9.     Ojcowie ze Skępego zapraszają na doroczny odpust na 8 września Narodzenia NMP.

 

 

 

 

 

 

 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU         7 sierpnia 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Jesteśmy wzywani do czujności i modlitwy. Pan Jezus nieustannie zapewnia nas o nagrodzie dla tych, którzy są Mu wierni. Prośmy Go, aby umacniał naszą wiarę i zaufanie. W sierpniu zachęcamy do podejmowania zobowiązania abstynenckiego.

2.     W sobotę natomiast, z racji 13. dnia miesiąca, zapraszamy na nabożeństwo fatimskie po mszy św. o godz. 18.30;

3.     W przyszły poniedziałek, 15 sierpnia będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia NMP. Przypominamy, że jest to święto nakazane, w które jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte w tym dniu tak jak w każdą niedzielę. Na zakończenie Mszy Świętych pobłogosławimy przyniesione zioła, owoce, warzywa i kwiaty.

4.     Tegoroczne dożynki parafialno-gminne odbędą się w niedzielę 28 sierpnia. Rozpoczęcie mszą św. o 12.30 w kościele parafialnym. Przygotowanie uroczystości w kościele podjęli się mieszkańcy Popowa. Wskazani zostali też tegoroczni starostowie dożynek z Popowa: p. Agnieszka Adamkowska i p. Rafał Gęsicki;

5.     „Od Pana Boga nie ma wakacji” – niech ta maksyma towarzyszy wyruszającym na zasłużony wakacyjny wypoczynek i z niego korzystającym, których serdecznie pozdrawiamy. Solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia.

6.     Dziś do nabycia po raz pierwszy katolicka gazeta „Idziemy”.

7.     Parafianom, którzy zaprosili, przyjęli i ugościli  pielgrzymów z Działdowa serdecznie dziękuję;

 

 

PODZIĘKOWANIE

 

Serdecznie podziękowanie dla honorowych dawców krwi, którzy w  dniu dzisiejszym 31 lipca 2016 r. zechcieli podzielić się Darem Serca  oddając honorowo krew dla potrzebujących.

Dziękuję p. Marcie Prylińskiej , która jak zwykle była „sercem akcji”.

Ks. proboszcz parafii pw. św. Jakuba Ap. w Chełmicy Dużej

 

 

OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU              31 lipca 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dobiega końca piękny festiwal wiary i młodości, jaki przez ostatnie 10 dni przeżywaliśmy
w naszej Ojczyźnie podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego. Dziś przypada kulminacyjny moment dni młodzieży – tzw. Msza posłania pod przewodnictwem papieża.

2.     Jutro będziemy przeżywać kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Niech wspomnienie tego patriotycznego zrywu przypomina nam nieustannie o potrzebie modlitwy za naszą umiłowaną Ojczyznę, za tych, którzy za jej wolność oddali życie; Również jutro rozpoczyna się sierpień, miesiąc wielu ważnych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny, miesiąc pieszych pielgrzymek do tronu Jasnogórskiej Madonny oraz miesiąc wytężonej pracy przy żniwach. Wesprzyjmy modlitwą nasz kraj i podejmujących trudy pielgrzymki bądź pracy na polu. Niech będzie to również dar całkowitej lub czasowej abstynencji od wszelkich używek, zwłaszcza od alkoholu. To dobra okazja, by ćwiczyć wolę i ducha. W następną niedzielę podczas mszy św. będziemy gościć przedstawicieli AA , którzy złożą kolejne świadectwa trwania w trzeźwości;

3.     We czwartek 4 sierpnia około godziny 19.00 przybędzie do naszej parafii pielgrzymka z Działdowa udająca się na Jasną Górę. Podobnie jak w latach ubiegłych przyjmijmy pielgrzymów na nocleg i poczęstunek. Szczególna prośba do mieszkańców Cyprianki, Fabianek Chełmicy Dużej;

4.     W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek w liturgii Kościoła będziemy wspominać Świętego proboszcza z Ars. Naszą modlitwę ofiarujemy za powołanych do służby Bożej oraz o nowe i święte powołania. W pierwszy piątek od 9.00 odwiedzę starszych i chorych parafian z Komunią świętą.W pierwszą sobotę miesiąca ks. prefekt odwiedzi chorych od 9.00. W I piątek spowiedź od godz. 17.30. Natomiast o 18.00 Msza Święta wotywna o Bożym Sercu a po niej nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa;

5.      Natomiast w sobotę będziemy obchodzić święto Przemienienia Pańskiego. Zapraszamy w tym dniu na Msze Święte o godz. 18.00 i 18.30;

6.     Dziś w niedzielę 31 lipca odbędzie się przy kościele parafialnym w Chełmicy Dużej zapowiadana akcja honorowego oddania krwi na rzecz potrzebujących. Specjalny ambulans-autokar z Centrum Krwiodawstwa z Bydgoszczy usytuowany jest przed  kościołem. Krew będzie można oddać w godzinach od 9.00 do 15.00;

7.     W kancelarii parafii Katedralnej trwają zapisy na doroczną Włocławską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę, która  wyrusza 6 sierpnia;

8.      Obchodzącym w tym tygodniu swoje osobiste uroczystości, zwłaszcza urodziny i imieniny, przekazujemy zapewnienie o naszej życzliwości. Swoje pozdrowienia kierujemy do korzystających z wakacyjnego odpoczynku.

 

 

Tegorocznemu odpustowi parafialnemu ku czci św. Jakuba Apostoła, patrona parafii, przewodniczył ks. proboszcz Sławomir Walczak, dawny wikariusz naszej parafii.

GALERIA

SIEDEMNASTA  NIEDZIELA W CIĄGU ROKU              24 lipca 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Od minionej środy trwają XXXI Światowe Dni Młodzieży, których hasłem są słowa jednego z ewangelijnych błogosławieństw: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). We wtorek, 26 lipca nastąpi ich oficjalne otwarcie w Krakowie, a od czwartku przewodzić im będzie Ojciec Święty. Otaczajmy modlitwą to wydarzenie, by dla wszystkich stało się ono umocnieniem w wierze, nadziei i miłości. Zapraszamy dziś na ostatni  Apel Jasnogórski o godz. 21.00;.

2.     Jutro przypada święto Świętego Jakuba Apostoła – nasz parafialny odpust. Msze św. o 9.00, suma odpustowa o 12.00 /mszę św. odpustowa odprawi i kazanie wygłosi ks. prob. Sławomir Walczak/. W sposób szczególny będziemy modlić się w intencji kierowców, podróżujących i pielgrzymów, którym patronuje Apostoł, wraz ze wspominanym także w tym dniu Świętym Krzysztofem. W czasie odpustu po Mszach Świętych pobłogosławimy mechaniczne pojazdy i ich użytkowników; Zapraszamy , druhów Strażaków, młodzieżowe żeńskie Zastępy OSP, Bielanki, ministrantów, dziewczynki do sypania kwiatkami; Panie z Asysty,– my parafianie uczyńmy tę uroczystość odpustową naszą wspólną sprawą;

3.     We wtorek, 26 lipca, w liturgiczne wspomnienie dziadków Pana Jezusa, Świętych Anny i Joachima, na wieczorną Eucharystię zapraszamy naszych seniorów. Będzie to specjalny dzień modlitwy i wdzięczności za nasze babcie i dziadków.

4.     Zapraszamy w tym tygodniu młodzież, która pozostała w domu, na wspólne oglądanie transmisji ze Światowych Dni Młodzieży, które odbywają się w Krakowie, i do wspólnej modlitwy z następcą św. Piotra i z młodymi z całego świata.

5.     Spotkanie Grupy AA we wtorek o godzinie 18.00 w salce parafialnej;

6.     W niedzielę 31 lipca tego roku odbędzie się przy kościele parafialnym w Chełmicy Dużej akcja mająca na celu honorowe oddanie krwi na rzecz potrzebujących. Przyjedzie specjalny ambulans-autokar z Centrum Krwiodawstwa z Bydgoszczy. Krew będzie można oddać w godzinach od 9.00 do 15.00;

7.     W kancelarii parafii Katedralnej trwają zapisy na doroczną Włocławską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Pielgrzymka wyrusza 6 sierpnia;

8.     Pozdrawiamy wszystkich urlopowiczów i życzymy pięknego wypoczynku. Solenizantom i jubilatom przekazujemy najlepsze życzenia.

 

 

 

Zaproszenie

Włocławek, 16 lipca 2016 r.

 

L.dz. 850/2016

 

 

Zaproszenie do udziału w wydarzeniach diecezjalnych z okazji XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach, jakie będą odbywały się podczas „Dni w Diecezji” czyli od 20 do 25 lipcu br. – w tygodniu poprzedzającym Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Tematem naszych spotkań będzie Misericordia – Miłosierdzie. 21 lipca w czwartek zapraszamy do Włocławka, zwłaszcza na koncert, który odbędzie się na terenach zielonych przy Hali Mistrzów o godz. 17. W piątek 22 lipca br. w Świnicach Warckich przeżyjemy dzień miłosierdzia: o godz. 12 w Głogowcu nastąpi zawiązanie wspólnoty i wyruszy Droga Krzyżowa do Sanktuarium św. Faustyny w Świnicach; tam o godz. 15 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza odprawiona zostanie Godzina Miłosierdzia, a po niej odbędzie się koncert pieśni o Bożym Miłosierdziu w wykonaniu orkiestr i chórów Ziemi Świnickiej. W sobotę 23 lipca o godz. 16 spotykamy się w Licheniu na centralnej Eucharystii pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa z posłaniem młodych do Krakowa. Po niej, o godz. 18 przy dzwonnicy, piosenką i tańcem zagraniczne grupy zaprezentują kulturę swoich krajów.

Na terenie naszej diecezji będziemy gościć blisko tysiąc zagranicznych pielgrzymów z 14 krajów świata. Niektórzy już do nas dojechali (grupa z Antuyi z Argentyny), inni w kolejnych dniach zostaną przez nas powitani. Weźmy udział razem z naszymi gośćmi w programie, który ma nas przygotować do przeżycia spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem i młodzieżą świata w ramach Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Chociaż szczególną zachętę kierujemy do młodzieży, to zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku do wzięcia udziału w wydarzeniach „Dni w Diecezji”.

 

Ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii

 

Diecezjalny Koordynator ŚDM

SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                          17 lipca 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Jakże ważne jest w naszym życiu rozpoznawanie przychodzącego Boga. Przypominają o tym dzisiejsze czytania mszalne. Prośmy Pana, byśmy z Jego obecności i bliskości czerpali siłę do codziennego działania, by On nam udzielał potrzebnych darów. Niech Pan Bóg towarzyszy swoją łaską rozpoczynającym się już w tę środę, 20 lipca XXXI Światowym Dniom Młodzieży. Niech będą one umocnieniem wiary tych, którzy będą w nich uczestniczyć, oraz tych, którzy będą ich przyjmować.

2.     Trwają zapisy na wyjazd pielgrzymkowy w ramach ŚDM w Diecezji do Lichenia na 23 lipca /sobota/ w kancelarii lub zakrystii; Natomiast od 20 lipca do 24 lipca w czasie trwania ŚDM w Diecezji codziennie o 21.00 będzie odprawiany Apel Jasnogórski w ramach łączności modlitewnej z uczestnikami ŚDM. Już dziś zapraszamy do wspólnej modlitwy; /krótkie wyjaśnienie czym jest Apel Jasnogórski/; 21 lipca o godzinie 17.00 we Włocławku za Halą Mistrzów odbędzie się koncert muzyczny „Folk Day” w ramach ŚDM;

3.     Tegoroczny odpust parafialny ku czci św. Jakuba Apostoła patrona naszej parafii odbędzie się 25 lipca w poniedziałek. Suma o 12.00 , którą odprawi i kazanie odpustowe wy głosi ks. proboszcz Sławomir Walczak dawny wikariusz naszej parafii; W czasie odpustu po Mszach Świętych pobłogosławimy mechaniczne pojazdy i ich użytkowników z racji przypadającego w poniedziałek, 25 lipca wspomnienia Świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Zapraszam , druhów Strażaków, młodzieżowe żeńskie Zastępy OSP, Bielanki, Panie z Asysty, chór Rycerze Floriana – my parafianie uczyńmy tę uroczystość odpustową naszą wspólną sprawą;

4.     Spotkanie Grupy AA we wtorek o godzinie 18.00 w salce parafialnej;

5.     W niedzielę 31 lipca tego roku odbędzie się przy kościele parafialnym w Chełmicy Dużej akcja mająca na celu honorowe oddanie krwi na rzecz potrzebujących. Przyjedzie specjalny ambulans-autokar z Centrum Krwiodawstwa z Bydgoszczy. Krew będzie można oddać w godzinach od 9.00 do 15.00;

6.     W kancelarii parafii Katedralnej trwają zapisy na doroczną Włocławską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Pielgrzymka wyrusza 6 sierpnia;

7.     Wszystkim wypoczywającym i udającym się na wakacje życzymy bezpiecznego i radosnego czasu odpoczynku. Solenizantów i jubilatów zapewniamy o naszej modlitwie w ich intencji. 

 

 

 

PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU         11 lipca 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

l. Jezus przypomina dziś w Ewangelii o największym przykazaniu - przykazaniu miłości oraz u prosty sposób wyjaśnia, jak należy je wypełniać. W każdym człowieku należy dostrzegać brata, który może potrzebować naszej pomocy,

2. W poniedziałek przypada święto Świętego Benedykta, opata i patrona Europy.

3. W środę nabożeństwo z racji 13. dnia miesiąca wypada nabożeństwo fatimskie po mszy św» o 18.30;

4. W sobotę, 16 lipca przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel. Góra Karmel znana jest nam zc Starego Testamentu. Jest miejscem obrony wiary w jedynego Boga przez proroka Eliasza, W średniowieczu powstał na niej zakon karmelitański. Z tym dniem i z rodziną karmelitańską zakonną wiąże się również tradycja noszenia szkaplerza. Matka Boża w objawieniach danych Szymonowi Stockowi, przełożonemu generalnemu karmelitów, obiecała noszącym      szkaplerz ochronę przed ogniem piekielnym i innym niebezpieczeństwem. Niech będzie on zawsze znakiem naszej religijności i chrześcijańskiej tożsamości. Znakiem, że chcemy naśladować Maryję w Jej zawierzeniu Bożemu słowu i obietnicom.

5.Trwają zapisy na wyjazd pielgrzymkowy w ramach ŚDM w Diecezji do Lichenia na 23 lipca sobota/ w kancelarii lub zakrystii; Natomiast od 20 lipca do 31 lipca w czasie trwania SDM w Krakowie codziennie o 21.00 będzie odprawiany Apel Jasnogórski w ramach łączności modlitewnej z uczestnikami ŚDM. Już dziś zapraszamy do wspólnej modlitwy;

6.Tegoroczny odpust parafialny ku czci św. Jakuba Apostoła patrona naszej parafii odbędzie się 25 lipca w poniedziałek. Suma o 12.00 , którą odprawi i kazanie odpustowe wygłosi ks. proboszcz Sławomir Walczak dawny wikariusz naszej parafii;

7.Spotkanie Grupy AA we wtorek o godzinie 18.00 w salce parafialnej;

8.W niedzielę 31 lipca tego roku odbędzie się przy kościele parafialnym w Chełmicy Dużej akcja mająca na celu honorowe oddanie krwi na rzecz potrzebujących. Przyjedzie specjalny ambulans-autokar z Centrum Krwiodawstwa z Bydgoszczy. Krew będzie można oddać w godzinach od 9.00 do 15.00;

9.Pozdrawiamy korzystających z wakacji i urlopów, życząc pięknego i bezpiecznego wypoczynku. Solenizantom i jubilatom tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia. Zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu.

 

CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                               3 lipca 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

                                      

1. Ewangelia opowiada o posłaniu 72 uczniów, którzy mają nieść pokój, dobro, radość i miłość.

Dziś to my jesteśmy posyłani, aby przypominać światu, że trzeba nieustannie budować . troszczyć się o królestwo Boże. Zbliżają się dni, w czasie których z orędziem go królestwa do naszej Ojczyzny przybędą młodzi z całego świata. Chciejmy to spotkanie, można powiedzieć, te wielkie rekolekcje dla młodych i dla wszystkich Polaków, otoczyć naszą modlitwą.

2.          Wakacyjne miesiące to także czas wytężonej pracy na polach. Wypraszajmy u Pana Boga dar sprzyjającej pogody na czas żniw oraz obfite plony. Tegoroczne Dożynki odbędą się w ostatnią niedziele sierpnia. Uroczystą oprawę dożynek w naszej świątyni według kolejności powierzamy mieszkańcom Popowa.

3.          Trwają zapisy na wyjazd pielgrzymkowy w ramach ŚDM w Diecezji do Lichenia na 23 lipca /sobota/ w kancelarii lub zakrystii; Natomiast od 20 lipca do 31 lipca w czasie trwania ŚDM w Krakowie codziennie o 21.00 będzie odprawiany Apel Jasnogórski w ramach łączności modlitewnej z uczestnikami ŚDM. Już dziś zapraszamy do wspólnej modlitwy;

4.          Tegoroczny odpust parafialny ku czci św. Jakuba Apostoła patrona naszej parafii odbędzie się 25 lipca w poniedziałek. Suma o 12.00 , którą odprawi i kazanie odpustowe wy głosi ks. proboszcz Sławomir Walczak dawny wikariusz naszej parafii;

5.          Spotkanie Grupy AA we wtorek o godzinie 18.00 w salce parafialnej;

6.         W niedzielę 31 lipca tego roku odbędzie się przy kościele parafialnym w Chełmicy- Dużej akcja mająca na celu honorowe oddanie krwi na rzecz potrzebujących. Przyjedzie specjalny7 ambulans-autokar z Centrum Krwiodawstwa z Bydgoszczy. Krew będzie można oddać w godzinach od 9.00 do 15.00;

7. Niech wakacyjny wypoczynek będzie dla wszystkich czasem bezpiecznym, pogodnym i radosnym. Nie zapominajmy o codziennej modlitwie i niedzielnej Eucharystii. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wypoczywają w naszej parafii. Naszą życzliwość kierujemy również wobec wszystkich, którzy w tym tygodniu świętować będą swoje imieniny czy urodziny. Zmarłych parafian polecamy dobroci i miłosierdziu Boga.

TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                            26 czerwca 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W pierwszą wakacyjną niedzielę w tekstach biblijnych pojawia się temat powołania. Czy nie stanowi to dla nas wyzwania, że w czasie odpoczynku mamy być świadkami Bożej obecności
i działania w świecie? Prośmy o siłę w dawaniu wiarygodnego świadectwa i o to, byśmy w wolnym czasie nie zaniedbywali naszych chrześcijańskich obowiązków.

2.     Rozpoczął się ostatni tydzień czerwca. Jeszcze raz pragniemy zachęcić do wspólnej modlitwy do Jezusowego Serca. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele po mszy św. o 18.00;

3.     W środę świętować będziemy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. To dwa filary, na których opiera się cała nasza kościelna wspólnota. Zapraszamy na wspólną modlitwę na Mszach Świętych o godz. 18.00 i 18.30 w intencji całego Kościoła, papież, jako jego widzialnej głowy, a także nas samych, byśmy stawali się apostołami Chrystusa w miejscu naszej pracy, nauki i odpoczynku. Zbierana w tym dniu taca jest przeznaczona na potrzeby Stolicy Świętej.

4.     W ostatni dzień czerwca przypadnie czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca. Pierwsze dni lipca to pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

5.     W pierwszy piątek ks. prefekt odwiedzi chorych od 9.00  starszych i chorych parafian z Komunią Świętą, natomiast ks. proboszcz w pierwszą sobotę od 9.00; . Po południu w pierwszy piątek spowiedź od godziny 17.30;

6.     Składamy najserdeczniejsze życzenia świętującym w tym tygodniu swoje urodziny i imieniny. Wszystkim, którzy niebawem wyruszą na wakacje, chcemy życzyć bezpiecznej podróży i dobrego wypoczynku. A tych, którzy w naszej wspólnocie będą spędzać czas wolny, serdecznie pozdrawiamy.

7.     Do nabycia Przewodnik Katolicki;

8.     Spotkanie modlitewne Koła Biblijnego w środę po mszy św. o 18.30 w salce parafialnej;

9.     Doroczne zaproszenie do Lichenia na rekolekcyjno-wypoczynkowy turnus dla osób starszych kieruje ks. proboszcz ze Szpetala G. termin od 7 do 16 lipca. Cena 450 zł. z noclegiem i pełnym wyżywieniem. Bliższe szczegóły w kancelarii parafii Szpetal.

 

 

 

 

 

 

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                 19 czerwca 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     „Kim dla mnie jest Jezus Chrystus?” − to pytanie trzeba nam zadawać nieustannie i całym życiem udzielać właściwej odpowiedzi, że jest On naszym Panem, Mistrzem i Mesjaszem. Prośmy o potrzebne dary i siłę, by nasza odpowiedź była naprawdę wiarygodna.

 

2.     Każdego czerwcowego wieczoru po mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa.

 

3.     Kolejny rok szkolny i katechetyczny dobiega końca. W niedzielę 26 czerwca podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 podziękujemy dobremu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski w ciągu tego czasu pracy i nauki oraz poprosimy o bezpieczne i szczęśliwe wakacje. Zapraszamy na tę liturgię dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców.

 

4.     Życzliwością i modlitwą pragniemy otoczyć wszystkich obchodzących swoje osobiste uroczystości w rozpoczynającym się tygodniu. Pamiętamy szczególnie o naszych ojcach z okazji przypadającego w czwartek ich święta, a także o naszych zmarłych, polecając ich nieskończonemu miłosierdziu Boga.

 

5.     Do nabycia Przewodnik Katolicki;

 

6.     Spotkanie modlitewne Koła Biblijnego w środę po mszy św. o 18.30 w salce parafialnej; Spotkanie wspólnoty AA we wtorek o 18.00;

 

7.     Pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium w Licheniu odbędzie się w sobotę 25 czerwca. Zbiórka przy kościele o 8.15 ;

 

8.     Doroczne zaproszenie do Lichenia na rekolekcyjno-wypoczynkowy turnus dla osób starszych kieruje ks. proboszcz ze Szpetala G. termin od 7 do 16 lipca. Cena 450 zł. z noclegiem i pełnym wyżywieniem. Bliższe szczegóły w kancelarii parafii Szpetal.

 

 

JEDENASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                 12 czerwca 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Święty Łukasz Ewangelista nazywany jest piewcą Bożego miłosierdzia. W wielu miejscach swojej Ewangelii przedstawia ten przymiot Pana Boga, m.in. we fragmencie, który dzisiaj usłyszeliśmy. Ufając w nieskończone miłosierdzie Boże, nie bójmy się do niego zbliżać – korzystajmy z tej łaski jak najczęściej. Objawia się ona zwłaszcza w sakramencie spowiedzi świętej, do którego można przystąpić przed i w czasie każdej Mszy Świętej.

 

2.     Zapraszamy na czerwcowe nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie
po mszy św. o godz. 18.00;

 

3.     Jutro, z okazji 13. dnia miesiąca, wspólna modlitwa za wstawiennictwem Pani Fatimskiej. Nabożeństwo fatimskie z procesją po mszy św. o godz.18.00;

 

4.     Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu swoje osobiste święta, nade wszystko imieniny
i urodziny, składamy najlepsze życzenia. Zmarłych polecajmy Bożemu miłosierdziu.

 

5.     Do nabycia Przewodnik Katolicki;

 

6.     Spotkanie modlitewne Koła Biblijnego w środę po mszy św. o 18.30 w salce parafialnej;

 

 

7.     Pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium w Licheniu planowana jest na sobotę 25 czerwca ; zapisy w kancelarii lub telefonicznie do soboty 18 czerwca .

Wyjazd na spotkanie młodych nad Jeziorem Lednickim 4 czerwca 2016 r.

GALERIA

DZIESIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU          5 czerwca 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dzisiejsza niedziela w naszej Ojczyźnie obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Podziękujmy Panu Bogu za Jego niepojętą i nieskończoną miłość, za dar Jego wcielenia
i odkupienia. W to dziękczynienie włączajmy sprawy osobiste, dotyczące naszej parafialnej wspólnoty, ale i całego narodu. Wyrażamy wdzięczność za wolną i niepodległą Polskę, za każdą i każdego z nas, za wszelkie wyrazy wzajemnej życzliwości i solidarności.

2.     Rozpoczęliśmy czerwiec poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Każdego wieczoru po mszy św. o godz. 18.00 odmawiamy  litanię do Bożego Serca.

3.     We środę o godzinie 11.30 zostanie odprawiona w naszym kościele msza św. z udziałem kapłanów wyświeconych w 1981 roku z okazji 35 rocznicy ich święceń kapłańskich /m.in. ks. prob/ oraz 35 rocznicy śmierci Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Zapraszam do wspólnej modlitwy;

4.     Do nabycia Przewodnik Katolicki;

5.     Spotkanie modlitewne Koła Biblijnego w środę po mszy św. o 18.30 w salce parafialnej;

6.     Komunikat ks. Dyr.  Zespołu Szkół. Im. Ks. Jana Długosza;

7.     Chcę podziękować ks. kapelanowi Markowi ze Szpitala we Włocławku za inicjatywę powstania na cmentarzu w Chełmicy Grobu dzieci nienarodzonych, dziękuję p. Kalinowskiemu za wykopanie mogiły a także wszystkim uczestnikom Białego Pogrzebu.

 

8.     Solenizantom i jubilatom tygodnia przekazujemy wyrazy życzliwości i serdeczności. Zmarłych w ostatnich dniach parafian śp. Danielę Brańska z Chełmicy Dużej i śp. Marzenę  Blomberg  polecamy Miłosierdziu Bożemu;

1 czerwca, w Dzień Dziecka, w naszej parafii odbył się pogrzeb dzieci, które zmarły przed urodzeniem. Białemu Pogrzebowi przewodniczył ks. Marek Kryska, kapelan szpitala we Włocławku. Niech to wydarzenie pomoże  kształtować w nas świadomość , że każde dziecko nienarodzone, zmarłe przed porodem, może i powinno zostać pochowane, o czym szpitale nie zawsze informują rodziców. Wszelkie informacje pod tym linkiem.

 

- Warto zdawać sobie sprawę z takiego stanu rzeczy, aby kształtować świadomość wszystkich wiernych, a także ludzi dobrej woli, że pogrzeby dzieci zmarłych nawet na wczesnym etapie rozwoju płodowego, są pogrzebami istot ludzkich. Przyczyni się do wzmocnienia głosu Kościoła, że życie ludzkie jest święte i należy się mu szacunek od poczęcia aż do jego naturalnej śmierci.

GALERIA

DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                 29 maja 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Jeszcze dziś, jutro i pojutrze po mszy św. o godz. 17.30 odprawimy majowe nabożeństwa. Od środy natomiast rozpoczniemy nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa po mszy św. o godz.18.00;

2.     Do czwartku włącznie trwamy w tradycyjnej oktawie uroczystości Bożego Ciała. Po wieczornej Mszy Świętej o godzinie 18.00 – procesja wokół kościoła. We czwartek zakończenie oktawy tzw. Ostatnimi Nieszporami i poświęcenie wianków.

3.     We wtorek, w ostatni dzień maja, będziemy obchodzić święto Nawiedzenia NMP.

4.     W środę, 1 czerwca, przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. Pragniemy w tym dniu otoczyć naszą modlitwą wszystkie dzieci, do czego zachęcamy też wszystkich parafian. O godzinie 18.00 odbędzie się msza św. z udziałem ks. kapelana Szpitala we Włocławku a po jej zakończeniu udamy się na cmentarz parafialny w orszaku tzw. Białego pogrzebu gdzie w przygotowanym grobie zostaną pochowane dzieci utracone, które zakończyły życie przed narodzeniem;

5.     W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek podczas czerwcowego nabożeństwa w sposób szczególny będziemy modlić się
o święte powołania do służby Bożej. W piątek udamy się do chorych /ks. proboszcz od 9.00 ks. prefekt od 11.00/; Spowiedź w kościele od godziny 17.30;

6.     W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest również Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Będziemy wynagradzać Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi ludzkie oraz będziemy prosili, by wszyscy kapłani w Sercu Jezusowym znajdowali siłę i moc do codziennej posługi i źródło własnego uświęcenia. Zapraszamy w tym dniu do modlitwy w tej intencji i do uczestnictwa we Mszach Świętych o godz. 18.00. Przypominamy także, że w tym uroczystym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

7.     W sobotę, w którą przypadnie wspomnienie Niepokalanego Serca NMP, po wieczornej Mszy Świętej odprawimy nabożeństwo pierwszosobotnie.

8.     W parafii Zaduszniki obchodzone są uroczystości z okazji 700 lecia parafii. W poniedziałek transmisja mszy św. z udziałem bpa Ordynariusza o godzinie 18.00 w TV Trwam i Radio Maryja;

9.     Obchodzącym imieniny, rocznicę urodzin czy ślubu składamy najserdeczniejsze życzenia.

 

 

 

 

 

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY                                22 maja 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Wiarę w jednego Boga w Trzech Osobach wyznajemy za każdym razem, kiedy czynimy znak krzyża świętego. Niech zatem każdy znak krzyża będzie wykonywany właśnie z tą świadomością, że dotykamy niepojętej tajemnicy, niech będzie zawsze naszym odważnym wyznaniem wiary w Ojca i Syna, i Ducha Świętego – jednego Boga w Trójcy Osób.

2.     Dziś na sumie uroczysta Pierwsza Komunii św. dzieci /czterdzieści dwoje/;

3.     Przez wszystkie dni maja trwa w naszym kościele po mszy św o godz. 17.30 wspólna modlitwa maryjna. Zachęcamy do udziału w niej.

4.     We wtorek, 24 maja przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. Jest to również, ogłoszony przez Benedykta XVI, dzień powszechnej modlitwy za Kościół w Chinach. Ta intencja będzie nam towarzyszyć podczas nabożeństwa majowego.

5.     W czwartek, 26 maja będziemy obchodzić uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Uczestnicząc w tym dniu w procesji publicznie wyznajemy wiarę w ukrytego w Hostii Jezusa Chrystusa. Msze Święte zostaną odprawione o godz. 9.00, 11.00  i o 16.00; Po mszy św. o 11.00 po Eucharystii wyruszymy w procesji z Jezusem Eucharystycznym do czterech ołtarzy ; W związku z tym zwracam się z prośbą  o przygotowanie ołtarza pierwszego /przy kasztanie - mieszkańcy Wichowa/; o przygotowanie ołtarza drugiego, / w miejscu dawnego kościoła/, mieszkańców Cyprianki; o przygotowanie ołtarza trzeciego/ przy bramie cmentarza/ - mieszkańców Łochocina, o przygotowanie ołtarza czwartego - /przy figurze Serca Jezusowego na placu kościelnym/ mieszkańców Popowa i Karasiewa; Ponawiam prośbę o przygotowanie się asysty, proszę Panów Strażaków o poprowadzenie asysty, Dziewczynki pierwszokomunijne i rocznicowe do sypania kwiatkami pod kierunkiem pań Katechetek, ministrantów , Bielanki oraz wszystkich parafian pragnących oddać cześć Jezusowi Eucharystycznemu w procesji Bożego Ciała; Prosimy o przygotowanie sztandarów, feretronów i chorągwi. Przypominamy, że jest to uroczystość, w którą katolicy są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy Świętej.

6.     W tym roku uroczystość Bożego Ciała zbiega się ze świętem Dnia Matki. O naszych mamach w tym uroczystym dniu będziemy pamiętać w modlitwie.

7.     W sobotę, 28 maja przypadnie 35. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia, Stefana kard. Wyszyńskiego.

8.     Do nabycia Przewodnik Katolicki;

9.     Składamy najlepsze życzenia imieninowe i urodzinowe tym, którzy będą obchodzić te uroczystości w tym tygodniu.

Informacje dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych; w ramach tzw. Białego tygodnia będziemy spotykać się na wspólnej modlitwie: w poniedziałek 17.30 – po mszy św. wspólne zdjęcie; we wtorek o 18.00 – nabożeństwo majowe, msza św z podziękowaniem za dar miłości ze strony rodziców i bliskich /poświęcenie prezentów komunijnych/; we środę o 18.00 nabożeństwo majowe, msza św. podczas której oddamy dzieci komunijne pod opiekę Matce Bożej Nieustającej Pomocy / rozdanie pamiątkowych obrazków I Komunii sw/; we czwartek godzina 11.00 – Msza św. i procesja Bożego Ciała /dziewczynki sypią kwiatkami przed Jezusem Eucharystycznym/; w piątek – godzina 17.30 procesja w oktawie Bożego Ciała i poświecenie dzieci Sercu Jezusowemu/ - zakończenie Białego Tygodnia;

 

 

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO                           15 maja 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Obchodzimy dziś święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą. Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania.

2.     Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy z Maryją, naszą Matką, Królową
i Orędowniczką. Każdego wieczoru po mszy św. o godz. 17.30 spotykamy się w kościele na nabożeństwie majowym.

3.     W sposób szczególny do Maryi jako Matki wszystkich wierzących, Matki Kościoła zwrócimy się jutro, w Jej święto poświęcone właśnie temu tytułowi uroczyście potwierdzonemu przez bł. papieża Pawła VI na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II w listopadzie 1964 r. Jutr w poniedziałek o godz. 16.00 spotkanie przygotowawcze dzieci pierwszokomunijnych; Za tydzień w niedzielę 22 maja  – uroczystość Najświętszej Trójcy - dzień Pierwszej Komunii św. w naszej parafii o godzinie 11.00 uroczysta msza św. pierwszokomunijna;

4.     Rocznicowa Komunia św.  w tym roku odbędzie się w niedzielę 29 maja o 11.00. Spotkanie dzieci rocznicowej Komunii św w środę o 16.00 w kościele parafialnym;

5.     Spowiedź dla dzieci I Komunii św. oraz Komunii rocznicowej oraz rodzin w sobotę 21 maja o godzinie 10.30;

6.     W najbliższy czwartek natomiast oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu
i Wiecznemu Kapłanowi
. To nowe święto, wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI, od 2013 roku jest obchodzone w naszej Ojczyźnie.

7.     Zbliża się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W związku z tym zwracam się z prośbą  o przygotowanie ołtarza pierwszego /przy kasztanie - mieszkańcy Wichowa/; o przygotowanie ołtarza drugiego, / w miejscu dawnego kościoła/, mieszkańców Cyprianki; o przygotowanie ołtarza trzeciego/ przy bramie cmentarza/ - mieszkańców Łochocina, o przygotowanie ołtarza czwartego - /przy figurze Serca Jezusowego na placu kościelnym/ mieszkańców Popowa i Karasiewa; Ponawiam prośbę o przygotowanie się asysty, proszę Panów Strażaków o poprowadzenie asysty, dzieci do sypania kwiatkami pod kierunkiem pań Katechetek, ministrantów , Bielanki oraz wszystkich parafian pragnących oddać cześć Jezusowi Eucharystycznemu w procesji Bożego Ciała;

8.     Do nabycia Przewodnik Katolicki;

9.     We środę po mszy św. o 18.30 modlitewne spotkanie Koła Biblijnego;

10.           Życzenia zdrowia i obfitości Bożych darów i łask przekazujemy solenizantom i jubilatom tygodnia. Zmarłego śp. Ryszarda Leszczyńskiego z Rachcinka  polecamy dobroci i miłosierdziu Boga samego.

 

 

 

 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE                          8 maja 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Na nabożeństwo majowe zapraszamy każdego majowego wieczoru po mszy św. o 17.30;

 

2.     Z racji niedzieli i uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego na jutro została przeniesiona uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.

 

3.     Jutro także rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, którą przeżywać będziemy w przyszłą niedzielę. Zachęcamy do uczestnictwa w tej specjalnej modlitwie o wylanie darów Ducha Pocieszyciela, którą odprawiać będziemy przed wieczorną Eucharystią połączoną ze śpiewem litanii loretańskiej.

 

4.     W piątek przypada 99. rocznica pierwszego objawienia fatimskiego i 35. rocznica zamachu na Świętego Jana Pawła II. To dzień wspomnienia NMP Fatimskiej. Nabożeństwo fatimskie z procesją po mszy św. o 17.30;

 

5.     Chcielibyśmy przypomnieć, że uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy okres Paschalnej Pięćdziesiątnicy, a zatem też tzw. okres Komunii świętej wielkanocnej. Codziennie przed i podczas Mszy Świętej można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, aby móc czynić zadość przykazaniom kościelnym – obowiązkowi raz do roku przystąpienia do spowiedzi świętej i przyjęcia w okresie wielkanocnym Jezusa w Komunii świętej.

 

6.     „Dzisiejszo-jutrzejszym” solenizantom − panom i paniom Stanisławom oraz pozostałym solenizantom tego tygodnia oraz wszystkim obchodzącym rocznice urodzin, ślubu, bierzmowania, Pierwszej Komunii świętej przekazujemy życzenia obfitości Bożych darów i łask.

 

7.     W poniedziałek 9 maja o 16.00 pierwsze spotkanie dzieci I komunii św. w ramach przygotowania bezpośredniego. Prosimy też przynajmniej jednego rodziców o obecność. Będą przekazane szatki przez firmę „SlawTom” oraz omówiona sprawa foto i pamiątek z przedstawicielem firmy

 

 

 

 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY                         1 maja 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.      Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy maj – miesiąc, który w naszej polskiej tradycji jest naznaczony modlitwą razem z Maryją, Matką Jezusa i przez Jej wstawiennictwo. Będziemy Ją prosić, by nam pomagała przyjmować i wypełniać naukę Jej Syna, by nas uczyła pełnić wolę Boga.

2.      Dzisiaj zapraszamy na pierwsze majowe nabożeństwo na godz. 16.00; Na wspólnym śpiewie litanii loretańskiej będziemy spotykać się codziennie po Mszy  sw. o godz. 17.30;

3.      We wtorek, 3 maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i głównej patronki naszej Ojczyzny. To również 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przyjdźmy w tym dniu do kościoła na Mszę Świętą by modlić się w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny. Niech przez ten cały świąteczny dzień towarzyszy nam modlitwa za Polskę i za Polaków w kraju i na emigracji. Również jutro, z okazji Dnia Polonii i Dnia Flagi, w swoich prywatnych pacierzach czy przez udział we Mszy Świętej wyraźmy troskę o duchowy i materialny ład i rozwój w naszej Ojczyźnie. Msze Święte będą odprawione o godz. 9.00; 11.00 i 16.00; podczas Eucharystii o godz. 11.00 razem z drużynami OSP  z terenu naszej parafii będziemy modlić się w intencji Straży Pożarnych z racji ich patronalnego święta przypadającego w dniu 4 maja – św. Floriana;

4.      W szóstym tygodniu Wielkanocy zanosimy swoje błaganie do Boga o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Ta intencja towarzyszyć nam będzie podczas nabożeństw majowych. Razem z Maryją będziemy prosić dobrego Boga, by błogosławił ludzkim wysiłkom, by przyniosły one obfity plon i aby nikomu nie brakowało codziennego chleba. W Dni Krzyżowe w naszej parafii dorocznym zwyczajem odprawione zostaną msze św. przy kapliczkach w następujących miejscowościach; 2 maja o 19.15 – Łochocin przy remizie; 3 maja o godzinie 18.00 – Zbytkowo od Zadusznik /przy krzyżu/ i Cyprianka – godzina  19.30 figura Matki Bożej naprzeciw szkoły; 4 maja  o 19.15 - Wichowo przy figurze Serca Jezusowego; Wtorkowe wołanie w intencji Ojczyzny jest także okazją do modlitwy o to, by w naszym kraju nikt nie cierpiał z powodu biedy, głodu i aby ciężka praca rolników była doceniana i godziwie wynagradzana.

5.      W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek razem z Maryją będziemy się modlić o święte powołania zakonne i kapłańskie.
W piątek przed południem /od. 9.00 ks. prob., i od 11.00 ks. pref./ odwiedzimy starszych i chorych parafian z Komunią Świętą, po południu w kościele spowiedź od 17.00,  a po litanii loretańskiej odmówimy akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

6.      W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Msze Święte jak w każdą niedzielę.

7.      Do nabycia Przewodnik Katolicki;

8.      Dziś po mszach św. w całej diecezji odbywa się zbiórka ofiar do puszek na ŚDM,

9.      Składamy najserdeczniejsze życzenia solenizantom i jubilatom tygodnia zwłaszcza pp. Zofii i Lechowi Szymańskim z Chełmicy Dużej z racji 50 rocznicy ślubu i pp. Ewie i Krzysztofowi Sznajder z okazji 25 rocznicy ślubu;

 

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY                      24 kwietnia 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Przeżywamy dziś już ostatnią niedzielę kwietnia, która według programu duszpasterskiego jest Ogólnopolską Niedzielą Modlitw za Kierowców i wszystkich poruszających po drogach. Niech nasza wspólna modlitwa owocuje większą rozwagą i mądrością w czasie naszych pieszych, rowerowych czy samochodowych wojaży.

2.     Jutrzejsze święto Świętego Marka Ewangelisty to tradycyjny dzień modlitwy o urodzaje. Chociaż dopiero w przyszłym tygodniu przeżywać będziemy specjalne dni modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące, chciejmy w naszej osobistej modlitwie prosić dobrego Boga, by pobłogosławił wszelkie ludzkie wysiłki, aby przyniosły one obfity plon i owoc i aby nikomu nie brakowało codziennego chleba. W Dni Krzyżowe w naszej parafii dorocznym zwyczajem odprawione zostaną msze św. przy kapliczkach w następujących miejscowościach; 2 maja o 19.15 – Łochocin przy remizie; 3 maja o godzinie 18.00 – Zbytkowo od Zadusznik /przy krzyżu/ i Cyprianka – godzina  19.30 /figura Matki Bożej naprzeciw szkoły/; 4 maja  o 19.15 - Wichowo przy figurze Serca Jezusowego;

3.     Zachęcamy i zapraszamy do modlitwy w intencji Europy w dniu święta patronki naszego kontynentu, Świętej Katarzyny Sieneńskiej. Naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane w przypadający tego dnia Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau.( Śp. Ks. Stefan Wilk i ks. Józef Grzebielewski)

4.     W przyszłą niedzielę rozpoczniemy maj. W naszej polskiej tradycji to miesiąc szczególnej modlitwy razem z Maryją. Każdego dnia po wieczornej Mszy Świętej o godz. 17.30 , będziemy odprawiać nabożeństwa majowe ze śpiewem litanii loretańskiej. W niedzielę 8 maja o 11.00 odprawiona będzie msza św. we wspólnej intencji za zmarłych , którzy nosili imię Stanisław lub Stanisława. Zgłaszajmy intencje do kancelarii lub zakrystii;

5.     Naszą modlitwą i życzliwością otaczamy solenizantów i jubilatów tygodnia. Zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu. (+ śp. Beata Lewandowska z Łochocina);

6.     Do nabycia Przewodnik Katolicki;

 

7.     W środę po mszy św. o 18.30 – spotkanie Kręgu Biblijnego;

Nowe Drogi Jakubowe

Szlak Świętego Jakuba wraca na Ziemię Dobrzyńską i Kujawy

...przez Chełmicę Dużą...

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY             17 kwietnia 2016

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.W Ewangelii czwartej niedzieli Wielkanocy słyszymy, że Pan Jezus porównuje się do pasterza troszczącego się o owce. To porównanie Jezusa do pasterza każe nam nazywać tę niedzielę niedzielą Dobrego Pasterza. W tym dniu przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Módlmy się o gorliwych kapłanów i osoby zakonne, którzy będą naśladować przykład Chrystusa – Dobrego Pasterza.

2.W sobotę będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa, męczennika i patrona Polski.

3.Najbliższa niedziela to już ostatnia niedziela kwietnia. I jak co roku, według programu duszpasterskiego, jest ona Ogólnopolską Niedzielą Modlitw za Kierowców i wszystkich poruszających po drogach.

4.W następną niedzielę po mszy św. o 11.00 spotkanie z rodzicami dzieci I Komunii sw.

5.Do nabycia Przewodnik katolicki;

6.Spotkanie Koła Biblijnego we środę po mszy św. o 18.30 w salce parafialnej;

 

8.Solenizantom i jubilatom tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY                10 kwietnia 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wielokrotnie ukazywał się swoim uczniom
i przyjaciołom, spotykał się z nimi i dawał im dowody, że żyje. Dziś o jednym z takich spotkań opowiada nam Ewangelia. Od 8 lat trzecia niedziela Wielkanocy w naszej Ojczyźnie, dzięki inicjatywie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, jest Niedzielą Biblijną, inaugurującą w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Znajdźmy w tym tygodniu czas na spotykanie się z Panem w Jego słowie. Zachęcamy do indywidualnej lektury i medytacji słowa Bożego. Można również zaangażować się w jedną z grup apostolskich działającą przy parafii, w której odbywa się wspólnotowe czytanie i rozważanie Pisma Świętego, szczególnie zapraszamy na cotygodniowe Kręgi Biblijne, które odbywają się w środę po mszy św. o 18.30; W tym tygodniu we środę zapraszamy na nabożeństwo Biblijne , które odbędzie się w kościele po mszy św. o 18.30;

2.     W tym tygodniu, w dniach 14-16 kwietnia (czwartek – sobota) będziemy przeżywać główne uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Historycy są zgodni, że chrzest Mieszka I odbył się 14 kwietnia, w Wielką Sobotę. Tego dnia uroczystości będą odbywać się w Gnieźnie. Natomiast w piątek i w sobotę w Poznaniu z udziałem biskupów i władz państwowych. Punktem kulminacyjnym będzie sobotnie dziękczynienie i Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski na stadionie w Poznaniu.

3.     Podczas dzisiejszych mszy św. modlimy się w intencji Ojczyzny o jedność i pojednanie w naszym narodzie oraz w intencji 96 ofiar lotniczej katastrofy pod Smoleńskiem i za pomordowanych z rąk hitlerowskiego i sowieckiego okupanta.

4.     Solenizantów i jubilatów zapewniamy o życzliwości i modlitwie. Zmarłych śp. Stanisławę Dybicz i Bogusława Witkowskiego z Cyprianki  polecamy Bożemu miłosierdziu +RIP+

5.     Do nabycia Przewodnik Katolicki.

6.     Apel o pomoc dla pogorzelców;

 

 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                                                     3 kwietnia 2016

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dzisiejsza niedziela w tradycji ma wiele przydomków: przewodnia, biała, Miłosierdzia Bożego. O ten ostatni tytuł prosił sam Pan Jezus za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny. Ustanowił ją w 2000 roku Święty Jan Paweł II. Od kilku lat niedziela ta rozpoczyna 72. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”. Chcemy uwielbiać nieskończone Boże miłosierdzie, a jednocześnie podjąć refleksję, czy sami jesteśmy miłosierni. Warto się nad tym zastanowić zwłaszcza w trwającym jubileuszowym Roku Miłosierdzia.

2.     Z racji przeżywanych w ostatnim czasie dni Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej jutro przypada przeniesiona z 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msze Święte o godz. 18.00 i 18.30;

3.     W przyszłą niedzielę, która będzie przeżywana jako Niedziela Biblijna, rozpoczniemy w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Zachęcamy nie tylko w tym szczególnym tygodniu wszystkich parafian do lektury Pisma Świętego.

4.     W dniach 14-16 kwietnia (czwartek – sobota) będziemy przeżywać główne uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Historycy są zgodni, że chrzest Mieszka I odbył się 14 kwietnia, w Wielką Sobotę. Tego dnia uroczystości będą odbywać się w Gnieźnie. Natomiast w piątek i w sobotę w Poznaniu z udziałem biskupów i władz państwowych. Punktem kulminacyjnym będzie sobotnie dziękczynienie i Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski na stadionie w Poznaniu.

5.     We środę po mszy św. o 18.30 spotkanie Koła Biblijnego w salce parafialnej;

6.     Do nabycia Przewodnik Katolicki:

7.     Msze św. popołudniowe o 18.00 i 18.30; Kancelaria parafialna czynna w czasie tzw. letnim czyli od 16.30 do 17.45;

8.     Do wieczności odeszli : śp. Aleksander Brauer z Liska i śp. Jerzy Czarniak z Łochocina Zdroje - +RIP+

9.     Kończy się oktawa najważniejszych świąt chrześcijańskich – świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkim parafianom, szczególnie tym, którzy w rozpoczynającym się tygodniu obchodzą swoje osobiste uroczystości, szczególnie zaś ZŁOTYM JUBILATOM PP. TERESIE I HENRYKOWI STĘPCZYŃSKIM pragniemy przekazać nasze serdeczności i życzliwości, aby radość paschalna nieustannie trwała w Was, w Waszych rodzinach i domach.

 

 

 

 

 

WIGILIA PASCHALNA

GALERIA

NIEDZIELA WIELKANOCNA                                       27 marca 2016 r.

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Życzenia Bpa Ordynariusza;

 

1.      Dziś niedziela wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego, największa uroczystość w roku kościelnym, rozpoczynająca okres wielkanocny w liturgii. Pięćdziesiąt dni od niedzieli Zmartwychwstania do niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzi się z wielką radością jako jeden dzień świąteczny, co więcej, jako „wielką niedzielę”. Głównie w te dni śpiewa się „Alleluja”, po hebrajsku „Hallelujah”, co w tłumaczeniu na język polski: „Chwalmy Pana”.  Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę Wielkanocy i obchodzi się je jako uroczystości Pańskie. Z tego powodu w piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa. Msze Święte dziś o godz. 9.00; 11.00 i 16.00; Trwa Nowenna przed niedzielą Miłosierdzia;

2.      Jutro – poniedziałek w oktawie Wielkanocy. Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.00;11,00;16.00;

3.      Za tydzień – druga niedziela wielkanocna, zwana także niedzielą białą lub niedzielą Miłosierdzia Bożego. W tym dniu obchodzić będziemy święto patronalne Caritas i rozpoczniemy 72. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”

4.      Parafianom i gościom przybyłym do naszej parafii na święta życzymy owocnego udziału w Misterium Paschalnym Chrystusa. Niech spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocni was i wasze rodziny w miłości, jedności i pokoju.

5.        Msze św. popołudniowe o 18.00 i 18.30; Kancelaria parafialna czynna w czasie tzw. letnim czyli od 16.30 do 17.45;

6.        W następną niedziele Miłosierdzia Bożego na mszy św. o 11.00 spotkanie z dziećmi i rodzicami przed 1 Komunią św. dzieci złożą deklaracje gotowości przystąpienia do sakramentu spowiedzi i Komunii św;

7.        We środę po mszy św. o 18.30 spotkanie Koła Biblijnego w salce parafialnej;

8.        Podczas paschalnej oktawy będziemy przeżywać pierwszy piątek miesiąca /do chorych od 9.00 – ks. proboszcz i od 11.00 ks. prefekt/ i pierwszą sobotę miesiąca. W te dni zapraszamy do kościoła na wspólną modlitwę: w piątek do Najświętszego Serca Jezusowego w duchu wynagrodzenia za grzechy nasze i całego świata, w sobotę – na różaniec fatimski pół godziny przed wieczorną mszą św. czyli o 17.30;.

9.        Pragniemy podziękować wszystkim za przygotowanie naszego parafialnego kościoła do przeżywania tych najważniejszych świąt chrześcijańskich: za jego posprzątanie, przygotowanie dekoracji i liturgii na czas Triduum Paschalnego oraz za czynny i żywy udział w liturgiach minionych dni. Niech Wam wszystkim dobry Bóg wynagrodzi obfitością swojej łaski.

·         parafianom za złożone ofiary na przygotowanie dekoracji do Grobu Pańskiego. /Z tych ofiar została odnowiona figura św. Antoniego, dwie podstawy dla figur, krzyż z podstawą, dwie ramy samostojące dla dekoracji kościelnych; zakupiłem dwa ornaty złote z szalami, lektorium, bielizna kielichowa, paschał, stuła na krzyż oraz welon na monstrancję; Przy tej okazji pragnę gorąco podziękować Paniom z Koła Kobiet z Łochocina, które z własnej inicjatywy i same pokrywając koszty odnowiły różaniec procesyjny. Korzystając z okazji dziękuję wykonawcy p. Sławomirowi Wiśniewskiemu z Krzyżówek za  życzliwe i rzetelne  podejście do zleconych prac; Sukcesywnie będziemy odnawiali feretrony oraz chorągwie procesyjne;

·         osobom, które bezpośrednio włączyły się w przygotowanie: p. Marioli Wałęza za piękne ułożenie kwiatów i dekoracje , p. Katarzynie Pupkowskiej, p. Romanowi Kalinowskiemu, p. Jackowi Stawisińskiemu. Pomagali również p. Lidia Papis-Brzezińska z c. Oliwią, Przemysław Suski, Dominik Strupczewski, Gabriel Rosiński, Wiktor Rosiński, Martyna Tatarewicz, Roksana Lewandowska, Weronika Rudzińska, Natalia Cackowska, Dagmara Wójtewicz, Gabriela Bonkiewicz, Paulina Majda;

·          Ochotniczej Straży Pożarnej z Wichowa, z Łochocina, z Cukrowni, z Popowa, z Chełmicy Małej, ze Zbytkowa, z Rachcina;

·         Szafarzom Nadzwyczajnym Komunii św, Lektorom, kantorkom, Grupie Oazowej, Dziewczęcej Słubie Maryjnej - Bielankom, ministrantom, asyście parafialnej,

10.  Zbiórka elektrośmieci zużytych pralek, komputerów, drukarek prowadzona przez Zespół Pomocy Kościołowi w Potrzebie do 1 kwietnia przy Domu Parafialnym  /podwórze wikariatki/

11.  Ze słowami z wielkanocnej sekwencji: Wiemy żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy i z Bożym błogosławieństwem i wielkanocnym pozdrowieniem świętujmy w naszych rodzinach, razem z naszymi bliskimi. Z wielkanocnym pozdrowieniem powróćmy do naszych domów i pójdźmy z radosnym orędziem o zmartwychwstaniu Pana Jezusa do szkół i miejsc pracy.

 

 

 

WIELKI PIĄTEK

GALERIA

WIELKI CZWARTEK

GALERIA

NIEDZIELA PALMOWA

GALERIA

18 marca 2016 r. o godzinie 16:30 wyruszyła przez Chełmicę, jak co roku przed Niedzielą Palmową, droga krzyżowa przy udziale jednostek straży pożarnej, policji oraz wiernych, którzy prowadzili również poszczególne stacje. Droga krzyżowa, jak zwykle, zakończyła się w kościele wspólną Mszą Św.

GALERIA

PROGRAM ŚWIĘTEGO TRIDUUM PASCHALNEGO

W PARAFII CHEŁMICA DUŻA W 2016 R.

WIELKI CZWARTEK – GODZINA 18.00

- MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ

*

WIELKI PIĄTEK – GODZINA 17.30

– DROGA KRZYŻOWA , GODZ. 18.00 – NABOŻEŃSTWO MĘKI PAŃSKIEJ, PEZENIESIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU DO GROBU ;- ADORACJA DO 22.00;

*

WIELKA SOBOTA – OD 9.00 DO 14.00

– POŚWIECENIE POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY /CO PEŁNĄ GODZINE/; 

GODZINA 20.00 NABOŻEŃSTWO WIGILII PASCHALNEJ (POŚWIECENIE OGNIA, WODY, ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚW, UROCZYSTA EUCHARYSTIA I PROCESJA NOCY ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO);

*

WIELKANOC GODZINA 6.00

– MSZA ŚW. REZUREKCYJNA I PROCESJA EUCHARYSTYCZNA

 

MSZE ŚW O 9.00; 11.00; 16.00 PODOBNIE PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY;;;

 

 

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ                                            20 marca 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, doroczny obchód misterium paschalnego Chrystusa. Niech udział w dzisiejszej liturgii pozwoli nam wejść głęboko we wszystkie wydarzenia rozpoczętego Wielkiego Tygodnia. Na początku każdej Mszy Świętej błogosławimy palmy, odczytujemy fragment o uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i pragniemy naśladować tłumy, które wiwatowały na Jego cześć. Na mszy św. o 11.00 z udziałem naszych najmłodszych parafian przejdziemy w procesji z palmami wokół świątyni by wyznawać wiarę, że Jezus Chrystus jest naszym Królem, naszym Panem i Mesjaszem.

2.     Dziś po mszy św. o godz.16.00 nabożeństwo gorzkich żali .

3.     Do chorych, których zgłoszono adresy udamy się we wtorek od 9.00;

4.     W Wielką Środę 23.03. po Mszy Świętej wieczornej o 17.30 konferencja przed  świątecznym chrztem.

5.     25 marca to dzień, w którym Kościół obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jednak normy kalendarza liturgicznego wskazują na znaczenie dni Wielkiego Tygodnia i oktawy paschalnej, więc uroczystość tę obchodzić będziemy dopiero w poniedziałek po niedzieli Miłosierdzia Bożego, 4 kwietnia.

6.     Zbliżają się najważniejsze dni w całym roku liturgicznym – Święte Triduum Paschalne.Aby rzeczywiście je owocnie i pięknie przeżyć, oczyśćmy nasze serca, pozwólmy, aby Pan nas przemieniał, czynił lepszymi. Pan Jezus, jak słyszeliśmy o tym w odczytanym opisie Męki Pańskiej, na krzyżu modlił się za swoich oprawców i obiecał raj skruszonemu łotrowi. On także i nas przyjmuje i ogarnia swoim miłosierdziem, zatem otwórzmy się na to uzdrawiające działanie Jego łaski. Okazja do spowiedzi świętej w pon, wt. i śr. od 16.15;

7.     Święte Triduum Paschalne rozpocznie się w Wielki Czwartek wieczorem o godz. 18.00 Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej. Będziemy dziękować za dwa sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo. Serdecznie zapraszam cała radę Parafialną na tę mszę św. gdyż dokonam wręczenia dekretów mianujących na okres 3 lat; Dzieci przygotowujące się do I komunii św. w Wielki Czwartek będą miały poświęcone Książeczki do nabożeństwa; Po zakończonej liturgii przeniesiemy procesyjnie Najświętszy Sakrament do przygotowanego ołtarza adoracji (dawniej nazywanego „ciemnicą”).

8.     W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Mszy Świętej. Zaprasza jednak wszystkich wiernych do udziału w liturgii Męki Pańskiej, której szczytowym momentem jest adoracja krzyża świętego. Za uczczenie krzyża w tym dniu możemy dostąpić łaski odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. W naszym kościele parafialnym o godz. 15.00 wspólna Koronka do Miłosierdzia Bożego. O godz. 17.30 zapraszamy wszystkich parafian na drogę krzyżową. Liturgię rozpoczniemy o godz. 18.00,Na zakończenie liturgii Męki Pańskiej przeniesiemy Najświętszy Sakrament do przygotowanego Grobu Bożego, gdzie adoracja trwać będzie do godz. 22.00; Podczas adoracji odśpiewamy trzy części gorzkich żali i podobnie jak było w przypadku adoracji w tzw. ciemnicy, zapraszamy do prowadzenia modlitwy adoracyjnej wszystkie grupy i stowarzyszenia parafialne według ustalonego porządku. Przypominamy też, że w Wielki Piątek wierni między 18. a rozpoczęciem 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do zachowania postu ścisłego, czyli do spożycia jednego posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków w ciągu dnia. Osoby starsze i nieco młodsze (które ukończyły 14 lat) niech pamiętają tego dnia o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. W Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna przed niedzielą Miłosierdzia Bożego – zachęcamy do indywidualnego odmawiania koronki do Bożego Miłosierdzia.

9.     Wielka Sobotajest również dniem, gdy nie sprawuje się Eucharystii. Wszyscy wierni są zaproszeni do modlitwy i skupienia, do adoracji Chrystusa Eucharystycznego w przygotowanym Grobie Pańskim. Zapraszamy do przyjścia do świątyni na adorację Najświętszego Sakramentu. Postarajmy się znaleźć czas w przedświątecznym zabieganiu, zarówno w Wielki Piątek, jak i Wielką Sobotę na indywidualną modlitwę przed naszym Panem i Zbawicielem.

10. Od godz. 9.00 do godz. 14.00 co pełną godzinę będzie odbywać się błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w terenie wg następującego porządku : Rachcin – szkoła – godzina 9.00; Łochocin Remiza - godzina 10.00; Popowo – remiza – godzina 10.30; Wichowo – kaplica – godzina 11.00;

1.       Wieczorem w sobotę po zachodzie słońca, o godz. 20.00rozpoczniemy najważniejszą liturgię roku kościelnego – liturgię Wigilii Paschalnej. Będziemy celebrować noc Paschy Pana – noc Jego przejścia ze śmierci do życia. Będziemy celebrować Jego zmartwychwstanie, Jego zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Liturgię rozpoczniemy od poświęcenia ognia i zapalenia paschału, będziemy słuchać słowa Bożego, znów zaśpiewamy radosne Alleluja, a także weźmiemy udział w poświęceniu wody i odnowimy chrzcielne przyrzeczenia. Całość zwieńczy uroczysta liturgia eucharystyczna i procesja rezurekcyjna, podczas której obwieścimy wszystkim mieszkańcom naszej parafii, że Jezus zmartwychwstał, żyje i działa wśród nas. Tego dnia przyjdźmy do kościoła ze świecami. Odnowimy naszą przyjaźń z Jezusem uroczyście dokonując wyznania wiary. Po mszy św. Wigilii Paschalnej odbędzie się uroczysta Procesja Zmartwychwstania Pańskiego z 3-krotnym obejściem wokół świątyni. Zapraszamy mieszkańców naszej parafii do wzięcia udziału w tej Nocy paschalnej i uroczystej procesji; prosimy asystę, Panie i Panów Strażaków, których serdecznie zapraszam do trwania na czuwaniu przy Grobie Pańskim od W. Piątku; ministrantów, grupę bielanek; Aby całe Święte Triduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, wszystkich Parafian zachęcam do licznego udziału.

11. W wielkanocny poranek Niedzieli Zmartwychwstania o godz. 6.00uroczystą Eucharystią  i procesją rezurekcyjną, biciem dzwonów i radosnym śpiewem ogłosimy wszystkim, że Pan zmartwychwstał i jest z nami. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte według porządku niedzielnego.

12.   Dziś po sumie w kościele rozdanie zaświadczeń na zakończenie nauk przedmałżeńskich;

13.   Do wieczności odszedł ; + Zbigniew Nowiński z Rachcinka +RIP+

14.     Z pomocą Bożej łaski i błogosławieństwa wejdźmy w przeżycia tego Wielkiego Tygodnia, abyśmy mogli doświadczać przechodzenia ze śmierci grzechu do życia w łasce i wolności dziecka Bożego.

 

 

W nocy z soboty na niedzielę zmiana czasu z zimowego na letni; Zegarki przestawimy z godziny 1.00 na 2.00;

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU   13 marca 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     W piątą niedzielę czasu paschalnego przygotowania zmienia się charakter tego okresu na bardziej pasyjny. Od jutra podczas liturgii Mszy Świętej będziemy modlić się prefacją o Męce Pańskiej, a ponadto zachowujemy w naszej Ojczyźnie zwyczaj zasłaniania krzyży.

2.     Dziś przypada 3. rocznica wyboru papieża Franciszka. 13 marca 2013 roku, nowo wybrany biskup Rzymu, Franciszek, zwrócił się z prośbą o modlitwę w swojej intencji. Uczyńmy zatem zadość tej prośbie i powierzajmy opiece Matki Najświętszej posługiwanie Chrystusowego namiestnika: Pod Twoją obronę…, Matko Kościoła, módl się za nami!

3.     Dziś po mszy św. o godz. 16.00 zapraszamy na nabożeństwo gorzkich żali; natomiast
w piątek na nabożeństw
o drogi krzyżowej o 16.30 trasą od Cukrowni blok 30 do kościoła. Proszę dorocznym zwyczajem jednostki OSP o zabezpieczenie trasy przejścia oraz o poniesienie krzyża procesyjnego;

4.     W najbliższą sobotę przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca NMP i patrona Kościoła powszechnego. Msze Święte w tym dniu o godz.16.30 i 17.00; Zapraszamy wszystkich mężczyzn, ojców, mężów i synów, a także solenizantki i solenizantów tego dnia, gdyż pragniemy się modlić w ich intencji, by ich patron, Święty Józef, wypraszał im moc Bożego błogosławieństwa.

5.     Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień. Błogosławieństwo palm na początku każdej Mszy Świętej. Przed Mszą Świętą o 11.00 ze szczególnym udziałem dzieci pragniemy zorganizować Marsz dla Jezusa wokół naszego kościoła. Przygotujmy zatem palmy ;

6.     We wtorek spotkanie Grupy AA o godz. 18.00, Krąg Biblijny we środę po mszy św. o 17.30 w salce parafialnej;

7.     Do nabycia Przewodnik Katolicki;

8.     Wszystkim jubilatom i solenizantom, szczególnie dzisiejszym – Krystynom i Bożenom, składamy najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy o modlitewnej pamięci.

9.     Do wieczności odeszła śp. Joanna Bojanowska z Cukrowni – Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

 

10.Zapraszamy w piątek po mszy św. ok. godziny 17.30 przedstawicie OSP z naszej parafii na spotkanie do salki parafialnej. Tematem spotkania przygotowanie do uroczystości Triduum Paschalnego w parafii.  

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii dla dzieci i młodzieży prowadziły siostry ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi z Włocławka, które m.in. zachęcały do zauważenia w Jezusie ratownika; Tego, który może wyrwać nas i uratować od naszych grzechów. Rekolekcje dla dorosłych poprowadził ks. Krzysztof Antczak, proboszcz parafii Sadlno, który zwracał naszą uwagę na miłosierne oblicze Boga, którym jest Jezus Chrystus, opierając się na bulii papieża Franciszka "Misericordiae vultus". Bóg zapłać wszystkim uczestnikom rekolekcji.


GALERIA

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU             6 marca 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.      Czwarta niedziela Wielkiego Postu –  to niedziela Laetare. W dawnej polskiej tradycji nazywano ją „śródpościem” bądź „półpościem”. Usłyszeliśmy w Ewangelii jedną z najpiękniejszych przypowieści – przypowieść o miłosiernym Ojcu. Bóg, jak ojciec z przypowieści, czeka na każdego z nas, pragnie naszego powrotu. Nie bójmy się przyjść do Niego z naszą słabością i grzechem. On codziennie na nas czeka w sakramencie pokuty i pojednania, by nas oczyszczać z grzechu i przytulić do swojego kochającego Serca.

2.      Dziś – kończymy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Bogu niech będą dzięki za czas dany nam po to aby przygotować się do odnowienia przymierza chrzcielnego z Bogiem. Dziękuję ks. Proboszczowi Krzysztofowi  za posługę Słowa i Sakramentów św. Siostrom „Wspólnej Pracy” S. dr Natalii i S. Chiarze za rekolekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej,  Kapłanom spowiednikom z dekanatu, Panu Organiście i Panu Kościelnemu, ministrantom, Bielankom, lektorkom i kantorkom. Dziękuję Dyrekcjom Szkół z terenu parafii, Opiekunom, Nauczycielom,  Paniom Katechetkom, dzieciom i młodzieży, a nade wszystko  tym parafianom, którzy odpowiedzieli swoją obecnością, modlitwą  i w czasie tych świętych ćwiczeń uczestniczyli w naukach rekolekcyjnych i skorzystali z sakramentu pojednania. Niech Bóg pomnoży to dzieło, które sam w nas rozpoczął.

3.      We wtorek spotkanie Grupy AA o godz. 18.00, Krąg Biblijny we środę po mszy św. o 17.30 w salce parafialnej;

4.      Trwają spotkania narzeczonych w ramach katechez przedmałżeńskich, dziś po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej;

5.      Do nabycia Przewodnik Katolicki;

6.      Zachęcamy do uczestnictwa w Gorzkich Żalach w niedzielę po mszy św.  o godz.16.00 i w Drodze Krzyżowej w piątek o godz. 16.30 oraz do spełniania innych czynów pokutnych, a także do podejmowania starań mających na celu zyskiwanie odpustów zupełnych. Prosimy o zgłaszanie adresów osób starszych lub chorych , którzy chcieliby skorzystać ze spowiedzi i Komunii św. przed  Świętami;

7.      Solenizantów i jubilatów zapewniamy o naszej życzliwości i modlitwie. Zmarłego śp. Józefa Szląskiewicza z Chełmicy Dużej polecamy Bożemu miłosierdziu.

 

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                           28 lutego 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dzisiejsza Ewangelia po raz kolejny wzywa nas do nawrócenia i przemiany życia. Opowiada nam jednocześnie o Bogu cierpliwym, który pragnie wspomagać nasze wysiłki i dążenia, by przynosiły jak najpiękniejsze owoce. Chcemy podejmować ten wysiłek, dlatego wszystkich parafian pragniemy zachęcić do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które rozpoczną się w piątek 4 marca 2016 r. mszą św. o 9.00;

2.     Program rekolekcji wielkopostnych:

 

* 4 marca - piątek  rozpoczęcie rekolekcji

-godzina 9.00  msza św. z nauką

- godzina 16.30 – droga krzyżowa oraz msza św. z nauką     

  rekolekcyjną;

* 5 marca - sobota – dzień spowiedzi

od 9.30 spowiedź – 10.00 - msza św. z nauką rekolekcyjną;

od 11.30 spowiedź – 12.00 - msza św. z nauką rekolekcyjną (sakrament namaszczenia chorych)

od 16.30 spowiedź – 17.00 - msza św. z nauką rekolekcyjną;

*6 marca – niedziela - msze św. o 9.00; 11.00; 14.00/Rachcin, Wichowo/;  

                      16.00 wraz z nabożeństwem Gorzkich Żali;

3.     Nabożeństwa tego okresu także pomagają nam w procesie nawrócenia i przemiany życia. Zapraszamy dziś na gorzkie żale po mszy św. o 16.00, w piątek zaś na rekolekcyjną drogę krzyżową o godzinie 16.30;

4.     Za udział w rekolekcyjnych ćwiczeniach, za udział w nabożeństwach drogi krzyżowej, gorzkich żali bądź za odmówienie w piątki tego okresu modlitwy Oto ja dobry Jezu można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Najlepszym owocem czasu nawrócenia i przemiany będzie oczyszczenie serca w sakramencie pokuty i pojednania. Nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę!

5.     W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek zapraszamy na wieczorne nabożeństwo w intencji powołanych do służby Bożej oraz o nowe i święte powołania. W piątek przed południem odwiedziny chorych od 10.00.

6.     Otaczamy solenizantów i jubilatów modlitwą, przekazując im najserdeczniejsze życzenia. Pamiętamy w modlitwie również o zmarłych, wypraszając im niebo.

7.     Następna niedziela pierwsza miesiąca marca po mszy św. o 11.00 spotkanie z rodzicami i dziećmi I Komunii św. po mszy św. o 11.00; Taca gospodarcza;

8.     We wtorek o 18.00 spotkanie grupy AA w salce parafialnej; we środę po drugiej mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego; dziś po mszy św. o 11.00 kolejne spotkanie narzeczonych w ramach nauk przedmałżeńskich w salce parafialnej;

 

9.     Do nabycia Przewodnik Katolicki;

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                  21 lutego 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Co roku w drugą niedzielę okresu paschalnego przygotowania rozważamy ewangelijną perykopę o przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego bóstwa i pokazać, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas.

2.     Dziś po mszy św. o godz.16.00 Gorzkie żale, natomiast w piątek nabożeństwo drogi krzyżowej o godz. 16.30; Znajdźmy czas, by uczestniczyć w tych nabożeństwach, by dzięki nim głębiej przeżywać tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana i lepiej rozumieć Jego nieskończoną miłość do każdej i każdego z nas.

3.     W Wielkim Poście wzbudźmy w sobie szczere pragnienie oczyszczenia serca w zdroju Bożego miłosierdzia, które jest otwarte dla wszystkich i którego doświadczamy szczególnie w spowiedzi świętej. Okazja do spowiedzi świętej przed i podczas każdej Mszy Świętej.

4.       Wielkopostne rekolekcje dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej rozpoczną się w tym tygodniu we środę , czwartek i piątek /24,25 i 26 lutego/ o godzinie 10.00; Szkolne rekolekcje dla dzieci i dla młodzieży gimnazjalnej poprowadzą Siostry ze Zgromadzenia „Wspólnej Pracy” z Włocławka; Dla dorosłych rekolekcje odbędą się tydzień później 4 , 5 i 6 marca 2016 r. Poprowadzi je ks. proboszcz Krzysztof Antczak;

5.     Wszystkich obchodzących osobiste święta i uroczystości zapewniamy o modlitwie i życzliwości.

6.     Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad gentes i jest poświęcona modlitwie za misje i misjonarzy. Przy wyjściu ze świątyni będzie można wesprzeć dzieło misyjne Kościoła – do specjalnych puszek można wrzucać ofiary na ten cel.

7.       Jutro przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Pamiętajmy w modlitwie o następcy Świętego Piotra, który nie przestaje prosić o to wsparcie.

8.       Do nabycia Przewodnik Katolicki ;

9.       W wtorek spotkanie Wspólnoty AA w salce parafialnej o godzinie 18.00 zaś w środę o po drugiej mszy św. wieczornej o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego;

 

 

 

Wieczny Odpoczynek Racz Mu Dać Panie.....

W imieniu naszej Wspólnoty Parafialnej pragnę złożyć Księdzu Prefektowi Rafałowi Jańczakowi słowa współczucia wspartego chrześcijańską nadzieją, którą czerpiemy od Chrystusa Zmartwychwstałego z powodu śmierci swojego Ojca śp. Mirosława Jańczaka. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 22 lutego 2016 roku o godzinie 12.00 w parafii Dęby Szlacheckie niedaleko Koła. Niech nasza więź z posługującym w naszej parafii ks. Rafałem wyrazi się w modlitwie w intencji Zmarłego Ojca oraz uczestnictwie w  Jego pogrzebie delegacji wspólnot z naszej parafii.

ks. Proboszcz wraz z Parafianami z Chełmicy Dużej.

 

 

 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                            14 lutego 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.  Co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy i chce nas nauczyć umiejętności ich przezwyciężania. Z Bożą pomocą sami możemy i powinniśmy odrzucać szatańskie podszepty. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary umacnia nas w naszych zmaganiach ze złem.

2.     Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia tego czasu. Taką okazją są różne umartwienia czy wyrzeczenia bądź też dobre postanowienia. Warto to duchowe ćwiczenie podjąć. W ten sposób można się włączyć w modlitwę Kościoła o ducha pokuty. Choć kwartalne dni modlitw w tej intencji dobiegają dziś końca, to ducha umartwienia, pokuty trzeba nieustannie w sobie rozwijać.

3.     Nabożeństwa pasyjne tego okresu są również pomocą we właściwym jego przeżywaniu. Zapraszamy dziś na pierwsze gorzkie żale po mszy św. o 16.00. Natomiast w piątki zapraszamy na drogę krzyżową dzieci, młodzież i dorosłych na godz. 16.30;

4.     Wraz ze Środą Popielcową rozpoczął się także czas tzw. Komunii świętej wielkanocnej, który potrwa aż do niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Przypominamy o przykazaniu kościelnym mówiącym o powinności skorzystania raz w roku z sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii świętej w okresie wielkanocnym. Codziennie jest możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej. Na te największe chrześcijańskie święta oczyśćmy nasze serca, uczyńmy je gotowymi na przyjęcie zmartwychwstałego Pana.

5.     Dziś przypadają też tzw. walentynki - Dzień Zakochanych. Pomyślmy o dobrym słowie, życzliwym geście wobec naszych bliskich - rodziców, dziadków, dzieci i wnucząt. Narzeczonym przygotowującym się do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przypominamy, że w naszej parafii dziś rozpoczynają się nauki przedmałżeńskie po mszy św. o 11.00;

6.     Szkolne rekolekcje dla dzieci i dla młodzieży gimnazjalnej odbędą się w dniach 24, 25 i 26 lutego /środa, czwartek i piątek/ o godzinie 10.00 rozpoczęcie; W tym roku rekolekcje szkolne poprowadzą Siostry ze Zgromadzenia „Wspólnej Pracy” z Włocławka; Dla dorosłych rekolekcje odbędą się tydzień później 3, 4 i 5 marca 2016 r. Poprowadzi je ks. proboszcz Krzysztof Antczak;

7.     Przyszła niedziela, druga wielkopostna, to niedziela Ad gentes - dzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Po Mszach Świętych będziemy mogli materialnie wesprzeć dzieło misyjne Kościoła - ministranci będą stać ze specjalnie przygotowanymi skarbonkami.


8. W wtorek spotkanie Wspólnoty AA w salce parafialnej o godzinie 18.00 zaś w środę o po drugiej mszy św. wieczornej o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego;

9. Dziś po mszach św, będzie możliwość przyjęcia daru w postaci jabłek, które możemy zabrać do domu w skrzyneczkach. Prosimy następnie o zwrot skrzynek życząc smacznego w imieniu ofiarodawców.

10. Pamiętamy w modlitwach o solenizantach i jubilatach;

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                              7 lutego 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.      W tę ostatnią karnawałową niedzielę słyszymy w Ewangelii słowa o cudownym połowie ryb i powołaniu Szymona. Są one wezwaniem dla nas, gdyż Pan Jezus i nas powołuje, byśmy stawali się rybakami ludzi – tymi, którzy innych przyprowadzą do Chrystusa i Kościoła. Rozpoczynający się dzisiaj 49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, a w środę czas Wielkiego Postu, niech zaowocują dobrymi postanowieniami i ich wierną realizacją;

 

2.      W najbliższą środę przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca czterdziestodniowy okres przygotowania paschalnego – okres Wielkiego Postu. Msze Święte z posypaniem naszych głów popiołem na znak pokuty odprawimy o godz. 9.00 i 16.30; Zachęcamy do licznego uczestnictwa oraz do podjęcia praktyk pokutnych w tym świętym czasie. W tym dniu rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o ducha pokuty w Kościele.

 

3.      Środa Popielcowa to dzień postu ścisłego obowiązującego wiernych między 18. a rozpoczęciem 60. roku życia (post polega nawstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz na spożyciu jednego posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków w ciągu dnia). Osoby starsze i nieco młodsze (które ukończyły 14 lat) są zobowiązane tego dnia do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Ponadto do postu ścisłego jesteśmy zobowiązani również w Wielki Piątek. Przypominamy także, że we wszystkie piątki roku obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Pamiętajmy, że rozpoczynający się okres wielkopostny to tzw. czas zakazany, okres pokutny w Kościele. Powstrzymajmy się więc od hucznych zabaw, tańców i dyskotek.

 

4.      Czwartek, 11 lutego to liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. Podczas Eucharystii o godz. 16.30 modlimy się za chorych i tych, którzy nimi się opiekują.

 

5.      W piątek natomiast rozpoczniemy nabożeństwa drogi krzyżowej, na które zapraszamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych na godz. 16.30; Natomiast od przyszłej niedzieli, pierwszej Wielkiego Postu, po mszy św o godz. 16.00 będziemy śpiewać Gorzkie żale;

 

6.      Dziś w pierwszą niedzielę miesiąca na sumie poświecenie medalików dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii św. natomiast po mszy św. katecheza dla rodziców; Dziś taca gospodarcza;

 

7.      Do nabycia Przewodnik Katolicki , dla młodzieży Wzrastanie. We wtorek kancelaria nieczynna;

 

8.      Solenizantów i jubilatów zapewniamy o naszej modlitwie i życzliwości.

 

9.      Zmarłych w tym tygodniu śp.: Mirosława Ziółkowskiego i śp. Kazimierza Cackowskiego polecamy Bożemu miłosierdziu.

 

 

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                    31 stycznia 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W najbliższy wtorek, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego. W naszej polskiej tradycji nazywane jest świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Msze Święte w naszym kościele będą sprawowane o godz. 9.00 i 16.30.  Na początku każdej Mszy Świętej będzie miał miejsce obrzęd błogosławieństwa świec. Przynieśmy zatem ze sobą gromnice. Niech staną się one znakiem obecności Chrystusa – światłości świata. Zapalajmy je, jak mówi stara polska tradycja, w chwilach trwogi i zagrożenia, aby o tej Bożej obecności i Opatrzności sobie nieustannie przypominać.

2.     W tym dniu już po raz 20. będziemy obchodzić Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Otoczmy więc naszą modlitwą tych, którzy przez składane śluby zakonne czy inne zobowiązania pragną całkowicie ofiarować swoje życie Panu Bogu, żyjąc według rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Tego dnia zakończy się również przeżywany od listopada 2014 r. Rok Życia Konsekrowanego, podczas którego próbowaliśmy poznawać piękno i radość tej formy życia całkowicie oddanego Panu Bogu. Składane w to święto ofiary zostaną przeznaczone na wsparcie kontemplacyjnych wspólnot zakonnych w naszej Ojczyźnie.

3.     W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek od 9.00 ks. proboszcz a od 11.00 ks. prefekt odwiedzimy z Komunią Świętą starszych i chorych parafian. Po południu od godz. 16.00 okazja do spowiedzi świętej. Na zakończenie mszy św. w duchu wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Bożego Serca przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

4.     W pierwszą sobotę na 16.00  zapraszamy na różaniec fatimski.

5.     Do nabycia Przewodnik Katolicki;

6.     We wtorki o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej, we środę po mszy św. o 17.30 spotkanie Kręgu Biblijnego - zapraszamy;

7.     Osoby zainteresowane przygotowaniami do zawarcia sakramentu małżeństwa prosimy o zapisy na nauki przedmałżeńskie, które rozpoczną się w naszej parafii w niedzielę 14 lutego po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej;

8.      W pierwszą  niedzielę lutego poświęcenie medalików dzieciom przygotowującym się do I komunii św . oraz spotkanie z ich rodzicami po mszy św.

 

9.     Jubilatom i solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia. 

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                24 stycznia 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dobiega końca Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Jutrzejsze święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła Narodów, stanowi jego zwieńczenie.

2.     W dzisiejszą niedzielę 24 stycznia po mszy św. o 16.00  spotkanie noworoczne z Radą Parafialną;

3.    Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:

- 25.01 = poniedziałek od godziny 9.00 Parcele Łochockie i Okrągła /p. Krzysztof Górczyński/ i od 15.00, Łochocin droga do Wichowa; i drugi ks. od 15.00 Chełmica Zajeziorne /p. Wiktor Jagielski/ ;

4.     Prosimy o zgłaszenie się osób, których nie zastaliśmy w domach, i zachęcamy do tego tych, którzy życzą sobie odwiedzin kapłana w celu odbycia wizyty kolędowej uzupełniającej;. Kolęda uzupełniająca we wtorek od 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub w kancelarii;

5.     Do nabycia Przewodnik Katolicki:

6.     W pierwszą niedzielę lutego poświęcenie medalików dzieciom przygotowującym się do pierwszej Komunii św;

7.     Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia i wielu łask Bożych.

 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

·        26 I – święci Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła, do których skierował on tzw. Listy pasterskie z trafnymi napomnieniami dla pasterzy i wiernych;

·        27 I – bł. Jerzy Matulewicz, biskup wileński i odnowiciel Zakonu Marianów, którego życiowym mottem były słowa: „We wszystkim szukać Boga, wszystko czynić na większą chwałę Bożą, we wszystko wnosić ducha Bożego, wszystko przepajać duchem Bożym”;

·        28 I – św. Tomasz z Akwinu, kapłan, zakonnik, Doktor Kościoła, kaznodzieja, poeta, wielki myśliciel, o którym powiedziano, że „między uczonymi był największym świętym, a między świętymi największym uczonym”.

 

 

 

 

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                             17 stycznia 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     W dzisiejszą niedzielę przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wiele rodzin, także z naszej parafialnej wspólnoty, cierpi z powodu emigracyjnej tułaczki swoich bliskich. A ci, którzy opuścili ojczysty kraj i rodzinny dom w poszukiwaniu lepszego życia, odczuwają tęsknotę za bliskimi.

2.     Dzisiaj obchodzimy również Dzień Judaizmu.

3.     Od jutra do 25 stycznia trwać będzie Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. O jedność wśród swoich uczniów i wyznawców modlił się Pan Jezus przed swoją męką i śmiercią. Niech ta modlitwa nieustannie trwa, bo podziały wśród chrześcijan to rana, która boli i osłabia świadectwo naszej wiary. Zachęcamy do indywidualnej i wspólnotowej modlitwy z naszymi braćmi i siostrami wyznającymi wiarę w Pana Jezusa w różnych miejscach i świątyniach naszej diecezji.

4.     Dobiegają końca kolędowe odwiedziny w naszej parafii. W tym tygodniu kolęda według następującego porządku:

- 18.01 = poniedziałek od godziny 9.00 – Świątkowizna /p. Marek Jaworski/ i od 9.00 Łochocin Zdroje /p. Zdzisław Smoliński/;

- 19.01 = wtorek od godziny 9.00 – Chełmica duża cz. II /p. Mariusz Słomski/ i od 9.00 – Popowo strona prawa /p. Dominik Jankowski/ ;

- 20.01 = środa od godziny 15.00 – Cukrownia bl. 20 i 34 i drugi ks. od 15.00 Cukrownia  bl. 21 i 24

- 21.01 = czwartek od godziny 9.00 – Popowo strona lewa /p. Józef Charyton/ i od 15.00 Cukrownia bl. 31 i 32;

- 22.01 = piątek od godziny 15.00 – Cukrownia bl. 15, 16, 17, 18, 19; i drugi ks. od 15.00  Cukrownia dom 27 i 28 oraz bl. 29 i 30;

- 23.01 = sobota  od godziny 9.00 Łochocin Budki cz. I od strugi do p. Lendziona oraz  Łochocin bl. 6a i 6b baza POM i ośr. Zdrowia /p/ Zdzisław Lewandowski / i drugi ks. Łochocin Budki cz. II od Baru na zakręcie do bloków p. Józef Suliński/;

- 25.01 = poniedziałek od godziny 9.00 Parcele Łochockie i Okrągła /p. Krzysztof Górczyński/ i od 15.00, Łochocin droga do Wichowa; i drugi ks. od 15.00 Chełmica Zajeziorne /p. Wiktor Jagielski/ ;

Prosimy o zgłoszenie się osób, których nie zastaliśmy w domach, i zachęcamy do tego tych, którzy życzą sobie odwiedzin kapłana w celu odbycia wizyty kolędowej uzupełniającej;.

5.     Za tydzień w niedzielę 24 stycznia po mszy św. o 16.00  spotkanie noworoczne z Radą Parafialną;

6.      Do nabycia Przewodnik Katolicki:

7.     Daru zdrowia i obfitości łask Bożych przyzywamy dla solenizantów i jubilatów tygodnia.

 

 

CHRZEST PAŃSKI                                                                               10 stycznia 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1)    Dzisiejsze święto to również święto epifanii, czyli objawienia się Boga. To uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Pana Jezusa. Wydarzenia nad Jordanem to także zapowiedź naszego chrztu, podczas którego każdy z nas stał się umiłowanym dzieckiem Boga. Na początku dzisiejszych Mszy Świętych błogosławimy wodę, by przypomnieć sobie moment naszego chrztu i uświadomić sobie jego wartość i znaczenie. Pobłogosławioną wodę będzie można zabrać do naszych domów, by je pokropić bądź też przygotować dla przychodzącego z błogosławieństwem i duszpasterską wizytą kapłana.

 

2)    Święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. My jednak przedłużymy okres śpiewania kolęd, zgodnie z dawną polską tradycją, do święta Ofiarowania Pańskiego 2 lutego. Będziemy je śpiewać podczas liturgii. Do 2 lutego w naszej świątyni pozostanie również bożonarodzeniowa szopka.

 

3)    Do nabycia Przewodnik Katolicki oraz Kalendarze Książkowe Rolników;

 

4)    Kontynuujemy odwiedziny kolędowe naszych parafian. W tym tygodniu przybędziemy
z modlitwą i błogosławieństwem do mieszkańców :

 

·        11 stycznia– poniedziałek godzina 9.00Chełmica Duża cz. I /p. Tomasz Fejdowski/; godzina 14.00 Karasiewo /p. Marek Zaleski/ ;

 

·        12 stycznia – wtorek godzina 9.00 Chełmica Kolonia część I od d. Komunalki  i drugi ks.  cz. II od strony Zajeziorza /p. Władysław Wiśniewski/ ;

 

·        środa 13 stycznia od 15.00 domy od szkoły Cyprianki do Cukrowni bl. 15. /p. Janusz Wójcik/; i drugi ks. od 15.00 Cukrownia bl. 33;

 

·        czwartek 14 stycznia - od godziny 9.00 Łochocin Gaj /p. Andrzej Dobrowolski/;

 

·        piątek 15 styczniaod 9.00 Fabianki strona od lecznicy i drugi ks, od 11.00  Fabianki od nr 101; piątek od 15.00Łochocin bl. 5a i 5b oraz blok 6d  dwóch księży/;

 

·        sobota 16 stycznia od 9.00 Cyprianka Borek cz. I /tzw. Centrum/ i cz. II posesje przy drodze, dwóch księży;/p. Leszek Wyczachowski/

 

5)    Przekazujemy wszystkim świętującym w tym tygodniu urodziny, imieniny i inne rocznice najserdeczniejsze życzenia.

 

6)    Do wieczności odeszli : śp. Zenon Pawłowski; +Halina Suska, +Włodzimierz Olszewski, +Genowefa Ciura, +Bohdan Wilmański;

 

 

 

 

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM                       3 stycznia 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     W środę będziemy obchodzić uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną w naszej polskiej tradycji świętem Trzech Króli. Święto to przypomina prawdę, że Bóg przyszedł nie tylko do Narodu Wybranego, ale do wszystkich ludzi. Mędrcy ze Wschodu, przybywający z pokłonem do nowonarodzonego Króla, są reprezentantami wszystkich narodów
i ludów. Jest to uroczystość, która zobowiązuje katolików do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte o godz. 9.00 i 16.00;  Na ich zakończenie pobłogosławimy kredę i kadzidło dla oznaczenia naszych mieszkań i na znak, że przyjęliśmy wcielonego Boga do naszego życia.

 

2.     W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci. Będziemy chcieli pamiętać w modlitwie o misjach i misjonarzach. Naszą materialną ofiarą pragniemy wesprzeć tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu oraz ich działalność w krajach misyjnych (inicjatywy edukacyjne, zdrowotne czy cywilizacyjne).

 

3.     Trwa kolędowa wizyta w rodzinach naszej parafialnej wspólnoty. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny i parafian ; poniedziałek 4 stycznia od 9.00 – Zbytkowo od Wichowa cz. I /podwozi p. Stanisław Wiśniewski/ oraz  od 11.00 Chełmica Mała cz. III /p. Janusz Kubacki/; wtorek 5 stycznia od 9.00 – Zbytkowo od Zadusznik /p. Piotr Lubrant/ i od 9.00 – Zbytkowo cz. II /p. Mirosław Sękowski/. Środa 6 stycznia od 10.30 - Cyprianka strona prawa od p. Łuczaków i Cyprianka strona prawa droga od Łochocina/ /p. Grzegorz Rawski/; Czwartek 7 stycznia od 9.00 – Wichowo cz. I /p. Sławomir Kawczyński/ i Wichowo cz. III / p. Jerzy Ciesielski/; Piątek 8 stycznia od 9.00 Wichowo cz. II / p. Józef Gączewski/ i od 15.00 Cyprianka za mleczarnią /p. Jarosław Sikorski/; Sobota 9 stycznia od 9.00 – Cyprianka strona lewa od Zajazdu „Pod Aniołem” i od p. Kijewskiej p. Alfred Pryliński/;

 

4.     W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. To święto to uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Chrystusa Pana. To jednocześnie wezwanie dla nas, abyśmy powracali zarówno do wydarzenia nad Jordanem, jak i do naszego chrztu, kiedy zostaliśmy wszczepieni w   Chrystusa, umiłowanego Syna Bożego, i stawiali sobie pytania: czy rzeczywiście jesteśmy Jemu wierni i czy naszą wierność wciąż pogłębiamy i umacniamy?

 

5.     Wszystkim solenizantom i jubilatom tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożych darów.

 

 

Krótkie podsumowanie kończącego się roku :-)

Koncert kolęd w naszym kościele 26.12.2015 r.

GALERIA

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA                27 grudnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dzisiejsze święto skłania nas do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Stanowi sanktuarium życia i świętości, dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin. Po każdej Mszy Świętej zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo małżonkom i ich rodzinom.

2.     Jutro, święto Świętych Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich zamordowanych z rozkazu Heroda;

3.     W tym tygodniu pożegnamy 2015 rok i powitamy rok 2016. Niech będzie to okazja nie tylko do zabawy, ale i do przyjścia na modlitwę do naszej parafialnej świątyni. W ostatni dzień roku, w czwartek, 31 grudnia, podziękujemy dobremu Bogu za wszelkie łaski i dary podczas  Mszy Świętej i nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego o godz. 16.30; Odśpiewamy uroczyste Te Deum (za którego odmówienie w ostatnim dniu roku można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami).

4.     Postarajmy się nowy rok rozpocząć w imię Boże. W tym dniu przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która jest tzw. świętem nakazanym, czyli obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej. Tego dnia Msze Święte w naszej parafii o godz. 9.00, 11.00 i 16.00;

5.     Pierwszy dzień nowego roku to także pierwszy piątek miesiąca. Nie będzie jednak comiesięcznych odwiedzin naszych starszych i chorych parafian z Komunią Świętą. Uczynimy to w następnym miesiącu;

6.     W pierwszą sobotę miesiąca, 2 stycznia zapraszamy na różaniec fatimski pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą o 16.00 ;

7.     Serdeczne podziękowanie za pomoc w przygotowaniu dekoracji żłobka i dekoracji świątyni:  ks. Perfektowi, p. kościelnemu, p. Bogdanowi Suskiemu, Przemysławowi Suskiemu, Sebastianowi Stańczykowi, Dominikowi Strupczewskiemu, Michałowi Urbaczewskiemu, Gabrielowi Rosińskiemu, Wiktorowi Rosińskiemu, Piotrowi Kalinowskiemu, p. Marcie Wiśniewskiej, Natalii Cackowskiej, Weronice Rudzińskiej, Paulinie Majda, Karolinie Majda, Emilii Jabłońskiej, p. Marioli Wałęza;

8.     Rozpoczynamy duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Jest to okazja do spotkania i bliższego poznania się. Razem z wami pragniemy się modlić i przynosić wam dar Bożego błogosławieństwa. Porządek odwiedzin kolędowych jest następujący: poniedziałek 28 grudnia od 9.00 BEDNARKA /p. Dariusz Barczewski/ i od godziny 9.00 LISEK – /p. Wojciech Charzewski/; Wtorek 29 grudnia od godziny 9.00 CHEŁMICA MAŁA CZ. I /p. Wojciech Kozłowski i od godziny 9.00 CHEŁMICA MAŁA CZ. II /p. Agnieszka Tatarewicz/; środa 30 grudnia od godziny 9.00 WINDUGA –RACHCINEK /p. Lech Krzemieniecki / i od godziny 9.00RACHCIN  /p. Marek Lipiński/;  sobota 02 stycznia 2016 r. od godziny 9.00 CYPRIANKA ZAPUSTA /OD LASU/ I CYPRIANKA ZAPUSTA /OD DROGI/p. Wojciech Suski i p. Marek Kwiatkowski/Z uwagi na religijny wymiar tych odwiedzin prosimy o przygotowanie stołu z krzyżem, wody święconej z kropidłem i księgi Pisma św. Dzieci i młodzież szkolna okażą zeszyt do katechezy;

9.     Wszystkim parafianom i gościom życzymy pięknego i błogosławionego czasu Narodzenia Pańskiego. Nie zapominamy o tych naszych braciach i siostrach, którzy obchodzą swoje osobiste uroczystości. Zapewniamy o naszej pamięci, życzliwości i modlitwie.

 

 

Spotkanie opłatkowe wspónoty Dziewczęcej Służby Maryi

GALERIA

Rozpoczęcie obchodów uroczystości Narodzenia Pańskiego - Pasterka 2015

 

GALERIA

Zamiast życzeń Bożonarodzeniowych….

„Narodziny Syna Bożego są dla ludzkości jak jasna gwiazda, która rozbłysła na ciemnym firmamencie nieba. Dla człowieka staje się ona punktem odniesienia, wskazuje kierunek na drodze, którą podąża. Szkoda, że tak wielu ludzi nie dostrzegało i wciąż nie dostrzega tej gwiazdy. Są tacy, którzy zauważają ją tylko przez chwilę. Zachwycają się nią w dzień Bożego Narodzenia, aby po kilku dniach przestała mieć dla nich znaczenie. Nie żyjmy Bogiem jedynie od czasu do czasu. Wtedy, gdy jest nam potrzebny. Albo wówczas, gdy stanowi piękną dekorację rodzinnych świąt. Jezus chce stać się więcej niż tylko świątecznym gościem. On chce być kimś stale obecnym w naszym życiu i w naszych rodzinach. 

Boże, Ty dałeś nam swojego Syna, aby zamieszkał pośród nas i stał się naszym bratem. Otwórz nasze rodziny, aby Jezus mieszkał w nich cały rok, a nie tylko podczas świąt. 

 

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2015”
Autor: ks. Mariusz Krawiec SSP
Edycja Świętego Pawła

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU                                              20 grudnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     To już ostatnia niedziela adwentowego przygotowania na przyjście Pana. Trzeba więc zrobić pewne podsumowanie tego okresu – czy rzeczywiście był on czasem czuwania i oczekiwania, w którym odczuliśmy bliskość przychodzącego Zbawiciela? Jeśli jest jeszcze coś do poprawienia – wykorzystajmy jak najlepiej ostatnie dni Adwentu. Weźmy udział w roratach, które w naszym kościele są odprawiane codziennie o godz. 16.30; Skorzystajmy z sakramentu Bożego miłosierdzia: spowiedź święta przed Mszą Świętą od 16.15.

 

2.     W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. O godzinie 9.00 spotkamy się na dorocznej Mszy św. wspólnej za naszych zmarłych po czym udamy się na cmentarz by zapalić światło na grobach bliskich. Dalej - Wigilia to wieczór szczególny, o czym śpiewamy w jednej z pastorałek. To dzień, który zaczyna się po zmroku, kiedy wszyscy wszystkim ślą życzenia. Niech to będzie czas pojednania i przebaczenia w naszych domach i rodzinach. Od gestu pojednania, wspólnej modlitwy i podzielenia się opłatkiem rozpocznijmy wigilijną wieczerzę. Po zakończonym posiłku pozostańmy w rodzinnym gronie, by śpiewać kolędy, by wspólnie się radować z przyjścia Zbawiciela na świat. Ze śpiewem kolęd na ustach przyjdźmy do naszej świątyni na Pasterkę o godz. 23.30; wysłuchamy koncertu kolęd „Zespołu Rycerze Floriana” z Wichowa;

 

3.     W piątek, 25 grudnia, w dzień Bożego Narodzenia, Msze Święte w naszym kościele według porządku niedzielnego. Podobnie w drugi dzień świąt, w sobotę 26 grudnia, w święto Świętego Szczepana, pierwszego męczennika. W uroczystość Narodzenia Pańskiego, która wypada w piątek, nie obowiązuje oczywiście wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

4.     Konferencja przed chrztem w środę 23 grudnia  po mszy św. o 17.30; w kościele;

 

5.     Spotkanie z Radą Parafialną w celu omówienia przygotowań do tegorocznej wizyty duszpasterskiej w naszych rodzinach - w niedzielę po mszy św. o 16.00  na plebanii;

 

6.     Do wieczności odeszli śp. Bolesław Meller i śp. Sławomir Pieczewski; + RIP +

 

7.     W poniedziałek w dniu 21 grudnia 2015 r. o godzinie 17.00 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Fabianki na Jasełka Bożonarodzeniowe oraz wspólne kolędowanie do hali sportowej tejże szkoły; 

 

8.     Do nabycia Przewodnik Katolicki oraz świece Wigilijnego działa pomocy Dzieciom;

 

9.     Serdeczne podziękowanie kieruję do Państwa Jolanty i Dariusza Głąb właścicieli firmy „Piekny Ogród” za ofiarowane choinki do kościoła na tegoroczne święta – Bóg zapłać;

 

10.           Solenizantom i jubilatom przekazujemy najserdeczniejsze życzenia.

 

 

 

 

 

 

W ostatnim czasie przeżywaliśmy parafialne rekolekcje adwentowe, którym przewodniczył ks. Marek Kryska, kapelan szpitala we Włocławku.

 

ks. Marek Kryska

GALERIA

Dziewczęca Służba Maryi działajaca przy parafii Chełmica Duża wraz z księdzem proboszczem (przy wsparciu rodziców naszych bielanek) w salce parafialnej ubrała choinkę jako symbol oczekiwania na Narodzenie Syna Tej, która jest ich opiekunką i orędowniczką. Niebawem w tym miejscu i przy tym "drzewku choinkowym" odbędą się spotkania opłatkowe duszpasterskich grup działajacych przy parafii...

Choinka bielanek

GALERIA

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU                                          13 grudnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     „Radujcie się w Panu!” – słowa antyfony na wejście wskazują, że dzisiejsza niedziela to niedziela radości, że Pan jest już blisko, że przychodzi, by nam udzielać swoich darów i łask. Dziękujemy Panu Bogu za czas rekolekcji Adwentowych, ludziom : ks. Markowi  za refleksje nad Słowem Bożym, spowiednikom za sakramentalną posługę pokuty i pojednania; paniom z kuchni za troskę o pożywienie oraz paniom, które wsparły kuchnię rekolekcyjną; ks. Prefektowi, p. Organiście , p. Kościelnemu, ministrantom, bielankom, lektorkom , kantorce, wszystkim uczestnikom tegorocznych rekolekcji adwentowych - Bóg zapłać;

2.     W trzecim tygodniu adwentowego czuwania i oczekiwania jesteśmy zaproszeni do szczególnej modlitwy o chrześcijańskie życie rodzin. Rodzinie były poświęcone ubiegłoroczne i tegoroczne obrady synodu biskupów. Widzimy więc, że troska o rodzinę to bardzo ważny aspekt życia i działalności Kościoła. Wszystkich, którzy chcą się włączyć w to błaganie, zapraszamy na w tygodniu na roraty, które odprawiamy według następującego porządku: codziennie o godz. 16.30; a w sobotę o 7.30;

3.     Dzisiaj wspominamy też dramatyczne wydarzenia sprzed 34 lat. Niech nie zabraknie modlitwy w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny.

4.     Spotkanie klas I i II gimnazjum ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania za tydzień po Mszy Św. o 9:00.

5.     Tradycyjnie o 9.00 rano w Wigilię Bożego Narodzenia zostanie odprawiona Msza Św. za zmarłych. Intencje prosimy składać w zakrystii lub kancelarii;

6.     Do chorych udamy się w piątek od 11.00; Adresy w zakrystii , kancelarii lub telefonicznie;

7.     Spotkanie z Radą Parafialną w celu omówienia przygotowań do tegorocznej wizyty duszpasterskiej w naszych rodzinach - w niedzielę po mszy św. o 16.00  na plebanii;

8.     Konferencja przed chrztem w środę 23 grudnia  po mszy św. o 17.30; w kościele;

9.     Dziś na mszy św. o 11.00 zostanie poświęcony sztandar dziewczęcej Służby Maryjnej – Bielanek;

10.           We wtorek o 18.00 spotkanie grupy AA w salce parafialnej; w środę o 17.30 Krąg Biblijny; Do nabycia Przewodnik Katolicki; W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadzane są przed kościołem świece Caritas;

11.           Do wieczności odeszli śp; Grzegorz Zabielski i śp. Zofia Lubrant . Wieczny odpoczynek…

12.           Solenizantom i jubilatom tego tygodnia przekazujemy nasze serdeczności i życzenia.

 

 

 

 

 

 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                                             6 grudnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     W drugą adwentową niedzielę rozbrzmiewa wołanie Świętego Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego…”. To wezwanie do wytężonej pracy nad sobą i do nawrócenia. Pan pragnie przychodzić do nas nieustannie, ale czy jesteśmy na to gotowi i przygotowani? Pan Bóg chce nas wszystkich obdarzać swoim miłosierdziem. Czeka na nas każdego dnia w sakramencie pokuty i pojednania.

 

2.     W naszej parafii w tym tygodniu rozpoczną się rekolekcje adwentowe w piątek wspólną mszą o godzinie 17.00; w sobotę dzień spowiedzi od 9.30 z mszą św. o 10.00; następnie spowiedź o 11.30 a msza św. o 12.00; natomiast po południu spowiedź od 16.30 i msza św. o 17.00; w niedzielę msza św. o 9.00 , 11.00, 14.00 we Wichowie i Rachcinie, zakończenie o godzinie 16.00; Rekolekcje poprowadzi ks. Marek Kryska kapelan Szpitala we Włocławku;

 

3.     Dzisiejsza niedziela jest Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Modlimy się w intencji naszych braci i sióstr, zwłaszcza z krajów dawnego Związku Sowieckiego. Po każdej Mszy Świętej można ich wesprzeć materialnie, wrzucając ofiary do puszek.

 

4.     We wtorek, 8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na Msze Święte o godz. 16.30 i 17.00 , podczas których będziemy prosić Maryję o pomoc w walce z pokusami i grzechem, w walce o czystość serca oraz o pełnienie woli Bożej w życiu. W tę uroczystość rozpocznie się w całym Kościele nadzwyczajny Rok Święty – Jubileusz Miłosierdzia. Warto z tej racji sięgnąć po papieską bullę Misericordiae vultus, wyznaczającą treści tego roku. Jest dostępna m.in. w internecie. W następną niedzielę na mszy św. o 11.00 zostanie poświęcony sztandar dziewczęcej Służby Maryjnej – Bielanek;

 

5.     Do nabycia Przewodnik Katolicki ;

 

6.     We wtorek o 18.00 spotkanie grupy AA w salce parafialnej; w środę o 17.30 Krąg Biblijny;

 

7.     Przypominamy o Mszach Świętych roratnych codziennie o 16.30;

 

8.     Zapewniamy jubilatów i solenizantów rozpoczętego tygodnia o naszej życzliwości i modlitwie.

 

9.     Do wieczności odeszli w minionym tygodniu: + Franciszek Goszcz i Krystyna Serocka; Polecamy ich miłosierdziu Bożemu;

 

 

10.  Dziś taca gospodarcza z racji pierwszej niedzieli miesiąca; w niedzielę 20 grudnia po mszy św. o 16.00 odbędzie się zebranie Rady Parafialnej/ w pełnym dotychczasowym składzie / na którym przedstawiony zostanie zakres wykonanych w tym roku prac materialnych w naszej świątyni oraz aktualne działania związane z planowanymi pracami w roku następnym;

KS. BP WIESŁAW MERING WE WŁOCŁAWSKIEJ KATEDRZE OTWORZYŁ OBCHODY JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

foto: delegacja z naszej parafii w składzie P. Jadwiga Wójcik, Natalia Cackowska, P. Roman Politowski wraz z ks. Proboszczem ;

 Uroczystą Eucharystią połączoną z Nieszporami, w sobotę 28 listopada o godz. 17.00 w Bazylice Katedralnej we Włocławku zainaugurowane zostały obchody 1050. rocznicy chrztu Polski . W czasie uroczystości  zostały wręczone  świece jubileuszowe reprezentantom parafii diecezji Włocławskiej. Dokonał tego biskup włocławski Wiesław Mering . W uroczystościach uczestniczyli: ks. bp Stanisław Gębicki, ks. bp Bronisław Dembowski, członkowie Kapituły Katedralnej, profesorowie i moderatorzy Wyższego Seminarium Duchownego, pracownicy Kurii Diecezjalnej oraz księża z parafii diecezji wraz z delegacjami ze swoich parafii. Na tę uroczystość przybyła także delegacja z naszej parafii w składzie P. Jadwiga Wójcik, Natalia Cackowska, P. Roman Politowski wraz z ks. Proboszczem ;

 

 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                    29 listopada 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.  W dzisiejszą, pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”. Rozpoczynamy szczególny, bo jubileuszowy rok 1050-lecia chrztu Polski oraz rok, w którym w naszej Ojczyźnie, w Krakowie, odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Módlmy się o to by  owocnie przeżyć ten wyjątkowy czas.

2.   Każdy nowy rok liturgiczny rozpoczyna się od Adwentu, który jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana. To nie jest tylko przygotowanie na kolejne święta Bożego Narodzenia, na pamiątkę pierwszego przyjścia Pana, ale jest to przygotowanie na ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów.

3.   Odczytywana dzisiaj Ewangelia wzywa nas do czujności i modlitwy. Zaangażujmy się więc całkowicie w to adwentowe oczekiwanie. Niech pomocą w tym będą tradycyjne Msze roratne ku czci Najświętszej Maryi Panny, na które serdecznie zapraszamy: dorosłych i dzieci każdego dnia powszedniego o godz.16.30 ; a w sobotę o 7.30;

4.     W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

5.   Adwentowe rekolekcje rozpoczną się w piątek 11 grudnia mszą sw. o 17.00. W sobotę 12 grudnia dzień spowiedzi a w niedzielę 13 grudnia zakończenie rekolekcji; Poprowadzi Kapelan Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku ks. Marek Kryska;

6.  W czwartek zapraszamy na Mszę Świętą w intencji powołanych do służby Bożej i o nowe powołania o godz. 16.30 w sposób szczególny, z racji wspomnienia Świętego Franciszka Ksawerego, w intencji misji i misjonarzy. W pierwszy piątek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania od godz. 16.00. W pierwszą sobotę zwrócimy się w ufnej modlitwie za wstawiennictwem Maryi. Zapraszamy na różaniec fatimski na godzinę  16.00 - przed wieczorną Mszą Świętą

7.   W przyszłą niedzielę I-ą niedzielę grudnia po Mszy Świętej o godz. 11.00 z udziałem dzieci I komunijnych i ich rodziców comiesięczne spotkanie formacyjne oraz spotkanie z przedstawicielem firmy „SlawTom” szyjącej ubranka do I komunii św.

8.     Do nabycia Przewodnik Katolicki oraz świece Adwentowe w ramach dorocznej akcji Caritas „Wigilijnego dzieła pomocy Dzieciom”; /cena 5 i 15 zł/

9.     Ministranci otrzymali nowy filetowy zestaw do służby przy ołtarzu w liczbie 10 sztuk.

10.Egzamin dla osób przygotowujących się bierzmowania odbędzie się: 6 grudnia po Mszy Św. o 16:00 dla Wichowa, 5 grudnia o 8:30 pozostałe szkoły. Inne godziny są niemożliwe ze względu na spowiedzi adwentowe

11.  Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny i inne osobiste i rodzinne rocznice składamy najlepsze życzenia.

 

 

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przyjęliśmy nowych członków Liturgicznej Służby Ołtarza. Zapraszamy do działu MINISTRANCI

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA     22 listopada 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś – uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ustanowił ją papież Pius XI w 1925 roku i polecił obchodzić ją w ostatnią niedzielę października. Po Soborze Watykańskim II przeniesiono ją na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, aby zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus objawi w pełni swoją władzę królewską w dniu ostatecznym, gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

 

2.     Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą roku liturgicznego, który przeżywaliśmy pod hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Za tydzień – pierwsza niedziela Adwentu nowego roku liturgicznego, któremu przyświecać będzie hasło: „Nowe życie w Chrystusie”.

 

3.     Dziśświęto patronalne Liturgicznej Służby Ołtarza. Parafialna Liturgiczna Służba Ołtarza wzbogaci się o nowych ministrantów; którzy przywdzieją uroczyście komże i pelerynki, pozostali ministranci odnowią  swoje przyrzeczenia podczas Mszy Świętej, o godzinie 11.00; Szczególnie serdecznie zapraszamy na tę uroczystość rodziny z których wywodzą się ministranci;

 

4.     W przyszłą niedzielę – pierwszą niedzielę Adwentu – poświęcenie świecy roratniej, lampionów adwentowych i wieńca adwentowego.

 

5.     W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: + Elżbieta Zalewska,  + Sabina Pyzdrowska z Chełmicy Małej i +Jan Kozłowski z Chełmicy Małej. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”.

 

6.     We wtorek spotkanie wspólnoty AA o godz. 18.00 natomiast w środę o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego. – zapraszamy;

 

7.     Do nabycia Przewodnik Katolicki;

 

 

 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU    15 listopada 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś – trzydziesta trzecia niedziela w ciągu roku. Liturgia słowa tej przedostatniej niedzieli roku liturgicznego zwraca naszą uwagę na sprawy eschatologiczne, czyli na powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie umarłych, sąd ostateczny oraz tryumf Syna Bożego i wszystkich zjednoczonych z Nim przez łaskę uświęcającą.

2.     W środę przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki Ruchu Czystych Serc, która zginęła 18 XI 1914 roku, broniąc cnoty czystości i godności kobiety.

3.     W sobotę – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego

4.     Za tydzień – ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, święto patronalne Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza. Liturgiczna Służba Ołtarza wzbogaci się nowymi ministrantami, którzy tego dnia przywdzieją uroczyście komże i pelerynki, pozostali ministranci odnowią  swoje przyrzeczenia podczas Mszy Świętej, o godzinie 11.00; Szczególnie serdecznie zapraszamy na tę uroczystość rodziny z których wywodzą się ministranci;

5.     Dzisiejsza taca  będzie przeznaczona na ŚDM.

6.     Do nabycia Przewodnik Katolicki;

 

7.     Spotkanie wspólnoty AA we wtorek o 18.00; a w środę spotkanie Koła Biblijnego po mszy św. o 17.30; 

Przejście do grobu księdza Antoniego Klimaszewskiego, budowniczego naszej świątyni parafialnej i złożenie kwiatów oraz zniczy z racji rocznicy jego śmierci.

 

Grób ks. Antoniego Klimaszewskiego

Galeria na stronie Fb parafii

Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Chełmicy Dużej

 

Ksiądz proboszcz na Mszy we Wszystkich Świętych

GALERIA

 

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  8 listopada 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś – trzydziesta druga niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, obchodzony w drugą niedzielę listopada od 2009 roku, oraz zakończenie Tygodnia Modlitw za Zmarłych. Słowo Boże tej niedzieli każe nam patrzeć na bliźnich i ich czyny oczyma Chrystusa, który bezbłędnie ocenia intencje i motywy działania każdego człowieka oraz jego możliwości. Swoimi modlitwami i ofiarami finansowymi pospieszmy w tym roku z pomocą wyznawcom Chrystusa prześladowanym za wiarę w Syrii .

2.     Jutro – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest katedrą biskupa Rzymu czyli papieża. Przy tej okazji pomyślmy o naszej modlitwie w intencji widzialnej głowy Kościoła.

3.     W środę – 97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Msza Święta dziękczynno-błagalna w intencji naszej Ojczyzny o godzinie 11.00; We wtorek 10 listopada przypada 97 rocznica śmierci budowniczego naszego kościoła ks. Kan. Antoniego Klimaszewskiego. O godzinie 18.30 zostanie odprawiona w naszym kościele msza św. koncelebrowana przez księży dekanatu szpetalskiego w intencji zmarłych kapłanów oraz za ks. Klimaszewskiego.

4.     Za tydzień – trzydziesta trzecia niedziela w ciągu roku. Składka na tacę będzie przeznaczona na ŚDM.

5.     Dziś w niedzielę 8 listopada po mszy św, o 11.00  spotkanie z rodzicami dzieci I Komunii św. oraz dziećmi klas komunijnych;

6.     Dziś podczas mszy św. o 9.00 zostaną poświęcone opłatki na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia. Dorocznym zwyczajem P. Organista rozniesie je do naszych domów wraz z błogosławieństwem Kościoła;

 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

·        10 XI – św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła, który wytrwale zwalczał błędy w wierze, troszczył się o jedność Kościoła i przyczynił się do obrony Rzymu przed najazdami barbarzyńców w V wieku (wspomnienie obowiązkowe);

·        11 XI – św. Marcin z Tours, biskup , który zasłynął z gorliwości pasterskiej i praktykowania miłosierdzia chrześcijańskiego, zmarły w IV wieku, wkrótce został zaliczony do grona świętych jako pierwszy spośród tych, którzy nie byli męczennikami (wspomnienie obowiązkowe);

·        12 XI – św. Jozafat Kuncewicz, biskup i męczennik, który swoją gorliwą pracę misyjną przypłacił śmiercią męczeńską w Witebsku 12 XI 1623 roku (wspomnienie obowiązkowe);

 

·        13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, benedyktyni eremici, którzy ponieśli śmierć męczeńską za wiarę w Międzyrzeczu w nocy z 10 na 11 XI 1003 roku (wspomnienie obowiązkowe).

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                                               1 listopada 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych i rozpoczęcie Tygodnia Modlitw za Zmarłych. Porządek Mszy Świętej i nabożeństw jak w inne niedziele z jedną zmianą, a mianowicie: o godz. 11.00 odbędzie się procesja na cmentarzu, połączona z wypominkami i modlitwą za zmarłych a następnie zostanie odprawiona Msza Święta w int. zmarłych spoczywających na cmentarzu;

2.     Jutro – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, nazywane inaczej Dniem Zadusznym. Uroczyste Msze Święte w naszym kościele o godz. 8.00 i 16.30. Po mszy św. różaniec z wypominkami i procesją na cmentarz; podobnie przez oktawę do soboty włącznie;

3.     W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. – codziennie 15 minut przed Mszą Świętą . Wyjazd kapłanów z posługą sakramentalną do chorych w piątek o godz. 9.00.

4.     Za tydzień – 32. niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, oraz zakończenie Tygodnia Modlitw za Zmarłych.

5.     W następną niedziele 8 listopada po mszy św, o 11.00  spotkanie z rodzicami dzieci I Komunii św. oraz dziećmi klas komunijnych;

6.     Dziękujemy za kwiaty chryzantemy do kościoła ofiarowane przez p. Śląskiewiczów z Chełmicy Dużej. Mieszkańcy Chełmicy Kolonii złożyli ofiarę na kwiaty do kościoła.

 

 

1 LISTOPADA 2015 R.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

9.00msza św. w kościele parafialnym

11.00procesja wypominkowa za zmarłych na cmentarzu i po niej Msza św. na cmentarzu za zmarłych;

16.00msza św. w kościele parafialnym

 

 

2 LISTOPADA 2015 R.

Dzień Zaduszny – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

 

MSZE ŚW. O  GODZINIE 8.00 i 16.30 {różaniec i procesja na cmentarz przez całą oktawę}

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA    25 października 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś – miejsce trzydziestej niedzieli w ciągu roku zajmuje uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła parafialnego czyli dnia, w którym ten budynek został poświęcony i przeznaczony na sprawowanie w nim kultu Bożego. Obchodzimy ją właśnie dzisiaj, choć data tego wydarzenia przypada na 7 października. Tego dnia czyli 7.X.1917 r. bp płocki Antoni Julian Nowowiejski po zakończeniu budowy tej świątyni uroczyście ją poświęcił. Nasze zobowiązania wobec tej świątyni możemy zamknąć w dwóch słowach, a są nimi: dziękczynienie i odpowiedzialność. Jesteśmy wdzięczni za nasz kościół parafialny Panu Bogu i ludziom, którzy przyczynili się do jego budowy i wyposażenia. Równocześnie czujemy się odpowiedzialni za korzystanie z niego i utrzymanie go i przekazanie przyszłym pokoleniom.

2.     W środę – święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, którzy głosili Ewangelię w&n