Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
3013524

NOWENNA PRZED NAWIEDZENIEM IKONY JASNOGÓRSKIEJ

 

Logo

 

idziemy

Duchowe Centrum Włocławka

Duchowe Centrum Włocławka Logo

Drogi Jakubowe

 

 

    

DOBRZYŃSKO-KUJAWSKA DROGA ŚW.JAKUBA


DROGI SYNODALNE

Nasza świątynia

 

Kościół parafialny p.w. świętego Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej powstał w latach 1906 - 1917 według projektu architekta Stefana Szyllera. Jego budowniczym był ksiądz kanonik Antoni Klimaszewski

 

Jest to świątynia neogotycka, murowana z cegły na cokole z kamieni  polnych nietynkowana. Frontem zwrócona na południe. Posiada halowy, trójprzęsłowy korpus, z parą kaplic o wysokości naw (przy drugim przęśle), poprzedzony od frontu dwiema wieżami o nierównych wysokościach (cofniętymi w stosunku do wysuniętej ryzalitowo nawy głównej).

 

Prezbiterium jest wydzielone - węższe od części nawowej, trójprzęsłowe. Po jego bokach znajduje się zakrystia i skarbiec połączone korytarzem obiegającym od zewnątrz trójboczne zamknięcie prezbiterium. Wewnątrz ozdobne filary, gwiaździste sklepienia na służkach z liściastymi głowicami, nadwieszonymi na wspornikach, między którymi znajdują się odcinki podokiennego fryzu z dekoracją roślinną.

 

W kaplicach, zakrystii i skarbczyku znajdują się sklepienia krzyżowo-żebrowe. W przęśle międzywieżowym powstała kruchta ze sklepieniem kryształowym, otwarta na nawę trzema ostrołukowymi arkadami kolumnowymi. Nad nią znajduje się chór muzyczny z maswerkowym parapetem, pod którym są płaskorzeźbione stiukowe anioły. Niedawno kruchta i nawa zostały przedzielone nowoczesnymi, obrotowymi i oszklonymi drzwiami.

 

Zewnątrz znajdują się szkarpy, gzyms kapnikowy i ozdobny gzyms koronujący, szczyty schodkowo-sterczynowe z blendami. Pod szczytem nawy głównej fryz arkadkowy i rząd ostrołukowych okienek. W czołowych ścianach kaplic umieszczono blendy, nad którymi wyłamany jest schodkowo gzyms podokienny. Ostrołukowe okna w Chełmicy posiadają maswerki, ponadto w fasadzie i w kaplicach znajdują się rozety. Wieże są dołem czworoboczne, a górą ośmoboczne - zachodnia wyższa (ujęta górą wykuszowymi wieżyczkami narożnymi, przy niej od zachodu ośmioboczna wieżyczka schodowa), wschodnia niższa (poprzedzona od frontu narożnym podcieniem o granitowej kolumnie). W fasadzie znajdują się trzy portale granitowe, profilowane: główny ostrołukowy, zachodni o łuku kotarowym, wschodni prostokątny.

 

W ołtarzu głównym (z roku 1922) znajduje się obraz Matki Boskiej      Passawskiej (z końca XVII wieku lub pierwszej połowy wieku XVIII). Mensa ołtarza jest wsparta na dwóch łapach. Ona oraz chrzcielnica (pierwotnie z rzeźbą orła na pokrywie, wiek XVIII/XIX, zapewne według projektu Hilarego Szpilowskiego) wykonane w stylu klasycystycznym.

 

W kościele znajduje się również zabytkowy feretron z Matką Boską Skępską o charakterze ludowym. Wota kościelne to srebrna tabliczka z rytym przedstawieniem Matki Bożej na obłokach, dwa złączone serca z inicjałami IM i NK oraz datą 1868.

 

Nasz kościół parafialny jest jedną z trzech lub czterech świątyn wybudowanych w tym kształcie i stylu według projektu architekta Stefana Szyllera. W naszym regionie należy do piękniejszych obiektów sakralnych ze względu na ciekawe rozwiązania architektoniczne. Jadąc z Włocławka w kierunku Lipna po prawej stronie zobaczymy wznoszące się charakterystyczne strzeliste wieże tej świątyni

Byłoby czymś niezwykle wskazanym, aby ta świątynia została podświetlona nocnym światłem w celu uwypuklenia pięknej charakterystycznej bryły . Zyskałaby świątynia a także krajobraz tej ziemi dobrzyńskiej pozbawiony  w tym rejonie  ciekawych zabytków zwłaszcza tej klasy.

 

 

Podjęte zostały kroki w tym kierunku aby wydobyć tę swiątynię z mroków zapomnienia zwłaszcza, że niedługo będzie 100 lat od chwili rozpoczęcia jej budowy. Osoby chcące wspomóc to przedsięwzięcie prosimy o pomoc i  KONTAKT

konto parafii: PKO BP 13 10205170 0000 1502 0060 3720

   

Dzisiaj jest

sobota,
30 września 2023

(273. dzień roku)

komentarz biblijny na każdy dzień - DOM JÓZEFA

Dożynki parafialne 2022