DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       15 września 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

2.     Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z oferty wydawnictw i mediów katolickich. Polecamy lekturę prasy katolickiej. Nowy numer Tygodnika „Idziemy”;

3.     Na szczególny dzień modlitwy w intencji dzieci i młodzieży zapraszamy w święto św. Stanisława Kostki w środę 18 września o godz.18.00;

4.     W tym roku duszpasterskim rozpoczęliśmy przygotowania do sakramentów I Komunii św. i bierzmowania. Rodziców dzieci i młodzieży gorąco prosimy o otoczenie ich szczególną troską ma drodze życia sakramentalnego ;

5.     Wszystkich solenizantów i jubilatów zapewniamy o modlitewnej pamięci i składamy najlepsze życzenia.

6.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Krystynę Dutkiewicz Wieczny odpoczynek…

7.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej cotygodniowe spotkanie AA; we środę po mszy św. o 18.30 spotkanie Koła Biblijnego;

8.     5 października przygotowujemy pielgrzymkę autokarową do Świnic Warckich miejsca narodzin św. siostry Faustyny. Chętnych prosimy o zgłaszanie się;

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU8 września 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan. W Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła – Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego stawiania Bożych spraw na pierwszym miejscu.

2.     Dziś o 11.00 pierwsze spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującym i się do I Komunii św.

3.     Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy naszą szczególną modlitwą i pamięcią otaczamy wszystkich, którzy z różnych przyczyn opuścili swoją ojczyznę, a szczególnie naszych krewnych, przyjaciół i parafian przebywających na emigracji.

4.     Nabożeństwa fatimskie odprawiane od mają w naszej parafii są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie i słowa w Fatimie. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie w piątek o godz. 18.30;

5.     W związku z przygotowaniami do modlitewnego wydarzenia „POLSKA POD KRZYŻEM” w dniu 14 września serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dekanalnej pieszej pielgrzymce do Kruszyna z pod Krzyża na Tamie Włocławskiej - wyjście 14 września o 7.30– powrót indywidualny po wydarzeniach; Zapisy z podaniem imienia i nazwiska oraz peselu w celu ubezpieczenia uczestników do 10 września w kancelarii lub telefonicznie;

6.     Parafian, którzy nie będą uczestniczyć w modlitewnym spotkaniu w Kruszynie zapraszamy do solidarnej modlitwy pod Krzyżem znakiem naszego zbawiania w naszej świątyni parafialnej. Rozpoczniemy Adoracją Najśw. Sakramentu o 19.00; śpiewem pieśni ku czci Krzyża św. z udziałem Grupy młodzieży śpiewającej pod kierunkiem p. Zdzisława Chełminiaka;, Msza Święta o godz. 19.30 a zakończenie Apelem Jasnogórskim po mszy św. o godzinie 20.30;

7.     Początek roku szkolnego skłania nas do wytężonej modlitwy w intencji dzieci i młodzieży. W przyszłą niedzielę rozpocznie się w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania.

8.     Najbliższa niedziela to także Dzień Środków Społecznego Przekazu.

9.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej cotygodniowe spotkanie AA; we środę po mszy św. o 18.30 spotkanie Koła Biblijnego;

10.Polecamy lekturę prasy katolickiej. Nowy numer Tygodnika „Idziemy”;

11.Solenizantów i jubilatów pierwszych wrześniowych dni polecamy opiece patronów i życzliwości najbliższych.

12.5 października przygotowujemy pielgrzymkę autokarową do Świnic Warckich miejsca narodzin św. siostry Faustyny. Chętnych prosimy o zgłaszanie się;

 

3 września 2019 r. Całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu jako dar Jezusa Eucharystycznego dla  mieszkańców parafii Chełmica Duża;

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   1 września 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W dzisiejszą niedzielę wspominamy ofiary II wojny światowej. Obchodząc 80. rocznicę niemieckiej agresji na Polskę, dziękujemy Bożej Opatrzności za polskich bohaterów i ostateczne ocalenie naszej ziemskiej Ojczyzny.

2.     Dobiegł końca czas wakacji. Dziękując Panu Bogu za wypoczynek, pragniemy Jemu zawierzać czas nowego roku szkolnej i katechetycznej pracy.

3.     We wtorek 3 września przypada w naszej parafii całodniowa doroczna Adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach adoracji ogólno-diecezjalnej. Rozpoczęcie mszą św. o godzinie 9.00 po mszy św. okazja do spowiedzi; o 15.00 Koronka do miłosierdzia Bożego; spowiedź dla dzieci i młodzieży na rozpoczęcie roku szkolnego od 17.00. Zakończenie adoracji mszą św. o 18.00;

4.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej cotygodniowe spotkanie AA; we środę po mszy św. o 18.30 pierwsze powakacyjne spotkanie Koła Biblijnego;

5.     Pierwszy piątek miesiąca przeżyjemy w duchu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. Msza wotywna ku czci Bożego Serca o godz. 18.00. Spowiedź św. w piątek w godz. od 17.00; Do chorych z posługą sakramentalną w I piątek od 9.00 a ks. prefekt od 10.00;

6.     Niepokalane Serce Maryi uczcimy w pierwszą sobotę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 18.30. Po Mszy Świętej zapraszamy na spotkanie członków Kół Różańcowych naszej parafii. 

7.     Ks. Sylwester zaprasza wszystkich ministrantów oraz Bielanki /Dziewczęcą Służbę Maryi/ na spotkanie w czwartek o godzinie 19.00 w salce parafialnej.

8.     Spotkanie Rodziców i dzieci I Komunii św. w niedziele na mszy św. o 11.00;

9.     Polecamy lekturę prasy katolickiej. Nowy numer Tygodnika „Idziemy”;

10.W związku z przygotowaniami do modlitewnego wydarzenia w dniu 14 września serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dekanalnej pieszej pielgrzymce do Kruszyna z pod Krzyża na Tamie Włocławskiej - wyjście 14 września o 7.30– powrót indywidualny po wydarzeniach; Zapisy z podaniem imienia i nazwiska oraz peselu w celu ubezpieczenia uczestników do 10 września w kancelarii lub telefonicznie;

11.Solenizantów i jubilatów pierwszych wrześniowych dni polecamy opiece patronów i życzliwości najbliższych.

12.Trwają praceremontowe na kaplicy pogrzebowej związane z nowym pokryciem dachu i remont wnętrza, czekamy na montaż nowych drzwi wejściowych do kaplicy, wykonanie schodów, i elewacji w miejscu wejścia oraz konserwację agregatu chłodniczego;

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU     25 sierpnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.   Ostania niedziela sierpnia, kończący się czas wakacji i urlopów przynaglają nas do wdzięczności za wszelkie Boże dary, które stały się naszym udziałem w minionych miesiącach. Pamiętajmy o uwielbieniu dobrego Boga w naszych osobistych modlitwach.

2.   W poniedziałek 26 sierpnia przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Msze Święte o godz. 7.30;18.00 i 18.30;

3.   W niedzielę 1 września o godzinie 11.00 Msza Święta z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego dla dzieci a dla młodzieży o 9.00; Błogosławieństwo przyborów szkolnych dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej podczas Mszy Świętej o 11.00;

4.   Apel ks. Biskupa „Stańmy pod Krzyżem Pana”

5.   Apel Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do rodziców i prawnych opiekunów: Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

6.   Zachęcamy do lektury wakacyjnych numerów tygodnika „Idziemy”.

7.  Solenizantów i jubilatów tygodnia powierzamy opiece Matki Bożej Częstochowskiej.

8.   Trwają prace remontowe na kaplicy pogrzebowej; m.in. wymiana dachu i remont wnętrza oraz agregatu chłodniczego;

9.  W niedzielę 1 wrzesnia o godzinie 12.30 rozpocznie się Msza sw. dziękczynna z tegoroczne zbiory żniwne w ramach uroczystości powiatowo- gminno – parafialnych dożynek; Zapraszamy do uczestniczenia w dziękczynieniu Parafian, Gości, delegacje z poszczególnych miejscowości z wieńcami żniwnymi i chlebem. Starostami tegorocznych dożynek są p. Krzyżanowska z Kulina i p. Łukasz Kozłowski z Chełmicy Dużej;

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                 18 sierpnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

1.     Przesłanie liturgii Słowa uświadamia nam, że wierność Bogu może często stać w opozycji do świata. Bycie konsekwentnym w wierze i obrona wartości chrześcijańskich napotykają opór. Jednocześnie, jak przypomina nam fragment z Księgi Jeremiasza, nasze życie jest w ręku Boga, który troszczy się o swoje wierne sługi. Z nową odwagą trwajmy przy Ewangelii i Kościele.

2.     Apel ks. Biskupa „Stańmy pod Krzyżem Pana”

3.     Zachęcamy do lektury wakacyjnych numerów tygodnika „Idziemy”.

4.     Solenizantom i jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia i zapewniamy o pamięci przed Panem.

5.     Trwają prace remontowe na kaplicy pogrzebowej. Będzie to całkowita wymiana dachu i remont wnętrza;

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU            11 sierpnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.        Gotowość na przyjście Pana, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, nie może napawać nas lękiem i niepokojem. Najlepszym jej znakiem jest pełne entuzjazmu zaangażowania w życie Kościoła oraz stan łaski uświęcającej. Wykorzystajmy czas wakacyjnego odpoczynku także na budowanie głębokiej więzi z Chrystusem i Jego Kościołem.

2.        Sierpniowy miesiąc, naznaczony licznymi pielgrzymami do maryjnych sanktuariów, zwłaszcza na Jasną Górę osiąga swój punkt kulminacyjny w zbliżających się uroczystościach Wniebowzięcia NMP oraz Matki Bożej Częstochowskiej.

3.        W tym tygodniu przypada 13. dzień miesiąca. Zapraszamy do udziału w modlitwie ku czci Matki Bożej Fatimskiej we wtorek o godz.18.30 z procesją fatimską;

4.        W uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, 15 sierpnia, Msze Święte w naszym kościele według porządku niedzielnego. Przeżywana tego dnia rocznica bitwy warszawskiej będzie dla nas okazją do modlitwy za Ojczyznę o 11.00;

5.        Tradycyjne błogosławieństwo kwiatów i ziół w uroczystość Wniebowzięcia NMP podczas wszystkich Mszy Świętych.

6.        Trwa okres letniego wypoczynku. Msze Święte w naszym kościele według wakacyjnego porządku. Odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym gościom życzymy radość i pięknych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

7.        Zachęcamy do lektury wakacyjnych numerów prasy katolickiej tygodnika „Idziemy”.

8.        Solenizantów i jubilatów tygodnia polecamy orędownictwu Matki Bożej.

9.        Dziękuję za udział delegacji naszych parafian w pogrzebie śp. Ks. prob. Henryka Janiszewskiego w Sieradzu. Podziękowania kieruję na ręce p. Róży Jaworskiej, przew. Rady parafialnej.

10.      Rozpoczęły się prace remontowe na kaplicy pogrzebowej. Będzie to całkowita wymiana dachu i remont wnętrza;

11.      Tegoroczne dożynki odbędą się w niedzielę 1 września o 13.00 i będą miały charakter powiatowo- gminno - parafialny; W tym roku o przygotowanie uroczystości dożynkowej proszeni są mieszkańcy Chełmicy Dużej;

12.      Dziękuję tym rodzinom z naszej parafii, które przyjęły pielgrzymów z Działdowa. Serdeczne podziękowania dla p. dyr. Wiesławy Wyczachowskiej wraz z personelem za okazaną gościnność wobec pielgrzymów;

OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                  4 sierpnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

2 sierpnia w szpitalu we Włocławku po ciężkiej chorobie zmarł ks. Henryk Janiszewski. Miał 78 lat, w kapłaństwie przeżył 54 lata. Od 2013 roku przebywał na emeryturze. Jego ostatnią placówką proboszczowską była parafia Rychwał. Wcześniej pełnił funkcję proboszcza w parafiach Szpetal Górny (administrator), Przedecz i Chełmica Duża.
Pogrzeb odbędzie się w czwartek 8 sierpnia w Sieradzu. O godz. 11.30 w Bazylice Wszystkich Świętych zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa, której będzie przewodniczył ks. bp Wiesław Mering. Następnie kondukt uda się na cmentarz komunalny w Sieradzu przy ul. ks. Brzezińskiego, gdzie zmarły kapłan zostanie pochowany.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…

1.     Rozpoczynamy sierpień, który w Polsce jest miesiącem abstynencji. Kościół zachęca do powstrzymania się od napojów alkoholowych w duchu ofiary, dla kształtowania właściwych postaw młodego pokolenia, a także jako wyraz wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

2.     Trwa okres letniego wypoczynku. Msze Święte w naszym kościele według wakacyjnego porządku. Odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym gościom życzymy radość i pięknych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

3.     Dziś około 19.00 zatrzyma się na nocleg grupa Pielgrzymkowa z Działdowa w ramach pielgrzymki Lubawskiej. Dorocznym zwyczajem przyjmijmy pielgrzymów z chrześcijańską gościnnością.

4.     We wtorek wyrusza z Katedry pielgrzymka diecezji włocławskiej. Wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, zachęcamy do duchowej łączności z pielgrzymami. Niech Matka Boże wszystkim nam uprasza duchowych darów.

5.     We wtorek 6 sierpnia będziemy przeżywać święto Przemienienia Pańskiego. Zapraszamy do udziału w Eucharystii o godz. 18.00 i 18.30;

6.     Zachęcamy do lektury wakacyjnych numerów prasy katolickiej tygodnika „Idziemy”.

7.     Solenizantów i jubilatów polecamy opiece Bożej Opatrzności i życzliwości najbliższych.

8.     Tegoroczne dożynki odbędą się w niedzielę 1 września o 13.00 i będą miały charakter powiatowo- gminno - parafialny; W tym roku o przygotowanie uroczystości dożynkowej proszeni są mieszkańcy  Chełmicy Dużej ;

 

 2 sierpnia w szpitalu we Włocławku po ciężkiej chorobie zmarł ks. Henryk Janiszewski.

Miał 78 lat, w kapłaństwie przeżył 54 lata. Od 2013 roku przebywał na emeryturze. Jego ostatnią placówką proboszczowską była parafia Rychwał. Wcześniej pełnił funkcję proboszcza w parafiach Szpetal Górny (administrator), Przedecz i Chełmica Duża.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 8 sierpnia w Sieradzu. O godz. 11.30 w Bazylice Wszystkich Świętych zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa, której będzie przewodniczył ks. bp Wiesław Mering.

Następnie kondukt uda się na cmentarz komunalny w Sieradzu przy ul. ks. Brzezińskiego, gdzie zmarły kapłan zostanie pochowany.


Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…

SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU               28 lipca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Wraz z uczniami Chrystusa wypowiadamy dzisiaj słowa: „Panie, naucz nas modlić się”. Życie duchowe, które nieustanie próbujemy w nas rozwijać, jest bowiem nie tylko owocem naszych starań i wysiłków, ale nade wszystko darem samego Boga. Wierzymy, że przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocni w nas pragnienie modlitwy.

2.     W najbliższych dniach przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Tradycyjne nabożeństwa o stałej porze.

3.     Z powodu trwających wakacji najbliższe odwiedziny chorych z posługą duszpasterską w pierwszy piątek miesiąca – od 9.00 ks. proboszcz, także u tych których odwiedza ks. wikariusz.

4.     W czwartek 1 sierpnia wspominamy rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Za poległych w walce o wolność Ojczyzny zapraszamy na Mszę Świętą o godz.18.00;

5.     Wkrótce rozpoczynamy sierpień, który w Polsce jest miesiącem abstynencji. Kościół zachęca do powstrzymania się od napojów alkoholowych w duchu ofiary, dla kształtowania właściwych postaw młodego pokolenia, a także jako wyraz wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W pierwsza niedziele miesiąca sierpnia będziemy tradycyjnie gościli podczas mszy św. osoby pragnące podzielić się świadectwem wyzwolenia się z nałogu i życia w trzeźwości;

6.     Zbliża się czas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Wszystkich, którzy pragną podążać do stóp Jasnogórskiej Pani z pielgrzymką diecezjalna włocławską, prosimy o kontakt w kancelarii. Bliższe informacje na tablicy informacyjnej. 

7.     Solenizantów i jubilatów ogarniamy serdeczną modlitwą i życzymy wszelkich Bożych darów.

8.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Helenę Kucińska z Popowa   Wieczny odpoczynek…

9.     Na czas wakacji polecamy dobrą lekturę. Dziś do nabycia tygodnik „Idziemy”

 

SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                     21 lipca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Biblijny obraz Chrystusa przyjmującego zaproszenie do domu swoich przyjaciół: Marty, Marii i Łazarza jeszcze wyraźniej ukazuje nam Pana Boga, który pragnie być obecny w sercu i życiu każdego człowieka. Niech przez udział w dzisiejszej Eucharystii Pan Bóg zagości w naszych sercach.

2.     Trwa okres letniego wypoczynku. Msze Święte w naszym kościele według wakacyjnego porządku. Wszystkim odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym gościom życzymy radość i pięknych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

3.     W czwartek 25 lipca pragniemy uczcić Pana Boga w osobie Patrona naszej Parafii św. Jakuba podczas dorocznego ODPUSTU PARAFIALNEGO. Msze św.: o 9.00 –  :o 12.00.suma odpustowa, którą odprawi i Słowo Boże wygłosi ks. Wikariusz Sylwester Malczyk; i o 16.00; Na zakończenie uroczystości odpustowej będzie miała miejsce PROCESJA EUCHARYSTYCZNA WOKÓŁ NASZEJ ŚWIĄTYNI. Zapraszamy asystę, p. Strażaków, dziewczynki do sypania kwiatkami, ministrantów, bielanki i wszystkich parafian i Gości; Po mszy będziemy modlić się za wszystkich kierowców, powierzając ich opiece św. Krzysztofa. po mszach św. możliwość błogosławieństwa pojazdów;

4.     Zbliża się czas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Wszystkich, którzy pragną podążać do stóp Jasnogórskiej Pani z pielgrzymką diecezjalna włocławską, prosimy o kontakt w kancelarii. Bliższe informacje na tablicy informacyjnej. 

5.     W lipcu i sierpniu w soboty na czas wakacji kancelaria parafialna nieczynna/.

6.     Na czas wakacji polecamy dobrą lekturę. Dziś do nabycia tygodnik „Idziemy”

7.     Solenizantów i jubilatów nowego tygodnia powierzamy opiece świętych patronów, życząc spełnienia wszelkich dobrych marzeń i planów.

 

PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU    14 lipca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.

 2. Zbliża się czas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Wszystkich, którzy pragną podążać do stóp Jasnogórskiej Pani, prosimy o kontakt z księdzem wikariuszem. Bliższe informacje na tablicy informacyjnej.  

 3. W lipcu i sierpniu Mszy Świętych we Wichowie i Rachcinie nie będzie. Kancelaria parafialna będzie czynna od poniedziałku do piątku od 16.30 do 17.45 /w soboty na czas wakacji kancelaria parafialna nieczynna/.;

 4. Na czas wakacji polecamy dobrą lekturę. Dziś do nabycia tygodnik „Idziemy”

 5. Solenizantów i jubilatów nowego tygodnia powierzamy opiece świętych patronów, życząc spełnienia wszelkich dobrych marzeń i planów.

CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                         7 lipca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.        Radość spotkania z Chrystusem podczas niedzielnej Eucharystii rozpala serca wierzących nową gorliwością w podążaniu drogami wiary. Niech wolny od wielu codziennych obowiązków czas wakacji i urlopów pozwoli nam jeszcze głębiej przeżywać spotkania z Panem.

2.        W lipcu i sierpniu Mszy Świętych we Wichowie i Rachcinie nie będzie. Kancelaria parafialna będzie czynna od poniedziałku do piątku od 16.30 do 17.45 /w soboty na czas wakacji kancelaria parafialna nieczynna/.;

3.        Do nabycia tygodnik „Idziemy”

4.        W tym tygodniu przypada 13. dzień miesiąca. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej Fatimskiej odprawimy w sobotę o godz.18.30;

5.        Po raz kolejny podjęliśmy wyzwanie jakim jest zbiórka krwi, która odbędzie się przy parafii św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej dziś 07. 07. 2019 roku. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 1000 do 1430. W okresie urlopowym duża liczba wypadków komunikacyjnych, zwiększa zapotrzebowanie na krew. Dzieje się tak ponieważ często osobom poszkodowanym w wypadkach jest ona przetaczana. Wciąż liczną grupę poszkodowanych stanowią tutaj dzieci. Niestety wakacje zmniejszają aktywność krwiodawców. Głównie są spowodowane przez wakacyjne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, często do miejscowości, w których nie ma placówek krwiodawstwa, ograniczają możliwość oddawania krwi.

7.        Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitych darów i opieki Bożej Opatrzności.

8.        Do wieczności Bóg powołał śp. Wandę Czekalską ze Świątkowizny… RIP

TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                    30 czerwca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Witamy w naszej parafii ks. Sylwestra Malczyka którego dekretem ks. biskup skierował do pracy duszpasterskiej w naszej parafii;

2.     W lipcu i sierpniu Mszy Świętych we Wichowie i Rachcinie nie będzie. Kancelaria parafialna będzie czynna od poniedziałku do piątku od 16.30 do 17.45 /w soboty na czas wakacji kancelaria parafialna nieczynna/.;

3.     W pierwszy czwartek miesiąca Msza Święta dziękczynna za dar Eucharystii i kapłaństwa o godz. 18.00;

4.     Msza Święta wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy w I piątek o godz. 18.00 Spowiedź św. od godz.17.30;

5.     Odwiedziny duszpasterskie chorych w piątek od 9.00.

6.     W tym tygodniu do nabycia tygodnik „Idziemy”

7.     Solenizantów i jubilatów pierwszych dni lipca zawierzamy opiece Matki Bożej i świętych patronów.

8.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Józefa Szachewicza z Chełmicy Małej;. Wieczny odpoczynek…

9.     Po raz kolejny podjęliśmy wyzwanie jakim jest zbiórka krwi, która odbędzie się przy parafii św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej dnia 07. 07. 2019 roku. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 1000 do 1430. W okresie urlopowym duża liczba wypadków komunikacyjnych, zwiększa zapotrzebowanie na krew. Dzieje się tak ponieważ często osobom poszkodowanym w wypadkach jest ona przetaczana. Wciąż liczną grupę poszkodowanych stanowią tutaj dzieci. Niestety wakacje zmniejszają aktywność krwiodawców. Głównie są spowodowane przez wakacyjne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, często do miejscowości, w których nie ma placówek krwiodawstwa, ograniczają możliwość oddawania krwi.

 

 

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                     23 czerwca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Jak każdej niedzieli Pan Bóg obficie zastawia dla nas stół słowa i Eucharystii. Pozostając w klimacie uroczystości Bożego Ciała, pragniemy jeszcze głębiej wnikać w tajemnicę Boga, który pozostał z nami pod postaciami chleba i wina. Niech umocnieniu naszej wiary posłuży udział w wieczornych Mszach Świętych połączonych z procesją eucharystyczną wokół świątyni.

2.     W związku z dekretem ks. Biskupa Ordynariusza, który kieruje na studia uniwersyteckie do Francji ks. Dawida Matusiaka dziękujemy za 3 letnią posługę duszpasterską w naszej parafii życząc wielu sukcesów i satysfakcji w podejmowanych studiach. Szczęść Boże; W niedzielę 30 czerwca powitamy skierowanego pracy duszpasterskiej w naszej parafii ks. Sylwestra Malczyka

3.     W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze Święte tego dnia o godz. 18.00. Wszystkich, a zwłaszcza posługujących w naszej parafii księży polecamy modlitwom parafian.

4.     Z kolei w sobotę obchodzimy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Do szczególnego dziękczynienia za depozyt wiary przekazany nam przez Apostołów zapraszamy o godz. 9.00 i 18.00;

5.     Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Ojca składamy serdeczne życzenia i zawierzamy ojców opiece św. Józefa.

6.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W tym tygodniu szczególnie polecamy tygodnik „Idziemy”

7.     Solenizantów i jubilatów tygodnia otaczamy serdeczną myślą i darem modlitwy.

8.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Zofia Raniszewska z Chełmicy Małej i sp. Zdzisław Oliwkowski z Cukrowni; Wieczny odpoczynek…

9.     Po raz kolejny podjęliśmy wyzwanie jakim jest zbiórka krwi, która odbędzie się przy parafii św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej dnia 07. 07. 2019 roku. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 1000 do 1430. W okresie urlopowym duża liczba wypadków komunikacyjnych, zwiększa zapotrzebowanie na krew. Dzieje się tak ponieważ często osobom poszkodowanym w wypadkach jest ona przetaczana. Wciąż liczną grupę poszkodowanych stanowią tutaj dzieci. Niestety wakacje zmniejszają aktywność krwiodawców. Głównie są spowodowane przez wakacyjne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, często do miejscowości, w których nie ma placówek krwiodawstwa, ograniczają możliwość oddawania krwi.

     Modlitwy ekspiacyjne za profanacje obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej;

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY                                                            16 czerwca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga. Jej wielkość przerasta nasze umysły, ale jednocześnie budzi zaufanie. Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, powierzając w ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga.

2.     W czwartek Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Z wdzięcznością za obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina wyruszymy w tradycyjnej procesji eucharystycznej ulicami naszej parafii. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w procesję wszystkich parafian oraz grupy duszpasterskie. Centralna uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 11.00 po której wyruszy procesja. W związku z tym zwracam się z prośbą  o przygotowanie ołtarza pierwszego /w bramie posesji p. Kozłowskich - mieszkańców Zbytkowa/; o przygotowanie ołtarza drugiego, / w miejscu dawnego kościoła/, mieszkańców Cyprianki; o przygotowanie ołtarza trzeciego/ przy bramie cmentarza/ - mieszkańców Łochocina, o przygotowanie ołtarza czwartego - /przy figurze Serca Jezusowego na placu kościelnym/ mieszkańców Popowa i Karasiewa; Proszę o przygotowanie się asysty, proszę Panów Strażaków o zapewnienie bezpieczeństwa procesji i poprowadzenie asysty, dzieci do sypania kwiatkami pod kierunkiem pań Katechetek, ministrantów, Bielanki oraz wszystkich parafian pragnących oddać cześć Jezusowi Eucharystycznemu w procesji Bożego Ciała;

3.     Podczas trwania tzw. oktawy uroczystości Bożego Ciała Msza Święta z procesją wokół kościoła codziennie o godz. 18.00;

4.     W przyszłą niedzielę obchodzimy Dzień Ojca. Do szczególnej modlitwy za ojców zapraszamy podczas mszy św. o 11.00;

5.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Uwadze szczególnie polecamy tygodnik „Idziemy”

6.     Jubilatom i solenizantom nowego tygodnia niech obficie błogosławi Bóg w Trójcy Jedyny.

7.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Sabina Cicha z Fabianek; Wieczny odpoczynek…

8.     Wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszamy do modlitwy podczas nabożeństw czerwcowych w tygodniu o godz.18.00 oraz w niedziele o godz. 16.00;

9.     We środę 19 czerwca o godzinie 11.00 odbędą się uroczystości 50 lecia święceń kapłańskich biskupa Stanisława Gębickiego oraz dzień Imienin biskupa Ordynariusza Wiesława Meringa. Pamiętajmy w naszych modlitwach w intencji Pasterzy.

10.We środę także zakończenie roku szkolnego. Msza św. dziękczynna  dla dzieci i młodzieży w niedzielę o 11.00 .

 

 

 

 

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO                                                   9 czerwca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Obietnica zmartwychwstałego Chrystusa wypełniła się. Zebrani w Wieczerniku Apostołowie otrzymują Ducha Świętego, który po wniebowstąpieniu Chrystusa będzie strzegł Kościoła i prowadził go na spotkanie z Mistrzem na końcu dziejów. Od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół odkrywa swoje misyjne posłannictwo i głosi Dobrą Nowinę aż po krańce ziemi.

2.     Dzisiejsza uroczystość kończy okres Wielkanocy. Przypominamy jednocześnie, że czas Komunii św. wielkanocnej tradycyjnie jest liczony od Środy Popielcowej do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, czyli do przyszłej niedzieli. Zachęcamy tych, którzy z różnych powodów w tym czasie jeszcze nie wypełnili trzeciego przykazania kościelnego, aby skorzystali z sakramentu pokuty i zjednoczyli się z Chrystusem w Eucharystii.

3.     Wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszamy do modlitwy podczas nabożeństw czerwcowych w tygodniu o godz.18.00 oraz w niedziele o godz. 16.00;

4.     W poniedziałek obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Msza Święta w intencji papieża, Kościoła powszechnego oraz naszej diecezji i parafii zostanie odprawiona o godz.18.00;

5.     W tym tygodniu przypada 13. dzień miesiąca. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej Fatimskiej odprawiamy w czwartek o godz.18.00;

6.     W czwartek 13 czerwca obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech udział w wieczornej Mszy Świętej będzie okazją do modlitwy za kapłanów, o nowych kapłanów oraz duchowym przygotowaniem do uroczystości Bożego Ciała.

7.     W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Trójcy Świętej. Jest to jednocześnie dzień pierwszej Komunii św. w naszej parafii. W tym roku do Pierwszej Komunii sw, przystępuje 23 dzieci; Termin spotkań praktycznych dla dzieci I Komunii św. 11 czerwca godzina 16.00; Spowiedź dla dzieci I Komunii św. i Rodzin w sobotę o 10.00;

8.     Matce Kościoła polecamy wszystkich solenizantów i jubilatów nowego tygodnia.

9.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności +Jadwiga Zalewska z Cyprianki; Wieczny odpoczynek…

10.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia tygodnik „Idziemy”

11.Zbliża się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W związku z tym zwracam się z prośbą  o przygotowanie ołtarza pierwszego /w bramie posesji p. Kozłowskich - mieszkańcy Zbytkowa/; o przygotowanie ołtarza drugiego, / w miejscu dawnego kościoła/, mieszkańców Cyprianki; o przygotowanie ołtarza trzeciego/ przy bramie cmentarza/ - mieszkańców Łochocina, o przygotowanie ołtarza czwartego - /przy figurze Serca Jezusowego na placu kościelnym/ mieszkańców Popowa i Karasiewa; Proszę o przygotowanie się asysty, proszę Panów Strażaków o zapewnienie bezpieczeństwa procesji i poprowadzenie asysty, dzieci do sypania kwiatkami pod kierunkiem pań Katechetek, ministrantów , Bielanki oraz wszystkich parafian pragnących oddać cześć Jezusowi Eucharystycznemu w procesji Bożego Ciała;

12.We środę po mszy św. o 18.30 modlitewne spotkanie Koła Biblijnego;

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE                                                 2 czerwca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił do nieba. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół celebruje dzisiaj. Chrystus wstępuje do chwały Ojca, aby powrócić na końcu czasów.

2.     Trwamy w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego. Nowenna przygotowująca nas do tej uroczystości odprawiana jest codziennie na zakończenie Mszy Świętej o godz.18.00;

3.     Czerwiec to tradycyjnie miesiąc szczególnego kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Cześć Bożemu Sercu będziemy oddawali podczas nabożeństw czerwcowych w tygodniu o godzinie 18.00 oraz w niedziele o godz. 16.00;

4.     W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Zachęcamy do czwartkowej modlitwy o powołania o godz.18.00 oraz do udziału we Mszy wynagradzającej Bożemu Sercu w piątek o godz. 18.00. Spowiedź piątkowa od godz. 17.30; do chorych udamy się w I piątek od 9.00;

5.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia tygodnik „Idziemy”;

6.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Irena Witkowska z Cukrowni i +Zenon Gabryszewski z Cyprianki; Wieczny odpoczynek…

7.     Terminy spotkań praktycznych dla dzieci I Komunii św. 5 czerwca – godzina 16.00 i 11 czerwca godzina 16.00; sprzątanie kościoła przed I komunią sw. w sobotę 8 czerwca od 9.00;

8.     We środę po mszy św. o 18.30 modlitewne spotkanie Koła Biblijnego;

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY                              26 maja 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     W kolejną niedzielę Wielkanocy usłyszeliśmy obietnicę posłania uczniom Ducha Świętego.. Przygotujmy się na przyjęcie darów Ducha Świętego poprzez odprawienie nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, którą rozpoczniemy w najbliższy piątek.

2.     W dzisiejszej modlitwie szczególnie pamiętamy o naszych matkach z okazji ich święta. Niech Najświętsza Maryja Panna, wzór macierzyńskiego serca, nieustannie wyprasza potrzebne dary, a wdzięczność i miłość najbliższych zawsze radują Wasze serca.

3.     Powoli dopełnia się czas wielkanocnej radości. Przypominamy wiernym o przykazaniu kościelnym, wynikającym z troski o nasze duchowe dobro, które mówi:„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.”.

4.     Zapraszamy do udziału w ostatnich już w tym roku nabożeństwach majowych. Od poniedziałku do środy będziemy modlili się o urodzaje i za kraje głodujące. Dni Krzyżowe z nabożeństwem przy figurze Serca Jezusowego – we Wichowie poniedziałek godzina 19.15; w Rachcinie przy figurze Matki Bożej we wtorek o 19.15 i we środę przy Figurze Matki Bożej w Cypriance też o 19.15;

5.     W piątek, na zakończenie maryjnego majowego miesiąca, oddamy cześć Matce Bożej, obchodząc święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W sobotę Msza Święta ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 18.00;

6.     Wszystkie dzieci naszej parafii z okazji Dni Dziecka zawierzymy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa podczas pierwszego nabożeństwa czerwcowego w sobotę po mszy św. o godz. 18.00;

7.     Dziś na sumie Rocznicowa Komunia św. a dla dzieci I komunii św. poświęcenie książeczek do nabożeństwa; Terminy spotkań praktycznych dla dzieci I Komunii św. : 30 maja – godzina 16.00 5 czerwca – godzina 16.00 i 11 czerwca godzina 16.00; sprzątanie kościoła przed  I komunią sw. w sobotę 8.06 od 9.00;

8.     W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.

9.     Solenizantów i jubilatów otaczamy naszą życzliwością i powierzamy opiece Matki Bożej.

10.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia tygodnik „Idziemy”;

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY                      19 maja 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Trwają nabożeństwa majowe. Zapraszamy do modlitwy codziennie wieczorem po mszy św. o godz. 17.30.

2.     Uroczystość święceń kapłańskich w naszej diecezji odbędzie się 9 czerwca w katedrze włocławskiej. Modlitewnej pamięci parafian polecamy tegorocznych 4 kandydatów do kapłaństwa.

3.     W następną niedziele 26 maja odbędzie się w naszej parafii Rocznicowa Komunia św. na mszy św. o 11.00; Przygotowawcze spotkanie we czwartek o godzinie 16.00 w kościele – spowiedź dla dzieci rocznicowej Komunii św. i rodziców w sobotę 25 maja o godz. 10.30;

4.     W piątek przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. Papież Benedykt XVI ustanowił to wspomnienie dniem modlitwy za Kościół w Chinach. Odpowiedzmy na ten apel papieża. W tej intencji odprawimy nabożeństwo majowe.

5.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia tygodnik „Idziemy”;

6.     Wstawiennictwu Pani Loretańskiej polecamy wszystkich solenizantów i jubilatów nowego tygodnia.

7.     Dwudniowa pielgrzymka 24 osób z naszej parafii w miniony poniedziałek i wtorek odwiedziła w Działdowie obóz zagłady i sanktuarium męczeństwa bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego konsekratora naszej świątyni parafialnej, następnie udaliśmy się do Gietrzwałdu miejsca objawień Matki Bożej a następnego dnia do sanktuarium Maryjnego Ziemi Warmińskiej w Świętej Lipce zwanego Częstochową Północy. Do wieczności odszedł śp. Jan Gryczewski z Popowa. Pogrzeb w poniedziałek o 15.00; RIP

8.     W tym tygodniu planowane jest czyszczenie rynien wokół całego kościoła.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY                12 maja 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Niedziela Dobrego Pasterza ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie wszystkich, których powierza Mu Bóg Ojciec. Szczególnym znakiem tej pasterskiej miłości są sakramenty św., których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom i ich następcom. Dzisiejsza niedziela jest szczególną okazją do modlitwy o dobrych pasterzy – gorliwych i świętych kapłanów oraz o powołania do życia konsekrowanego. Dzisiejsze nabożeństwo majowe po mszy św. o godz. 16.00 ofiarujemy w tej właśnie intencji.

2.     Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Troskę o nowe powołania wyraźmy w tym tygodniu poprzez uczestnictwo w nabożeństwach majowych i osobistą modlitwę.

3.     Dnia 13 maja rozpoczynamy czas nabożeństw fatimskich, nawiązujących do objawień Matki Bożej w Fatimie. Są one odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Nabożeństwa fatimskie odprawiamy 13.  dnia miesiąca od maja do października.

4.     Solenizantów i jubilatów zawierzamy opiece Chrystusa Dobrego Pasterza.

5.     Do nabycia tygodnik świąteczny „Idziemy”;

6.     Drogich solenizantów i jubilatów polecamy opiece świętych patronów i życzliwej modlitwie parafian.

7.     Spotkanie osób udających się na pielgrzymkę 13 i 14 maja br. do Gietrzwałdu, św. Lipki dziś w niedzielę po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej;

8.     Ks. Dawidowi, Paniom katechetkom, p. Organiście, p. Kościelnemu, LSO, młodzieży zaangażowanej w przygotowanie liturgii w czasie udzielania sakramentu bierzmowania, Rodzicom młodzieży bierzmowanej i bierzmowanym – Bóg zapłać;

9.     Odbiór ubranek dla dzieci I komunii św. w niedziele 19 maja po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej;

 

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY            5 maja 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.   Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa staje się naszym udziałem dzięki świadectwom przekazanym nam na kartach Nowego Testamentu. Rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Biblijny jest dla nas zachętą do częstszego sięgania po Pismo Święte, które jest niewyczerpanym źródłem mądrości i przewodnikiem na drogach wiary.

2.   Z okazji Tygodnia Biblijnego zapraszamy Uczestników Kręgu Biblijnego do udziału w nabożeństwie słowa Bożego w środę po mszy św. o godz. 18.30:

3.   Przez cały Tydzień Biblijny pragniemy jako parafialna wspólnota pochylić się nad fragmentami Księgi/ Ewangelii św. Jana.  Lektura i krótka medytacja słowa Bożego codziennie po Mszy Świętej o godz. 17.30;

4.   Rozpoczyna się czas tegorocznych egzaminów dojrzałości. Wszystkich maturzystów, ich rodziców i nauczycieli zachęcamy do modlitwy o dary Ducha Świętego;

5.   W środę przypada uroczystość św. Stanisława, patrona Polski. Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny oraz tych, którzy nosili imię św. patrona zostanie odprawiona o godz.17.30; Prosimy zgłaszać intencje do kancelarii lub zakrystii;

6.   Przez cały miesiąc gromadzimy się na nabożeństwach majowych. Zapraszamy do tej szczególnej maryjnej modlitwy codziennie po mszy św. o godz. 17.30; Zachęcamy do śpiewu litanii także przy kapliczkach na terenie parafii i w domach. 

7.   W przyszłą, czwartą niedzielę Wielkanocy, zwaną niedzielą Dobrego Pasterza, pragniemy modlić się w intencji o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.

8.   Dziś I niedziela miesiąca maja - po mszy św. o 11.00 spotkanie z rodzicami dzieci I komunii św. i dziećmi;

9.   Do nabycia tygodnik świąteczny „Idziemy”;

10.               Drogich solenizantów i jubilatów polecamy opiece świętych patronów i życzliwej modlitwie parafian.

11.               Sakrament bierzmowania w naszej parafii będzie udzielony w sobotę 11 maja na mszy św. o 11.00. Spowiedź dla bierzmowanych, świadków bierzmowania, rodziców w czwartek o godzinie 19.00;

12.               Spotkanie osób udających się na pielgrzymkę 13 i 14 maja br. do Gietrzwałdu, św. Lipki w niedzielę 12 maja po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej;

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY                                   28 kwietnia 2019

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699).

2.     Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchodów oktawy Wielkanocy. Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie koronki: „Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum” (akt Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 r.).

3.     Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas.

4.     Naszą modlitwą otaczamy dzisiaj wszystkich kierowców. Zachęcamy, aby każdą podróż rozpoczynać od modlitwy i wezwania orędownictwa św. Krzysztofa.

5.     Od środy 1 maja zapraszamy na nabożeństwa majowe ze śpiewem litanii loretańskiej po mszy św. o godz. 17.30; Zachęcamy do śpiewu litanii także przy kapliczkach na terenie parafii i w domach. 

6.     W piątek 3 maja przypada uroczystość NMP Królowej Polski. W intencji Ojczyzny modlić się będziemy szczególnie na mszy św. o 11.00; Dwadzieścia minut przed 11.00 młodzież z WDK w Wichowie pod kierunkiem p. Zdzisława Chełminiaka wystąpi z programem słowno – muzycznym poświęconym Matce Bożej i kolejnej rocznicy Konstytucji 3 – Maja; Przypadający pierwszy piątek miesiąca 3 maja spowiedź św. pół godziny przed mszami św.; Ponieważ jest to uroczystość, w najbliższy piątek nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

7.     Do nabycia tygodnik świąteczny „Idziemy”;

8.     Następna niedziela to I niedziela miesiąca maja - po mszy św. o 11.00 spotkanie z rodzicami dzieci I komunii św. i dziećmi;

9.     Sakrament bierzmowania w naszej parafii będzie udzielony w sobotę 11 maja na mszy św. o 11.00;

10.Jak każdego miesiąca, z posługą sakramentalną odwiedzimy chorych tym razem w sobotę 4 maja od godz.9.00;

11.Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu urodziny i imieniny składamy serdeczne życzenia.

12.W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Piotra Cackowskiego z Wichowa; Barbarę Szmit z Liska; Krystynę Lelewską z Cukrowni; Wieczny odpoczynek…

 

NIEDZIELA WIELKANOCNA                          21 kwietnia 2019

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Życzenia Wielkanocne Biskupa Włocławskiego i odezwa ks. Bp.

2.     Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.

3.     Msze Święte w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego oraz w Poniedziałek Wielkanocny według porządku świątecznego.

4.     Trwa nowenna przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy do jej odmawiania w oktawie Wielkanocy na zakończenie Mszy Świętej wieczornej.

5.     Solenizantów i jubilatów tygodnia polecamy opiece świętych patronów.

6.     Podziękowanie za przygotowanie tegorocznych Świąt paschalnych:

- ofiarodawcom i zbierającym za dar finansowy na kwiaty i dekorację Grobu Pańskiego;

- ks. Dawidowi, p. Marioli Wałęza z mężem za pomysł i dekorację Ciemnicy i Grobu Pańskiego;

- p. Bogdanowi Suskiemu z synem Przemysławem, p. Stanisławowi Tatarewiczowi, p. Tomaszowi Stępniakowi,  p. Kościelnemu, p. Organiście, szafarzom Komunii św. Lektorom i Lektorkom, Kantorkom, Bielankom, Ministrantom ; p. Mariuszowi Słomskiemu z małżonką za ofiarowanie zniczy do grobu ; Druhom Strażakom formacjom żeńskim i męskim z Łochocina , Wichowa, Cukrowni, Chełmicy Małej , Popowa i Rachcina; Paniom tworzącym asystę z Koła Kobiet z Łochocina, Rachcina, Chełmicy Cukrowni, Cyprianki - Zapusta;

- oraz wszystkim Parafianom i Gościom, którzy w tych dniach świąt Zmartwychwstania tworzyli wspólnotę modlitwy i wiary – Bóg zapłać;

7.     Do nabycia tygodnik świąteczny „Idziemy”;GRÓB PAŃSKI 2019NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ                           14 kwietnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski.

2.     Ostatnie nabożeństwo Gorzkich żali dziś o godz. 16.00;

3.     Spowiedź święta w Wielkim Tygodniu: od poniedziałku do środy w godz. 17.45 – 18.30;;

4.     W Wielki Czwarteko 10.00 w bazylice katedralnej  we Włocławku zostanie odprawiona Msza Święta Krzyżma świętego, natomiast w naszym kościele parafialnym Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynająca Święte Triduum Paschalne rozpocznie się o godz. 18.00; Podczas tej Mszy Świętej w procesji z darami wezmą udział dzieci przygotowujące się do I komunii św. oraz zostaną właczone do wspólnoty ministrantów nowi kandydaci i bielanki do Wspólnoty Służby Maryi; Po Mszy Świętej – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.

5.     W Wielki Piątek – adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 z odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego; Droga krzyżowa o godz. 17.30 – prosimy druhów Strażaków o poniesienie krzyża. Liturgia Męki Pańskiej o godz.18.00; Za udział w adoracji Krzyża i ucałowanie go podczas uroczystych obrzędów można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Na zakończenie liturgii Męki Pańskiej – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, śpiew Gorzkich Żali i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00; Druhów Strażaków prosimy o zaciągnięcie warty przy Bożym Grobie.

6.     W Wielki PiątekKomunii Świętej udziela się wiernym jedynie podczas liturgii Męki Pańskiej; W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa i post ścisły. Zachęcamy wiernych, aby zachowali wstrzemięźliwość także w Wielką Sobotę aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej. Rozpoczęcie nowenny do miłosierdzia Bożego w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie; Od 20.00 zapraszamy wspólnoty Koła Biblijnego, Żywego Różańca, ministrantów, Bielanki, młodzież i wszystkich chętnych do wspólnej adoracji;

7.     W Wielką Sobotę –adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 9.00 Zakończymy ją przed rozpoczęciem liturgii Wigilii Paschalnej o godz. 20.00; Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę w kościele od godz. 9.00 co pełną godzinę do godziny 13.00; Poświęcenie pokarmów w terenie według następującego planu: Rachcin – szkoła 9.00; Łochocin – remiza 10.00; Popowo – remiza 10.30; Wichowo – kaplica 11.00; Okazja do spowiedzi świętej dla tych, którzy przyjadą na święta w ostatniej chwili – podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w Wielki Piątek wieczorem;

8.     Wigilię Paschalną – stanowiącą apogeum Świętego Triduum Paschalnego – rozpoczniemy w Wielką Sobotę wieczorem o godz. 20.00. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Tego dnia przyjdźmy do kościoła ze świecami. Odnowimy naszą przyjaźń z Jezusem uroczyście dokonując wyznania wiary. Po mszy św. Wigilii Paschalnej odbędzie się uroczysta Procesja Zmartwychwstania Pańskiego z 3-krotnym obejściem wokół świątyni. Zapraszamy mieszkańców naszej parafii do wzięcia udziału w tej Nocy paschalnej i uroczystej procesji; prosimy Panie z asysty, Druhów Strażaków, których serdecznie zapraszam do trwania na czuwaniu przy Grobie Pańskim od W. Piątku; ministrantów, bielanki; Aby całe Święte Triduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, wszystkich Parafian zachęcam do licznego udziału.

9.     Wielkanoc msze św. o - godz. 6.00 poranna Wielkanocna Msza św. z procesją eucharystyczną wokół kościoła.  9.00; 11.00; 16.00; Ofiary z W. Piątku przeznaczone są na Grób Pański w Jerozolimie; Zachęcamy do zachowania zwyczajów związanych ze śniadaniem wielkanocnym w naszych rodzinach, takich jak: wspólna modlitwa, dzielenie się jajkiem i składanie życzeń.

10.Dziś zakończenie spotkań narzeczonych w ramach katechez przedmałżeńskich, po mszy św. o 11.00 – spotkanie w kościele.

11.Solenizantom i jubilatom Wielkiego Tygodnia życzymy głębokich przeżyć nadchodzących dni i wszelkich potrzebnych darów. 

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                           7 kwietnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie.

2.     Źródłem Bożego przebaczenia jest pozostawiony dla nas na ziemi sakrament pokuty. Pozwólmy Bogu obdarować się przebaczeniem i dobrze przygotować na nadchodzące święta. Spowiedź w naszym kościele codziennie o godz.17.45;

3.     Nabożeństwo Gorzkich żali dziś i w przyszłą niedzielę po mszy św. o godz.16.00;

4.     Mękę Chrystusa będziemy rozważali podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o godz.17.30 od Cukrowni do Kościoła Dorocznym zwyczajem prosimy Druhów z OSP z terenu naszej parafii o poniesienie krzyża i zabezpieczenie drogi nabożeństwa ;po mszy św. zapraszam na spotkanie do salki Panów Prezesów lub Naczelników w celu omówienia udziału OSP w Świętach  Wielkanocnych;  Zapraszamy osoby chętne  do odczytania rozważań Drogi Krzyżowej w czasie  tego nabożeństwa

5.     Za tydzień obchodzimy niedzielę Męki Pańskiej, zwaną Niedzielą Palmową. Podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamy błogosławieństwa palm i odczytamy fragment Ewangelii upamiętniający wjazd Chrystusa do Jerozolimy.

6.     Solenizantom i jubilatom składamy życzenia obfitych Bożych darów.

7.     W związku ze zmianą czasu przypominamy o zmianie godzin mszy św. w dni powszednie o 18.00 i 18.30; Kancelaria parafialna od 16.30 do 17.45;

8.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej – tygodnik „Idziemy”

9.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej spotkanie wspólnoty AA; w środę po mszy św. o 18.30 w salce spotkanie Koła Biblijnego;

10.Od I niedzieli Wielkiego Postu po mszy św. o 11.00 odbywają się w naszej parafii katechezy przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

11.Dorocznym zwyczajem w okresie Wielkiego Postu odbywa się zbiórka na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego. Prosimy parafian o podjęcie list przygotowanych w zakrystii. Za ofiary na ten cel Bóg zapłać –

12.Dwudniowa autokarowa pielgrzymka do Gietrzwałdu, Działdowa i św. Lipki w dniach 13 – 14 maja 2019 r. Osoby, które się zapisały proszę o wpłatę całej sumy najpóźniej do niedzieli Palmowej włącznie/

13.Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wichowie pod kierunkiem p. Jadwigi Snopkowskiej i p. Ewy Zalewskiej przygotowują „palemki misyjne” ma niedziele Palmowa. Będą rozprowadzane w niedziele Palmową przed mszami św. a ofiary zostaną przeznaczone na pomoc misjonarce s. Weronice z Rwandy, która prowadzi tam szpital dla dzieci;

 

 

 

 

 

 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                 31 marca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W związku ze zmianą czasu przypominamy o zmianie godzin mszy św. w dni powszednie o 18.00 i 18.30; Kancelaria parafialna od 16.30 do 17.45;

2.     Czwarta Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare, co oznacza „cieszcie się”. Zbliżają się bowiem święte dni paschalne, podczas których Bóg okaże swoje miłosierdzie. Największym znakiem tej miłości będzie Ofiara złożona przez Chrystusa na drzewie krzyża, która stanie się źródłem zbawienia dla całej ludzkości.

3.     Polecamy w naszych modlitwach osoby chore, cierpiące – módlmy się w intencji o powrót do zdrowia Księdza Biskupa Ordynariusza.

4.     W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek o godz. 18.00. Cześć Niepokalanemu Sercu Maryi – Matki Bolesnej oddamy w sobotę o godz. 18.00. Spowiedź święta w piątek w godz. 17.30; do chorych w I piątek od 9.00 /zgłaszajmy adresy chorych na spowiedź i Komunie św. z okazji świąt wielkanocnych;/

5.     Trwamy w wielkopostnej zadumie i rozważaniu męki Chrystusa. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątek o godz. 17.30. Gorzkie żale w niedzielę po mszy św. o 16.00;

6.     Przygotowując się do Świąt Paschalnych, w których widzimy źródło wszelkiej łaski, przypominamy o przykazaniach kościelnych, które nakładają na wierzących dwa szczególne obowiązki. „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.”. Posługa w konfesjonale codziennie przed i w czasie mszy św. o 18.00;.

7.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Eugeniusza Kwiatkowskiego z Wichowa; śp. Barbarę Prylińską z Rachcina, +Teresa Gutowska z Okrągłej /pogrzeb we wtorek o 13.00/ ; Wieczny odpoczynek…

8.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej – tygodnik „Idziemy”, która pomoże nam owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu.

9.     Jubilatom i solenizantom nadchodzących dni życzymy błogosławionych owoców wielkopostnej przemiany i wszelkich potrzebnych łask.

10.We wtorek o 18.00 w salce parafialnej spotkanie wspólnoty AA; w środę po mszy św. o 18.30 w salce spotkanie Koła Biblijnego;

11.Od I niedzieli Wielkiego Postu po mszy św. o 11.00 odbywają się w naszej parafii katechezy przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

12.Dorocznym zwyczajem w okresie Wielkiego Postu odbywa się zbiórka na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego. Prosimy parafian o podjęcie list przygotowanych w zakrystii. Za ofiary na ten cel Bóg zapłać –

13.Informujemy o planowanej dwudniowej autokarowej pielgrzymce do Gietrzwałdu, Działdowa i św. Lipki w dniach 13 – 14 maja 2019 r. koszt ok 150 zł. Zainteresowane osoby prosimy o osobisty kontakt z ks. Proboszczem; Brakuje jeszcze 8 osób; Do końca tego tygodnia wyznaczony jest termin zgłaszania wyjazdu;

14.Dziś odbywa się zbiórka krwi na naszym terenie. Ambulans do poboru krwi jest podstawiony od godz. 1000 do 1430 przy kościele parafialnym św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji. Honorowe krwiodawstwo jest wybitnie szlachetnym i bezinteresownym darem na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Krew jest najbardziej poszukiwanym przez szpitale środkiem medycznym, którego nie można niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować. Zawsze jest jej za mało! 

15.Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wichowie pod kierunkiem p. Jadwigi Snopkowskiej i p. Ewy Zalewskiej przygotowują „palemki misyjne” ma niedziele Palmowa. Będą rozprowadzane w niedziele Palmową przed mszami św. a ofiary zostaną przeznaczone na pomoc misjonarce s. Weronice z Rwandy, która prowadzi tam szpital dla dzieci;

16.Spotkanie Męskiej Róży Różańcowej w sobotę 6 kwietnia po Mszy św .o 19.00 w salce parafialnej;

 

 

 

 

ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  24 marca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Podziękowanie za dar Rekolekcji Wielkopostnych; Dziś – trzecią niedzielą Wielkiego Postu kończymy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Bogu niech będą dzięki za piękną pogodę ,za czas, dany nam po to aby przygotować się do odnowienia przymierza chrzcielnego z Bogiem. Dziękuję ks. Maciejowi za posługę Słowa i Sakramentów św.,ks. Dawidowi, kapłanom spowiednikom z dekanatu, nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św. Panu Organiście i Panu Kościelnemu, ministrantom, Bielankom. Dziękuję Dyrekcjom Szkół z terenu parafii, Opiekunom i nauczycielom, Paniom Katechetkom, dzieciom i młodzieży, a nade wszystko tym parafianom, którzy odpowiedzieli swoją obecnością, modlitwą i uczestniczeniem w naukach rekolekcyjnych i skorzystali z sakramentu pojednania. Niech Bóg pomnoży to dzieło, które sam w nas rozpoczął. Dziękuję też Pani z plebanii za przygotowane posiłki.  

2.     W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. 16.30;

3.     Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 16.30; oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz.16.00;

4.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej – tygodnik „Idziemy”, która pomoże nam owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu.

5.     Jubilatom i solenizantom nadchodzących dni życzymy błogosławionych owoców wielkopostnej przemiany i wszelkich potrzebnych łask.

6.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej spotkanie wspólnoty AA; w środę po mszy św. o 17.30 w salce spotkanie modlitewne Koła Biblijnego;

7.     Od I niedzieli Wielkiego Postu po mszy św. o 11.00 rozpoczęły się w naszej parafii katechezy przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

8.     Dorocznym zwyczajem w okresie Wielkiego Postu odbywa się zbiórka na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego. Prosimy parafian o podjęcie list przygotowanych w zakrystii

9.     Informujemy o planowanej dwudniowej autokarowej pielgrzymce do Gietrzwałdu, Działdowa i św. Lipki w dniach 13 – 14 maja 2019 r. koszt ok 150 zł. Zainteresowane osoby prosimy o osobisty kontakt z ks. Proboszczem;

10.                        W dniu 31 marca 2019 r. po raz kolejny odbędzie się zbiórka krwi na naszym terenie. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 10.00 do 14.30 przy kościele parafialnym św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji. Honorowe krwiodawstwo jest wybitnie szlachetnym i bezinteresownym darem na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Krew jest najbardziej poszukiwanym przez szpitale środkiem medycznym, którego nie można niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować. Zawsze jest jej za mało! Należy pamiętać, że osoby chcące oddać krew muszą okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty).

 

 

 

 

 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                   17 marca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Ciągle narzekamy na trudne czasy, na wydarzenia, z którymi nie możemy sobie poradzić, rzadko jednak na tyle ufamy Bogu, aby mieć w sobie wiarę, że wesprze nas w rozwiązaniu problemów, które przeszkadzają nam w osiągnięciu zbawienia. Właśnie taką pomoc okazał Bóg Apostołom, przygotowując ich w czasie Przemienienia Pańskiego na górze Tabor do ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Przemienienie na górze Tabor jest dobrym momentem, aby zadać sobie pytanie: czy ja przemieniam swoje życie?

2.     Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy będzie nasz udział w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 16.30 oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz. 16.00 Przypominamy, że za każdorazowe pobożne odprawienie Drogi krzyżowej przy 14 stacjach oraz za udział w Gorzkich żalach i po spełnieniu zwyczajnych warunków można uzyskać łaskę odpustu.

3.     Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się dla dzieci szkolnych w tym tygodniu w środę, czwartek i piątek o 10.00; Dla dorosłych w czwartek mszą św. o 17.00; Nauki wygłosi dla nas ks. Maciej Burszewski z Bobrownik; Szczegółowy plan rekolekcji parafialnych dostępny jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. /program/

4.     W Kościele w Polsce obchodzimy dziś „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami”. Modlitwą, cierpieniem w intencji misji oraz ofiarami wyrażamy braterską solidarność z 2004 naszymi misjonarkami i misjonarzami, którzy głoszą Ewangelię i dają świadectwo miłości Boga i bliźniego w 99 krajach misyjnych. Dlatego ofiary zbierane do puszek po każdej Mszy świętej będą przeznaczone na finansowanie projektów misyjnych za pośrednictwem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

5.     We wtorek 19 marca przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła. Msze Święte o godz.16.30 i 17.00;

6.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Na progu Wielkiego Postu szczególnie polecamy tygodnik „Idziemy”;

7.     Niech Boże błogosławieństwo i życzliwość najbliższych towarzyszą solenizantom i jubilatom nowego tygodnia.

8.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności +Jerzego Sztukę z Cukrowni. Wieczny odpoczynek…

9.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej spotkanie wspólnoty AA; w środę po mszy św. o 17.30 w salce spotkanie modlitewne Koła Biblijnego;

10.Od I niedzieli Wielkiego Postu po mszy św. o 11.00 rozpoczęły się w naszej parafii katechezy przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

11.Dziękuję w imieniu organizatorów za złożone elektroodpady, które zostały zabrane w sobotę.

12.Dorocznym zwyczajem w okresie Wielkiego Postu odbywa się zbiórka na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego. Prosimy parafian o podjęcie list przygotowanych w zakrystii. Za ofiary na ten cel Bóg zapłać –

13.Informujemy o planowanej dwudniowej autokarowej pielgrzymce do Gietrzwałdu, Działdowa i św. Lipki w dniach 13 – 14 maja 2019 r. koszt ok 150 zł. Zainteresowane osoby prosimy o osobisty kontakt z ks. Proboszczem;

14.Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Włocławskiej zaprasza na diecezjalne obchody XV Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia, które odbędą się 21marca /czwartek/ w katedrze włocławskiej oraz w Muzeum Diecezjalnym. Początek o godzinie 9.40. Patronat honorowy nad Dniami Życia przyjął Ksiądz Biskup Wiesław Mering, Ordynariusz Włocławski oraz Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Piotr Całbecki. Zachęcamy też wszystkich do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, zwanej "modlitwą orłów", która jest modlitewnym zobowiązaniem podjętym w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach diecezji oraz na www.duchowaadopcja.pl

15.W naszej Parafii również będzie możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w tygodniu rekolekcyjnym  Zachęcamy wszystkich Parafian

16.W dniu 31 marca 2019 r. po raz kolejny odbędzie się zbiórka krwi na naszym terenie. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 1000 do 1430 przy kościele parafialnym św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji. Honorowe krwiodawstwo jest wybitnie szlachetnym i bezinteresownym darem na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Krew jest najbardziej poszukiwanym przez szpitale środkiem medycznym, którego nie można niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować. Zawsze jest jej za mało!  Należy pamiętać, że osoby chcące oddać krew muszą okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty).

 

 

 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU     10 marca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.      W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana. Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach modlimy się z całym Kościołem.

2.      Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni w piątki o godz. 16.30, Gorzkie żale w niedziele po mszy św. o godzinie 16.00;

3.      Zachęcamy wiernych do korzystania z możliwości uzyskania łaski odpustu za pobożne odprawienie nabożeństwa Drogi krzyżowej. Odpust zupełny można uzyskać po spełnieniu zwyczajnych warunków oraz rozważając męką Chrystusa przy 14 stacjach Drogi krzyżowej.

4.      W środę 13 marca przypada 6. rocznica wyboru papieża Franciszka. Posługę Ojca Świętego otoczymy naszą modlitwą podczas Mszy Świętej o godz. 16.30.

5.      We wtorek o 18.00 w salce parafialnej spotkanie wspólnoty AA; we środe po mszy św. o 17.30 w salce spotkanie modlitewne Koła Biblijnego;

6.      Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży odbędą się w dniach 20; 21;22 marca; dla dorosłych od 21 do 24 marca br. Nauki wygłosi dla nas ks. Maciej Burszewski z parafii Bobrowniki;

7.      Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności Misjonarzami. Zbiórka ofiar na potrzeby misji po każdej Mszy Świętej. Od kilku lat w okresie wczesnowiosennym odbywa się akcja zbierania elektroodpadów/telewizory, radia, pralki, lodówki, komputery, drukarki i inne/; Pozyskane fundusze służą jako pomoc dla polskich misjonarzy pracujących na świecie; W naszej parafii zbiórka do 16 marca. Elektroodpady składać możemy w podwórzu przy wikariatce;

8.      Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Na progu Wielkiego Postu polecamy tygodnik „Idziemy”;

9.      Dostojnych jubilatów i drogich solenizantów otaczamy serdeczną pamięcią i zawierzamy opiece świętych patronów.

10.    Od dzisiejszej I niedzieli Wielkiego Postu po mszy św. o 11.00 rozpoczynają się w naszej parafii katechezy przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

11.    Trwa organizowanie Róży Różańcowej Mężczyzn w naszej parafii; Zgłoszenia u ks. Prefekta;

12.    Dorocznym zwyczajem w okresie Wielkiego Postu odbywa się zbiórka na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego. Prosimy parafian o podjęcie list przygotowanych w zakrystii. Za ofiary na ten cel Bóg zapłać.

13.    W dniu 31 marca 2019 r. po raz kolejny odbędzie się zbiórka krwi na naszym terenie. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 10.00 do 14.30 przy kościele parafialnym św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji. Honorowe krwiodawstwo jest wybitnie szlachetnym i bezinteresownym darem na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Krew jest najbardziej poszukiwanym przez szpitale środkiem medycznym, którego nie można niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować. Zawsze jest jej za mało!

Należy pamiętać, że osoby chcące oddać krew muszą okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty).

ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        3 marca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.                 Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii.

2.                 Dnia 6 marca rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Święte w Środę Popielcową o godz. 9.00 i 16.30;. Zachęcamy wiernych do przeżywania tego dnia w duchu pokuty. Przypominamy, że wierni między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do zachowania postu ścisłego, który pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

3.                 W środę rozpoczynamy także dni modlitwy o ducha pokuty. Prośmy w osobistej modlitwie o błogosławione owoce wielkopostnej przemiany w naszym życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym i narodowym.

4.                 Od piątku rozpoczynamy sprawowanie nabożeństw Drogi krzyżowej. Do rozważania wydarzeń męki Chrystusa zapraszamy o godz. 16.30;

5.                 W przyszłą, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczniemy odprawianie Gorzkich żali po mszy św. o 16.00;

6.                 Dnia 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Do modlitwy w ich intencji zapraszamy podczas wieczornej Mszy Świętej.

7.                 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, którą rozprowadzamy przy wyjściu z kościoła. Czytelnikom polecamy tygodnik „Idziemy”;

8.                 Wszystkich, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje urodziny i imieniny, otaczamy serdeczną pamięcią i modlitwą.

9.                 We wtorek o 18.00 w salce parafialnej spotkanie wspólnoty AA;

10.            Od I niedzieli Wielkiego Postu po mszy sa.. o 11.00 rozpoczynają się w naszej parafii katechezy przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt w kancelarii parafialnej lub telefoniczny 518 014 614;

11.            Dziś po mszy sw. o 11.00 spotkanie z rodzicami I Komunii św.;

12.            Od kilku lat w okresie wczesnowiosennym odbywa się akcja zbierania elektroodpadów/telewizory, radia, pralki, lodówki, komputery, drukarki i inne/; Pozyskane fundusze służą jako pomoc dla polskich misjonarzy pracujących na świecie; W naszej parafii zbiórka do 16 marca. Elektroodpady składać możemy w podwórzu przy wikariatce;

13.            Trwa organizowanie Róży Różańcowej Mężczyzn w naszej parafii; Zgłoszenia u ks. Prefekta;

 

SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                               24 lutego 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     W czwartkowy wieczór zapraszamy do modlitwy w intencji o nowe powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej wspólnoty parafialnej.

2.     Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w piątek od godz. 15.30. Podczas Mszy Świętej o godz. 16.30 będziemy przepraszali za wszystkie grzechy wobec Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kapłańskie odwiedziny chorych z Komunią św. w I piątek od 9.00;

3.     Czcicieli Niepokalanego Serca Matki Bożej zapraszamy w I sobotę na Mszę Świętą o godz.16.30.

4.     W piątek 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Niezłomnych”. Niech tego dnia towarzyszy nam pamięć i modlitwa za bohaterów naszej Ojczyzny. Po Mszy Świętej wieczornej odśpiewamy „Boże, coś Polskę”, zawierzając przyszłość Polski Bożej opiece.

5.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, którą rozprowadzamy przy wyjściu z kościoła. Czytelnikom polecamy tygodnik „Idziemy”;

6.     Wszystkich, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje urodziny i imieniny, otaczamy serdeczną pamięcią i modlitwą.

7.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej spotkanie wspólnoty AA; we środę w salce o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego;

8.     Od I niedzieli Wielkiego Postu rozpoczynają się w naszej parafii katechezy przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt w kancelarii parafialnej lub telefoniczny 518 014 614;

9.     Informacja o naborze do Zespołu szkół im . Ks. Jana Długosza we Włocławku;

 

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                               17 lutego 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Słowa dzisiejszej Ewangelii nie są wyłącznie przypomnieniem obowiązku troski o głodnych, ubogich i cierpiących. Chrystus oczekuje od nas serc i umysłów zdolnych dostrzegać prawdziwe źródła ludzkiej biedy.

2.     W piątek z okazji Święta Katedry Świętego Piotra Apostoła, podczas Mszy Świętej o godz. 16.30 będziemy modlili się o ducha apostolskiej gorliwości, zdrowie i potrzebne łaski dla papieża.

3.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, którą rozprowadzamy przy wyjściu z kościoła. Czytelnikom polecamy tygodnik „Idziemy”;

4.     Wszystkich, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje urodziny i imieniny, otaczamy serdeczną pamięcią i modlitwą.

5.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Zofię Wyczachowską z Cukrowni i śp. Henryka Jędrzejewskiego z Chełmicy Dużej; Wieczny odpoczynek…

6.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej spotkanie wspólnoty AA; we środę w salce o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego;

7.     W życiu każdej parafii istnieje wielka potrzeba modlitwy indywidualnej jak i wspólnotowej zwłaszcza modlitwy różańcowej. W naszej parafii funkcjonują grupy modlitewne m.in. Róże Żywego Różańca. Powstała inicjatywa zorganizowania Grupy Żywego Różańca Mężczyzn. Grupa powstaje pod kierunkiem ks. Dawida jako opiekuna duchowego. Brakuje jeszcze kilku osób do zamknięcia Róży. Prosimy o włączenie się w tę duchowa pomoc dla parafii;

 

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       10 lutego 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.        Jutro, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Przypominamy, że w sakramencie chorych wzywamy pomocy Pana Boga, aby nas umocnił duchowo i fizycznie. Udziela się go nie tylko osobom w niebezpieczeństwie śmierci, ale chorym, a także osobom w podeszłym wieku.

2.        Dnia 14 lutego wielu parafian będzie obchodziło tzw. walentynki. W naszych osobistych modlitwach pamiętajmy zwłaszcza o narzeczonych i małżonkach.

3.        Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, którą rozprowadzamy przy wyjściu z kościoła. Czytelnikom polecamy tygodnik „Idziemy”;

4.        Wszystkich, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje urodziny i imieniny, otaczamy serdeczną pamięcią i modlitwą.

5.        W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności +Zofię Głodkowską ze Zbytkowa i śp. Narcyza Górczyńskiego z Cyprianki; Wieczny odpoczynek…

6.        We wtorek o 18.00 w salce parafialnej spotkanie wspólnoty AA; we środę w salce o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego;

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                           3 lutego 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Pierwsza niedziela miesiąca gromadzi nas wokół Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Chwile adoracji są nie tylko wyrazem naszej miłości wobec Pana, ale jednocześnie próbą odkrywania Bożej obecności pośród codziennych spraw i ludzkich losów.
2.     W przyszły poniedziałek 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Pamiętajmy o chorych w modlitwach i uczynkach miłosierdzia.
3.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej spotkanie wspólnoty AA; we środę w salce o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego;
4.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”.
5.     Solenizantom i jubilatom życzymy daru głębokiej wiary i ludzkiej życzliwości.
6.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Zofię Kołtun z Chełmicy Dużej, śp. Wiesława Jaworskiego z Cyprianki i sp. Edwarda Gęsickiego z Wichowa; Wieczny odpoczynek…
7.     Policja prosi o zwrócenie uwagi na naciągaczy pieniędzy działających metodą na policjanta lub wnuczka. W naszym rejonie pojawili się tego typy przestępcy usiłujący wyłudzać pieniądze zwłaszcza od osób starszych.

 

 

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                             27 stycznia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Wraz z Kościołem powszechnym dziękujemy Panu Bogu za dar Światowych Dni Młodzieży. Pragniemy zawierzać miłującemu Ojcu młodzież całego świata, aby na współczesnych drogach, z odwagą odkrywała i wiernie wypełniała swoje życiowe i chrześcijańskie powołania. Słowa posłania skierowane dziś przez papieża odczytajmy jako drogowskaz także dla nas i dla naszej parafialnej wspólnoty.

2.     Dobiegły końca tegoroczne odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Serdecznie dziękujemy za chwile wspólnej modlitwy, budujące świadectwo wiary, serdeczne przyjęcie oraz złożone ofiary. Serdeczne podziękowania Radzie Parafialnej i Państwu Sołtysom za pomoc w organizacji kolędy;

3.     W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca NMP przed Mszami wieczornymi o godz. 16.30;

4.     Spowiedź święta w I piątek od godz. 15.30.

5.     Odwiedziny chorych z Komunią św. w I piątek w godz.9.00 Serdecznie polecamy pamięci modlitewnej parafian chorych i samotnych, którzy nie mogą samodzielnie uczestniczyć we Mszy Świętej.

6.     W sobotę 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane również świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.00 i 16.30;. W tym dniu obchodzony jest również w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego. Błogosławieństwo gromnic.

7.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

8.     Serdeczne życzenia i dar modlitwy niech towarzyszą wszystkim obchodzącym w najbliższych dniach urodziny i imieniny.

9.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Klarę Chojnicką z Popowa;. Wieczny odpoczynek…

 

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                20 stycznia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Najświętsza Ofiara Chrystusa, której pamiątkę sprawowaliśmy, zjednoczyła nas wokół ołtarza. W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan prosimy dobrego Boga, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili „jedno serce i jednego ducha”, dając w ten sposób czytelne świadectwo wobec świata.

2.     W Panamie trwają Światowe Dni Młodzieży. Zapraszamy do śledzenia relacji ze spotkania papieża z młodzieżą oraz do modlitwy w intencji papieża i młodych całego świata. Włączając się duchowo w to niecodzienne wydarzenie.

3.     Odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii.

·        21 stycznia od 9.00 Łochocin Zdroje /p. Tadeusz Górczyński/ od 15.00 Cyprianka za mleczarnią /p. Jarosław Sikorski/;

·        22 stycznia od 9.00 Fabianki od Bogucina i drugi ks. - Fabianki od lecznicy;

I od 15.00 Cukrownia blok 33 i drugi ks. – Łochocin droga do Wichowa i blok 6D;

·        24 stycznia od 15.00 Chełmica Domy za jeziorem /p. Wiktor Jagielski/ i kolęda uzupełniająca na indywidualne zgłoszenie;

·        26 stycznia od 9.00 Cyprianka strona lewa od. Figury Matki Bożej i od Zajazdu „Pod Aniołem” ;/p. Alfred Pryliński/

4.     Trwa okres ferii zimowych. Zachęcamy rodziców, aby zatroszczyli się o możliwość uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii dzieci i młodzieży biorących udział w różnych formach wypoczynku zimowego.

5.     W poniedziałek obchodzimy Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka. Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenie i zapraszamy do szczególnej modlitwy za bliskich naszym sercom babcie i dziadków podczas Mszy Świętych wieczornych o godz.16.30;

6.     Solenizantów i jubilatów tygodnia polecamy opiece świętych patronów i otaczamy serdeczną modlitwą.

7.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Zofię Kwiatkowską ze Zbytkowa ; śp. Bogumiła Mechowskiego z Włocławka; śp. Kazimierza Zieleniewskiego z Cukrowni; śp. Henryka Mikołajczewskiego z Włocławka; sp. Agatę Jędrzejewską z Włocławka; Wieczny odpoczynek…

 

Około godziny 4 nad ranem 15 stycznia br., w szpitalu w Koninie zmarł ks. prałat Henryk Włoczewski, budowniczy kościoła NMP Królowej Polski w Koninie i pierwszy proboszcz tej parafii. Żył 78 lat; w tym roku obchodziłby 50 rocznicę święceń kapłańskich. Chełmica Duża była Jego parafią rodzinną.
 
Eksporta do kościoła parafialnego NMP Królowej Polski w Koninie wraz z Mszą św. będzie miała miejsce w niedzielę 20 stycznia o godz. 16.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława Gębickiego zostanie odprawiona w tymże kościele, w poniedziałek 21 stycznia o godz. 13. Po niej kondukt przejedzie na cmentarz komunalny w Koninie, gdzie zmarły kapłan zostanie pochowany.
 
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

 

 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO                                     13 stycznia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.

 

2.     Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Plan kolędy na najbliższe dni:

 

·        14 stycznia od 9.00 – Chełmica Mała cz. III – prosimy p. Włodzimierza Kmieciaka/; oraz od 9.00 Chełmica Duża cz. II – prosimy p. Mariusza Słomskiego; oraz po południu od 15.00 Łochocin Bl 5a i 6a, dawna baza POM, i bl. 5b i 6b;

·        15 stycznia od 9.00 – Łochocin Gaj /p. Andrzej Dobrowolski/ i od 9.00 Świątkowizna /p. Marek Jaworski/;

·        16 stycznia od 15.00 Cukrownia bl.17,i od 15 do 19 wł; drugi ks. bl. 28, 29, 30;

·        17 stycznia od 9.00Wichowo cz. I /p. Krzysztof Kwiatkowski/ i od 9.00 Wichowo cz. II /p. Stanisław Dankowski/;

·        18 stycznia od 9.00Wichowo cz. III /p. Paweł Wojciechowski/ i od 9.00 Karasiewo p. Marek Zalewski/ /

·        19 stycznia od 9.00 Łochocin Budki cz. I p. Marek Lendzion/ i Łochocin Budki cz. II /p. Józef Suliński//;

Plan kolędy dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz w na internetowej stronie parafii;

3.     W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa. Włączmy się duchowo w to niecodzienne wydarzenie

4.     Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

5.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia tygodnik „Idziemy”;

1.     Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny, życzymy wszelkiego błogosławieństwa i opieki świętych patronów.

2.     W dzisiejszą niedzielę po mszy św. o 11.00  spotkanie rodziców dzieci I Komunii sw. z przedstawicielem firmy „SlawTom”. Odbędzie się mierzenie ubranek do I komunii sw. w salce parafialnej;

6.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Tadeusza Kołodziejskiego. Wieczny odpoczynek…

 

 

 

OBJAWIENIE PAŃSKIE                                                        6 stycznia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela. Dzisiaj możemy też wesprzeć misyjne dzieła Kościoła.

2.     Zgodnie z dawnym zwyczajem zabierzmy ze sobą pobłogosławioną kredę, aby oznaczyć drzwi naszych domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego. Postarajmy się o to aby w domu chrześcijańskim była także woda święcona;

3.     Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. W tym tygodniu odwiedzimy mieszkańców :

·        7 stycznia od 9.00 – Rachcin – prosimy p. Pawła Kostrzewskiego/; oraz od 9.00 Zbytkowo od Wichowa – prosimy p. Mirosława Jabłońskiego/;

·        8 stycznia od 15.00 Cyprianka domy od szkoły do Cukrowni do nr 14 i od 15.00 Cukrownia bl. 24; /p. Janusz Wójcik/;

·        9 stycznia od 15.00 Cukrownia bl.20 drugi ks. bl. 21 a następnie bl. 34;

·        10 stycznia od 9.00 – Chełmica Kolonia cz I i od 10.00 Chełmica Kolonia cz II od strony kościoła - /prosimy p. Władysława Wiśniewskiego;/

·        11 stycznia od 9.00Parcele Łochockie i Okrągła /prosimy p. Krzysztofa Górczyńskiego/; i Chełmica Duża cz. Iod 10.00 /prosimy p. Tomasza Fejdowskiego/;

·        12 stycznia od 9.00 Cyprianka Borek cz. I i cz. II /prosimy p. Leszka Wyczachowskiego/;

Plan kolędy dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz w na internetowej stronie parafii;

4.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia Gazeta „Idziemy”;

5.     Solenizantom i jubilatom nadchodzących dni życzymy pokoju serc oraz Bożej opieki na codziennych drogach życia.

6.     W następną niedzielę po mszy św. spotkanie rodziców dzieci I Komunii sw. z przedstawicielem firmy „SlawTom”. Odbędzie się mierzenie ubranek do I komunii sw. w salce parafialnej;

7.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Barbarę Lelewską z Cukrowni; sp. Janinę Suska z Fabianek i śp. Marię Madejską z Cyprianki. Wieczny odpoczynek…

 

 

 

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA             30 grudnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dzisiejsza niedziela kieruje nasz wzrok w stronę Świętej Rodziny z Nazaretu. Liturgia zaprasza nas nie tylko do zawierzenia naszych najbliższych Jezusowi, Matce Bożej i św. Józefowi, ale nade wszystko do kształtowania codziennego życia na wzór Świętej Rodziny. Przeżyjmy ten dzień, poświęcając więcej uwagi naszym najbliższym, aby świętowanie niedzieli było czasem prawdziwie dla Boga i rodziny.

2.     Jutro ostatni dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy na specjalne nabożeństwo o godz. 16.30, podczas którego będziemy dziękowali Panu Bogu za dar czasu i upraszali łaski na dni nowego roku. 

3.     We wtorek, 1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze Święte o godz. 9.00; 11.00; 16.00; Rozpocznijmy nowy rok, upraszając orędownictwa Bożej i naszej Matki. Tego dnia w łączności z Kościołem powszechnym będziemy modlili się o pokój na świecie.

4.     W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Msza Święta w intencji powołań kapłańskich i zakonnych w I czwartek o godz. 16.30. Msza święta wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w piątek o godz. 16.30 Tego dnia spowiedź święta w godz. 15.30; Czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny zapraszamy natomiast na sobotnią Mszę Świętą o godz. 16.30; po mszy św. nabożeństwo I soboty miesiąca; Ze względu na kolędę odwołane zostają wizyty pierwszo piątkowe;

5.     W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. Tradycyjne błogosławieństwo kredy, kadzidła oraz wody podczas wszystkich Mszy Świętych.

6.     Wszystkich solenizantów i jubilatów powierzamy opiece Świętej Rodziny.

7.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności +Adelę Kaptejna z Cyprianki; Wieczny odpoczynek…

8.     Wizyta duszpasterska. Prosimy o możliwość spotkania się z rodzinami należącymi do naszej wspólnoty parafialnej;

·        Środa - 2 stycznia od 9.00 Winduga i Rachcinek - /p. Lech Krzemieniecki/;

od 15.00Cukrownia blok 31 i 32 ;

·        Czwartek - 3 stycznia - Popowo strona prawa – od 9.00 /p. Dominik Jankowski/; od 10.00 – Popowo strona lewa - /p. Józef Charyton/;

·        Piątek - 4 stycznia – Zbytkowo od Zadusznik/od p. Śląskiewiczów/ od 9.00 - /p. Mariusz Słomski/ i Zbytkowo od Wichowa cz. II /z Upustem/ - od 10.00 -  p. Ryszard Jabłoński;

·        Sobota - 5 stycznia Cyprianka str. prawa – od 9.00 p. Grzegorz Rawski /od lasu i od drogi do Łochocina/;

 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU      23 grudnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1.    Ostatnia niedziela Adwentu kieruje nasz wzrok w stronę Maryi Panny, w której życiu wypełnia się obietnica Pana Boga, złożona praojcom w wierze. Przeżywajmy nadchodzące święta z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie w naszych sercach i w naszej parafialnej wspólnocie.
 2.    Zapraszamy do udziału we mszy sw. wigilijnej w intencji zmarłych w poniedziałek jutro o 9.00; Spowiedź przedświąteczna jutro od godz.8.30;
 3.   Zasiadając jutro do wigilijnej wieczerzy, pamiętajmy nie tylko o licznych świątecznych tradycjach, ale nade wszystko o wspólnej modlitwie, odczytaniu fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa oraz śpiewie kolęd.
 4.  Msza Święta pasterska zostanie odprawiona o godz. 24.00; Pół godziny przed północą śpiew kolęd w wykonaniu chóru „Rycerze Floriana” z Wichowa; W II Święto przed mszą św. o 11.00 śpiew kolęd razem z młodzieżowym zespołem muzycznym przy WDK w Wichowie;
 5.  Msze Święte w uroczystość Bożego Narodzenia oraz w drugi dzień świąt według porządku niedzielnego.
 6.  W piątek, w święto Młodzianów, męczenników z Betlejem, pragniemy modlić się w intencji dzieci nienarodzonych i niemowląt. Błogosławieństwo małych dzieci na Mszy Świętej o godz. 11.00 w niedzielę 30 grudnia;
 7.  Drogim solenizantom i jubilatom życzymy pokoju serca i wszelkiego błogosławieństwa.
 8.    Podziękowanie: dla P Głąbów z Wichowa oraz p. Mirosławie Zagrabskiej za ofiarowane choinki do Kościoła; p. Marioli Wałęza za przygotowanie dekoracji żłóbka oraz grupie młodzieży /ministrantów i Bielanek/ Paniom katechetkom, p.  Jadzi Snopkowskiej z dziećmi z Wichowa, które przygotowały „Aniołki” do dekoracji żłóbka, p. Bogdanowi Suskiemu p. Leszkowi Wróblowi, p. Danielowi Wawrzyniakowi, p. Kościelnemu, p. Organiście wraz z ks. Dawidem – Bóg zapłać;

            Wizyta duszpasterska rozpocznie się tradycyjnie zaraz po świętach; Prosimy o możliwość spotkania się z rodzinami należącymi do naszej wspólnoty parafialnej;

·        27 grudnia – Chełmica Mała cz. I /od. P. Kozłowskich/ podwozi p. Tomasz Zieliński. – Chełmica Mała cz. II podwozi p. Zbigniew Szachewicz/; od godziny 9.00/

·        28 grudnia - Bednarka od 9.00 podwozi p. Sebastian Jankowski i od 9.00 Lisek p. Jacek Brauer;

·        29 grudnia – Cyprianka Zapusta od strony lasu i od szosy od 9.00 – podwozi p. Marek Kwiatkowski i p. Wojciech Suski;

 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU                                      16 grudnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Trzecia niedziela Adwentu to niedziela radości – gaudete. Zbliża się bowiem czas wypełnienia obietnicy, nadejścia Zbawiciela. Dziś kończą się parafialne rekolekcje Adwentowe. Dziękujemy Bogu za dar tych świętych dni, za Jego Miłosierdzie okazane tym, którzy w spowiedzi odnowili swoją przyjaźń z Bogiem i bliźnimi; dziękujemy ks. Maciejowi Burszewskiemu rekolekcjoniście za wskazywanie dróg Pańskich; kapłanom posługującym w konfesjonałach, panu Organiście, panu Kościelnemu, liturgicznej służbie ołtarza, Dziękuję Parafianom, którzy uczestniczyli w rekolekcjach adwentowych;

2.     W kolejnym tygodniu Adwentu Kościół zaprasza nas do modlitwy o chrześcijańskie życie naszych rodzin.

3.     Wytrwale kontynuujmy nasz udział w Mszach Świętych roratnych, sprawowanych codziennie o godz. 16.30;

4.     Spotkanie dla Liturgicznej Służby Ołtarza i Bielanek, połączone z przygotowaniem świątecznej liturgii, odbędzie się w piątek o 17.30 w salce parafialnej.

5.     Serdeczną pamięcią otaczamy wszystkich solenizantów i jubilatów rozpoczętego tygodnia. Niech radość w Panu będzie Waszym udziałem.

6.     Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników na rok 2019;

7.     Rozprowadzane są świece „Caritas” – będące kontynuacją Wigilijnego Dzieła Pomocy dzieciom.

8.     Wtorek o 18.00 – spotkanie Grupy AA w salce a we środę po mszy św. o 17.30 – spotkanie Koła Biblijnego;

9.     Dzieci z Koła Caritas przy szkole we Wichowie przygotowują ozdoby choinkowe „Aniołki” - nabywając je możemy wesprzeć akcje pomocy misyjnej dla siostry z Rwandy; Prowadzą też zbiórkę darów art. spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia dla osób starszych samotnych osób, które przed światami pragną odwiedzić z życzeniami /miejsce zbiórki w szkole we Wichowie p. 111;

10.Dziś w niedzielę 16 grudnia po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej zapraszam na spotkanie Radę Parafialną. Omówione zostaną aktualne sprawy związane troską o naszą świątynie, cmentarz parafialny a także przygotowanie do tegorocznej wizyty duszpasterskiej w naszych rodzinach i poszczególnych miejscowościach. Serdecznie zapraszam ;

11.Adresy chorych, którzy chcą skorzystać ze spowiedzi i komunii św. przed Bożym Narodzeniem zgłaszajmy w zakrystii. Do chorych zgłoszonych udamy się w poniedziałek 17 grudnia od godziny 9.00;

12.We wigilię 24 grudnia o 9.00 tradycyjnie zostanie odprawiona msza św. wspólna za zmarłych bliskich sercu zgłaszajmy w zakrystii lub kancelarii;

13.W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Tadeusza Adamkowskiego z Łochocina Gaju; Wieczny odpoczynek…

 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                    9 grudnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Usłyszane w dzisiejszej Ewangelii wezwanie św. Jana Chrzciciela, aby przygotować drogę Panu przynagla nas do gorliwego wykorzystania czasu Adwentu.

2.     Szczególnym wydarzeniem na drodze adwentowego oczekiwania będą rozpoczynające się 14 grudnia w piątek o godzinie 16.30 rekolekcje parafialne. Szczegółowy plan dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii. Tegoroczne nauki wygłosi ks. Maciej Burszewski.

3.     Msze Święte roratne sprawowane są w naszym kościele w dni powszednie o godz. 16.30;

4.     Bóg zapłać za osobistą i wspólnotową modlitwę oraz złożone ofiary jako wyraz łączności z Kościołem na Wschodzie.

5.     W tym tygodniu w czwartek przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Zapraszamy do modlitwy w intencji Ojczyzny podczas Mszy Świętej o godz. 16.30;

6.     Wszystkim solenizantom i jubilatom niech Matka Boża wyprosi obfite błogosławieństwo i łaski.

7.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Jadwigę Wróbel z Chełmicy Dużej; + Zbigniewa Skulimowskiego z Chełmicy Dużej; + Sabinę Bukała z Cukrowni; Wieczny odpoczynek…

8.     Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników oraz ścienne na rok 2019;

9.     Rozprowadzane są świece „Caritas” – będące kontynuacją Wigilijnego Dzieła Pomocy dzieciom.

10.Siostry Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi zapraszają dziewczęta na trzydniowe spotkanie formacyjne w dniach od 14 -16 grudnia na ul. Orlą we Włocławku;

11.Wtorek o 18.00 – spotkanie Grupy AA w salce a we środę po mszy św. o 17.30 – spotkanie Koła Biblijnego;

12.Dzieci z Koła Caritas przy szkole we Wichowie przygotowują ozdoby choinkowe „Aniołki”- nabywając je możemy wesprzeć akcje pomocy misyjnej dla siostry z Rwandy;

13.W niedzielę 16 grudnia po mszy św. o 11.00 zapraszam na spotkanie Radę Parafialną. Omówione zostaną aktualne sprawy związane troską o naszą świątynie, cmentarz parafialny a także przygotowanie do tegorocznej wizyty duszpasterskiej w naszych rodzinach i poszczególnych miejscowościach. Serdecznie zapraszam wszystkich należących do Rady Parafialnej do salki parafialnej;

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE

W PARAFII PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA

W CHEŁMICY DUŻEJ

 

14 GRUDNIA PIĄTEK

Godzina 16.30

ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI KONCELEBROWANA MSZĄ ŚW. I NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ;

15 GRUDNIA SOBOTA DZIEŃ SPOWIEDZI

Godzina 9. 30 - ROZPOCZĘCIE SPOWIEDZI O 10.00 MSZA SW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ

Godzina 11.30– SPOWIEDŹ  O12.00 MSZA SW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ

Godzina 16.30– SPOWIEDŹ – O 17.00 MSZA SW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ

16.GRUDNIA NIEDZIELA III ADWENTU

Godzina 9.00 - SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ DO S. BIERZMOWANIA

Godzina 11.00– za parafian; /POŚWIĘCENIE MEDALIKÓW DZIECIOM DO I KOMUNII SW;/

Godzina 14.00 – Wichowo

Godzina 14.00 – Rachcin

Godzina 16.00 – ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI, 

                                                                                 

   KTÓRE POPROWADZI

KS. MACIEJ BURSZEWSKI

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                                         2 grudnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół zaprasza nas do przeżywania na nowo historii zbawienia, która znajduje swoje odzwierciedlenie w liturgii Ludu Bożego. Rozpoczęty dziś Adwent przypomina nam nie tylko o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, ale nade wszystko wzywa do gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów.

2.     Nowy rok liturgiczny i duszpasterski w Kościele w Polsce będziemy przeżywać pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Jest to drugi rok w cyklu poświęconym sakramentowi bierzmowania. Będziemy zwracać szczególną uwagę na misję chrześcijanina, jaka wypływa z przyjętego bierzmowania i na budowanie i rozwijanie więzi z Kościołem.

3.     Szczególnym znakiem adwentowego oczekiwania niech będzie nasz udział w Mszach Świętych roratnych ku czci Najświętszej Maryi Panny, sprawowanych od poniedziałku do soboty o godz.16.30; Zachęcamy do przyniesienia tradycyjnych lampionów.

4.     W owocnym przeżywaniu oczekiwania na przyjście Pana pomocne będą nam adwentowe ćwiczenie duchowe. Tegoroczne rekolekcje, które rozpoczną się 14 grudnia/ w piątek wieczorem, 15 grudnia - sobota dzień spowiedzi adwentowej i 16 grudnia - niedziela/, wygłosi w naszej wspólnocie ks. Maciej Burszewski. Już dziś zaplanujmy swój udział w tym wydarzeniu.

5.     W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Tradycyjne nabożeństwa według stałego porządku. Pierwszopiątkowa spowiedź święta w godz. 15.30. Do chorych ks. Proboszcz w  piątek od 9.00 – ks. Wikariusz od 9.00;

6.     W sobotę 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

7.     Przyszła niedziela to od wielu lat Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie, w krajach byłego Związku Sowieckiego. Po wszystkich Mszach będą zbierane ofiary  na ten cel.

8.     Solenizantom i jubilatom w nadchodzących dniach życzymy obfitości Bożych darów.

9.     Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników oraz ścienne na rok 2019;

10.Od dzisiejszej niedzieli będą rozprowadzane świece „Caritas” – będące kontynuacją Wigilijnego Dzieła Pomocy dzieciom.

11.Prace przy parafii:Trwają prace związane z instalacją nowej kotłowni przy wikariatce i budowa sanitariatów. Prosimy o wsparcie finansowe tych prac.

12.W imieniu organizatorów dziękuję dawcom za oddaną krew tydzień temu dla potrzebujących;

13.Drużyna ministrantów starszych z naszej parafii zajęła II miejsce w rozgrywkach Rejonu Włocławskiego w piłce nożnej. Przywiozła też puchar. Gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć;

14.Dziś po sumie spotkanie katechetyczne z rodzicami dzieci do I komunii św;

 

 

 

 

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA         25 listopada 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Za tydzień rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i okres Adwentu – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.

2.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

3.     W środę po mszy św. o 17.30 w salce parafialnej spotkanie Koła Biblijnego;

4.     W pierwszą sobotę grudnia nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi odprawimy o godz. 16.30.

5.     Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników oraz ścienne na rok 2019;

6.     Od następnej niedzieli będą rozprowadzane świece „Caritas” – będące kontynuacją Wigilijnego Dzieła Pomocy dzieciom.

7.     Dziś odbywa się przy kościele cykliczna akcja oddawanie krwi. Autokar przystosowany do poboru krwi jest podstawiony od 9.00 do 14.00. Osoby chcące i mogące w ten sposób pomóc innym niech zabiorą ze sobą dowód tożsamości. Obecna akcja wpisuje się w obchody 100 lecia odzyskania Niepodległości.

8.     Prace przy parafii:Trwają prace związane z instalacją nowej kotłowni przy wikariatce i budowa sanitariatów. Prosimy o wsparcie finansowe tych prac;

9.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności +Józefa Górczyńskiego z Łochocina; + Henrykę Gryczewską z Wichowa; +Mariannę Honoratę Wilmańską z Rachcina; . Wieczny odpoczynek…

10.Niech Chrystus króluje w sercach solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

 

XI Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej "RYBA”

 

Z radością informujemy, iż nasza parafianka Alicja Leśniewska, uczennica III klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie,

24 listopada br. zajęła II miejsce w Diecezjalnym Festiwalu Piosenki Religijnej "Ryba".

Cały konkurs składał się z 2 etapów: etap I - eliminacje z całej diecezji, etap II - konkurs finałowy (28 najlepszych solistów i zespołów).

Gratulujemy Ali oraz jej Rodzicom i życzymy kolejnych sukcesów.

 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                 18 listopada 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Pan Jezus zapewnia nas, że chociaż niebo i ziemia przeminą, to Jego słowa nie przeminą. Mamy Mu ufać aż się wszystko spełni, a wtedy będziemy odpowiednio przygotowani na Jego powtórne przyjście.

2.     W czwartek, w dniu patronki muzyki kościelnej, św. Cecylii, pamiętamy w modlitwie o tych, którzy muzyką i śpiewem upiększają liturgię w naszym kościele.

3.     Za tydzień, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.

4.     Pamiętamy w naszych modlitwach o solenizantach i jubilatach tego tygodnia.

5.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

6.     W środę po mszy św. o 17.30 w salce parafialnej spotkanie Koła Biblijnego;

7.     Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników oraz ścienne na rok 2019;

8.     We włocławskiej katedrze, w niedzielę 18 listopada o godz. 19 odbędzie się wyjątkowy koncert. Po raz pierwszy we Włocławku wystąpi Chór Filharmonii Narodowej z Warszawy z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorzy serdecznie zapraszają na to wyjątkowe wydarzenie artystyczne wszystkich miłośników muzyki chóralnej i przyjaciół włocławskiej katedry. Wstęp na koncert jest wolny.

9.     W następną niedzielę odbędzie się przy kościele cykliczna akcja oddawanie krwi. Autokar przystosowany do poboru krwi będzie podstawiony od 9.00 do 15.00. Osoby chcące i mogące w ten sposób pomóc innym niech zabiorą ze sobą dowód tożsamości. Obecna akcja wpisuje się w obchody 100 lecia odzyskania Niepodległości.

10.Prace przy parafii:Trwają prace związane z instalacją nowej kotłowni przy wikariatce i budowa sanitariatów. Prosimy o wsparcie finansowe tych prac;

 

 

 

Po raz kolejny podjęliśmy wyzwanie jakim jest zbiórka krwi, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2018 r.  /niedziela/ w godz. od 9:00 do 14:00 przy naszym kościele parafialnym w Chełmicy Dużej

Zapraszamy, aby w ten symboliczny sposób włączyli się Państwo w obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości  przez Polskę. Chciejmy pokazać, że wśród wielu spraw, którymi na co dzień się różnimy - Łączy nas krew ratująca życie!

SETNA ROCZNICA – WSPOMNIENIE I MODLITEWNE CZUWANIE

DLA NIEPODLEGŁEJ

W CHEŁMIUCY DUZEJ

W przededniu świętowania setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej odbyła się uroczystość, która połączyła dwie rocznice : 100 rocznicę śmierci ks. kanonika Antoniego Klimaszewskiego budowniczego kościoła parafialnego zmarłego 10 listopada 1918 r. oraz modlitewne czuwanie w wigilię odzyskania Niepodległości.

O godzinie 16.30 na placu przed kościołem zgromadziły się poczty sztandarowe OSP z Gminy Fabianki, poczty sztandarowe Szkół Podstawowych z Wichowa im. Jana Pawła II, z Cyprianki im. Orła Białego oraz poczet flagowy szkoły ze Świątkowizny. W obecności Wójta Gminy, pocztów sztandarowych oraz zgromadzonych odczytany został okolicznościowy List Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy oraz została wciągnięta flaga narodowa na maszt usytuowany przy kościelnym placu. Następnie wszyscy udali się uroczystym przemarszem do wnętrza świątyni.

Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury we Wichowie pod kierunkiem p. Zdzisława Chełminiaka. Wypełniły ją pieśni patriotyczne i wojskowe w wykonaniu zespołu młodzieżowego, recytowane okolicznościowe wiersze dedykowane Niepodległej. Wśród wspominanych postaci, które nie doczekały Dnia Niepodległości przywołano proboszcza z tamtych lat ks. kan. Antoniego Klimaszewskiego, zmarłego w przededniu 11 listopada 1918 r. Odnaleziony akt zgonu kapłana odczytał ks. kan. Henryk Wysocki proboszcz :

Działo się w Chełmicy dnia 14 listopada 1918 r. o godzinie 10 rano. Stawili się Feliks Henryk Godlewski lat 29 organista parafii Chełmica i Wincenty Kosiński lat 38 urzędnik w Cukrowni obydwaj zamieszkali w Chełmicy i oświadczyli, że dnia 10 listopada 1918 roku o godzinie 2 po południu w Chełmicy umarł ks. kanonik Antoni Klimaszewski proboszcz parafii Chełmica 52 lata liczący. Urodzony w Granatach parafii Świedziebnia powiatu Rypińskiego, zamieszkały w Chełmicy, syn nieżyjących: Władysława i Magdaleny z Młotkowskich małżonków Klimaszewskich. Po przekonaniu się naocznie o zejściu księdza kanonika Antoniego Klimaszewskiego akt ten stawającym przeczytany przez nas i nich podpisany został.

Zarządzający parafią Chełmica ks. St. Kraśnicki – proboszcz parafii Ostrowite.

Na zakończenie tej części uroczystości wspólnie odśpiewano pieśń „100 lecia konsekracji chełmickej świątyni” która powstała staraniem p. Zdzisława Chełminiaka na uroczystości 100 rocznicy konsekracji świątyni w 2017 r.

Uroczysta procesja liturgiczna rozpoczęła mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. prał. Józefa Wysockiego dziekana Kolegiaty Ciechocińskiej wespół z ks. kan.Henrykiem Wysockim dziekanem Dekanatu Szpetalskiego i jednocześnie miejscowym proboszczem oraz ks. Dawidem Matusiakiem wikariuszem parafii. Kazanie wygłosił proboszcz miejsca przypominając niezwykłą postać śp. Ks. Klimaszewskiego kapłana społecznika, budowniczego świątyni, założyciela Straży Pożarnej we Wichowie w 1913 r. w kontekście wschodzącego Dnia Odzyskanej przez Ojczyznę Niepodległości. Na zakończenie mszy św. została poświęcona i odsłonięta tablica pamiątkowa z okazji 100rocznicy śmierci budowniczego kościoła i 100 rocznicy odzyskania Niepodległości. Po błogosławieństwie w obecności pocztów sztandarowych Szkół i OSP delegacje Rady parafialnej, Władz Samorządowych Gminy Fabianki, OSP z Wichowa i Rachcina oraz Krewnych i Rodziny ks. Antoniego złożyli wieńce i kwiaty na Jego grobie znajdującym się w pobliżu świątyni.

Galeria zdjęć

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU           11 listopada 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.

2.     Dzisiaj katolicy w Polsce po raz 10. obchodzą Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Łączymy się w modlitwie i wspieramy chrześcijan w różnych stronach świata, którzy cierpią prześladowania z powodu wiary.

3.     We włocławskiej katedrze, w niedzielę 18 listopada o godz. 19 odbędzie się wyjątkowy koncert. Po raz pierwszy we Włocławku wystąpi Chór Filharmonii Narodowej z Warszawy z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorzy serdecznie zapraszają na to wyjątkowe wydarzenie artystyczne wszystkich miłośników muzyki chóralnej i przyjaciół włocławskiej katedry. Wstęp na koncert jest wolny.

4.     Poświęcona zostaną dzisiaj opłatki wigilijne, które rozniesie tradycyjnie do naszych rodzin p. Organista. Ich przyjęcie staje się znakiem wspólnoty parafialnej złączonej tym chlebem;

5.     Niech Pan Jezus otacza swoją opieką solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

6.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

7.     Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników na rok 2019;

8.     Do wieczności odeszli śp. Stefan Marczewski z Łochocina; Stanisław Wiśniewski z Rachcina; Franciszka Piotrkiewicz z Popowa;+RIP

 

 

 

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU              4 listopada 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Za tydzień, w niedzielę, 11 listopada, przypada 100. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach niewoli pod zaborami. Obchodzimy Dzień Niepodległości. W sobotę 10 listopada odbędą się w naszej parafii uroczystości związane z 100 rocznicą śmierci budowniczego kościoła ks. kan. Antoniego Klimaszewskiego połączone z jubileuszem odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. O 16.30 młodzież pod kierunkiem p. Zdzisława Chełminiaka przedstawi program artystyczny a następnie będzie sprawowana Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny i 100 rocznicy śmierci ks. kan. Klimaszewskiego. Po mszy św. poświęcenie upamiętniającej te wydarzenia tablicy i złożenie wieńca na grobie budowniczego kościoła. Zapraszamy poczty sztandarowe szkół, młodzież szkolną z rodzicami, jednostki OSP /szczególnie Wichowo/założycielem był ks. Klimaszewski/ oraz wszystkich parafian, pragnących upamiętnić te historyczne wydarzenia.  W następną niedzielę we Wichowie o godzinie 14.00 zostanie odprawiona msza św w Domu Kultury po czym nastąpi poświęcenie tablicy upamiętniającej założyciela OSP ks. kan. Klimaszewskiego ufundowanej przez druhów strażaków OSP Wichowo;;

2.     Przypominamy, że jeszcze do czwartku włącznie można ofiarować odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące pod warunkiem nawiedzenia cmentarza i modlitwy za zmarłych. Codziennie także modlimy się różańcem za zmarłych polecanych w wypominkach po mszy św o godz. 16.30

3.     Dziś pierwsza niedziela miesiąca listopada. Na mszę św. o 11.00 zapraszamy dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii św. wraz z rodzicami. Po mszy św. spotkanie katechetyczne;

4.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

5.     Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników na rok 2019;

6.     Do wieczności odeszli śp. Irena Jasińska z Cyprianki i śp. Jerzy Lelewski z Cukrowni. RIP

7.     Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy, aby na co dzień doświadczali Bożej miłości.

8.     Podziękowania dzieciom i młodzieży wraz z opiekunami ze szkół w Świątkowiźnie, Wichowie i Cypriance za przeprowadzone porządki na grobie ks. Klimaszewskiego oraz na grobach zaniedbanych i opuszczonych.

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA                                               28 października 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Każda świątynia jest miejscem wybranym przez Pana Boga, miejscem Jego przebywania wśród ludzi, miejscem spotkania Boga z człowiekiem, gdzie okazuje On swoje miłosierdzie i udziela łask. Dziękujemy dzisiaj za ten kościół, naszą świątynię, którą Pan Bóg wybrał na miejsce przebywania wśród nas.

2.     W czwartek przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to święto nakazane i dzień wolny od pracy; Msze Święte będą sprawowane o godzinie 9.00 i godzinie 11.00; Wtedy zgromadzimy się na cmentarzu, aby podczas Mszy Świętej i procesji polecać miłosierdziu Bożemu tych, którzy przekroczyli już bramę śmierci, a szczególnie naszych parafian, których pożegnaliśmy w ostatnim roku.

3.     Można składać modlitwy wypominkowe za zmarłych roczne, jednorazowe /które w oktawie będą odmawiane w procesji z różańcem na cmentarz/;

4.     Codziennie od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych.

5.     wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, będziemy modlić się za zmarłych. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz.16.30 a następnie różaniec za zmarłych z wypominkami z procesją na cmentarz;

6.     W tym tygodniu w I piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa; Do chorych udamy się w I piątek 2 listopada  od 9.00 /ks. prob. natomiast 9.XI od 9.00 ks. pref. /

7.     W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy Niepokalane Serce Maryi podczas nabożeństwa o godz. 16.30;

8.     Następna niedziela to pierwsza niedziela miesiąca listopada. Na mszę św. o 11.00 zapraszamy dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii św. wraz z rodzicami. Po mszy św. spotkanie katechetyczne;

9.     W sobotę 10 listopada odbędą się w naszej parafii uroczystości związane z 100 rocznicą śmierci budowniczego kościoła ks. kan. Antoniego Klimaszewskiego połączone z jubileuszem odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. O 16.30 młodzież pod kierunkiem p. Zdzisława Chełminiaka przedstawi program artystyczny a następnie będzie sprawowana Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny i 100 rocznicy śmierci ks. kan. Klimaszewskiego. Po mszy św. poświęcenie upamiętniającej te wydarzenia tablicy i złożenie wieńca na grobie budowniczego kościoła. Zapraszamy poczty sztandarowe szkół, OSP oraz wszystkich, pragnących upamiętnić te historyczne wydarzenia. 

10.We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

11.Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników na rok 2019;

12.Do wieczności odeszli śp. Zbigniew Chojnicki ze Zbytkowa i śp. Irena Literska z Rachcinka. /pogrzeb w poniedziałek o 11.00. Wieczny odpoczynek…

 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU    21 października 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W dzisiejszą niedzielę doroczne liczenie wiernych dla potrzeb statystyki kościoła katolickiego w Polsce.

2.     Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Będziemy modlić się w intencjach misji i misjonarzy na całym świecie. Jeszcze wielu ludzi nie słyszało o Ewangelii, czyli o dobrej nowinie o Jezusie – Zbawicielu świata. Dzisiaj teren działalności misyjnej to również nasz kontynent. Prosimy o misjonarzy w naszych zlaicyzowanych środowiskach.

3.     Za tydzień, w ostatnią niedzielę października, w wielu kościołach świętujemy rocznicę poświęcenia własnego kościoła.

4.     Przypominamy, że przyjmujemy wypominki, które pomogą nam w modlitwie za naszych bliskich zmarłych.

5.     Przypominamy, że codziennie nabożeństwo różańcowe rozpoczynamy po mszy św. godz. 16.30;

6.     Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy, aby Chrystus zawsze wskazywał im pewną drogę do zbawienia.

7.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

8.     We środę po Mszy św. wieczornej, czyli o 18.00 zapraszamy na spotkanie Koła Biblijnego;

9.     W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Cypriance we czwartek 25 października o godzinie 17.00 odbędzie się uroczysta akademia w roku 100 lecia odzyskania Niepodległości. W programie m.in. koncert orkiestry wojskowej oraz program artystyczny w wykonaniu uczniów;

10.Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników na rok 2019;

11.Do wieczności odeszli: śp; Wojciech Gałkiewicz i śp. Halina Kołtun z Cyprianki – wieczny odpoczynek…

 

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        14 października 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.                 Dzisiaj obchodzimy 18. Dzień Papieski, a we wtorek, 16 października będziemy wspominać 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Rozważajmy na nowo nauczanie św. Jana Pawła II. Zachęcamy, abyśmy nadal budowali żywy pomnik papieża Polaka w sercach młodych, zdolnych, ale naszych ubogich rodaków, których edukację możemy wspierać za pośrednictwem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

2.                 Dzisiaj także w Dniu Edukacji Narodowej nasze myśli kierujemy w stronę nauczycieli, katechetów i wychowawców. Otoczmy ich naszymi modlitwami.

3.                 W poniedziałek obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Chcemy wspierać naszymi modlitwami rodziców, którzy przeżywają utratę dziecka. W ich intencjach odmówimy modlitwę różańcową.

4.                 Za tydzień rozpoczynamy Tydzień Misyjny.

5.                 Przypominamy, że codziennie nabożeństwo różańcowe rozpoczynamy po mszy św. godz. 16.30;

6.                 Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych, już teraz przyjmujemy wypominki.

7.                 Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy, aby Chrystus zawsze wskazywał im pewną drogę do zbawienia.

8.                 We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

9.                 We środę po Mszy św. wieczornej, czyli o 18.00 zapraszamy na spotkanie Koła Biblijnego;

10.            Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników na rok 2019;

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU    7 października 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Trwamy na codziennej modlitwie różańcowej w kościele po mszy św. o godz. 16.30. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w modlitwie wspólnotowej, zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinie lub indywidualnie.

2.     W przyszłą niedzielę po raz 18. będziemy obchodzić Dzień Papieski. Jak co roku przeprowadzona zostanie zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającą uzdolnioną ubogą młodzież.

3.     W dzisiejszą niedzielę na mszy św. o 11.00 poświęcenie różańców dzieciom przygotowującym się do I komunii św., /dzieci te wyrażą w uroczystej formie pragnienie przygotowania się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św./a po mszy św. spotkanie z rodzicami;

4.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

5.     We środę po Mszy św. wieczornej, czyli o 18.00 zapraszamy na spotkanie Koła Biblijnego;

6.     W sobotę po drugiej mszy św. o 17.30 procesja Fatimska; przynieśmy świece;

7.     Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników na rok 2019;

8.     Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa.

 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU      30 września 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Jutro rozpoczyna się październik, miesiąc różańcowy. Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych podczas nabożeństwa po mszy św. o godz. 16.30; Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o wspólne odmawianie różańca w domach. W związku ze zmianą odprawiania popołudniowych nabożeństw zmieniają się godziny kancelarii w dni powszednie od 15.30 do 16.30; Msze św. popołudniowe od jutra o godzinie 16.30 i druga po różańcu o 17.30;

2.     W pierwszy czwartek miesiąca przypada dzień imienin papieża Franciszka. Będziemy modlić się do Jezusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, o obfite łaski dla niego oraz w intencji powołań do służby Bożej;

3.     W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej miłosiernemu Sercu Jezusa za grzechy całego świata. Do chorych udamy się w piątek  od 9.00 ks. proboszcz a od 10.00 ks. wikariusz;

4.     W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy Niepokalane Serce Maryi. W Świnicach Warckich spotkanie Kongresowe Kół Żywego Różańca;

5.     W przyszłą niedzielę na mszy św. o 11.00 poświęcenie różańców dzieciom przygotowującym się do I komunii św., /dzieci te wyrażą w uroczystej formie pragnienie przygotowania się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św./a po mszy św. spotkanie z rodzicami;

6.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

7.     We środę po Mszy św. wieczornej, czyli o 18.00 zapraszamy na spotkanie Koła Biblijnego;

8.     Do nabycia gazeta „Idziemy” a od przyszłej niedzieli także Kalendarze Rolników na rok 2019;

9.     Opiece Królowej różańca św. polecamy jubilatów i solenizantów całego tygodnia.

 

Obudzić Wiarę !

27 września br. w Licheniu odbyła się Diecezjalna pielgrzymka klas III gim oraz klas VIII szkół podstawowych, gromadząca w tym rekordową ilość osób - ponad 5 tys. ludzi młodych. Również i w tym roku nie zabrakło "młodych bohaterów" naszej parafii, którzy pod opieką Pani Róży Jaworskiej oraz ks. Dawida St. Matusiaka, przybyli do Lichenia aby móc na nowo poczuć smak wiary oraz jedność Kościoła Diecezjalnego. Naszą parafię reprezentowali uczniowie ze szkół w: Wichowie, Cypriance oraz Świątkowiźnie. Na zakończenie liturgii wszyscy uczestnicy pielgrzymki otrzymali pamiątkowe różańce.

 

zdjęcia

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU     23 września 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Pan Jezus przez całe swoje ziemskie życie wiedział, do czego się przygotowuje, że Jego śmierć będzie ceną za zbawienie ludzi. My też wiemy, że aby osiągnąć zbawienie, musimy przejść przez drogę codziennego krzyża naszych cierpień, niepowodzeń, grzechów. Zbawiciel wskazuje nam, że najlepszą postawą życiową jest postawa pełnego zaufania Panu Bogu. Mamy być jak małe dziecko, które bezgranicznie ufa swoim rodzicom.

2.     W sobotę przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Ci wielcy Boży posłańcy bronią nas i pouczają. Starajmy się z nimi zaprzyjaźnić.

3.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

4.     We środę po Mszy św. wieczornej, czyli o 19.00 zapraszamy na spotkanie Koła Biblijnego;

5.     Do nabycia gazeta „Idziemy”;

6.     Jesienne spotkanie Rady Parafialnej dziś w niedzielę 23 września po mszy św. o 11.00;

7.     Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzymy, aby dobry Bóg czuwał nad nimi każdego dnia.

8.     Do wieczności odszedł śp. Stanisław Woźnicki z Wichowa; śp. Cecylia Stroińska z Chełmicy Dużej -/pogrzeb we wtorek o 13.00; +RIP+

 

U Pani Licheńskiej

 

Dnia 22.09.2018 r. nasi parafianie wraz z Ks. Proboszczem Henrykiem Wysockim udali się na pielgrzymkę autokarową do Lichenia Starego. Pierwszym punktem pielgrzymki było duchowe przygotowanie przez odprawienie Drogi Krzyżowej w Grąblińskim Lesie, oraz zwiedzanie otoczonych szczególną czcią miejsc Objawień Matki Bożej. Matka Najświętsza ukazywała się tu pasterzowi Mikołajowi Sikatce. W tymże miejscu znajduję się również Zakon Sióstr Anuncjatek. Po odprawieniu Drogi Krzyżowej udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, gdzie o godz. 12:00 sprawowana była Msza Święta w intencji przybyłych pielgrzymów. Po Mszy zwiedziliśmy Kaplicę Krzyża Świętego, następnie przed Obrazem Beatyfikowanych 108 Męczenników II Wojny Światowej, o godz. 15:00 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, powierzając naszą parafię opiece Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski.

 

zdjęcia

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       16 września 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Pytania, które Pan Jezus postawił swoim uczniom w drodze pod Cezareą Filipową, są wciąż aktualne: za kogo uważają Mnie ludzie? A za kogo wy Mnie uważacie? Na te pytania każdy musi codziennie dawać odpowiedź przed Bogiem i przed samym sobą. Musimy pamiętać, że pójście za Panem Jezusem wymaga wielu wyrzeczeń, ale to jest jedyna droga, by otrzymać niebo.

2.      Dziś przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętajmy w naszych modlitwach o pracownikach mass mediów i starajmy się sięgać po prasę katolicką.

3.     W sposób szczególny chcemy zaprosić młodzież do wspólnej modlitwy w dniu jej patrona, św. Stanisława Kostki, we wtorek na Mszy Świętej o godz. 18.00;

4.     Dnia 17 września przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Wspominamy wszystkich poległych na Wschodzie, deportowanych i zamęczonych na Syberii i w innych miejscach kaźni. Prosimy miłosiernego Boga o pokój i zgodę między narodami.

5.     W dzisiejszą niedzielę 16 września na mszę św. o 11.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie zapoznawcze z rodzicami i dziećmi, które w tym roku szkolnym będą przygotowywały się do I Komunii św; oraz rodziców z dziećmi, które w ubiegłym roku przystąpiły do I Komunii św;

6.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej

7.     We środę po Mszy św. wieczornej, czyli o 19.00 zapraszamy na spotkanie Koła Biblijnego;

8.     Do nabycia gazeta „Idziemy”;

9.     Jesienne spotkanie Rady Parafialnej w niedzielę 23 września po mszy św. o 11.00;

 

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU         9 września 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Rozpoczynamy dziś w Naszej Ojczyźnie VIII Tydzień Wychowania pod hasłem „W poszukiwaniu drogi”;

2.     W piątek będziemy przeżywać święto Podwyższenia Krzyża świętego. Pamiętajmy o uprządkowaniu miejsc wokół przydrożnych krzyży;

3.     W przyszłą niedzielę przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu;

4.     W dzisiejszą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 11.00 pragniemy wypraszać pomoc Maryi, Stolicy Mądrości dla uczniów, nauczycieli, katechetów, rodziców i wszystkich zatroskanych o wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. Poświęcone zostaną także tornistry i przybory szkolne dla najmłodszych dzieci; Pragnę przypomnieć słowa ks. Biskupa z zarządzenia dotyczącego przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii św.:” Rodzice mają moralny obowiązek, aby przynajmniej na poziomie klasy następnej po I Komunii św. jak najczęściej wspólnie uczestniczyć z dzieckiem w niedzielnej Mszy św. wspólnie przystępować do sakramentu pokuty i uczestniczyć w uroczystościach roku kościelnego”.

5.     W niedzielę 16 września na mszę św. o 11.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie zapoznawcze z rodzicami i dziećmi, które w tym roku szkolnym będą przygotowywały się do I Komunii św; oraz rodziców z dziećmi, które w ubiegłym roku przystąpiły do I Komunii św;

6.     W tym roku szkolnym młodzież klas III gimnazjum i kl. VIII szkoły podstawowej przystąpi do bierzmowania. Serdecznie proszę rodziców tej młodzieży o zainteresowanie się przygotowaniami do tego sakramentu. Młodzież prosimy o pierwsze powakacyjne spotkanie dziś w niedzielę 9 września po mszy św. o 9.00;

7.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

8.     We środę po Mszy św. wieczornej, czyli o 19.00 zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie Koła Biblijnego;

9.     We czwartek 13 września – dzień Fatimski po mszy św. 0 18.30 nabożeństwo fatimskie;

10.Do nabycia gazeta „Idziemy”;

11.Wyjazd na pielgrzymkę autokarową do Lichenia 22 września w sobotę; Jest już komplet uczestników;/wpłata za przejazd u p. Romana /;

12.Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie, uczniowie i rodzice zapraszają na uroczystość z okazji 100 lecia istnienia tej szkoły. Uroczystości rozpoczną się mszą św. o godzinie 10.00 w kościele parafialnym w Chełmicy Dużej. Ciąg dalszy uroczystości na placu przed szkołą.

13.Jesienne spotkanie Rady Parafialnej w niedzielę 23 września po mszy św. o 11.00;

14.Prosimy Pana Jezusa, aby otwierał naszych solenizantów i jubilatów na przyjęcie obfitych Bożych łask.

CERTYFIKAT

Marszałka Województwa Kujawsko-pomorskiego

dla Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej


DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        2 września 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny dla dzieci i młodzieży. W następną niedzielę 9 września na  Mszy Świętej o godz. 11.00 pragniemy wypraszać pomoc Maryi, Stolicy Mądrości, dla uczniów, nauczycieli, katechetów, rodziców i wszystkich zatroskanych o wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. Poświęcone zostaną także tornistry i przybory szkolne dla najmłodszych dzieci; Pragnę przypomnieć słowa ks. Biskupa z zarządzenia dotyczącego przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii św.:”Rodzice mają moralny obowiązek aby przynajmniej na poziomie klasy następnej po I Komunii św. jak najczęściej wspólnie uczestniczyć z dzieckiem w niedzielnej Mszy św. wspólnie przystępować do sakramentu pokuty i uczestniczyć w uroczystościach roku kościelnego”.

2.     W niedzielę 16 września na mszę św. o 11.00  zapraszamy na pierwsze spotkanie zapoznawcze z rodzicami i dziećmi, które w tym roku szkolnym będą przygotowywały się do I Komunii św;

3.     W tym roku szkolnym młodzież klas III gimnazjum i kl. VIII szkoły podstawowej przystąpi do bierzmowania. Serdecznie proszę rodziców tej młodzieży o zainteresowanie się przygotowaniami do tego sakramentu. Młodzież zainteresowaną prosimy o pierwsze powakacyjne spotkanie w niedzielę 9 września na mszy św. o 9.00;

4.     W pierwszy czwartek miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

5.     W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu pojednania od godziny 17.00 i przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy również do rozpoczęcia nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków. Do chorych udamy się w piątek od 9.00 -  ks. proboszcz i w sobotę od 9.00 – ks. prefekt;

6.     W sobotę przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, znane jako święto Matki Bożej Siewnej. Po mszy św. o 18.00 poświęcenie ziarna siewnego:

7.     Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia oraz wszystkim uczniom życzymy, aby Pan Jezus obdarzył ich łaską czystego serca.

8.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

9.     Do nabycia gazeta „Idziemy”;

10.           Przypominamy o możliwości wspólnego wyjazdu na pielgrzymkę autokarową do Lichenia 22 września w sobotę – nadal trwają zapisy;

11.           Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie, uczniowie i rodzice zapraszają na uroczystość z okazji 100 lecia istnienia tej szkoły. Uroczystości rozpoczną się mszą św. o godzinie 10.00 w kościele parafialnym w Chełmicy Dużej. Ciąg dalszy uroczystości na placu przed szkołą.

12.           Jesienne spotkanie Rady Parafialnej w niedzielę 23 września po mszy św. o 11.00;

NAJŚW. MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ       26 sierpnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, czczonej jako Królowa Polski i główna patronka naszego narodu, skłania nasze serca ku jeszcze większemu zawierzeniu Jej naszych losów. Wsłuchani w słowa Maryi: uczyńcie wszystko, co wam mówi mój Syn, starajmy się wiernie wypełnić Jej wskazania.

2.     W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz.18.00;

3.     Dnia 1 września wspominamy 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Będziemy się modlić o pokój na świecie oraz za wszystkie ofiary wojny.

4.     Kończy się czas letnich wakacji dla dzieci i młodzieży. Od przyszłej niedzieli powracamy do stałych godzin niedzielnych Eucharystii dla dzieci i młodzieży.

5.     Opiece Maryi powierzamy solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

6.     W dzisiejszą niedzielę o godzinie 12.30rozpoczną się doroczne DOŻYNKI Gminno-Parafialneczyli Święto dziękczynienia z zebrane plony; w tym roku uroczystości od strony Parafialnej przygotowują mieszkańcy Wichowa /dziękujemy za dekoracje świątyni na tę uroczystość/ – starostami będą p. Małgorzata Przybyszewska i p. Krzysztof Kwiatkowski z Wichowa; Starostami ze strony Gminy Fabianki będą p. Katarzyna Lewandowska i p. Dawid Sieciński z Chełmicy Małej;

7.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

8.     Do nabycia gazeta „Idziemy”;

9.     Zapraszamy na pielgrzymkowy wyjazd do Lichenia 22 września /sobota/;Chętni niech się zgłaszają do zakrystii lub kancelarii;

 

 

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU              19 sierpnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Pan Jezus poucza dzisiaj swoich słuchaczy, że On jest z nami i pozostanie obecny i żywy pod postacią chleba i wina. Każdy z nas może skorzystać z tego ożywiającego pokarmu, który nam zostawił. Co więcej, karmienie się Jego Ciałem i Krwią jest warunkiem koniecznym, aby osiągnąć życie wieczne. Nie lekceważmy tego.

2.     W czwartek, w Światowym Dniu Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, będziemy modlić się za miliony ofiar, także spośród naszych krewnych i rodaków, totalitarnych i zbrodniczych systemów politycznych XX wieku.

3.     26 sierpnia o godzinie 12.30rozpoczną się doroczne DOŻYNKI Gminno-Parafialneczyli Święto dziękczynienia z zebrane plony; w tym roku uroczystości od strony Parafialnej przygotowują mieszkańcy Wichowa – starostami będą p. Małgorzata Przybyszewska i p. Krzysztof Kwiatkowski z Wichowa; Starostami ze strony Gminy Fabianki będą p. Katarzyna Lewandowska i p. Dawid Siecińśki z Chełmicy Małej;

Zaproszenie

Wójt Gminy Fabianki Zbigniew Słomski, w trosce o zdrowie kobiet, zaprasza na profilaktyczne badania mammograficzne kobiety w wieku 50 – 69 lat, które w ciągu 2 ostatnich lat nie wykonywały mammografii. Badania odbędą się w mammobusie podczas Gminno-Parafialnych Dożynek 26 sierpnia 2018 roku w godz. 12:00 – 18:00 (plac przy Szkole Podstawowej w Fabianach). Organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację pod numerami telefonów: 42 254 64 10 lub 517 544 004 lub www.medica.org.pl. Mammografia trwa zaledwie kilka minut! Wykonywana jest cyfrowym aparatem, najnowocześniejszym w Polsce, dzięki czemu badanie jest proste, szybkie i bezpieczne. To najskuteczniejsze badanie profilaktyki raka piersi, dlatego nie warto z niego rezygnować i czekać aż będzie za późno. Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór wśród kobiet. Wcześnie wykryty wraz z rozpoczęciem leczenia daje możliwości pełnego powrotu do zdrowia.

 

4.     W przyszłą niedzielę uczcimy Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską.

5.     Niech Chrystus żyjący na wieki obficie błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

6.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

7.     Do nabycia gazeta „Idziemy”;

8.     Zapraszamy na pielgrzymkowy wyjazd do Lichenia 22 września /sobota/;Chętni niech się zgłaszają do zakrystii lub kancelarii;

 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        12 sierpnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Pan Jezus wyraźnie mówi o sobie: Ja jestem chlebem żywym. Podczas każdej Mszy Świętej odkrywamy na nowo tę prawdę. Nie chodzi tylko o uznanie cudownej obecności Ciała Chrystusa w konsekrowanym chlebie, ale o to, by tym chlebem karmić się na co dzień, bo „kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

2.     Jutro w poniedziałek 13 dzień miesiąca po mszy św. o 18.30 procesja fatimska

3.     W środę będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to święto nakazane i dlatego Msze Święte będą sprawowane w porządku niedzielnym. Tradycyjnie podczas każdej Mszy Świętej pobłogosławimy wieńce z ziół i kwiatów, symbolizujące duchowe piękno Maryi i bogactwo łask, którymi obdarzył Ją Bóg.

4.     Komunikat ks. Biskupa o zbiórce na Katedrę Włocławską w dniu 15 sierpnia br;

5.     Także 15 sierpnia wspominamy rocznicę bitwy warszawskiej 1920 roku – „cudu nad Wisłą” – i modlimy się za polskich żołnierzy w dniu ich święta.

6.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

7.     Do nabycia gazeta „Idziemy” a w tym wydaniu artykuł związany z historycznymi odwiedzinami św. Jana Pawła II w mieście Cudu nad Wisłą – podwarszawskim Radzyminie, oraz podsumowanie peregrynacji figury św. Michała Archanioła w naszej diecezji;

8.     W sobotę 18 sierpnia br. o godzinie 14.00 uroczystą mszą św. w GOK w Wichowie rozpoczną się Dożynki Gminy Lipno. Po mszy św. przemarsz uczestników na szkolny stadion. Zapraszają Organizatorzy…

9.     Maryi wniebowziętej polecamy jubilatów i solenizantów całego tygodnia.

 

 

 

 

OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU               5 sierpnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Pan Jezus, dając głodnym ludziom chleb, jednocześnie wprowadza ich w tajemnicę chleba życia. On chce nam dać najlepszy pokarm: swoje Ciało wzmacniające nas na drodze do nieba. Jak  najczęściej starajmy się rozbudzić w sobie pragnienie przyjmowania tego wyjątkowego pokarmu.

2.     Jutro będziemy świętować tajemnicę Przemienienia Pańskiego, a w czwartek święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy.

3.     W sierpniu wielu bierze udział w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę i do innych sanktuariów. W codziennej modlitwie będziemy duchowo łączyć się z pielgrzymami, którzy zaniosą także nasze intencje do domu naszej wspólnej Matki Maryi.

4.     Dziękuję w imieniu pielgrzymów z Działdowa na gościnę jakiej doświadczyli ze strony mieszkańców naszej parafii;

5.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

6.     Do nabycia gazeta „Idziemy”;

 

SIEDEMNASTA  NIEDZIELA W CIĄGU ROKU           29 lipca 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Pan Jezus zawsze dostrzega potrzeby tych, którzy do Niego przychodzą. Chojną ręką karmi głodnych, ale nakazuje uczniom pozbierać ułomki, aby nic się nie zmarnowało. Zachęca nas, abyśmy nie marnowali żywności, którą możemy dzielić się z głodnymi. Mamy wspólnie dbać o dobre wykorzystanie Bożych darów.

2.     W środę rozpoczyna się sierpień, w którym wspominamy wiele ważnych dla Polski dat historycznych. W tym dniu przypada 74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy w modlitwach o tych co oddali życie za Ojczyznę;  Od wielu lat jesteśmy zachęcani do szczególnej wstrzemięźliwości od alkoholu w tym miesiącu. Uczyńmy to i w tym roku, abyśmy poprzez nasze wyrzeczenie przyczyniali się do wyzwolenia wielu naszych rodaków z nałogu. W następną niedzielę świadectwem życia w trzeźwości podzielą się przedstawiciele wspólnoty AA, których będziemy gościli w naszej parafii;

3.     W pierwszy czwartek miesiąca podczas Mszy Świętej o godz.18.00  będziemy modlić się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.

4.     W pierwszy piątek miesiąca możemy skorzystać z sakramentu pojednania od godz. 17.30. Zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy. Do chorych udam się od 9.00, ks. prefekt w I sobotę miesiąca od 9.00;

5.     W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy Niepokalane Serce Maryi. Tego dnia będziemy szczególnie modlić się za księży proboszczów, we wspomnienie ich patrona, św. Jana Marii Vianneya.

6.     W sobotę 4 sierpnia w naszej parafii zatrzyma się na nocleg doroczna Pielgrzymka Lubawska. Jak co roku przyjmijmy pielgrzymów w duchu chrześcijańskiej gościnności otwierając dla nich serca i nasze domy; 

7.     Diecezjalna Pielgrzymka Włocławska na Jasną Górę wyruszy 6 sierpnia. Zainteresowanych udziałem w pielgrzymce prosimy o kontakt w kancelarii parafialnej;

8.     Jubilatom i solenizantom życzymy obfitych Bożych darów.

9.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

10.           Do nabycia gazeta „Idziemy”;

 

 25 lipca 2018 r. odpust ku czci św. Jakuba Apostoła

W środę, 25 lipca br., w naszej wspólnocie parafialnej celebrowaliśmy Odpust ku czci świętego Jakuba Apostoła, patrona parafii.

Uroczystej Liturgii przewodniczył  ks. Roman Żarkowski, proboszcz parafii Narodzenia NMP i św. Jan Ewangelisty we Włocławku, który również wygłosił homilię. W rozważanym słowie Bożym wskazał ogromny problem chrześcijanina XXI, który coraz częściej pozwala na zło, tłumacząc iż tak wszyscy robią, odwracając się tym samym od nauki Chrystusa. Kaznodzieja podkreśli ogromna potrzebę towarzyszenia Jezusowi podczas drogi naszego życia, ponieważ  „Bóg ukazuje nam perspektywę życia, które nigdy się nie kończy, ale wtedy kiedy jest zakorzenione w Chrystusie”. Przybliżył on również  wszystkim historię Jakuba Apostoła, podkreślając iż  jest to apostoł, który pierwszy w swojej drodze wiary dojrzał do męczeńskiej śmierci, pokazując nam tym samy, że  pójście za Jezusem oznacza stanięciem w opozycji do postawy obojętności wobec zła.

Po zakończonej liturgii ks. Roman Żarkowski udzielił zgromadzonym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem oraz poświęcił umieszczony przed świątynią obelisk, przywieziony z Hiszpanii, wytyczający szlak św. Jakuba Apostoła w naszej diecezji.

 

galeria

SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                   22 lipca 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Pan Jezus przypomina swoim uczniom o obowiązku odpoczynku po pracy. Gdy jednak wielki tłum znowu gromadzi się przy nich, Jezus od razu zaczyna nauczać. Odpoczynek jest konieczny do nabrania sił do dalszej pracy. Pobyt na urlopie nie zwalnia nas nigdy od czynienia dobra, jeżeli tylko nadarza się ku temu sposobność.

2.     25 lipca we środę przypada doroczna uroczystość odpustowa w naszej parafii ku czci patrona św. Jakuba Apostoła. Sumę odpustową  o godzinie 12.00 odprawi i kazanie wygłosi ks. proboszcz Roman Żarkowski z parafii Narodzenia NMP i św. Jan Ewangelisty z Włocławka, były proboszcz z sąsiedniej parafii Ostrowite; Zapraszamy na wspólną modlitwę Parafian i Gości. Proszę o udział Druhów Strażaków, asystę parafialną,

3.     W środę, we wspomnienie św. Krzysztofa, będziemy modlili się za kierowców i podróżujących. Zachęcamy do pobłogosławienia nowych pojazdów i do odmawiania modlitwy przed każdą podróżą. Niech pod opieką patrona kierowców wszyscy szczęśliwie dotrą do celu podróży. Poświęcenie pojazdów mechanicznych po każdej mszy św.

4.     W czwartek wspominamy rodziców Najświętszej Maryi Panny: Joachima i Annę. Byli oni dziadkami Pana Jezusa, dlatego zachęcamy w tym dniu do serdecznej modlitwy za naszych dziadków: żyjącym wypraszajmy Boże błogosławieństwo, a zmarłym – wieczne szczęście w niebie.

5.     Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy samych radosnych i spokojnych dni.

6.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

7.     Do nabycia gazeta „Idziemy”;

 

 

TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                     1 lipca 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Tradycyjne nabożeństwa związane z tymi dniami odprawimy o stałych godzinach. Do chorych od 9.00;
2.     Lipiec w dawnej tradycji Kościoła poświęcony był czci Przenajświętszej Krwi naszego Zbawiciela. Zachęcamy do indywidualnego odmawiania Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, którą możemy odnaleźć w modlitewnikach;
3.     Wszystkich uczniów, którzy rozpoczęli wakacje, polecamy opiece Matki Bożej. Zachęcamy do dobrego wykorzystania czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Przypominamy, że nigdy nie powinno być wakacji od Pana Boga. Modlimy się o szczęśliwe i bezpieczne dni odpoczynku dla dzieci i młodzieży.
4.     Niech Zbawiciel obficie błogosławi jubilatom i solenizantom w rozpoczynającym się tygodniu.
5.     W dniach od 9 do 18 lipca br. odbędzie się rowerowa pielgrzymka z Sanktuarium męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Jasną Górę; Spotkanie organizacyjne 29 czerwca o 18.30 w parafii Matki Bożej Fatimskiej przy ul Płockiej 167a;
6.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;
7.     Do nabycia gazeta „Idziemy”;

NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA                             24 czerwca 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Narodzenie św. Jana Chrzciciela poprzedziło narodziny Zbawiciela. Jan był ostatnim z proroków Starego Testamentu i jednocześnie pierwszym świętym Nowego Testamentu, którego śmierć w obronie prawdy i moralności była również zapowiedzią zbawczej śmierci Jezusa. Wielkość Jana, „największego spośród narodzonych z niewiasty”, może być właściwie odczytana tylko w świetle życia Chrystusa, który sam jest prawdziwą światłością świata.

2.     W piątek, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, naszymi modlitwami będziemy wspierać osobę i dzieła Ojca Świętego. Msze Święte o godz. 18.00 i 18.30; Tradycyjnie w tym dniu zbierana ofiara przekazywana jest na działalność Stolicy Apostolskiej. Ze względu na uroczystość liturgiczną w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

3.     Na ostatnie nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszamy codziennie po mszy św. o godz. 18.00;

4.     W dniach od 9 do 18 lipca br. odbędzie się rowerowa pielgrzymka z Sanktuarium męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Jasną Górę; Spotkanie organizacyjne 29 czerwca o 18.30 w parafii Matki Bożej Fatimskiej przy ul Płockiej 167a;

5.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

6.     Do nabycia gazeta „Idziemy”;

7.     Solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia polecamy szczególnej opiece św. Jana Chrzciciela.

JEDENASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                  17 czerwca 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Codziennie uczestniczymy w budowaniu królestwa Bożego w świecie. Chociaż często wydaje się nam, że nasze wysiłki są mizerne i prawie nie widać skutków tego budowania, bo są maleńkie jak ziarnko gorczycy. Ono jednak wciąż rośnie Bożą mocą i w każdej chwili może ogarnąć nas całkowicie i przemieniać świat. Zbliżający się koniec roku szkolnego niech stanie się okazją podziękowania Bogu za otrzymane dary. Spowiedź dla dzieci i młodzieży codziennie piętnaście minut przed godziną 18.00;

2.     Zachęcamy do codziennej wspólnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa podczas nabożeństwa po mszy św. o godz. 18.00;

3.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej; we środę po mszy św. o 18.30 spotkanie Kręgu Biblijnego;

4.     Do nabycia gazeta „Idziemy”;

5.     W sobotę przypada Dzień Ojca. Będziemy modlić się podczas każdej Mszy Świętej w intencjach naszych ojców. Dla żyjących będziemy wypraszać obfite Boże błogosławieństwo, a dla zmarłych wieczny pokój w królestwie Bożym.

6.     W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

7.     Niech jubilatów i solenizantów tego tygodnia ogarnia radość uczestnictwa w królestwie Bożym.

8.     Informacja o przygotowaniach do prac związanych z III etapem prac na  wschodniej części prezbiterium i wymiany pokrycia dachowego nad tą częścią;

 

 

DZIESIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                    10 czerwca 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Przyszliśmy na Mszę Świętą, by usłyszeć słowo Boże i by wspólnie się modlić. Pan Jezus powiedział do nas: „Oto maja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. Musimy jeszcze bardziej starać się pełnić Jego wolę.

2.     W czerwcu oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które tak bardzo nas umiłowało. Zapraszamy na codzienne nabożeństwo z litanią do Serca Jezusowego o godz. 18.00.

3.     We środę procesja Fatimska połączona z nabożeństwem czerwcowym o 18.30;

4.     W imieniu organizatorów zbiórki krwi dziękuję wszystkim darczyńcom za dar serca;

5.     Dziś we Włocławku Marsz dla Życia i Rodziny - początek o 15.00 w kościele parafialnym  św. Stanisława;

6.     We wtorek dzieci I Komunii św. udają się z pielgrzymką do Świnic Warckich miejsca urodzin i chrztu sw. Faustyny Kowalskiej Apostołki Miłosierdzia Bożego; we wtorek kancelaria nieczynna;

7.     Wszystkim jubilatom i solenizantom rozpoczynającego się tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa.

8.     Do wieczności odeszli : + Helena Nowak z Chełmicy Dużej +RIP+

9.     Dzieci I komunii św. złożyły dar jako pomoc dla misji/S. Weronice z Rwandy/

10.       Na cmentarzu przygotowywane są prace remontowe chodnika.  Ku końcowi zmierza odnowienie pomnika zamordowanego przez bolszewików w 1920 r. Wacława Grzymały Wiewiórowskiego dawnego właściciela Chełmicy Małej. 

 

DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                   3 czerwca 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dzisiaj przeżywamy ustanowiony kilka lat temu w Kościele w Polsce Dzień Dziękczynienia. Dziękujemy Bożej Opatrzności za opiekę nad naszym narodem. Na sumie Komunia św. Rocznicowa;

2.     3 czerwca 2018 r. w godz. 900 do 1500 przy naszym kościele będzie podstawiony Ambulans do poboru krwi. W okresie przedwakacyjnym stacje krwiodawstwa starają się uzupełnić zapasy krwi, która jest niezbędna do ratowania ludzkiego życia. Podczas urlopów dochodzi do dużej liczby wypadków komunikacyjnych, które zwiększają zapotrzebowanie na krew. Niestety wakacje zmniejszają aktywność krwiodawców. Dlatego też organizatorzy gorąco zachęcają do aktywnego włączenia się w zbiórkę. Aby wziąć w niej udział :

·         wystarczy chcieć

·         wystarczy 30 minut,

·         wystarczy okazać dowód osobisty.

3.     W czerwcu oddajemy cześć Bożemu Sercu podczas nabożeństwa z litanią o godz. 18.00;

4.     W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu będziemy modlić się o uświęcenie kapłanów. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez św. Jana Pawła II w 1995 roku. Prośmy, aby serca kapłanów i każdego z nas Chrystus uczynił według Serca swego. Ze względu na uroczystość nie obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5.     W sobotę będziemy wspominać Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, niepodzielnie zjednoczone z Sercem Jej Syna.

6.     Podziękowanie rodzicom dzieci I Komunii św. za tegoroczne przygotowanie uroczystości I Komunii św. /za sprzątanie kościoła, dekorację świątyni, dar ołtarza /

7.     Od uroczystości Bożego Ciała rozpoczęły się dni eucharystyczne w naszej parafii, dawniej znane jako oktawa Bożego Ciała. Codziennie oddajemy  chwałę i dziękujemy Jezusowi za Jego obecność wśród nas. Msza Święta z procesją eucharystyczną o godz. 18.00; We czwartek zakończenie Oktawy Nieszporami połączonymi z Mszą św. oraz poświęceniem wianków z kwiatów i ziół;

8.     Wszystkim jubilatom i solenizantom rozpoczynającego się tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa.

9.     Do wieczności odeszli : + Anna Politowska z Łochocina; Kajetan Kawczyński z Łochocina; Marianna Ałtyn z Cukrowni; Stanisław Lewandowski z Wichowa; Dariusz Ramza z Fabianek +RIP+

 

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY                                                27 maja 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W czwartek, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, będziemy oddawać cześć i uwielbienie Jezusowi obecnemu pod postaciami eucharystycznymi. Msze Święte w Boże Ciało będą sprawowane o godz. 9.00 O godz. 11.00 zgromadzimy się w naszym kościele parafialnym i po Mszy Świętej wyjdziemy w procesji na ulice naszej miejscowości, aby zanosić błogosławieństwo Pana Jezusa obecnego pod postacią chleba do naszych domów, miejsc nauki i pracy. Przy czterech ołtarzach będziemy rozważali słowo Boże. Procesję zakończy udzielenie błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Czynny udział w procesji Bożego Ciała w atmosferze modlitwy jest publicznym wyznaniem naszej wiary. „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” – powiedział Pan Jezus. Proszę o przygotowanie ołtarza pierwszego /przy kasztanie - mieszkańcy Wichowa/; o przygotowanie ołtarza drugiego, / w miejscu dawnego kościoła/, mieszkańców Cyprianki; o przygotowanie ołtarza trzeciego/ przy bramie cmentarza/ - mieszkańców Łochocina, o przygotowanie ołtarza czwartego - /przy figurze Serca Jezusowego na placu kościelnym/ mieszkańców Popowa i Karasiewa; Kieruję też prośbę o przygotowanie się asysty z chorągwiami, proszę Panów Strażaków o poprowadzenie procesji oraz o zapewnienie bezpieczeństwa na czas procesji, asystę z feretronami, panie z różańcem, Dziewczynki pierwszokomunijne i rocznicowe do sypania kwiatkami pod kierunkiem pań Katechetek, ministrantów , Bielanki/;

2.     Od uroczystości Bożego Ciała rozpoczynają się dni eucharystyczne w naszej parafii, dawniej znane jako oktawa Bożego Ciała. Codziennie będziemy oddawać chwałę i dziękować Jezusowi za Jego obecność wśród nas. Msza Święta z procesją eucharystyczną o godz. 17.30;

3.     W czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, a w pierwszy piątek zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. Do chorych w I piątek z posługą sakramentalną udamy się od 9.00. W pierwszą sobotę uczcimy Niepokalane Serce Maryi.

4.     Do czwartku zapraszamy codziennie na nabożeństwa majowe po mszy św. o godz.17.30  a od piątku, 1 czerwca rozpoczniemy codzienne nabożeństwa czerwcowe z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa po mszy św.  wieczornej;

5.     W piątek na nabożeństwo z procesją eucharystyczną o godz. 17.30 zapraszamy zwłaszcza dzieci. Będziemy prosić Pana Jezusa o szczególne błogosławieństwo dla nich z okazji Dnia Dziecka.

6.     W następną niedzielę 3 czerwca rocznicowa Komunia św. na sumie o 11.00;

7.     W dniu 3 czerwca 2018 r. w godz. 900 do 1500 przy naszym kościele będzie podstawiony Ambulans do poboru krwi. W okresie przedwakacyjnym stacje krwiodawstwa starają się uzupełnić zapasy krwi, która jest niezbędna do ratowania ludzkiego życia. Podczas urlopów dochodzi do dużej liczby wypadków komunikacyjnych, które zwiększają zapotrzebowanie na krew. Niestety wakacje zmniejszają aktywność krwiodawców. Dlatego też organizatorzy gorąco zachęcają do aktywnego włączenia się w zbiórkę.  Aby wziąć w niej udział to:

·         wystarczy chcieć

·         wystarczy 30 minut,

·         wystarczy mieć dowód osobisty.

8.     Do wieczności odeszli śp. Paweł Oliwkowski z Cukrowni i śp. Barbara Maciejewska z Cyprianki. +RIP+ Panu Organiście Jackowi Stawisińskiemu składamy wyrazy współczucie z powodu śmierci brata.

9.     Niech Bóg Jedyny w Trzech Osobach błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO                                      20 maja 2018    

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Zesłanie Ducha Świętego to pamiątka narodzin wspólnoty Kościoła. Apostołowie, umocnieni mocą z wysoka, wyszli z Wieczernika, aby dawać świadectwo o zmartwychwstałym Zbawicielu. Ich misja wciąż trwa i jest kontynuowana w Kościele.

2.     Dzisiaj kończy się liturgiczny okres wielkanocny. Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski czas Komunii św. wielkanocnej jest liczony od Środy Popielcowej do uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Zachęcamy tych, którzy z różnych powodów w tym czasie jeszcze nie wypełnili trzeciego przykazania kościelnego, aby skorzystali z zaproszenia i przygotowani przez sakrament pokuty zjednoczyli się z Chrystusem w Eucharystii.

3.     Zachęcamy także, aby radosny obchód dzisiejszej uroczystości rozszerzyć na jutro. Dnia 21 maja czcimy Maryję jako Matkę Kościoła.

4.     W czwartek przypada obchodzone od 5 lat w Polsce święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

5.     W sobotę zapraszamy wszystkich do modlitwy w Dniu Matki. Żyjącym mamom chcemy wypraszać obfitość Bożych łask, a zmarłym radość wieczną.

6.     W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Uroczystość Pierwszej Komunii św. w naszej parafii o godzinie 10.45; Nabożeństwo pokutne przygotowujące do spowiedzi w sobotę od 10.00; /przynosimy świece chrzcielne, książeczki do nabożeństwa/;

7.     Zebranie dzieci rocznicowej Komunii św. w środę 23 maja o 16.00; Rocznicowa komunia św. w niedzielę 3 czerwca na mszy św. o 11.00; spowiedź dla dzieci rocznicowej Komunii św. w sobotę 26 maja razem z dziećmi I Komunii św.

8.     Uroczystość Bożego Ciała we czwartek 31 maja. Główna msza św, z procesją eucharystyczną do 4 ołtarzy o godzinie 11.00. W związku z tym zwracam się z prośbą  o przygotowanie ołtarza pierwszego /przy kasztanie - mieszkańcy Wichowa/; o przygotowanie ołtarza drugiego, / w miejscu dawnego kościoła/, mieszkańców Cyprianki; o przygotowanie ołtarza trzeciego/ przy bramie cmentarza/ - mieszkańców Łochocina, o przygotowanie ołtarza czwartego - /przy figurze Serca Jezusowego na placu kościelnym/ mieszkańców Popowa i Karasiewa; Kieruję też prośbę o przygotowanie się asysty z chorągwiami, proszę Panów Strażaków o poprowadzenie procesji oraz o zapewnienie bezpieczeństwa na czas procesji, asystę z feretronami, panie z różańcem, Dziewczynki pierwszokomunijne i rocznicowe do sypania kwiatkami pod kierunkiem pań Katechetek, ministrantów , Bielanki/;

9.     Do nabycia gazeta „Idziemy”; we wtorek o 18.00 spotkanie grupy AA; W środę po mszy św. o 18.30 spotkanie Kręgu Biblijnego;

10.           Spotkanie dzieci I komunii św. w czwartek 24 maja  o 16.00 -  Sprzątanie kościoła w poniedziałek od 14.00;

11.           Codziennie gromadzimy się na nabożeństwach majowych w kościele po mszy św. o godz. 17.30, a przy kapliczkach wieczorem.

12.           Niech zmartwychwstały Chrystus zsyła dary Ducha Świętego na jubilatów i solenizantów rozpoczynającego się tygodnia.

W dniu 3 czerwca 2018 r. w godz. 900 do 1500 przy naszym kościele będzie podstawiony Ambulans do poboru krwi. W okresie przedwakacyjnym stacje krwiodawstwa starają się uzupełnić zapasy krwi, która jest niezbędna do ratowania ludzkiego życia. Podczas urlopów dochodzi do dużej liczby wypadków komunikacyjnych, które zwiększają zapotrzebowanie na krew. Niestety wakacje zmniejszają aktywność krwiodawców. Dlatego też organizatorzy gorąco zachęcają do aktywnego włączenia się w zbiórkę.

Aby wziąć w niej udział to:

Øprzede wszystkim wystarczy chcieć - to nie boli!

Øwystarczy 30 minut,

Øwystarczy mieć dowód osobisty.

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE                                    13 maja 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która kończy 40-dniowy okres ukazywania się Zmartwychwstałego i umacniania w wierze Apostołów, pomaga nam lepiej zrozumieć zapewnienie Jezusa: idę do Ojca przygotować wam miejsce. Żyjemy wciąż nadzieją, że zasłużymy sobie na przebywanie na wieki w niebie, razem z naszym Zbawicielem, w domu Ojca.

2.     W tym tygodniu, razem z Apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku, chcemy trwać w oczekiwaniu na spełnienie się Jezusowej obietnicy zesłania Ducha Świętego. Codziennie odprawiamy nowennę do Ducha Świętego na zakończenie nabożeństwa majowego.

3.     W sobotę wieczorem przypada wigilia uroczystości Zesłania Ducha Świętego, następna niedziela to Zielone Świątki;

4.     Przypominamy, że każdy katolik, zgodnie z przykazaniami kościelnymi, powinien przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty, a w czasie wielkanocnym przyjąć Komunię św. Czas Komunii św. wielkanocnej kończy się w uroczystość Trójcy Świętej za dwa tygodnie.

5.     Codziennie radośnie głosimy chwałę Niepokalanej Maryi, naszej niebieskiej Matki. Nabożeństwo majowe w kościele po mszy św. o godz. 17.30; wieczorem gromadzimy się przy kapliczkach.

6.     We wtorek o 18.00 spotkanie Wspólnoty AA. We środę po mszy św. o 18.30 Krąg Biblijny;

7.     Do nabycia Gazeta „Idziemy”. Rozprowadzamy przygotowane wydawnictwo książkowe poświęcone 100 rocznicy konsekracji naszego kościoła z krótką  historią i zdjęciami z tej historycznej uroczystości;

8.     Pierwsza spotkanie dzieci przygotowujących się do Komunii św. w poniedziałek 14 maja o 16.00;

9.     Niech zmartwychwstały Pan obficie błogosławi z nieba solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY                                     6 maja 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Doroczne Dni Krzyżowe przypadają w tym roku 7, 8 i 9 maja. Od jutra do środy z całym Kościołem modlimy się o dobre urodzaje i za kraje głodujące.;

a.      Mieszkańcy Łochocinazapraszają na wspólną modlitwę przy Krzyżu obok remizy w poniedziałek 7 maja o 19.15;

b.     Mieszkańcy Łochocina Zdrojów zapraszają na wspólną modlitwę przy figurze Matki Bożej we wtorek 8 maja o 19.15; Wichowo przy figurze Serca Jezusowego o 19.15;

c.      Mieszkańcy Cyprianki zapraszają na wspólną modlitwę przy figurze Matki Bożej naprzeciw szkoły we środę 9 maja o 19.15; Rachcinek przy odnowionej figurze Matki Bożej o 19.15;

 

2.     Codziennie w maju gromadzimy się, aby uczcić Maryję, śpiewając litanię loretańską. Nabożeństwo w kościele o godz.18.00  wieczorem spotykamy się przy kapliczkach.

3.     Od piątku będziemy przyzywać Ducha Świętego jako przygotowanie do uroczystości Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny odmawiamy na zakończenie nabożeństwa majowego.

4.     W następną niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. We wtorek przypada uroczystość patrona Polski, św. Stanisława, biskupa i męczennika. Trwajmy na modlitwie za naszą Ojczyznę. Zapraszamy na Msze Święte o godz. 17.30 i 18.30

5.     We wtorek 8 maja o godzinie 17.30 będzie odprawiona msza św. wspólna za zmarłych szczególnie tych którzy nosili imię patrona św. Stanisława. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i zgłaszania imion bliskich zmarłych;

6.     We wtorek o 18.00 spotkanie Wspólnoty AA.

7.     Spotkanie z rodzicami dzieci I komunii św. dziś w niedzielę 6 maja po mszy św. o 11.00;

8.     Rozprowadzamy przygotowane wydawnictwo książkowe poświęcone 100 rocznicy konsekracji naszego kościoła z krótką  historią i zdjęciami z tej historycznej uroczystości.

9.     Na ręce p. Tomasza Stępniaka dziękuję wspólnocie AA za odnowienie i wymalowanie salki parafialnej. Bóg zapłać. Dziewczętom Emilce i Kamili z grupy Bielanek za przygotowanie majowych kwiatów Matce Bożej Fatimskiej.

10.           Solenizantów i jubilatów niech Pan Jezus obdarza łaską swojej miłości.

11.           Do wieczności odeszła śp. Zofia Czarniak z Łochocina . Pogrzeb w poniedziałek o 11.00 +RIP+

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY      29 kwietnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Pan Jezus porównał dzisiaj siebie do krzewu winnego, a nas wierzących w Niego do latorośli. Tylko latorośl, która trwa w krzewie, może wzrastać. Trwać w Chrystusie to czerpać żywotne soki z Jego nauki i sakramentów. Kto nie stara się być blisko Zbawiciela, naraża się na bycie niegodnym udziału w królestwie Bożym.

2.     Dzisiaj przypada 73. rocznica wyzwolenia obozu w Dachau. W Dniu Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego pamiętajmy w modlitwie o kapłanach, którzy złożyli wielką ofiarę z życia w czasie II wojny światowej. / + Ks. Stefan Wilk proboszcz parafii Chełmica Duża zamordowany w Dachau przez Niemców w 1943 r. i + ks. Józef Grzebielewski – wikariusz parafii Chełmica Duża zamordowany w obozie Sachsenhausen w 1940 r./;

3.     Od wtorku, 1 maja rozpoczynamy codzienne nabożeństwa majowe z litanią loretańską. W związku z tym pierwsza msza św. popołudniowa w dni powszednie o 17.30 następnie nabożeństwo majowe i druga msza św. Zachęcamy do wspólnej modlitwy maryjnej w kościele a także przy kapliczkach rozsianych w różnych zakątkach naszej parafii. Kancelaria parafialna czynna w godzinach od 16.30 do 17.30; /w tym tygodniu 1 i 3 maja nieczynna/

4.     Dnia 2 maja obchodzimy w Polsce Dzień Polonii i Dzień Flagi Narodowej, a nazajutrz wspominamy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Niech te dni staną się dla nas okazją do okazania uczuć patriotycznych, eksponowania barw narodowych i łączności duchowej z naszymi rodakami na emigracji.

5.     W czwartek, 3 maja będziemy obchodzić uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Na Msze Święte zapraszamy o godz. 9.00; 11.00 i 16.00. W tym dniu z racji czwartku przed pierwszym piątkiem miesiąca będziemy modlić się także o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

6.     W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, poświęcony wynagrodzeniu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata. W tym dniu starając się umożliwić naszym chorym w domach przyjęcie Komunii św. wynagradzającej udamy się z posługą sakramentalna od 9.00. Spowiedź w kościele o 17.00;

7.     W pierwszą sobotę miesiąca w duchu fatimskim chcemy uczcić Niepokalane Serca Maryi podczas Mszy Świętej i nabożeństwa majowego o godz. 17.30;

8.     We wtorek 8 maja o godzinie 17.30 będzie odprawiona msza św. wspólna za zmarłych szczególnie tych którzy nosili imię patrona św. Stanisława. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i zgłaszania imion bliskich zmarłych;

9.     We wtorek o 18.00 spotkanie Wspólnoty AA.

10.           Spotkanie z rodzicami dzieci I komunii św. w niedzielę 6 maja po mszy św. o 11.00;

11.           Do nabycia gazeta „Idziemy”; Rozprowadzamy przygotowane wydawnictwo książkowe poświęcone 100 rocznicy konsekracji naszego kościoła z krótką  historią i zdjęciami z tej historycznej uroczystości.

12.           Doroczne Dni Krzyżowe przypadają w tym roku 7, 8 i 9 maja;

a.      Mieszkańcy Łochocinazapraszają na wspólną modlitwę przy Krzyżu obok remizy w poniedziałek 7 maja o 19.15;

b.     Mieszkańcy Łochocina Zdrojów zapraszają na wspólną modlitwę przy figurze Matki Bożej we wtorek 8 maja o 19.15; Wichowo przy figurze Serca Jezusowego o 19.15;

c.      Mieszkańcy Cyprianki zapraszają na wspólną modlitwę przy figurze Matki Bożej naprzeciw szkoły we środę 9 maja o 19.15; Rachcinek przy odnowionej figurze Matki Bożej o 19.15;

13.           Życzymy, aby przeżywający w tym tygodniu imieniny, urodziny czy inne jubileusze obficie zaczerpnęli duchowych łask od Chrystusa, prawdziwego krzewu winnego.

14.           Do wieczności odeszli: + Maria  Stawisińska z Cukrowni i + Irena Szybowska z Popowa +RIP+

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY                        22 kwietnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Codziennie będziemy prosić o nowych kapłanów, misjonarzy, osoby konsekrowane. Będziemy modlić się, aby wezwani przez Pana żniwa ochotnym sercem przyjęli powołanie, a także, aby rodziny wspierały tych, których Pan sobie wybrał. Niech błogosławieństwo nowych powołań spocznie również na naszej wspólnocie parafialnej.

2.     Jutro, w uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, modlimy się za naszą Ojczyznę.

3.     W środę przypada święto św. Marka, Ewangelisty. Jest to tradycyjnie dzień modlitw o urodzaje. Doroczne Dni Krzyżowe przypadają w tym roku 7, 8 i 9 maja;

·        Mieszkańcy Łochocinazapraszają na wspólną modlitwę przy Krzyżu obok remizy w poniedziałek 7 maja o 19.15;

·        Mieszkańcy Łochocina Zdrojów zapraszają na wspólną modlitwę przy figurze Matki Bożej we wtorek 8 maja o 19.15; Wichowo  - przy figurze Serca Jezusowego godz. 19.15;

·        Mieszkańcy Cyprianki zapraszają na wspólną modlitwę przy figurze Matki Bożej naprzeciw szkoły we środę 9 maja o 19.15; Rachcinek - przy figurze Matki Bożej 19.15 ;

4.     We wtorek 8 maja o godzinie 17.30 będzie odprawiona msza św. wspólna za zmarłych szczególnie tych którzy nosili imię patrona św. Stanisława. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i zgłaszania imion bliskich zmarłych;

5.     We wtorek o 18.00 spotkanie Wspólnoty AA. We środę po mszy św. o 18.30 spotkanie Kręgu Biblijnego.

6.     Do nabycia gazeta „Idziemy”;

7.     Dobry Pasterz niech prowadzi solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

 

 

 

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY                          15 kwietnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Zmartwychwstały Jezus ukazał się przestraszonym, uciekającym z Jerozolimy uczniom, którzy nie potrafili Go rozpoznać. Poznali Go dopiero, gdy pisma im wyjaśniał i łamał dla nich chleb.

2.     Dzisiaj i przez cały tydzień chcemy pochylać się nad Pismem Świętym. W Tygodniu Biblijnym zachęcamy przede wszystkim do osobistej lektury słowa Bożego, a także do wzięcia udziału w wydarzeniach zaplanowanych w naszej parafii, które pomogą nam zgłębić prawdę o Bogu przemawiającym do swojego ludu w księgach Starego i Nowego Testamentu. Piątek godzina 17.30 – nabożeństwo Słowa Bożego połączone z adoracją Słowa Bożego . Zapraszamy młodzież do bierzmowania, dzieci I komunii św. i Rocznicowej, Koło Biblijne działające przy naszej parafii oraz wszystkich czcicieli Słowa Bożego. Nabożeństwo poprowadzi ks. dr Marek Raszewski biblista;

3.     We środę po mszy św. o 18.30 spotkanie Kręgu Biblijnego. Gorąca prośba  o udział w spotkaniu zwłaszcza tych osób które kiedykolwiek zetknęły się z Kręgiem Biblijnym. We wtorek o 18.00 spotkanie Wspólnoty AA.

4.     Za tydzień, w Niedzielę Dobrego Pasterza, będziemy modlić się o nowe powołania do służby w Kościele: kapłańskie, zakonne i misyjne.

5.     Dziś po mszy św. o 11.00 spotkanie w salce parafialnej z trójkami klasowymi dzieci I komunii św. ;

6.     Do nabycia gazeta „Idziemy”; Rozprowadzamy przygotowane wydawnictwo książkowe poświęcone 100 rocznicy konsekracji naszego kościoła z krótką  historią i zdjęciami z tej historycznej uroczystości.

7.     Do wieczności odeszli : śp. Regina Narożna ze Świątkowizny + Wojciech Suski z Zapusty + Danuta Górczyńska  z Cyprianki + Jadwiga Jabłońska +RIP+

8.     Niech Zmartwychwstały oświeca swoim słowem każdy dzień życia solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

 

 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY                                8 kwietnia 2018

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie. Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym;

2.     Wczoraj w katedrze Włocławskiej Ks. Bp Ordynariusz składał Bogu dziękczynienie za 15 lat posługi Kościołowi Włocławskiemu. Pamiętajmy w modlitwie przed Bogiem za Naszego Pasterza.

3.     Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Biblijną rozpoczynającą Tydzień Biblijny;

4.     We wtorek spotkanie grupy AA o godz. 18.00;

5.     W poniedziałek 9 kwietnia o godzinie 17.00 procesją do Katedry  we Włocławku na Placu Wolności rozpoczną się Diecezjalne uroczystości rozpoczynające nawiedzenie Figury sw. Michała Archanioła w naszej diecezji.

6.     We środę  11 kwietnia o godzinie 18.30 w kościele parafialnym w Szpetalu Górnym rozpocznie się uroczystość nawiedzenia Figury Św. Michała Archanioła . Zapraszamy wszystkich pragnących wziąć udział w tych uroczystościach do Szpetala Górnego;

7.     Dziś po mszy św. o 11.00 spotkanie z rodzicami dzieci I komunii św. Celem spotkania jest omówienie bezpośrednich przygotowań uroczystości I komunii św. w tym roku;

8.     Do nabycia gazeta „Idziemy”; Rozprowadzamy przygotowane wydawnictwo książkowe poświęcone 100 rocznicy konsekracji naszego kościoła z krótką  historią i zdjęciami z tej historycznej uroczystości.

9.     Niech Pan Jezus okazuje łaskę miłosierdzia solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

 

NIEDZIELA WIELKANOCNA                                                      1 kwietnia 2018

ZMARTWYCHWSTANIA    PAŃSKIEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, niech stanie się źródłem radości w naszej codzienności. Niech dodaje siły w zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech przenika nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niech pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzymy sobie wzajemnie błogosławionych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych.

2.     Msze Święte dzisiaj według porządku świątecznego. Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, Msze Święte będą sprawowane w porządku niedzielnym /godzina 9.00; 11.00; 16.00/. jutrzejsza taca na rozbudowę Sanktuarium w Świnicach Warckich; W drugi dzień Świąt Wielkanocnych  w poniedziałek akurat przypada kolejna rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Młodzież ze Szkoły z Wichowa /szkoła nosi imię Jana Pawła II/ przygotowała kilkunastominutowe wspomnienie słowno-muzyczne pod kierunkiem p. Zdzisława Chełminiaka poświęcone naszemu rodakowi Zapraszamy po mszy św. o 11.00;

3.     Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma rangę uroczystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

4.     W tygodniu wielkanocnym przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Uczcijmy te dni przez przyjęcie Komunii św. i udział w nabożeństwach. Wszystkie Msze Święte będą sprawowane z modlitwami ku czci Chrystusa zmartwychwstałego. Do chorych w piątek od 9.00 – ks. proboszcz a w sobotę od 9.00 ks. prefekt;

5.     Codziennie po mszy św. o 18.00 odmawiamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego, a w następną niedzielę, Niedzielę Miłosierdzia Bożego, po każdej Mszy Świętej we wspólnej modlitwie koronką będziemy wypraszać miłosierdzie dla nas i całego świata.

6.     Pamiętamy o solenizantach i jubilatach w tych świątecznych dniach i wypraszamy dla nich łaski od zmartwychwstałego Pana.

7.     Dziękuję za przygotowanie dekoracji oraz ułożenie kwiatów p. Marioli Wałęza z Cyprianki; ks. Prefektowi, p. Kościelnemu, p. Organiście, młodzieży i ministrantom za pomoc w dekoracji pod kierunkiem  Ks. prefekta Dawida:/ Bogdan i Przemysław Suscy, Pan Leszek Wróbel z synem, p. Daniel Wawrzyniak, Gabriel i Wiktor Rosińscy, Artur Sikora, Kamila Kowalska/;wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Triduum Paschalnego: p. Szafarzom, lektorom, kantorkom, bielankom, paniom z asysty, a nade wszystko drużynom OSP zarówno żeńskim jak i druhom Strażakom za straż przy Grobie Pańskim i udział w procesjach wielkanocnych./OSP Łochocin, Wichowo, Popowo, Chełmica Cukrownia, Chełmica Mała, Rachcin/

8.     W niedziele 8 kwietnia. po mszy św. o 11.00 spotkanie z rodzicami dzieci I komunii św. imające na celu omówienie przygotowań uroczystości I komunii św. w tym roku;

 

 

 

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ                              25 marca 2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś – Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej, rozpoczynająca Wieki Tydzień i przypominająca mesjański wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Dzieci i młodzież ze Szkoły we Wichowie pod kierunkiem p. katechetki Ewy Zalewskiej i p. Jadwigi Snopkowskiej przygotowały gotowe palemki, które pragną rozprowadzić wśród nas w niedzielę Palmową a zebrane środki przeznaczą na pomoc misjonarce siostrze Weronice z Rwandy, która opiekuje się sierotami w jednym ze szpitali w tym kraju;

2.     W Wielki Czwarteko 10.00 w bazylice katedralnej  we Włocławku zostanie odprawiona Msza Święta Krzyżma świętego, natomiast w naszym kościele parafialnym Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynająca Święte Triduum Paschalne rozpocznie się o godz. 18.00; Serdeczna prośba o udział w tej mszy św. rodziców z dziećmi I Komunii sw. Na tej mszy św. dzieci I komunii św. złożą osobiście na ołtarzu prośbę o dopuszczenie do sakramentu spowiedzi i Komunii św. Po Mszy Świętej – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.

3.     W Wielki Piątek – adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 z odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego; Droga krzyżowa o godz. 17.30 – prosimy druhów Strażaków o poniesienie krzyża;  Liturgia Męki Pańskiej o godz.18.00; Za udział w adoracji Krzyża i ucałowanie go podczas uroczystych obrzędów można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Na zakończenie liturgii Męki Pańskiej – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, śpiew trzech części gorzkich żali i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00; W Wielki PiątekKomunii Świętej udziela się wiernym jedynie podczas liturgii Męki Pańskiej; W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa i post ścisły. Zachęcamy wiernych, aby zachowali wstrzemięźliwość także w Wielką Sobotę aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej. Rozpoczęcie nowenny do miłosierdzia Bożego w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie; Od 20.00 zapraszamy wspólnoty Koła Biblijnego, Żywego Różańca, ministrantów, Bielanki, młodzież i wszystkich chętnych do wspólnej adoracji;

4.       W Wielką Sobotę –adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 9.00 Zakończymy ją przed rozpoczęciem liturgii Wigilii Paschalnej o godz. 20.00 Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę w kościele od godz. 9.00 co pełną godzinę do godziny 13.00; Poświęcenie pokarmów w terenie według następującego programu:  Rachcin – szkoła 9.00; Łochocin – remiza 10.00; Popowo – remiza 10.30; Wichowo – kaplica 11.00;

5.       Okazja do spowiedzi świętej dla tych, którzy przyjadą na święta w ostatniej chwili – podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w Wielki Piątek wieczorem;

6.       Wigilię Paschalną – stanowiącą apogeum Świętego Triduum Paschalnego – rozpoczniemy w Wielką Sobotę wieczorem o godz. 20.00. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Tego dnia przyjdźmy do kościoła ze świecami. Odnowimy naszą przyjaźń z Jezusem uroczyście dokonując wyznania wiary. Po mszy św. Wigilii Paschalnej odbędzie się uroczysta Procesja Zmartwychwstania Pańskiego z 3-krotnym obejściem wokół świątyni. Zapraszamy mieszkańców naszej parafii do wzięcia udziału w tej Nocy paschalnej i uroczystej procesji; prosimy Panie z asysty, Druhów Strażaków, których serdecznie zapraszam do trwania na czuwaniu przy Grobie Pańskim od W. Piątku; ministrantów, bielanki; Aby całe Święte Triduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, wszystkich Parafian zachęcam do licznego udziału.

7.       Wielkanoc msze św. o - godz. 6.00 poranna Wielkanocna Msza św. z procesją eucharystyczną wokół kościoła.  9.00; 11.00; 16.00; Ofiary z W. Piątku przeznaczone są na Grób Pański w Jerozolimie;

8.       W Wielką Środę po mszy św. o godzinie 18.30 konferencja dla rodziców i chrzestnych przed chrztem wielkanocnym. W tym tygodniu /poniedz, wtorek i środa/ podczas mszy św. popołudniowych okazja do spowiedzi.

9.     Zachęcamy do zachowania zwyczajów związanych ze śniadaniem wielkanocnym w naszych rodzinach, takich jak: wspólna modlitwa, dzielenie się jajkiem i składanie życzeń.

10.  Dziś zakończenie spotkań narzeczonych w ramach katechez przedmałżeńskich, po mszy św. o 11.00 – spotkanie w kościele;

11.   Podziękowanie za zbiórkę tzw. elektroodpadówna rzecz pomocy misjonarzom.

12.  Chorych odwiedzimy w Wielki Poniedziałek 10 kwietnia od 9.00 - adresy prosimy składać w zakrystii lub kancelarii;

13.  Do nabycia gazeta „Idziemy”; dziękuję wszystkim uczestnikom Drogi Krzyżowej z Cukrowni do Kościoła: Druhom Strażakom z Cukrowni, Łochocina, Wichowa, z Chełmicy Małej, p. Bogdanowi i Przemysławowi Suskim; ks. Prefektowi, p. Organiście, ministrantom, Bielankom, osobom czytającym rozważania;

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                       18 marca 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Jutro przypada uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła i naszej diecezji. Na Mszę Świętą z ku czci św. Józefa zapraszamy o godz. 16.30 i 17.00;

2.     W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 16.30 od Cukrowni do kościoła; a gorzkie żale w niedzielę po mszy św. o godz. 16.00; Proszę druhów Strażaków z OSP Cukrownia o zabezpieczenie przejścia uczestników Drogi krzyżowej z Cukrowni do kościoła i pokierowanie ruchem, Druhów OSP z parafii proszę o niesienia krzyża; Na spotkanie z naczelnikami lub komendantami OSP dotyczące Liturgii Świąt Wielkiego Tygodnia zapraszam po mszy św. w piątek 23 marca do salki parafialnej; Natomiast po mszy św. zapraszamy do zakrystii osoby pragnące odczytać rozważania na najbliższej drodze krzyżowej.

3.     Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy. Przed Sumą o godz. 11.00 zgromadzimy się przed kościołem, skąd wyruszy uroczysta procesja na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Jak co roku dzieci ze szkoły z Wichowa pod kierunkiem opiekunek przygotowują gotowe palmy procesyjne, które będą rozprowadzać przed mszami św. ; Dobrowolne ofiary przy tej okazji zebrane, dzieci ofiarowują na rzecz misji w Rwandzie , gdzie pracuje S. Weronika Popowska, którą pamiętamy z jej dorocznych odwiedzin naszej parafii. Ten dar może być sposobnością do wypełnienia jałmużny wielkopostnej na rzecz ubogich z Afryki;

4.     W sobotę przed niedziela Palmową młodzież gromadzi się w naszej diecezji w Turku/ także nasza młodzież z ks. Prefektem/, aby pod przewodnictwem biskupa świętować Dzień Młodzieży. W tym roku towarzyszy mu hasło: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30).

5.     Już dzisiaj zachęcamy, aby przygotować się do dobrej spowiedzi wielkanocnej i nie odkładać sakramentalnego pojednania się z Panem Bogiem na ostatnie dni Wielkiego Postu i  Triduum Paschalne. W naszym kościele posługujemy w konfesjonale  każdego dnia kwadrans przed mszą św.

6.     Zachęcamy również, aby rodziny zatroszczyły się o zaproszenie duszpasterzy do odwiedzenia chorych w domach. Adresy chorych i starszych zgłaszajmy w zakrystii. Planowany wyjazd w wielki poniedziałek od 9.00;

7.     24 marca zostanie przeprowadzona zbiórka elektroodpadów w naszej parafii; W tym roku celem zbiórki jest pomoc misjonarzom z Wybrzeża Kości Słoniowej w Afryce na zakup inkubatorów dla jednego ze szpitali w tym kraju.

8.     Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych. Spotkania w salce parafialnej po mszy św. o 11.00;

9.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej, we środę po mszy św. o 17.30 spotkanie Kręgu Biblijnego - zapraszamy;

10.           Do nabycia gazeta katolicka „Idziemy”;

 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU          11 marca 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia.

2.     W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 16.30, a gorzkie żale w niedzielę po mszy św. o godz. 16.00;

3.     We wtorek, 13 marca przypadnie 5. rocznica wyboru papieża Franciszka. Otoczmy w tym dniu Ojca Świętego i wszystkie jego dzieła naszymi serdecznymi modlitwami.

4.      W dniu 15 marca przypada doroczny Dzień Świętości Życia oraz dzień pamięci o Dzieciach Utraconych i ich Rodzicach. Zapraszamy na wspólną Koronkę do Miłosierdzia Bożego, którą odmówimy przy grobie Dzieci Utraconych na miejscowym cmentarzu we czwartek o  15.00;

5.     16.03.2018 r. odbędzie się w Lipnie po raz drugi Ekstremalna Droga Krzyżowa; rejon Lipno proponuje dwie trasy a/. na wzór EDK 20 km św. Antoniego i b/.  pełną trasę 43 km Niebieska Drogę Maryi. Organizatorzy zapraszają na stronę int. www.edk.org.pl gdzie można zapoznać się z zasadami uczestniczenia w EDK ;

6.     24 marca zostanie przeprowadzona zbiórka elektroodpadów w naszej parafii; W tym roku celem zbiórki jest pomoc misjonarzom z Wybrzeża Kości Słoniowej w Afryce na zakup inkubatorów dla jednego ze szpitali w tym kraju.

7.     Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych. Spotkania w salce parafialnej po mszy św. o 11.00;

8.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej, we środę po mszy św. o 17.30 spotkanie Kręgu Biblijnego - zapraszamy;

9.     Do nabycia gazeta katolicka „Idziemy”;

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                 4 marca 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem.

2.     Podziękowanie za dar Rekolekcji Wielkopostnych; Dziś – trzecią niedzielą Wielkiego Postu kończymy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Bogu niech będą dzięki za czas dany nam po to aby przygotować się do odnowienia przymierza chrzcielnego z Bogiem. Dziękuję O. Jerzemu Paulinowi  za posługę Słowa i Sakramentów św.,ks. Dawidowi, kapłanom spowiednikom z dekanatu, Panu Organiście i Panu Kościelnemu, Natalii,  ministrantom, Bielankom, lektorkom i kantorkom. Dziękuję Dyrekcjom Szkół z terenu parafii, Opiekunom, Paniom Katechetkom, dzieciom i młodzieży, a nade wszystko  tym parafianom, którzy odpowiedzieli swoją obecnością, modlitwą  i w czasie tych świętych ćwiczeń uczestniczyli w naukach rekolekcyjnych i skorzystali z sakramentu pojednania. Niech Bóg pomnoży to dzieło, które sam w nas rozpoczął. Dziękuję też Pani z plebanii za przygotowane posiłki.  

3.     W czwartek, 8 marca zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencjach kobiet na Mszę Świętą o godz. 16.30;

4.     16.03.2018 r. odbędzie się w Lipnie po raz drugi Ekstremalna Droga Krzyżowa; rejon Lipno proponuje dwie trasy a/. na wzór EDK 20 km św. Antoniego i b/.  pełną trasę 43 km Niebieska Drogę Maryi. Organizatorzy zapraszają na stronę int. www.edk.org.pl gdzie można zobaczyć trasy;

5.     24 marca zostanie przeprowadzona zbiórka elektroodpadów w naszej parafii; W tym roku celem zbiórki jest pomoc misjonarzom z Wybrzeża Kości Słoniowej w Afryce na zakup inkubatorów dla jednego ze szpitali w tym kraju.

6.     Wszystkich solenizantów i jubilatów polecamy Panu Bogu w naszych modlitwach.

7.     Trwajmy w wielkopostnych dobrych postanowieniach, a szczególnie starajmy się rozważać mękę Pańską podczas wspólnej modlitwy. Droga krzyżowa w piątki o godz. 16.30, a gorzkie żale w niedziele po mszy św. o godz. 16.00;

8.     Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych. Spotkania w salce parafialnej po mszy św. o 11.00;

9.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej, we środę po mszy św. o 17.30 spotkanie Kręgu Biblijnego - zapraszamy;

10.           Do nabycia gazeta katolicka „Idziemy”;

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH W PARAFII ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W CHEŁMICY DUŻEJ;


28

Środa         -  GODZ. 10.00  ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI DLA DZIECI SZKOLNYCH w szkole w Cypriance z dziećmi ze Świątkowizny oraz w szkole w Wichowie;

 

 

1  Czwartek - GODZ. 10.00  DZIEŃ SPOWIEDZI REKOLEKCYJNEJ     DLA  DZIECI   SZKOLNYCH w kościele parafialnym;


Początek rekolekcji dla dorosłych

Godzina 16.30 + msza św. z nauka rekolekcyjną

 

2

I Piątek -  GODZ. 10.00  DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA   DLA  DZIECI

SZKOLNYCH w szkole w Cypriance  dzieci ze Świątkowizny i w szkole w Wichowie;/ droga krzyżowa i msza św. /


Godzina 16.30 – DROGA KRZYŻOWA dla dorosłych;

Godzina 17.00 + msza św. z nauką rekolekcyjną;


I Sobota – DZIEŃ SAKRAMENTU POJEDNANIA

Spowiedź godzina 9.30 do10.00 – godzina 10.00 + msza św. z nauka rekolekcyjną;

Spowiedź godzina 11.30 do 12.00 – godzina 12.00 + msza św. z nauka rekolekcyjną;

NAMASZCZENIE CHORYCH;

Spowiedź godzina 16.30 do 17.00 ;

Godzina 17.00msza św. z nauka rekolekcyjną;4 marca III niedziela Postu  

Godzina 9.00 +  msza św. z nauka rekolekcyjną;

Godzina 11.00 + msza św. z nauka rekolekcyjną;

Godzina 14.00 – Wichowo + msza św. z nauka rekolekcyjną;

Godzina 14.00 – Rachcinmsza św. z nauka rekolekcyjną;

Godzina 16.00 +  msza św. z nauka rekolekcyjną;

GORZKIE ŻALE

 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                             25 lutego 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     W drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół ukazuje nam Pana Jezusa, który podczas przemienienia na górze Tabor objawia uczniom swoją chwałę. Bóg Ojciec, wskazując na Jezusa, mówi: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Dziś  przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami’

2.     Trwajmy w wielkopostnych dobrych postanowieniach, a szczególnie starajmy się rozważać mękę Pańską podczas wspólnej modlitwy. Droga krzyżowa w piątki o godz. 16.30, a gorzkie żale w niedziele po mszy św. o godz. 16.00;

3.     W czwartek, 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamiętajmy w modlitwie o naszych niezłomnych bohaterach.

4.     Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej odbędą się w dniach od 28.02; do 4 marca 2018 r.. Poprowadzi je o. Jerzy Mac Paulin; /program rekolekcji/

5.     Każdy pierwszy piątek miesiąca przypomina nam tajemnicę konania Pana Jezusa na krzyżu i Jego otwarte Serce. Starajmy się w tym dniu przyjąć Komunię św. wynagradzającą za nasze grzechy. Do chorych udam się w piątek  od 9.00; ks. prefekt ;w I sobotę od 9.00

6.     Niech przemieniony Chrystus błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

7.     Od ubiegłej niedzieli rozpoczęły się  nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych. Spotkania w salce parafialnej po mszy św. o 11.00;

8.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej, we środę po mszy ; św. o 17.30 spotkanie Kręgu Biblijnego - zapraszamy;

9.     Do nabycia gazeta katolicka „Idziemy”;

 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU              18 lutego 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć.
2.     Na nabożeństwo drogi krzyżowej zapraszamy w piątek o godz. 16.30 a na gorzkie żale w niedzielę po mszy św.  o godz. 16.00;
3.     Już dzisiaj informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej odbędą się w dniach od 28.02; do 3 marca 2018 r.. Poprowadzi je o. Paulin;
4.     Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami’
5.     Dziś w  pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynają się nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych; Pierwsze spotkanie w salce parafialnej po mszy św. o 11.00;
6.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej, we środę po mszy ; św. o 17.30 spotkanie Kręgu Biblijnego - zapraszamy;
7.     Do nabycia gazeta katolicka „Idziemy”;
8.     Pamiętamy o solenizantach i jubilatach, których polecamy Bożej opiece.
9.     W wtorek 0 13.00 pogrzeb śp. Krystyny Suskiej z Łochocina;

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU      11 lutego 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Chrystus, który oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tylko zdrowie, ale też godność dziecka Bożego, pragnie każdego z nas oczyszczać z trądu naszych grzechów. Trzeba tylko przyjść do Niego i o to poprosić.
2.     Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otaczamy chorych i  cierpiących. Zachęcamy do korzystania z daru, jakim w Kościele jest sakrament namaszczenia chorych. Jest to sakrament uzdrawiający: umacnia w słabości, a w przypadku osób, które nie mogą już skorzystać z sakramentu pokuty, także gładzi grzechy, jeżeli chory miał w sercu pragnienie pojednania się z Panem Bogiem. Pamiętajmy, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby nie zwlekać z zatroszczeniem się o udzielenie jej tego sakramentu.
3.     Dzisiaj także w ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Problem alkoholizmu dotyka wielu milionów naszych rodaków. Zachęcamy do modlitwy i podjęcia dzieł miłosierdzia celem wspierania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu. We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej,
4.     W środę przypada Popielec i rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.00 i 16.00.  Przypominamy, że wszystkich katolików od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku (z wyjątkiem uroczystości liturgicznych) oraz w Popielec. Ponadto katolicy pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia w Popielec i w Wielki Piątek. Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym Zbawicielem oraz środkiem do wewnętrznego oczyszczenia.
5.     W środę na znak podjęcia trudu nawrócenia i rozpoczęcia Wielkiego Postu podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamy obrzędu posypania głów popiołem.
6.     Już teraz zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 16.30, a gorzkie żale w niedzielę po mszy św. o godz. 16.00;
7.     Od środy do niedzieli z całym Kościołem będziemy modlić się o ducha pokuty dla każdego z nas.
8.     Chrystus przywracający nam czystość serca niech wspiera szczególnie solenizantów i jubilatów tego tygodnia.
9.     W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczną się nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych;
10.  Do nabycia gazeta katolicka „Idziemy”;
11.   Ogłoszenie Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy o rekolekcjach zimowych dla dziewcząt.

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU    4 lutego 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Pan Jezus przyszedł dzisiaj do nas, tak jak do domu Szymona i Andrzeja, z darem uzdrowienia i duchowego uwolnienia. On wciąż szuka tych, którzy potrzebują Jego pomocy. Bądźmy Mu za to wdzięczni.

2.     Przekazanie dekretów ks. Biskupa dla Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii sw;

3.     W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzone jako Światowy Dzień Chorego.

4.     Solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych, a szczególnie zdrowia duszy i ciała.

5.     W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczną się nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych;

6.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej, we środę po mszy św. o 17.30 spotkanie Kręgu Biblijnego - zapraszamy;

7.     Do nabycia gazeta katolicka „Idziemy”;

8.     Dziś po mszy św. o 11.00  katecheza dla rodziców dzieci I Komunii sw.;

9.     Ogłoszenie Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy o rekolekcjach zimowych dla dziewcząt.

 

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU           28 stycznia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Pan Jezus objawia swoją moc. Zdumionym słuchaczom pokazuje, że jest silniejszy od Złego. Jest Panem świata duchowego. Prośmy Go, by wspierał nas w naszym duchowym zmaganiu się ze złem.

2.     Dzisiaj, w Światowym Dniu Trędowatych, Kościół modli się i wspiera dotkniętych tą chorobą, która nadal, mimo wieloletnich zabiegów, zbiera obfite śmiertelne żniwo.

3.     W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata. Okazja do spowiedzi od godz.15.30; Do chorych udamy się w następujące dni: ks. Prob. w  I piątek od 10.15; ks. prefekt w I sobotę od 9.00;

4.     Dnia 2 lutego będziemy świętować Ofiarowanie Pańskie, dawnej nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte o godz. 9.00 i 16.00. Na rozpoczęcie każdej Mszy Świętej pobłogosławimy świece, których blask ma wskazywać na Pana Jezusa – światłość na oświecenie pogan.

5.     Tego samego dnia z ustanowienia św. Jana Pawła II obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujemy Panu Bogu za powołania do życia zakonnego w Kościele, za siostry i braci zakonnych i inne osoby konsekrowane, które dzisiaj odnawiają swoje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa złożone Panu Bogu we wspólnocie Kościoła. Ofiary zbierane do puszek to nasza pomoc dla sióstr  i braci zakonnych zakonów kontemplacyjnych;

6.     W pierwszą sobotę miesiąca gromadzimy się wokół Niepokalanego Serca Maryi na Mszy Świętej i nabożeństwie o godz. 16.30.

7.     Gazeta „Idziemy” do nabycia przed kościołem;

8.     W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczną się nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych;

9.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej, we środę po mszy św. o 17.30 spotkanie Kręgu Biblijnego - zapraszamy;

10.           Niech Jezus, Święty Boży, ochrania i strzeże solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

 

 

 

 

  

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   21 stycznia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Trwamy ze wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi na świecie w tradycyjnej modlitwie o jedność chrześcijan. Tydzień modlitw zakończy się w czwartek, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzymy wielu łask Bożych.

Dziś w niedzielę i poniedziałek przypada Dzień Babci i Dzień Dziadka. Zapraszamy seniorów do wspólnej modlitwy ze swoimi wnukami podczas Mszy Świętej z udziałem dzieci o godz.11.00;

Ze względu na kolędę kancelaria parafialna we wtorek, środę i czwartek nieczynna. Pilne sprawy na telefon;

 

Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:

 

22.01. poniedziałek od 9.00 Fabianki od Bogucina i od Zakładu Weterynarii;

23.01. wtorek  od 15.00 Łochocin droga do Wichowa o od 15.00 Łochocin blok 6d z domami za blokiem;

24.01. środa od 15.00 Chełmica Duża domy od szkoły w Cypriance do Cukrowni/p. Janusz Wójcik/; o od 15.00 Cyprianka za mleczarnią /p. Jarosław Sikorski/

25.01. czwartek od 9.00 Chełmica Duża za jeziorem/p.Wiktor Jagielski/ i od 10.00 Karasiewo/p. Marek Chyziński/

26.01. Piątek od 15.00 – kolęda uzupełniająca zgłoszenia telefoniczne/

27.01 Sobota od 9.00 Cyprianka strona lewa od p. Kijewskiej  i od dworku „Pod Aniołem”;/p. Alfred Pryliński/

 

 OGŁOSZENIE : W dniu 21 stycznia 2018 r.  kolejny raz odbywa się zbiórka krwi przy naszym kościele Ambulans do poboru krwi podstawiony jest w godz. 9.00 do 15.00 Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji. Honorowe krwiodawstwo jest wybitnie szlachetnym i bezinteresownym darem na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Krew jest najbardziej poszukiwanym przez szpitale środkiem medycznym, którego nie można niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować. Zawsze jest jej za mało!

Należy pamiętać, że osoby chcące wziąć udział w powyższych akcjach muszą okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty).

 

 

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       14 stycznia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa: oto Baranek Boże, poszli za Nim i z radością stwierdzili: znaleźliśmy Mesjasza. Każdy, kto pragnie spotkać Pana Jezusa, musi najpierw pójść Go poszukać i potem pozwolić się prowadzić się przez Niego. To takie proste, a wiedzie do zbawienia.

2.     Dzisiaj wraz z katolikami na całym świecie modlimy się za migrantów i uchodźców. Zachęcamy, aby w sposób szczególny otoczyć modlitwą naszych rodaków przebywających poza granicami Ojczyzny, ich rodziny oraz duszpasterzy posługujących polskim emigrantom.

3.     W środę Kościół w Polsce obchodzi Dzień Judaizmu. Dziękujemy Panu Bogu za wspólną wiarę objawioną na kartach Starego Testamentu.

4.     Od czwartku rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Zapraszamy na spotkania modlitewne odbywające się w naszej okolicy.

5.     W przyszłą niedzielę i poniedziałek przypada Dzień Babci i Dzień Dziadka. Zapraszamy seniorów do wspólnej modlitwy ze swoimi wnukami za tydzień, podczas Mszy Świętej z udziałem dzieci o godz.11.00;

6.     Niech Jezus – Baranek Boży – wskazuje solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia drogę prowadzącą do zbawienia.

7.     Do nabycia gazeta „Idziemy

8.     Ze względu na kolędę kancelaria parafialna we wtorek i piątek nieczynna. Pilne sprawy na telefon;

9.     Do wieczności odeszli: + śp. Tadeusz Smiłowicz,  śp. Wanda Narowska, śp. Ryszard Zagrabski, śp. Roman Politowski; +RIP+

 

Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:

 

·        15.01. poniedziałek od 9.00 Łochocin Gaj /p. Andrzej Dobrowolski/ i  od 9.00 Łochocin Zdroje / p. Józef Jaroszewski/ ;

·        16.01. wtorek  od 15.00 blok 34 i drugi ks. bl. 20 i 21;

·        17.01. środa od 9.00 Chełmica Kolonia cz. I/od str. za jeziorem/ i Chełmica Kolonia od dawnej Komunalki /p. Władysław Wiśniewski/;

·        18.01. czwartek od 9.00 Chełmica Duża cz. I /p. Tomasz Fejdowski/ i Chełmica Duża cz, II /p. Mariusz S łomski/;

·        19.01. Piątek od 15.00 Łochocin bl. 5 a i 6a z dawną „Bazą” i od 15.00 Łochocin bl. 5b i 6 b

·        20.01 Sobota od 9.00 Cyprianka Borek cz. I i drugi ks. Cyprianka Borek cz. II /p. Leszek Wyczachowski/;

 

 OGŁOSZENIE : W dniu 21 stycznia 2018 r.  kolejny raz odbędzie się zbiórka krwi w naszej gminie. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 9.00 do 15.00 przy kościele parafialnym św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji. Honorowe krwiodawstwo jest wybitnie szlachetnym i bezinteresownym darem na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Krew jest najbardziej poszukiwanym przez szpitale środkiem medycznym, którego nie można niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować. Zawsze jest jej za mało!

Należy pamiętać, że osoby chcące wziąć udział w powyższych akcjach muszą okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty).

 

 

 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO                                         7 stycznia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Gdy Chrystus przyjął chrzest od Jana w Jordanie, sam Bóg Ojciec dał świadectwo: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Każdy, kto przyjął sakrament chrztu św., staje się dzieckiem Bożym. Dzisiaj odnowiliśmy nasze przymierze z Bogiem, przypieczętowane łaską chrztu św.

2.     Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny obchód Bożego Narodzenia. Zgodnie z wielowiekową tradycją czas świątecznych dekoracji i śpiewania kolęd przedłużamy do święta Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego.

3.     W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

4.     Do nabycia gazeta „Idziemy

5.     Ze względu na kolędę kancelaria parafialna we wtorek i piątek nieczynna. Pilne sprawy na telefon;

6.     W następną niedzielę 14.01. po mszy św. o 16.00 spotkanie Rady Parafialnej na plebanii;

7.     Do wieczności odeszli: + Marek Korpalski + Zofia Kuroczycka +RIP+

 

Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:

 

·        08.01. poniedziałek od 9.00 Świątkowizna /p. Grzegorz Dydecki/ i  od 9.00 Zbytkowo od Wichowa cz. I  /p. Mirosław Jabłoński – od. P. Woźnickich do p. Politowskich/

·        09.01. wtorek  od 15.00 Cukrownia blok 33 - 2x ks.

·        10.01. środa od 9.00 Zbytkowo od Wichowa cz. II/p. Jabłoński Ryszard/od.P. Wiśniewskich do p. Pobożan/; i Wichowo cz. I /p. Piotr Gratkowski/

·        11.01. czwartek od 9.00 Wichowo cz. III//p. Tomasz Rzepiński/ i od 10.00 Wichowo cz. II/p. Marek Arent/

·        12.01. Piątek od 15.00 Cukrownia bl. 24 i 19 i od 15.00 Cukrownia bl. 15 do 18;

·        13.01 Sobota od 9.00 Łochocin Budki cz. I/ p. Marek Lendzion/ i Łochocin Budki cz. II/ p. Józef Suliński/;

 

 

 

 

Za wszystko Bogu dziękujcie ... wspomnienia roku 2016/2017 w parafii św. Jakuba Ap. w Chełmicy Dużej

 

 

   autor: Natalia Cackowska

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA      31 grudnia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Razem z Maryją i Józefem złożyliśmy Najświętszą Ofiarę Jezusa. Położyliśmy na ołtarzu wszystkie radości i troski naszych rodzin. Wzmocnieni Bożym błogosławieństwem i pewni opieki Świętej Rodziny wnieśmy Boży pokój do naszych domów.

2.     Dzisiaj, w ostatni dzień roku kalendarzowego, podczas uroczystego nabożeństwa ze śpiewem hymnu Ciebie, Boga, wysławiamy o godz. 16.00 chcemy wspólnie przepraszać Pana Boga za popełnione grzechy i dziękować za otrzymane łaski.

3.     Jutro, w Nowy Rok, obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze Święte będą sprawowane w porządku niedzielnym.

4.     Od 50 lat 1 stycznia cały Kościół modli się o pokój na świecie.

5.     W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata, a w pierwszą sobotę miesiąca chcemy uczcić Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Okazja do spowiedzi w I piątek  o godz. 16.00; Msza św. o 16.30 i 17.00;

6.     W sobotę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, tzw. święto Trzech Króli. Zapraszamy na Msze Święte o 9.00 i 16.00 /poświęcenie kredy , kadzidła i wody/;

7.     W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego kończące liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.

8.     Niech Jezus wraz z Maryją i św. Józefem wspiera i błogosławi solenizantom i jubilatom w nadchodzących dniach, szczególnie ks. Dawidowi, który obchodził swoje imieniny w piątek 29 grudnia;

9.     Ze względu na kolędę nie odwiedzimy chorych w I piątek miesiąca z posługą sakramentalną;

10.           Do wieczności odeszli: +Wiesław Bylicki, śp. Kazimierz Korpalski, śp. Hanna Wiśniewska, śp. Dariusz Nalejski - +RIP+

________________________________________________________________

11.           Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:

 

·        02.01. Wtorek od 15.00 Cukrownia blok 31 i 32;

·        03.01. Środa od 9.00 Popowo strona lewa /p. Józef Charyton/  i od 9.00 Popowo strona prawa /p. Jacek Laskowski/;

·        04.01. Czwartek od 9.00 Chełmica Mała cz. III /p. Justyna Celmer / i od 10.00 Parcele Łochockie i Okrągła /p. Krzysztof Górczyński/;

·        05.01. Piątek od 9.00 Zbytkowo od Zadusznik /p. Wiesław Śliwiński/ i od 15.00 Cukrownia dom 27, 28, 29 i 30;

·        06.01. Sobota od 9.00 Cyprianka strona prawa od p. Łuczaków i od 10.00 Cyprianka strona prawa droga do Łochocina;/p. Grzegorz Rawski;/

 

________________________________________________________________

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU  24 grudnia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Czas adwentowego oczekiwania dopełnia się. Maryja uczy nas, jak przyjmować Boga ochotnym sercem: „oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”.

2.     W tym roku wyjątkowo czwarta niedziela Adwentu łączy się z Wigilią Bożego Narodzenia. Jeszcze tylko o godz. 11.00 będzie sprawowana Msza Święta w adwentowym fiolecie i będzie można przystąpić do sakramentu pojednania.

3.     Zachęcamy do religijnego przeżywania wieczerzy wigilijnej w rodzinnej i radosnej atmosferze. Starajmy się zachować dobre tradycje związane z tym dniem.

4.     Na Pasterkę zapraszamy o godz. 24.00. pół godziny przed północą wspólny śpiew z chórem „Rycerze Floriana”.

5.     Jutro, w uroczystość Bożego Narodzenia, i we wtorek, w święto św. Szczepana, obowiązuje świąteczny porządek Mszy Świętych.

6.     W przyszłą niedzielę, w święto Świętej Rodziny, zapraszamy małżonków, wraz z dziećmi przyjęli błogosławieństwo po każdej Mszy Świętej.

7.     Za tydzień, w ostatnim dniu roku kalendarzowego, podczas nabożeństwa o godz. 16.00 będziemy dziękować Panu Bogu za wszystkie dni kończącego się roku.

8.     Oczekiwany Mesjasz niech szczodrze błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

9.     Do nabycia gazeta „Idziemy” w raz z wewnętrznym kalendarzem;.

10.           Dziękuję następującym osobom za przygotowanie żłóbka na tegoroczne święta: p. Bogdan Suski, p. Mariola Wałęsa, p. Leszek Wróbel, Przemysław Suski, bracia Rosińscy, Kamila Kowalska, Natalia Cackowska, p. Roman Kalinowski, ks. Dawid;

11.           Od środy w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Pragnę wraz z ks. Wikariuszem odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej. Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na potrzeby naszej świątyni parafialnej;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

27.12.2107 – środa -  Chełmica Mała cz. I od 9.00 prosimy o podwiezienie p. Mirosława Brańskiego;

 - środa  - Chełmica Mała cz. IIod 9.00 p. Mateusz Sadowski;

28.12.2017 - czwartek Bednarka od 9.00 p. Marek Lewandowski;

                - czwartek Lisek od 9.00 p. Wacław Deskiewicz;

29.12.2017 - piątek Rachcin od 9.00 p. Janusz Woźniak;

                - piątek Winduga – Rachcinek p. Lech Krzemieniecki;

30.12.2017  - sobota Cyprianka Zapusta od drogi p. Wojciech Suski

                - sobota Cyprianka Zapusta od lasu p. Marek Kwiatkowski;

        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU        17 grudnia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Podziękowanie ks. Rekolekcjoniście i parafianom, którzy skorzystali z rekolekcji adwentowych;

2.     Trzecia niedziela Adwentu przypomina nam o radości. Oczekujemy razem z Niepokalaną Maryją i ze św. Janem Chrzcicielem na spełnienie się wielkich obietnic. Dziś na sumie poświęcenie medalików dzieciom I Komunii św;

3.     Trzeci tydzień Adwentu to czas szczególnej modlitwy o chrześcijańskie życie rodzin. Codziennie będziemy polecać Panu Bogu rodziny naszej parafii, aby rozwijało się w nich życie wiary.

4.     W tym tygodniu już ostatnia okazja, aby uczestniczyć we Mszy Świętej roratnej, od poniedziałku do soboty o godz. 16.30; Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy lampion tegorocznych rorat w następną niedziele na mszy św. o 11.00;

5.     Za tydzień, w czwartą niedzielę Adwentu, przypada Wigilia Bożego Narodzenia. Msze Święte będą odprawiane do godz. 9.00 i 11.00 . W tym roku z racji Wigilii zapraszamy do wspólnoty modlitwy za naszych zmarłych podczas mszy sw. o 11.00;

6.     Pielęgnujmy chrześcijański charakter Wieczerzy wigilijnej przez wspólnotę stołu , odczytanie fragmentu Ewangelii o narodzinach Chrystusa, łamiąc się opłatkiem  i śpiewając wspólnie przy stole rodzinnym kolędy. W Wigilię zachowajmy tradycyjnie post; Na Mszę Świętą  – Pasterkę – w noc Bożego Narodzenia zapraszamy o północy; Pół godziny przed północą wspólne kolędowanie przy żłóbku z Chórem „Rycerze Floriana „ z Wichowa;

7.     Do nabycia gazeta „Idziemy”. Kalendarze rolników ścienne;

8.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej kolejne spotkanie wspólnoty AA.

9.     Akcja Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, Świeca Caritas na przestrzeni lat stała się jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawanych symboli Wigilii w Polsce. Płomień każdej wigilijnej świecy daje szansę na lepszą przyszłość dzieciom z ubogich rodzin, którymi opiekują się diecezjalne Caritas w Polsce. Włączmy się w to dzieło miłosierdzia zakupując świecę przed kościołem;

10.           Do wieczności w tym tygodniu z naszej parafii odeszli śp; Teresa Pobożan z Chełmicy Dużej i śp. Janusz Politowski z Łochocina; +RIP+

11.           Dziś po mszy św. o 11.00 w salce spotkanie z Rada Parafialną;

12.           Zgłaszajmy adresy osób starszych czy chorych, którzy chcieliby się sakramentalnie przygotować do Świąt Bożego Narodzenia. Wyjazd w czwartek od 10.00;

13.           Konferencja przed chrztem św. z okresu świąt we środę po mszy św. o 17.30;

14.           Dziękuje p. Dariuszowi Głąbowi szefowi firmy „Piękny Ogród” z Wichowa za ofiarowanie 8 choinek do kościoła na dekorację żłóbka. Bóg Zapłać;

15.            Otaczamy naszymi modlitwami solenizantów i jubilatów tego tygodnia wraz z ich rodzinami.

 

 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                                        10 grudnia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W drugą niedzielę Adwentu usłyszeliśmy wezwanie św. Jana Chrzciciela do przygotowania drogi Panu, który przychodzi. Niech to wezwanie ciągle w nas pobrzmiewa i skłania do przemiany naszego życia.

2.     Przypominamy, że adwentowa Msza Święta roratna rozpoczyna się codziennie w dni powszednie o godz. 16.30; Jeszcze raz zachęcamy do uczestnictwa w Roratach;

3.     Serdecznie zapraszamy do udziału w Parafialnych Rekolekcjach Adwentowych które rozpoczną się w piątek 15 grudnia o 16.30  a zakończą w niedziele 17 grudnia; Poprowadzi ks. dr Marek Raszewski z Rózinowa;

Program rekolekcji :

·        piątek godzina 16.30- msza św. roratnia z nauką;

·        sobota dzień spowiedzi9.30 spowiedź ; 10.00 – Msza św. z nauką; 11.30 spowiedź  – 12.00 msza św. z nauką; 16.00 spowiedź – 16.30 msza św. roratnia z nauką /udział dzieci I Komunii św. z rodzicami w Roratach – lampiony oraz młodzieży do bierzmowania/;

·        niedziela 9.00; 11.00 /poświęcenie medalików/ 14.00 /Wichowo i Rachcin; 16.00

4.     Spotkanie przed świętami z Radą parafialną w niedzielę 17 grudnia po mszy św o 11.00 w salce parafialnej; proszę o obecność;

5.     Do nabycia gazeta „Idziemy”. Kalendarze rolników ścienne;

6.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej kolejne spotkanie wspólnoty AA.

7.     We środę po mszy św. o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego;

8.     Rozpoczęła się Akcja Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, Świeca Caritas na przestrzeni lat stała się jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawanych symboli Wigilii w Polsce. Płomień każdej wigilijnej świecy daje szansę na lepszą przyszłość dzieciom z ubogich rodzin, którymi opiekują się diecezjalne Caritas w Polsce. Włączmy się w to dzieło miłosierdzia zakupując świecę przed kościołem;

9.     Dzisiejsza składka przeznaczona jest na pomoc dla Kościoła na Wschodzie. Pamiętajmy w naszej prywatnej modlitwie o wspólnotach katolickich żyjących w krajach byłego Związku Radzieckiego, gdzie wciąż odczuwa się brak kapłanów i trzeba odbudowywać życie religijne po latach ateistycznego spustoszenia.

10.           W środę, 13 grudnia, w kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, będziemy modlić się o pokój i pomyślność naszej Ojczyzny.

11.           Zbawiciel, którego oczekujemy, niech błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

 

 

 

 

 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU           

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                              3 grudnia 2017 

1.     Dzisiaj rozpoczynamy adwentowe oczekiwanie na przyjście Zbawiciela w podwójnym charakterze. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, ale równocześnie przypominamy sobie o konieczności czuwania, bo Chrystus przyjdzie powtórnie w chwale, jak to sam zapowiedział.

2.     Dziś po mszy św. o 11.00 spotkanie z rodzicami dzieci I Komunii sw. ;

3.     Wraz z Adwentem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. W Kościele w Polsce podejmujemy dwuletnią tematykę związaną z sakramentem bierzmowania pod ogólnym hasłem: „Duch, który umacnia miłość...”. Będzie to naturalna kontynuacja zakończonego cyklu związanego z sakramentem chrztu. W pierwszym, dziś rozpoczynającym się, roku będzie towarzyszyć nam hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, a symbolami będą olej krzyżma oraz namaszczenie i nałożenie rąk.

4.     Zapraszamy do udziału we Mszach Świętych roratnych ku czci Maryi Niepokalanej w dni powszednie o godz. 16.30 . Niech to będzie naszą odpowiedzią na zachętę do ciągłego czuwania. Przynosimy świece, a dzieci lampiony i uczestniczą w procesji na wejście.

5.     W środę wspominamy św. Mikołaja. Pamiętamy o tych, którzy obdarują nas upominkami. Dzieci niech szczególnie pamiętają o Roratach w tym dniu.

6.     W piątek czcimy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Zapalona świeca roratna symbolizuje Niepokalaną. Msze Święte o godz. 16.30 i 17.00. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Chociaż jest to dzień pracy, zachęcamy do licznego udziału we Mszy Świętej.

7.     W przyszłą niedzielę będziemy modlić się i zbierać ofiary na pomoc Kościołowi na Wschodzie.

8.     Rekolekcje Adwentowe w naszej rozpoczną się w piątek 15 grudnia a zakończą w niedziele 17 grudnia; Poprowadzi ks. dr Marek Raszewski z Rózinowa;

9.     Spotkanie przed świętami z Radą parafialną w niedzielę 17 grudnia po mszy św o 11.00 w salce parafialnej; proszę o obecność;

10.           Do nabycia gazeta „Idziemy”. Kalendarze rolników książkowe i ścienne;

11.           We wtorek o 18.00 w salce parafialnej kolejne spotkanie wspólnoty AA.

12.           We środę po mszy św. o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego.

13.           Rozpoczyna się dziś Akcja Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, Świeca Caritas na przestrzeni lat stała się jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawanych symboli Wigilii w Polsce. Płomień każdej wigilijnej świecy daje szansę na lepszą przyszłość dzieciom z ubogich rodzin, którymi opiekują się diecezjalne Caritas w Polsce. Włączmy się w to dzieło miłosierdzia zakupując świecę przed kościołem;

14.           Solenizantom i jubilatom tego tygodnia niech Maryja Niepokalana oświeca każdą chwilę życia.

15.           Do wieczności w minionym tygodniu odszedł śp. Mieczysław Pyszorski z Chełmicy Dużej;

16.           Małżeństwa zainteresowane pogłębieniem więzi z Bogiem zapraszamy na spotkanie 10 grudnia - godzina 15.00 do salki parafialnej;

 

 

 

ADWENT 2017

 

W niedzielę 3 grudnia w Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.

Czterotygodniowy czas Adwentu, który nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje w zwyczaje i symbole. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem.

Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość, gdyż jest oczekiwaniem na przyjście Jezusa. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie hymnu Gloria nie jest wyrazem pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie hymnu anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Jezusa (Łk 2, 14).

Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym okresie akcent położony jest na Paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na końcu świata. Ostatni tydzień natomiast bezpośrednio przygotowuje do narodzenia Chrystusa, przez które Bóg wypełnia wszystkie obietnice złożone w historii.

Adwentowe czytania mszalne dotyczą m.in. dramatycznych nawoływań proroków, którzy zachęcają do nawrócenia, podkreślają zbliżający się kres czasu i ostateczne nastanie Królestwa Bożego. Równocześnie jednak Kościół przypomina o nadziei, jaka wiąże się z paruzją, czyli ponownym przyjściem Chrystusa - w każdej Mszy św. padają słowa: "abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa".

Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz z Maryją czekają na wybawienie jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela.

W niektórych miejscach na roratnich Mszach na początku w procesji z kruchty kościoła do ołtarza z lampionami w ręku idą dzieci. Mszę św. rozpoczyna się przy wyłączonych światłach, mrok świątyni rozpraszają jedynie świece i lampiony. Dopiero na śpiew "Chwała na wysokości Bogu" zapala się wszystkie światła w kościele.

Uczestnictwo dzieci w Mszach roratnich wiąże się ze zwyczajem podejmowania różnych dobrych postanowień na czas Adwentu. Dzieci często zapisują te postanowienia na kartkach, składanych następnie przy ołtarzu. Mają one wyrażać wewnętrzne przygotowanie do Bożego Narodzenia i chęć przemiany życia.

Z Roratami związany jest zwyczaj zapalania specjalnej świecy ozdobionej mirtem, nazywanej roratką. Symbolizuje ona Maryję, która jako jutrzenka zapowiada przyjście pełnego światła - Chrystusa. Innym zwyczajem jest zawieszanie w kościele wieńca z czterema świecami oznaczającymi cztery niedziele Adwentu. Z upływem kolejnych tygodni podczas Rorat zapala się odpowiednią liczbę świec. Świece i lampiony tak często używane w liturgii adwentowej wyrażają czuwanie. Nawiązują one do ewangelicznych przypowieści m.in. o pannach mądrych i głupich. Światło jest też wyrazem radości z bliskiego już przyjścia Chrystusa.

Nazwa "roraty" pochodzi od pierwszego słowa łacińskiej pieśni na wejście śpiewanej w okresie Adwentu - "Rorate coeli" (Niebiosa, spuśćcie rosę).

W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako barwa powstała ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to co duchowe i to co cielesne, fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie i tego co ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu - tzw. Niedziela "Gaudete" (radujcie się). Obowiązuje w niej różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.

Adwent dzieli się na dwa podokresy, z których każdy ma odrębne cechy, wyrażone w dwóch różnych prefacjach adwentowych.

Pierwszy podokres obejmuje czas od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, gdy czytane są teksty biblijne zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na końcu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem Sędzią. Dni powszednie w tym okresie przyjmują wszystkie obchody wyższe rangą (tzn. wspomnienia dowolne, obowiązkowe, święta i uroczystości).

Drugi okres Adwentu, od 17 do 24 grudnia, to bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. W tym okresie w dni powszednie można obchodzić jedynie święta i uroczystości.

Dawniej Adwent był czasem szczególnej aktywności różnych bractw. Przy kościołach istniały kapele rorantystów, które śpiewem i muzyką uświetniały celebracje, przez co przyciągały wiernych i upowszechniały zwyczaj Rorat. W XIX w. w Warszawie istniało również bractwo roratnie, które ze sprzedaży świec uzyskiwało fundusze na pomoc ludziom ubogim. Obecnie corocznie podobną akcję sprzedaży świec prowadzi pod hasłem katolicka Caritas. Od 6 lat w akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom uczestniczą też organizacje charytatywne Kościołów prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego.

Pierwsze wzmianki na temat Adwentu jako okresu przygotowania do świąt Bożego Narodzenia pochodzą z IV w. W Rzymie zwyczaj ten znany był od VI w. i obejmował cztery tygodnie przed świętami. Przez pewien czas Adwent był okresem postu, co dalej jest zachowywane w liturgii wschodniej.

Żródło: KAI

 

 

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA                        26 listopada 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej.

2.     W najbliższy czwartek, 30 listopada, przypada święto św. Andrzeja Apostoła. Był pierwszym uczniem powołanym przez Pana Jezusa, bratem św. Piotra. Tradycja głosi, że po zesłaniu Ducha Świętego udał się do Grecji, gdzie oddał życie za wiarę, ukrzyżowany głową do dołu. Pamiątką tego są tak zwane krzyże św. Andrzeja w kształcie litery „X”.

3.     W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca i pierwsza sobota miesiąca. Zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty, w naszym kościele będzie możliwość od godz. 15.30. W piątek z sakramentami świętymi odwiedzę chorych i seniorów naszej wspólnoty parafialnej od godz. 9.00; ks. prefekt w sobotę od 9.00; Zachęcam też do adoracji Najświętszego Sakramentu w  piątek i modlitwy o liczne i święte powołania do kapłaństwa, również z naszej wspólnoty parafialnej. W pierwszą sobotę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 16.30  nasze osobiste i wspólnotowe intencje przedstawimy Niepokalanemu Sercu Maryi podczas pierwszo-sobotniego nabożeństwa z różańcem. Zapraszamy członkinie i członków Kół Żywego Różańca.

4.     Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo nastawieni.

5.     W pierwszą niedzielę grudnia za tydzień po mszy św. o 11.00 spotkanie z rodzicami dzieci I Komunii sw. ;

6.     Do nabycia gazeta „Idziemy”. Kalendarze rolników książkowe i ścienne;

7.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej kolejne spotkanie wspólnoty AA.

8.     We środę po mszy św. o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego;

 

9.     Młodzież z klas siódmych szkoły podstawowej i klas drugich gimnazjum zapraszamy na przygotowawcze spotkania przed sakramentem bierzmowania w każdą niedzielę po mszy św. o 9.00;

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU             19 listopada 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.Dziś przeżywamy 33. niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że rok liturgiczny zbliża się do końca. Czytania mszalne przygotowują nas na powtórne przyjście Chrystusa, zwane Paruzją, która zamknie dzieje świata. Chrystus Pan przybędzie jako Sędzia – Król, by raz na zawsze oddzielić dobro od zła i – jak to mówimy w każdym Credo mszalnym – Jego panowaniu nie będzie końca. Jest to prawda wiary znana już pierwszym chrześcijanom, a którzy bardzo się nią przejmując, kończyli swe modlitwy zawołaniem: Marana tha – Przyjdź, Panie Jezu! Idąc tym tropem, pamiętajmy, że zawsze musimy być przygotowani na spotkanie z Panem.
2. We wtorek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, św. Joachim i św. Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu św. Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono specjalne święto.
3.W przyszłą niedzielę, 26 listopada, będziemy przeżywali uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela przed Adwentem. Tradycyjnie uroczystość  Chrystusa Króla jest świętem Akcji Katolickiej. Organizacja ta, powołana przez papieża Piusa XI w roku 1928, zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać w życie społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna, prowadzona tak wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu
4.Dziś zbierane są podpisy pod petycją do Sejmu RP w obronie życia; Przy wyjściu z kościoła zachęcamy o podejście do stolików i złożenie tam swego podpisu z podaniem PESEL;
5.W nawiązaniu do wrześniowej obecności i świadectwa jakie złożyła w naszej parafii Wspólnota Kościoła Domowego Diecezji Włocławskiej - pragnę zachęcić w Ich imieniu małżonków, którzy chcieliby zawiązać w naszej parafii Wspólnotę Kościoła Domowego o kontakt w kancelarii parafialnej ze mną lub bezpośrednio z p. Martą Wawrzyniak;
6.Szkoła w Świątkowiźnie w przyszłym roku będzie obchodziła 100 rocznicę powstania; W najbliższą sobotę o godzinie 15.00 zostanie odprawiona z inicjatywy p. Dyrektor i komitetu organizacyjnego w intencji zmarłych dyr., nauczycieli i uczniów tej szkoły msza św. ;