PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                              29 marca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.      Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej; stąd jeszcze większa zachęta do rozważania Drogi krzyżowej i Gorzkich żali.

2.      W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W obecnej sytuacji epidemicznej niestety nie odwiedzimy chorych; chyba, że na życzenie poszczególnych osób;

3.      Istnieje możliwość indywidualnej spowiedzi codziennie od 16.00 do 17.30; w godzinach od 15.00 do 16.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii z możliwością sakramentu pokuty;

4.      Codziennie o godzinie 20.30 różaniec kapłański w duchowej łączności z rodzinami w parafii /informacja w ogłoszeniach niedzielnych na stronie internetowej parafii/;

5.      Sobotnia wieczorna msza św. o 17.00 z formularza niedzielnego. Zachęcam, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej.

6.      W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo pragniemy prosić Boga łaskę ustania epidemii; Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.

7.      Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana.

8.     Przeżywając okres lęku, niepewności i zagrożenia, jako wspólnota wiary modlimy się do Miłosiernego Boga, aby oddalił od nas epidemię, zarazę choroby, głodu, nagłej i niespodziewanej śmierci oraz wojny dlatego po Mszy Świętej śpiewamy suplikacje „Święty Boże, Święty Mocny..." Ze względu na obostrzenia epidemiczne w zgromadzeniu liturgicznym może uczestniczyć 5 osób;

9.     Pozdrawiamy wszystkich naszych parafian pozostających w domu – i życzymy błogosławionego tygodnia. Pamiętajmy na słowa psalmisty „Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę , zła się nie ulęknę bo Ty jesteś ze mną…”„ Szczęść Boże

 

Droga Krzyżowa przez Internet

Wychodząc naprzeciw aktualnej sytuacji stanu epidemii, jutro i za tydzień proponujemy diecezjalną Drogę Krzyżową przez Internet. Na kanale diecezji włocławskiej na YouTube o godz. 17 oraz bezpośrednio na stronie internetowej diecezji w dziale Video będzie można odnaleźć nagrane nabożeństwo z rozważaniami poszczególnych stacji.

Jutro Droga Krzyżowa z Kramska. Za tydzień rozważania poprowadzi ks. Ireneusz Świątek.

 

Potrzebna krew prośba RCK

Bądź dobrym samarytaninem – oddaj krew!

 

Zewsząd płyną apele o oddawanie krwi. Proszą o to zwłaszcza lekarze i centra krwiodawstwa Zachęcamy do takiej formy pomocy. Bądź dobrym samarytaninem, pomóż bliźniemu, możesz uratować jego życie! Diecezja przyłącza się do tych apeli i zachęca wszystkich, którzy są zdrowi, by skontaktowali się ze swoim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

 

Trzeba dostosować się kilku zasad podawanych przez centra. Pamiętaj o monitorowaniu komunikatów twojego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Niektóre z oddziałów pracują w innych godzinach, inne są zamknięte. Terenowe akcje poboru krwi mogą być odwołane. Aktualności w tej kwestii zamieszczane są na stronach internetowych RCK lub profilach na Facebooku. Warto przed wizytą zadzwonić i zapytać się o optymalną godzinę wizyty, aby uniknąć tłoku. Jeśli już zdecydujemy się na wizytę w centrum krwiodawstwa, to przestrzegajmy zwykłych zasad profilaktyki. Unikajmy zatłoczonych miejsc i często myjmy ręce. „Jednocześnie zwracamy się do Was z prośbą. Jeżeli tylko stan Waszego zdrowia na to pozwala – zgłaszajcie się do punktów zbiórki krwi. W miarę możliwości, prosimy również o odwiedzanie nas bez osób towarzyszących” – informuje na swoim profilu fb jedno z RCK.

 

Krew jest potrzebna każdego dnia, a zwłaszcza w obecnej sytuacji. Wiele osób ma wątpliwości, czy w sytuacji zagrożenia epidemicznego powinno się ją oddawać. Odpowiedź brzmi: jak najbardziej tak! Jak zwykle w takich sytuacjach, szczególnie poszukiwani są dawcy z grupą krwi 0 Rh-, z których krwi może skorzystać każdy chory. Nie znaczy to, że dawcy z innymi nie mogą pomóc.

 

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

 

 

 

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca!

Kościół pielgrzymujący na ziemi,

Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie,

spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia,
i błaga:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia

wspomagaj Twój Kościół,

bądź natchnieniem dla rządzących narodami,

wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących,

wspieraj pokornych i uciśnionych,

uzdrawiaj chorych i grzeszników,

podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych,

przywracaj wolność jeńcom i więźniom

i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

 

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

wyniesiony na wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia w Wieczerniku!

Kościół pielgrzymujący na ziemi,

Twój lud żyjący w Polsce

widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości.

Ten uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem,

jak to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,

wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych,

pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy,

umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności,

bądź światłem dla umierających,

powitaj umarłych w swoim Królestwie,

chroń nas od wszelkiego zła

i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

 

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!

Przez Serce Twej Matki,

której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi,

narody Polski i tak wielu innych krajów,

które od wieków są Twoje,

prosimy dziś, abyś przyjął zawierzenie twojego Kościoła.
Poświęcając się Twojemu Najświętszemu Sercu,
Kościół oddaje się pod opiekę Niepokalanego Serca Maryi
ukształtowanego w świetle Twojej paschy,
a w Fatimie objawionego trojgu dzieciom jako ucieczka
i droga prowadząca do Twego Serca.

Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy,

 

Uwaga !!!

ZARZĄDZENIE w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

Włocławek, 25 marca 2020 r.

 

 

L.dz. 379/2020

 

ZARZĄDZENIE

w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

 

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br., z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Włocławskiej, co następuje:

 

Sprawowanie sakramentów i innych nabożeństw

1.       Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. Na liturgię wierni winni wchodzić jedynie przez drzwi zakrystii lub inne boczne wejście. Poza liturgią kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte.

2.      Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego.

3.      W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.

4.      Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej, zarówno w kościele, jak i na cmentarzu. W liczbie tej nie mieści się celebrans, ministrant czy pracownicy firmy pogrzebowej.

5.      Msza pogrzebowa ma być celebrowana w dniu pogrzebu rano w kościele parafialnym (lub za zgodą rodziny w innym uzgodnionym czasie), jedynie w obecności rodziny (maksymalnie do 5 osób), bez trumny z ciałem i bez urny z prochami zmarłego.

6.      Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji przy grobie, bez konduktu i bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej.

7.      Odwołane zostają wszystkie inne celebracje i nabożeństwa okresowe odprawiane w kościołach z udziałem wiernych, w tym Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale.

8.      Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty:

a.       Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.

b.      Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.

c.       Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.

d.      Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przeżycia sakramentu po ustaniu przeszkody.

e.       Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi parafialne.

9.      Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem:

a.       Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.

b.      Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

10.  Celebracja sakramentu małżeństwa powinna odbywać się tylko z udziałem narzeczonych i świadków.

11.  Zaleca się przełożenie planowanych chrztów na czas po ustaniu epidemii. Jeżeli jednak chrzest święty miałby być udzielony, to tylko poza Mszą świętą, przy udziale rodziców i chrzestnych. Jeżeli danego dnia jest więcej chrztów – nie należy organizować chrztów zbiorowych, ale udzielać chrztu pojedynczo w odpowiednich odstępach czasowych. W liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić. Nie można używać wody wcześniej poświęconej.

 

Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej

12.  Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).

13.  Dalsze decyzje zostaną podjęte w zależności od zarządzeń władz państwowych, co do przedłużenia bądź odwołania stanu epidemii.

14.  Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby.

 

Zasady pełnienia posługi duszpasterskiej w Wielkim Tygodniu na terenie Diecezji Włocławskiej zostaną określone oddzielnym dokumentem.

 

Pozostają w mocy pozostałe przepisy wprowadzone Zarządzeniem w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce z dnia 21.03.2020 roku (L.dz. 371/2020), które nie zostały zmienione niniejszym dekretem.

 

Wyrażam wdzięczność kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, osobom życia konsekrowanego za ich nieustającą modlitwę, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń.

 

Wszystkich zachęcam do głębokiego przeżycia ostatnich tygodni Wielkiego Postu, do gorliwej modlitwy, a zwłaszcza do ofiarowania cierpienia fizycznego i duchowego w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.

 

Ks. Artur Niemira                                                                               +Wiesław Mering

  Kanclerz Kurii                                                                             Biskup Włocławski

Ksiądz Biskup Wiesław Mering prosi ...

Ksiądz Biskup Wiesław Mering prosi, aby we wszystkich kościołach diecezji jutro, tj. 25 marca, podjąć inicjatywę modlitewną papieża Franciszka.

O modlitwę w południe, w środę 25 marca, w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych – poprosi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Jest to odpowiedź na prośbę Papieża Franciszka, który w minioną niedzielę apelował o modlitwę w południe tego dnia.

 „Serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Proszę również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach w Polsce zabrzmiały dzwony” – napisał w komunikacie przewodniczący Episkopatu Polski.

 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                       22 marca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     W tym tygodniu we środę obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień świętości życia . Msze Święte w naszym kościele o godz. 16.30 i 17.00; Zachęcamy do modlitwy i zawierzenia Maryi – Służebnicy Pańskiej naszej trudnej codzienności.

2.     Przeżywając okres lęku, niepewności i zagrożenia, jako wspólnota wiary modlimy się do Miłosiernego Boga, aby oddalił od nas epidemię, zarazę choroby, głodu, nagłej i niespodziewanej śmierci oraz wojny dlatego po Mszy Świętej śpiewamy suplikacje „Święty Boże, Święty Mocny..."

3.     Codziennie o godz. 20.30 w naszym kościele parafialnym jak i w wielu kościołach naszej diecezji przed Najświętszym Sakramentem ma miejsce kapłańska modlitwa różańcowa z najbliższymi o ustanie epidemii oraz w intencji lekarzy, pielęgniarek, służb sanitarnych oraz za chorych i wszystkie służby podejmujące walkę z pandemią. W tej godzinie zachęcamy do modlitwy różańcowej w duchu jedności z całym kościołem w naszych rodzinach. Różaniec jest codziennie transmitowany na profilu Facebook na stronie diecezji włocławskiej/adres na naszej parafialnej stronie internetowej;/ wystarczy kliknąć o godz. 20.30 i modlić się we wspólnocie z innymi;

4.     Codziennie okazja do spowiedzi wielkopostnej kwadrans przed mszą św. wieczorną;

5.     Polecam gazetę „Idziemy” pod znamiennym tytułem wiodącego artykułu: „Czas próby”.

6.     Pozdrawiamy wszystkich naszych parafian pozostających w domu – i życzymy błogosławionego tygodnia. „Niech Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia niech nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga” (por. 1 Kor 1, 3-4). Szczęść Boże

Zarządzenie Biskupa Włocławskiego w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce

 

 

W związku z wprowadzeniem w dniu 20 marca br. w godzinach wieczornych stanu epidemii na terenie całego kraju, z dniem 22 marca ustanawiam dla Diecezji Włocławskiej następujące zasady pełnienia posługi duszpasterskiej:

 

1.     Msza święta

 

a.      Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób. Na drzwiach wejściowych do świątyni należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Należy policzyć osoby wchodzące do kościoła. W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności w Eucharystii mogą uczestniczyć osoby związane z intencją danej Mszy św.

b.     Wiernych należy zachęcić do skorzystania z dyspensy i uczestniczenia w Mszach świętych oraz innych nabożeństwach, rekolekcjach za pośrednictwem mediów. Duszpasterz powinien zwięźle wyjaśnić wiernym, jak należy uczestniczyć w takiej formie Mszy świętej oraz wyjaśnić, na czym polega Komunia duchowa.

c.      Ze względu na okoliczności liturgię należy sprawować przy zaangażowaniu minimalnej liczby posługujących.

d.     Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania sobie rąk. Dotyczy to także koncelebransów.

e.      Komunia Święta koncelebransów powinna przebiegać następująco: główny celebrans przyjmuje Komunię Świętą przez zanurzenie. Następnie w taki sam sposób przyjmują Komunię Świętą koncelebransi. Ostatni z kapłanów dokonuje puryfikacji (por. OWMR 248).

f.       Zaleca się zdezynfekowanie rąk bezpośrednio przed udzielaniem Komunii Świętej.

g.     Komunia Święta wiernych – zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Duszpasterze winni przed Mszą świętą wytłumaczyć wiernym, jak należy przyjmować Komunię Świętą na rękę. Obowiązkiem wiernego jest spożycie Komunii Świętej przy kapłanie, a obowiązkiem kapłana dopilnowanie, aby wierny to uczynił. Nie wolno odchodzić z hostią na dłoni od ołtarza. Nikomu jednak nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać.

h.     Osoby, które będą pragnęły przyjąć Komunię Świętą do ust mogą to zrobić po zakończeniu jej rozdzielania wiernym na rękę. Kolejność zatem jest następująca – najpierw przyjmują Komunię Świętą wierni na rękę, a następnie wierni do ust. Jeśli obecny jest więcej niż jeden kapłan, można również zastosować następujący schemat: jeden z kapłanów rozdziela Komunię Świętą na rękę, drugi do ust.

i.       Komunii Świętej udziela się wiernym wyłącznie pod postacią chleba.

j.       Istnieje możliwość, aby wierni, którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu, mogli w wyznaczonych godzinach przyjąć Komunię Świętą w kościele, podchodząc pojedynczo w taki sposób, aby zachować normy bezpieczeństwa.

k.     W obecnej sytuacji zawieszona zostaje jakakolwiek parafialna posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.

l.       Koncelebransi i wszyscy posługujący przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny.

m.   Należy utrzymywać w należytej czystości paramenty liturgiczne i często zmieniać bieliznę kielichową.

 

 

2.     Sakrament pokuty

 

a.      W chwili obecnej możliwa jest jedynie celebracja sakramentu pokuty zgodnie z obrzędem pojednania jednego penitenta. Nie istnieją przesłanki do zastosowania rozgrzeszenia ogólnego.

b.     Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).

c.      Zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów.

d.     Nie należy organizować nabożeństw pokutnych.

e.      Między niedzielnymi Mszami św. kapłani winni pozostawać do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych.

f.       W dni powszednie duszpasterze winni proponować dodatkowe okazje do spowiedzi. Dlatego należy wyznaczyć stałe godziny spowiedzi i podać je do wiadomości wiernych. W tym czasie duszpasterze powinni oczekiwać na wiernych w wyznaczonych miejscach.

g.     Zgodnie z notą Penitencjarii Apostolskiej o sakramencie pokuty w aktualnej sytuacji pandemii z dnia 20.03.2020 r., zaleca się możliwość spowiedzi poza konfesjonałem (KPK kan. 964 § 3). Spowiedź poza konfesjonałem powinna odbywać się w miejscu dobrze przewietrzonym, z zachowaniem odpowiedniego dystansu (Stolica Apostolska dopuszcza nawet używanie maseczek ochronnych przez spowiednika), zwracając absolutną uwagę na sakrament i konieczną dyskrecję.

h.     W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu po odpowiednim przystosowaniu, pozwalającym na zachowanie prywatności, właściwej przestrzeni i zasad bezpieczeństwa. Miejsce sprawowania sakramentu pokuty i pojednania należy odpowiednio oznaczyć, by było łatwo dostępne dla penitenta. Pomieszczenia należy często wietrzyć.

- W takich kaplicach/pomieszczeniach penitent może spowiadać się klęcząc lub siedząc z zachowaniem odpowiedniej odległości od spowiednika. Na czas rozgrzeszenia penitent winien uklęknąć. Spowiedników obowiązuje komża i stuła. Jeżeli gdzieś jeszcze praktykuje się zwyczaj całowania stuły po spowiedzi, należy go zaniechać.

- Wierni winni oczekiwać na spowiedź zajmując miejsce we wskazanych ławkach, a nie stojąc obok siebie w kolejce (zachowanie odległości między ludźmi, jak również troska o dochowanie tajemnicy spowiedzi). Na ławkach można rozłożyć materiały duszpasterskie służące przeprowadzeniu rachunku sumienia.

 

i.       Jeżeli jednak spowiedź miałaby się odbywać w konfesjonale, to z uwzględnieniem następujących zasad: zawiesza się możliwość spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach. Należy spowiadać w otwartych konfesjonałach (otwartych zarówno dla spowiednika, jak i penitenta) i zabezpieczyć kratki folią. Folię należy dezynfekować lub zmieniać codziennie. Do tego celu najlepiej wykorzystać przeźroczyste folie typu stretch (wytrzymałe, samoprzylepne).

j.       Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.

k.     Ponieważ w czasie świątecznym zazwyczaj kapłani są mocno zaangażowani w wiele dzieł (przygotowanie liturgii, nabożeństwa wielkopostne, głoszone rekolekcje), to w obecnym okresie istnieje możliwość, aby poprzez odwołanie uroczystych celebracji mogli mieć więcej czasu na spowiadanie wiernych w utrudnionych warunkach.

 

 

3.     Posługa chorym

 

a.      Zawieszone zostają pierwszopiątkowe i przedświąteczne wizyty u chorych. Należy zachęcić chorych do Komunii duchowej, jak również do ofiarowania swego cierpienia w intencji ustania pandemii koronawirusa oraz w intencji osób zakażonych wirusem i niosących im pomoc.

b.     Należy za to spieszyć z posługą na wezwanie do osób, u których stan zdrowia uległ pogorszeniu lub znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci.

c.      W szpitalach posługę kapelanów należy dostosować do zrządzeń władz szpitala.

d.     Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz. To do nich należy określenie formy kontaktu z chorym. Zawsze pozostaje do dyspozycji telefon, przez który można porozmawiać, zachęcić do Komunii duchowej, czy też wzbudzenia aktu żalu doskonałego (por. Kan. 916 KPK).

e.      Ręce należy zdezynfekować przed, jak i po wizycie u chorego. W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych nie należy używać rękawic ochronnych. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. Kan. 1000 §1 KPK).

 

 

4.     Pogrzeb

 

a.      Obowiązuje przepis o zgromadzeniach do 50 osób. Dlatego w pogrzebach winna uczestniczyć tylko najbliższa rodzina. Dotyczy to również zgromadzeń w miejscach otwartych, a takim jest także cmentarz.

b.     O powyższych przepisach należy poinformować rodzinę i zalecić, aby poza najbliższymi krewnymi nikt inny w pogrzebie nie uczestniczył, a w każdym razie nie więcej niż 50 osób.

c.      Msza pogrzebowa ma być celebrowana w dniu pogrzebu rano w kościele parafialnym (lub za zgodą rodziny w innym uzgodnionym czasie), jedynie w obecności rodziny, bez ciała zmarłego.

d.     W odniesieniu do liturgii pogrzebowej należy zrezygnować z organizacji konduktów (między kościołem a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny.

e.      Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji na cmentarzu, bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej.

 

 

5.     Inne

 

a.      Zawieszone zostają wizytacje kanoniczne, bierzmowania i wszystkie wydarzenia o charakterze ogólnodiecezjalnym.

b.     Do rozwagi duszpasterzy należy decyzja o organizowaniu w świątyni innych celebracji niż Msza święta.

c.      Należy tworzyć w kościołach okazje do adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.

d.      Zaleca się, aby parafie ze swoich świątyń – w miarę możliwości technicznych – transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną Mszę św. z homilią duszpasterza, jak również codzienną wieczorną modlitwę różańcową.

e.      Należy zaktualizować internetowe strony parafialne, strony na Facebooku, podać wiernym aktualne numery telefonów.

f.       Odwołane zostają wszelkie celebracje poza świątynią (np. Drogi Krzyżowe ulicami wsi i miast).

g.     Zawieszone zostają Ekstremalne Drogi Krzyżowe.

h.     Zawieszone zostają wszelkie formy parafialnych i dekanalnych spotkań formacyjnych w grupach, w tym spotkania narzeczonych w ramach katechezy, dzieci i rodziców przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, itp.

i.       Celebracja sakramentu chrztu świętego powinna odbywać się poza Mszą świętą. Jeżeli danego dnia jest więcej chrztów – nie należy organizować chrztów zbiorowych, ale udzielać chrztu pojedynczo w odpowiednich odstępach czasowych. W liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić. Nie można używać wody wcześniej poświęconej.

j.       Celebracja sakramentu małżeństwa powinna odbywać się tylko z udziałem narzeczonych, świadków i koniecznej obecności najbliższych członków rodziny.

k.     Należy zachęcić do organizowania parafialnego wolontariatu osób pełnoletnich, by okazać solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, wyjść im z niezbędną pomocą w czasie, gdy powinni pozostać w domach.

l.       Księżom Emerytom zaleca się pozostawanie w domach.

m.   Księża powinni wyrażać bliskość ze swoimi wiernymi poprzez dostępną w obecnych warunkach posługę sakramentalną i duszpasterską oraz osobistą modlitwę za powierzony sobie lud. Każdego dnia o godz. 20.30 duszpasterze – bez udziału wiernych – winni odmawiać w kościele różaniec w intencji ustania epidemii, ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

 

Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania.

 

Pozostałe ustalenia – zawarte w Komunikacie Kurii Diecezjalnej z dnia 13 marca br. – nadal obowiązują, o ile nie zostały zmienione bądź zniesione obecnym zarządzeniem.

 

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski

 

ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii

Rekolekcje z dominikaninem O.Jackiem Salijem

 Dzięki życzliwości Telewizji Polskiej oraz dyspozycyjności Ojca Jacka Salija OP , TVP 3 w pasmie ogólnopolskim nadawać będzie „Rekolekcje z dominikaninem Jackiem Salijem". Nauki będą emitowane o godzinie 20.40 w dniach 25 , 26 i 27 marca br . (środa, czwartek, piątek), zaraz po transmisji Mszy Świętej z Jasnej Góry.

Różaniec on-line z ks. bpem Wiesławem Meringiem

Rekolekcje wielkopostne z ks. prof. Bortkiewiczem

 

Zapraszamy na spotkanie ze Słowem Bożym

 

cz. 1- rekolekcje wielkopostne z ks. prof. Bortkiewiczem...

 

cz. 2- rekolekcje Wielkopostne z ks. prof. Bortkiewiczem...

 

cz. 3- rekolekcje Wielkopostne z ks. prof. Bortkiewiczem...


cz. 4- rekolekcje Wielkopostne z ks. prof.Bortkiewiczem...

Zdalne nauczanie religii

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zachętą MEN do zdalnej pracy z uczniami, również jeśli chodzi o nauczanie religii, Wydział Katechetyczny opublikował materiały pomocne do zdalnego nauczania religii. Materiały te na stronach: http://www.diecezja.wloclawek.pl/pl,page,aktualnosci,3,18,144.html#tresc_strony oraz https://padlet.com/idzikowski_m/wkwloclawek. W miarę możliwości są one aktualizowane.

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                           15 marca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.      W obliczu zagrożeń szerzącą się epidemią koronawirusa zachęcam do przestrzegania zaleceń dotyczących higieny, wprowadzonych zasad zachowań przez służby sanitarne a jednocześnie o pokładanie ufności we Wszechmocy Bożej. Na zakończenie każdej mszy św. wraz z kapłanem klęcząc przed ołtarzem błagać będziemy Boga o ratunek śpiewem „Świętu Boże…”

2.      Dekret biskupa Ordynariusza o dyspensie dotyczącej mszy św. niedzielnych; /poniżej/

3.      W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. 

4.      Do nabycia Gazeta katolicka „Idziemy” ; Treści obecne na jej łamach pozwolą nam zrozumieć i przetrwać niewątpliwie trudne chwile związane z zarazą. Wszyscy potrzebujemy nadziei, umocnienia i wiary w Bożą Opiekę;

5.      Zachęcamy do korzystania ze spowiedzi podczas każdej mszy św. w niedzielę i dni powszednie.

 

Komunikat Kurii Diecezjalnej Włocławskiej z 13 marca 2020 r., godziny 21.00

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji Ksiądz Biskup uznaje za obowiązujące na terenie Diecezji Włocławskiej wszystkie wskazania wydane przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i prosi Księży o dostosowanie się do nich.

 

Z dniem jutrzejszym, tj. 14 marca 2020 roku Biskup Włocławski:

 

1.     zarządza do odwołania, aby na terenie diecezji podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób;

2.     przypomina o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych i zachęca do skorzystania z niej. Osoby, które to uczynią, prosi o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu;

3.     odwołuje tegoroczne rekolekcje wielkopostne zarówno szkolne, jak i parafialne (dla dzieci, młodzieży i dorosłych);

4.     bardzo prosi o pilne śledzenie komunikatów władz państwowych i Kurii Diecezjalnej;

5.     uznaje za obowiązujące wytyczne dotyczące zasad higieny, opieki duszpasterskiej nad wiernymi w czasie epidemii zawarte w komunikacie Kurii z dnia 13 marca br., godz. 14.00 w tych punktach, które nie zostały zmienione niniejszym komunikatem;

6.     podkreśla znaczenie prośby Księdza Arcybiskupa Przewodniczącego KEP, by księża i osoby życia konsekrowanego każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Prosi wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach w domach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami. Ta duchowa łączność jest nam w tej chwili bardzo potrzebna i jest jedną z najskuteczniejszych form modlitwy kierowanej do Pana Boga;

7.     zachęca osoby duchowne i wiernych świeckich do wysłuchania orędzia przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego w kraju, które zostanie wyemitowane w sobotę o godz. 20.00 w TVP 1 i TVP Info;

8.     wszystkich duchownych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich zapewnia o swej modlitewnej bliskości i udziela pasterskiego błogosławieństwa.

 

Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania. Kuria Diecezjalna na bieżąco będzie monitorowała zalecenia wydawane w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa i stosownie do rekomendacji KEP oraz zaleceń władz państwowych reagowała odpowiednimi wytycznymi.

 

 

ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii

 

Włocławek, 13 marca 2020 roku, godzina 21.00

U w a g a !!!

 

 

 


Komunikat Kurii Diecezjalnej włocławskiej w związku z epidemią koronawirusa

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i w trosce o dobro wiernych oraz minimalizowanie zagrożeń rozszerzania się choroby powodowanej przez koronawirus covid-19, biskup włocławski Wiesław Mering, w nawiązaniu do zarządzenia Rady Stałej KEP z dnia 12 marca 2020 roku, w dniu 13 marca br. Podjął następujące decyzje:

Udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszach świętych do 29 marca br. Dyspensa dotyczy osób w podeszłym wieku, chorych, mających objawy infekcji, dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, które sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę oraz wszystkich, którzy czują się zagrożeni zarażeniem koronawirusem (zob. Treść dekretu w załączeniu).

Osoby korzystające z tej dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa we mszy świętej w domu, transmitowanej za pomocą środków społecznego przekazu i przyjęcia komunii św. Duchowej oraz do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej. Dyspensa nie jest równoznaczna z zakazem uczestnictwa we mszach świętych w kościołach;

Odwołane zostają następujące wydarzenia ogólnodiecezjalne:

- pielgrzymka maturzystów diecezji włocławskiej planowana na 24 i 25 marca. W dniu 24 marca o godz. 21 na jasnej górze delegacja diecezji weźmie udział w modlitwie apelu jasnogórskiego (przedstawiciel diecezji poprowadzi także rozważania), która będzie ofiarowana w intencji maturzystów. Zachęca się tegoroczną młodzież maturalną diecezji do duchowej jedności z modlącymi się na jasnej górze;

- obchody dnia świętości życia planowane na dzień 26 marca we Włocławku;

- obchody światowego dnia młodzieży w wymiarze diecezjalnym, planowane na dzień 4 kwietnia w Charłupi Małej. Młodzież zachęca się do wzięcia udziału w parafialnych celebracjach wielkiego tygodnia;

- narodowa pielgrzymka do Rzymu z okazji 100. Rocznicy urodzin św. Jana Pawła II – będzie organizowana w wymiarze diecezjalnym i odbędzie się w październiku br.

Odwołane zostają tegoroczne rekolekcje o charakterze szkolnym w całym okresie wielkiego postu. Jeżeli warunki na to pozwolą, zachęca się, aby dzieci i młodzież wraz z rodzicami uczestniczyli w rekolekcjach parafialnych i przystąpili do spowiedzi przygotowującej do przeżycia świąt zmartwychwstania pańskiego;

Mogą odbywać się rekolekcje parafialne (na chwilę obecną nie ma zarządzeń przeciwnych ich organizowaniu); sprawę rekolekcji pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów;

Do dnia 29 marca nie będą odbywały się liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania – zostają przeniesione na terminy późniejsze;

Odwołane zostaje spotkanie księży dziekanów diecezji włocławskiej w dniu 17 marca br.

Zgodnie z zarządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego do 25 marca zawieszone zostają wykłady w Seminarium Duchownym we Włocławku.

 

W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

·        kapłani i nadzwyczajni szafarze komunii świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

·        przypominamy, że przepisy liturgiczne kościoła przewidują przyjmowanie komunii świętej na rękę,

·        znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

·        cześć krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

·        należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

·        na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

·        rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

·        ksiądz biskup ponawia apel o gorliwą modlitwę w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Poleca duszpasterzom:

·        aby po każdej mszy świętej we wszystkich kościołach i kaplicach całej diecezji włocławskiej odśpiewana została suplikacja „święty boże, święty mocny...”, jak również umieszczone zostały specjalne wezwania w modlitwie powszechnej;

·        aby podjęli inne inicjatywy modlitewne w intencji uchronienia od epidemii;

·        aby troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji najświętszego sakramentu,

·        aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

·        aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

Ksiądz biskup prosi o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi. Zachęca również do podjęcia modlitwy w intencji chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Prosi, aby dobremu bogu polecać wszystkich zmarłych na skutek zarażenia koronawirusem.

Ksiądz biskup zachęca wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę w tych intencjach.

Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania. Kuria diecezjalna na bieżąco będzie monitorowała zalecenia wydawane w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa i stosownie do rekomendacji kep oraz zaleceń władz państwowych reagowała odpowiednimi wytycznymi.

 

Ks. Artur Niemira, kanclerz kurii

 

Włocławek, 13 marca 2020 roku

 

 

 

Komunikat Kurii Diecezjalnej Włocławskiej

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, biorąc pod uwagę zarządzenia władz państwowych, a zwłaszcza decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-naukowych we wszystkich placówkach oświatowych na terenie kraju, oraz uwzględniając zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego rekomendującego odwołanie wszystkich imprez masowych, biskup włocławski Wiesław Mering, po nadzwyczajnych obradach Rady Biskupiej poszerzonej o obecność Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, w dniu 11 marca br. podjął następujące decyzje:

 

1.      odwołana zostaje tegoroczna pielgrzymka maturzystów Diecezji Włocławskiej planowana na 24 i 25 marca. W dniu 24 marca o godz. 21 na Jasnej Górze delegacja diecezji weźmie udział w modlitwie Apelu Jasnogórskiego (przedstawiciel diecezji poprowadzi także rozważania), która będzie ofiarowana w intencji maturzystów. Zachęca się tegoroczną młodzież maturalną diecezji do duchowej jedności z modlącymi się na Jasnej Górze;

2.      odwołane zostają tegoroczne obchody Światowego Dnia Młodzieży w wymiarze diecezjalnym, planowane na dzień 4 kwietnia w Charłupi Małej. Młodzież zachęca się do wzięcia udziału w parafialnych celebracjach Wielkiego Tygodnia.

3.      zawieszone zostają rekolekcje o charakterze szkolnym, na razie na okres dwóch tygodni, a więc na czas zamknięcia placówek oświatowych (z możliwością przedłużenia tego zawieszenia, w zależności od dalszych decyzji Ministra Edukacji Narodowej). Usilnie zachęca się, aby dzieci i młodzież wraz z rodzicami uczestniczyli w rekolekcjach parafialnych i przystąpili do spowiedzi przygotowującej do przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Ksiądz Biskup ponawia apel o gorliwą modlitwę w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Naśladując prastary polski zwyczaj, zaleca odśpiewanie po każdej Mszy świętej we wszystkich kościołach i kaplicach całej Diecezji Włocławskiej Suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny...”, jak również umieszczenie specjalnych wezwań w modlitwie powszechnej podczas każdej Mszy świętej, a także podjęcie innych inicjatyw modlitewnych w intencji uchronienia od epidemii. Zachęca również do podjęcia modlitwy w intencji chorych, służby zdrowia oraz tych wszystkich, którzy dążą do zatrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

Kuria Diecezjalna na bieżąco będzie monitorowała zalecenia wydawane w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa i reagowała odpowiednimi wytycznymi. Apeluje do duszpasterzy o stosowanie się do komunikatu Przewodniczącego KEP oraz do decyzji i zaleceń władz państwowych, w tym Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii

 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                           8 marca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, W tym tygodniu rozpoczynamy Rekolekcje wielkopostne w dla dorosłych: /program/

12   Czwartek  

POCZĄTEK REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

 

Godzina 17.00 + msza św. dla dorosłych z nauką rekolekcyjną;

13 Piątek        

Godzina 16.30 + DROGA KRZYŻOWA w intencji małżeństw i rodzin naszej parafii; /rozważanie przeprowadzą małżonkowie/

Godzina 17.00 + msza św dla dorosłych z nauką rekolekcyjną;

14 Sobota      

DZIEŃ SPOWIEDZI REKOLEKCYJNEJ

Godzina 9.30 – SPOWIEDŹ dla dorosłych;

Godzina 10.00 + msza św.

Godzina 11.30 – SPOWIEDŹ dla dorosłych i chorych;

Godzina 12.00 + msza św. z nauką rekolekcyjną;

Godzina 16.30 – SPOWIEDŹ dla dzieci i dorosłych;

Godzina 17.00 + msza św dla dorosłych z nauką rekolekcyjną;

2.     Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o godz.16.30 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele po mszy św.  o godz. 16.00 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali.

3.     W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę.

4.     Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy też Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

5.     Dziś spotkanie w ramach nauk przedmałżeńskich po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej;

6.     We wtorek o 18.00 spotkanie grupy AA; we środę o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego w salce parafialnej;

7.     Gazeta katolicka „Idziemy” ;

8.     Dorocznym zwyczajem organizujemy w naszej parafii zbiórkę na kwiaty do Grobu Pańskiego i dekoracje wielkanocną naszego kościoła. Zostały przygotowane jak co roku listy z poszczególnych miejscowości. Serdecznie proszę o pomoc w zebraniu składki na ten cel;

 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                         1 marca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.

2.     Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godz. 16.30 odprawiamy Drogę krzyżową, a w niedziele po mszy św.  o godz. 16.00 Gorzkie żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

3.     Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego po przyjęciu Komunii św. modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

4.     W dzisiejszą niedzielę przypada święto państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.

5.     W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie, Niepokalanemu Sercu Maryi – najlepszej z Matek.

6.     Okazja do spowiedzi św. pierwszopiątkowej w piątek od godz. 16.00. Zachęcamy do pojednania się z Panem Bogiem i braćmi, do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej oraz do udziału w pierwszopiątkowym nabożeństwie. Do chorych udamy się w piątek od 9.00; ks. Sylwester od 11.00;

7.     Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii dla dzieci i młodzież przed trzecią niedzielą Wielkiego Postu.

8.     Dziś pierwsze spotkanie w ramach nauk przedmałżeńskich po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej; oraz spotkanie z rodzicami i dziećmi I komunii św. w kościele;

9.     We wtorek o 18.00 spotkanie grupy AA; we środę o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego w salce parafialnej;

10.Gazeta katolicka „Idziemy” o celach i szansach Wielkiego Postu;

 

Dziś Środa Popielcowa- dzień, który rozpoczyna w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowej pokuty. Ten dzień ma pobudzić katolików do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia. Wielki Post zakończy się w Wielki Czwartek 9 kwietnia, kiedy to katolicy rozpoczną obchody Triduum Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Niedziela Wielkanocna przypada w tym roku 12 kwietnia. W Środę Popielcową katolicy rozpoczynają czterdziestodniowy post. Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa. Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na wysokości Bogu", a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty wiernych do największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc. Wielki Post jest także okresem przygotowania katechumenów do chrztu. Każda niedziela wprowadzała w kolejne tajemnice wiary, a na Wielkanoc podczas Wigilii Paschalnej udzielany jest sam chrzest. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do świąt Zmartwychwstania trwało tylko czterdzieści godzin. W późniejszym czasie przygotowania zabierały cały tydzień, aż wreszcie ok. V w. czas ten wydłużył się. Po raz pierwszy o poście trwającym czterdzieści dni wspomina św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r. Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą w Środę Popielcową słowa: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz" albo "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiańskich oraz oczywiście na kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza czy Joela. Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się jednak dopiero w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W następnym wieku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania głów wiernych pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedzającego roku.

Tekst z www.diecezja.włocławek.pl - aktualności

SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                    23 lutego 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim, dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy. Jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień pamiątki zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc udział we Mszy Świętej, poświadczamy naszą wiarę, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

2.     Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych. Zachęcamy parafian do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu i innych używek nie tylko w ciągu tego wyjątkowego tygodnia, ale także na dłuższy okres dla ratowania ludzi uzależnionych;

3.     Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 26 lutego, przypada Środa Popielcowa – dzień pokuty. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia w naszym kościele o godz.: 9.00 i 16.30; Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela ten gest był wyrazem wielkiego smutku, żałoby i pokuty. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

4.     W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki należy ograniczyć co do ilości. Post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominam, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Przypominam też, że Wielki Post jest tzw. czasem zakazanym dla wesel, zabaw i dyskotek.

5.     Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie będą trwać Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.

6.     Nasze duchowe wielkopostne ćwiczenia wzmocni udział w nabożeństwach Drogi krzyżowej, które w naszym kościele będziemy odprawiali w piątki o godz. 16.30oraz w Gorzkich żalach, odprawianych w każdą niedzielę po mszy św. o godz. 16.00;

7.     Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu rozpoczynają się nauki przedmałżeńskie po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej;

8.     Do nabycia gazeta „Idziemy”-

9.     W następną niedzielę 1 marca o godzinie 11.00 spotkanie z dziećmi I komunii św. i ich rodzicami /m.in. w sprawie ubiorów do I komunii św.

10.Wpłaty na pielgrzymkę do Wadowic, Kalwarii i Częstochowy od dzisiejszej niedzieli;

11.We środę po mszy św. o 16.30 spotkanie katechetów na plebanii;

12.W piątek 28 lutego w parafii św. Jana we Włocławku odbędzie się rejonowe spotkanie młodzieży. Zainteresowani proszeni są o zgłoszenie się do ks. Sylwestra;

13.Zapisy na uroczystości beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego do 15 marca br;

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                    16 lutego 2020

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


1.   Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.

2.    W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

3.    W przyszłą niedzielę, 23 lutego – ostatnią niedzielę lutego, rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.

4.    Nauki przedmałżeńskie rozpoczną się w naszej parafii w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej;

5.    We wtorek o 18.00 spotkanie grupy AA w salce parafialnej; we środę po mszy św. o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego w salce parafialnej;

6.    Do nabycia gazeta „Idziemy”-

7.    Jubilatów i Solenizantów tego tygodnia powierzamy opiece ich Patronów;

8.    Szef firmy „SlawTom” szyjącej ubranka dla dzieci Komunii św. prosi o spotkanie w niedzielę 1 marca po mszy św. o 11.00;

9.    Do wieczności odeszli śp. Krystyna Rawska z Cyprianki; śp. Lucyna Gutowska z Okrągłej; śp. Zygmunt Kwaśniewski z Łochocina/pogrzeb we wtorek o 14.00/; RIP+

 

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                    9 lutego 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziś na Eucharystii gromadzi nas Chrystus w piątą niedzielę w ciągu roku liturgicznego.

2.     We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy pielgrzymi z całego świata.

3.     Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorego. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych.

4.     W piątek, 14 lutego, obchodzimy święto Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy. Żyli w IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki w cesarstwie bizantyńskim. Znali wiele języków, dzięki czemu podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, m.in. do Bułgarii i na Morawy. Wprowadzili do liturgii język słowiański, pisany przystosowanym alfabetem greckim, używany w Kościołach wschodnich do dziś. Cyryl przetłumaczył na ten język Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy.

5.     Tego samego dnia tradycja wspomina Świętego Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż mimo tortur nie chciał wyrzec się Chrystusa. Wspominany jest jako m.in. patron zakochanych. Niech to będzie okazja także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość umacniała się i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

6.     Nauki przedmałżeńskie rozpoczną się w naszej parafii w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej; Prosimy zainteresowanych o wcześniejsze zapisy;

7.    Do nabycia gazeta „Idziemy”;

8.    Poświęcenie medalików dla dzieci I komunii św. dziś w niedzielę 9 lutego o 11.00;

9.     W dzisiejszą niedzielę 9 lutego po mszy św. o 16.00 w salce parafialnej odbędzie się spotkanie osób, które zapisały się na wyjazd pielgrzymkowy do Wadowic, Kalwarii Z. i Częstochowy.

10.We wtorek spotkanie grupy AA o godzinie 18.00 w salce parafialnej a w środę po mszy św. o 17.30 pierwsze po dłuższej przerwie spotkanie Kręgu Biblijnego w salce parafialnej;

 

 OFIAROWANIE PAŃSKIE                                                   2 lutego 2020

2.     OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

3.     W dzisiejszą niedzielę, 2 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Od początku czczono w Kościele pamiątkę przyniesienia Dzieciątka Jezus przez Maryję i Józefa do świątyni jerozolimskiej. Jak pamiętamy z kart Ewangelii, Maryja złożyła Dzieciątko w ręce świątobliwego starca Symeona. W Jerozolimie to święto obchodzono już w V wieku i łączono je z procesją ze świecami. Od X wieku upowszechnił się zwyczaj błogosławienia w tym dniu świec. Święto Ofiarowania Pańskiego ukazuje nam Chrystusa – Światłość świata. Przyniesiona przez nas świeca ma przypominać, że Chrystus nieustannie oświeca drogi naszego życia.

4.     W wydarzeniu Ofiarowania Pańskiego wyjątkowa jest też obecność starców Symeona i Anny. Dlatego dziś modlimy się w intencji ludzi w podeszłym wieku

5.     W święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele powszechnym obchodzimy ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – tegoroczny jest już 24. z kolei. Naszą modlitwą obejmujemy osoby, które oddały swoje życie na służbę Panu Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Prośmy też o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Niech nie zabraknie też wsparcia materialnego dla klasztorów klauzurowych i domów zakonnych. Ofiary na ten cel można złożyć do puszek wychodząc z kościoła;

6.     W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek, dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Z sakramentu pokuty w pierwszy piątek miesiąca w naszym kościele będzie można skorzystać od godziny 16.00. Zachęcamy do pojednania się z Bogiem i braćmi oraz do licznego udziału we Mszy Świętej i pierwszopiątkowym nabożeństwie. Do chorych z racji I piątku udamy się od 9.00;

7.     Nauki przedmałżeńskie rozpoczną się w naszej parafii w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej; Prosimy zainteresowanych o wcześniejsze zapisy;

8.     Do nabycia gazeta „Idziemy”- wydanie poświęcone roli i miejscu w życiu kościoła osób konsekrowanych;

9.     Poświęcenie medalików dla dzieci I komunii św. w niedzielę 9 lutego o 11.00;

10.W niedzielę 9 lutego po mszy św. o 16.00 w salce parafialnej odbędzie się spotkanie osób, które zapisały się na wyjazd pielgrzymkowy do Wadowic, Kalwarii Z. i Częstochowy.

11.Dziękuję za rozebranie szopki betlejemskiej. Podziękowanie dla p. Romana Kalinowskiego, p. Tatarewicza z córką, p. Wawrzyniaka z synem, Damiana Wróbla, ks. Prefekta, p. Organisty Jacka Stawisińskiego;

12.Osoby zainteresowane mogą rezerwować intencje mszalne na 2021 r.

 

 

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   26 stycznia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. To szczególny dzień, kiedy czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej Niepokalanemu Sercu całą naszą codzienność. Serdecznie zapraszam do licznego udziału w Eucharystii oraz pierwszosobotnim nabożeństwie.

2.     W przyszłą niedzielę, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu zgodnie z żydowskim prawem w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia na uroczystą liturgię przynieśmy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.

3.     Z inicjatywy Świętego Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby poświęcone Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i we wspólnocie parafialnej. Wesprzemy też materialnie borykające się z trudnościami klasztory i domy zakonne.

4.     Do nabycia gazeta „Idziemy”- wydanie poświęcone sprawom jedności w Kościele oraz statystyce kościoła katolickiego w Polsce;

5.     Program kolędy:

W tym tygodniu kolęda uzupełniająca. Adresy zainteresowanych rodzin prosimy zgłaszać telefonicznie lub w kancelarii;

 

W tym tygodniu patronują nam:

·        28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej; jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła.

·        31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), założyciel zgromadzenia salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, wielki pedagog i apostoł młodzieży.

 

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                       19 stycznia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”.

2.     We wtorek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w środę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do domu Ojca. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.

3.     W przyszłą niedzielę, 26 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych;

4.     W KINIE „Nawojka „w Lipnie wyświetlany będzie film” Nieplanowane” w niedzielę 26 stycznia o godzinie 16.00. Cena biletu 10 zł; Zaprasza Wspólnota Kościoła Domowego z Lipna;

5.     Do wieczności odeszli: śp. Władysław Szeloch z Łochocina, Eugeniusz Borowski z Łochocina i Rafał Liziński z Wichowa; RIP+

6.     Do nabycia gazeta „Idziemy”- wydanie poświęcone sprawom jedności w Kościele oraz statystyce kościoła katolickiego w Polsce;

7.     W sytuacji, gdy kolęda jest po południu kancelaria jest nieczynna;

Program kolędy:

·        20 stycznia /poniedziałek/ od 9.00 – Fabianki od Zakładu Weterynaryjnego; i od 15.00 – drugi ks. od strony Bogucina /bloki/;

·        21 stycznia / wtorek - od 15.00 Łochocin bl. 6a i 6b z mieszkaniami po dawnej bazie, oraz bloki 5a i 5b; 

·        22 stycznia /środa/ od 15.00 – Łochocin bl. 6D i domy wokół; i od 15.00 domy od szkoły do Cukrowni;/p. Janusz Wójcik/;

·        23 stycznia - czwartek od 9.00 – Chełmica Duża cz. I /p. Lech Śląskiewicz/ i od 9.00 Karasiewo /p. Dariusz Ałtyn/

·        24 stycznia – piątek- od 9.00 Chełmica cz. II/ p. Mariusz Słomski/ i od 15.00 – Łochocin droga do Wichowa;

·        25 stycznia – sobota. od 9.00 Cyprianka Borek przy Drodze /p. Leszek Wyczachowski/ – i drugi ks. od 9.00 Cyprianka Borek Centrum;

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO  12 stycznia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także, gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tzw. okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem.

2.     Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego;

3.     W dniach od 18 do 25 stycznia w Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli jedno. Nasza osobista komunia z Panem Bogiem musi przekładać się na relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy.

4.     W sytuacji, gdy kolęda jest po południu kancelaria jest nieczynna;

 

1.     Program kolędy:

·        13 stycznia/poniedziałek/ od 15.00 – Cyprianka za mleczarnią; /p. Ireneusz Wałęza/; i od 15.00 – Chełmica za jeziorem /p. Wiktor Jagielski/;

·        14 stycznia / wtorek - od 15.00 Cukrownia blok 21, domy 27, 28, i bl. 29 i 30; i od 15.00 Cukrownia blok 24 i 34; 

·        15 stycznia środa/ od 9.00 – Łochocin Gaj /p. Sławomir Mańkowski; i od 15.00 – Cukrownia blok od 15 do 19 i 20;

·        16 stycznia - czwartek od 9.00 – Łochocin Zdroje – p. Tadeusz Górczyński i od 9.00 – Świątkowizna – p. Sławomir Boruczkowski;

·        17 stycznia – piątek- od 9.00 Chełmica Duża Kolonia cz. I i od 11.00 Chełmica Duża Kolonia cz. II /od komunalki/;/p. Władysław Wiśniewski/

·        18 stycznia – sobota. od 9.00 Cyprianka str. lewa – od „Dworku pod Aniołem” i Cyprianka strona lewa od. P. Kijewskiej;/p. Alfred Pryliński/

 

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM  5 stycznia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Przeżywamy radość z narodzenia Pańskiego, choć to już druga niedziela po Świętach Bożego Narodzenia.
2.     W poniedziałek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M + B), dodając cyfry roku Pańskiego. Ten zapis tłumaczymy też jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat”. Takie oznakowanie drzwi naszych domów stanowi świadectwo wiary wobec naszych braci i sióstr.
3.     W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Dlatego do puszek tego dnia będą zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Polecam tę składkę ofiarności Parafian.
4.     W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Solenizantów i jubilatów otaczamy serdeczną pamięcią i modlitwą.
5.     W naszej parafii trwają doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda. Pamiętajmy, że kapłan przychodzi do naszych domów i mieszkań, a przede wszystkim do rodzin z Bożym błogosławieństwem.
6.     Program `  kolędy:

·        6 stycznia /poniedziałek/ od 10.15 Lisek p. Sylwia Balcerowska/  i od 10.15 Bednarka /p. Dariusz Barczewski;

·        7 stycznia / wtorek /od 9.00 – Zbytkowo od Zadusznik /od. P. Śląskiewczów/ p.Piotr Lubrant; i od 15.00 Cukrownia blok 33; -  

·        8 stycznia środa/ od 9.00 – Parcele Łochockie i Okrągła /p. Krzysztof Górczyński/ i od 15.00 – Cukrownia blok 31 i 32 wg kolejności/

·        9 stycznia - czwartek od 9.00 – Wichowo cz. III – p. Grzegorz Jędrzejewski i od 9.00 – Wichowo cz. II – p. Włodzimierz Michalski;

·        10 stycznia – piątek- od 9.00 Wichowo cz. I  - p. Andrzej Przybyszewski i Chełmica Mała cz. III – od godziny 11.00 /p. Jan Pyzdrowski/

·        11 stycznia – sobota. od 9.00 Cyprianka str. prawa – od lasu i Cyprianka strona prawa od drogi do Łochocina /p. Grzegorz Rawski;/

 

W następną niedzielę 12.stycznia spotkanie z rodzicami i dzieci I Komunii św na mszy św. o 11.00 ;

 

 

 

 

 

 

W niedzielę 29 grudnia na mszy św. o 11.00 upraszaliśmy u Boga błogosławieństwo dla Solenizanta ks. Sylwestra. Były życzenia, kwiaty i śpiew "Życzymy, życzymy..."  

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA                            29 grudnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.      Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej:Jezusa, Maryi i Józefa.Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i  mimo zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem.

2.      We wtorek, 31 grudnia, podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnegow naszym kościele, które będziemy celebrowali o godz. 16.30 -podziękujemy Bogu – dobremu Ojcu, za miniony czas i za otrzymane dobro. Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy również prosić o błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną. Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny.

3.      W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek miesiąca – okazja do pojednania się z Panem Bogiem i braćmi, od 16.00;oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny.

4.      W najbliższą środę, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2020. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele jak w każdy dzień świąteczny: godzina 9.00; 11.00 i 16.00;

5.      W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. Plan kolędy na ten tydzień jest następujący:

·        30 grudnia poniedziałek od 9.00 – Winduga – Rachcinek /p. Lech Krzemieniecki/;

·        30 grudnia poniedziałek od 9.00 – Rachcin -/p. Paweł Kostrzewski/;

 

·        02.01. czwartek od 9.00 – Zbytkowo od Wichowa /od p. Stan. Wiśniewskiego/ - /p. Tomasz Wiśniewski/;

·        02.01. czwartek od 9.00 - Zbytkowo od Wichowa /od p. Woźnickiej/ p. Janusz Politowski;

 

·        03.01. piątek od 9.00 Popowo strona lewa /p. Józef Chojnicki/  i od 9.00 Popowo strona prawa /p. Dominik Jankowski; /;

·        04.01. sobota od 9.00 Łochocin Budki cz.I /p. Marek Lendzion i Łochocin Budki cz. II p. Józef Suliński;

6.      Solenizantów i jubilatów otaczamy serdeczną pamięcią i modlitwą.

 

Ogłoszenia na Święta Bożego Narodzenia

 

1.     Od piątku 27 grudnia 2019 r.  w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Jako duszpasterze tej parafii pragniemy odwiedzić naszych Parafian, aby razem z Wami prosić o Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim okazja do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi a także omówienie wspólnej troski o naszą świątynię parafialną. Poinformujemy o zrealizowanych pracach w mijającym roku oraz chcemy nakreślić perspektywę prac na zbliżający się nowy rok. Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na potrzeby naszej świątyni parafialnej;

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

27.12.2107 – piątek - Chełmica Mała cz. I od 9.00 prosimy o podwiezienie p. Tomasza Zielińskiego;

    - piątek - Chełmica Mała cz. IIod 9.00 p. Ireneusz Krackie;

 

28.12.2017 - sobota Cyprianka Zapusta od drogi p. Wojciech Suski

                       - sobota Cyprianka Zapusta od lasu p. Marek Kwiatkowski

Życzenia Bożonarodzeniowe dla…

Odwiedzających tę witrynę…


O słodkie Dziecię z Betlejem, spraw, abym przystąpił z gorącą duszą do tej głębokiej tajemnicy narodzenia. Udziel sercom ludzkim tego pokoju, jakiego szukają niekiedy w sposób tak bezwzględny, a przecież tylko Ty go dać możesz. Pomóż nam poznać Cię lepiej i żyć po bratersku, jak dzieci jednego Ojca, Ukaż nam swoją piękność, świętość, czystość. Wzbudź w naszym sercu miłość i wdzięczność za Twoją nieskończoną dobroć. Zjednocz nas wszystkich w miłości i daj nam Twój niebieski pokój (Jan XXIII).

Młodzi twórcy pięknej polskiej tradycji...

Pierwsza szopka – skąd się wzięła tradycja?


Tradycja szopek bożonarodzeniowych sięga średniowiecza. Święty Franciszek z Asyżu jako pierwszy zorganizował żywą szopkę 24 grudnia 1223 roku w Greccio. Była naturalnej wielkości i składała się z żywych zwierząt i ludzi. Celem świętego Franciszka było przybliżenie ludziom tajemnicy zbawienia i zainteresowanie ich wiarą. Z biegiem lat szopki były stopniowo rozbudowywane, coraz bardziej urozmaicane, a sam pomysł trafił do wiernych, którzy postanowili wykorzystać tę ideę w swoich domach.

Do Polski tradycja szopek trafiła prawdopodobnie za sprawą zakonników bernardynów. Do naszego kraju dotarły one pod koniec XIII wieku. Pierwszymi śladami tego zwyczaju są pochodzące z wieku XIV figury Matki Boskiej i Świętego Józefa. Zachowały się one w Krakowie w Klasztorze Sióstr Klarysek przy kościele św. Andrzeja.

W II połowie XIX wieku zaczęły pojawiać się pierwsze szopki krakowskie. Ich wygląd wzorowany był na zabytkowych krakowskich budowlach, głównie kościołach. Wyróżniają się smukłą budową i bogatymi zdobieniami. Precyzja wykonania przy jednoczesnym zachowaniu detali sprawiły, że krakowskie szopkarstwo znalazło się na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Z upływem lat tradycja tworzenia ozdobnych szopek trafiła pod strzechy. Obecnie każda rodzina w okresie Świąt Bożego Narodzenia stawia pod choinką lub w innym widocznym miejscu szopkę.

 

Obecnie szopki bożonarodzeniowe znajdziemy w każdym kościele. Z okazji zbliżających się Świąt każda parafia stara się stworzyć możliwie jak najatrakcyjniejszą dekorację. Do budowy szopek angażują się wszyscy parafianie, nawet dzieci i osoby starsze. Jest to doskonały sposób na integrację wierzących, którzy mają okazję spędzić więcej czasu razem.


22 grudnia 2019 W IV NIEDZIELĘ ADWENTU pojawiły się w naszej świątyni piękne szopki bożonarodzeniowe własnoręcznie wykonane przez dzieci szkół podstawowych z naszej parafii. Jest to owoc postanowień rekolekcyjnych podjętych dobrowolnie przez małych twórców. Pomysły, inwencja i samodzielność wykonania to dar dzieci dla Dzieciątka Jezus.

A oto twórcy szopek bożonarodzeniowych : Paulina Snopkowska, Amelia Stężewska, Maja Matuszewska, Kamila Snopkowska, Nikola Celmer, Julia Domżalska, Dorian Bykowski, Nina Kozłowska, Basia Wyszyńska

 

zobacz Galeria zdjęć

 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU                                         22 grudnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W najbliższych dniach będziemy przeżywali uroczystość Narodzenia Pańskiego. W najbliższy wtorek przypada Wigilia i kolejne świąteczne dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem. Niech to będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że to Bóg wkracza w naszą historię i nadaje naszemu życiu wymiar Boży. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest ciągle pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze i nieustannie uzdalnia nas do niesienia Dobrej Nowiny innym.

2.     Zapraszamy we wtorek 24.XII. na mszę św.  o godzinie 9.00; Zwyczajem lat ubiegłych będzie sprawowana msza św. wspólna za zmarłych. Wspólna modlitwa i odwiedziny naszych bliskich zmarłych na cmentarzu będą swoistym zaproszeniem do wspólnoty wigilijnego stołu którzy od nas odeszli ;

3.     Liturgiczny obchód pamiątki narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy Świętej sprawowanej o północy z wtorku, 24 grudnia, na środę, 25 grudnia. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś spośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszą wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Nie podawajmy na wigilijny stół alkoholu, tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.

4.     Zapraszam do udziału w Pasterce w naszej parafialnej świątyni o północy.Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy być wierni tej tradycji. Radośnie i we wspólnocie uczcijmy przychodzącego Pana. Msze Święte w dzień Bożego Narodzenia i w drugi dzień świąt jak w każdą niedzielę.

5.     Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia. W naszym kościele okazja do przedświątecznej spowiedzi świętej dzisiaj i jutro w czasie mszy św. a w Wigilię przed poranną mszą sw.

6.     Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Polecamy tygodnik „Idziemy”;

7.     Solenizantów i jubilatów otaczamy serdeczną pamięcią i modlitwą.

8.     Informacje o tegorocznej kolędzie w I święto Bożego Narodzenia. Kolęda od piątku 27 grudnia;

9.     Podziękowanie: dla P Głąbów z Wichowa za ofiarowane choinki do Kościoła; p. Marioli Wałęza z mężem oraz grupie ministrantów, p. Jadzi Snopkowskiej z dziećmi z Wichowa, które przygotowały „Aniołki” do dekoracji żłóbka, p. Bogdanowi Suskiemu z synami Przemkiem i Michałem, p. Mirosławowi Trojanowskiemu z synem Igorem, p. Stanisławowi Tatarewiczowi z córką Martynką, p. Kościelnemu, ks. Sylwestrowi – Bóg zapłać; za przygotowanie dekoracji żłóbka;

 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU                                            15 grudnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dziś kończą się parafialne rekolekcje Adwentowe. Dziękujemy Bogu za dar tych świętych dni, za Jego Miłosierdzie okazane tym, którzy w spowiedzi odnowili swoją przyjaźń z Bogiem i bliźnimi; 

 

 dziękujemy ks. proboszczowi Krzysztofowi tegorocznemu rekolekcjoniście za wskazywanie dróg Pańskich; kapłanom posługującym w konfesjonałach, panu Organiście, panu Kościelnemu, liturgicznej służbie ołtarza, paniom, które nas żywiły. Dziękuję Parafianom, którzy uczestniczyli w rekolekcjach adwentowych;

2.     Przypomnę wczorajsze ogłoszenie o zgłaszaniu adresów osób starszych czy chorych pragnących przystąpić do spowiedzi i Komunii św. przed Bożym Narodzeniem. Do nich udam się w piątek 20 grudnia od 9.00;

3.     W tym tygodniu, od wtorku, rozpoczniemy okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszym Kościołem parafialnym, w którym uczymy się przyjaźni z Panem Bogiem, aby dalej w niej wzrastać, dojrzewać i dzielić się nią z innymi.

4.     Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu Świętego Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”.

5.     Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Rodzina jest pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego Kościoła.

6.     W najbliższy wtorek przypadają 83. urodziny papieża Franciszka – w osobistych modlitwach polecajmy jego osobę i posługę Bożej Opatrzności, aby prowadził bezpiecznie Kościół przez niespokojne współczesne czasy.

7.     Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu, które są do nabycia w naszym kościele.

8.     Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Polecamy tygodnik „Idziemy”;

9.     Solenizantów i jubilatów otaczamy serdeczną pamięcią i modlitwą.

10.We wtorek o 18.00 spotkanie AA w salce parafialnej; w środę o 17.30 w salce spotkanie Koła Biblijnego;

11.Szkolne Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie pod kierunkiem p. Jadwigi Snopkowskiej zaprasza do udziału w kiermaszu ozdób bożonarodzeniowych. 

 

 

 

 

 

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY            8 grudnia 2019

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Mimo przypadającej dziś drugiej niedzieli Adwentu, zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego, w Kościele w Polsce obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada 8 grudnia. Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta wiara zawsze towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w różny sposób, np. w naszej polskiej tradycji w tak chętnie śpiewanych „Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”.

2.     Dzisiejsza niedziela jest jednocześnie szczególnym – już dwudziestym z kolei – Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, uczyńmy to  przez złożone dziś ofiary na pomoc Kościołowi na Wschodzie;

3.     Z Maryją podążamy adwentową drogą, przygotowując się na przyjęcie niezwykłego daru – narodzenia Bożego Syna, naszego Odkupiciela, który na nowo otwiera nam bramy nieba. Nie zmarnujmy tego daru i w trosce o zbawienie własnej duszy wsłuchajmy się w to, co podpowiada nam służebnica Pańska. Pamiętajmy o codziennie sprawowanej w naszym kościele Mszy Świętej roratnej o godz. 16.30 i o adwentowej spowiedzi św.

4.     Rekolekcje adwentowe w naszej parafii rozpoczniemy w tym tygodniu; 13.XII- w piątek adwentowe rekolekcyjne spotkania będą miały dzieci w szkołach w Cypriance od 8.00 do 10.00 i w Wichowie od 10.15 do 12.00; w kościele I spotkanieo 17.00 dla dorosłych i młodzieży; II spotkanie adwentowe w sobotę - spowiedź od 9 .30 – msza św. o 10.00; o 11.30 spowiedź dla dzieci i osób starszych msza św. o 12.00 i po południu o 16.30 spowiedź i o 17.00 – roraty; Rekolekcje poprowadzi ks. proboszcz Krzysztof Kujawa ze Śmiłowic;

5.     Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćbyprzez zakup świec Caritasu, które są do nabycia w naszym kościele.

6.     Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Polecamy tygodnik „Idziemy”;

7.     Solenizantów i jubilatów otaczamy serdeczną pamięcią i modlitwą.

8.     We wtorek o 18.00 spotkanie AA w salce parafialnej; w środę o 17.30 w salce spotkanie Koła Biblijnego;

9.     Szkolne Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie pod kierunkiem p. Jadwigi Snopkowskiej zaprasza do udziału w kiermaszu ozdób bożonarodzeniowych. Ozdoby choinkowe: aniołki z gipsu i serwetek dzieci przygotowują własnoręcznie i ozdabiają wraz z opiekunem. Pozyskane w ten sposób środki finansowe uczniowie chcą przekazać w całości na rzecz misji w Rwandzie gdzie pracuje siostra misjonarka Weronika Popowska, która w czerwcu odwiedziła naszą parafię;

10.W dniu wczorajszym nasi ministranci wzięli udział w rejonowych rozgrywkach w piłkę nożną halową LSO. Grupa najstarszych ministrantów zajęła II miejsce, a młodsi miejsce czwarte. Gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej parafii. Tym samym zachęcamy chłopców, którzy pragną służyć przy ołtarzu Pana do zapisywania się u ks. Sylwestra na ministrantów. Ministranci i bielanki po mszach św. niedzielnych przed kościołem będą rozprowadzać tradycyjne sianko na stół wigilijny. Zebrane ofiary zostaną przekazane na wakacyjny wyjazd Liturgicznej Służby Ołtarza pod kierunkiem ks. Wikariusza;

 

 

 

W dniu wczorajszym 7 grudnia 2019 r. w Lipnie nasi ministranci wzięli udział w rejonowych rozgrywkach w piłkę nożną halową LSO. Grupa najstarszych ministrantów zajęła II miejsce, a młodsi miejsce czwarte. Gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej parafii. Tym samym zachęcamy chłopców, którzy pragną służyć przy ołtarzu Pana do zapisywania się u ks. Sylwestra na ministrantów.

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                                         1 grudnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary;

2.     Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

3.     Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu sprawować jedną Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Roraty. Do licznego udziału w Roratach, celebrowanych w naszym kościele codziennie o godz. 16.30, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćbyprzez zakup świec Caritasu, które już są do nabycia w naszym kościele.

4.     W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej od 16.00. Do chorych z posługą sakramentalną udamy się w piątek – ks. proboszcz od 9.00. – ks. prefekt od 11.00; Na progu Adwentu serdecznie zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty. W pierwszą sobotę w modlitwach polecajmy Matce Najświętszej naszych parafian, oddajmy się Jej Niepokalanemu Sercu.

5.     W przyszłą niedzielę, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

6.     Dziś pierwsza niedziela miesiąca. o 11.00 spotkanie modlitewne rodziców wraz z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św;

7.     Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Polecamy tygodnik „Idziemy”;

8.     Solenizantów i jubilatów otaczamy serdeczną pamięcią i modlitwą.

9.     We wtorek o 18.00 spotkanie AA w salce parafialnej; w środę o 17.30 w salce spotkanie Koła Biblijnego;

10.W przyszłym roku 12 i 13 maja 2020 r. organizujemy dwudniową pielgrzymkę do Wadowic, Częstochowy i Kalwarii Zebrzydowskiej; Zbiegnie się ona ze 100 leciem urodzin Karola Wojtyły/18 maja 1920 r./. Proszę chętnych o zapisywanie się w celu przygotowania tego wyjazdu /nocleg, zakwaterowanie, muzeum św. Jana Pawła itp./

11.Szkolne Koło Wolontariatu działająceprzy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowiepod kierunkiem p. Jadwigi Snopkowskiej zaprasza do udziału w kiermaszu ozdób bożonarodzeniowych. Ozdoby choinkowe : aniołki z gipsu i serwetek dzieci przygotowują własnoręcznie i ozdabiają wraz z opiekunem. Pozyskane w ten sposób środki finansowe uczniowie chcą przekazać w całości na rzecz misji w Rwandzie gdzie pracuje siostra misjonarka Weronika Popowska, która w czerwcu odwiedziła naszą parafię; 

12.Od następnej niedzieli /8 XII/ nasi ministranci i bielanki po mszach św. niedzielnych przed kościołem będą rozprowadzać tradycyjne sianko na stół wigilijny. Zebrane ofiary zostaną przekazane na wakacyjny wyjazd Liturgicznej Służby Ołtarza pod kierunkiem  ks. Wikariusza;

Adwent - oczekiwanie na przyjście Zbawiciela 
30 listopada 2019 r., źródło: www.ekai.pl

1 grudnia br. w Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.
 
Słowo “adwent” pochodzi z języka łacińskiego adventus, które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie hymnu Gloria nie jest wyrazem pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie hymnu anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Jezusa (Łk 2, 14).
 
Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym okresie akcent położony jest na Paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na końcu świata. Ostatni tydzień natomiast bezpośrednio przygotowuje do narodzenia Chrystusa, przez które Bóg wypełnia wszystkie obietnice złożone w historii.
 
Adwentowe czytania mszalne dotyczą, m.in. dramatycznych nawoływań proroków, którzy zachęcają do nawrócenia, podkreślają zbliżający się kres czasu i ostateczne nastanie Królestwa Bożego. Równocześnie jednak Kościół przypomina o nadziei, jaka wiąże się z paruzją, czyli ponownym przyjściem Chrystusa – w każdej Mszy św. padają słowa: “abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa”.
 
Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz z Maryją, czekają na wybawienie jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela.
 
Uczestnictwo dzieci w Mszach roratnich wiąże się ze zwyczajem podejmowania różnych dobrych postanowień na czas Adwentu. Dzieci często zapisują te postanowienia na kartkach, składanych następnie przy ołtarzu. Mają one wyrażać wewnętrzne przygotowanie do Bożego Narodzenia i chęć przemiany życia.
 
Z Roratami związany jest zwyczaj zapalania specjalnej świecy ozdobionej mirtem, nazywanej roratką. Symbolizuje ona Maryję, która jako jutrzenka zapowiada przyjście pełnego światła – Chrystusa.
 
Nazwa “roraty” pochodzi od pierwszego słowa łacińskiej pieśni na wejście śpiewanej w okresie Adwentu – Rorate coeli (Niebiosa, spuśćcie rosę).
 
Innym zwyczajem jest zawieszanie w kościele wieńca z czterema świecami oznaczającymi cztery niedziele Adwentu. Z upływem kolejnych tygodni zapala się odpowiednią liczbę świec. Świece i lampiony tak często używane w liturgii adwentowej wyrażają czuwanie. Nawiązują one do ewangelicznych przypowieści, m.in. o pannach mądrych i głupich. Światło jest też wyrazem radości z bliskiego już przyjścia Chrystusa.
 
W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako barwa powstała ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to, co duchowe i to, co cielesne, fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego, co boskie i tego, co ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu - tzw. Niedziela Gaudete (radujcie się). Obowiązuje w niej różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.
 
Adwent dzieli się na dwa podokresy, z których każdy ma odrębne cechy: pierwszy obejmuje czas od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, kiedy czytane są teksty biblijne, zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na końcu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem Sędzią; drugi okres Adwentu, od 17 do 24 grudnia, to bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia.

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA     24 listopada 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Pan Jezus wielokrotnie poucza nas o swoim królestwie, a przez swoje wcielenie urzeczywistnił słowa: „bliskie jest królestwo Boże”. Odnawiając nasze zawierzenie i uznając królewską godność Chrystusa, pragniemy na co dzień budować Jego królestwo prawdy, pokoju i zbawienia.

2.     W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. Jest jednocześnie pierwsza niedziela miesiąca. o 11.00 spotkanie modlitewne rodziców wraz z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św;

3.     Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Polecamy tygodnik „Idziemy”;

4.     Solenizantów i jubilatów otaczamy serdeczną pamięcią i modlitwą.

5.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Mariusza Urbaczewskiego z Chełmicy Małej; Wieczny odpoczynek…

6.     We wtorek o 18.00 spotkanie AA w salce parafialnej; w środę o 17.30 w salce spotkanie Koła Biblijnego;

7.     W przyszłym roku 12 i 13 maja 2020 r. organizujemy dwudniową pielgrzymkę do Wadowic, Częstochowy i Kalwarii Zebrzydowskiej; Zbiegnie się ona ze 100 leciem urodzin Karola Wojtyły/18 maja 1920 r./. Proszę chętnych o zapisywanie się w celu przygotowania tego wyjazdu /nocleg, zakwaterowanie, muzeum św. Jana Pawła itp./

8.     Dziś po mszy św. o 11.00 spotkanie Rady Parafialnej na plebanii podsumowujące funkcjonowanie parafii w mijającym roku;

 

 

GRATULACJE DLA ALICJI

 

 

 

 

23 listopada 2019 roku odbył się w Ślesinie finał XII Festiwalu Piosenki Religijnej „RYBA 2019”.

Jedną z laureatek tego festiwalu została Alicja Leśniewska z naszej parafii ze Świątkowizny, która zajęła II miejsce w kategorii dzieci. Gratulacje dla Alicji, jej Rodziców i p. Marka Kamińskiego, który przygotowywał Alicję do konkursu i jej akompaniował.

XII Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej „RYBA”

Miejsca w poszczególnych kategoriach:

Kategoria: SOLIŚCI DZIECI 1.Marianna Stefańska z Uniejowa 2.Alicja Leśniewska z Chełmicy Dużej 3.Wiktoria Kraska z Orchowa Wyróżnienie: Maja Marciszewska z Piotrkowa Kujawskiego

Kategoria: SOLIŚCI MŁODZIEŻ 1.Martyna Nowak z Dobrzejewic 2.Michał Kamiński z Lipna 3.Natalia Smolarz z Kramska

Kategoria: ZESPÓŁ DZIECIĘCY 1.Schola „Latorośl” z Piotrkowa Kujawskiego 2.Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Turku 3.Schola za Jezusem z Kłodawy

Kategoria: ZESPÓŁ MŁODZIEŻOWY 1. „Adagio” z Sieradza 2.Schola Brdów z Brdowa 3.Schola „Boże Nutki” z Sieradza Wyróżnienie: Schola Parafialna z Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Konina

 

 

 


 

 

 Śp. Ksiądz Biskup Senior

Bronisław Jan Maria Dembowski

Profesor doktor habilitowany
Wieloletni rektor kościoła św. Marcina w Warszawie
i kapelan Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
opiekun ruchu Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej

Biskup Włocławski w latach 1992-2003

zmarł zaopatrzony Sakramentami świętymi dnia 16 listopada 2019 roku,
przeżywszy lat 92, w kapłaństwie lat 66, w biskupstwie lat 27.

Przeniesienie ciała Zmarłego z siedziby Kurii Diecezjalnej Włocławskiej do katedry nastąpi
w piątek dnia 22 listopada o godz. 14.30,
po czym o godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza św. w Jego intencji.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w katedrze włocławskiej w sobotę 23 listopada o godz. 11.00,
po czym ciało Zmarłego zostanie złożone w krypcie Biskupów Włocławskich.

Biskup Włocławski
Włocławska Kapituła Katedralna

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                 17 listopada 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Komunikat w sprawie pogrzebu + śp. bpa Bronisława Dembowskiego;

2.     Przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocnił nas swoim słowem i Najświętszym Ciałem. Pomnażajmy w sercach dary Bożej łaski, aby wytrwale kroczyć drogami wiary, wiodącymi przez codzienne wyzwania i trudy.

3.     Za tydzień będziemy przeżywać uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

4.     Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Do nabycia nowy numer tygodnika „Idziemy”;

5.     Solenizantom i jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia wielu darów uproszonych za przyczyną świętych patronów.

6.     We wtorek o 18.00 spotkanie AA w salce parafialnej; w środę o 17.30 w salce spotkanie Koła Biblijnego;

7.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Stefana Czerskiego z Fabianek; Wieczny odpoczynek…

8.     W przyszłym roku 12 i 13 maja 2020 r. organizujemy dwudniową pielgrzymkę do Wadowic, Częstochowy i Kalwarii Zebrzydowskiej; Zbiegnie się ona ze 100 leciem urodzin Karola Wojtyły/18 maja 1920 r./. Proszę chętnych o zapisywanie się w celu przygotowania tego wyjazdu /nocleg, zakwaterowanie, muzeum św. Jana Pawła itp./

9.     W niedzielę 24 listopada po mszy św. o 11.00 spotkanie Rady Parafialnej na plebanii podsumowujące funkcjonowanie parafii w mijającym roku;

Podziękowanie dla Szkolnych Koł Caritas z naszej parafii...

 

 

 

 

W dniu 11 listopada 2019 r. z racji 101 rocznicy Niepodległej także w naszej świątyni parafialnej modliliśmy się za Ojczyznę podczas mszy św. o 11.00. Po mszy św. młodzież z Domu Kultury w Wichowie przygotowała program słowno-muzyczny przypominający trud tamtego pokolenia Polaków w tworzeniu zrębów Niepodległej. Na zakończenie uczestnicy wszyscy obecni w świątyni odśpiewali 4 zwrotki hymnu narodowego „Jeszcze Polska nie zginęła…”

 

 

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU           10 listopada 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dzisiejsza listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie i życie wieczne. Wspominając w tych dniach naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy, że również kresem naszych ziemskich dróg jest wieczna rzeczywistość.

2.     Obchodzimy dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. To okazja do szczególnej pamięci i modlitwy w intencji chrześcijan prześladowanych na całym świecie.

3.     Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy polecać Bożej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków na całym świecie. Msza Święta w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona jutro o godz.11.00; Młodzież z Domu Kultury z Wichowa pod kierunkiem p. Zdzisława Chełminiaka po mszy św o 11.00 zaprezentuje krótki program słownomuzyczny poświęcony Świętu Niepodległości;

4.     Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. Tygodnik Idziemy z artykułami o Niepodległej;

5.     Solenizantom i jubilatom składamy serdeczne życzenia obfitych Bożych darów.

6.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności +Izabella Politowska z Rachcina + śp. Ireneusz Marczewski z Łochocina; śp. Stanisław Urbaczewski z Rachcina; oraz śp. Daniela Przybyszewska z Wichowa /pogrzeb jutro o 13.30/Wieczny odpoczynek…

7.     W przyszłym roku 12 i 13 maja organizujemy dwudniową pielgrzymkę do Wadowic, Częstochowy i Kalwarii Zebrzydowskiej; Zbiegnie się ona ze 100-leciem urodzin Karola Wojtyły   /18 maja 1920 r./Zapisy już sią zaczęły. Proszę o podjęcie zapisywania się w celu przygotowania organizacji tego wyjazdu /nocleg, zakwaterowanie, muzeum św. Jana Pawła itp./

8.     W niedzielę 24 listopada po mszy św. o 11.00 spotkanie Rady Parafialnej na plebanii podsumowujące funkcjonowanie parafii w mijającym roku;

 TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU              3 listopada 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.

2.     Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Przypominamy o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego za zmarłych, za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych do 8 listopada włącznie, przy spełnieniu zwyczajnych warunków odpustu.

3.     Naszą modlitwę za zmarłych polecanych w wypominkach będziemy ofiarowali Panu Bogu w tygodniu po mszy św. o godz.16.30;

5.     Serdeczna życzenia kierujemy pod adresem jubilatów i solenizantów nowego tygodnia.

6.     Informacja dla Rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.- dziś w I niedziele miesiąca 3 listopada spotkanie poświęcone naszej pamięci o zmarłych/przynieśmy małe znicze, które zapalimy na grobach bliskich zmarłych i grobie ks. Antoniego Klimaszewskiego, budowniczego kościoła;

7.     Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie polecamy tygodnik „Idziemy”.

8.     Dziękuję za ofiary zbierane dziś w pierwszą niedzielę miesiąca na tacę gospodarczą;

9.     Dziękuję za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości Wszystkich Świętych w naszej parafii; ks. Prefektowi, panom Szafarzom, Panu Organiście i Panu Kościelnemu, Liturgicznej Służbie Ołtarza, p. Bogdanowi i Przemysławowi Suskim, panom z policji, pracownikom Zakładu komunalnego z p. Kierownikiem oraz wszystkim Parafianom i Gościom za wspólną modlitwę na cmentarzu;

 

W Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Chełmicy Dużej

była sprawowana Msza św. w intencji spoczywających na tutejszym  cmentarzu.

 

Foto w galerii

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA  27 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Chrystus, wstępując do nieba, obiecał swoim uczniom: „Oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończnia świata”. Szczególnym znakiem wypełnienia tych słów jest Boża obecność w naszej świątyni. Obchodząc dzisiaj dzień poświęcenia tego kościoła, dziękujmy Panu Bogu za miejsce, w którym obdarza nas swoimi łaskami, za posługujących w naszym kościele kapłanów oraz za wszystkich, którzy przyczyniają się do utrzymania i pięknego wyglądu kościoła.

2.     Zapraszamy do udziału w ostatnich w tym roku nabożeństwach różańcowych o godz. 16.30;

3.     W piątek będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych. Msza Święta w intencji zmarłych połączona z procesją zostanie odprawiona na cmentarzu o godz. 11.00;

4.     W sobotę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte o godz. 7.30. i 16.30 z różańcem i procesją wypominkową na cmentarz; Do chorych z Komunią św. udamy się od 9.00 w dzień zaduszny;

5.     W związku z listopadowymi uroczystościami prosimy o uporządkowanie grobów swoich bliskich. Przygotujmy także nasze serca. Okazja do spowiedzi św. podczas mszy św. o 16.30;

6.     Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga). Przez oktawę modlitw za zmarłych będziemy po mszy św. o 16.30 uczestniczyli w procesji wypominkowej na cmentarz i różańcu za zmarłych  

7.     Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Zgłaszanie wypominek jednorazowych, oktawalnych i na cały rok w kancelarii lub zakrystii;

8.     Podziękowanie dla Państwa Danuty i Lecha Śląskiewiczów z Chełmicy Dużej za ofiarowane w kolejnym już roku kwiaty do kościoła na Uroczystość Wszystkich świętych;

9.     Serdeczna życzenia kierujemy pod adresem jubilatów i solenizantów nowego tygodnia.

10.Informacja dla Rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.- w I niedziele miesiąca 3 listopada spotkanie poświęcone naszej pamięci o zmarłych/przynieśmy małe znicze, które zapalimy na grobach bliskich zmarłych i grobie ks. Antoniego Klimaszewskiego, budowniczego kościoła;

11.W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp.  Antoninę Zasowską - Wieczny odpoczynek…

12.Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie polecamy tygodnik „Idziemy”

13.We wtorek o 18.00 w salce parafialnej cotygodniowe spotkanie AA; we środę po mszy św. o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego;

14.Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy ofiarowali dar krwi na rzecz potrzebujących – Bóg zapłać;

15.Podziękowanie Opiekunce p. Róży Jaworskiej wraz z uczniami Szkolnego Koła Caritas ze szkoły podstawowej im Orła Białego w Cypriance za troskę o groby zapomnianych osób z historii naszego regionu.

 

 

 

 

 

 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU    20 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

2.     Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby misji.

3.     We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej o godz.16.30 oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.

4.     Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Zgłaszanie wypominek jednorazowych, oktawalnych i na cały rok w kancelarii lub zakrystii;

5.     Serdeczna życzenia kierujemy pod adresem jubilatów i solenizantów nowego tygodnia.

6.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Henrykę Lewandowską z Łochocina; śp. Henrykę Kawczyńską z Łochocina i śp. Annę Górską z Cyprianki; Wieczny odpoczynek…

7.     Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie polecamy tygodnik „Idziemy”

8.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej cotygodniowe spotkanie AA; we środę po mszy św. o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego;

9.     Dziś. po raz kolejny odbywa się zbiórka krwi na naszym terenie. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 10.00 do 14.30 przy kościele parafialnym św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji. Honorowe krwiodawstwo jest wybitnie szlachetnym i bezinteresownym darem na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Krew jest najbardziej poszukiwanym przez szpitale środkiem medycznym, którego nie można niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować. Zawsze jest jej za mało! Należy pamiętać, że osoby chcące oddać krew muszą okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty).

10.W Lipnie 27 października o godzinie 15.00 /niedziela/ w kinie „Nawojka” będzie wyświetlany film” Tajemnica Ojca Pio”. Bilety w cenie 10 zł;

11.Dziś liczenie uczestników niedzielnej mszy św, dla celów statystycznych;

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU13 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Tegoroczne przesłanie brzmi „Wstańcie, chodźmy…” Niosąc w sercach pamięć o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze Światowych Dni Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone wolontariuszom fundacji.

2.     W poniedziałek obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Nauczycieli i pracowników oświaty zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej i Różańca;

3.     Serdeczną myślą i modlitwą otaczamy rodziny przeżywające cierpnie z powodu utraty dziecka poczętego. W tej intencji modlić się będziemy we wtorek na mszy św.  o godz. 16.30;

4.     Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 16.30;

5.     Pracowników służby zdrowia otoczymy naszą modlitwą w dniu ich patrona, św. Łukasza, w piątek o godz. 16.30;

6.     W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny, który w tym roku będzie miał szczególny wymiar z racji trwającego nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. Przeprowadzimy także zbiórkę ofiar na wsparcie dzieła misyjnego Kościoła.

7.     Wszystkich jubilatów i solenizantów powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej.

8.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Barbarę Lewandowską.  Wieczny odpoczynek…

9.     Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie polecamy tygodnik „Idziemy”

10.We wtorek o 18.00 w salce parafialnej cotygodniowe spotkanie AA; we środę po mszy św. o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego;

11.We włocławskiej katedrze, dziś o godz. 18 odbędzie się wyjątkowy koncert z okazji 450-lecia Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej z Warszawy wykonają oratorium MESJASZ G.F. Händla. Organizatorzy serdecznie zapraszają na to wyjątkowe wydarzenie artystyczne wszystkich miłośników muzyki oratoryjnej i przyjaciół włocławskiej katedry. Wstęp na koncert jest wolny.

12.O zgłaszanie wypominek jednorazowych, oktawalnych i na cały rok prosimy w kancelarii lub zakrystii; ;

13. W dniu 20 października 2019 r. po raz kolejny odbędzie się zbiórka krwi na naszym terenie. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 1000 do 1430 przy kościele parafialnym św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji. Honorowe krwiodawstwo jest wybitnie szlachetnym bezinteresownym darem na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Krew jest najbardziej poszukiwanym przez szpitale środkiem medycznym, którego nie można niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować. Zawsze jest jej za mało! 

Należy pamiętać, że osoby chcące oddać krew muszą okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty).

 

 

 

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU6 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie św. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie po mszy św.  o godz. 16.30;

2.     Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

3.     W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodzić kolejny Dzień Papieski odbywający się w tym roku pod hasłem: Wstańcie, chodźmy! Tego dnia przeprowadzimy zbiórkę ofiar na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.    

4.     Wszystkich jubilatów i solenizantów powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej.

5.     Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie polecamy tygodnik „Idziemy”

6.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej cotygodniowe spotkanie AA; we środę po mszy św. o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego;

7.     Dziś w pierwszą niedzielę października na mszy św. o 11.00 poświęcenie różańców dzieciom I Komunii św. – prosimy Rodziców o zaopatrzenie dzieci w różańce i obecność z dziećmi; Proszę też o dostarczenie wypełnionych zgłoszeń do przyjęcia tego Sakramentu;

8.     We włocławskiej katedrze, w niedzielę 13 października o godz. 18 odbędzie się wyjątkowy koncert z okazji 450-lecia Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej z Warszawy wykonają oratorium MESJASZ G.F. Händla. Organizatorzy serdecznie zapraszają na to wyjątkowe wydarzenie artystyczne wszystkich miłośników muzyki oratoryjnej i przyjaciół włocławskiej katedry. Wstęp na koncert jest wolny.

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  29 września 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Zbliża się miesiąc modlitwy różańcowej. To szczególny czas nie tylko upraszania potrzebnych łask za przyczyną Matki Bożej, ale umocnienia naszej wiary przez rozważanie tajemnic z życia Chrystusa i Maryi Panny. Skorzystajmy z tego czasu łaski, jaki po raz kolejny daje nam PanBóg. Nabożeństwa różańcowe będę odbywały się w dni powszednie po mszy św. o 16.30 oraz w niedziele po mszy św. o godz. 16.00; Dlatego w tym tygodniu od wtorku 1 października zmiana godzin odprawianych popołudniowych mszy św.; Pierwsza msza św. o 16.30 następnie nabożeństwo różańcowe i druga msza św. o 17.30; Kancelaria parafialna od godziny 15.30 do 16.30;

2.     Z okazji rozpoczynającego się w tym tygodniu roku akademickiego pragniemy modlić się w intencji studentów i pracowników naukowych uczelni. .

3.     Październik będzie w Kościele powszechnym nadzwyczajnym miesiącem misyjnym Serdecznie zapraszamy do modlitwy za misje zwłaszcza podczas modlitwy różańcowej.

4.     W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Tradycyjne nabożeństwa według stałego porządku. Spowiedź św. w piątek w godz.16.00;

5.     W piątek od godz.9.00 a ks. wikariusz od 10.00 z kapłańską posługą odwiedzimy chorych.

6.     Drogich jubilatów i solenizantów naszej parafii zapewniamy o serdecznej pamięci i składamy najlepsze życzenia.

7.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Helenę Wilamowską. Pogrzeb w poniedziałek o 11.00; Wieczny odpoczynek…

8.     Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie polecamy tygodnik „Idziemy”

9.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej cotygodniowe spotkanie AA; we środę po mszy św. o 17,30 spotkanie Koła Biblijnego;

10.W sobotę 5 października pielgrzymka autokarowa do Świnic Warckich miejsca narodzin św. siostry Faustyny. Wyjazd o 7.30 – zebranie przed kościołem. Są jeszcze wolne miejsca. Opłata zależy od ilości jadących;

11.Za tydzień w pierwszą niedzielę października na mszy św. o 11.00 poświęcenie różańców dzieciom I Komunii św. – prosimy Rodziców o zaopatrzenie dzieci w różańce i obecność z dziećmi; Proszę też o dostarczenie wypełnionych zgłoszeń do przyjęcia tego Sakramentu;

12.Dziś w niedziele 29 września jesienne zebranie Rady Parafialnej po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej;

 

13.Do ogłoszeń duszpasterskich We włocławskiej katedrze, w niedzielę 13 października o godz. 18 odbędzie się wyjątkowy koncert z okazji 450-lecia Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej z Warszawy wykonają oratorium MESJASZ G.F. Händla. Organizatorzy serdecznie zapraszają na to wyjątkowe wydarzenie artystyczne wszystkich miłośników muzyki oratoryjnej i przyjaciół włocławskiej katedry. Wstęp na koncert jest wolny.

Koncert, pod patronatem biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, organizowany jest przez Kurię Diecezjalną Włocławską, a sponsorem głównym koncertu jest ANWIL SA.

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU           22 września 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Odczytana dzisiaj Ewangelia zachęca nas do refleksji nad naszym stosunkiem do dóbr doczesnych. Prawdziwa wolność serca, którą proponuje i ofiarowuje nam Chrystus, pozwala nam bezpiecznie korzystać z ziemskich dóbr, nie zatracając jednocześnie wrażliwości na drugiego człowieka i sprawy duchowe.

2.     Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkanie w niedziele po mszy św o godz. 9.00; dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. maja swoje cotygodniowe spotkania w niedzielę o 11.00; Prosimy o przychodzenie na mszę św, dziesięć minut przed 11.00;

3.     W tym tygodniu w poniedziałek wspominamy św. Pio z Pietrelciny, wytrwałego spowiednika i kierownika duchowego. Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty w naszej świątyni w dni powszednie od godz. 17.45.

4.     Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie polecamy tygodnik „Idziemy”

5.     Solenizantom i jubilatom życzymy wszelkiego błogosławieństwa i pogody ducha.

6.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Reginę Leśnikowską Wieczny odpoczynek…

7.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej cotygodniowe spotkanie AA; we środę po mszy św. o 18.30 spotkanie Koła Biblijnego;

8.     Na 5 października przygotowujemy pielgrzymkę autokarową do Świnic Warckich miejsca narodzin św. siostry Faustyny. Potrzebnych do wyjazdu jest jeszcze 8 osób; Chętnych prosimy o zgłaszanie się;

9.     Jesienne pilne zebranie Rady Parafialnej w niedziele 29 września po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej;

 

 

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       15 września 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

2.     Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z oferty wydawnictw i mediów katolickich. Polecamy lekturę prasy katolickiej. Nowy numer Tygodnika „Idziemy”;

3.     Na szczególny dzień modlitwy w intencji dzieci i młodzieży zapraszamy w święto św. Stanisława Kostki w środę 18 września o godz.18.00;

4.     W tym roku duszpasterskim rozpoczęliśmy przygotowania do sakramentów I Komunii św. i bierzmowania. Rodziców dzieci i młodzieży gorąco prosimy o otoczenie ich szczególną troską ma drodze życia sakramentalnego ;

5.     Wszystkich solenizantów i jubilatów zapewniamy o modlitewnej pamięci i składamy najlepsze życzenia.

6.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Krystynę Dutkiewicz Wieczny odpoczynek…

7.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej cotygodniowe spotkanie AA; we środę po mszy św. o 18.30 spotkanie Koła Biblijnego;

8.     5 października przygotowujemy pielgrzymkę autokarową do Świnic Warckich miejsca narodzin św. siostry Faustyny. Chętnych prosimy o zgłaszanie się;

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU8 września 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan. W Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła – Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego stawiania Bożych spraw na pierwszym miejscu.

2.     Dziś o 11.00 pierwsze spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującym i się do I Komunii św.

3.     Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy naszą szczególną modlitwą i pamięcią otaczamy wszystkich, którzy z różnych przyczyn opuścili swoją ojczyznę, a szczególnie naszych krewnych, przyjaciół i parafian przebywających na emigracji.

4.     Nabożeństwa fatimskie odprawiane od mają w naszej parafii są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie i słowa w Fatimie. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie w piątek o godz. 18.30;

5.     W związku z przygotowaniami do modlitewnego wydarzenia „POLSKA POD KRZYŻEM” w dniu 14 września serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dekanalnej pieszej pielgrzymce do Kruszyna z pod Krzyża na Tamie Włocławskiej - wyjście 14 września o 7.30– powrót indywidualny po wydarzeniach; Zapisy z podaniem imienia i nazwiska oraz peselu w celu ubezpieczenia uczestników do 10 września w kancelarii lub telefonicznie;

6.     Parafian, którzy nie będą uczestniczyć w modlitewnym spotkaniu w Kruszynie zapraszamy do solidarnej modlitwy pod Krzyżem znakiem naszego zbawiania w naszej świątyni parafialnej. Rozpoczniemy Adoracją Najśw. Sakramentu o 19.00; śpiewem pieśni ku czci Krzyża św. z udziałem Grupy młodzieży śpiewającej pod kierunkiem p. Zdzisława Chełminiaka;, Msza Święta o godz. 19.30 a zakończenie Apelem Jasnogórskim po mszy św. o godzinie 20.30;

7.     Początek roku szkolnego skłania nas do wytężonej modlitwy w intencji dzieci i młodzieży. W przyszłą niedzielę rozpocznie się w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania.

8.     Najbliższa niedziela to także Dzień Środków Społecznego Przekazu.

9.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej cotygodniowe spotkanie AA; we środę po mszy św. o 18.30 spotkanie Koła Biblijnego;

10.Polecamy lekturę prasy katolickiej. Nowy numer Tygodnika „Idziemy”;

11.Solenizantów i jubilatów pierwszych wrześniowych dni polecamy opiece patronów i życzliwości najbliższych.

12.5 października przygotowujemy pielgrzymkę autokarową do Świnic Warckich miejsca narodzin św. siostry Faustyny. Chętnych prosimy o zgłaszanie się;

 

3 września 2019 r. Całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu jako dar Jezusa Eucharystycznego dla  mieszkańców parafii Chełmica Duża;

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   1 września 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W dzisiejszą niedzielę wspominamy ofiary II wojny światowej. Obchodząc 80. rocznicę niemieckiej agresji na Polskę, dziękujemy Bożej Opatrzności za polskich bohaterów i ostateczne ocalenie naszej ziemskiej Ojczyzny.

2.     Dobiegł końca czas wakacji. Dziękując Panu Bogu za wypoczynek, pragniemy Jemu zawierzać czas nowego roku szkolnej i katechetycznej pracy.

3.     We wtorek 3 września przypada w naszej parafii całodniowa doroczna Adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach adoracji ogólno-diecezjalnej. Rozpoczęcie mszą św. o godzinie 9.00 po mszy św. okazja do spowiedzi; o 15.00 Koronka do miłosierdzia Bożego; spowiedź dla dzieci i młodzieży na rozpoczęcie roku szkolnego od 17.00. Zakończenie adoracji mszą św. o 18.00;

4.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej cotygodniowe spotkanie AA; we środę po mszy św. o 18.30 pierwsze powakacyjne spotkanie Koła Biblijnego;

5.     Pierwszy piątek miesiąca przeżyjemy w duchu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. Msza wotywna ku czci Bożego Serca o godz. 18.00. Spowiedź św. w piątek w godz. od 17.00; Do chorych z posługą sakramentalną w I piątek od 9.00 a ks. prefekt od 10.00;

6.     Niepokalane Serce Maryi uczcimy w pierwszą sobotę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 18.30. Po Mszy Świętej zapraszamy na spotkanie członków Kół Różańcowych naszej parafii. 

7.     Ks. Sylwester zaprasza wszystkich ministrantów oraz Bielanki /Dziewczęcą Służbę Maryi/ na spotkanie w czwartek o godzinie 19.00 w salce parafialnej.

8.     Spotkanie Rodziców i dzieci I Komunii św. w niedziele na mszy św. o 11.00;

9.     Polecamy lekturę prasy katolickiej. Nowy numer Tygodnika „Idziemy”;

10.W związku z przygotowaniami do modlitewnego wydarzenia w dniu 14 września serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dekanalnej pieszej pielgrzymce do Kruszyna z pod Krzyża na Tamie Włocławskiej - wyjście 14 września o 7.30– powrót indywidualny po wydarzeniach; Zapisy z podaniem imienia i nazwiska oraz peselu w celu ubezpieczenia uczestników do 10 września w kancelarii lub telefonicznie;

11.Solenizantów i jubilatów pierwszych wrześniowych dni polecamy opiece patronów i życzliwości najbliższych.

12.Trwają praceremontowe na kaplicy pogrzebowej związane z nowym pokryciem dachu i remont wnętrza, czekamy na montaż nowych drzwi wejściowych do kaplicy, wykonanie schodów, i elewacji w miejscu wejścia oraz konserwację agregatu chłodniczego;

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU     25 sierpnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.   Ostania niedziela sierpnia, kończący się czas wakacji i urlopów przynaglają nas do wdzięczności za wszelkie Boże dary, które stały się naszym udziałem w minionych miesiącach. Pamiętajmy o uwielbieniu dobrego Boga w naszych osobistych modlitwach.

2.   W poniedziałek 26 sierpnia przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Msze Święte o godz. 7.30;18.00 i 18.30;

3.   W niedzielę 1 września o godzinie 11.00 Msza Święta z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego dla dzieci a dla młodzieży o 9.00; Błogosławieństwo przyborów szkolnych dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej podczas Mszy Świętej o 11.00;

4.   Apel ks. Biskupa „Stańmy pod Krzyżem Pana”

5.   Apel Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do rodziców i prawnych opiekunów: Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

6.   Zachęcamy do lektury wakacyjnych numerów tygodnika „Idziemy”.

7.  Solenizantów i jubilatów tygodnia powierzamy opiece Matki Bożej Częstochowskiej.

8.   Trwają prace remontowe na kaplicy pogrzebowej; m.in. wymiana dachu i remont wnętrza oraz agregatu chłodniczego;

9.  W niedzielę 1 wrzesnia o godzinie 12.30 rozpocznie się Msza sw. dziękczynna z tegoroczne zbiory żniwne w ramach uroczystości powiatowo- gminno – parafialnych dożynek; Zapraszamy do uczestniczenia w dziękczynieniu Parafian, Gości, delegacje z poszczególnych miejscowości z wieńcami żniwnymi i chlebem. Starostami tegorocznych dożynek są p. Krzyżanowska z Kulina i p. Łukasz Kozłowski z Chełmicy Dużej;

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                 18 sierpnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

1.     Przesłanie liturgii Słowa uświadamia nam, że wierność Bogu może często stać w opozycji do świata. Bycie konsekwentnym w wierze i obrona wartości chrześcijańskich napotykają opór. Jednocześnie, jak przypomina nam fragment z Księgi Jeremiasza, nasze życie jest w ręku Boga, który troszczy się o swoje wierne sługi. Z nową odwagą trwajmy przy Ewangelii i Kościele.

2.     Apel ks. Biskupa „Stańmy pod Krzyżem Pana”

3.     Zachęcamy do lektury wakacyjnych numerów tygodnika „Idziemy”.

4.     Solenizantom i jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia i zapewniamy o pamięci przed Panem.

5.     Trwają prace remontowe na kaplicy pogrzebowej. Będzie to całkowita wymiana dachu i remont wnętrza;

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU            11 sierpnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.        Gotowość na przyjście Pana, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, nie może napawać nas lękiem i niepokojem. Najlepszym jej znakiem jest pełne entuzjazmu zaangażowania w życie Kościoła oraz stan łaski uświęcającej. Wykorzystajmy czas wakacyjnego odpoczynku także na budowanie głębokiej więzi z Chrystusem i Jego Kościołem.

2.        Sierpniowy miesiąc, naznaczony licznymi pielgrzymami do maryjnych sanktuariów, zwłaszcza na Jasną Górę osiąga swój punkt kulminacyjny w zbliżających się uroczystościach Wniebowzięcia NMP oraz Matki Bożej Częstochowskiej.

3.        W tym tygodniu przypada 13. dzień miesiąca. Zapraszamy do udziału w modlitwie ku czci Matki Bożej Fatimskiej we wtorek o godz.18.30 z procesją fatimską;

4.        W uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, 15 sierpnia, Msze Święte w naszym kościele według porządku niedzielnego. Przeżywana tego dnia rocznica bitwy warszawskiej będzie dla nas okazją do modlitwy za Ojczyznę o 11.00;

5.        Tradycyjne błogosławieństwo kwiatów i ziół w uroczystość Wniebowzięcia NMP podczas wszystkich Mszy Świętych.

6.        Trwa okres letniego wypoczynku. Msze Święte w naszym kościele według wakacyjnego porządku. Odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym gościom życzymy radość i pięknych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

7.        Zachęcamy do lektury wakacyjnych numerów prasy katolickiej tygodnika „Idziemy”.

8.        Solenizantów i jubilatów tygodnia polecamy orędownictwu Matki Bożej.

9.        Dziękuję za udział delegacji naszych parafian w pogrzebie śp. Ks. prob. Henryka Janiszewskiego w Sieradzu. Podziękowania kieruję na ręce p. Róży Jaworskiej, przew. Rady parafialnej.

10.      Rozpoczęły się prace remontowe na kaplicy pogrzebowej. Będzie to całkowita wymiana dachu i remont wnętrza;

11.      Tegoroczne dożynki odbędą się w niedzielę 1 września o 13.00 i będą miały charakter powiatowo- gminno - parafialny; W tym roku o przygotowanie uroczystości dożynkowej proszeni są mieszkańcy Chełmicy Dużej;

12.      Dziękuję tym rodzinom z naszej parafii, które przyjęły pielgrzymów z Działdowa. Serdeczne podziękowania dla p. dyr. Wiesławy Wyczachowskiej wraz z personelem za okazaną gościnność wobec pielgrzymów;

OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                  4 sierpnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

2 sierpnia w szpitalu we Włocławku po ciężkiej chorobie zmarł ks. Henryk Janiszewski. Miał 78 lat, w kapłaństwie przeżył 54 lata. Od 2013 roku przebywał na emeryturze. Jego ostatnią placówką proboszczowską była parafia Rychwał. Wcześniej pełnił funkcję proboszcza w parafiach Szpetal Górny (administrator), Przedecz i Chełmica Duża.
Pogrzeb odbędzie się w czwartek 8 sierpnia w Sieradzu. O godz. 11.30 w Bazylice Wszystkich Świętych zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa, której będzie przewodniczył ks. bp Wiesław Mering. Następnie kondukt uda się na cmentarz komunalny w Sieradzu przy ul. ks. Brzezińskiego, gdzie zmarły kapłan zostanie pochowany.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…

1.     Rozpoczynamy sierpień, który w Polsce jest miesiącem abstynencji. Kościół zachęca do powstrzymania się od napojów alkoholowych w duchu ofiary, dla kształtowania właściwych postaw młodego pokolenia, a także jako wyraz wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

2.     Trwa okres letniego wypoczynku. Msze Święte w naszym kościele według wakacyjnego porządku. Odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym gościom życzymy radość i pięknych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

3.     Dziś około 19.00 zatrzyma się na nocleg grupa Pielgrzymkowa z Działdowa w ramach pielgrzymki Lubawskiej. Dorocznym zwyczajem przyjmijmy pielgrzymów z chrześcijańską gościnnością.

4.     We wtorek wyrusza z Katedry pielgrzymka diecezji włocławskiej. Wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, zachęcamy do duchowej łączności z pielgrzymami. Niech Matka Boże wszystkim nam uprasza duchowych darów.

5.     We wtorek 6 sierpnia będziemy przeżywać święto Przemienienia Pańskiego. Zapraszamy do udziału w Eucharystii o godz. 18.00 i 18.30;

6.     Zachęcamy do lektury wakacyjnych numerów prasy katolickiej tygodnika „Idziemy”.

7.     Solenizantów i jubilatów polecamy opiece Bożej Opatrzności i życzliwości najbliższych.

8.     Tegoroczne dożynki odbędą się w niedzielę 1 września o 13.00 i będą miały charakter powiatowo- gminno - parafialny; W tym roku o przygotowanie uroczystości dożynkowej proszeni są mieszkańcy  Chełmicy Dużej ;

 

 2 sierpnia w szpitalu we Włocławku po ciężkiej chorobie zmarł ks. Henryk Janiszewski.

Miał 78 lat, w kapłaństwie przeżył 54 lata. Od 2013 roku przebywał na emeryturze. Jego ostatnią placówką proboszczowską była parafia Rychwał. Wcześniej pełnił funkcję proboszcza w parafiach Szpetal Górny (administrator), Przedecz i Chełmica Duża.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 8 sierpnia w Sieradzu. O godz. 11.30 w Bazylice Wszystkich Świętych zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa, której będzie przewodniczył ks. bp Wiesław Mering.

Następnie kondukt uda się na cmentarz komunalny w Sieradzu przy ul. ks. Brzezińskiego, gdzie zmarły kapłan zostanie pochowany.


Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…

SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU               28 lipca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Wraz z uczniami Chrystusa wypowiadamy dzisiaj słowa: „Panie, naucz nas modlić się”. Życie duchowe, które nieustanie próbujemy w nas rozwijać, jest bowiem nie tylko owocem naszych starań i wysiłków, ale nade wszystko darem samego Boga. Wierzymy, że przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocni w nas pragnienie modlitwy.

2.     W najbliższych dniach przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Tradycyjne nabożeństwa o stałej porze.

3.     Z powodu trwających wakacji najbliższe odwiedziny chorych z posługą duszpasterską w pierwszy piątek miesiąca – od 9.00 ks. proboszcz, także u tych których odwiedza ks. wikariusz.

4.     W czwartek 1 sierpnia wspominamy rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Za poległych w walce o wolność Ojczyzny zapraszamy na Mszę Świętą o godz.18.00;

5.     Wkrótce rozpoczynamy sierpień, który w Polsce jest miesiącem abstynencji. Kościół zachęca do powstrzymania się od napojów alkoholowych w duchu ofiary, dla kształtowania właściwych postaw młodego pokolenia, a także jako wyraz wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W pierwsza niedziele miesiąca sierpnia będziemy tradycyjnie gościli podczas mszy św. osoby pragnące podzielić się świadectwem wyzwolenia się z nałogu i życia w trzeźwości;

6.     Zbliża się czas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Wszystkich, którzy pragną podążać do stóp Jasnogórskiej Pani z pielgrzymką diecezjalna włocławską, prosimy o kontakt w kancelarii. Bliższe informacje na tablicy informacyjnej. 

7.     Solenizantów i jubilatów ogarniamy serdeczną modlitwą i życzymy wszelkich Bożych darów.

8.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Helenę Kucińska z Popowa   Wieczny odpoczynek…

9.     Na czas wakacji polecamy dobrą lekturę. Dziś do nabycia tygodnik „Idziemy”

 

SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                     21 lipca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Biblijny obraz Chrystusa przyjmującego zaproszenie do domu swoich przyjaciół: Marty, Marii i Łazarza jeszcze wyraźniej ukazuje nam Pana Boga, który pragnie być obecny w sercu i życiu każdego człowieka. Niech przez udział w dzisiejszej Eucharystii Pan Bóg zagości w naszych sercach.

2.     Trwa okres letniego wypoczynku. Msze Święte w naszym kościele według wakacyjnego porządku. Wszystkim odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym gościom życzymy radość i pięknych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

3.     W czwartek 25 lipca pragniemy uczcić Pana Boga w osobie Patrona naszej Parafii św. Jakuba podczas dorocznego ODPUSTU PARAFIALNEGO. Msze św.: o 9.00 –  :o 12.00.suma odpustowa, którą odprawi i Słowo Boże wygłosi ks. Wikariusz Sylwester Malczyk; i o 16.00; Na zakończenie uroczystości odpustowej będzie miała miejsce PROCESJA EUCHARYSTYCZNA WOKÓŁ NASZEJ ŚWIĄTYNI. Zapraszamy asystę, p. Strażaków, dziewczynki do sypania kwiatkami, ministrantów, bielanki i wszystkich parafian i Gości; Po mszy będziemy modlić się za wszystkich kierowców, powierzając ich opiece św. Krzysztofa. po mszach św. możliwość błogosławieństwa pojazdów;

4.     Zbliża się czas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Wszystkich, którzy pragną podążać do stóp Jasnogórskiej Pani z pielgrzymką diecezjalna włocławską, prosimy o kontakt w kancelarii. Bliższe informacje na tablicy informacyjnej. 

5.     W lipcu i sierpniu w soboty na czas wakacji kancelaria parafialna nieczynna/.

6.     Na czas wakacji polecamy dobrą lekturę. Dziś do nabycia tygodnik „Idziemy”

7.     Solenizantów i jubilatów nowego tygodnia powierzamy opiece świętych patronów, życząc spełnienia wszelkich dobrych marzeń i planów.

 

PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU    14 lipca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.

 2. Zbliża się czas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Wszystkich, którzy pragną podążać do stóp Jasnogórskiej Pani, prosimy o kontakt z księdzem wikariuszem. Bliższe informacje na tablicy informacyjnej.  

 3. W lipcu i sierpniu Mszy Świętych we Wichowie i Rachcinie nie będzie. Kancelaria parafialna będzie czynna od poniedziałku do piątku od 16.30 do 17.45 /w soboty na czas wakacji kancelaria parafialna nieczynna/.;

 4. Na czas wakacji polecamy dobrą lekturę. Dziś do nabycia tygodnik „Idziemy”

 5. Solenizantów i jubilatów nowego tygodnia powierzamy opiece świętych patronów, życząc spełnienia wszelkich dobrych marzeń i planów.

CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                         7 lipca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.        Radość spotkania z Chrystusem podczas niedzielnej Eucharystii rozpala serca wierzących nową gorliwością w podążaniu drogami wiary. Niech wolny od wielu codziennych obowiązków czas wakacji i urlopów pozwoli nam jeszcze głębiej przeżywać spotkania z Panem.

2.        W lipcu i sierpniu Mszy Świętych we Wichowie i Rachcinie nie będzie. Kancelaria parafialna będzie czynna od poniedziałku do piątku od 16.30 do 17.45 /w soboty na czas wakacji kancelaria parafialna nieczynna/.;

3.        Do nabycia tygodnik „Idziemy”

4.        W tym tygodniu przypada 13. dzień miesiąca. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej Fatimskiej odprawimy w sobotę o godz.18.30;

5.        Po raz kolejny podjęliśmy wyzwanie jakim jest zbiórka krwi, która odbędzie się przy parafii św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej dziś 07. 07. 2019 roku. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 1000 do 1430. W okresie urlopowym duża liczba wypadków komunikacyjnych, zwiększa zapotrzebowanie na krew. Dzieje się tak ponieważ często osobom poszkodowanym w wypadkach jest ona przetaczana. Wciąż liczną grupę poszkodowanych stanowią tutaj dzieci. Niestety wakacje zmniejszają aktywność krwiodawców. Głównie są spowodowane przez wakacyjne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, często do miejscowości, w których nie ma placówek krwiodawstwa, ograniczają możliwość oddawania krwi.

7.        Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitych darów i opieki Bożej Opatrzności.

8.        Do wieczności Bóg powołał śp. Wandę Czekalską ze Świątkowizny… RIP

TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                    30 czerwca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Witamy w naszej parafii ks. Sylwestra Malczyka którego dekretem ks. biskup skierował do pracy duszpasterskiej w naszej parafii;

2.     W lipcu i sierpniu Mszy Świętych we Wichowie i Rachcinie nie będzie. Kancelaria parafialna będzie czynna od poniedziałku do piątku od 16.30 do 17.45 /w soboty na czas wakacji kancelaria parafialna nieczynna/.;

3.     W pierwszy czwartek miesiąca Msza Święta dziękczynna za dar Eucharystii i kapłaństwa o godz. 18.00;

4.     Msza Święta wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy w I piątek o godz. 18.00 Spowiedź św. od godz.17.30;

5.     Odwiedziny duszpasterskie chorych w piątek od 9.00.

6.     W tym tygodniu do nabycia tygodnik „Idziemy”

7.     Solenizantów i jubilatów pierwszych dni lipca zawierzamy opiece Matki Bożej i świętych patronów.

8.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Józefa Szachewicza z Chełmicy Małej;. Wieczny odpoczynek…

9.     Po raz kolejny podjęliśmy wyzwanie jakim jest zbiórka krwi, która odbędzie się przy parafii św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej dnia 07. 07. 2019 roku. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 1000 do 1430. W okresie urlopowym duża liczba wypadków komunikacyjnych, zwiększa zapotrzebowanie na krew. Dzieje się tak ponieważ często osobom poszkodowanym w wypadkach jest ona przetaczana. Wciąż liczną grupę poszkodowanych stanowią tutaj dzieci. Niestety wakacje zmniejszają aktywność krwiodawców. Głównie są spowodowane przez wakacyjne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, często do miejscowości, w których nie ma placówek krwiodawstwa, ograniczają możliwość oddawania krwi.

 

 

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                     23 czerwca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Jak każdej niedzieli Pan Bóg obficie zastawia dla nas stół słowa i Eucharystii. Pozostając w klimacie uroczystości Bożego Ciała, pragniemy jeszcze głębiej wnikać w tajemnicę Boga, który pozostał z nami pod postaciami chleba i wina. Niech umocnieniu naszej wiary posłuży udział w wieczornych Mszach Świętych połączonych z procesją eucharystyczną wokół świątyni.

2.     W związku z dekretem ks. Biskupa Ordynariusza, który kieruje na studia uniwersyteckie do Francji ks. Dawida Matusiaka dziękujemy za 3 letnią posługę duszpasterską w naszej parafii życząc wielu sukcesów i satysfakcji w podejmowanych studiach. Szczęść Boże; W niedzielę 30 czerwca powitamy skierowanego pracy duszpasterskiej w naszej parafii ks. Sylwestra Malczyka

3.     W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze Święte tego dnia o godz. 18.00. Wszystkich, a zwłaszcza posługujących w naszej parafii księży polecamy modlitwom parafian.

4.     Z kolei w sobotę obchodzimy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Do szczególnego dziękczynienia za depozyt wiary przekazany nam przez Apostołów zapraszamy o godz. 9.00 i 18.00;

5.     Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Ojca składamy serdeczne życzenia i zawierzamy ojców opiece św. Józefa.

6.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W tym tygodniu szczególnie polecamy tygodnik „Idziemy”

7.     Solenizantów i jubilatów tygodnia otaczamy serdeczną myślą i darem modlitwy.

8.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Zofia Raniszewska z Chełmicy Małej i sp. Zdzisław Oliwkowski z Cukrowni; Wieczny odpoczynek…

9.     Po raz kolejny podjęliśmy wyzwanie jakim jest zbiórka krwi, która odbędzie się przy parafii św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej dnia 07. 07. 2019 roku. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 1000 do 1430. W okresie urlopowym duża liczba wypadków komunikacyjnych, zwiększa zapotrzebowanie na krew. Dzieje się tak ponieważ często osobom poszkodowanym w wypadkach jest ona przetaczana. Wciąż liczną grupę poszkodowanych stanowią tutaj dzieci. Niestety wakacje zmniejszają aktywność krwiodawców. Głównie są spowodowane przez wakacyjne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, często do miejscowości, w których nie ma placówek krwiodawstwa, ograniczają możliwość oddawania krwi.

     Modlitwy ekspiacyjne za profanacje obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej;

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY                                                            16 czerwca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga. Jej wielkość przerasta nasze umysły, ale jednocześnie budzi zaufanie. Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, powierzając w ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga.

2.     W czwartek Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Z wdzięcznością za obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina wyruszymy w tradycyjnej procesji eucharystycznej ulicami naszej parafii. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w procesję wszystkich parafian oraz grupy duszpasterskie. Centralna uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 11.00 po której wyruszy procesja. W związku z tym zwracam się z prośbą  o przygotowanie ołtarza pierwszego /w bramie posesji p. Kozłowskich - mieszkańców Zbytkowa/; o przygotowanie ołtarza drugiego, / w miejscu dawnego kościoła/, mieszkańców Cyprianki; o przygotowanie ołtarza trzeciego/ przy bramie cmentarza/ - mieszkańców Łochocina, o przygotowanie ołtarza czwartego - /przy figurze Serca Jezusowego na placu kościelnym/ mieszkańców Popowa i Karasiewa; Proszę o przygotowanie się asysty, proszę Panów Strażaków o zapewnienie bezpieczeństwa procesji i poprowadzenie asysty, dzieci do sypania kwiatkami pod kierunkiem pań Katechetek, ministrantów, Bielanki oraz wszystkich parafian pragnących oddać cześć Jezusowi Eucharystycznemu w procesji Bożego Ciała;

3.     Podczas trwania tzw. oktawy uroczystości Bożego Ciała Msza Święta z procesją wokół kościoła codziennie o godz. 18.00;

4.     W przyszłą niedzielę obchodzimy Dzień Ojca. Do szczególnej modlitwy za ojców zapraszamy podczas mszy św. o 11.00;

5.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Uwadze szczególnie polecamy tygodnik „Idziemy”

6.     Jubilatom i solenizantom nowego tygodnia niech obficie błogosławi Bóg w Trójcy Jedyny.

7.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Sabina Cicha z Fabianek; Wieczny odpoczynek…

8.     Wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszamy do modlitwy podczas nabożeństw czerwcowych w tygodniu o godz.18.00 oraz w niedziele o godz. 16.00;

9.     We środę 19 czerwca o godzinie 11.00 odbędą się uroczystości 50 lecia święceń kapłańskich biskupa Stanisława Gębickiego oraz dzień Imienin biskupa Ordynariusza Wiesława Meringa. Pamiętajmy w naszych modlitwach w intencji Pasterzy.

10.We środę także zakończenie roku szkolnego. Msza św. dziękczynna  dla dzieci i młodzieży w niedzielę o 11.00 .

 

 

 

 

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO                                                   9 czerwca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Obietnica zmartwychwstałego Chrystusa wypełniła się. Zebrani w Wieczerniku Apostołowie otrzymują Ducha Świętego, który po wniebowstąpieniu Chrystusa będzie strzegł Kościoła i prowadził go na spotkanie z Mistrzem na końcu dziejów. Od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół odkrywa swoje misyjne posłannictwo i głosi Dobrą Nowinę aż po krańce ziemi.

2.     Dzisiejsza uroczystość kończy okres Wielkanocy. Przypominamy jednocześnie, że czas Komunii św. wielkanocnej tradycyjnie jest liczony od Środy Popielcowej do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, czyli do przyszłej niedzieli. Zachęcamy tych, którzy z różnych powodów w tym czasie jeszcze nie wypełnili trzeciego przykazania kościelnego, aby skorzystali z sakramentu pokuty i zjednoczyli się z Chrystusem w Eucharystii.

3.     Wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszamy do modlitwy podczas nabożeństw czerwcowych w tygodniu o godz.18.00 oraz w niedziele o godz. 16.00;

4.     W poniedziałek obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Msza Święta w intencji papieża, Kościoła powszechnego oraz naszej diecezji i parafii zostanie odprawiona o godz.18.00;

5.     W tym tygodniu przypada 13. dzień miesiąca. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej Fatimskiej odprawiamy w czwartek o godz.18.00;

6.     W czwartek 13 czerwca obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech udział w wieczornej Mszy Świętej będzie okazją do modlitwy za kapłanów, o nowych kapłanów oraz duchowym przygotowaniem do uroczystości Bożego Ciała.

7.     W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Trójcy Świętej. Jest to jednocześnie dzień pierwszej Komunii św. w naszej parafii. W tym roku do Pierwszej Komunii sw, przystępuje 23 dzieci; Termin spotkań praktycznych dla dzieci I Komunii św. 11 czerwca godzina 16.00; Spowiedź dla dzieci I Komunii św. i Rodzin w sobotę o 10.00;

8.     Matce Kościoła polecamy wszystkich solenizantów i jubilatów nowego tygodnia.

9.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności +Jadwiga Zalewska z Cyprianki; Wieczny odpoczynek…

10.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia tygodnik „Idziemy”

11.Zbliża się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W związku z tym zwracam się z prośbą  o przygotowanie ołtarza pierwszego /w bramie posesji p. Kozłowskich - mieszkańcy Zbytkowa/; o przygotowanie ołtarza drugiego, / w miejscu dawnego kościoła/, mieszkańców Cyprianki; o przygotowanie ołtarza trzeciego/ przy bramie cmentarza/ - mieszkańców Łochocina, o przygotowanie ołtarza czwartego - /przy figurze Serca Jezusowego na placu kościelnym/ mieszkańców Popowa i Karasiewa; Proszę o przygotowanie się asysty, proszę Panów Strażaków o zapewnienie bezpieczeństwa procesji i poprowadzenie asysty, dzieci do sypania kwiatkami pod kierunkiem pań Katechetek, ministrantów , Bielanki oraz wszystkich parafian pragnących oddać cześć Jezusowi Eucharystycznemu w procesji Bożego Ciała;

12.We środę po mszy św. o 18.30 modlitewne spotkanie Koła Biblijnego;

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE                                                 2 czerwca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił do nieba. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół celebruje dzisiaj. Chrystus wstępuje do chwały Ojca, aby powrócić na końcu czasów.

2.     Trwamy w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego. Nowenna przygotowująca nas do tej uroczystości odprawiana jest codziennie na zakończenie Mszy Świętej o godz.18.00;

3.     Czerwiec to tradycyjnie miesiąc szczególnego kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Cześć Bożemu Sercu będziemy oddawali podczas nabożeństw czerwcowych w tygodniu o godzinie 18.00 oraz w niedziele o godz. 16.00;

4.     W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Zachęcamy do czwartkowej modlitwy o powołania o godz.18.00 oraz do udziału we Mszy wynagradzającej Bożemu Sercu w piątek o godz. 18.00. Spowiedź piątkowa od godz. 17.30; do chorych udamy się w I piątek od 9.00;

5.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia tygodnik „Idziemy”;

6.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Irena Witkowska z Cukrowni i +Zenon Gabryszewski z Cyprianki; Wieczny odpoczynek…

7.     Terminy spotkań praktycznych dla dzieci I Komunii św. 5 czerwca – godzina 16.00 i 11 czerwca godzina 16.00; sprzątanie kościoła przed I komunią sw. w sobotę 8 czerwca od 9.00;

8.     We środę po mszy św. o 18.30 modlitewne spotkanie Koła Biblijnego;

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY                              26 maja 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     W kolejną niedzielę Wielkanocy usłyszeliśmy obietnicę posłania uczniom Ducha Świętego.. Przygotujmy się na przyjęcie darów Ducha Świętego poprzez odprawienie nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, którą rozpoczniemy w najbliższy piątek.

2.     W dzisiejszej modlitwie szczególnie pamiętamy o naszych matkach z okazji ich święta. Niech Najświętsza Maryja Panna, wzór macierzyńskiego serca, nieustannie wyprasza potrzebne dary, a wdzięczność i miłość najbliższych zawsze radują Wasze serca.

3.     Powoli dopełnia się czas wielkanocnej radości. Przypominamy wiernym o przykazaniu kościelnym, wynikającym z troski o nasze duchowe dobro, które mówi:„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.”.

4.     Zapraszamy do udziału w ostatnich już w tym roku nabożeństwach majowych. Od poniedziałku do środy będziemy modlili się o urodzaje i za kraje głodujące. Dni Krzyżowe z nabożeństwem przy figurze Serca Jezusowego – we Wichowie poniedziałek godzina 19.15; w Rachcinie przy figurze Matki Bożej we wtorek o 19.15 i we środę przy Figurze Matki Bożej w Cypriance też o 19.15;

5.     W piątek, na zakończenie maryjnego majowego miesiąca, oddamy cześć Matce Bożej, obchodząc święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W sobotę Msza Święta ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 18.00;

6.     Wszystkie dzieci naszej parafii z okazji Dni Dziecka zawierzymy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa podczas pierwszego nabożeństwa czerwcowego w sobotę po mszy św. o godz. 18.00;

7.     Dziś na sumie Rocznicowa Komunia św. a dla dzieci I komunii św. poświęcenie książeczek do nabożeństwa; Terminy spotkań praktycznych dla dzieci I Komunii św. : 30 maja – godzina 16.00 5 czerwca – godzina 16.00 i 11 czerwca godzina 16.00; sprzątanie kościoła przed  I komunią sw. w sobotę 8.06 od 9.00;

8.     W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.

9.     Solenizantów i jubilatów otaczamy naszą życzliwością i powierzamy opiece Matki Bożej.

10.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia tygodnik „Idziemy”;

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY                      19 maja 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Trwają nabożeństwa majowe. Zapraszamy do modlitwy codziennie wieczorem po mszy św. o godz. 17.30.

2.     Uroczystość święceń kapłańskich w naszej diecezji odbędzie się 9 czerwca w katedrze włocławskiej. Modlitewnej pamięci parafian polecamy tegorocznych 4 kandydatów do kapłaństwa.

3.     W następną niedziele 26 maja odbędzie się w naszej parafii Rocznicowa Komunia św. na mszy św. o 11.00; Przygotowawcze spotkanie we czwartek o godzinie 16.00 w kościele – spowiedź dla dzieci rocznicowej Komunii św. i rodziców w sobotę 25 maja o godz. 10.30;

4.     W piątek przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. Papież Benedykt XVI ustanowił to wspomnienie dniem modlitwy za Kościół w Chinach. Odpowiedzmy na ten apel papieża. W tej intencji odprawimy nabożeństwo majowe.

5.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia tygodnik „Idziemy”;

6.     Wstawiennictwu Pani Loretańskiej polecamy wszystkich solenizantów i jubilatów nowego tygodnia.

7.     Dwudniowa pielgrzymka 24 osób z naszej parafii w miniony poniedziałek i wtorek odwiedziła w Działdowie obóz zagłady i sanktuarium męczeństwa bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego konsekratora naszej świątyni parafialnej, następnie udaliśmy się do Gietrzwałdu miejsca objawień Matki Bożej a następnego dnia do sanktuarium Maryjnego Ziemi Warmińskiej w Świętej Lipce zwanego Częstochową Północy. Do wieczności odszedł śp. Jan Gryczewski z Popowa. Pogrzeb w poniedziałek o 15.00; RIP

8.     W tym tygodniu planowane jest czyszczenie rynien wokół całego kościoła.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY                12 maja 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Niedziela Dobrego Pasterza ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie wszystkich, których powierza Mu Bóg Ojciec. Szczególnym znakiem tej pasterskiej miłości są sakramenty św., których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom i ich następcom. Dzisiejsza niedziela jest szczególną okazją do modlitwy o dobrych pasterzy – gorliwych i świętych kapłanów oraz o powołania do życia konsekrowanego. Dzisiejsze nabożeństwo majowe po mszy św. o godz. 16.00 ofiarujemy w tej właśnie intencji.

2.     Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Troskę o nowe powołania wyraźmy w tym tygodniu poprzez uczestnictwo w nabożeństwach majowych i osobistą modlitwę.

3.     Dnia 13 maja rozpoczynamy czas nabożeństw fatimskich, nawiązujących do objawień Matki Bożej w Fatimie. Są one odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Nabożeństwa fatimskie odprawiamy 13.  dnia miesiąca od maja do października.

4.     Solenizantów i jubilatów zawierzamy opiece Chrystusa Dobrego Pasterza.

5.     Do nabycia tygodnik świąteczny „Idziemy”;

6.     Drogich solenizantów i jubilatów polecamy opiece świętych patronów i życzliwej modlitwie parafian.

7.     Spotkanie osób udających się na pielgrzymkę 13 i 14 maja br. do Gietrzwałdu, św. Lipki dziś w niedzielę po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej;

8.     Ks. Dawidowi, Paniom katechetkom, p. Organiście, p. Kościelnemu, LSO, młodzieży zaangażowanej w przygotowanie liturgii w czasie udzielania sakramentu bierzmowania, Rodzicom młodzieży bierzmowanej i bierzmowanym – Bóg zapłać;

9.     Odbiór ubranek dla dzieci I komunii św. w niedziele 19 maja po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej;

 

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY            5 maja 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.   Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa staje się naszym udziałem dzięki świadectwom przekazanym nam na kartach Nowego Testamentu. Rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Biblijny jest dla nas zachętą do częstszego sięgania po Pismo Święte, które jest niewyczerpanym źródłem mądrości i przewodnikiem na drogach wiary.

2.   Z okazji Tygodnia Biblijnego zapraszamy Uczestników Kręgu Biblijnego do udziału w nabożeństwie słowa Bożego w środę po mszy św. o godz. 18.30:

3.   Przez cały Tydzień Biblijny pragniemy jako parafialna wspólnota pochylić się nad fragmentami Księgi/ Ewangelii św. Jana.  Lektura i krótka medytacja słowa Bożego codziennie po Mszy Świętej o godz. 17.30;

4.   Rozpoczyna się czas tegorocznych egzaminów dojrzałości. Wszystkich maturzystów, ich rodziców i nauczycieli zachęcamy do modlitwy o dary Ducha Świętego;

5.   W środę przypada uroczystość św. Stanisława, patrona Polski. Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny oraz tych, którzy nosili imię św. patrona zostanie odprawiona o godz.17.30; Prosimy zgłaszać intencje do kancelarii lub zakrystii;

6.   Przez cały miesiąc gromadzimy się na nabożeństwach majowych. Zapraszamy do tej szczególnej maryjnej modlitwy codziennie po mszy św. o godz. 17.30; Zachęcamy do śpiewu litanii także przy kapliczkach na terenie parafii i w domach. 

7.   W przyszłą, czwartą niedzielę Wielkanocy, zwaną niedzielą Dobrego Pasterza, pragniemy modlić się w intencji o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.

8.   Dziś I niedziela miesiąca maja - po mszy św. o 11.00 spotkanie z rodzicami dzieci I komunii św. i dziećmi;

9.   Do nabycia tygodnik świąteczny „Idziemy”;

10.               Drogich solenizantów i jubilatów polecamy opiece świętych patronów i życzliwej modlitwie parafian.

11.               Sakrament bierzmowania w naszej parafii będzie udzielony w sobotę 11 maja na mszy św. o 11.00. Spowiedź dla bierzmowanych, świadków bierzmowania, rodziców w czwartek o godzinie 19.00;

12.               Spotkanie osób udających się na pielgrzymkę 13 i 14 maja br. do Gietrzwałdu, św. Lipki w niedzielę 12 maja po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej;

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY                                   28 kwietnia 2019

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699).

2.     Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchodów oktawy Wielkanocy. Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie koronki: „Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum” (akt Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 r.).

3.     Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas.

4.     Naszą modlitwą otaczamy dzisiaj wszystkich kierowców. Zachęcamy, aby każdą podróż rozpoczynać od modlitwy i wezwania orędownictwa św. Krzysztofa.

5.     Od środy 1 maja zapraszamy na nabożeństwa majowe ze śpiewem litanii loretańskiej po mszy św. o godz. 17.30; Zachęcamy do śpiewu litanii także przy kapliczkach na terenie parafii i w domach. 

6.     W piątek 3 maja przypada uroczystość NMP Królowej Polski. W intencji Ojczyzny modlić się będziemy szczególnie na mszy św. o 11.00; Dwadzieścia minut przed 11.00 młodzież z WDK w Wichowie pod kierunkiem p. Zdzisława Chełminiaka wystąpi z programem słowno – muzycznym poświęconym Matce Bożej i kolejnej rocznicy Konstytucji 3 – Maja; Przypadający pierwszy piątek miesiąca 3 maja spowiedź św. pół godziny przed mszami św.; Ponieważ jest to uroczystość, w najbliższy piątek nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

7.     Do nabycia tygodnik świąteczny „Idziemy”;

8.     Następna niedziela to I niedziela miesiąca maja - po mszy św. o 11.00 spotkanie z rodzicami dzieci I komunii św. i dziećmi;

9.     Sakrament bierzmowania w naszej parafii będzie udzielony w sobotę 11 maja na mszy św. o 11.00;

10.Jak każdego miesiąca, z posługą sakramentalną odwiedzimy chorych tym razem w sobotę 4 maja od godz.9.00;

11.Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu urodziny i imieniny składamy serdeczne życzenia.

12.W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Piotra Cackowskiego z Wichowa; Barbarę Szmit z Liska; Krystynę Lelewską z Cukrowni; Wieczny odpoczynek…

 

NIEDZIELA WIELKANOCNA                          21 kwietnia 2019

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Życzenia Wielkanocne Biskupa Włocławskiego i odezwa ks. Bp.

2.     Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.

3.     Msze Święte w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego oraz w Poniedziałek Wielkanocny według porządku świątecznego.

4.     Trwa nowenna przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy do jej odmawiania w oktawie Wielkanocy na zakończenie Mszy Świętej wieczornej.

5.     Solenizantów i jubilatów tygodnia polecamy opiece świętych patronów.

6.     Podziękowanie za przygotowanie tegorocznych Świąt paschalnych:

- ofiarodawcom i zbierającym za dar finansowy na kwiaty i dekorację Grobu Pańskiego;

- ks. Dawidowi, p. Marioli Wałęza z mężem za pomysł i dekorację Ciemnicy i Grobu Pańskiego;

- p. Bogdanowi Suskiemu z synem Przemysławem, p. Stanisławowi Tatarewiczowi, p. Tomaszowi Stępniakowi,  p. Kościelnemu, p. Organiście, szafarzom Komunii św. Lektorom i Lektorkom, Kantorkom, Bielankom, Ministrantom ; p. Mariuszowi Słomskiemu z małżonką za ofiarowanie zniczy do grobu ; Druhom Strażakom formacjom żeńskim i męskim z Łochocina , Wichowa, Cukrowni, Chełmicy Małej , Popowa i Rachcina; Paniom tworzącym asystę z Koła Kobiet z Łochocina, Rachcina, Chełmicy Cukrowni, Cyprianki - Zapusta;

- oraz wszystkim Parafianom i Gościom, którzy w tych dniach świąt Zmartwychwstania tworzyli wspólnotę modlitwy i wiary – Bóg zapłać;

7.     Do nabycia tygodnik świąteczny „Idziemy”;GRÓB PAŃSKI 2019NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ                           14 kwietnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski.

2.     Ostatnie nabożeństwo Gorzkich żali dziś o godz. 16.00;

3.     Spowiedź święta w Wielkim Tygodniu: od poniedziałku do środy w godz. 17.45 – 18.30;;

4.     W Wielki Czwarteko 10.00 w bazylice katedralnej  we Włocławku zostanie odprawiona Msza Święta Krzyżma świętego, natomiast w naszym kościele parafialnym Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynająca Święte Triduum Paschalne rozpocznie się o godz. 18.00; Podczas tej Mszy Świętej w procesji z darami wezmą udział dzieci przygotowujące się do I komunii św. oraz zostaną właczone do wspólnoty ministrantów nowi kandydaci i bielanki do Wspólnoty Służby Maryi; Po Mszy Świętej – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.

5.     W Wielki Piątek – adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 z odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego; Droga krzyżowa o godz. 17.30 – prosimy druhów Strażaków o poniesienie krzyża. Liturgia Męki Pańskiej o godz.18.00; Za udział w adoracji Krzyża i ucałowanie go podczas uroczystych obrzędów można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Na zakończenie liturgii Męki Pańskiej – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, śpiew Gorzkich Żali i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00; Druhów Strażaków prosimy o zaciągnięcie warty przy Bożym Grobie.

6.     W Wielki PiątekKomunii Świętej udziela się wiernym jedynie podczas liturgii Męki Pańskiej; W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa i post ścisły. Zachęcamy wiernych, aby zachowali wstrzemięźliwość także w Wielką Sobotę aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej. Rozpoczęcie nowenny do miłosierdzia Bożego w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie; Od 20.00 zapraszamy wspólnoty Koła Biblijnego, Żywego Różańca, ministrantów, Bielanki, młodzież i wszystkich chętnych do wspólnej adoracji;

7.     W Wielką Sobotę –adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 9.00 Zakończymy ją przed rozpoczęciem liturgii Wigilii Paschalnej o godz. 20.00; Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę w kościele od godz. 9.00 co pełną godzinę do godziny 13.00; Poświęcenie pokarmów w terenie według następującego planu: Rachcin – szkoła 9.00; Łochocin – remiza 10.00; Popowo – remiza 10.30; Wichowo – kaplica 11.00; Okazja do spowiedzi świętej dla tych, którzy przyjadą na święta w ostatniej chwili – podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w Wielki Piątek wieczorem;

8.     Wigilię Paschalną – stanowiącą apogeum Świętego Triduum Paschalnego – rozpoczniemy w Wielką Sobotę wieczorem o godz. 20.00. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Tego dnia przyjdźmy do kościoła ze świecami. Odnowimy naszą przyjaźń z Jezusem uroczyście dokonując wyznania wiary. Po mszy św. Wigilii Paschalnej odbędzie się uroczysta Procesja Zmartwychwstania Pańskiego z 3-krotnym obejściem wokół świątyni. Zapraszamy mieszkańców naszej parafii do wzięcia udziału w tej Nocy paschalnej i uroczystej procesji; prosimy Panie z asysty, Druhów Strażaków, których serdecznie zapraszam do trwania na czuwaniu przy Grobie Pańskim od W. Piątku; ministrantów, bielanki; Aby całe Święte Triduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, wszystkich Parafian zachęcam do licznego udziału.

9.     Wielkanoc msze św. o - godz. 6.00 poranna Wielkanocna Msza św. z procesją eucharystyczną wokół kościoła.  9.00; 11.00; 16.00; Ofiary z W. Piątku przeznaczone są na Grób Pański w Jerozolimie; Zachęcamy do zachowania zwyczajów związanych ze śniadaniem wielkanocnym w naszych rodzinach, takich jak: wspólna modlitwa, dzielenie się jajkiem i składanie życzeń.

10.Dziś zakończenie spotkań narzeczonych w ramach katechez przedmałżeńskich, po mszy św. o 11.00 – spotkanie w kościele.

11.Solenizantom i jubilatom Wielkiego Tygodnia życzymy głębokich przeżyć nadchodzących dni i wszelkich potrzebnych darów. 

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                           7 kwietnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie.

2.     Źródłem Bożego przebaczenia jest pozostawiony dla nas na ziemi sakrament pokuty. Pozwólmy Bogu obdarować się przebaczeniem i dobrze przygotować na nadchodzące święta. Spowiedź w naszym kościele codziennie o godz.17.45;

3.     Nabożeństwo Gorzkich żali dziś i w przyszłą niedzielę po mszy św. o godz.16.00;

4.     Mękę Chrystusa będziemy rozważali podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o godz.17.30 od Cukrowni do Kościoła Dorocznym zwyczajem prosimy Druhów z OSP z terenu naszej parafii o poniesienie krzyża i zabezpieczenie drogi nabożeństwa ;po mszy św. zapraszam na spotkanie do salki Panów Prezesów lub Naczelników w celu omówienia udziału OSP w Świętach  Wielkanocnych;  Zapraszamy osoby chętne  do odczytania rozważań Drogi Krzyżowej w czasie  tego nabożeństwa

5.     Za tydzień obchodzimy niedzielę Męki Pańskiej, zwaną Niedzielą Palmową. Podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamy błogosławieństwa palm i odczytamy fragment Ewangelii upamiętniający wjazd Chrystusa do Jerozolimy.

6.     Solenizantom i jubilatom składamy życzenia obfitych Bożych darów.

7.     W związku ze zmianą czasu przypominamy o zmianie godzin mszy św. w dni powszednie o 18.00 i 18.30; Kancelaria parafialna od 16.30 do 17.45;

8.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej – tygodnik „Idziemy”

9.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej spotkanie wspólnoty AA; w środę po mszy św. o 18.30 w salce spotkanie Koła Biblijnego;

10.Od I niedzieli Wielkiego Postu po mszy św. o 11.00 odbywają się w naszej parafii katechezy przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

11.Dorocznym zwyczajem w okresie Wielkiego Postu odbywa się zbiórka na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego. Prosimy parafian o podjęcie list przygotowanych w zakrystii. Za ofiary na ten cel Bóg zapłać –

12.Dwudniowa autokarowa pielgrzymka do Gietrzwałdu, Działdowa i św. Lipki w dniach 13 – 14 maja 2019 r. Osoby, które się zapisały proszę o wpłatę całej sumy najpóźniej do niedzieli Palmowej włącznie/

13.Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wichowie pod kierunkiem p. Jadwigi Snopkowskiej i p. Ewy Zalewskiej przygotowują „palemki misyjne” ma niedziele Palmowa. Będą rozprowadzane w niedziele Palmową przed mszami św. a ofiary zostaną przeznaczone na pomoc misjonarce s. Weronice z Rwandy, która prowadzi tam szpital dla dzieci;

 

 

 

 

 

 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                 31 marca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W związku ze zmianą czasu przypominamy o zmianie godzin mszy św. w dni powszednie o 18.00 i 18.30; Kancelaria parafialna od 16.30 do 17.45;

2.     Czwarta Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare, co oznacza „cieszcie się”. Zbliżają się bowiem święte dni paschalne, podczas których Bóg okaże swoje miłosierdzie. Największym znakiem tej miłości będzie Ofiara złożona przez Chrystusa na drzewie krzyża, która stanie się źródłem zbawienia dla całej ludzkości.

3.     Polecamy w naszych modlitwach osoby chore, cierpiące – módlmy się w intencji o powrót do zdrowia Księdza Biskupa Ordynariusza.

4.     W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek o godz. 18.00. Cześć Niepokalanemu Sercu Maryi – Matki Bolesnej oddamy w sobotę o godz. 18.00. Spowiedź święta w piątek w godz. 17.30; do chorych w I piątek od 9.00 /zgłaszajmy adresy chorych na spowiedź i Komunie św. z okazji świąt wielkanocnych;/

5.     Trwamy w wielkopostnej zadumie i rozważaniu męki Chrystusa. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątek o godz. 17.30. Gorzkie żale w niedzielę po mszy św. o 16.00;

6.     Przygotowując się do Świąt Paschalnych, w których widzimy źródło wszelkiej łaski, przypominamy o przykazaniach kościelnych, które nakładają na wierzących dwa szczególne obowiązki. „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.”. Posługa w konfesjonale codziennie przed i w czasie mszy św. o 18.00;.

7.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Eugeniusza Kwiatkowskiego z Wichowa; śp. Barbarę Prylińską z Rachcina, +Teresa Gutowska z Okrągłej /pogrzeb we wtorek o 13.00/ ; Wieczny odpoczynek…

8.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej – tygodnik „Idziemy”, która pomoże nam owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu.

9.     Jubilatom i solenizantom nadchodzących dni życzymy błogosławionych owoców wielkopostnej przemiany i wszelkich potrzebnych łask.

10.We wtorek o 18.00 w salce parafialnej spotkanie wspólnoty AA; w środę po mszy św. o 18.30 w salce spotkanie Koła Biblijnego;

11.Od I niedzieli Wielkiego Postu po mszy św. o 11.00 odbywają się w naszej parafii katechezy przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

12.Dorocznym zwyczajem w okresie Wielkiego Postu odbywa się zbiórka na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego. Prosimy parafian o podjęcie list przygotowanych w zakrystii. Za ofiary na ten cel Bóg zapłać –

13.Informujemy o planowanej dwudniowej autokarowej pielgrzymce do Gietrzwałdu, Działdowa i św. Lipki w dniach 13 – 14 maja 2019 r. koszt ok 150 zł. Zainteresowane osoby prosimy o osobisty kontakt z ks. Proboszczem; Brakuje jeszcze 8 osób; Do końca tego tygodnia wyznaczony jest termin zgłaszania wyjazdu;

14.Dziś odbywa się zbiórka krwi na naszym terenie. Ambulans do poboru krwi jest podstawiony od godz. 1000 do 1430 przy kościele parafialnym św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji. Honorowe krwiodawstwo jest wybitnie szlachetnym i bezinteresownym darem na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Krew jest najbardziej poszukiwanym przez szpitale środkiem medycznym, którego nie można niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować. Zawsze jest jej za mało! 

15.Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wichowie pod kierunkiem p. Jadwigi Snopkowskiej i p. Ewy Zalewskiej przygotowują „palemki misyjne” ma niedziele Palmowa. Będą rozprowadzane w niedziele Palmową przed mszami św. a ofiary zostaną przeznaczone na pomoc misjonarce s. Weronice z Rwandy, która prowadzi tam szpital dla dzieci;

16.Spotkanie Męskiej Róży Różańcowej w sobotę 6 kwietnia po Mszy św .o 19.00 w salce parafialnej;

 

 

 

 

ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  24 marca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Podziękowanie za dar Rekolekcji Wielkopostnych; Dziś – trzecią niedzielą Wielkiego Postu kończymy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Bogu niech będą dzięki za piękną pogodę ,za czas, dany nam po to aby przygotować się do odnowienia przymierza chrzcielnego z Bogiem. Dziękuję ks. Maciejowi za posługę Słowa i Sakramentów św.,ks. Dawidowi, kapłanom spowiednikom z dekanatu, nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św. Panu Organiście i Panu Kościelnemu, ministrantom, Bielankom. Dziękuję Dyrekcjom Szkół z terenu parafii, Opiekunom i nauczycielom, Paniom Katechetkom, dzieciom i młodzieży, a nade wszystko tym parafianom, którzy odpowiedzieli swoją obecnością, modlitwą i uczestniczeniem w naukach rekolekcyjnych i skorzystali z sakramentu pojednania. Niech Bóg pomnoży to dzieło, które sam w nas rozpoczął. Dziękuję też Pani z plebanii za przygotowane posiłki.  

2.     W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. 16.30;

3.     Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 16.30; oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz.16.00;

4.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej – tygodnik „Idziemy”, która pomoże nam owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu.

5.     Jubilatom i solenizantom nadchodzących dni życzymy błogosławionych owoców wielkopostnej przemiany i wszelkich potrzebnych łask.

6.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej spotkanie wspólnoty AA; w środę po mszy św. o 17.30 w salce spotkanie modlitewne Koła Biblijnego;

7.     Od I niedzieli Wielkiego Postu po mszy św. o 11.00 rozpoczęły się w naszej parafii katechezy przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

8.     Dorocznym zwyczajem w okresie Wielkiego Postu odbywa się zbiórka na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego. Prosimy parafian o podjęcie list przygotowanych w zakrystii

9.     Informujemy o planowanej dwudniowej autokarowej pielgrzymce do Gietrzwałdu, Działdowa i św. Lipki w dniach 13 – 14 maja 2019 r. koszt ok 150 zł. Zainteresowane osoby prosimy o osobisty kontakt z ks. Proboszczem;

10.                        W dniu 31 marca 2019 r. po raz kolejny odbędzie się zbiórka krwi na naszym terenie. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 10.00 do 14.30 przy kościele parafialnym św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji. Honorowe krwiodawstwo jest wybitnie szlachetnym i bezinteresownym darem na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Krew jest najbardziej poszukiwanym przez szpitale środkiem medycznym, którego nie można niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować. Zawsze jest jej za mało! Należy pamiętać, że osoby chcące oddać krew muszą okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty).

 

 

 

 

 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                   17 marca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Ciągle narzekamy na trudne czasy, na wydarzenia, z którymi nie możemy sobie poradzić, rzadko jednak na tyle ufamy Bogu, aby mieć w sobie wiarę, że wesprze nas w rozwiązaniu problemów, które przeszkadzają nam w osiągnięciu zbawienia. Właśnie taką pomoc okazał Bóg Apostołom, przygotowując ich w czasie Przemienienia Pańskiego na górze Tabor do ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Przemienienie na górze Tabor jest dobrym momentem, aby zadać sobie pytanie: czy ja przemieniam swoje życie?

2.     Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy będzie nasz udział w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 16.30 oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz. 16.00 Przypominamy, że za każdorazowe pobożne odprawienie Drogi krzyżowej przy 14 stacjach oraz za udział w Gorzkich żalach i po spełnieniu zwyczajnych warunków można uzyskać łaskę odpustu.

3.     Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się dla dzieci szkolnych w tym tygodniu w środę, czwartek i piątek o 10.00; Dla dorosłych w czwartek mszą św. o 17.00; Nauki wygłosi dla nas ks. Maciej Burszewski z Bobrownik; Szczegółowy plan rekolekcji parafialnych dostępny jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. /program/

4.     W Kościele w Polsce obchodzimy dziś „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami”. Modlitwą, cierpieniem w intencji misji oraz ofiarami wyrażamy braterską solidarność z 2004 naszymi misjonarkami i misjonarzami, którzy głoszą Ewangelię i dają świadectwo miłości Boga i bliźniego w 99 krajach misyjnych. Dlatego ofiary zbierane do puszek po każdej Mszy świętej będą przeznaczone na finansowanie projektów misyjnych za pośrednictwem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

5.     We wtorek 19 marca przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła. Msze Święte o godz.16.30 i 17.00;

6.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Na progu Wielkiego Postu szczególnie polecamy tygodnik „Idziemy”;

7.     Niech Boże błogosławieństwo i życzliwość najbliższych towarzyszą solenizantom i jubilatom nowego tygodnia.

8.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności +Jerzego Sztukę z Cukrowni. Wieczny odpoczynek…

9.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej spotkanie wspólnoty AA; w środę po mszy św. o 17.30 w salce spotkanie modlitewne Koła Biblijnego;

10.Od I niedzieli Wielkiego Postu po mszy św. o 11.00 rozpoczęły się w naszej parafii katechezy przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

11.Dziękuję w imieniu organizatorów za złożone elektroodpady, które zostały zabrane w sobotę.

12.Dorocznym zwyczajem w okresie Wielkiego Postu odbywa się zbiórka na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego. Prosimy parafian o podjęcie list przygotowanych w zakrystii. Za ofiary na ten cel Bóg zapłać –

13.Informujemy o planowanej dwudniowej autokarowej pielgrzymce do Gietrzwałdu, Działdowa i św. Lipki w dniach 13 – 14 maja 2019 r. koszt ok 150 zł. Zainteresowane osoby prosimy o osobisty kontakt z ks. Proboszczem;

14.Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Włocławskiej zaprasza na diecezjalne obchody XV Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia, które odbędą się 21marca /czwartek/ w katedrze włocławskiej oraz w Muzeum Diecezjalnym. Początek o godzinie 9.40. Patronat honorowy nad Dniami Życia przyjął Ksiądz Biskup Wiesław Mering, Ordynariusz Włocławski oraz Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Piotr Całbecki. Zachęcamy też wszystkich do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, zwanej "modlitwą orłów", która jest modlitewnym zobowiązaniem podjętym w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach diecezji oraz na www.duchowaadopcja.pl

15.W naszej Parafii również będzie możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w tygodniu rekolekcyjnym  Zachęcamy wszystkich Parafian

16.W dniu 31 marca 2019 r. po raz kolejny odbędzie się zbiórka krwi na naszym terenie. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 1000 do 1430 przy kościele parafialnym św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji. Honorowe krwiodawstwo jest wybitnie szlachetnym i bezinteresownym darem na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Krew jest najbardziej poszukiwanym przez szpitale środkiem medycznym, którego nie można niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować. Zawsze jest jej za mało!  Należy pamiętać, że osoby chcące oddać krew muszą okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty).

 

 

 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU     10 marca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.      W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana. Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach modlimy się z całym Kościołem.

2.      Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni w piątki o godz. 16.30, Gorzkie żale w niedziele po mszy św. o godzinie 16.00;

3.      Zachęcamy wiernych do korzystania z możliwości uzyskania łaski odpustu za pobożne odprawienie nabożeństwa Drogi krzyżowej. Odpust zupełny można uzyskać po spełnieniu zwyczajnych warunków oraz rozważając męką Chrystusa przy 14 stacjach Drogi krzyżowej.

4.      W środę 13 marca przypada 6. rocznica wyboru papieża Franciszka. Posługę Ojca Świętego otoczymy naszą modlitwą podczas Mszy Świętej o godz. 16.30.

5.      We wtorek o 18.00 w salce parafialnej spotkanie wspólnoty AA; we środe po mszy św. o 17.30 w salce spotkanie modlitewne Koła Biblijnego;

6.      Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży odbędą się w dniach 20; 21;22 marca; dla dorosłych od 21 do 24 marca br. Nauki wygłosi dla nas ks. Maciej Burszewski z parafii Bobrowniki;

7.      Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności Misjonarzami. Zbiórka ofiar na potrzeby misji po każdej Mszy Świętej. Od kilku lat w okresie wczesnowiosennym odbywa się akcja zbierania elektroodpadów/telewizory, radia, pralki, lodówki, komputery, drukarki i inne/; Pozyskane fundusze służą jako pomoc dla polskich misjonarzy pracujących na świecie; W naszej parafii zbiórka do 16 marca. Elektroodpady składać możemy w podwórzu przy wikariatce;

8.      Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Na progu Wielkiego Postu polecamy tygodnik „Idziemy”;

9.      Dostojnych jubilatów i drogich solenizantów otaczamy serdeczną pamięcią i zawierzamy opiece świętych patronów.

10.    Od dzisiejszej I niedzieli Wielkiego Postu po mszy św. o 11.00 rozpoczynają się w naszej parafii katechezy przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

11.    Trwa organizowanie Róży Różańcowej Mężczyzn w naszej parafii; Zgłoszenia u ks. Prefekta;

12.    Dorocznym zwyczajem w okresie Wielkiego Postu odbywa się zbiórka na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego. Prosimy parafian o podjęcie list przygotowanych w zakrystii. Za ofiary na ten cel Bóg zapłać.

13.    W dniu 31 marca 2019 r. po raz kolejny odbędzie się zbiórka krwi na naszym terenie. Ambulans do poboru krwi podstawiony będzie w godz. 10.00 do 14.30 przy kościele parafialnym św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji. Honorowe krwiodawstwo jest wybitnie szlachetnym i bezinteresownym darem na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Krew jest najbardziej poszukiwanym przez szpitale środkiem medycznym, którego nie można niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować. Zawsze jest jej za mało!

Należy pamiętać, że osoby chcące oddać krew muszą okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty).

ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        3 marca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.                 Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii.

2.                 Dnia 6 marca rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Święte w Środę Popielcową o godz. 9.00 i 16.30;. Zachęcamy wiernych do przeżywania tego dnia w duchu pokuty. Przypominamy, że wierni między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do zachowania postu ścisłego, który pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

3.                 W środę rozpoczynamy także dni modlitwy o ducha pokuty. Prośmy w osobistej modlitwie o błogosławione owoce wielkopostnej przemiany w naszym życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym i narodowym.

4.                 Od piątku rozpoczynamy sprawowanie nabożeństw Drogi krzyżowej. Do rozważania wydarzeń męki Chrystusa zapraszamy o godz. 16.30;

5.                 W przyszłą, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczniemy odprawianie Gorzkich żali po mszy św. o 16.00;

6.                 Dnia 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Do modlitwy w ich intencji zapraszamy podczas wieczornej Mszy Świętej.

7.                 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, którą rozprowadzamy przy wyjściu z kościoła. Czytelnikom polecamy tygodnik „Idziemy”;

8.                 Wszystkich, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje urodziny i imieniny, otaczamy serdeczną pamięcią i modlitwą.

9.                 We wtorek o 18.00 w salce parafialnej spotkanie wspólnoty AA;

10.            Od I niedzieli Wielkiego Postu po mszy sa.. o 11.00 rozpoczynają się w naszej parafii katechezy przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt w kancelarii parafialnej lub telefoniczny 518 014 614;

11.            Dziś po mszy sw. o 11.00 spotkanie z rodzicami I Komunii św.;

12.            Od kilku lat w okresie wczesnowiosennym odbywa się akcja zbierania elektroodpadów/telewizory, radia, pralki, lodówki, komputery, drukarki i inne/; Pozyskane fundusze służą jako pomoc dla polskich misjonarzy pracujących na świecie; W naszej parafii zbiórka do 16 marca. Elektroodpady składać możemy w podwórzu przy wikariatce;

13.            Trwa organizowanie Róży Różańcowej Mężczyzn w naszej parafii; Zgłoszenia u ks. Prefekta;

 

SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                               24 lutego 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     W czwartkowy wieczór zapraszamy do modlitwy w intencji o nowe powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej wspólnoty parafialnej.

2.     Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w piątek od godz. 15.30. Podczas Mszy Świętej o godz. 16.30 będziemy przepraszali za wszystkie grzechy wobec Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kapłańskie odwiedziny chorych z Komunią św. w I piątek od 9.00;

3.     Czcicieli Niepokalanego Serca Matki Bożej zapraszamy w I sobotę na Mszę Świętą o godz.16.30.

4.     W piątek 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Niezłomnych”. Niech tego dnia towarzyszy nam pamięć i modlitwa za bohaterów naszej Ojczyzny. Po Mszy Świętej wieczornej odśpiewamy „Boże, coś Polskę”, zawierzając przyszłość Polski Bożej opiece.

5.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, którą rozprowadzamy przy wyjściu z kościoła. Czytelnikom polecamy tygodnik „Idziemy”;

6.     Wszystkich, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje urodziny i imieniny, otaczamy serdeczną pamięcią i modlitwą.

7.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej spotkanie wspólnoty AA; we środę w salce o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego;

8.     Od I niedzieli Wielkiego Postu rozpoczynają się w naszej parafii katechezy przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt w kancelarii parafialnej lub telefoniczny 518 014 614;

9.     Informacja o naborze do Zespołu szkół im . Ks. Jana Długosza we Włocławku;

 

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                               17 lutego 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Słowa dzisiejszej Ewangelii nie są wyłącznie przypomnieniem obowiązku troski o głodnych, ubogich i cierpiących. Chrystus oczekuje od nas serc i umysłów zdolnych dostrzegać prawdziwe źródła ludzkiej biedy.

2.     W piątek z okazji Święta Katedry Świętego Piotra Apostoła, podczas Mszy Świętej o godz. 16.30 będziemy modlili się o ducha apostolskiej gorliwości, zdrowie i potrzebne łaski dla papieża.

3.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, którą rozprowadzamy przy wyjściu z kościoła. Czytelnikom polecamy tygodnik „Idziemy”;

4.     Wszystkich, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje urodziny i imieniny, otaczamy serdeczną pamięcią i modlitwą.

5.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Zofię Wyczachowską z Cukrowni i śp. Henryka Jędrzejewskiego z Chełmicy Dużej; Wieczny odpoczynek…

6.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej spotkanie wspólnoty AA; we środę w salce o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego;

7.     W życiu każdej parafii istnieje wielka potrzeba modlitwy indywidualnej jak i wspólnotowej zwłaszcza modlitwy różańcowej. W naszej parafii funkcjonują grupy modlitewne m.in. Róże Żywego Różańca. Powstała inicjatywa zorganizowania Grupy Żywego Różańca Mężczyzn. Grupa powstaje pod kierunkiem ks. Dawida jako opiekuna duchowego. Brakuje jeszcze kilku osób do zamknięcia Róży. Prosimy o włączenie się w tę duchowa pomoc dla parafii;

 

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       10 lutego 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.        Jutro, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Przypominamy, że w sakramencie chorych wzywamy pomocy Pana Boga, aby nas umocnił duchowo i fizycznie. Udziela się go nie tylko osobom w niebezpieczeństwie śmierci, ale chorym, a także osobom w podeszłym wieku.

2.        Dnia 14 lutego wielu parafian będzie obchodziło tzw. walentynki. W naszych osobistych modlitwach pamiętajmy zwłaszcza o narzeczonych i małżonkach.

3.        Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, którą rozprowadzamy przy wyjściu z kościoła. Czytelnikom polecamy tygodnik „Idziemy”;

4.        Wszystkich, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje urodziny i imieniny, otaczamy serdeczną pamięcią i modlitwą.

5.        W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności +Zofię Głodkowską ze Zbytkowa i śp. Narcyza Górczyńskiego z Cyprianki; Wieczny odpoczynek…

6.        We wtorek o 18.00 w salce parafialnej spotkanie wspólnoty AA; we środę w salce o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego;

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                           3 lutego 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Pierwsza niedziela miesiąca gromadzi nas wokół Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Chwile adoracji są nie tylko wyrazem naszej miłości wobec Pana, ale jednocześnie próbą odkrywania Bożej obecności pośród codziennych spraw i ludzkich losów.
2.     W przyszły poniedziałek 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Pamiętajmy o chorych w modlitwach i uczynkach miłosierdzia.
3.     We wtorek o 18.00 w salce parafialnej spotkanie wspólnoty AA; we środę w salce o 17.30 spotkanie Koła Biblijnego;
4.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”.
5.     Solenizantom i jubilatom życzymy daru głębokiej wiary i ludzkiej życzliwości.
6.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Zofię Kołtun z Chełmicy Dużej, śp. Wiesława Jaworskiego z Cyprianki i sp. Edwarda Gęsickiego z Wichowa; Wieczny odpoczynek…
7.     Policja prosi o zwrócenie uwagi na naciągaczy pieniędzy działających metodą na policjanta lub wnuczka. W naszym rejonie pojawili się tego typy przestępcy usiłujący wyłudzać pieniądze zwłaszcza od osób starszych.

 

 

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                             27 stycznia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Wraz z Kościołem powszechnym dziękujemy Panu Bogu za dar Światowych Dni Młodzieży. Pragniemy zawierzać miłującemu Ojcu młodzież całego świata, aby na współczesnych drogach, z odwagą odkrywała i wiernie wypełniała swoje życiowe i chrześcijańskie powołania. Słowa posłania skierowane dziś przez papieża odczytajmy jako drogowskaz także dla nas i dla naszej parafialnej wspólnoty.

2.     Dobiegły końca tegoroczne odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Serdecznie dziękujemy za chwile wspólnej modlitwy, budujące świadectwo wiary, serdeczne przyjęcie oraz złożone ofiary. Serdeczne podziękowania Radzie Parafialnej i Państwu Sołtysom za pomoc w organizacji kolędy;

3.     W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca NMP przed Mszami wieczornymi o godz. 16.30;

4.     Spowiedź święta w I piątek od godz. 15.30.

5.     Odwiedziny chorych z Komunią św. w I piątek w godz.9.00 Serdecznie polecamy pamięci modlitewnej parafian chorych i samotnych, którzy nie mogą samodzielnie uczestniczyć we Mszy Świętej.

6.     W sobotę 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane również świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.00 i 16.30;. W tym dniu obchodzony jest również w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego. Błogosławieństwo gromnic.

7.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia tygodnik katolicki „Idziemy”;

8.     Serdeczne życzenia i dar modlitwy niech towarzyszą wszystkim obchodzącym w najbliższych dniach urodziny i imieniny.

9.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Klarę Chojnicką z Popowa;. Wieczny odpoczynek…

 

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                20 stycznia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Najświętsza Ofiara Chrystusa, której pamiątkę sprawowaliśmy, zjednoczyła nas wokół ołtarza. W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan prosimy dobrego Boga, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili „jedno serce i jednego ducha”, dając w ten sposób czytelne świadectwo wobec świata.

2.     W Panamie trwają Światowe Dni Młodzieży. Zapraszamy do śledzenia relacji ze spotkania papieża z młodzieżą oraz do modlitwy w intencji papieża i młodych całego świata. Włączając się duchowo w to niecodzienne wydarzenie.

3.     Odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii.

·        21 stycznia od 9.00 Łochocin Zdroje /p. Tadeusz Górczyński/ od 15.00 Cyprianka za mleczarnią /p. Jarosław Sikorski/;

·        22 stycznia od 9.00 Fabianki od Bogucina i drugi ks. - Fabianki od lecznicy;

I od 15.00 Cukrownia blok 33 i drugi ks. – Łochocin droga do Wichowa i blok 6D;

·        24 stycznia od 15.00 Chełmica Domy za jeziorem /p. Wiktor Jagielski/ i kolęda uzupełniająca na indywidualne zgłoszenie;

·        26 stycznia od 9.00 Cyprianka strona lewa od. Figury Matki Bożej i od Zajazdu „Pod Aniołem” ;/p. Alfred Pryliński/

4.     Trwa okres ferii zimowych. Zachęcamy rodziców, aby zatroszczyli się o możliwość uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii dzieci i młodzieży biorących udział w różnych formach wypoczynku zimowego.

5.     W poniedziałek obchodzimy Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka. Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenie i zapraszamy do szczególnej modlitwy za bliskich naszym sercom babcie i dziadków podczas Mszy Świętych wieczornych o godz.16.30;

6.     Solenizantów i jubilatów tygodnia polecamy opiece świętych patronów i otaczamy serdeczną modlitwą.

7.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Zofię Kwiatkowską ze Zbytkowa ; śp. Bogumiła Mechowskiego z Włocławka; śp. Kazimierza Zieleniewskiego z Cukrowni; śp. Henryka Mikołajczewskiego z Włocławka; sp. Agatę Jędrzejewską z Włocławka; Wieczny odpoczynek…

 

Około godziny 4 nad ranem 15 stycznia br., w szpitalu w Koninie zmarł ks. prałat Henryk Włoczewski, budowniczy kościoła NMP Królowej Polski w Koninie i pierwszy proboszcz tej parafii. Żył 78 lat; w tym roku obchodziłby 50 rocznicę święceń kapłańskich. Chełmica Duża była Jego parafią rodzinną.
 
Eksporta do kościoła parafialnego NMP Królowej Polski w Koninie wraz z Mszą św. będzie miała miejsce w niedzielę 20 stycznia o godz. 16.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława Gębickiego zostanie odprawiona w tymże kościele, w poniedziałek 21 stycznia o godz. 13. Po niej kondukt przejedzie na cmentarz komunalny w Koninie, gdzie zmarły kapłan zostanie pochowany.
 
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

 

 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO                                     13 stycznia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.

 

2.     Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Plan kolędy na najbliższe dni:

 

·        14 stycznia od 9.00 – Chełmica Mała cz. III – prosimy p. Włodzimierza Kmieciaka/; oraz od 9.00 Chełmica Duża cz. II – prosimy p. Mariusza Słomskiego; oraz po południu od 15.00 Łochocin Bl 5a i 6a, dawna baza POM, i bl. 5b i 6b;

·        15 stycznia od 9.00 – Łochocin Gaj /p. Andrzej Dobrowolski/ i od 9.00 Świątkowizna /p. Marek Jaworski/;

·        16 stycznia od 15.00 Cukrownia bl.17,i od 15 do 19 wł; drugi ks. bl. 28, 29, 30;

·        17 stycznia od 9.00Wichowo cz. I /p. Krzysztof Kwiatkowski/ i od 9.00 Wichowo cz. II /p. Stanisław Dankowski/;

·        18 stycznia od 9.00Wichowo cz. III /p. Paweł Wojciechowski/ i od 9.00 Karasiewo p. Marek Zalewski/ /

·        19 stycznia od 9.00 Łochocin Budki cz. I p. Marek Lendzion/ i Łochocin Budki cz. II /p. Józef Suliński//;

Plan kolędy dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz w na internetowej stronie parafii;

3.     W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa. Włączmy się duchowo w to niecodzienne wydarzenie

4.     Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

5.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia tygodnik „Idziemy”;

1.     Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny, życzymy wszelkiego błogosławieństwa i opieki świętych patronów.

2.     W dzisiejszą niedzielę po mszy św. o 11.00  spotkanie rodziców dzieci I Komunii sw. z przedstawicielem firmy „SlawTom”. Odbędzie się mierzenie ubranek do I komunii sw. w salce parafialnej;

6.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Tadeusza Kołodziejskiego. Wieczny odpoczynek…

 

 

 

OBJAWIENIE PAŃSKIE                                                        6 stycznia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela. Dzisiaj możemy też wesprzeć misyjne dzieła Kościoła.

2.     Zgodnie z dawnym zwyczajem zabierzmy ze sobą pobłogosławioną kredę, aby oznaczyć drzwi naszych domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego. Postarajmy się o to aby w domu chrześcijańskim była także woda święcona;

3.     Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. W tym tygodniu odwiedzimy mieszkańców :

·        7 stycznia od 9.00 – Rachcin – prosimy p. Pawła Kostrzewskiego/; oraz od 9.00 Zbytkowo od Wichowa – prosimy p. Mirosława Jabłońskiego/;

·        8 stycznia od 15.00 Cyprianka domy od szkoły do Cukrowni do nr 14 i od 15.00 Cukrownia bl. 24; /p. Janusz Wójcik/;

·        9 stycznia od 15.00 Cukrownia bl.20 drugi ks. bl. 21 a następnie bl. 34;

·        10 stycznia od 9.00 – Chełmica Kolonia cz I i od 10.00 Chełmica Kolonia cz II od strony kościoła - /prosimy p. Władysława Wiśniewskiego;/

·        11 stycznia od 9.00Parcele Łochockie i Okrągła /prosimy p. Krzysztofa Górczyńskiego/; i Chełmica Duża cz. Iod 10.00 /prosimy p. Tomasza Fejdowskiego/;

·        12 stycznia od 9.00 Cyprianka Borek cz. I i cz. II /prosimy p. Leszka Wyczachowskiego/;

Plan kolędy dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz w na internetowej stronie parafii;

4.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia Gazeta „Idziemy”;

5.     Solenizantom i jubilatom nadchodzących dni życzymy pokoju serc oraz Bożej opieki na codziennych drogach życia.

6.     W następną niedzielę po mszy św. spotkanie rodziców dzieci I Komunii sw. z przedstawicielem firmy „SlawTom”. Odbędzie się mierzenie ubranek do I komunii sw. w salce parafialnej;

7.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Barbarę Lelewską z Cukrowni; sp. Janinę Suska z Fabianek i śp. Marię Madejską z Cyprianki. Wieczny odpoczynek…

 

 

 

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA             30 grudnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dzisiejsza niedziela kieruje nasz wzrok w stronę Świętej Rodziny z Nazaretu. Liturgia zaprasza nas nie tylko do zawierzenia naszych najbliższych Jezusowi, Matce Bożej i św. Józefowi, ale nade wszystko do kształtowania codziennego życia na wzór Świętej Rodziny. Przeżyjmy ten dzień, poświęcając więcej uwagi naszym najbliższym, aby świętowanie niedzieli było czasem prawdziwie dla Boga i rodziny.

2.     Jutro ostatni dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy na specjalne nabożeństwo o godz. 16.30, podczas którego będziemy dziękowali Panu Bogu za dar czasu i upraszali łaski na dni nowego roku. 

3.     We wtorek, 1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze Święte o godz. 9.00; 11.00; 16.00; Rozpocznijmy nowy rok, upraszając orędownictwa Bożej i naszej Matki. Tego dnia w łączności z Kościołem powszechnym będziemy modlili się o pokój na świecie.

4.     W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Msza Święta w intencji powołań kapłańskich i zakonnych w I czwartek o godz. 16.30. Msza święta wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w piątek o godz. 16.30 Tego dnia spowiedź święta w godz. 15.30; Czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny zapraszamy natomiast na sobotnią Mszę Świętą o godz. 16.30; po mszy św. nabożeństwo I soboty miesiąca; Ze względu na kolędę odwołane zostają wizyty pierwszo piątkowe;

5.     W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. Tradycyjne błogosławieństwo kredy, kadzidła oraz wody podczas wszystkich Mszy Świętych.

6.     Wszystkich solenizantów i jubilatów powierzamy opiece Świętej Rodziny.

7.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności +Adelę Kaptejna z Cyprianki; Wieczny odpoczynek…

8.     Wizyta duszpasterska. Prosimy o możliwość spotkania się z rodzinami należącymi do naszej wspólnoty parafialnej;

·        Środa - 2 stycznia od 9.00 Winduga i Rachcinek - /p. Lech Krzemieniecki/;

od 15.00Cukrownia blok 31 i 32 ;

·        Czwartek - 3 stycznia - Popowo strona prawa – od 9.00 /p. Dominik Jankowski/; od 10.00 – Popowo strona lewa - /p. Józef Charyton/;

·        Piątek - 4 stycznia – Zbytkowo od Zadusznik/od p. Śląskiewiczów/ od 9.00 - /p. Mariusz Słomski/ i Zbytkowo od Wichowa cz. II /z Upustem/ - od 10.00 -  p. Ryszard Jabłoński;

·        Sobota - 5 stycznia Cyprianka str. prawa – od 9.00 p. Grzegorz Rawski /od lasu i od drogi do Łochocina/;

 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU      23 grudnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1.    Ostatnia niedziela Adwentu kieruje nasz wzrok w stronę Maryi Panny, w której życiu wypełnia się obietnica Pana Boga, złożona praojcom w wierze. Przeżywajmy nadchodzące święta z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie w naszych sercach i w naszej parafialnej wspólnocie.
 2.    Zapraszamy do udziału we mszy sw. wigilijnej w intencji zmarłych w poniedziałek jutro o 9.00; Spowiedź przedświąteczna jutro od godz.8.30;
 3.   Zasiadając jutro do wigilijnej wieczerzy, pamiętajmy nie tylko o licznych świątecznych tradycjach, ale nade wszystko o wspólnej modlitwie, odczytaniu fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa oraz śpiewie kolęd.
 4.  Msza Święta pasterska zostanie odprawiona o godz. 24.00; Pół godziny przed północą śpiew kolęd w wykonaniu chóru „Rycerze Floriana” z Wichowa; W II Święto przed mszą św. o 11.00 śpiew kolęd razem z młodzieżowym zespołem muzycznym przy WDK w Wichowie;
 5.  Msze Święte w uroczystość Bożego Narodzenia oraz w drugi dzień świąt według porządku niedzielnego.
 6.  W piątek, w święto Młodzianów, męczenników z Betlejem, pragniemy modlić się w intencji dzieci nienarodzonych i niemowląt. Błogosławieństwo małych dzieci na Mszy Świętej o godz. 11.00 w niedzielę 30 grudnia;
 7.  Drogim solenizantom i jubilatom życzymy pokoju serca i wszelkiego błogosławieństwa.
 8.    Podziękowanie: dla P Głąbów z Wichowa oraz p. Mirosławie Zagrabskiej za ofiarowane choinki do Kościoła; p. Marioli Wałęza za przygotowanie dekoracji żłóbka oraz grupie młodzieży /ministrantów i Bielanek/ Paniom katechetkom, p.  Jadzi Snopkowskiej z dziećmi z Wichowa, które przygotowały „Aniołki” do dekoracji żłóbka, p. Bogdanowi Suskiemu p. Leszkowi Wróblowi, p. Danielowi Wawrzyniakowi, p. Kościelnemu, p. Organiście wraz z ks. Dawidem – Bóg zapłać;

            Wizyta duszpasterska rozpocznie się tradycyjnie zaraz po świętach; Prosimy o możliwość spotkania się z rodzinami należącymi do naszej wspólnoty parafialnej;

·        27 grudnia – Chełmica Mała cz. I /od. P. Kozłowskich/ podwozi p. Tomasz Zieliński. – Chełmica Mała cz. II podwozi p. Zbigniew Szachewicz/; od godziny 9.00/

·        28 grudnia - Bednarka od 9.00 podwozi p. Sebastian Jankowski i od 9.00 Lisek p. Jacek Brauer;

·        29 grudnia – Cyprianka Zapusta od strony lasu i od szosy od 9.00 – podwozi p. Marek Kwiatkowski i p. Wojciech Suski;

 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU                                      16 grudnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Trzecia niedziela Adwentu to niedziela radości – gaudete. Zbliża się bowiem czas wypełnienia obietnicy, nadejścia Zbawiciela. Dziś kończą się parafialne rekolekcje Adwentowe. Dziękujemy Bogu za dar tych świętych dni, za Jego Miłosierdzie okazane tym, którzy w spowiedzi odnowili swoją przyjaźń z Bogiem i bliźnimi; dziękujemy ks. Maciejowi Burszewskiemu rekolekcjoniście za wskazywanie dróg Pańskich; kapłanom posługującym w konfesjonałach, panu Organiście, panu Kościelnemu, liturgicznej służbie ołtarza, Dziękuję Parafianom, którzy uczestniczyli w rekolekcjach adwentowych;

2.     W kolejnym tygodniu Adwentu Kościół zaprasza nas do modlitwy o chrześcijańskie życie naszych rodzin.

3.     Wytrwale kontynuujmy nasz udział w Mszach Świętych roratnych, sprawowanych codziennie o godz. 16.30;

4.     Spotkanie dla Liturgicznej Służby Ołtarza i Bielanek, połączone z przygotowaniem świątecznej liturgii, odbędzie się w piątek o 17.30 w salce parafialnej.

5.     Serdeczną pamięcią otaczamy wszystkich solenizantów i jubilatów rozpoczętego tygodnia. Niech radość w Panu będzie Waszym udziałem.

6.     Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników na rok 2019;

7.     Rozprowadzane są świece „Caritas” – będące kontynuacją Wigilijnego Dzieła Pomocy dzieciom.

8.     Wtorek o 18.00 – spotkanie Grupy AA w salce a we środę po mszy św. o 17.30 – spotkanie Koła Biblijnego;

9.     Dzieci z Koła Caritas przy szkole we Wichowie przygotowują ozdoby choinkowe „Aniołki” - nabywając je możemy wesprzeć akcje pomocy misyjnej dla siostry z Rwandy; Prowadzą też zbiórkę darów art. spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia dla osób starszych samotnych osób, które przed światami pragną odwiedzić z życzeniami /miejsce zbiórki w szkole we Wichowie p. 111;

10.Dziś w niedzielę 16 grudnia po mszy św. o 11.00 w salce parafialnej zapraszam na spotkanie Radę Parafialną. Omówione zostaną aktualne sprawy związane troską o naszą świątynie, cmentarz parafialny a także przygotowanie do tegorocznej wizyty duszpasterskiej w naszych rodzinach i poszczególnych miejscowościach. Serdecznie zapraszam ;

11.Adresy chorych, którzy chcą skorzystać ze spowiedzi i komunii św. przed Bożym Narodzeniem zgłaszajmy w zakrystii. Do chorych zgłoszonych udamy się w poniedziałek 17 grudnia od godziny 9.00;

12.We wigilię 24 grudnia o 9.00 tradycyjnie zostanie odprawiona msza św. wspólna za zmarłych bliskich sercu zgłaszajmy w zakrystii lub kancelarii;

13.W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Tadeusza Adamkowskiego z Łochocina Gaju; Wieczny odpoczynek…

 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                    9 grudnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Usłyszane w dzisiejszej Ewangelii wezwanie św. Jana Chrzciciela, aby przygotować drogę Panu przynagla nas do gorliwego wykorzystania czasu Adwentu.

2.     Szczególnym wydarzeniem na drodze adwentowego oczekiwania będą rozpoczynające się 14 grudnia w piątek o godzinie 16.30 rekolekcje parafialne. Szczegółowy plan dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii. Tegoroczne nauki wygłosi ks. Maciej Burszewski.

3.     Msze Święte roratne sprawowane są w naszym kościele w dni powszednie o godz. 16.30;

4.     Bóg zapłać za osobistą i wspólnotową modlitwę oraz złożone ofiary jako wyraz łączności z Kościołem na Wschodzie.

5.     W tym tygodniu w czwartek przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Zapraszamy do modlitwy w intencji Ojczyzny podczas Mszy Świętej o godz. 16.30;

6.     Wszystkim solenizantom i jubilatom niech Matka Boża wyprosi obfite błogosławieństwo i łaski.

7.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Jadwigę Wróbel z Chełmicy Dużej; + Zbigniewa Skulimowskiego z Chełmicy Dużej; + Sabinę Bukała z Cukrowni; Wieczny odpoczynek…

8.     Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników oraz ścienne na rok 2019;

9.     Rozprowadzane są świece „Caritas” – będące kontynuacją Wigilijnego Dzieła Pomocy dzieciom.

10.Siostry Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi zapraszają dziewczęta na trzydniowe spotkanie formacyjne w dniach od 14 -16 grudnia na ul. Orlą we Włocławku;

11.Wtorek o 18.00 – spotkanie Grupy AA w salce a we środę po mszy św. o 17.30 – spotkanie Koła Biblijnego;

12.Dzieci z Koła Caritas przy szkole we Wichowie przygotowują ozdoby choinkowe „Aniołki”- nabywając je możemy wesprzeć akcje pomocy misyjnej dla siostry z Rwandy;

13.W niedzielę 16 grudnia po mszy św. o 11.00 zapraszam na spotkanie Radę Parafialną. Omówione zostaną aktualne sprawy związane troską o naszą świątynie, cmentarz parafialny a także przygotowanie do tegorocznej wizyty duszpasterskiej w naszych rodzinach i poszczególnych miejscowościach. Serdecznie zapraszam wszystkich należących do Rady Parafialnej do salki parafialnej;

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE

W PARAFII PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA

W CHEŁMICY DUŻEJ

 

14 GRUDNIA PIĄTEK

Godzina 16.30

ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI KONCELEBROWANA MSZĄ ŚW. I NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ;

15 GRUDNIA SOBOTA DZIEŃ SPOWIEDZI

Godzina 9. 30 - ROZPOCZĘCIE SPOWIEDZI O 10.00 MSZA SW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ

Godzina 11.30– SPOWIEDŹ  O12.00 MSZA SW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ

Godzina 16.30– SPOWIEDŹ – O 17.00 MSZA SW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ

16.GRUDNIA NIEDZIELA III ADWENTU

Godzina 9.00 - SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ DO S. BIERZMOWANIA

Godzina 11.00– za parafian; /POŚWIĘCENIE MEDALIKÓW DZIECIOM DO I KOMUNII SW;/

Godzina 14.00 – Wichowo

Godzina 14.00 – Rachcin

Godzina 16.00 – ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI, 

                                                                                 

   KTÓRE POPROWADZI

KS. MACIEJ BURSZEWSKI

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                                         2 grudnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół zaprasza nas do przeżywania na nowo historii zbawienia, która znajduje swoje odzwierciedlenie w liturgii Ludu Bożego. Rozpoczęty dziś Adwent przypomina nam nie tylko o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, ale nade wszystko wzywa do gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów.

2.     Nowy rok liturgiczny i duszpasterski w Kościele w Polsce będziemy przeżywać pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Jest to drugi rok w cyklu poświęconym sakramentowi bierzmowania. Będziemy zwracać szczególną uwagę na misję chrześcijanina, jaka wypływa z przyjętego bierzmowania i na budowanie i rozwijanie więzi z Kościołem.

3.     Szczególnym znakiem adwentowego oczekiwania niech będzie nasz udział w Mszach Świętych roratnych ku czci Najświętszej Maryi Panny, sprawowanych od poniedziałku do soboty o godz.16.30; Zachęcamy do przyniesienia tradycyjnych lampionów.

4.     W owocnym przeżywaniu oczekiwania na przyjście Pana pomocne będą nam adwentowe ćwiczenie duchowe. Tegoroczne rekolekcje, które rozpoczną się 14 grudnia/ w piątek wieczorem, 15 grudnia - sobota dzień spowiedzi adwentowej i 16 grudnia - niedziela/, wygłosi w naszej wspólnocie ks. Maciej Burszewski. Już dziś zaplanujmy swój udział w tym wydarzeniu.

5.     W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Tradycyjne nabożeństwa według stałego porządku. Pierwszopiątkowa spowiedź święta w godz. 15.30. Do chorych ks. Proboszcz w  piątek od 9.00 – ks. Wikariusz od 9.00;

6.     W sobotę 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

7.     Przyszła niedziela to od wielu lat Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie, w krajach byłego Związku Sowieckiego. Po wszystkich Mszach będą zbierane ofiary  na ten cel.

8.     Solenizantom i jubilatom w nadchodzących dniach życzymy obfitości Bożych darów.

9.     Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników oraz ścienne na rok 2019;

10.Od dzisiejszej niedzieli będą rozprowadzane świece „Caritas” – będące kontynuacją Wigilijnego Dzieła Pomocy dzieciom.

11.Prace przy parafii:Trwają prace związane z instalacją nowej kotłowni przy wikariatce i budowa sanitariatów. Prosimy o wsparcie finansowe tych prac.

12.W imieniu organizatorów dziękuję dawcom za oddaną krew tydzień temu dla potrzebujących;

13.Drużyna ministrantów starszych z naszej parafii zajęła II miejsce w rozgrywkach Rejonu Włocławskiego w piłce nożnej. Przywiozła też puchar. Gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć;

14.Dziś po sumie spotkanie katechetyczne z rodzicami dzieci do I komunii św;

 

 

 

 

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA         25 listopada 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Za tydzień rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i okres Adwentu – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.

2.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

3.     W środę po mszy św. o 17.30 w salce parafialnej spotkanie Koła Biblijnego;

4.     W pierwszą sobotę grudnia nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi odprawimy o godz. 16.30.

5.     Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników oraz ścienne na rok 2019;

6.     Od następnej niedzieli będą rozprowadzane świece „Caritas” – będące kontynuacją Wigilijnego Dzieła Pomocy dzieciom.

7.     Dziś odbywa się przy kościele cykliczna akcja oddawanie krwi. Autokar przystosowany do poboru krwi jest podstawiony od 9.00 do 14.00. Osoby chcące i mogące w ten sposób pomóc innym niech zabiorą ze sobą dowód tożsamości. Obecna akcja wpisuje się w obchody 100 lecia odzyskania Niepodległości.

8.     Prace przy parafii:Trwają prace związane z instalacją nowej kotłowni przy wikariatce i budowa sanitariatów. Prosimy o wsparcie finansowe tych prac;

9.     W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności +Józefa Górczyńskiego z Łochocina; + Henrykę Gryczewską z Wichowa; +Mariannę Honoratę Wilmańską z Rachcina; . Wieczny odpoczynek…

10.Niech Chrystus króluje w sercach solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

 

XI Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej "RYBA”

 

Z radością informujemy, iż nasza parafianka Alicja Leśniewska, uczennica III klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie,

24 listopada br. zajęła II miejsce w Diecezjalnym Festiwalu Piosenki Religijnej "Ryba".

Cały konkurs składał się z 2 etapów: etap I - eliminacje z całej diecezji, etap II - konkurs finałowy (28 najlepszych solistów i zespołów).

Gratulujemy Ali oraz jej Rodzicom i życzymy kolejnych sukcesów.

 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                 18 listopada 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Pan Jezus zapewnia nas, że chociaż niebo i ziemia przeminą, to Jego słowa nie przeminą. Mamy Mu ufać aż się wszystko spełni, a wtedy będziemy odpowiednio przygotowani na Jego powtórne przyjście.

2.     W czwartek, w dniu patronki muzyki kościelnej, św. Cecylii, pamiętamy w modlitwie o tych, którzy muzyką i śpiewem upiększają liturgię w naszym kościele.

3.     Za tydzień, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.

4.     Pamiętamy w naszych modlitwach o solenizantach i jubilatach tego tygodnia.

5.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

6.     W środę po mszy św. o 17.30 w salce parafialnej spotkanie Koła Biblijnego;

7.     Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników oraz ścienne na rok 2019;

8.     We włocławskiej katedrze, w niedzielę 18 listopada o godz. 19 odbędzie się wyjątkowy koncert. Po raz pierwszy we Włocławku wystąpi Chór Filharmonii Narodowej z Warszawy z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorzy serdecznie zapraszają na to wyjątkowe wydarzenie artystyczne wszystkich miłośników muzyki chóralnej i przyjaciół włocławskiej katedry. Wstęp na koncert jest wolny.

9.     W następną niedzielę odbędzie się przy kościele cykliczna akcja oddawanie krwi. Autokar przystosowany do poboru krwi będzie podstawiony od 9.00 do 15.00. Osoby chcące i mogące w ten sposób pomóc innym niech zabiorą ze sobą dowód tożsamości. Obecna akcja wpisuje się w obchody 100 lecia odzyskania Niepodległości.

10.Prace przy parafii:Trwają prace związane z instalacją nowej kotłowni przy wikariatce i budowa sanitariatów. Prosimy o wsparcie finansowe tych prac;

 

 

 

Po raz kolejny podjęliśmy wyzwanie jakim jest zbiórka krwi, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2018 r.  /niedziela/ w godz. od 9:00 do 14:00 przy naszym kościele parafialnym w Chełmicy Dużej

Zapraszamy, aby w ten symboliczny sposób włączyli się Państwo w obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości  przez Polskę. Chciejmy pokazać, że wśród wielu spraw, którymi na co dzień się różnimy - Łączy nas krew ratująca życie!

SETNA ROCZNICA – WSPOMNIENIE I MODLITEWNE CZUWANIE

DLA NIEPODLEGŁEJ

W CHEŁMIUCY DUZEJ

W przededniu świętowania setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej odbyła się uroczystość, która połączyła dwie rocznice : 100 rocznicę śmierci ks. kanonika Antoniego Klimaszewskiego budowniczego kościoła parafialnego zmarłego 10 listopada 1918 r. oraz modlitewne czuwanie w wigilię odzyskania Niepodległości.

O godzinie 16.30 na placu przed kościołem zgromadziły się poczty sztandarowe OSP z Gminy Fabianki, poczty sztandarowe Szkół Podstawowych z Wichowa im. Jana Pawła II, z Cyprianki im. Orła Białego oraz poczet flagowy szkoły ze Świątkowizny. W obecności Wójta Gminy, pocztów sztandarowych oraz zgromadzonych odczytany został okolicznościowy List Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy oraz została wciągnięta flaga narodowa na maszt usytuowany przy kościelnym placu. Następnie wszyscy udali się uroczystym przemarszem do wnętrza świątyni.

Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury we Wichowie pod kierunkiem p. Zdzisława Chełminiaka. Wypełniły ją pieśni patriotyczne i wojskowe w wykonaniu zespołu młodzieżowego, recytowane okolicznościowe wiersze dedykowane Niepodległej. Wśród wspominanych postaci, które nie doczekały Dnia Niepodległości przywołano proboszcza z tamtych lat ks. kan. Antoniego Klimaszewskiego, zmarłego w przededniu 11 listopada 1918 r. Odnaleziony akt zgonu kapłana odczytał ks. kan. Henryk Wysocki proboszcz :

Działo się w Chełmicy dnia 14 listopada 1918 r. o godzinie 10 rano. Stawili się Feliks Henryk Godlewski lat 29 organista parafii Chełmica i Wincenty Kosiński lat 38 urzędnik w Cukrowni obydwaj zamieszkali w Chełmicy i oświadczyli, że dnia 10 listopada 1918 roku o godzinie 2 po południu w Chełmicy umarł ks. kanonik Antoni Klimaszewski proboszcz parafii Chełmica 52 lata liczący. Urodzony w Granatach parafii Świedziebnia powiatu Rypińskiego, zamieszkały w Chełmicy, syn nieżyjących: Władysława i Magdaleny z Młotkowskich małżonków Klimaszewskich. Po przekonaniu się naocznie o zejściu księdza kanonika Antoniego Klimaszewskiego akt ten stawającym przeczytany przez nas i nich podpisany został.

Zarządzający parafią Chełmica ks. St. Kraśnicki – proboszcz parafii Ostrowite.

Na zakończenie tej części uroczystości wspólnie odśpiewano pieśń „100 lecia konsekracji chełmickej świątyni” która powstała staraniem p. Zdzisława Chełminiaka na uroczystości 100 rocznicy konsekracji świątyni w 2017 r.

Uroczysta procesja liturgiczna rozpoczęła mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. prał. Józefa Wysockiego dziekana Kolegiaty Ciechocińskiej wespół z ks. kan.Henrykiem Wysockim dziekanem Dekanatu Szpetalskiego i jednocześnie miejscowym proboszczem oraz ks. Dawidem Matusiakiem wikariuszem parafii. Kazanie wygłosił proboszcz miejsca przypominając niezwykłą postać śp. Ks. Klimaszewskiego kapłana społecznika, budowniczego świątyni, założyciela Straży Pożarnej we Wichowie w 1913 r. w kontekście wschodzącego Dnia Odzyskanej przez Ojczyznę Niepodległości. Na zakończenie mszy św. została poświęcona i odsłonięta tablica pamiątkowa z okazji 100rocznicy śmierci budowniczego kościoła i 100 rocznicy odzyskania Niepodległości. Po błogosławieństwie w obecności pocztów sztandarowych Szkół i OSP delegacje Rady parafialnej, Władz Samorządowych Gminy Fabianki, OSP z Wichowa i Rachcina oraz Krewnych i Rodziny ks. Antoniego złożyli wieńce i kwiaty na Jego grobie znajdującym się w pobliżu świątyni.

Galeria zdjęć

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU           11 listopada 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.

2.     Dzisiaj katolicy w Polsce po raz 10. obchodzą Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Łączymy się w modlitwie i wspieramy chrześcijan w różnych stronach świata, którzy cierpią prześladowania z powodu wiary.

3.     We włocławskiej katedrze, w niedzielę 18 listopada o godz. 19 odbędzie się wyjątkowy koncert. Po raz pierwszy we Włocławku wystąpi Chór Filharmonii Narodowej z Warszawy z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorzy serdecznie zapraszają na to wyjątkowe wydarzenie artystyczne wszystkich miłośników muzyki chóralnej i przyjaciół włocławskiej katedry. Wstęp na koncert jest wolny.

4.     Poświęcona zostaną dzisiaj opłatki wigilijne, które rozniesie tradycyjnie do naszych rodzin p. Organista. Ich przyjęcie staje się znakiem wspólnoty parafialnej złączonej tym chlebem;

5.     Niech Pan Jezus otacza swoją opieką solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

6.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

7.     Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników na rok 2019;

8.     Do wieczności odeszli śp. Stefan Marczewski z Łochocina; Stanisław Wiśniewski z Rachcina; Franciszka Piotrkiewicz z Popowa;+RIP

 

 

 

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU              4 listopada 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Za tydzień, w niedzielę, 11 listopada, przypada 100. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach niewoli pod zaborami. Obchodzimy Dzień Niepodległości. W sobotę 10 listopada odbędą się w naszej parafii uroczystości związane z 100 rocznicą śmierci budowniczego kościoła ks. kan. Antoniego Klimaszewskiego połączone z jubileuszem odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. O 16.30 młodzież pod kierunkiem p. Zdzisława Chełminiaka przedstawi program artystyczny a następnie będzie sprawowana Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny i 100 rocznicy śmierci ks. kan. Klimaszewskiego. Po mszy św. poświęcenie upamiętniającej te wydarzenia tablicy i złożenie wieńca na grobie budowniczego kościoła. Zapraszamy poczty sztandarowe szkół, młodzież szkolną z rodzicami, jednostki OSP /szczególnie Wichowo/założycielem był ks. Klimaszewski/ oraz wszystkich parafian, pragnących upamiętnić te historyczne wydarzenia.  W następną niedzielę we Wichowie o godzinie 14.00 zostanie odprawiona msza św w Domu Kultury po czym nastąpi poświęcenie tablicy upamiętniającej założyciela OSP ks. kan. Klimaszewskiego ufundowanej przez druhów strażaków OSP Wichowo;;

2.     Przypominamy, że jeszcze do czwartku włącznie można ofiarować odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące pod warunkiem nawiedzenia cmentarza i modlitwy za zmarłych. Codziennie także modlimy się różańcem za zmarłych polecanych w wypominkach po mszy św o godz. 16.30

3.     Dziś pierwsza niedziela miesiąca listopada. Na mszę św. o 11.00 zapraszamy dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii św. wraz z rodzicami. Po mszy św. spotkanie katechetyczne;

4.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

5.     Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników na rok 2019;

6.     Do wieczności odeszli śp. Irena Jasińska z Cyprianki i śp. Jerzy Lelewski z Cukrowni. RIP

7.     Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy, aby na co dzień doświadczali Bożej miłości.

8.     Podziękowania dzieciom i młodzieży wraz z opiekunami ze szkół w Świątkowiźnie, Wichowie i Cypriance za przeprowadzone porządki na grobie ks. Klimaszewskiego oraz na grobach zaniedbanych i opuszczonych.

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA                                               28 października 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Każda świątynia jest miejscem wybranym przez Pana Boga, miejscem Jego przebywania wśród ludzi, miejscem spotkania Boga z człowiekiem, gdzie okazuje On swoje miłosierdzie i udziela łask. Dziękujemy dzisiaj za ten kościół, naszą świątynię, którą Pan Bóg wybrał na miejsce przebywania wśród nas.

2.     W czwartek przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to święto nakazane i dzień wolny od pracy; Msze Święte będą sprawowane o godzinie 9.00 i godzinie 11.00; Wtedy zgromadzimy się na cmentarzu, aby podczas Mszy Świętej i procesji polecać miłosierdziu Bożemu tych, którzy przekroczyli już bramę śmierci, a szczególnie naszych parafian, których pożegnaliśmy w ostatnim roku.

3.     Można składać modlitwy wypominkowe za zmarłych roczne, jednorazowe /które w oktawie będą odmawiane w procesji z różańcem na cmentarz/;

4.     Codziennie od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych.

5.     wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, będziemy modlić się za zmarłych. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz.16.30 a następnie różaniec za zmarłych z wypominkami z procesją na cmentarz;

6.     W tym tygodniu w I piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa; Do chorych udamy się w I piątek 2 listopada  od 9.00 /ks. prob. natomiast 9.XI od 9.00 ks. pref. /

7.     W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy Niepokalane Serce Maryi podczas nabożeństwa o godz. 16.30;

8.     Następna niedziela to pierwsza niedziela miesiąca listopada. Na mszę św. o 11.00 zapraszamy dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii św. wraz z rodzicami. Po mszy św. spotkanie katechetyczne;

9.     W sobotę 10 listopada odbędą się w naszej parafii uroczystości związane z 100 rocznicą śmierci budowniczego kościoła ks. kan. Antoniego Klimaszewskiego połączone z jubileuszem odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. O 16.30 młodzież pod kierunkiem p. Zdzisława Chełminiaka przedstawi program artystyczny a następnie będzie sprawowana Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny i 100 rocznicy śmierci ks. kan. Klimaszewskiego. Po mszy św. poświęcenie upamiętniającej te wydarzenia tablicy i złożenie wieńca na grobie budowniczego kościoła. Zapraszamy poczty sztandarowe szkół, OSP oraz wszystkich, pragnących upamiętnić te historyczne wydarzenia. 

10.We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

11.Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników na rok 2019;

12.Do wieczności odeszli śp. Zbigniew Chojnicki ze Zbytkowa i śp. Irena Literska z Rachcinka. /pogrzeb w poniedziałek o 11.00. Wieczny odpoczynek…

 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU    21 października 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     W dzisiejszą niedzielę doroczne liczenie wiernych dla potrzeb statystyki kościoła katolickiego w Polsce.

2.     Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Będziemy modlić się w intencjach misji i misjonarzy na całym świecie. Jeszcze wielu ludzi nie słyszało o Ewangelii, czyli o dobrej nowinie o Jezusie – Zbawicielu świata. Dzisiaj teren działalności misyjnej to również nasz kontynent. Prosimy o misjonarzy w naszych zlaicyzowanych środowiskach.

3.     Za tydzień, w ostatnią niedzielę października, w wielu kościołach świętujemy rocznicę poświęcenia własnego kościoła.

4.     Przypominamy, że przyjmujemy wypominki, które pomogą nam w modlitwie za naszych bliskich zmarłych.

5.     Przypominamy, że codziennie nabożeństwo różańcowe rozpoczynamy po mszy św. godz. 16.30;

6.     Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy, aby Chrystus zawsze wskazywał im pewną drogę do zbawienia.

7.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

8.     We środę po Mszy św. wieczornej, czyli o 18.00 zapraszamy na spotkanie Koła Biblijnego;

9.     W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Cypriance we czwartek 25 października o godzinie 17.00 odbędzie się uroczysta akademia w roku 100 lecia odzyskania Niepodległości. W programie m.in. koncert orkiestry wojskowej oraz program artystyczny w wykonaniu uczniów;

10.Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników na rok 2019;

11.Do wieczności odeszli: śp; Wojciech Gałkiewicz i śp. Halina Kołtun z Cyprianki – wieczny odpoczynek…

 

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        14 października 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.                 Dzisiaj obchodzimy 18. Dzień Papieski, a we wtorek, 16 października będziemy wspominać 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Rozważajmy na nowo nauczanie św. Jana Pawła II. Zachęcamy, abyśmy nadal budowali żywy pomnik papieża Polaka w sercach młodych, zdolnych, ale naszych ubogich rodaków, których edukację możemy wspierać za pośrednictwem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

2.                 Dzisiaj także w Dniu Edukacji Narodowej nasze myśli kierujemy w stronę nauczycieli, katechetów i wychowawców. Otoczmy ich naszymi modlitwami.

3.                 W poniedziałek obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Chcemy wspierać naszymi modlitwami rodziców, którzy przeżywają utratę dziecka. W ich intencjach odmówimy modlitwę różańcową.

4.                 Za tydzień rozpoczynamy Tydzień Misyjny.

5.                 Przypominamy, że codziennie nabożeństwo różańcowe rozpoczynamy po mszy św. godz. 16.30;

6.                 Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych, już teraz przyjmujemy wypominki.

7.                 Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy, aby Chrystus zawsze wskazywał im pewną drogę do zbawienia.

8.                 We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

9.                 We środę po Mszy św. wieczornej, czyli o 18.00 zapraszamy na spotkanie Koła Biblijnego;

10.            Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników na rok 2019;

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU    7 października 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Trwamy na codziennej modlitwie różańcowej w kościele po mszy św. o godz. 16.30. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w modlitwie wspólnotowej, zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinie lub indywidualnie.

2.     W przyszłą niedzielę po raz 18. będziemy obchodzić Dzień Papieski. Jak co roku przeprowadzona zostanie zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającą uzdolnioną ubogą młodzież.

3.     W dzisiejszą niedzielę na mszy św. o 11.00 poświęcenie różańców dzieciom przygotowującym się do I komunii św., /dzieci te wyrażą w uroczystej formie pragnienie przygotowania się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św./a po mszy św. spotkanie z rodzicami;

4.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

5.     We środę po Mszy św. wieczornej, czyli o 18.00 zapraszamy na spotkanie Koła Biblijnego;

6.     W sobotę po drugiej mszy św. o 17.30 procesja Fatimska; przynieśmy świece;

7.     Do nabycia gazeta „Idziemy” a także Kalendarze Rolników na rok 2019;

8.     Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa.

 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU      30 września 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Jutro rozpoczyna się październik, miesiąc różańcowy. Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych podczas nabożeństwa po mszy św. o godz. 16.30; Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o wspólne odmawianie różańca w domach. W związku ze zmianą odprawiania popołudniowych nabożeństw zmieniają się godziny kancelarii w dni powszednie od 15.30 do 16.30; Msze św. popołudniowe od jutra o godzinie 16.30 i druga po różańcu o 17.30;

2.     W pierwszy czwartek miesiąca przypada dzień imienin papieża Franciszka. Będziemy modlić się do Jezusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, o obfite łaski dla niego oraz w intencji powołań do służby Bożej;

3.     W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej miłosiernemu Sercu Jezusa za grzechy całego świata. Do chorych udamy się w piątek  od 9.00 ks. proboszcz a od 10.00 ks. wikariusz;

4.     W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy Niepokalane Serce Maryi. W Świnicach Warckich spotkanie Kongresowe Kół Żywego Różańca;

5.     W przyszłą niedzielę na mszy św. o 11.00 poświęcenie różańców dzieciom przygotowującym się do I komunii św., /dzieci te wyrażą w uroczystej formie pragnienie przygotowania się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św./a po mszy św. spotkanie z rodzicami;

6.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

7.     We środę po Mszy św. wieczornej, czyli o 18.00 zapraszamy na spotkanie Koła Biblijnego;

8.     Do nabycia gazeta „Idziemy” a od przyszłej niedzieli także Kalendarze Rolników na rok 2019;

9.     Opiece Królowej różańca św. polecamy jubilatów i solenizantów całego tygodnia.

 

Obudzić Wiarę !

27 września br. w Licheniu odbyła się Diecezjalna pielgrzymka klas III gim oraz klas VIII szkół podstawowych, gromadząca w tym rekordową ilość osób - ponad 5 tys. ludzi młodych. Również i w tym roku nie zabrakło "młodych bohaterów" naszej parafii, którzy pod opieką Pani Róży Jaworskiej oraz ks. Dawida St. Matusiaka, przybyli do Lichenia aby móc na nowo poczuć smak wiary oraz jedność Kościoła Diecezjalnego. Naszą parafię reprezentowali uczniowie ze szkół w: Wichowie, Cypriance oraz Świątkowiźnie. Na zakończenie liturgii wszyscy uczestnicy pielgrzymki otrzymali pamiątkowe różańce.

 

zdjęcia

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU     23 września 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Pan Jezus przez całe swoje ziemskie życie wiedział, do czego się przygotowuje, że Jego śmierć będzie ceną za zbawienie ludzi. My też wiemy, że aby osiągnąć zbawienie, musimy przejść przez drogę codziennego krzyża naszych cierpień, niepowodzeń, grzechów. Zbawiciel wskazuje nam, że najlepszą postawą życiową jest postawa pełnego zaufania Panu Bogu. Mamy być jak małe dziecko, które bezgranicznie ufa swoim rodzicom.

2.     W sobotę przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Ci wielcy Boży posłańcy bronią nas i pouczają. Starajmy się z nimi zaprzyjaźnić.

3.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

4.     We środę po Mszy św. wieczornej, czyli o 19.00 zapraszamy na spotkanie Koła Biblijnego;

5.     Do nabycia gazeta „Idziemy”;

6.     Jesienne spotkanie Rady Parafialnej dziś w niedzielę 23 września po mszy św. o 11.00;

7.     Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzymy, aby dobry Bóg czuwał nad nimi każdego dnia.

8.     Do wieczności odszedł śp. Stanisław Woźnicki z Wichowa; śp. Cecylia Stroińska z Chełmicy Dużej -/pogrzeb we wtorek o 13.00; +RIP+

 

U Pani Licheńskiej

 

Dnia 22.09.2018 r. nasi parafianie wraz z Ks. Proboszczem Henrykiem Wysockim udali się na pielgrzymkę autokarową do Lichenia Starego. Pierwszym punktem pielgrzymki było duchowe przygotowanie przez odprawienie Drogi Krzyżowej w Grąblińskim Lesie, oraz zwiedzanie otoczonych szczególną czcią miejsc Objawień Matki Bożej. Matka Najświętsza ukazywała się tu pasterzowi Mikołajowi Sikatce. W tymże miejscu znajduję się również Zakon Sióstr Anuncjatek. Po odprawieniu Drogi Krzyżowej udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, gdzie o godz. 12:00 sprawowana była Msza Święta w intencji przybyłych pielgrzymów. Po Mszy zwiedziliśmy Kaplicę Krzyża Świętego, następnie przed Obrazem Beatyfikowanych 108 Męczenników II Wojny Światowej, o godz. 15:00 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, powierzając naszą parafię opiece Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski.

 

zdjęcia

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       16 września 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Pytania, które Pan Jezus postawił swoim uczniom w drodze pod Cezareą Filipową, są wciąż aktualne: za kogo uważają Mnie ludzie? A za kogo wy Mnie uważacie? Na te pytania każdy musi codziennie dawać odpowiedź przed Bogiem i przed samym sobą. Musimy pamiętać, że pójście za Panem Jezusem wymaga wielu wyrzeczeń, ale to jest jedyna droga, by otrzymać niebo.

2.      Dziś przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętajmy w naszych modlitwach o pracownikach mass mediów i starajmy się sięgać po prasę katolicką.

3.     W sposób szczególny chcemy zaprosić młodzież do wspólnej modlitwy w dniu jej patrona, św. Stanisława Kostki, we wtorek na Mszy Świętej o godz. 18.00;

4.     Dnia 17 września przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Wspominamy wszystkich poległych na Wschodzie, deportowanych i zamęczonych na Syberii i w innych miejscach kaźni. Prosimy miłosiernego Boga o pokój i zgodę między narodami.

5.     W dzisiejszą niedzielę 16 września na mszę św. o 11.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie zapoznawcze z rodzicami i dziećmi, które w tym roku szkolnym będą przygotowywały się do I Komunii św; oraz rodziców z dziećmi, które w ubiegłym roku przystąpiły do I Komunii św;

6.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej

7.     We środę po Mszy św. wieczornej, czyli o 19.00 zapraszamy na spotkanie Koła Biblijnego;

8.     Do nabycia gazeta „Idziemy”;

9.     Jesienne spotkanie Rady Parafialnej w niedzielę 23 września po mszy św. o 11.00;

 

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU         9 września 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Rozpoczynamy dziś w Naszej Ojczyźnie VIII Tydzień Wychowania pod hasłem „W poszukiwaniu drogi”;

2.     W piątek będziemy przeżywać święto Podwyższenia Krzyża świętego. Pamiętajmy o uprządkowaniu miejsc wokół przydrożnych krzyży;

3.     W przyszłą niedzielę przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu;

4.     W dzisiejszą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 11.00 pragniemy wypraszać pomoc Maryi, Stolicy Mądrości dla uczniów, nauczycieli, katechetów, rodziców i wszystkich zatroskanych o wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. Poświęcone zostaną także tornistry i przybory szkolne dla najmłodszych dzieci; Pragnę przypomnieć słowa ks. Biskupa z zarządzenia dotyczącego przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii św.:” Rodzice mają moralny obowiązek, aby przynajmniej na poziomie klasy następnej po I Komunii św. jak najczęściej wspólnie uczestniczyć z dzieckiem w niedzielnej Mszy św. wspólnie przystępować do sakramentu pokuty i uczestniczyć w uroczystościach roku kościelnego”.

5.     W niedzielę 16 września na mszę św. o 11.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie zapoznawcze z rodzicami i dziećmi, które w tym roku szkolnym będą przygotowywały się do I Komunii św; oraz rodziców z dziećmi, które w ubiegłym roku przystąpiły do I Komunii św;

6.     W tym roku szkolnym młodzież klas III gimnazjum i kl. VIII szkoły podstawowej przystąpi do bierzmowania. Serdecznie proszę rodziców tej młodzieży o zainteresowanie się przygotowaniami do tego sakramentu. Młodzież prosimy o pierwsze powakacyjne spotkanie dziś w niedzielę 9 września po mszy św. o 9.00;

7.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

8.     We środę po Mszy św. wieczornej, czyli o 19.00 zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie Koła Biblijnego;

9.     We czwartek 13 września – dzień Fatimski po mszy św. 0 18.30 nabożeństwo fatimskie;

10.Do nabycia gazeta „Idziemy”;

11.Wyjazd na pielgrzymkę autokarową do Lichenia 22 września w sobotę; Jest już komplet uczestników;/wpłata za przejazd u p. Romana /;

12.Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie, uczniowie i rodzice zapraszają na uroczystość z okazji 100 lecia istnienia tej szkoły. Uroczystości rozpoczną się mszą św. o godzinie 10.00 w kościele parafialnym w Chełmicy Dużej. Ciąg dalszy uroczystości na placu przed szkołą.

13.Jesienne spotkanie Rady Parafialnej w niedzielę 23 września po mszy św. o 11.00;

14.Prosimy Pana Jezusa, aby otwierał naszych solenizantów i jubilatów na przyjęcie obfitych Bożych łask.

CERTYFIKAT

Marszałka Województwa Kujawsko-pomorskiego

dla Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej


DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        2 września 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny dla dzieci i młodzieży. W następną niedzielę 9 września na  Mszy Świętej o godz. 11.00 pragniemy wypraszać pomoc Maryi, Stolicy Mądrości, dla uczniów, nauczycieli, katechetów, rodziców i wszystkich zatroskanych o wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. Poświęcone zostaną także tornistry i przybory szkolne dla najmłodszych dzieci; Pragnę przypomnieć słowa ks. Biskupa z zarządzenia dotyczącego przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii św.:”Rodzice mają moralny obowiązek aby przynajmniej na poziomie klasy następnej po I Komunii św. jak najczęściej wspólnie uczestniczyć z dzieckiem w niedzielnej Mszy św. wspólnie przystępować do sakramentu pokuty i uczestniczyć w uroczystościach roku kościelnego”.

2.     W niedzielę 16 września na mszę św. o 11.00  zapraszamy na pierwsze spotkanie zapoznawcze z rodzicami i dziećmi, które w tym roku szkolnym będą przygotowywały się do I Komunii św;

3.     W tym roku szkolnym młodzież klas III gimnazjum i kl. VIII szkoły podstawowej przystąpi do bierzmowania. Serdecznie proszę rodziców tej młodzieży o zainteresowanie się przygotowaniami do tego sakramentu. Młodzież zainteresowaną prosimy o pierwsze powakacyjne spotkanie w niedzielę 9 września na mszy św. o 9.00;

4.     W pierwszy czwartek miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

5.     W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu pojednania od godziny 17.00 i przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy również do rozpoczęcia nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków. Do chorych udamy się w piątek od 9.00 -  ks. proboszcz i w sobotę od 9.00 – ks. prefekt;

6.     W sobotę przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, znane jako święto Matki Bożej Siewnej. Po mszy św. o 18.00 poświęcenie ziarna siewnego:

7.     Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia oraz wszystkim uczniom życzymy, aby Pan Jezus obdarzył ich łaską czystego serca.

8.     We wtorek o 18.00 spotkanie wspólnoty AA w salce parafialnej;

9.     Do nabycia gazeta „Idziemy”;

10.           Przypominamy o możliwości wspólnego wyjazdu na pielgrzymkę autokarową do Lichenia 22 września w sobotę – nadal trwają zapisy;

11.           Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie, uczniowie i rodzice zapraszają na uroczystość z okazji 100 lecia istnienia tej szkoły. Uroczystości rozpoczną się mszą św. o godzinie 10.00 w kościele parafialnym w Chełmicy Dużej. Ciąg dalszy uroczystości na placu przed szkołą.

12.           Jesienne spotkanie Rady Parafialnej w niedzielę 23 września po mszy św. o 11.00;

NAJŚW. MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ       26 sierpnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, czczonej jako Królowa Polski i główna patronka naszego narodu, skłania nasze serca ku jeszcze większemu zawierzeniu Jej naszych losów. Wsłuchani w słowa Maryi: uczyńcie wszystko, co wam mówi mój Syn, starajmy się wiernie wypełnić Jej wskazania.

2.     W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz.18.00;

3.     Dnia 1 września wspominamy 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Będziemy się modli&#