Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
3013474

NOWENNA PRZED NAWIEDZENIEM IKONY JASNOGÓRSKIEJ

 

Logo

 

idziemy

Duchowe Centrum Włocławka

Duchowe Centrum Włocławka Logo

Drogi Jakubowe

 

 

    

DOBRZYŃSKO-KUJAWSKA DROGA ŚW.JAKUBA


DROGI SYNODALNE

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej...

 

 Kancelaria parafialna czynna jest w dni robocze z wyjątkiem sobót:

 

w okresie letnim  od 16.30 do 17.45/

w okresie zimowym od 15.30 do 16.30/ od 1 pażdziernika do Wielkiego Tygodnia/

 

tel. 518 014 614 ks. proboszcz;

 

konto parafii: PKO BP 13 10205170 0000 1502 0060 3720

 

 

Chrzest

 

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:

I. Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem sakramentu.

II. W kancelarii parafialnej rodzice przedłożą następujące dokumenty:

1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka.

3. Dane personalne chrzestnych: imię, nazwisko, wyznanie, wiek i adres zamieszkania (jeśli kandydaci na chrzestnych pochodzą z innej parafii, zaświadczenie od ich proboszcza zezwalające na dopuszczenie do podjęcia funkcji chrzestnego).

 

UWAGA! By móc być dopuszczonym do przyjęcia zadania chrzestnego należy:

1. Być wyznaczonym przez przyjmującego chrzest, albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje i posiadać wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.

2. Mieć ukończone 16 lat.

3. Być katolikiem, po I Komunii św., bierzmowanym, prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające tej ważnej funkcji, jaką mają pełnić.

4. Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych.

5. Nie są ojcem, matką przyjmującego chrzest.

6. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

7. Osoby niepraktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, a także młodzież nie uczęszczająca na katechizację nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

 

Pogrzeby

 

Dokumenty: karta zgonu i odpis aktu zgonu z USC. /dla osoby zmarłej, którą rodzina chce pochować na tutejszym cmentarzu a  należącej do innej parafii - zgoda na pochówek ks. proboszcza swojej parafii/;

 

Dzisiaj jest

sobota,
30 września 2023

(273. dzień roku)

komentarz biblijny na każdy dzień - DOM JÓZEFA

Dożynki parafialne 2022