PROGRAM UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH 100 ROCZNCY KONSEKRACJI

kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej

5 – 6 – 7 – 8 PAŹDZIERNIKA 2017 r

40 godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne poprzedzające obchody jubileuszowe

5 października 2017 r.  pierwszy czwartek miesiąca :

- godzina 9.00 –msza św. i rozpoczęcie całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu;

- godzina 16.30 –msza św. z homilią; nabożeństwo różańcowe;

- godzina 21.00 – apel jasnogórski i zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu;

6 października 2017 r. pierwszy piątek miesiąca:

- godzina 9.00 –msza św. i rozpoczęcie całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu; (odwiedziny osób starszych i chorych z posługą sakramentalną)

- godzina 15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego i okazja do spowiedzi;

- godzina 16.30 – msza św. z homilią ; nabożeństwo różańcowe;

- godzina 21.00 – apel jasnogórski i zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu;

7 października 2017 r. pierwsza sobota miesiąca:

- godzina 16.00 rozpoczęcie jubileuszowych obchodów:

·         „100 lat historii kościoła i parafii w Chełmicy Dużej” (p. dyr. Wiesława Wyczachowska):

·        Msza św. w intencji budowniczego kościoła ks. kanonika Antoniego Klimaszewskiego, fundatorki kościoła Józefy Sierakowskiej, darczyńców i ofiarodawców na przestrzeni wieku;

·        Odsłonięcie okolicznościowej wystawy przybliżającej 100 rocznicę konsekracji naszej świątyni;

·        Złożenie kwiatów na grobie ks. kanonika Klimaszewskiego przed kościołem.

8 października 2017 r. niedziela – główne uroczystości jubileuszowe:

godzina 11.00–  msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Ordynariusza Wiesława Alojzego Meringa z udziałem zaproszonych kapłanów (rodaków tej parafii, żyjących ks. proboszczów i wikariuszy, którzy wcześniej tu pracowali, Kapituły Katedralnej Włocławskiej, księży z dekanatu); a także zaproszonych Gości i Parafian;

·        Po mszy św. poświęcenie okolicznościowej tablicy w kościele upamiętniającej uroczystości Jubileuszowe oraz złożenie wieńca od parafian na grobie budowniczego kościoła ks. kan. Antoniego Klimaszewskiego;

 

 


W tym roku 8 października nasza świątynia parafialna pw. św. Jakuba Apostoła będzie obchodziła swoje setne urodziny.

Aby przybliżyć historię tego czasu, ludzi, którzy ją tworzyli, duszpasterze wraz z katechetami ogłaszają konkursy dla dzieci i młodzieży z terenu szkół

naszej parafii.

 

Poniżej możemy zapoznać się z regulaminami konkursu literackiego, fotograficznego, poetyckiego czy plastycznego.

Celem konkursu jest propagowanie historii tego miejsca z jego wiekowym dziedzictwem, pamięć o ludziach, którzy tworzyli historię i dzień dzisiejszy

Domu Bożego, gdzie "...wszystko się zaczęło..." w naszym życiu wiary.

 

 

PARAFIALNY  KONKURS PLASTYCZNY:

DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

 

MÓJ  PARAFIALNY  KOŚCIÓŁ .

 

ORGANIZATORZY   KONKURSU:

Parafia p.w.  św. Jakuba  Apostoła w Chełmicy  Dużej.

Publiczna Szkoła  Podstawowa  im.  Orła  Białego  w  Cypriance.

Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Świątkowiźnie.

Zespół  Szkół  w  Wichowie - Szkoła  Podstawowa  im.  Jana  Pawła  II  i  Publiczne Gimnazjum Jana Pawła II.

 

CELE KONKURSU:

-Przypomnienie  dzieciom  i  młodzieży  o  ważnej  rocznicy  100 - lecia  konsekracji  naszego  Kościoła  Parafialnego .

-Kształtowanie postawy   troski o zabytki naszej parafii.

- Rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży poprzez ukazanie zabytków naszego  Kościoła parafialnego.

- Promowanie młodych talentów plastycznych poprzez umożliwienie  prezentacji twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców.

-Wymiana doświadczeń i rozszerzenie zakresu wiedzy autorów prac  na temat różnych technik plastycznych.

- Uwrażliwienie na wartość wiedzy chrześcijańskiej oraz rolę Kościoła i parafii w rozwoju wiary.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych   klas  0  -  III  oraz  klasy

 IV – VI  z  terenu Parafii.

 

2.Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice: malarstwo, rysunek,  komiks,  kolaż,  rzeźba,  grafika, techniki mieszane w formacie nie mniejszym niż A4;

 

3.Przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje: imię i nazwisko autora, klasa,

  adres i numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana  oraz  oświadczenie o  wyrażeniu  zgody  rodziców na  publikację  pracy i  przetwarzanie danych  osobowych  do  celów  związanych  z  jego  udziałem  w  konkursie. (Karta zgłoszenia uczestnika konkursu – ZAŁ.1).

 

4.Jury konkursu szczególną uwagę zwróci  na;

- samodzielność prac - prace niesamodzielne będą odrzucone,

-zgodność  z  tematem,

-oryginalność,

-wartość  artystyczną.

5.Prace  zbiorowego   autorstwa oraz prace zwinięte w rulon lub zniszczone nie będą brane pod uwagę,

6.Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.

7.Prace prosimy dostarczyć do dnia 30 maja 2017 r. do organizatorów konkursu  -  katechetów  w  każdej  ze  szkół.

8.Otwarcie  wystawy  najlepszych  prac  - Kościół  Parafialny  -12.06.2017r.

 9.Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się  18 czerwca 2017r.  w  Kościele  parafialnym  p.w.  św.  Jakuba  Apostoła  w  Chełmicy  Dużej  po  Mszy  o  godz.  11.00

 

PARAFIALNY  KONKURS  LITERACKI

DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

 

O  CZYM  OPOWIEDZIAŁBY MÓJ  PARAFIALNY  KOŚCIÓŁ,  GDYBY  MÓGŁ  PRZEMÓWIC  W  100  ROCZNICĘ  SWOICH  URODZIN?

 

ORGANIZATORZY   KONKURSU:

Parafia p.w.  św. Jakuba  Apostoła w Chełmicy  Dużej

Publiczna Szkoła  Podstawowa  im.  Orła  Białego  w  Cypriance.

Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Świątkowiźnie.

Zespół  Szkół  w  Wichowie - Szkoła  Podstawowa  im.  Jana  Pawła  II  i  Publiczne Gimnazjum Jana Pawła II.

 

CELE KONKURSU:

-Przypomnienie  dzieciom  i  młodzieży o  ważnej  rocznicy  100 - lecia  konsekracji  naszego  Kościoła  Parafialnego .

-Kształtowanie postawy   troski o zabytki naszej parafii.

- Rozbudzenie ekspresji literackiej dzieci i młodzieży poprzez ukazanie zabytków naszego  Kościoła parafialnego.

- Promowanie młodych talentów literackich poprzez umożliwienie  prezentacji twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców.

- Uwrażliwienie na wartość wiedzy chrześcijańskiej oraz rolę Kościoła i parafii w rozwoju wiary.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych   klas  IV  -  VI  z  terenu Parafii.

 

2.Prace literackie  -  opowiadanie,  zgodne  z  tematem  konkursu.  Praca  w  formie  wydruku  komputerowego,  maksymalnie  do  3  stron  formatu  A-4  ( czcionka  Times  New Roman 12, interlinia  1,5,  marginesy  2,5.)

 

3.Przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje: imię i nazwisko autora, klasa,

  adres i numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana  oraz  oświadczenie o  wyrażeniu  zgody  rodziców na  publikację  pracy i  przetwarzanie danych  osobowych  do  celów  związanych  z  jego  udziałem  w  konkursie i  z  wystawą  pokonkursową. (Karta zgłoszenia uczestnika konkursu – ZAŁ.4).

 

4.Jury konkursu szczególną uwagę zwróci na;

- samodzielność prac - prace niesamodzielne będą odrzucone,

-zgodność  z  tematem,

-oryginalność,

-wartość  artystyczną,

-poprawność językowa, stylistyczna interpunkcyjna  i  ortograficzna.

5.Prace  zbiorowego   autorstwa oraz prace zwinięte w rulon lub zniszczone nie będą brane pod uwagę,

6.Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.

7.Prace prosimy dostarczyć do dnia 30 maja 2017 r. do organizatorów konkursu  -  katechetów  w  każdej  ze  szkół.

8.Otwarcie  wystawy  najlepszych  prac  - Kościół  Parafialny  -12.06.2017r.

 9.Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się w  niedzielę  kończącą  rok  szkolny  i  katechetyczny - 18 czerwca 2017r.  w  Kościele  parafialnym  p.w.  św.  Jakuba  Apostoła  w  Chełmicy  Dużej  po  Mszy  o  godz.  11.00.

 

 

PARAFIALNY  KONKURS  POETYCKI:

DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

 

PARAFIA  CHEŁMICA DUŻA  MALOWANA  SŁOWEM..

 

ORGANIZATORZY   KONKURSU:

Parafia p.w.  św. Jakuba  Apostoła w Chełmicy  Dużej

Publiczna Szkoła  Podstawowa  im.  Orła  Białego  w  Cypriance.

Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Świątkowiźnie.

Zespół  Szkół  w  Wichowie - Szkoła  Podstawowa  im.  Jana  Pawła  II  i  Publiczne Gimnazjum Jana Pawła II.

 

CELE KONKURSU:

-Przypomnienie  dzieciom  i  młodzieży  o  ważnej  rocznicy  100 - lecia  konsekracji  naszego  Kościoła  Parafialnego .

-Kształtowanie postawy   troski o zabytki naszej parafii.

- Rozbudzenie pasji  poetyckiej  wśród  dzieci i młodzieży poprzez ukazanie zabytków naszego  Kościoła parafialnego.

- Promowanie młodych talentów literackich poprzez umożliwienie  prezentacji twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców.

- Uwrażliwienie na wartość wiedzy chrześcijańskiej oraz rolę Kościoła i parafii w rozwoju wiary.

-Budzenie  wrażliwości  poetyckiej u  uczniów  i  doskonalenie umiejętności  językowych.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych   klas  IV  -  VI   oraz  klasy  I-  III  gimnazjum  z  terenu Parafii.

 

2.Prace literackie  - wiersz,  zgodny  z  tematem  konkursu,  samodzielnie  napisany,  nigdzie  do tej  pory  niepublikowany i nienagradzany.  Praca  w  formie  wydruku  komputerowego, 1 kartka  formatu  A-4  ( czcionka  Times  New Roman 12, interlinia  1,5wiersza,   marginesy  2,5.)

 

3.Przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje: imię i nazwisko autora, klasa,

  adres i numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana  oraz  oświadczenie o  wyrażeniu  zgody  rodziców na  publikację  pracy i  przetwarzanie danych  osobowych  do  celów  związanych  z  jego  udziałem  w  konkursie i  z  wystawą  pokonkursową. (Karta zgłoszenia uczestnika konkursu – ZAŁ 3).

 

4.Jury konkursu szczególną uwagę zwróci na

- samodzielność prac - prace niesamodzielne będą odrzucone,

-zgodność  z  tematem,

-oryginalność,

-wartość  artystyczną,

-poprawność językowa, stylistyczna, interpunkcyjna  i  ortograficzna.

5.Prace  zbiorowego   autorstwa oraz prace zwinięte w rulon lub zniszczone nie będą brane pod uwagę,

6.Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.

7.Prace prosimy dostarczyć do dnia 30 maja 2017 r. do organizatorów konkursu  -  katechetów  w  każdej  ze  szkół.

8.Otwarcie  wystawy  najlepszych  prac  - Kościół  Parafialny  -12.06.2017r.

 9.Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się w  niedzielę  kończącą  rok  szkolny  i  katechetyczny - 18 czerwca 2017  w  Kościele  parafialnym  p.w.  św.  Jakuba  Apostoła  w  Chełmicy  Dużej  po  Mszy  o  godz.  11.00.

 

PARAFIALNY  KONKURS  FOTOGRAFICZNY:

DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

 

100 LAT  MOJEJ PARAFII  W  FOTOGRAFII.

 

ORGANIZATORZY   KONKURSU:

Parafia p.w. św. Jakuba  Apostoła w Chełmicy  Dużej

Publiczna Szkoła  Podstawowa  im.  Orła  Białego  w  Cypriance.

Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Świątkowiźnie.

Zespół  Szkół  w  Wichowie - Szkoła  Podstawowa  im.  Jana  Pawła  II  i  Publiczne Gimnazjum Jana Pawła II.

 

CELE KONKURSU:

-Przypomnienie  dzieciom  i  młodzieży  o  ważnej  rocznicy  100 -  lecia  konsekracji  naszego  Kościoła  Parafialnego .

-Kształtowanie postawy   troski o zabytki naszej parafii.

- Rozbudzenie pasji  fotograficznej  wśród  dzieci i młodzieży poprzez ukazanie zabytków naszego  Kościoła parafialnego.

- Promowanie młodych talentów fotograficznych  poprzez umożliwienie  prezentacji twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców.

-Rozwijanie umiejętności  posługiwania  się  technologią  informacyjną.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych   klas  V  -  VI   oraz  klasy

 I- III  gimnazjum  z  terenu Parafii

 

2.Prace fotograficzne  - obraz  ze  zdjęć  lub  prezentacja  multimedialna  (do  15  slajdów). Zdjęcia  wykonane  samodzielnie  przez  uczestnika  konkursu. Można  też  wykorzystać  zdjęcia  ze zbiorów  domowych (za  zgodą  właściciela  zdjęcia  i  osób  na  nim  widniejących- żyjących.)  Dopuszcza  się  też  wykorzystanie  zdjęć  archiwalnych  - pozycji  książkowych,  stron  Internetowych... wtedy jednak  istnieje  konieczność  podania   źródeł  z  których  autor  pracy  korzystał.

     Prezentacja wykonana  w  programach  do  tworzenia  prezentacji  multimedialnych  i  zapisana  w  formacie  *.ppt   lub   *.pptx.   Praca  zgodna  z  tematem  konkursu,  samodzielnie wykonana,  nigdzie  do tej  pory  niepublikowana i nienagradzana.

3.Przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje: imię i nazwisko autora, klasa,

  adres i numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana  oraz  oświadczenie o  wyrażeniu  zgody  rodziców na  publikację  pracy i  przetwarzanie danych  osobowych  do  celów  związanych  z  jego  udziałem  w  konkursie i  z  wystawą  pokonkursową. (karta zgłoszenia uczestnika konkursu –ZAŁ 2).

 

4.Jury konkursu szczególną uwagę zwróci na;

-zgodność  z  tematem,

-oryginalność,

-estetyka i efekt  wizualny,

-zawartość  prezentacji,

-techniczna  poprawność  wykonania,

5.Prace  zbiorowego   autorstwa  lub zniszczone nie będą brane pod uwagę.

6.Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.

7.Prace prosimy dostarczyć do dnia 30 maja 2017 r. do organizatorów konkursu  -  katechetów  w  każdej  ze  szkół.

8.Otwarcie  wystawy  najlepszych  prac  - Kościół  Parafialny  -12.06.2017r.

 9.Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się w  niedzielę  kończącą  rok  szkolny  i  katechetyczny - 18 czerwca 2017  w  Kościele  parafialnym  p.w.  św.  Jakuba  Apostoła  w  Chełmicy  Dużej  po  Mszy  o  godz.  11.00.

 

 

ZAŁ. 1.         Karta zgłoszenia do PARAFIALNEGO  KONKURSU  PLASTYCZNEGO:  dla  dzieci  i  młodzieży  klas  0-  III  i  klas  IV – VI   „MÓJ  PARAFIALNY  KOŚCIÓŁ”.  

 

Imię i nazwisko uczestnika

 

 

Klasa

 

Nazwa szkoły, jej adres i nr telefonu

 

Tytuł pracy

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Oświadczam, że  zapoznałem  się  z  regulaminem  konkursu,  który  znajduje  się  na  stronie parafia chelmica duża.

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym   „MÓJ  PARAFIALNY  KOŚCIÓŁ” oraz  na publikację, prezentowanie i eksponowanie pracy dziecka  na wystawach, stronie internetowej organizatora oraz innych mediach, a także na przetwarzanie danych osobowych zawartych  na karcie zgłoszenia, w ramach promocji konkursu i wystawą  pokonkursową (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i ustawą z 4 lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

 

                                                                                                                                                                         ……………………………                                      .....................................

Miejscowość, data                                                                                                       Podpis rodzica

 

 

 

 

ZAŁ.2           Karta zgłoszenia  do PARAFIALNEGO  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO  dla  dzieci  i  młodzieży  KL.V- VI  I KL. I -  III GIMNAZJUM  z terenu  Parafii.

 

100 LAT  MOJEJ PARAFII  W  FOTOGRAFII

 

IMIĘ I NAZWISKO  UCZESTNIKA 

 

KLASA

 

NAZWA SZKOŁY I JEJ  ADRES

 

TYTUŁ PRACY

 

 

ŹRÓDŁA Z KTÓRYCH  KORZYSTAŁEM

 

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

 

 

 

Oświadczam, że:

-   zapoznałem  się  z  regulaminem  konkursu,  który  znajduje  się  na  stronie parafia chelmica duża.

 

 - przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przekazanych fotografii oraz że przyjmuję na siebie odpowiedzialność za wady prawne zgłoszonych fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko organizatorowi konkursu roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich, - wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie,

 - wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, - nieodpłatnie i bezterminowo udzielam zgodę na druk i publiczne udostępnienie zdjęć do celów przeprowadzenia wystawy pokonkursowej oraz na publikację zdjęć, z podaniem imienia i nazwiska autora zdjęcia, w wydawnictwach , na stronach internetowych ,  oraz w innych publikacjach.

 

 …………………………..……………………….... Czytelny podpis Uczestnika konkursu

 

...........................................................Czytelny  podpis    Rodzica/ Opiekuna

 

………….……………… ……………………….... data przyjęcia podpis osoby przyjmującej zgłoszenie do konkursu /Organizator/

 

 

ZAŁ.3          Karta zgłoszenia do PARAFIALNEGO  KONKURSU  POETYCKIEGO:  dla  dzieci  i  młodzieży  klas  IV-VI  i  klas  I – III  GIMNAZJUM

 „ PARAFIA  CHEŁMICA DUŻA  MALOWANA  SŁOWEM.”

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika

 

 

Klasa

 

Nazwa szkoły, jej adres i nr telefonu

 

Tytuł pracy

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 Oświadczam, że  zapoznałem  się  z  regulaminem  konkursu,  który  znajduje  się  na  stronie parafia Chełmica duża.

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie poetyckim  „ PARAFIA CHEŁMICA DUŻA MALOWANA SŁOWEM”   oraz  na publikację, prezentowanie i eksponowanie pracy dziecka  na wystawach, stronie internetowej organizatora oraz innych mediach, a także na przetwarzanie danych osobowych zawartych  na karcie zgłoszenia, w ramach promocji konkursu i wystawą  pokonkursową (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i ustawą z 4 lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

 

                                                                                                                                                                         ……………………………                                      .....................................

Miejscowość, data                                                                                                       Podpis rodzica

 

 

                                             ............................................................... Podpis autora pracy.

 

ZAŁ.4    Karta zgłoszenia do PARAFIALNEGO  KONKURSU LITERACKIEGO:  dla  dzieci  i  młodzieży  klas  IV-VI  (opowiadanie)

O  CZYM  OPOWIEDZIAŁBY MÓJ  PARAFIALNY  KOŚCIÓŁ,  GDYBY  MÓGŁ  PRZEMÓWIC  W  100  ROCZNICĘ  SWOICH  URODZIN?”

 

 

Imię i nazwisko uczestnika

 

 

Klasa

 

Nazwa szkoły, jej adres i nr telefonu

 

Tytuł pracy

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Oświadczam, że  zapoznałem  się  z  regulaminem  konkursu,  który  znajduje  się  na  stronie parafia Chełmica duża.

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie  literackim  „ O CZYM OPOWIEDZIAŁY MÓJ PARAFIALNY KOŚCIÓŁ, GDYBY MÓGŁ PRZEMÓWIĆ  W 100 ROCZNICĘ SWOICH URODZIN?”   oraz  na publikację, prezentowanie i eksponowanie pracy dziecka  na wystawach, stronie internetowej organizatora oraz innych mediach, a także na przetwarzanie danych osobowych zawartych  na karcie zgłoszenia, w ramach promocji konkursu i wystawą  pokonkursową (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i ustawą z 4 lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych)                                                            ……………………………                                      .....................................

Miejscowość, data                                                                                                       Podpis rodzica

 

 

                                             ................................................................

 

                                             Podpis autora pracy.

Dzisiaj jest

sobota,
16 grudnia 2017

(350. dzień roku)

Święta

Sobota, II Tydzień Adwentu Rok B, II Dzień Powszedn

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Zegar

Statystyki

stat4u